kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Информатика саба?ында дарынды балалармен ж?мыс т?рлеріні? негізі (шебер – класс)

Нажмите, чтобы узнать подробности

Дарынды о?ушымен ж?мысты?  негізгі ма?саты:

•оларды? шы?армашылы? ж?мыста ?зіні? ?абілетін іске асыру?а дайынды?ын ?алыптастыру.

• ма?сат?а жету-о?у ба?дарламасын тере?детіп о?ыту ж?не о?ушыны? танымды? белсенділігін дамыту ар?ылы ж?зеге асырылады.“?ашан бала ?ылым-білімді махаббатпен к?ксерлік болса, сонда ?ана оны? аты Адам болады.”  Абай.

•“... Бізге керегі шын дарындар. Нары? ?ол-ая?ымызды ?алай ?ыспасын, мемлекет ?зіні? талантты ?лдары мен ?ыздарын,на?ыз ?дебиет пен ?нерін жасайтын  тарланбоз ж?йріктерін ?олдау?а, ?ор?ау?а міндетті.” Н.?.Назарбаев.

•“К?п білген кісі кеме?гер кісі емес,білгені елге пайда келтірген кісі-кеме?гер.” Эсхил.

•“Неге біз ал?а  ?немі ?мтыламыз? ?йткені ?мірді? м?ні-жа?алы? ашу ?ой...” Л.Н.Толстой?рбір мемлекетті? болаша?ы мектебінде шы?далады.”Адам ?рпа?ымен мы? жасайды” демекші, болаша?ы бар ел ?ана тарих бетінде ?лт болып жазылма?! Сонау ХІХ ?асырда а?артушылы?-демократты? ба?ытты? негізін сал?ан Шо?ан,Ыбырай,Абайларды?, ?лтты? ?стазы бол?ан Ахметті?,жалыны мен жігері жан?ан Міржа?ып пен Ма?жандарды? ?лы м?ратын ж?зеге асыру?а атсалысып ж?рген СІЗДЕРГЕ, ??рметті ?ріптестер, дарынды баланы ашуда, т?рбиелеуде  С?ттілік тілейміз
Дарынды о?ушыны-дарынды ?стаз ?ана дайындай алады.

•О?ушы дарындылы?ыны? дамуы, ?абілетіні? ашылуы-?стазды? ж?не мектеп басшыларыны? т?л?алы? ?асиеттеріне, к?сіби біліктілігіне тікелей байланысты...

•“... К?птеген таби?и талант дарынсыз ?стаздарды? кесірінен жойылып кетеді.Олар дарынны? таби?и ??былысына тере? бойлай алмай,т?лпарды есекке айналдырып ??ртып тынады.” Плутарх. Дарынды о?ушымен ж?мыс ж?ргізгенде т?мендегі ?иынды?тар:

•К?птеген жа?дайда ?стаздар дарынды о?ушы?а нем??райды ?арайды ж?не оларды? ішкі жан д?ниесіне ??іле алмайды;

•Диагностикалы? ?дістерді білмегендіктен, дарынды о?ушыны аны?тауда т?мен н?тижелер к?рсетеді;

•Дарынды о?ушымен жекелей, арнайы ж?мыс жргізілмейді;

•Дарынды о?ушылар?а тапсырма дайында?анда оларды? ?иынды?ына, сапасына емес, к?птігіне к??іл б?лінеді;

•Дарынды о?у о?у жа?ынан емес,т?рбие жа?ынан да м??алімге ?иынды? ту?ызады;

Дарынды о?ушымен ж?мыс ж?ргізуде ?ылыми-зерттеу ж?мыстарыны? ?ажеттілік де?гейі.Дарынды балалармен ж?мыс т?рлеріні? кейбір элементтеріні? тиімді ?олдану жолдары

Аралда  батыр ж?не ?тірікші т?рады. Жергілікті т?р?ындарды? біреуін кездестірген саяхатшы «Ол кім болып келеді?» деп с?райды. Т?р?ын  не деп жауап береді? Арал т?р?ыны со??ы с?зін айтты деп болжаймыз. «Мен ?тірікшімін, В ?тірікші емес» А ж?не В арал т?р?ы?дарыны?  ?айсысы батыр ж?не ?тірікші

Батыр  ж?не ?тірікші аралдарында?ы саяхатшы  4 адам?а кездеседі  ж?не олар?а с?ра? ?ояды. «Сіздер кімсіздер? Ол мынадай жауап алды:
1-шісі: «Біздер барлы?ымыз ?тірікшіміз"
2-шісі: «Арамызда біреуі ?тірікші"
3-шісі: " Арамызда  екеуі ?тірікші "
4-шісі: «Мен еш?ашан ?тірік айт?ан емеспін ж?не ?азір де ?тірік айтып т?р?ан жо?пын"

Саяхатшы ?з ойын тез жина?тап 4 адамны? кімдер екенін білді

“О?ып ?йренбесе?,?нерге де, даналы??а да ?олы? жетпейді” Демократ.

Табыс?а жету, проблеманы шеше білу. (?р жетістік –м?ресіне жеткен проблема). ?ызы?ты тапсырмалар СЛОВА, ОСНАЩЁННЫЕ КОМПЬЮТЕРОМ 

? _ _ ПК _  (Часть печи.)

? _ _ ПК _  (Холм, курган, вулкан.)

? _ _ _ ПК _  (Лоскут ткани для хозяйственных нужд.)

? _ _ _ ПК _  (Лодка с прочным широким корпусом.)

? _ _ _ ПК _  (Птица, бегающая по дну водоёма.)

В КАКИХ СЛОВАХ  ДОС  УСТАНОВЛЕНА?

Отгадайте слова, содержащие аббревиатуру ДОС (Дисковая Операционная Система).

? ДОС _ _  (Документы по какому-либо делу, вопросу.)

? _ _ ДОС _ _  (Счастливое, весёлое  событие.)

? _ _ _ ДОС _ _  (Чувство собственного  достоинства.)

? _ _ _ ДОС _ _  (Вкусности, портящие зубы и  фигуру.)

? _ _ _ _ ДОС _ _  (Период жизни.)

Ответы: досье ,радость, гордость, сладости, молодость.

ПОПРОБУЙ ПРОЧИТАЙ

 

Попытайтесь как можно быстрее прочитать группу слов, зашифрованных с использованием названий клавиш, команд ОС, расширений файлов, операторов языков программирования, служебных слов. Выигрывает самый внимательный, сообразительный и быстрый.

Х <Alt>  УРА

С & ВИЧ

ПО @

Перед вами программистские версии известных русских пословиц и поговорок. Попробуйте вспомнить, как звучат они в оригинале.

? Компьютер – лучший друг.               

   Книга - лучший друг.  Кітап – а?ылшы дос

? Скажи мне, какой у тебя компьютер, и я скажу, кто ты.

    Досына ?арап – сені танимын Скажи мне, какой у тебя друг, и я скажу, кто ты

? По ноутбуку встречают, по уму провожают.

Ажарына ?арап ?арсы алады- а?ылына ?арай шы?арып салады. По одёжке встречают, по уму провожают.

? Не всё WINDOWS, что висит.

(Жылтыра?анны? б?рі алтын емес Не всё золото, что блестит

Саба? – м??алімні? ізденісіні? н?тижесі. К?нделікті саба?та?ы бірсарындылы? о?ушыларды? саба??а деген ?ызы?ушылы?ын жо?алтады, сонды?тан саба?ты ы??айына ?арай т?рлендіріп ?ткізсе, саба?ты? мазм?нын аша т?седі.

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр содержимого документа
«Информатика саба?ында дарынды балалармен ж?мыс т?рлеріні? негізі (шебер – класс) »

Информатика сабағында дарынды балалармен жұмыс түрлерінің негізі

(шебер – класс)

Мухамбеткалиева М.Н.

Дарынды оқушымен жұмыстың  негізгі мақсаты:

•олардың шығармашылық жұмыста өзінің қабілетін іске асыруға дайындығын қалыптастыру.

• мақсатқа жету-оқу бағдарламасын тереңдетіп оқыту және оқушының танымдық белсенділігін дамыту арқылы жүзеге асырылады.“Қашан бала ғылым-білімді махаббатпен көксерлік болса, сонда ғана оның аты Адам болады.”  Абай.

•“... Бізге керегі шын дарындар. Нарық қол-аяғымызды қалай қыспасын, мемлекет өзінің талантты ұлдары мен қыздарын,нағыз әдебиет пен өнерін жасайтын  тарланбоз жүйріктерін қолдауға, қорғауға міндетті.” Н.Ә.Назарбаев.

•“Көп білген кісі кемеңгер кісі емес,білгені елге пайда келтірген кісі-кемеңгер.” Эсхил.

•“Неге біз алға  үнемі ұмтыламыз? Өйткені өмірдің мәні-жаңалық ашу ғой...” Л.Н.ТолстойӘрбір мемлекеттің болашағы мектебінде шыңдалады.”Адам ұрпағымен мың жасайды” демекші, болашағы бар ел ғана тарих бетінде ұлт болып жазылмақ! Сонау ХІХ ғасырда ағартушылық-демократтық бағыттың негізін салған Шоқан,Ыбырай,Абайлардың, ұлттың ұстазы болған Ахметтің,жалыны мен жігері жанған Міржақып пен Мағжандардың ұлы мұратын жүзеге асыруға атсалысып жүрген СІЗДЕРГЕ, құрметті әріптестер, дарынды баланы ашуда, тәрбиелеуде  Сәттілік тілейміз
Дарынды оқушыны-дарынды ұстаз ғана дайындай алады.

•Оқушы дарындылығының дамуы, қабілетінің ашылуы-ұстаздың және мектеп басшыларының тұлғалық қасиеттеріне, кәсіби біліктілігіне тікелей байланысты...

•“... Көптеген табиғи талант дарынсыз ұстаздардың кесірінен жойылып кетеді.Олар дарынның табиғи құбылысына терең бойлай алмай,тұлпарды есекке айналдырып құртып тынады.” Плутарх. Дарынды оқушымен жұмыс жүргізгенде төмендегі қиындықтар:

•Көптеген жағдайда ұстаздар дарынды оқушыға немқұрайды қарайды және олардың ішкі жан дүниесіне үңіле алмайды;

•Диагностикалық әдістерді білмегендіктен, дарынды оқушыны анықтауда төмен нәтижелер көрсетеді;

•Дарынды оқушымен жекелей, арнайы жұмыс жргізілмейді;

•Дарынды оқушыларға тапсырма дайындағанда олардың қиындығына, сапасына емес, көптігіне көңіл бөлінеді;

•Дарынды оқу оқу жағынан емес,тәрбие жағынан да мұғалімге қиындық туғызады;

Дарынды оқушымен жұмыс жүргізуде ғылыми-зерттеу жұмыстарының қажеттілік деңгейі.Дарынды балалармен жұмыс түрлерінің кейбір элементтерінің тиімді қолдану жолдары

Аралда  батыр және өтірікші тұрады. Жергілікті тұрғындардың біреуін кездестірген саяхатшы «Ол кім болып келеді?» деп сұрайды. Тұрғын  не деп жауап береді? Арал тұрғыны соңғы сөзін айтты деп болжаймыз. «Мен өтірікшімін, В өтірікші емес» А және В арал тұрғыңдарының  қайсысы батыр және өтірікші

Батыр  және өтірікші аралдарындағы саяхатшы  4 адамға кездеседі  және оларға сұрақ қояды. «Сіздер кімсіздер? Ол мынадай жауап алды:
1-шісі: «Біздер барлығымыз өтірікшіміз"
2-шісі: «Арамызда біреуі өтірікші"
3-шісі: " Арамызда  екеуі өтірікші "
4-шісі: «Мен ешқашан өтірік айтқан емеспін және қазір де өтірік айтып тұрған жоқпын"

Саяхатшы өз ойын тез жинақтап 4 адамның кімдер екенін білді

“Оқып үйренбесең,өнерге де, даналыққа да қолың жетпейді” Демократ.

Табысқа жету, проблеманы шеше білу. (Әр жетістік –мәресіне жеткен проблема). Қызықты тапсырмалар СЛОВА, ОСНАЩЁННЫЕ КОМПЬЮТЕРОМ 

◘ _ _ ПК _  (Часть печи.)

◘ _ _ ПК _  (Холм, курган, вулкан.)

◘ _ _ _ ПК _  (Лоскут ткани для хозяйственных нужд.)

◘ _ _ _ ПК _  (Лодка с прочным широким корпусом.)

◘ _ _ _ ПК _  (Птица, бегающая по дну водоёма.)

В КАКИХ СЛОВАХ  ДОС  УСТАНОВЛЕНА?

Отгадайте слова, содержащие аббревиатуру ДОС (Дисковая Операционная Система).

◘ ДОС _ _  (Документы по какому-либо делу, вопросу.)

◘ _ _ ДОС _ _  (Счастливое, весёлое  событие.)

◘ _ _ _ ДОС _ _  (Чувство собственного  достоинства.)

◘ _ _ _ ДОС _ _  (Вкусности, портящие зубы и  фигуру.)

◘ _ _ _ _ ДОС _ _  (Период жизни.)

Ответы: досье ,радость, гордость, сладости, молодость.

ПОПРОБУЙ ПРОЧИТАЙ

Попытайтесь как можно быстрее прочитать группу слов, зашифрованных с использованием названий клавиш, команд ОС, расширений файлов, операторов языков программирования, служебных слов. Выигрывает самый внимательный, сообразительный и быстрый.

Х   УРА

С & ВИЧ

ПО @

Перед вами программистские версии известных русских пословиц и поговорок. Попробуйте вспомнить, как звучат они в оригинале.

◘ Компьютер – лучший друг.               

   Книга - лучший друг.  Кітап – ақылшы дос

◘ Скажи мне, какой у тебя компьютер, и я скажу, кто ты.

    Досына қарап – сені танимын Скажи мне, какой у тебя друг, и я скажу, кто ты

◘ По ноутбуку встречают, по уму провожают.

Ажарына қарап қарсы алады- ақылына қарай шығарып салады. По одёжке встречают, по уму провожают.

◘ Не всё WINDOWS, что висит.

(Жылтырағанның бәрі алтын емес Не всё золото, что блестит

Сабақ – мұғалімнің ізденісінің нәтижесі. Күнделікті сабақтағы бірсарындылық оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын жоғалтады, сондықтан сабақты ыңғайына қарай түрлендіріп өткізсе, сабақтың мазмұнын аша түседі.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Информатика саба?ында дарынды балалармен ж?мыс т?рлеріні? негізі (шебер – класс)

Автор: Мухамбеткалиева Майра Нурмагамбетовна

Дата: 30.06.2014

Номер свидетельства: 109100

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства