kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Графикалы? а?паратты ??деу ,(бейнелерді масштабтау, трансформациялау), баспа?а дайындау. Баспадан шы?ару».

Нажмите, чтобы узнать подробности

Бекітемін:....                      Сыныбы:  5 «?»               К?ні: 26.01.2016 ж

Саба?ты? та?ырыбы:            «Графиктік а?паратты ??деу

                                               (бейнелерді масштабтау, трансформациялау),

                                                    баспа?а дайындау. Баспадан шы?ару».

Саба?ты? ма?саты:               О?ушыларды графикалы? редакторына

                                               ж?мыс істеуге ?йрету.

 

Білімділік:                     ?зінділерді белгілеуге ж?не олармен ?р т?рлі

                                  ?рекеттер орындау?а, ?зіндіні к?шіруге, жылжыту?а

                                  ж?не жою?а ?йрету, суретті ?а?аз?а басып шы?ару

                                  т?сілдерін ?йрету

 

Дамытушылы?:           О?ушыларды? ойлау ?абілетін, 

                                         логикалы? абстрациясын дамыту

Саба?ты? т?рі:                        Аралас  саба?

Саба?та ?олданылатын

к?рнекті ??ралдар мен

   программалар:             компьютер, инт.та?та, кітап,

                                           тест с?ра?тары.

Саба?ты? ?ту барысы:

 1. О?ушыларды ?йымдаастыру
 2. ?йге берілген тапсырманы тексеру
 3. Жа?а та?ырыпты т?сіндіру
 4. Тапсырмалады орындау
 5. ?йге тапсырма беру  

 

 ?ткен материалды ?айталау:

 TestSystem.exe програмасы ар?ылы тест алу

1. Paint программасын ?алай іске ?осамыз?

а) Бастау – Барлы? программалар – Стандартты? – Paint

?) Бастау  – Стандартты? – Paint

б) Мені? ??жаттарым – Мені? суреттерім - Paint

 

 1. “Paint” с?зі а?ылшын тілінен ?алай аударылады?

    а) жобалау

    ?) О?у, кітап

    б) Сурет, сурет салу

   3.  ?андай сайманны? к?мегімен м?тін енгізуге болады?

а) ?шіргіш

?) м?тін

б) ?арындаш

4. Сурет алмасу буферінен ?айда кірістіріледі?

а) экранны? ортасына

?) Т?менгі о? жа? б?рышына

б) Жо?ар?ы сол жа? б?рышына

5. К?пб?рышты    ?олдана отырып ше?бер сызы аламыз ба?

           а) сызу?а болады

           ?) болмайды

           в) Адамны? м?мкіндігіне байланысты

6. ?шіргішті? ?андай режимдері болады?

а) ?арапайым ж?не т?рлі т?сті

?) ?арапайым ж?не к?рделі

б) стандартты? ж?не стандартты? емес

7. Жай-к?й жолында не беріледі?

а) инструменттер

?) А?ымда?ы ж?мыс туралы а?парат

б) Файлды? аты

8. ?андай б?йры?ты орындап, палитрада жа?а т?с ??ру?а болады?

а) Т?стер тобы – т?стерді ?згерту

?) сурет – т?стерді ?айталау

б) саймандар – т?спен толтыру

 

9. ?андай пішімдегі кескіндер е? сапалы болады?

 а).bmp

 ?).jpg

 б).png

 

 1. Графикалы? редактор дегеніміз.

а) графикалы? бейнелерді ??ру?а ж?не ?згертетін программа

?) графикалы? суреттерді ??ру?а ж?не ?згертуге арнал?ан программа

б) графикалы? бейнелерді ??ру?а ж?не ?згертуге арнал?ан программа

Жа?а та?ырып:

        ?зінді- Б?л суретті? белгіленген б?лігі. ?зінді мына ??ралдар ар?ылы б?ліне немесе белгіленеді:

Белгілеу батырмасы (выделение) Т?рб?рышты ?зіндіні та?дайды

Кез келген айма?ты б?ліп алу батырмасы ерікті пішінді айма?ты б?ліп алу?а м?мкіндік береді.

?зінділермен орындалатын ?рекеттер:

1.Алмасу буферіне ?иып алу

2.Алмасу буферіне к?шіру

3.Бас?а жерге апару

4.Бас?а жерге к?шіру

5.Сурет бойынша к?бейту

6.Пішіні мен к?лемін ?згерту

7.Масштабын ?згерту, ?исайту

8.Т??керу ж?не б?ру

9.Т?сін ?згерту

10.?шіру (жою)

?зіндіні жылжыту ж?не  к?шіру

1.?зіндіні белгілейміз

2.Правка- Копировать немесе Вырезать командаларыны? бірін орындаймыз

3.Правка- Вставить командасын орындаймыз.

?зіндіні беинелеу немесе б?ру ?рекеттері:

 1. ?зіндіні белгілеу
 2. Рисунок менюіндегі немесе ?осымша менюдегі Отобразитъ/Повернутъ командасын орындаймыз

      Б?л команда ар?ылы ?зіндіні тік (вертикалъ)

      Немесе к?лдене? (горизанталъ) осътеріне ?атысты 90, 180, 270         градус?а б?ру?а болады.  

      ?зіндіні е?кейту немесе созу ?рекеттері:

 1. ?зіндіні белгілеу.
 2. Рисунок менюіндегі немесе ?осымша менюдегі Растянутъ/Накланутъ командасын орындаймыз.

 

Кескінні?  детальдарын д?лдеу масштабты? к?мегімен жасалады. Windows –тегі барлы? амалдар сия?ты,  масштабты ?рт?рлі т?сілдермен ?згертуге болады. Мыналарды пайдаланы?дар: 

-Т?р (Вид) тіркеме бетіні? саймандарын;

-Негізгі тіркеме бетіндегі Масштаб   сайманын  сайманын;

-Жай-к?й жолында?ы Масштаб ж?гірткішін.

«Трансформация» с?зі латынны? тілінен т?рлену, алмасу деп аударылады.

         Кескін тобында?ы ?ырку, М?лшерді ?згерту, Б?ру б?йры?тарыны? ?алай ж?мыс істейтінін ?арастырамыз. Б?л б?йры?тар амалдарды т?тас суретпен ж?не ерекшеленген фрагментпен орындайды.

         Т?тас суретті немесе ерекшеленген фрагментті вертикаль ж?не горизонталь ша?ылдырып орналастыру?а ж?не 90 немесе 180 градус?а б?ру?а болады.

         Суретті тыш?анны? к?мегімен тура ?ажет бол?андай етіп созу немесе кішірейту ?р?ашан ?олдан келе бермейді. Егер пропорцияларды са?тау, м?лшерін бір пиксельге дейінгі д?лдікпен ?згерту керек болса, онда М?лшерді ?згерту б?йры?ын ?олданы?дар.

?ыр?у – суретті? тек ерекшеленген б?лігін ?алдыратын б?йры?. Ол ?те ?олайлы, м?селен, ?рнектерді? суретін сал?анда-алдымен элементтерін салып, одан кейін оларды к?шіріп (б?лдіріп алмас ?шін), ?рнекті ??рып, оны ерекшелеп, енді керек емес детальдарын ?ыр?амыз. Сол сия?ты, б?л б?йры? фотосуреттегі арты? бейнелерді ?ыр?у?а м?мкіндік береді.

Компьютермен ж?мыс

Мына та?ырыптарды? біріне салын?ан суретті басу?а дайы?дандар:

 №1 тапсырма
Берілген фигуралардан ж?мба? жауабыны? суретін ??растырып, Paint терезесінде сал.
Бір к?зі?мен «кідір» дейді,
Бір к?зім «ж?гір» дейді.
Бір к?зім «абайла» дейді
«?арап ал ма?ай?а» дейді.

№2 тапсырма:
Берілген фигуралардан ж?мба? жауабыны? суретін ??растырып, Paint терезесінде сал.
?зынды - ?ыс?а ?ос тіл
Он екі цифрмен дос б?л.

*Т?йін

*Суретті басып шы?армай  т?рып, бет параметрлерін баптау, алдын ала ?арап шы?у орындалады.

* Суретті басып шы?ару ?шін Paint – Басып шы?ару б?йры?ы ?олданылады.

 • Суретті? м?лшерін, е?кейтуін, б?рылуын ж?не ша?ылуын ?згерту ?шін Кескін тобыны? б?йры?тары ?олданылады.
 • Суретті ?згертпей т?рып оны? к?шірмесін са?тап ?ой?ан д?рыс.
 • Егер ?згерту с?тсіз орындалса –  батырмасымен б?йры?ты? н?тижесінен бас тарты?дар.
 • Масштаб ?згергенмен суретті?, суреттегі м?тінні? м?лшері ?згермейді.

 

 Суреттері?ді экраннан бас?а жерде де к?ретін уа?ыт жетті! Дайындал?ан

суретті ашы?дар.  Тапсырманы принтерге жібермей т?рып, суретті? біз ойла?ан т?рде к?рінетіндей екеніне к?з жеткізейік. Бетті? параметрлері терезесін ша?ыры?дар. Paint –Басып шы?ару батырмасы – Бетті? параметрлері. Бетті? толтырылу ба?ытын (ориентация),  орта?а т?зеуді, масштабты ?згерті?дер. Сендерді? суреттерін к?лдене? сызыл?ан тікб?рыш сия?ты болып к?рінеді. ?арап шы?у терезесінде бетті? ?згертулерін ?ада?ала?дар!

Бетті бапта?аннан кейін келесі ?адам?а  - Алдын ала ?арау?а к?шуге болады. Б?л терезеде сендер та?да?ан  параметрлермен суретті? бетте ?алай орналасатынын к?руге болады.

Саба?ты бекіту с?ра?тары:

 • ?зінді дегеніміз не?
 • ?зінділерді белгілеу жолдары ?андай?
 • ?зінділермен ?андай ?рекеттерді орындау?а болады?
 • ?зіндіні жю ?рекеті ?алай орындалады?
 • Егер алмасу буферінен м?лшері Paint-тегі суерт салу айма?ынан ?лкен суретті кірістірсек не болады?
 • Суретті? фрагментін ?алай б?рамыз?
 • Масштабты ?згермеген сурет м?тініні? м?лшері ?згере ме?
 • «Трансформация» с?зі латын тілінен аудар?анда ?андай ма?ынаны білдіреді?
 • Басып шы?арарда суретті? масштабын ?аншалы?ты ?згертуге болады?
 • Орта?а т?зеу нені білдіреді?
 • Суретті?  м?лшері ?андай  ? Ол ?анша бет болады?
 • Суретті басып шы?ару?а жіберу ?шін пернелерді? ?андай тіркесімі ?олданылады?  

 

?йге тапсырма:      «Графиктік а?паратты ??деу  (бейнелерді масштабтау,

                                трансформациялау),  баспа?а дайындау.  Баспадан шы?ару»      

                                та?ырыбын о?у, мультфильм кейіпкерлеріні? суретін салу.

Просмотр содержимого документа
«Графикалы? а?паратты ??деу ,(бейнелерді масштабтау, трансформациялау), баспа?а дайындау. Баспадан шы?ару».»

Мұнайлы ауданы

2 орта мектеп
Тақырыбы: «Графиктік ақпаратты өңдеу

(бейнелерді масштабтау, трансформациялау),

баспаға дайындау. Баспадан шығару».


Класы: 5 «ә»Пән мұғалімі: Қосым Зайтунна

Бекітемін:..................... Сыныбы: 5 «ә» Күні: 26.01.2016 ж


Сабақтың тақырыбы: «Графиктік ақпаратты өңдеу

(бейнелерді масштабтау, трансформациялау),

баспаға дайындау. Баспадан шығару».


Сабақтың мақсаты: Оқушыларды графикалық редакторына

жұмыс істеуге үйрету.


Білімділік: Үзінділерді белгілеуге және олармен әр түрлі

әрекеттер орындауға, үзіндіні көшіруге, жылжытуға

және жоюға үйрету, суретті қағазға басып шығару

тәсілдерін үйрету


Дамытушылық: Оқушылардың ойлау қабілетін,

логикалық абстрациясын дамыту

Сабақтың түрі: Аралас сабақ


Сабақта қолданылатын

көрнекті құралдар мен

программалар: компьютер, инт.тақта, кітап,

тест сұрақтары.

Сабақтың өту барысы:

 1. Оқушыларды ұйымдаастыру

 2. Үйге берілген тапсырманы тексеру

 3. Жаңа тақырыпты түсіндіру

 4. Тапсырмалады орындау

 5. Үйге тапсырма беру


Өткен материалды қайталау:

TestSystem.exe програмасы арқылы тест алу

1. Paint программасын қалай іске қосамыз?

а) Бастау – Барлық программалар – Стандарттық – Paint

ә) Бастау – Стандарттық – Paint

б) Менің құжаттарым – Менің суреттерім - Paint


 1. Paint” сөзі ағылшын тілінен қалай аударылады?

а) жобалау

ә) Оқу, кітап

б) Сурет, сурет салу

3. Қандай сайманның көмегімен мәтін енгізуге болады?

а) өшіргіш

ә) мәтін

б) қарындаш

4. Сурет алмасу буферінен қайда кірістіріледі?

а) экранның ортасына

ә) Төменгі оң жақ бұрышына

б) Жоғарғы сол жақ бұрышына


5. Көпбұрышты қолдана отырып шеңбер сызы аламыз ба?

а) сызуға болады

ә) болмайды

в) Адамның мүмкіндігіне байланысты


6. Өшіргіштің қандай режимдері болады?

а) қарапайым және түрлі түсті

ә) қарапайым және күрделі

б) стандарттық және стандарттық емес


7. Жай-күй жолында не беріледі?

а) инструменттер

ә) Ағымдағы жұмыс туралы ақпарат

б) Файлдың аты


8. Қандай бұйрықты орындап, палитрада жаңа түс құруға болады?

а) Түстер тобы – түстерді өзгерту

ә) сурет – түстерді қайталау

б) саймандар – түспен толтыру


9. Қандай пішімдегі кескіндер ең сапалы болады?

а) .bmp

ә) .jpg

б) .png


 1. Графикалық редактор дегеніміз...

а) графикалық бейнелерді құруға және өзгертетін программа

ә) графикалық суреттерді құруға және өзгертуге арналған программа

б) графикалық бейнелерді құруға және өзгертуге арналған программа


Жаңа тақырып:

Үзінді- Бұл суреттің белгіленген бөлігі. Үзінді мына құралдар арқылы бөліне немесе белгіленеді:

Белгілеу батырмасы (выделение) Төрбұрышты үзіндіні таңдайды

Кез келген аймақты бөліп алу батырмасы ерікті пішінді аймақты бөліп алуға мүмкіндік береді.

Үзінділермен орындалатын әрекеттер:

1.Алмасу буферіне қиып алу

2.Алмасу буферіне көшіру

3.Басқа жерге апару

4.Басқа жерге көшіру

5.Сурет бойынша көбейту

6.Пішіні мен көлемін өзгерту

7.Масштабын өзгерту, қисайту

8.Төңкеру және бұру

9.Түсін өзгерту

10.Өшіру (жою)


Үзіндіні жылжыту және көшіру

1.Үзіндіні белгілейміз

2.Правка- Копировать немесе Вырезать командаларының бірін орындаймыз

3.Правка- Вставить командасын орындаймыз.

Үзіндіні беинелеу немесе бұру әрекеттері:

 1. Үзіндіні белгілеу

 2. Рисунок менюіндегі немесе қосымша менюдегі Отобразитъ/Повернутъ командасын орындаймыз

Бұл команда арқылы үзіндіні тік (вертикалъ)

Немесе көлденең (горизанталъ) осътеріне қатысты 90, 180, 270 градусқа бұруға болады.


Үзіндіні еңкейту немесе созу әрекеттері:

 1. Үзіндіні белгілеу.

 2. Рисунок менюіндегі немесе қосымша менюдегі Растянутъ/Накланутъ командасын орындаймыз.


Кескіннің детальдарын дәлдеу масштабтың көмегімен жасалады. Windows –тегі барлық амалдар сияқты, масштабты әртүрлі тәсілдермен өзгертуге болады. Мыналарды пайдаланыңдар:

-Түр (Вид) тіркеме бетінің саймандарын;

-Негізгі тіркеме бетіндегі Масштаб сайманын сайманын;

-Жай-күй жолындағы Масштаб жүгірткішін.

«Трансформация» сөзі латынның тілінен түрлену, алмасу деп аударылады.

Кескін тобындағы Қырку, Мөлшерді өзгерту, Бұру бұйрықтарының қалай жұмыс істейтінін қарастырамыз. Бұл бұйрықтар амалдарды тұтас суретпен және ерекшеленген фрагментпен орындайды.

Тұтас суретті немесе ерекшеленген фрагментті вертикаль және горизонталь шағылдырып орналастыруға және 90 немесе 180 градусқа бұруға болады.

Суретті тышқанның көмегімен тура қажет болғандай етіп созу немесе кішірейту әрқашан қолдан келе бермейді. Егер пропорцияларды сақтау, мөлшерін бір пиксельге дейінгі дәлдікпен өзгерту керек болса, онда Мөлшерді өзгерту бұйрығын қолданыңдар.

Қырқу – суреттің тек ерекшеленген бөлігін қалдыратын бұйрық. Ол өте қолайлы, мәселен, өрнектердің суретін салғанда-алдымен элементтерін салып, одан кейін оларды көшіріп (бүлдіріп алмас үшін), өрнекті құрып, оны ерекшелеп, енді керек емес детальдарын қырқамыз. Сол сияқты, бұл бұйрық фотосуреттегі артық бейнелерді қырқуға мүмкіндік береді.


Компьютермен жұмыс

Мына тақырыптардың біріне салынған суретті басуға дайыңдандар:№1 тапсырма
Берілген фигуралардан жұмбақ жауабының суретін құрастырып, Paint терезесінде сал.
Бір көзіңмен «кідір» дейді,
Бір көзім «жүгір» дейді.
Бір көзім «абайла» дейді
«Қарап ал маңайға» дейді.

№2 тапсырма:
Берілген фигуралардан жұмбақ жауабының суретін құрастырып, Paint терезесінде сал.
Ұзынды - қысқа қос тіл
Он екі цифрмен дос бұл.

*Түйін

*Суретті басып шығармай тұрып, бет параметрлерін баптау, алдын ала қарап шығу орындалады.

* Суретті басып шығару үшін Paint – Басып шығару бұйрығы қолданылады.

 • Суреттің мөлшерін, еңкейтуін, бұрылуын және шағылуын өзгерту үшін Кескін тобының бұйрықтары қолданылады.

 • Суретті өзгертпей тұрып оның көшірмесін сақтап қойған дұрыс.

 • Егер өзгерту сәтсіз орындалса – батырмасымен бұйрықтың нәтижесінен бас тартыңдар.

 • Масштаб өзгергенмен суреттің, суреттегі мәтіннің мөлшері өзгермейді.Суреттеріңді экраннан басқа жерде де көретін уақыт жетті! Дайындалған

суретті ашыңдар. Тапсырманы принтерге жібермей тұрып, суреттің біз ойлаған түрде көрінетіндей екеніне көз жеткізейік. Беттің параметрлері терезесін шақырыңдар. Paint –Басып шығару батырмасы – Беттің параметрлері. Беттің толтырылу бағытын (ориентация), ортаға түзеуді, масштабты өзгертіңдер. Сендердің суреттерін көлденең сызылған тікбұрыш сияқты болып көрінеді. Қарап шығу терезесінде беттің өзгертулерін қадағалаңдар!

Бетті баптағаннан кейін келесі қадамға - Алдын ала қарауға көшуге болады. Бұл терезеде сендер таңдаған параметрлермен суреттің бетте қалай орналасатынын көруге болады.


Сабақты бекіту сұрақтары:

 • Үзінді дегеніміз не?

 • Үзінділерді белгілеу жолдары қандай?

 • Үзінділермен қандай әрекеттерді орындауға болады?

 • Үзіндіні жю әрекеті қалай орындалады?

 • Егер алмасу буферінен мөлшері Paint-тегі суерт салу аймағынан үлкен суретті кірістірсек не болады?

 • Суреттің фрагментін қалай бұрамыз?

 • Масштабты өзгермеген сурет мәтінінің мөлшері өзгере ме?

 • «Трансформация» сөзі латын тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді?

 • Басып шығарарда суреттің масштабын қаншалықты өзгертуге болады?

 • Ортаға түзеу нені білдіреді?

 • Суреттің мөлшері қандай ? Ол қанша бет болады?

 • Суретті басып шығаруға жіберу үшін пернелердің қандай тіркесімі қолданылады?


Үйге тапсырма: «Графиктік ақпаратты өңдеу (бейнелерді масштабтау,

трансформациялау), баспаға дайындау. Баспадан шығару»

тақырыбын оқу, мультфилм кейіпкерлерінің суретін салу.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс.
Урок соответствует ФГОС

Автор: ?осым Зайтунна Досымбет?ызы

Дата: 26.01.2016

Номер свидетельства: 283286

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства