kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Аппаратты? ж?не программалы? жабды?тамаларды? ?йлесімділігін аны?тау

Нажмите, чтобы узнать подробности

Сарт  Мария  Те?ел?ызы

Бейнеу  политехникалы?  колледжіні?  «Есептеу  техникасы  ж?не  ба?дарламалы?  ?амтамасыз  ету»  маманды?ыны?  арнайы  п?н  о?ытушысы

П?ні: ?ндірістік-технологиялы?  к?сіптік  т?жірибе

Саба?ты?  та?ырыбы:  Аппаратты?  ж?не  программалы?  жабды?тамаларды?  ?йлесімділігін  аны?тау

Cаба?ты?  ма?саты:

Білімділік: Білім  алушылар?а  аппаратты?  ж?не  программалы?  жабды?тамаларды?  ?йлесімділігін  аны?тауды  ме?герту,  практикада  ?олдану?а   машы?тандыру 

Дамытушылы?:  Жа?а  саба?  бойынша  ал?ан білімін ж?йелей  отырып,  білім  алушыларды? ?здерін  кабинетте  ?стау, электр тогымен за?ымдан?ан жа?дайда  ал?аш?ы  д?рігерлік  к?мек   к?рсете  білу  ?абілеттерін  дамыту;

Т?рбиелік:  Кабинетте  ?зін-?зі  ?стау?а, техника  ?ауіпсіздігіні?  ережелерін  са?тау?а  ж?не  ??ыптылы??а    т?рбиелеу.

Саба?ты? т?рі:                  практика            

Саба?ты? ?дісі:                  т?сіндіру, с?ра?-жауап, баяндау

Cаба?ты?  к?рнекілігі :   MS  Power Point  ба?дарламасында  дайындал?ан слайдтар, бейнеролик

Cаба?ты?  барысы:

І. ?йымдастыру  кезе?і:   Амандасу. Кабинетті  ретке  келтіру.  Білім  алушыларды  т?гендеу. Саба??а  дайынды?ын  тексеру(д?птер, ?алам). ??рыл?ымен  ж?мыс  д?птерін  толтырту.  Ж?мыс  орнын  дайындау.  Кабинетте  техника  ?ауіпсіздігіні?   ережелерін  са?тау.

Кіріспелік  н?с?ау:  Кабинетте  техника  ?ауіпсіздігіні?   ережелерін  са?тау.

ІІ. ?ауіпсіздік  техникасыны?  талаптарын  ?айталау.

?йге  берілген  «Windows  XP  Professional  орнату»  та?ырыбын  білім  алушыларды?  ?з  ж?мыстарын  т?сірген  бейнеролик  ар?ылы  пікір  алмасу  ретінде  с?раймын.

ІІІ. Жа?а  саба?ты  т?сіндіру.

Майкрософт  корпорациясы  НСL-да  к?рсетілген  барлы?  ??рыл?ылар?а  арнал?ан  тексерілген  драйверлерді  ?сынады. (?йлесетін  аппаратты?  ??рыл?ылар  тізімі, Hardware  Compatibility  List - HCL, список  совместимых  аппаратных  средств)

            НСL  файлыны?  к?шірмесін  Windows  XP  Professional  ж?ктеу  компакт-дискісіндегі   support  каталогында?ы  hcl.txt  файлынан  табу?а  болады. НСL-ні?  со??ы  болжамына  http://www.microsoft.com/whdc/hcl/  сайтында  ?ол  жетімді.

                Компьютерді?  минималды  талаптар?а  с?йкестігіне  к?з  жеткізген  со?, оны?  аппаратты?  ж?не  программалы?  жабды?тамаларыны? (ПО)  Windows  XP  Professional-мен  ?йлесімділігін  тексеру  ?ажет: б?л  ??раушылар  Windows  XP  Professional-мен  ж?мыс  жасай  ма  екенін  аны?тау  керек. М?ны  Місrоsоft  ?йлесетін  аппаратты?  ??рыл?ылар  тізімі (Місrоsоft  Hardware  Compatibility  List - HCL)  бойынша  немесе   аналогты  ??жаттарына  с?йкес  жасау?а  болады.

            Ескерту. Windows  XP-мен  ?йлесетін  ?олданбалы  программаларды?  жа?а  болжамдарын  оларды  ?ндірушілерден  алу?а  болады. 

            Windows  2000/XP  бас?аруында?ы  жабды?тар  тізімін  алу

Компьютердегі  ??рыл?ылар  тізімі  Сведения  о  системе (System  Information)  терезесінде  бейнеленеді. Оны?  мазм?нын  м?тіндік  файлда  са?тау?а  ж?не  Windows-пен  ?йлесетін  арнайы  ??рыл?ылар  тізімімен  НСL-мен  салыстыру?а  болады.

ІV. А?ымда?ы   н?с?аулы?

  1. Берілген  практикалы?  ж?мысты  орындау.
  2. О?ытушымен  берілген  шарттар  бойынша  эксперименттілік  м?лімдерді  алу, ??деу  ж?не  орындау.

V. ?з   бетімен   ж?мыс

Бар  ??рыл?ылар  туралы  ма?л?матты  файлда  са?тау (Практикалы?  ж?мыс)

Компьютерді?  бар  ??рыл?ылары  туралы  ма?л?матты  файлда  са?тау  ?шін  келесі  ?рекеттерді  орында?ыз:

1.  Пуск (Start)  менюіндегі  Выполнить (Run)  командасын  та?да?ыз, Запуск  программы (Run)  ?рісінде  msinfo32  командасын  енгізі?із  де  тінтуірмен  ОК  батырмасына  шерті?із.

2.  Ж?йені?  ??раушылар  тізімін  ашу  ?шін  Компоненты (Соmроnents)  тізіміні?  жанында?ы «+»  белгісіне  тінтуірмен  шерті?із.

3.   1-суретте  к?рсетілгендей Файл (File)  менюіндегі  Экспорт (Ехроrt)  пунктін  та?да?ыз.

1-сурет. Ж?йе  туралы  ма?л?маттар

4.   Файл  атауын  (мысалы, Соmроnents)  енгізі?із  де  Сохранить (Save)  батырмасына  тінтуірмен  шерті?із – Мои  документы  бумасына  Соmроnents.tхt  файлы  са?талады.

VІ.  Саба?ты   ?орытындылау.

Са?тал?ан  файлда  порттар, жедел  жадты?  к?лемі  ж?не  ?ат?ыл  диск  саны, оны?  б?ліктеріні?  сыйымдылы?ы, к?лемі  туралы  ма?л?маттар  болады. Б?л  ма?л?маттар  ОЖ  орнатуды  жоспарла?ан  кезде  ма?ызды.

Жа?а  компьютерге  ОЖ (Операциялы?  ж?йе)  орнату  ?шін  программалар  ?йлесімділігі  туралы  а?паратты?  ?ажеті  жо?. Себебі, жа?а  компьютерде  м?ндай  программалар  болмайды. Біра?  ОЖ-ні  жа?арту  ?шін   б?л  а?парат  ?ажет.

Ж?мыс  орнын  ж?не  жабды?тарды  жина?тау. Білім  алушыларды?  жіберген  ?ателіктерін  талдау. Білім  алушылар?а  ба?аларын  хабарлау.

VІІ.   ?йге  тапсырма:  «Аппаратты?  ж?не  программалы?  жабды?тамаларды?  ?йлесімділігін  аны?тау»  конспектті  о?у, мазм?ндау.

Пайдаланыл?ан  ?дебиеттер:

1.  Б.П.Сайков. Персональный  компьютер: настройка  и  техническая  поддержка: Учебное  пособие. – Россия: БИНОМ. Лаборатория  знаний.

Просмотр содержимого документа
«Аппаратты? ж?не программалы? жабды?тамаларды? ?йлесімділігін аны?тау»

Сарт Мария Теңелқызы

Бейнеу политехникалық колледжінің «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығының арнайы пән оқытушысы


Пәні: өндірістік-технологиялық кәсіптік тәжірибе

Сабақтың тақырыбы: Аппараттық және программалық жабдықтамалардың үйлесімділігін анықтау

Cабақтың мақсаты:

Білімділік: Білім алушыларға аппараттық және программалық жабдықтамалардың үйлесімділігін анықтауды меңгерту, практикада қолдануға машықтандыру

Дамытушылық: Жаңа сабақ бойынша алған білімін жүйелей отырып, білім алушылардың өздерін кабинетте ұстау, электр тогымен зақымданған жағдайда алғашқы дәрігерлік көмек көрсете білу қабілеттерін дамыту;

Тәрбиелік: Кабинетте өзін-өзі ұстауға, техника қауіпсіздігінің ережелерін сақтауға және ұқыптылыққа тәрбиелеу.

Сабақтың түрі: практика

Сабақтың әдісі: түсіндіру, сұрақ-жауап, баяндау

Cабақтың көрнекілігі : MS Power Point бағдарламасында дайындалған слайдтар,

бейнеролик

Cабақтың барысы:

І. Ұйымдастыру кезеңі: Амандасу. Кабинетті ретке келтіру. Білім алушыларды түгендеу. Сабаққа дайындығын тексеру(дәптер, қалам). Құрылғымен жұмыс дәптерін толтырту. Жұмыс орнын дайындау. Кабинетте техника қауіпсіздігінің ережелерін сақтау.

Кіріспелік нұсқау: Кабинетте техника қауіпсіздігінің ережелерін сақтау.

ІІ . Қауіпсіздік техникасының талаптарын қайталау.

Үйге берілген «Windows XP Professional орнату» тақырыбын білім алушылардың өз жұмыстарын түсірген бейнеролик арқылы пікір алмасу ретінде сұраймын.

ІІІ . Жаңа сабақты түсіндіру.

Майкрософт корпорациясы НСL-да көрсетілген барлық құрылғыларға арналған тексерілген драйверлерді ұсынады. (Үйлесетін аппараттық құрылғылар тізімі, Hardware Compatibility List - HCL, список совместимых аппаратных средств).

НСL файлының көшірмесін Windows XP Professional жүктеу компакт-дискісіндегі support каталогындағы hcl.txt файлынан табуға болады. НСL-нің соңғы болжамына http://www.microsoft.com/whdc/hcl/ сайтында қол жетімді.

Компьютердің минималды талаптарға сәйкестігіне көз жеткізген соң, оның аппараттық және программалық жабдықтамаларының (ПО) Windows XP Professional-мен үйлесімділігін тексеру қажет: бұл құраушылар Windows XP Professional-мен жұмыс жасай ма екенін анықтау керек. Мұны Місrоsоft үйлесетін аппараттық құрылғылар тізімі (Місrоsоft Hardware Compatibility List - HCL) бойынша немесе аналогты құжаттарына сәйкес жасауға болады.

Ескерту. Windows XP-мен үйлесетін қолданбалы программалардың жаңа болжамдарын оларды өндірушілерден алуға болады.

Windows 2000/XP басқаруындағы жабдықтар тізімін алу

Компьютердегі құрылғылар тізімі Сведения о системе (System Information) терезесінде бейнеленеді. Оның мазмұнын мәтіндік файлда сақтауға және Windows-пен үйлесетін арнайы құрылғылар тізімімен НСL-мен салыстыруға болады.

ІV. Ағымдағы нұсқаулық

  1. Берілген практикалық жұмысты орындау.

  2. Оқытушымен берілген шарттар бойынша эксперименттілік мәлімдерді алу, өңдеу және орындау.

V. Өз бетімен жұмыс

Бар құрылғылар туралы мағлұматты файлда сақтау (Практикалық жұмыс)

Компьютердің бар құрылғылары туралы мағлұматты файлда сақтау үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Пуск (Start) менюіндегі Выполнить (Run) командасын таңдаңыз, Запуск программы (Run) өрісінде msinfo32 командасын енгізіңіз де тінтуірмен ОК батырмасына шертіңіз.

2. Жүйенің құраушылар тізімін ашу үшін Компоненты (Соmроnents) тізімінің жанындағы «+» белгісіне тінтуірмен шертіңіз.

3. 1-суретте көрсетілгендей Файл (File) менюіндегі Экспорт (Ехроrt) пунктін таңдаңыз.

1-сурет. Жүйе туралы мағлұматтар


4. Файл атауын (мысалы, Соmроnents) енгізіңіз де Сохранить (Save) батырмасына тінтуірмен шертіңіз – Мои документы бумасына Соmроnents.tхt файлы сақталады.

VІ. Сабақты қорытындылау.

Сақталған файлда порттар, жедел жадтың көлемі және қатқыл диск саны, оның бөліктерінің сыйымдылығы, көлемі туралы мағлұматтар болады. Бұл мағлұматтар ОЖ орнатуды жоспарлаған кезде маңызды.

Жаңа компьютерге ОЖ (Операциялық жүйе) орнату үшін программалар үйлесімділігі туралы ақпараттың қажеті жоқ. Себебі, жаңа компьютерде мұндай программалар болмайды. Бірақ ОЖ-ні жаңарту үшін бұл ақпарат қажет.

Жұмыс орнын және жабдықтарды жинақтау. Білім алушылардың жіберген қателіктерін талдау. Білім алушыларға бағаларын хабарлау.

VІІ. Үйге тапсырма: «Аппараттық және программалық жабдықтамалардың үйлесімділігін анықтау» конспектті оқу, мазмұндау.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Б.П.Сайков. Персональный компьютер: настройка и техническая поддержка: Учебное пособие. – Россия: БИНОМ. Лаборатория знаний.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 11 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Аппаратты? ж?не программалы? жабды?тамаларды? ?йлесімділігін аны?тау

Автор: Сарт Мария Те?ел?ызы

Дата: 07.11.2015

Номер свидетельства: 249388

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства