kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

А?паратты? к?лемі.

Нажмите, чтобы узнать подробности

П?н аты:   Информатика   

Сыныбы:  5 «В»

Та?ырыбы:  Компьютерді? ?осымша ??рыл?ылары.     Білімділігі: компьютер ??рыл?ылары бойынша о?ушыларды? ал?ан білімдерін ны?айту, тияна?тау бір ж?йеге келтіріп, тексере отырып, ?орытындылау.

 1.     Т?рбиелігі: О?ушылар ?з ойларын тияна?ты жете айта біліп, ?здерін сабырлы, ?рі т?ртіпті ?стауды ескерту.
 2.    Дамытушылы?ы: О?ушылар?а компьютер туралы толы? ой ?алыптастыру, о?ушыларды? тап?ырлы?, ізденімпазды? ?асиеттерін ?алыптастыру, шы?армашылы??а баулу, п?нге деген ?ызы?ушылы?ын арттыру.

К?рнекілігі:  слайд,интерактивті та?та, компьютер.

Т?рі: білім мен іскерлікті игеру.

?діс-т?сілдері: кубизм, топты? ж?мыс,ж?пты? ж?мыс

?й тапсырмасын с?рау.

Саба?ты? барысы.

          ?йымдастыру кезе?і

О?ушылармен амандасу. 

Психологиялы? ахуал

О?ушылар ?анекей  шатты? ше?берін  ??райы?шы.

Орнымыздан т?райы?,

Ала?анды созайы?,

О??а ?арай иіліп,

Сол?а ?арай иіліп,

Бір отырып,бір т?рып

С?л тыны?ып алайы?.

Балалар орта?а шы?ып, ?има ?а?аздарды алу ар?ылы топ?а б?лінеді.

1.МОНИТОР тобы.

2.ПРОЦЕССОР тобы.

жа?а саба?ты бастамас б?рын ?ткен та?ырып?а шолу жасайы?. ?ткен саба?ымызда біз дербес компьютер дегеніміз не, оны? ?андай негізгі б?ліктерден т?ратынын білдік. Оны? ішінде Ж?йелі блокты? ?андай ма?ызды роль ат?аратынын, мониторды? ?ызметін, пренета?таны? ат?аратын ?ызметімен танысты?.

Олай болса ?й тапсырмасын кубик ла?тыру ар?ылы жауап берсек. (Слайд к?рсету)  3 минут

С?ра?тары:

1.Компьютерді? негізгі ??рыл?ыларын ата.

2.Монитор дегеніміз не?

3.Аналы? та?ша дегеніміз не?

4.Ж?йелі блок ??рамын ата

5.Пернета?та дегеніміз не?

6.Жедел жады дегеніміз не?

7.?атты диск дегеніміз не?

8.Процессор дегеніміз не?

9.Пернета?таны? б?ліктері нелерден т?рады.

10. Видеокарта дегеніміз не?

Жа?а саба?

Жа?а саба? слайд ар?ылы т?сіндіріледі.
?осымша ??рыл?ылар – компьютерді? ж?йелік блогына ?осымша жал?анатын ??рыл?ылар. Оларды ж?йелік блокты? сыртына да, ішіне де ?осу?а болады.
Дыбыс колонкалары – дыбысты? а?паратты шы?ару ??рыл?ысы.
Принтер – а?паратты компьютерден ?а?аз?а басып шы?ару?а арнал?ан ??рыл?ы
Лазерлік принтерлер т?рлі т?сті ж?не а? - ?ара болып келеді. Лазерлік принтерлер лазер с?улесіні? к?мегімен басып шы?арады. Лазер с?улесі картриджден ?а?аз?а жететін тонерді пісіреді. Лазерлік принтерлер б?ріккіш принтерлерден басып шы?ару жылдамды?ымен, бір минутта басып шы?аратын пара? сандарымен ерекшеленеді.
Б?ріккіш принтерлер ?а?аз?а бояуларды? к?мегімен басып шы?арады. Б?ріккіш принтерлер, ?детте, т?рлі т?сті болып келеді. Бояу картридждерді? ішінде ??юлы болады. б?ріккіш принтерлерді? кемшілігі – ?ымбат?а т?седі, басылым ?за? са?талмайды.
Сканер – м?тіндік ж?не графикалы? а?паратты ?а?аздан компьютерге енгізу ??рыл?ысы.
Модем – компьютерді жай телефон желісіне ?осу?а арнал?ан ??рыл?ы. Модем ?детте компьютерге Интернет желісінде орнатылады.
Микрофон – дыбысты? а?паратты енгізу ??рыл?ысы.

Тыш?ан – «графикалы?» бас?ару ??рыл?ысы. Тыш?анды кілемшені? ?стімен жылжыт?анда, экранда?ы тыш?анны? н?с?а?ышы да сонымен ?атар ?оз?алып, ?ажетті объектілерді та?дау?а м?мкіндік береді. Тыш?анны? екі (немесе ?ш)
батырмасыны? бірін баса отырып объектілермен к?птеген операцияларды орындау?а болады. Батырмаларды? ортасында орналас?ан до??ала?шаны айналдырып, экран?а т?тасымен сыймай т?р?ан м?тінді, суретті  немесе web-пара?ты жо?ары-т?мен жылжыту?а болады.

А?парат тасы?ыштар:

§                 ?атты диск(винчестер);

§                 Ж?мса? диск(дискета);

§                 Лазерлік дискілер (CD,DVD);

§                 Флеш жады.

Саба?ты бекіту:

1.О?ушылар?а жа?а та?ырыпты аз?ана уа?ыт о?у?а беремін.

2. Жа?а та?ырып бойынша постер ?ор?ау.

3. Компьютермен ж?пты? ж?мыс.

1.Монитор тобы. Ассосация ?дісі. Компьютерді? пайдасы.

2. Процессор тобы.Тірек-сызба ар?ылы. Компьютерді? зияны.

Екі ж?лдыз,бір ?сыныс бойынша о?ушылар бір-біріне ба?а береді.

               Сергіту с?ті.

Жатты?у жасау.

ІІ.Ж?пты? ж?мыс. Компьютермен ж?мыс.

Техникалы? диктант орындау.

?азіргі кездегі а?параттарды енгізу ??рыл?ысы –пернета?та.

 Маусты? екі т?рі бар: ?ш батырмалы, екі батырмалы.

Терте деген компьютерлік ойындарда экранда?ы жылжитын объектілерді бас?ару?а арнал?ан рычагты манипулятор. Принтер – а?параттарды ?а?аз?а басып шы?ару?а арнал?ан ??рыл?ы. Принтерді? ?ш т?рі бар: матрицалы?, сия б?ріккіш, лазерлік.

Сканер- ?а?азда?ы кескінді т?сіріп,монитор экранына шы?ару?а м?мкіндік беретін ??рыл?ы.

Саба?ты ?орытындылау:

Жа?а та?ырып бойынша с?ра?тар ?ою ар?ылы ?орытындылап,ба?алау.

?йге тапсырма: компьютерді? ?осымша ??рыл?ыларын о?ып келу.

Сынып : 5

Саба?ты? та?ырыбы :§ 4 А?паратты? к?лемі ж?не оны? ?лшем бірліктері

Саба?ты? ма?саты :

Білімділігі : Бала бойына б?гінгі та?ырыпты ?ту барысында білімдерін арттыру.

Т?рбиелігі : ?р о?ушыны іскерлікке, на?тылы??а, ынтыма?тылы??а т?рбиелеу.

Дамытушылы?ы : О?ушыны? ?рбір саба??а ынтасы мен ?аблетін біріктіріп, п?нге деген ?ызы?ушылы?ын арттыру.

Саба?ты? т?рі : жа?а саба?ты ме?герту саба?ы

Саба?ты? к?рнекілігі : компьютер, интерактивті та?та, презентация

Саба?ты? барысы :

а) ?йымдастыру кезе?і

б) саба? с?рау

в) ба?алау

г) жа?а саба?

д) бекіту

е) ?йге тапсырма

ж) ?орытынды

Жа?а саба?ты т?сіндіру

А?паратты са?тау ж?не тасымалдау ?шін оны тіркеп, есепке алуымыз керек. Мысалы, м?тінді жазу ?шін ?ріптерді, музыканы жазу ?шін ноталарды, сандарды жазу ?шін циярларды ?олданамыз.

     Ара?ашы?ты?ты сантиметрмен, метрмен, километрмен, т.б.?лшеу ?абылдан?ан. Ал салма?ты – граммен ж?не килограммен, т.б.?лшейміз.

Компьютер- электронды? машина. Ол тек электр сигналдарын «?абылдайды. Сонды?тан компьютердегі а?паратты электр сигналдары т?рінде ?ана елестетуге болады. А?паратты компьютерге жазу ?шін, компьютердегі ?рбір белгі ( ?ріп немесе цифр, дыбыс немесе видео) сигналдар тіліне аударылуы керек. Сигналды? жо? болуын 0 ар?ылы, ал бар болуын 1- ді? к?мегімен белгілеу ?абылдан?ан.

М?нда «н?л» мен «бір» бит деп аталады.

Бит 0 немесе 1 сия?ты екі м?нні? бірін ?ана ?абылдай алады. Бит а?паратты ?лшеуді? е? кішкене бірлігі болып табылады.

А?паратты ?лшеуді? келесі бірлігі байт деп аталады.

А?ПАРА 

«А?парат» с?зін байтпен есептейді, ал м?нда?ы 1 байт 8 битке те?.

?детте 1 байтты? к?мегімен бір символ кодталады. Символ – ол кез келген белгі : ?ріп, цифр, тыныс белгісі немесе бос орын.

    Сонымен біз а?паратты? ?лшем бірлігі байт екенін білдік. ?мірде ?лкен к?лемді а?паратпен ж?мыс істеуге тура келед. Сонды?тан а?паратты ?лшеуді? ірі бірліктері де кездеседі:

1 Килобайт (Кб) = 1024 байт

1 Мегабайт (Мб) =1024 Кб

1 Гегабайт (Гб) = 1024 Мб

1 Терабайт (Тб) = 1024 Гб

Хабарламаны? а?паратты? к?лемі – хабарламада?ы битпен, байтпен, Кбайтпен, Мбайтпен ж?не т.с.с. ?лшенген а?паратты? к?лемі

100 Мб к?лемге «сиятын» а?парат саны:

М?тін беттері                                            50000

Т?рлі т?сті слайдтар                                150

Музыкалы? фрагмент                              10 минут

Фильм                                                        15 секунд

Енді сендер а?паратты ?лшей аласы?дар. Заманауи технологиялар к?п к?лемді а?паратты тасымалдау?а м?мкіндік береді, мысалы, Интернет желісі ар?ылы.

А?паратты жеткізу жылдамды?ы дегеніміз – бір уа?ыт бірлігінде ж?нелтілетін а?парат саны. М?нда жылдамды? бит/с, байт/с ж?не т.с.с.?лшенеді.

·         А?паратты? е? кішкене ?лшем бірлігі – бит. Бит келесі екі м?нні? бірін ?абылдай

алады – 0 немесе 1.

·         ?детте а?паратты байтпен санайды, м?нда?ы 1 символ = 8 битке = 1 байт?а те?.

·         Хабарламаны? а?паратты? к?лемі – хабарламада?ы битпен, байтпен, Кбайтпен, Мбайтпен ж?не т.с.с.?лшенген а?паратты? к?лемі.

Компьютердегі т?жірибелік ж?мыс

А  де?гейі

Компьютерде са?тал?ан а?паратты? к?лемін ?арап шы?ы?дар.

1.      Пуск, Компьютер батырмаларын та?да?дар.

2.      Пайда бол?ан терезедегі дискілерді? бірін тыш?анмен о? батырмасымен шертіп, Свойства батырмасын басы?дар

3.      Дискідегі тол?ан ж?не бос орындарды? к?лемін ?арап шы?ы?дар

4.      Д?птерге дискідегі бос орынны? байтпен, Кбайтпен, Мбайтпен ж?не Гбайтпен ?лшенген к?лемін жазып алы?дар. Санау ?шін калькуляторды ?олдану?а болады.

В  де?гейі

1. А де?гейдегі тапсырманы орында?дар

2. Документы бумасын ашы?дар

3. 1 Гбайт к?лемді флешка?а ?андай файлдарды? сиятынын аны?та?дар.

С де?гейі

Сыныптары?да?ы барлы? балалар туралы а?паратты? сендерді? компьютерлері?ні? ?ай дискісіне сиятынын аны?та?дар. К?лемі 376 Кбайт м?лшерлі суреттер мен 10 беттік (?р ?айсысы 64 символды? 48 жолдан т?ратын) а?парат м?тіндік файлда са?тал?ан. Санау ?шін Калькулятор программасын пайдаланы?дар.

?орытынды

1.      А?паратты? ?лшем бірліктерін ( е? кішісін е? ?лкеніне дейін ) ата?дар.

2.      БайтКбайттан, Кбайт Мбайттан, Мбайт Гбайттан ?анша шама?а кем ?

3.      1 байтта неше бит бар ?

4.      « Кездесу ?ырк?йек айына та?айындалды» деген хабарламада ?анша к?лемдегі а?парат бар ?

5.      «Ала?ай ! Жаз?ы демалыс ая?талды!» хабарламасыны? а?паратты? к?лемін ?лше?дер. Б?л к?лемді битпен ж?не байтпен к?рсеті?дер.

6.      О?улы?ты? бір бетіні? ж?не б?тіндей о?улы?ты? жуы? а?паратты? к?лемін ?лше?дер. К?лемі 600 Мбайт, 2 Гбайт болатын дискіге осындай кітапты? нешеуі сыюы м?мкін ?

?йге тапсырма  § 4 та?ырыптарын о?у. Тестке жауап жазу

 

Просмотр содержимого документа
«А?паратты? к?лемі.»

5 “В” сыныбының ашық сабағына  ҚОШ КЕЛДІҢІЗДЕР!!! Пән мұғалімі: Әлшекеева Назира

5 “В” сыныбының ашық сабағына

ҚОШ КЕЛДІҢІЗДЕР!!!

Пән мұғалімі: Әлшекеева Назира

Тақырыбы: Компьютердің қосымша құрылғылары. Білімділігі: компьютер құрылғылары бойынша оқушылардың алған білімдерін нығайту, тиянақтау бір жүйеге келтіріп, тексере отырып, қорытындылау.  Тәрбиелігі: Оқушылар өз ойларын тиянақты жете айта біліп, өздерін сабырлы, әрі тәртіпті ұстауды ескерту.  Дамытушылығы: Оқушыларға компьютер туралы толық ой қалыптастыру, оқушылардың тапқырлық, ізденімпаздық қасиеттерін қалыптастыру, шығармашылыққа баулу, пәнге деген қызығушылығын арттыру.

Тақырыбы: Компьютердің қосымша құрылғылары.

Білімділігі: компьютер құрылғылары бойынша оқушылардың алған білімдерін нығайту, тиянақтау бір жүйеге келтіріп, тексере отырып, қорытындылау.

Тәрбиелігі: Оқушылар өз ойларын тиянақты жете айта біліп, өздерін сабырлы, әрі тәртіпті ұстауды ескерту.

Дамытушылығы: Оқушыларға компьютер туралы толық ой қалыптастыру, оқушылардың тапқырлық, ізденімпаздық қасиеттерін қалыптастыру, шығармашылыққа баулу, пәнге деген қызығушылығын арттыру.

Көрнекілігі: слайд,интерактивті тақта, компьютер. Түрі: білім мен іскерлікті игеру. Көрнекілігі: слайд,интерактивті тақта, компьютер. Түрі: білім мен іскерлікті игеру. Әдіс-тәсілдері: кубизм, топтық жұмыс.

Көрнекілігі: слайд,интерактивті тақта, компьютер.

Түрі: білім мен іскерлікті игеру.

 • Көрнекілігі: слайд,интерактивті тақта, компьютер. Түрі: білім мен іскерлікті игеру.

Әдіс-тәсілдері: кубизм, топтық жұмыс.

Үй тапсырмасын сұрау . 1. Кубизм әдісі.

Үй тапсырмасын сұрау .

1. Кубизм әдісі.

Кубик ла қтыру

Кубик ла қтыру

Кубик ла қтыру Компьютердің негізгі құрылғыларын ата.

Кубик ла қтыру

Компьютердің негізгі құрылғыларын ата.

Кубик ла қтыру

Кубик ла қтыру

Кубик ла қтыру Монитор дегеніміз не?

Кубик ла қтыру

Монитор дегеніміз не?

Кубик ла қтыру

Кубик ла қтыру

Кубик ла қтыру Аналық тақша дегеніміз не?

Кубик ла қтыру

Аналық тақша дегеніміз не?

Кубик ла қтыру

Кубик ла қтыру

Кубик ла қтыру Жүйелі блок құрамын ата

Кубик ла қтыру

Жүйелі блок құрамын ата

Кубик ла қтыру

Кубик ла қтыру

Кубик ла қтыру Пернетақта дегеніміз не?

Кубик ла қтыру

Пернетақта дегеніміз не?

Кубик ла қтыру

Кубик ла қтыру

Кубик ла қтыру Жедел жады дегеніміз не?

Кубик ла қтыру

Жедел жады дегеніміз не?

Кубик ла қтыру

Кубик ла қтыру

Кубик ла қтыру Қатты дискі дегеніміз не?

Кубик ла қтыру

Қатты дискі дегеніміз не?

Кубик ла қтыру

Кубик ла қтыру

Кубик ла қтыру Процессор дегеніміз не?

Кубик ла қтыру

Процессор дегеніміз не?

Кубик ла қтыру

Кубик ла қтыру

Кубик ла қтыру Пернетақтаның бөліктері нелерден тұрады?

Кубик ла қтыру

Пернетақтаның бөліктері нелерден тұрады?

Кубик ла қтыру

Кубик ла қтыру

Кубик ла қтыру Видеокарта дегеніміз не?

Кубик ла қтыру

Видеокарта дегеніміз не?

Жаңа сабақ Компьютердің қосымша құрылғылары

Жаңа сабақ

Компьютердің қосымша құрылғылары

Сканер
 • Сканер

Графикалық планшет
 • Графикалық планшет
Веб-камера
 • Веб-камера
Микрофон
 • Микрофон
Тінтуір
 • Тінтуір
Джойстик
 • Джойстик
Проектор
 • Проектор
Басып шығарғыш
 • Басып шығарғыш
Графопостроитель, плоттер
 • Графопостроитель, плоттер
Модем-компютерді жай телефон желісіне қосуға арналған құрылғы.
 • Модем-компютерді жай телефон желісіне қосуға арналған құрылғы.
Құлаққаптар, колонкалар
 • Құлаққаптар, колонкалар
Флеш жады,лазерлік дискі– ақпаратты тасығыш құралы
 • Флеш жады,лазерлік дискі– ақпаратты тасығыш құралы
Техникалық диктант .

Техникалық диктант .

 • Компьютерлерде ақпараттарды енгізу құрылғысы –------------------
 • ----------------екі түрі бар: үш батырмалы, екі батырмалы.
 • ---------- деген компьютерлік ойындарда экрандағы жылжитын объектілерді басқаруға арналған рычагты манипулятор. --------------– ақпараттарды қағазға басып шығаруға арналған құрылғы. Принтердің үш түрі бар:------------------, сия бүріккіш, --------------------.
 • ---------------- қағаздағы кескінді түсіріп,монитор экранына шығаруға мүмкіндік беретін құрылғы.
Техникалық диктант .

Техникалық диктант .

 • Компьютерде ақпараттарды енгізу құрылғысы пернетақта. Маустың екі түрі бар: үш батырмалы, екі батырмалы.
 • Терте деген компьютерлік ойындарда экрандағы жылжитын объектілерді басқаруға арналған рычагты манипулятор. Принтер – ақпараттарды қағазға басып шығаруға арналған құрылғы. Принтердің үш түрі бар: матрицалық, сия бүріккіш, лазерлік.
 • Сканер- қағаздағы кескінді түсіріп,монитор экранына шығаруға мүмкіндік беретін құрылғы .
Сабақты бекіту. Жаңа сабақты түсінгенімізді білу үшін сұрақтар беру арқылы сабағымды қорытындылаймын. Бағалау. Оқушылардың жауаптарына қарай бағалаймын. Үйге тапсырма: компьютердің қосымша құрылғыларын оқу.

Сабақты бекіту.

Жаңа сабақты түсінгенімізді білу үшін сұрақтар беру арқылы сабағымды қорытындылаймын. Бағалау.

Оқушылардың жауаптарына қарай бағалаймын.

Үйге тапсырма: компьютердің қосымша құрылғыларын оқу.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс

Скачать
А?паратты? к?лемі.

Автор: Алшекеева Назира Сат??рлыс?ызы

Дата: 11.11.2015

Номер свидетельства: 251513

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства