kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

А?паратты жазу ж?не санау. А?паратты тасымалдаушылар

Нажмите, чтобы узнать подробности

Тараз ?аласы ?кімдігіні? білім б?ліміні? «?.М?ратбаев атында?ы

№17 орта мектебі» коммуналды? мемлекеттік мекемесі

Саба? жоспары

Та?ырыбы: А?паратты жазу ж?не санау.

              А?паратты тасымалдаушылар

Сыныбы:

П?н: Информатика

М??алімі: Г.Маханова

Тараз ?аласы

Саба? жоспары

26-27 ?араша 2014                                                                    Сыныбы: 5а, 5б

Та?ырыбы: А?паратты жазу ж?не санау. А?паратты тасымалдаушылар

Саба?ты? ма?саты:

Білімділік: О?ушылар?а а?паратты іздеу, жазу, жалпы ж?мыс жасай білу,

                    а?паратты тасымалдаушылар туралы т?сінік беру.

Дамытушылы?: О?ушыларды? есте са?тау ж?не зейіндік ?абілеттерін

                   дамыту, п?нге деген ?ызы?ушылы?ын арттыру.

Т?рбиелік: ??ыптылы??а, ?з бетімен ж?мыс жасау?а, ойын ашы? айта білуге

                   т?рбиелеу.

Саба?ты? т?рі: Аралас саба?

К?рнекілігі: Интерактивті та?та, компьютер, о?улы?

Саба? барысы:

I. ?йымдастыру б?лімі

а) С?лемдесу;

?) О?ушыларды т?гелдеу;

б) О?ушы назарын саба??а аудару.

II. ?й тапсырмасын с?рау

Смайлик ар?ылы

1 - смайлик:

Нысандар?а ?олданылатын ?андай амалдарды білесі?дер?

/К?шіру, ?ою, орын алмастыру, жою, атын алмастыру/

2 - смайлик:

Файл дегеніміз не?

/Байттарды? ?лдебір атауы бар тізбегі/

3 - смайлик:

Терезедегі барлы? нысандарды ерекшелеу ?шін ?айдай пернелер комбинациясын ?олданылады?

/Ctrl + A пернелер комбинациясы ?олданылады/

4 - смайлик:

Файлдарды? немесе бумалардын атын жазу ?шін ?андай символдарды ?олдану?а болмайды?

/К?бейту, б?лу, алу, ?осу, н?кте, ?тір/

5 - смайлик:

Нысандарды ?оржын?а орналастырмай жою ?шін ?андай пернелер комбинациясын  ?олданамыз?

/Сtrl + Del пернелер комбинациясын ?олданамыз/

6 - смайлик:

Жойыл?ан нысанды ?алпына келтіру ?шін ?андай ?рекет орындаймыз?

/?оржыннан «?айта ?алпына келтіру» (Восстановить) ?рекетін орындаймыз/

7 - смайлик:

Жарлы? дегеніміз не?

/Жарлы? дегеніміз нысан?а ?олжетімділікті же?ілдететін, нысанны? сілтеме к?рсеткіші/

8 - смайлик:

Буманы ?алай ??рамыз?

/Контекстік м?зірді ша?ырып, буманы ??ру ?рекетін орындаймыз/

9 - смайлик:

Файлды? атын ?алай ?згертеміз?

/ Контекстік м?зірді ша?ырып, атын ?згерту ?рекетін орындаймыз?/

О?улы?та?ы ?йге берілген «?зі?ді тексер» тестін тексереміз!

Жауаптары:

 1. D
 2. B
 3. C
 4. B
 5. D

 III. Жа?асаба?

Жа?а та?ырыпты т?сіндіру

М: Е? алдымен о?ушылар а?парат деген с?зге ?андай аны?тама берер еді?іздер?

О: А?парат – са?тау. Т?рлендіру, ж?нелту ж?не пайдалану нысаны болып табылатын ?орша?ан ?лем туралы м?ліметтер.

М: Адам а?паратты ?алай ?абылдайды?

О: К?реді, естиді, иісті сезеді, д?мді сезеді, сезінеді.

М: Бейнелеу т?сілдері бойынша а?паратты? т?рлерін есімізге т?сірейік.

А?парат

Сан

Видео

М?тін

Дыбыс

Графика

Нысанды бумадан жылдам іздеу

Ізделінетін нысан орналас?ан буманы ашып, нысанны? атауында?ы бірінші ?ріп бар пернені басу керек. Атауы осы символмен басталатын е? жа?ын нысан ерекшеленеді. Сол пернені ?айта бас?анда келесі ??сас нысан ерекшеленеді. Сонымен, буманы? атаулары осы символдан басталатын барлы? нысандар тексеріледі. Сендер жылдам іздеуді тек ізделетін нысанны? ?андай бумада орналас?анын білетін жа?дайда ?ана пайдалана аласы?дар. Ал егер олай болмаса, онда ке?ейтілген іздеуді ?олдану керек.

Ке?ейтілген іздеу

Файлды? немесе буманы? атауын  Бас м?зірді? іздеу терезесіне енгізу керек.

Программа сендер к?рсеткен атауы бар барлы? нысандарды табады.

Сендерді? с?раныстары? бойынша табыл?ан файлдар терезені? жо?ар?ы б?лігінде к?рсетіледі. Та?дал?ан файлды тыш?анмен шертсе?дер іске ?осылады.

А?паратты жазу

Windows - ті? барлы? ?осымшаларында а?паратты са?тау мен о?уды? ?абылдан?ан жалпы ережелері бар.

??рыл?ан суретті немесе ??жатты файл?а бірінші рет са?тау ?шін мына ?рекеттерді орындаулары? керек:

 1. Са?тау немесе ?алай са?тау б?йры?ын та?дау;
 2. Терезеде сендерді? файлдары? са?талатын бума к?рсетіледі. ?ажет бол?ан жа?дайда бас?а са?тайтын орынды та?дау?а болады;
 3. Файлды? атын теру;
 4. Са?тау батырмасын басу.

 

 

Са?талатын буманы? аты           Файлды? аты             са?тау батырмасы 

А?паратты о?у

Дискіде жазыл?ан а?паратты ?ажетті файлды іске ?осу (ашу) ар?ылы о?иды. Файл атауыны? ке?ейтілуі н?тижесінде Windows операциялы? ж?йесі файлды ?андай программаны? к?мегімен ашу керек екенін ?зі аны?тайды. Файлды ?осымшаны? ?з терезесінде де ашу?а болады. Ол ?шін Ашу (Открыть) б?йры?ын (немесе Ctrl + O пернелері) орындау керек.

А?паратты тасымалдаушылар

Компьютерде ж?мыс жасауда ?олданылатын барлы? а?парат файл т?рінде са?талады.

Файл – б?л жадыда?ы орын, о?ан ?детте бірегей атау беріледі. Файлдар машинаны? жедел немесе сырт?ы жадысында орналасады.

Сырт?ы жад – б?л, біріншіден, винчестер, ал екіншіден, иілгіш ж?не компакт - дик. Сонды?тан а?паратты жазу мен о?у туралы айтпай т?рып, а?парат тасуыштар деген не екенін аны?тауымыз ?ажет. А?парат тасуыш а?парат са?тау ортасы болып табылады.

А?парат тасымалдаушылар бірнеше т?рге б?лінеді:

1. Ленталы? а?парат тасушылар. Ол ?те ж??а магнитті лентадан т?ратын тасушылар. Олар?а кассеталар (аудиокассета, видеокассета т. б.) жатады. К?лемі бірнеше мегабайттан бірнеше гегабайт?а дейін болады.

2. Дисктік тасушылар. Олар?а айтып т?р?андай CD/DVD/ROM сия?ты тасымалдаушылар жатады. Оларды? к?лемі бірнеше гегабайт болады.

3. ?атты магниттік диск. О?ан дискеталар жатады. Оларды? к?лемі бірнеше 3.14 мегабайт ?ана болады.

4. ?ат?ыл магниттік диск [HDD] [Hard disk drive]. Б?л к?лемі ж?не ??рылымы жа?ынан е? к?рделі тасымалдаушы. О?ан ?ат?ыл дискілер жатады. Оларды? к?лемі ?те ?лкен бірнеше гигабайттан бірнеше террабайт?а дейін болады.

5. Флеш - жады [FDD] [Flash Disk Drive]. Б?л ?те ы??айлы ж?не ке? тарал?ан тасымалдаушы. К?лемі де бірнеше гегабайт болады. Б?ларды? SD, MicroSD т?рлері бар.

V. Компьютерде т?жірибелік ж?мыс

О?улы?та?ы 133 беттегі тапсырманы орындаймыз!

М: О?ушылар компьютерге отырмас б?рын техника ?ауіпсіздігі ережерін есімізге т?сірейік.

О: Монитор?а дейінгі ара?ашы?ты? 55 - 65 с - ден кем болмауы керек;

Жиі - жиі к?зге арнайы белгіленген жатты?улар жасап отыру керек;

Экранды ?олмен ?стамау керек;

Копьютерді? жанына арты? зат ?оймау керек;

Сынып?а м??алім кіргенде т?рып амандасу міндетті емес.

А де?гейі

1. Paint графикалы? редакторын іске ?осы?дар.

2. Сурет салы?дар/кез келген/.

3. ?з суреттері?ді Бейнелер бумасында са?та?дар.

4. Осы файл ?шін Жарлы? ??ры?дар.

5. Жарлы?ты Ж?мыс ?стеліне орналастыры?дар.

6. Іздеуді? к?мегімен ?з файлдары?ды тауып іске ?осы?дар.

В де?гейі

1. Компьютерлері?дегі дискілерден атауларында «Инфоматика» с?зі бар файлддарды табы?дар.

2. Осы файлдарды Инфоратика бумасына са?та?дар.

3. 1 - 2 пункттерді ?дебиет пен математика п?ндеріні? файлдары ?шін ?айтала?дар. К?шіру ?шін ?рт?рлі т?сілдерді ?олданы?дар.

4. Файлдарды? біреуі ?шін Ж?мыс ?стелінде жарлы? ??ры?дар.

?лестірмелі тапсырмалармен ж?мыс:

О?ушылар?а тапсырмалар таратылады. Таратыл?ан тапсырмаларды о?ушылар орындап, ?алай орында?анын айтып береді.

 1. Paint графикалы? редакторында сурет салып, «Файл»-«Сохранить как» батырмасыны? к?мегімен БЕЙНЕЛЕУ бумасына са?та?дар!
 2. Кез келген буманы? атын ?згерт!
 3. Бума ??рып, атын жазып, сол бума?а жарлы? жаса!
 4. Paint графикалы? редакторында сурет салып, «Файл»-«Сохранить как» батырмасыны? к?мегімен са?тап, ке?ейтілген іздеу ар?ылы сол файлды ізде?дер!
 5. Буманы ??рып, атын жазып, жой ж?не оны ?айта ?алпына келтір!
 6. Бума ??рып, атын жазып, ?оржын?а орналастырмай жойы?дар!
 7. Файл арнап, атын жазып, оны буманы? ішіне к?шір!

IV. Жа?а саба?ты бекіту

 1. Бумадан файлды ?алай табамыз?

/Буманы ашып, о? жа? б?рышына іздейтін файлды? атын жазамыз.

 1. Ленталы? а?парат тасушылар?а нелер жатады?

/Кассеталар (аудиокассета, видеокассета)/

 1. ?те ы??айлы ж?не ке? тарал?ан тасымалдаушы

/Флеш - жады/

 1. Флеш жадыны? т?рлері?/сд, микро сд, мини сд/
 2. Файлды салай са?таймыз? /Файл-сохранить как-бума та?дап, файл?а ат береміз/

VI. ?йге тапсырма

§13. А?паратты іздеу, жазу. А?паратты тасымалдаушылар.

VII. Ба?алау

VIII. ?орытындылау

Сау болы?ыздар!

?лестірмелі тапсырма

 1. Paint графикалы? редакторында сурет салып, «Файл»-«Сохранить как» батырмасыны? к?мегімен БЕЙНЕЛЕУ бумасына са?та?дар!

?лестірмелі тапсырма

 1. Кез келген буманы? атын ?згерт!

?лестірмелі тапсырма

 1. Бума ??рып, атын жазып, сол бума?а жарлы? жаса!

?лестірмелі тапсырма

 1. Paint графикалы? редакторында сурет салып, «Файл»-«Сохранить как» батырмасыны? к?мегімен са?тап, ке?ейтілген іздеу ар?ылы сол файлды ізде?дер!

 

?лестірмелі тапсырма

 1. Буманы ??рып, атын жазып, жой ж?не оны ?айта ?алпына келтір!

?лестірмелі тапсырма

 1. Бума ??рып, атын жазып, ?оржын?а орналастырмай жойы?дар!

?лестірмелі тапсырма

 1. Файл арнап, атын жазып, оны буманы? ішіне к?шір!

Просмотр содержимого документа
«А?паратты жазу ж?не санау. А?паратты тасымалдаушылар »

Тараз қаласы әкімдігінің білім бөлімінің «Ғ.Мұратбаев атындағы

17 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Сабақ жоспары
Тақырыбы: Ақпаратты жазу және санау.

Ақпаратты тасымалдаушылар
Сыныбы:

Пән: Информатика

Мұғалімі: Г.Маханова


Тараз қаласы

Сабақ жоспары

26-27 қараша 2014 Сыныбы: 5а, 5б


Тақырыбы: Ақпаратты жазу және санау. Ақпаратты тасымалдаушылар


Сабақтың мақсаты:

Білімділік: Оқушыларға ақпаратты іздеу, жазу, жалпы жұмыс жасай білу,

ақпаратты тасымалдаушылар туралы түсінік беру.

Дамытушылық: Оқушылардың есте сақтау және зейіндік қабілеттерін

дамыту, пәнге деген қызығушылығын арттыру.

Тәрбиелік: Ұқыптылыққа, өз бетімен жұмыс жасауға, ойын ашық айта білуге

тәрбиелеу.

Сабақтың түрі: Аралас сабақ

Көрнекілігі: Интерактивті тақта, компьютер, оқулық

Сабақ барысы:

I. Ұйымдастыру бөлімі


а) Сәлемдесу;

ә) Оқушыларды түгелдеу;

б) Оқушы назарын сабаққа аудару.


II. Үй тапсырмасын сұрау

Смайлик арқылы

1 - смайлик:

Нысандарға қолданылатын қандай амалдарды білесіңдер?

/Көшіру, қою, орын алмастыру, жою, атын алмастыру/

2 - смайлик:

Файл дегеніміз не?

/Байттардың әлдебір атауы бар тізбегі/

3 - смайлик:

Терезедегі барлық нысандарды ерекшелеу үшін қайдай пернелер комбинациясын қолданылады?

/Ctrl + A пернелер комбинациясы қолданылады/

4 - смайлик:

Файлдардың немесе бумалардын атын жазу үшін қандай символдарды қолдануға болмайды?

/Көбейту, бөлу, алу, қосу, нүкте, үтір/

5 - смайлик:

Нысандарды Қоржынға орналастырмай жою үшін қандай пернелер комбинациясын қолданамыз?

/Сtrl + Del пернелер комбинациясын қолданамыз/

6 - смайлик:

Жойылған нысанды қалпына келтіру үшін қандай әрекет орындаймыз?

/Қоржыннан «қайта қалпына келтіру» (Восстановить) әрекетін орындаймыз/


7 - смайлик:

Жарлық дегеніміз не?

/Жарлық дегеніміз нысанға қолжетімділікті жеңілдететін, нысанның сілтеме көрсеткіші/

8 - смайлик:

Буманы қалай құрамыз?

/Контекстік мәзірді шақырып, буманы құру әрекетін орындаймыз/

9 - смайлик:

Файлдың атын қалай өзгертеміз?

/ Контекстік мәзірді шақырып , атын өзгерту әрекетін орындаймыз?/


Оқулықтағы үйге берілген «Өзіңді тексер» тестін тексереміз!!!

Жауаптары:

 1. D

 2. B

 3. C

 4. B

 5. D


III. Жаңасабақ


Жаңа тақырыпты түсіндіру

М: Ең алдымен оқушылар ақпарат деген сөзге қандай анықтама берер едіңіздер?

О: Ақпарат – сақтау. Түрлендіру, жөнелту және пайдалану нысаны болып табылатын қоршаған әлем туралы мәліметтер.

М: Адам ақпаратты қалай қабылдайды?

О: Көреді, естиді, иісті сезеді, дәмді сезеді, сезінеді.

М: Бейнелеу тәсілдері бойынша ақпараттың түрлерін есімізге түсірейік.

Ақпарат

Сан

Видео

Мәтін

Дыбыс

Графика


Нысанды бумадан жылдам іздеу

Ізделінетін нысан орналасқан буманы ашып, нысанның атауындағы бірінші әріп бар пернені басу керек. Атауы осы символмен басталатын ең жақын нысан ерекшеленеді. Сол пернені қайта басқанда келесі ұқсас нысан ерекшеленеді. Сонымен, буманың атаулары осы символдан басталатын барлық нысандар тексеріледі. Сендер жылдам іздеуді тек ізделетін нысанның қандай бумада орналасқанын білетін жағдайда ғана пайдалана аласыңдар. Ал егер олай болмаса, онда кеңейтілген іздеуді қолдану керек.
Кеңейтілген іздеу

Файлдың немесе буманың атауын Бас мәзірдің іздеу терезесіне енгізу керек.

Программа сендер көрсеткен атауы бар барлық нысандарды табады.

Сендердің сұраныстарың бойынша табылған файлдар терезенің жоғарғы бөлігінде көрсетіледі. Таңдалған файлды тышқанмен шертсеңдер іске қосылады.Ақпаратты жазу

Windows - тің барлық қосымшаларында ақпаратты сақтау мен оқудың қабылданған жалпы ережелері бар.

Құрылған суретті немесе құжатты файлға бірінші рет сақтау үшін мына әрекеттерді орындауларың керек:


 1. Сақтау немесе Қалай сақтау бұйрығын таңдау;

 2. Терезеде сендердің файлдарың сақталатын бума көрсетіледі. Қажет болған жағдайда басқа сақтайтын орынды таңдауға болады;

 3. Файлдың атын теру;

 4. Сақтау батырмасын басу.


Сақталатын буманың аты Файлдың аты сақтау батырмасы
Ақпаратты оқу

Дискіде жазылған ақпаратты қажетті файлды іске қосу (ашу) арқылы оқиды. Файл атауының кеңейтілуі нәтижесінде Windows операциялық жүйесі файлды қандай программаның көмегімен ашу керек екенін өзі анықтайды. Файлды қосымшаның өз терезесінде де ашуға болады. Ол үшін Ашу (Открыть) бұйрығын (немесе Ctrl + O пернелері) орындау керек.


Ақпаратты тасымалдаушылар

Компьютерде жұмыс жасауда қолданылатын барлық ақпарат файл түрінде сақталады.

Файл – бұл жадыдағы орын, оған әдетте бірегей атау беріледі. Файлдар машинаның жедел немесе сыртқы жадысында орналасады.

Сыртқы жад – бұл, біріншіден, винчестер, ал екіншіден, иілгіш және компакт - дик. Сондықтан ақпаратты жазу мен оқу туралы айтпай тұрып, ақпарат тасуыштар деген не екенін анықтауымыз қажет. Ақпарат тасуыш ақпарат сақтау ортасы болып табылады.


Ақпарат тасымалдаушылар бірнеше түрге бөлінеді:


1. Ленталық ақпарат тасушылар. Ол өте жұқа магнитті лентадан тұратын тасушылар. Оларға кассеталар (аудиокассета, видеокассета т. б.) жатады. Көлемі бірнеше мегабайттан бірнеше гегабайтқа дейін болады.

2. Дисктік тасушылар. Оларға айтып тұрғандай CD/DVD/ROM сияқты тасымалдаушылар жатады. Олардың көлемі бірнеше гегабайт болады.

3. Қатты магниттік диск. Оған дискеталар жатады. Олардың көлемі бірнеше 3.14 мегабайт қана болады.


4. Қатқыл магниттік диск [HDD] [Hard disk drive]. Бұл көлемі және құрылымы жағынан ең күрделі тасымалдаушы. Оған қатқыл дискілер жатады. Олардың көлемі өте үлкен бірнеше гигабайттан бірнеше террабайтқа дейін болады.

5. Флеш - жады [FDD] [Flash Disk Drive]. Бұл өте ыңғайлы және кең таралған тасымалдаушы. Көлемі де бірнеше гегабайт болады. Бұлардың SD, MicroSD түрлері бар.


V. Компьютерде тәжірибелік жұмыс


Оқулықтағы 133 беттегі тапсырманы орындаймыз!

М: Оқушылар компьютерге отырмас бұрын техника қауіпсіздігі ережерін есімізге түсірейік.

О: Мониторға дейінгі арақашықтық 55 - 65 с - ден кем болмауы керек;

Жиі - жиі көзге арнайы белгіленген жаттығулар жасап отыру керек;

Экранды қолмен ұстамау керек;

Копьютердің жанына артық зат қоймау керек;

Сыныпқа мұғалім кіргенде тұрып амандасу міндетті емес.


А деңгейі

1. Paint графикалық редакторын іске қосыңдар.

2. Сурет салыңдар/кез келген/.

3. Өз суреттеріңді Бейнелер бумасында сақтаңдар.

4. Осы файл үшін Жарлық құрыңдар.

5. Жарлықты Жұмыс үстеліне орналастырыңдар.

6. Іздеудің көмегімен өз файлдарыңды тауып іске қосыңдар.


В деңгейі

1. Компьютерлеріңдегі дискілерден атауларында «Инфоматика» сөзі бар файлддарды табыңдар.

2. Осы файлдарды Инфоратика бумасына сақтаңдар.

3. 1 - 2 пункттерді әдебиет пен математика пәндерінің файлдары үшін қайталаңдар. Көшіру үшін әртүрлі тәсілдерді қолданыңдар.

4. Файлдардың біреуі үшін Жұмыс үстелінде жарлық құрыңдар.


Үлестірмелі тапсырмалармен жұмыс:

Оқушыларға тапсырмалар таратылады. Таратылған тапсырмаларды оқушылар орындап, қалай орындағанын айтып береді.


 1. Paint графикалық редакторында сурет салып, «Файл»-«Сохранить как» батырмасының көмегімен БЕЙНЕЛЕУ бумасына сақтаңдар!

 2. Кез келген буманың атын өзгерт!

 3. Бума құрып, атын жазып, сол бумаға жарлық жаса!

 4. Paint графикалық редакторында сурет салып, «Файл»-«Сохранить как» батырмасының көмегімен сақтап, кеңейтілген іздеу арқылы сол файлды іздеңдер!

 5. Буманы құрып, атын жазып, жой және оны қайта қалпына келтір!

 6. Бума құрып, атын жазып, қоржынға орналастырмай жойыңдар!

 7. Файл арнап, атын жазып, оны буманың ішіне көшір!


IV. Жаңа сабақты бекіту


 1. Бумадан файлды қалай табамыз?

/Буманы ашып, оң жақ бұрышына іздейтін файлдың атын жазамыз.

 1. Ленталық ақпарат тасушыларға нелер жатады?

/Кассеталар (аудиокассета, видеокассета)/

 1. Өте ыңғайлы және кең таралған тасымалдаушы

/Флеш - жады/

 1. Флеш жадының түрлері?/сд, микро сд, мини сд/

 2. Файлды салай сақтаймыз? /Файл-сохранить как-бума таңдап, файлға ат береміз/


VI. Үйге тапсырма

§13. Ақпаратты іздеу, жазу. Ақпаратты тасымалдаушылар.


VII. Бағалау

VIII. Қорытындылау


Сау болыңыздар!Үлестірмелі тапсырма


 1. Paint графикалық редакторында сурет салып, «Файл»-«Сохранить как» батырмасының көмегімен БЕЙНЕЛЕУ бумасына сақтаңдар!Үлестірмелі тапсырма


 1. Кез келген буманың атын өзгерт!

Үлестірмелі тапсырма


 1. Бума құрып, атын жазып, сол бумаға жарлық жаса!

Үлестірмелі тапсырма


 1. Paint графикалық редакторында сурет салып, «Файл»-«Сохранить как» батырмасының көмегімен сақтап, кеңейтілген іздеу арқылы сол файлды іздеңдер!
Үлестірмелі тапсырма


 1. Буманы құрып, атын жазып, жой және оны қайта қалпына келтір!

Үлестірмелі тапсырма


 1. Бума құрып, атын жазып, қоржынға орналастырмай жойыңдар!

Үлестірмелі тапсырма


 1. Файл арнап, атын жазып, оны буманың ішіне көшір!


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс

Скачать
А?паратты жазу ж?не санау. А?паратты тасымалдаушылар

Автор: МАХАНОВА ГУЛЬНАЗ АБДЫКАЛЫКОВНА

Дата: 18.02.2015

Номер свидетельства: 175111

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства