kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ашы? саба?. Масштабтау. суретті? трансформациясы

Нажмите, чтобы узнать подробности

П?ні:

Информатика

Сыныбы:

5

Уа?ыты:

20.01.2016жыл

Саба?ты? та?ырыбы:

Масштаб. Суретті? трансформациясы.

??зыреттілікке жеткізетін саба?ты? ма?сат-міндеттері:

А) а?паратты? ??зыреттілік

?) коммуникативтік ??зыреттілік

Б) проблеманы шешу ??зыреттілігі

         О?ушылар?а масштаб, сурет трансформациясы та?ырыбын ме?гертіп, сурет трансформациясын  орындауды ?йрету;

Масштаб ??ралы ?ай кезде пайдаланылатынын, трансформацияны? не екенін о?ушылар ДК – мен ж?мыс жасау барысында ме?гереді;

Суретті? масштабын ?рт?рлі т?сілдермен ?згертуді, к?лбеуді, суретті б?руды ж?не сурет б?ліктерін ?згерту туралы білімдерін ?алыптастыру, п?нге деген ?ызы?ушылы?ын арттыру.

Саба?ты? типі:

аралас

Саба?та ?олданылатын педагогикалы? технологиялар:

А) Педагогикалы? ?арым-?атынаста жеке т?л?аны ізгілендіру ж?не демократияландыруда?ы негізделген технологиялар: ынтыма?тасты?, білім беруді  ізгілендіру

В) О?ыту ?рдісін тиімді бас?ару ж?не ?йымдастыру негізіндегі педагогикалы? технологиялар: АКТ, оза о?ыту, ?жымды? ж?не топты? о?ыту, жобалап о?ыту, де?гейлеп-саралап о?ыту,

Г) Дамыта о?ыту технологиялары: о?у мен жазу ар?ылы сыни т?р?ысынан ойлауды дамыту, дамыта о?ыту

Саба?ты? ?дісі:

А) білім алу к?зіне ?арай топтастырыл?ан ?дістер: с?здік, к?рнекілік, практикалы?

?) таным белсенділігі де?гейіне ?арай топтастырыл?ан ?дістер:

т?сіндірмелі-иллюстративті, репродуктивтік, проблемалы?, ішінара зерттеу, эвристикалы?

Б) о?ытуды? дидактикалы? ма?сат-міндеттеріне ?арай топтастырыл?ан ?дістер

В) білімді ба?ылау, ба?алау ?дістері т.б.

П?наралы? байланыс:

Бейнелеу ?нері

О?ыту ??ралдары:

О?улы?, ДК.

Саба?ты? барысы:

О?ытушыны? ?ызметі

Студентті? ?ызметі

К?тілетін н?тиже

І. ?йымдастыру б?лімі

ІІ. ?й тапсырмасы тексеру

- тест ж?мысы ар?ылы

- с?ра?тар ?ою ар?ылы

 • Тест ж?мысын орындайды;
 • С?ра?тар?а жауап береді

Коммуникативтік ??зыреттілік Проблеманы шешу ??зыреттілігі

ІІІ. ?ткен материалды ?айталау ар?ылы жа?а материалды ?абылдау?а дайынды?

С?ра?тар ?ою ар?ылы.

С?ра?тар?а жауап береді.

Коммуникативтік ??зыреттілік

І?. Жа?а материалды т?сіндіру

- о?улы?пен ж?мыс

- интерактивтік та?тамен ж?мыс

-презентация ар?ылы

Кескінні? детальдарын д?лдеу масштабты? к?мегімен жасалады. Windows – тегі барлы? амалдар сия?ты, масштабты ?рт?рлі т?сілдерімен ?згертуге болады. Мыналарды пайдаланы?дар:

 • Т?р (вид) тіркеме бетіні? саймандарын;
 • Негізгі тіркеме бетіндегі Масштаб сайманын;
 • Жай – к?й жолында?ы Масштаб ж?гірткішін

Т?р тіркеме бетіні? саймандарын о?ып – ?йрені?дер!

О?улы?та?ы т?жірибелік ж?мысты ?з беттерімен орындап с?ра?тар?а жауап беру.

«Трасформация» с?зі латын тілінен т?рлену, алмасу деп аударылады.

Ал енді ?ыр?у, М?лшерді ?згерту, Б?ру б?йры?тарыны? ?алай ж?мыс істейтінін ?арастырайы?. Б?л б?йры?тар амалдарды т?тас суретпен ж?не ерекшеленген фрагментпен орындайды.

Т?тас суретті немесе ерекшеленген фрагментті вертикаль ж?не горизонталь ша?ылдырып орналастыру?а ж?не 90 немес 180 градус?а б?ру?а болады.

Суретті тыш?анны? к?мегімен тура ?ажет бол?андай етіп созу немесе кішірейту ?р?ашан ?олдан келе бермейді. Егер пропорцияларды са?тау, м?лшерін бір пиксельге дейінгі д?лдікпен ?згерту керек болса, онда М?лшерді ?згерту б?йры?ын ?олданы?дар.

 ?ыр?у – суретті? тек ерекшеленген б?лігін ?алдыратын б?йры?. Ол ?те ?олайлы, м?селен, ?рнектерді? суретін сал?анда – алдымен элементтерін салып, одан кейін оларды к?шіріп, ?рнекті ??рып, оны ерекшелеп, енді керек емес детальдарын ?ыр?амыз. Сол сия?ты, б?л б?йры? фотосуреттегі арты? бейнелерді ?ыр?у?а м?мкіндік береді.

- о?улы?пен ж?мыс

- интерактивтік та?тамен ж?мыс

-презентация ар?ылы

Т?р тіркеме бетіні? саймандарын о?иды.

О?улы?та?ы т?жірибелік ж?мысты ?з беттерімен орындап с?ра?тар?а жауап береді.

О?улы?та?ы т?жірибелік ж?мысты орындайды. С?ра?тар?а жауап береді.

А?паратты? ??зыретттілік

?. Жа?а білімді бекіту

 • практикалы? ж?мыстар(ДК мен Paint граф. Редакторымен ж?мыс жасайды)
 • тестілер
 • шы?армашылы? тапсырмалар
 1. Суретті? фрагментін ?алай б?рамыз?
 2. Д??гелекті ша?ылдырса не болады?
 3. Суретті? фрагментін ?алай ?л?айту?а болады?
 4. Paint –те орындал?ан со??ы ?агша амалдан бас тарту?а болады?
 • практикалы? ж?мыстар(ДК мен Paint граф. Редакторымен ж?мыс жасайды)
 • тестілер
 • шы?армашылы? тапсырмалар

О?ушылар с?ра?тар?а жауап береді.

Проблеманы шешу ??зыреттілігі

?І. ?йге тапсырма. ?орытындылау.

§ 17 та?ырыбын мазм?ндау, 146 беттегі тест с?ра?тарына жауап беру.

Кері байланыс «Бес сауса?» ?дісі бойынша

О?ушыларды? ?зін – ?зі  ба?алау пара?ына ?арап отырып, салыстырып ба?алаймын.

К?нделіктеріне ?й тапсырмасын жазып алады.

Кері байланыс «Бес сауса?» ?дісі бойынша жазбаша ж?мыс жасайды. О?ушылар ба?аланады.

Саба? ?з ма?сатына жетті.

О?ушылар ??ралдарын жинастырып, м??аліммен ?оштасады.


 

Батурин жалпы орта білім беретін мектебі

Просмотр содержимого документа
«???? ????? 5 ????? ???????»

Пәні:

Информатика

Сыныбы:

5

Уақыты:

20.01.2016жыл

Сабақтың тақырыбы:

Масштаб. Суреттің трансформациясы.

Құзыреттілікке жеткізетін сабақтың мақсат-міндеттері:

А) ақпараттық құзыреттілік

Ә) коммуникативтік құзыреттілік

Б) проблеманы шешу құзыреттілігіОқушыларға масштаб, сурет трансформациясы тақырыбын меңгертіп, сурет трансформациясын орындауды үйрету;

Масштаб құралы қай кезде пайдаланылатынын, трансформацияның не екенін оқушылар ДК – мен жұмыс жасау барысында меңгереді;

Суреттің масштабын әртүрлі тәсілдермен өзгертуді, көлбеуді, суретті бұруды және сурет бөліктерін өзгерту туралы білімдерін қалыптастыру, пәнге деген қызығушылығын арттыру.

Сабақтың типі:

аралас

Сабақта қолданылатын педагогикалық технологиялар:

А) Педагогикалық қарым-қатынаста жеке тұлғаны ізгілендіру және демократияландырудағы негізделген технологиялар: ынтымақтастық, білім беруді ізгілендіру

В) Оқыту үрдісін тиімді басқару және ұйымдастыру негізіндегі педагогикалық технологиялар: АКТ, оза оқыту, ұжымдық және топтық оқыту, жобалап оқыту, деңгейлеп-саралап оқыту,

Г) Дамыта оқыту технологиялары: оқу мен жазу арқылы сыни тұрғысынан ойлауды дамыту, дамыта оқыту

Сабақтың әдісі:

А) білім алу көзіне қарай топтастырылған әдістер: сөздік, көрнекілік, практикалық

Ә) таным белсенділігі деңгейіне қарай топтастырылған әдістер:

түсіндірмелі-иллюстративті, репродуктивтік, проблемалық, ішінара зерттеу, эвристикалық

Б) оқытудың дидактикалық мақсат-міндеттеріне қарай топтастырылған әдістер

В) білімді бақылау, бағалау әдістері т.б.

Пәнаралық байланыс:

Бейнелеу өнері

Оқыту құралдары:

Оқулық, ДК.

Сабақтың барысы:

Оқытушының қызметі

Студенттің қызметі

Күтілетін нәтиже

І. Ұйымдастыру бөлімі
ІІ. Үй тапсырмасы тексеру


- тест жұмысы арқылы

- сұрақтар қою арқылы


 • Тест жұмысын орындайды;

 • Сұрақтарға жауап береді

Коммуникативтік құзыреттілік Проблеманы шешу құзыреттілігі

ІІІ. Өткен материалды қайталау арқылы жаңа материалды қабылдауға дайындық

Сұрақтар қою арқылы.

Сұрақтарға жауап береді.

Коммуникативтік құзыреттілік

ІҮ. Жаңа материалды түсіндіру

- оқулықпен жұмыс

- интерактивтік тақтамен жұмыс

-презентация арқылы

Кескіннің детальдарын дәлдеу масштабтың көмегімен жасалады. Windows – тегі барлық амалдар сияқты, масштабты әртүрлі тәсілдерімен өзгертуге болады. Мыналарды пайдаланыңдар:

 • Түр (вид) тіркеме бетінің саймандарын;

 • Негізгі тіркеме бетіндегі Масштаб сайманын;

 • Жай – күй жолындағы Масштаб жүгірткішін

Түр тіркеме бетінің саймандарын оқып – үйреніңдер!

Оқулықтағы тәжірибелік жұмысты өз беттерімен орындап сұрақтарға жауап беру.«Трасформация» сөзі латын тілінен түрлену, алмасу деп аударылады.

Ал енді Қырқу, Мөлшерді өзгерту, Бұру бұйрықтарының қалай жұмыс істейтінін қарастырайық. Бұл бұйрықтар амалдарды тұтас суретпен және ерекшеленген фрагментпен орындайды.

Тұтас суретті немесе ерекшеленген фрагментті вертикаль және горизонталь шағылдырып орналастыруға және 90 немес 180 градусқа бұруға болады.

Суретті тышқанның көмегімен тура қажет болғандай етіп созу немесе кішірейту әрқашан қолдан келе бермейді. Егер пропорцияларды сақтау, мөлшерін бір пиксельге дейінгі дәлдікпен өзгерту керек болса, онда Мөлшерді өзгерту бұйрығын қолданыңдар.

Қырқу – суреттің тек ерекшеленген бөлігін қалдыратын бұйрық. Ол өте қолайлы, мәселен, өрнектердің суретін салғанда – алдымен элементтерін салып, одан кейін оларды көшіріп, өрнекті құрып, оны ерекшелеп, енді керек емес детальдарын қырқамыз. Сол сияқты, бұл бұйрық фотосуреттегі артық бейнелерді қырқуға мүмкіндік береді.

- оқулықпен жұмыс

- интерактивтік тақтамен жұмыс

-презентация арқылыТүр тіркеме бетінің саймандарын оқиды.


Оқулықтағы тәжірибелік жұмысты өз беттерімен орындап сұрақтарға жауап береді.
Оқулықтағы тәжірибелік жұмысты орындайды. Сұрақтарға жауап береді.

Ақпараттық құзыретттілік

Ү. Жаңа білімді бекіту


 • практикалық жұмыстар(ДК мен Paint граф. Редакторымен жұмыс жасайды)

 • тестілер

 • шығармашылық тапсырмалар

 1. Суреттің фрагментін қалай бұрамыз?

 2. Дөңгелекті шағылдырса не болады?

 3. Суреттің фрагментін қалай ұлғайтуға болады?

 4. Paint –те орындалған соңғы қагша амалдан бас тартуға болады?

 • практикалық жұмыстар(ДК мен Paint граф. Редакторымен жұмыс жасайды)

 • тестілер

 • шығармашылық тапсырмалар

Оқушылар сұрақтарға жауап береді.

Проблеманы шешу құзыреттілігі

ҮІ. Үйге тапсырма. Қорытындылау.

§ 17 тақырыбын мазмұндау, 146 беттегі тест сұрақтарына жауап беру.

Кері байланыс «Бес саусақ» әдісі бойынша

Оқушылардың өзін – өзі бағалау парағына қарап отырып, салыстырып бағалаймын.


Күнделіктеріне үй тапсырмасын жазып алады.

Кері байланыс «Бес саусақ» әдісі бойынша жазбаша жұмыс жасайды. Оқушылар бағаланады.

Сабақ өз мақсатына жетті.

Оқушылар құралдарын жинастырып, мұғаліммен қоштасады.

Батурин жалпы орта білім беретін мектебі
Просмотр содержимого документа
«?????????? ???????»


Техникалық диктант


___________________сөзі латын тілінен түрлену, алмасу деп аударылады.

Қырқу – суреттің тек _______________ бөлігін қалдыратын бұйрық. Тұтас суретті немесе ерекшеленген фрагментті вертикаль және горизонталь шағылдырып орналастыруға және ________________ бұруға болады.


Техникалық диктант


___________________сөзі латын тілінен түрлену, алмасу деп аударылады.

Қырқу – суреттің тек _______________ бөлігін қалдыратын бұйрық. Тұтас суретті немесе ерекшеленген фрагментті вертикаль және горизонталь шағылдырып орналастыруға және ________________ бұруға болады.


Техникалық диктант


___________________сөзі латын тілінен түрлену, алмасу деп аударылады.

Қырқу – суреттің тек _______________ бөлігін қалдыратын бұйрық. Тұтас суретті немесе ерекшеленген фрагментті вертикаль және горизонталь шағылдырып орналастыруға және ________________ бұруға болады.
Техникалық диктант


___________________сөзі латын тілінен түрлену, алмасу деп аударылады.

Қырқу – суреттің тек _______________ бөлігін қалдыратын бұйрық. Тұтас суретті немесе ерекшеленген фрагментті вертикаль және горизонталь шағылдырып орналастыруға және ________________ бұруға болады.Техникалық диктант


___________________сөзі латын тілінен түрлену, алмасу деп аударылады.

Қырқу – суреттің тек _______________ бөлігін қалдыратын бұйрық. Тұтас суретті немесе ерекшеленген фрагментті вертикаль және горизонталь шағылдырып орналастыруға және ________________ бұруға болады.Техникалық диктант


___________________сөзі латын тілінен түрлену, алмасу деп аударылады.

Қырқу – суреттің тек _______________ бөлігін қалдыратын бұйрық. Тұтас суретті немесе ерекшеленген фрагментті вертикаль және горизонталь шағылдырып орналастыруға және ________________ бұруға болады.
Просмотр содержимого документа
«???? ??? ???????»

Өзін – өзі бағалау парағы

ТапсырмаларАты жөні

Үй тапсырмасы/ тест жұмысы

Оқулықтағы тәжірибелік жұмыс №1/143беттегі

Компьютердегі тәжірибелік жұмыс

Техникалық диктант

А деңгеі

В деңгейі

С деңгейі

 1. Талапов Бекбол


Өзін – өзі бағалау парағы

ТапсырмаларАты жөні

Үй тапсырмасы/ тест жұмысы

Оқулықтағы тәжірибелік жұмыс №1/143беттегі

Компьютердегі тәжірибелік жұмыс

Техникалық диктант

А деңгеі

В деңгейі

С деңгейі

 1. Нуртаев Бекбол

Өзін – өзі бағалау парағы

ТапсырмаларАты жөні

Үй тапсырмасы/ тест жұмысы

Оқулықтағы тәжірибелік жұмыс №1/143беттегі

Компьютердегі тәжірибелік жұмыс

Техникалық диктант

А деңгеі

В деңгейі

С деңгейі

 1. Кубаева Гульсезім

Өзін – өзі бағалау парағы

ТапсырмаларАты жөні

Үй тапсырмасы/ тест жұмысы

Оқулықтағы тәжірибелік жұмыс №1/143беттегі

Компьютердегі тәжірибелік жұмыс

Техникалық диктант

А деңгеі

В деңгейі

С деңгейі

 1. Сырым Гаухар


Өзін – өзі бағалау парағы

ТапсырмаларАты жөні

Үй тапсырмасы/ тест жұмысы

Оқулықтағы тәжірибелік жұмыс №1/143беттегі

Компьютердегі тәжірибелік жұмыс

Техникалық диктант

А деңгеі

В деңгейі

С деңгейі

 1. Лесбаев Кендебай


Просмотр содержимого презентации
«??????»

Choose a Count down Time by Clicking a Button Below. 10 Min. 10 Sec. 15 Sec. 15 Min. 20 Min. 20 Sec. 25 Min. 30 Sec. 30 Min. 45 Sec. 35 Min. 50 Sec. 40 Min. 1 Min. 45 Min. 2 Min. 50 Min. 3 Min. 4 Min. 55 Min. 1 Hour 5 Min. Close Clock Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Choose a Count down Time by Clicking a Button Below.

10 Min.

10 Sec.

15 Sec.

15 Min.

20 Min.

20 Sec.

25 Min.

30 Sec.

30 Min.

45 Sec.

35 Min.

50 Sec.

40 Min.

1 Min.

45 Min.

2 Min.

50 Min.

3 Min.

4 Min.

55 Min.

1 Hour

5 Min.

Close Clock

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

59 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

59

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

58 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

58

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

57 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

57

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

56 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

56

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

55 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

55

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

54 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

54

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

53 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

53

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

52 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

52

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

51 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

51

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

50 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

50

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

49 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

49

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

48 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

48

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

47 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

47

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

46 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

46

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

45 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

45

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

44 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

44

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

43 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

43

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

42 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

42

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

41 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

41

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

40 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

40

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

39 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

39

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

38 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

38

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

37 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

37

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

36 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

36

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

35 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

35

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

34 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

34

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

33 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

33

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

32 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

32

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

31 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

31

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

30 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

30

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

29 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

29

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

28 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

28

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

27 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

27

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

26 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

26

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

25 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

25

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

24 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

24

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

23 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

23

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

22 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

22

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

21 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

21

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

20 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

20

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

19 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

19

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

18 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

18

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

17 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

17

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

16 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

16

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

15 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

15

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

14 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

14

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

13 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

13

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

12 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

12

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

11 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

11

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

10 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

10

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

09 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

09

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

08 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

08

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

07 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

07

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

06 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

06

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

05 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

05

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

04 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

04

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

03 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

03

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

02 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

02

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

01 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

01

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

00 14 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 29 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 28 30 46 45 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 31 44 59 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 58 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

00

14

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

13

29

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

28

30

46

45

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

31

44

59

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

58

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

00 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

00

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

00 07 00 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

00

07

00

01

02

03

04

05

06

08

09

10

11

12

13

14

15

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

00 09 00 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

00

09

00

01

02

03

04

05

06

07

08

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

00 14 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 25 30 29 28 27 26 24 23 22 21 20 19 18 17 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

00

14

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

15

16

25

30

29

28

27

26

24

23

22

21

20

19

18

17

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

00 11 20 19 18 17 16 15 14 13 12 10 22 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 21 23 36 35 43 42 41 40 39 38 37 24 34 45 33 32 31 30 29 28 27 26 25 44 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

00

11

20

19

18

17

16

15

14

13

12

10

22

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

21

23

36

35

43

42

41

40

39

38

37

24

34

45

33

32

31

30

29

28

27

26

25

44

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

00 12 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 11 24 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 23 25 26 40 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger Back to Clock Home

00

12

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

11

24

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

23

25

26

40

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

Countdown Clock By Dr. Jeff Ertzberger

Back to Clock Home

Countdown Clock © 2009 Jeff Ertzberger All rights reserved. All Clipart Copyright GraphicsFactory.com– All Rights Reserved.  Some images have been modified from original version. This presentation may not be sold, or redistributed in any form without written permission of the author.  For even more template games and great resources visit: uncw.edu/edgames Close Clock Back to Clock Home

Countdown Clock

© 2009 Jeff Ertzberger All rights reserved.

All Clipart Copyright GraphicsFactory.com– All Rights Reserved.  Some images have been modified from original version.

This presentation may not be sold, or redistributed in any form without written permission of the author.

For even more template games and great resources visit:

uncw.edu/edgames

Close Clock

Back to Clock Home

Просмотр содержимого презентации
«???????»

Батурин жалпы орта білім беретін мектебі Масштаб. Суреттің трансформациясы. Информатика пәні мұғалімі: Жасуланова Коркем Жасталаповна

Батурин жалпы орта білім беретін мектебі

Масштаб.

Суреттің

трансформациясы.

Информатика пәні мұғалімі: Жасуланова Коркем Жасталаповна

Пәні:

Сыныбы:

Информатика

5

Уақыты:

20.01.2016жыл

Сабақтың тақырыбы:

Масштаб. Суреттің трансформациясы.

Құзыреттілікке жеткізетін сабақтың мақсат-міндеттері:

А) ақпараттық құзыреттілік

Сабақтың типі:

Оқушыларға масштаб, сурет трансформациясы тақырыбын меңгертіп, сурет трансформациясын орындауды үйрету;

Сабақта қолданылатын педагогикалық технологиялар:

Ә) коммуникативтік құзыреттілік

аралас

Б) проблеманы шешу құзыреттілігі

А) Педагогикалық қарым-қатынаста жеке тұлғаны ізгілендіру және демократияландырудағы негізделген технологиялар: ынтымақтастық, білім беруді ізгілендіру

Сабақтың әдісі:

Масштаб құралы қай кезде пайдаланылатынын, трансформацияның не екенін оқушылар ДК – мен жұмыс жасау барысында меңгереді;

Суреттің масштабын әртүрлі тәсілдермен өзгертуді, көлбеуді, суретті бұруды және сурет бөліктерін өзгерту туралы білімдерін қалыптастыру, пәнге деген қызығушылығын арттыру.

В) Оқыту үрдісін тиімді басқару және ұйымдастыру негізіндегі педагогикалық технологиялар: АКТ, оза оқыту, ұжымдық және топтық оқыту, жобалап оқыту, деңгейлеп-саралап оқыту,

А) білім алу көзіне қарай топтастырылған әдістер: сөздік, көрнекілік, практикалық

Пәнаралық байланыс:

Ә) таным белсенділігі деңгейіне қарай топтастырылған әдістер:

Бейнелеу өнері

Оқыту құралдары:

Г) Дамыта оқыту технологиялары: оқу мен жазу арқылы сыни тұрғысынан ойлауды дамыту, дамыта оқыту

Оқулық, ДК.

түсіндірмелі-иллюстративті, репродуктивтік, проблемалық, ішінара зерттеу, эвристикалық

Б) оқытудың дидактикалық мақсат-міндеттеріне қарай топтастырылған әдістер

В) білімді бақылау, бағалау әдістері т.б.

Сабақтың өту барысы: І. Ұйымдастыру бөлімі - Амандасу Оқушыларды түгендеу Зейіндерін сабаққа аудару Тренинг “Амандасу” ІІ. Үй тапсырмасы тексеру   ІІІ. Өткен материалды қайталау арқылы жаңа материалды қабылдауға дайындық ІҮ. Жаңа материалды түсіндіру Ү. Жаңа білімді бекіту   ҮІ. Үйге тапсырма. Қорытындылау.

Сабақтың өту барысы:

І. Ұйымдастыру бөлімі

- Амандасу

 • Оқушыларды түгендеу
 • Зейіндерін сабаққа аудару
 • Тренинг “Амандасу”

ІІ. Үй тапсырмасы тексеру

 

ІІІ. Өткен материалды қайталау арқылы жаңа материалды қабылдауға дайындық

ІҮ. Жаңа материалды түсіндіру

Ү. Жаңа білімді бекіту

 

ҮІ. Үйге тапсырма. Қорытындылау.

Көңіл күйің қандай? КЕРЕМЕТ ЖАҚСЫ ЖАМАН

Көңіл күйің қандай?

КЕРЕМЕТ

ЖАҚСЫ

ЖАМАН

Тренинг: “Амандасу”  Мақсаты: оқушылардың көңіл күйін көтеру, бір бірімен қарым қатынасын нығайту.  Оқушыларға ақ қағаз беріледі. Оқушылар қағаз бетіне оң қолдарының сұлбасын салады. Оның ішіне сыныптағы адамдардың атын жазады да, саусақтарының үстіне амандасу түрлерін жазады. Шаттық шеңберіне тұру. Ақ парақтарындағы жазуға қарап бір бірімен амандасу.

Тренинг: “Амандасу”

Мақсаты: оқушылардың көңіл күйін көтеру, бір бірімен қарым қатынасын нығайту.

Оқушыларға ақ қағаз беріледі. Оқушылар қағаз бетіне оң қолдарының сұлбасын салады. Оның ішіне сыныптағы адамдардың атын жазады да, саусақтарының үстіне амандасу түрлерін жазады.

Шаттық шеңберіне тұру.

Ақ парақтарындағы жазуға қарап бір бірімен амандасу.

Үй тапсырмасын тексеру T I M E R

Үй тапсырмасын тексеру

T I M E R

Жаңа білімді меңгерту 20 - қаңтар Сабақтың тақырыбы: «Масштаб. Суреттің трансформациясы.»

Жаңа білімді меңгерту

20 - қаңтар

Сабақтың тақырыбы:

«Масштаб. Суреттің трансформациясы.»

Компьютер - графикалық кескіндерді салудың ең қолайлы және қуатты құралы болып табылады. Графикалық кескіндермен жұмыс істейтін Windows қолданбаларын графиктік редакторлер деп атайды.  Графикалық редактор - графикалық бейнелерді құруға және өзгертуге арналған программа. Компьютерлік графикада Бейнелерді құру Бар бейнелерді өңдеу

Компьютер - графикалық кескіндерді салудың ең қолайлы және қуатты құралы болып табылады. Графикалық кескіндермен жұмыс істейтін Windows қолданбаларын графиктік редакторлер деп атайды. 

Графикалық редактор - графикалық бейнелерді құруға және өзгертуге арналған программа.

Компьютерлік графикада

Бейнелерді құру Бар бейнелерді өңдеу

Кескіннің детальдарын дәлдеу масштабтың көмегімен жасалады. Windows – тегі барлық амалдар сияқты, масштабты әртүрлі тәсілдерімен өзгертуге болады. Мыналарды пайдаланыңдар: Түр (вид) тіркеме бетінің саймандарын; Негізгі тіркеме бетіндегі Масштаб сайманын; Жай – күй жолындағы Масштаб жүгірткішін

Кескіннің детальдарын дәлдеу масштабтың көмегімен жасалады. Windows – тегі барлық амалдар сияқты, масштабты әртүрлі тәсілдерімен өзгертуге болады.

Мыналарды пайдаланыңдар:

 • Түр (вид) тіркеме бетінің саймандарын;
 • Негізгі тіркеме бетіндегі Масштаб сайманын;
 • Жай – күй жолындағы Масштаб жүгірткішін

Оқулықтағы 141 беттегі тәжірибелік жұмысты орындап, сұрақтарға жауап беру.

Оқулықтағы 141 беттегі тәжірибелік жұмысты орындап, сұрақтарға жауап беру.

«Трасформация» сөзі латын тілінен түрлену, алмасу деп аударылады. Ал енді Қырқу, Мөлшерді өзгерту, Бұру бұйрықтарының қалай жұмыс істейтінін қарастырайық. Бұл бұйрықтар амалдарды тұтас суретпен және ерекшеленген фрагментпен орындайды. Тұтас суретті немесе ерекшеленген фрагментті вертикаль және горизонталь шағылдырып орналастыруға және 90 немес 180 градусқа бұруға болады. Суретті тышқанның көмегімен тура қажет болғандай етіп созу немесе кішірейту әрқашан қолдан келе бермейді. Егер пропорцияларды сақтау, мөлшерін бір пиксельге дейінгі дәлдікпен өзгерту керек болса, онда Мөлшерді өзгерту бұйрығын қолданыңдар. Қырқу – суреттің тек ерекшеленген бөлігін қалдыратын бұйрық. Ол өте қолайлы, мәселен, өрнектердің суретін салғанда – алдымен элементтерін салып, одан кейін оларды көшіріп, өрнекті құрып, оны ерекшелеп, енді керек емес детальдарын қырқамыз. Сол сияқты, бұл бұйрық фотосуреттегі артық бейнелерді қырқуға мүмкіндік береді.

«Трасформация» сөзі латын тілінен түрлену, алмасу деп аударылады.

Ал енді Қырқу, Мөлшерді өзгерту, Бұру бұйрықтарының қалай жұмыс істейтінін қарастырайық. Бұл бұйрықтар амалдарды тұтас суретпен және ерекшеленген фрагментпен орындайды.

Тұтас суретті немесе ерекшеленген фрагментті вертикаль және горизонталь шағылдырып орналастыруға және 90 немес 180 градусқа бұруға болады.

Суретті тышқанның көмегімен тура қажет болғандай етіп созу немесе

кішірейту әрқашан қолдан келе бермейді. Егер пропорцияларды сақтау,

мөлшерін бір пиксельге дейінгі дәлдікпен өзгерту керек болса, онда Мөлшерді

өзгерту бұйрығын қолданыңдар.

Қырқу – суреттің тек ерекшеленген бөлігін қалдыратын бұйрық. Ол өте қолайлы, мәселен, өрнектердің суретін салғанда – алдымен элементтерін салып, одан кейін оларды көшіріп, өрнекті құрып, оны ерекшелеп, енді керек емес детальдарын қырқамыз. Сол сияқты, бұл бұйрық фотосуреттегі артық бейнелерді қырқуға мүмкіндік береді.

Жаңа білімді бекіту Оқулықтағы 144 беттегі тәжірибелік жұмыс Өзін – өзі бағалау парағы Тапсырмалар Үй тапсырмасы/ тест жұмысы Оқулықтағы тәжірибелік жұмыс №1/143беттегі Аты жөні Компьютердегі тәжірибелік жұмыс А деңгеі В деңгейі Техникалық диктант С деңгейі

Жаңа білімді бекіту

Оқулықтағы 144 беттегі тәжірибелік жұмыс

Өзін өзі бағалау парағы

Тапсырмалар

Үй тапсырмасы/ тест жұмысы

Оқулықтағы тәжірибелік жұмыс №1/143беттегі

Аты жөні

Компьютердегі тәжірибелік жұмыс

А деңгеі

В деңгейі

Техникалық диктант

С деңгейі

Демалыс сәті  Қол саусақтарына арналған жаттығулар Алақанды уқалау. Қолды қысу Білезіктен айналдыру Көзге арналған жаттығулар. Көзді бірнеше рет жыпылықтату. Көзіңмен ақырын оң жаққа, жоғары, солға, төмен қарай 3-4 рет айналым жаса.

Демалыс сәті 

Қол саусақтарына арналған жаттығулар

Алақанды уқалау.

Қолды қысу

Білезіктен айналдыру

Көзге арналған жаттығулар.

Көзді бірнеше рет жыпылықтату.

Көзіңмен ақырын оң жаққа, жоғары, солға, төмен қарай 3-4 рет айналым жаса.

Жаңа білімді бекіту Техникалық диктант   ___________________сөзі латын тілінен түрлену, алмасу деп аударылады. Қырқу – суреттің тек _______________ бөлігін қалдыратын бұйрық. Тұтас суретті немесе ерекшеленген фрагментті вертикаль және горизонталь шағылдырып орналастыруға және ________________ бұруға болады.

Жаңа білімді бекіту

Техникалық диктант

 

___________________сөзі латын тілінен түрлену, алмасу деп аударылады.

Қырқу – суреттің тек _______________ бөлігін қалдыратын бұйрық. Тұтас суретті немесе ерекшеленген

фрагментті вертикаль және горизонталь шағылдырып орналастыруға және ________________ бұруға болады.

Үйге тапсырма беру. Бағалау. «Масштаб. Суреттің трансформациясы» Тақырыбын оқу, мазмұндау. Өзіңді тексер дәптермен жұмыс

Үйге тапсырма беру.

Бағалау.

«Масштаб. Суреттің трансформациясы»

Тақырыбын оқу, мазмұндау.

Өзіңді тексер дәптермен жұмыс

Сау болыңыздар, сабақ аяқталды!!!

Сау болыңыздар, сабақ аяқталды!!!


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Ашы? саба?. Масштабтау. суретті? трансформациясы

Автор: Жасуланова Коркем Жасталаповна

Дата: 19.01.2016

Номер свидетельства: 279493

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства