kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

5 сынып М?тін теру ережесі

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: М?тінді теру ережесі. М?тін бойымен жылжыту
Ма?саты:

  1. WordPad редакторында м?тін теру ережесі туралы м?лімет беру.
    2. М?тін теру ережелеріні? ат?аратын ?ызметін ажырата білуге ?йрету.
    3. ?згені? пікірімен санасу?а т?рбиелеу

О?ушыны? саба? барысында?ы м?мкіндіктері:
- ортада жайлы ?рекеттестікті орнату, ??гімелесу ?шін м?мкіндіктер жасау;
- ?з идеяларын зерделеп, ?зара ?рекеттестікті орнату;
- о?ушыларды? белсене ?атысуына к?мектесу;
О?ытуды? н?тижесі:
Саба? со?ында ?р о?ушы топты? ж?мысты? ма?ызын т?сініп, топты? ж?мысты? о?тайлы жа?тарын т?жірибесінде пайдалану?а ?мтылады;
ортада жайлы ?рекеттестік орнатады, ??гімелесу ?шін м?мкіндіктер жасайды;
- ?з идеяларын зерделеп, ?зара ?рекеттестікті орнатады;
- о?ушылар белсене ?атысады;

К?тілетін н?тиже:
•Білу. О?ыту мен о?уда бірлескен топты? ж?мысты ?йымдастыру туралы білімдерін толы?тырады.
• ?олдану, т?сіну ж?не талдау: ?з т?жірибесінде о?ушы топты? ж?мысты тиімді пайдалана білуге да?дыланады, топта бірлесе отырып ж?мыс істей отырып, ?згені? ойын ??рметтей білуге ?йренеді.
• Ба?алау: ?зін - ?зі, ?згені ба?алауды ?йренеді.
?діс - т?сілдер: С?ра? - жауап, Ынтыма?тасты? ж?не топта?ы бірлескен ж?мыс, о?ытуда?ы бас?ару ж?не к?шбасшылы?.
?олданыл?ан ??ралдар: А4 пара?ы, маркерлер, т?рлі - т?сті ?а?аздар, ?рт?рлі к?мпиттер, плакат, стикер, ?апшы?.

Саба? барысы
Саба?ты? ?рекеті
Жа?ымды психологиялы? ахуал ту?ызу. О?ушылармен бірге т?рып “Шатты? ше?берін’ ??ру. Саба??а байланысты бір – біріне а? тілектерін жеткізу.
Тілек айту: 1 мен 2 алма?дар,
3 – ке алданып ?алма?дар
Кіле? 4 - тік ал?андар,
5 – ті ?ана армандар.

Топ ??ру: т?рлі - т?сті к?мпиттер ар?ылы топ?а б?лу

?ткенді пысы?тау:
?йге берілген та?ырып ар?ылы білімдерін тексеру.
С?ра? – жауап:
1. WordPad ?андай редактор?
2. М?тіндік редактор дегеніміз не?
3. WordPad редакторыны? терезе элементтері ?андай?
4. WordPad - ты ?алай іске ?осамыз?
5. М?тінді не ар?ылы тереміз?
6. WordPad редакторында ?нсіз келісім бойынша ж?мыс бетінде жыпылы?тап т?ратын І т?різдес ?андай белгі?
7. М?тіндік редактордан ?алай шы?амыз?
8. М?тін ?андай ?лшеммен жазылады?
9. Екі с?зді? ортасына не ?ойылады?
10. М?тін элементтеріне нелер жатады?
Жа?а та?ырып: М?тінді теру ережесі. М?тін бойымен жылжыту.
Топпен ж?мыс: «А?парат алу». (Постер ?дісі)
Топтар о?улы?та?ы м?тін ар?ылы жа?а та?ырыппен танысып шы?ады.
І топ: «М?тінді теру ж?не т?зету ережелерін»
ІІ топ: «М?тін бойынша жылжыту» та?ырыпшаларын о?ып, дайындалады. Топта 5 р?лді аны?тайды: к?шбасшы, баяндамашы, дизайнер, уа?ыт са?шысы ж?не ба?ылаушы. ?р о?ушы ?зіне ж?ктелген р?лді? міндеттерін ат?арады. Топ баяндамашысы орта?а шы?ап, плакат?а сал?ан ж?мысын ?ор?ап шы?ады. Келесі топта ?з ж?мысын ?ор?ап шы?ады. ?р топ?а та?ырыппен танысу?а 3 минут, дайынды? ?шін 3 минут, ал ?ор?ау?а 4 минут уа?ыт беріледі
Сергіту с?ті.
Логикалы? с?ра?тар.
1) Екі бала шахматты екі са?ат ойнады. Оларды? ?р?айсысы неше са?ат ойнады? Жауабы: екі са?ат
2) 4 ж?мырт?а 4 минут піссе, бір ж?мырт?а неше минут піседі?
3) Сиыр 4 ая?ымен т?рса 200 кг, 2 ая?ымен т?рса неше кг болады?
4) Т?рт т?йе??с ?шып бара жатыр біреуін атты нешеуі ?алды?
5) Са?ат т?нгі 10 - да жауын жауып т?рса, 24 са?аттан кейін к?нні? жар?ырап т?руы м?мкін бе?
Жеке ж?мыс «Де?гейлік тапсырманы орындау»
А де?гейі
1. ?з аты - ж?ні?ді тер.
2. О?ан т?с та?да, ?аріп ?лшемі 16, жолды? ортасына орналастыр

В де?гейі
1. Келесі ?ле? шума?ын тер.
2. Барлы?ы 14 ?лшемді ?ріптер болсын, о?ан т?с та?да.
3. М??алімге к?рсет.
А? к?гершін
А? к?гершін, к?гершін,
?ол?анат ??с сен еді?,
Бар, кезіп ?айт Ел ?шін,
Ке? д?ниені? к?лемін
С де?гейі:
М?тін теру ережесін са?тай отырып, тері?дер. “Мені? сыныбым” та?ырыбына ша?ын эссе жазы?дар. ( ?аріпі – Times New Roman. Размері - 12). М?тін терілуі - ?исайтыл?ан (Курсив)

Бекіту.
Саба?ты бекіту ?шін «Не білдім, не ?йрендім?» кезе?інде о?ушылар?а с?ра?тар ?ойылады:

1. Бас ?ріпті ?алай енгіземіз?
2. Бос орын ?ай кезде ?ойылады?
3. Enter пернесін ?ай кезде басу керек?
4. М?тін бойынша жылжу пернелерін ата?дар.
Word редакторыны? пішімдеу батырмаларыны? ?ызметін ?айталау.
Ба?алау.
?йге тапсырма беру
. М?тін теру ережесі.М?тін бойымен жылжыту та?ырыбын т?сініп о?у.

Просмотр содержимого документа
«5 сынып М?тін теру ережесі»


Тақырыбы:
Мәтінді теру ережесі. Мәтін бойымен жылжыту
Мақсаты:

  1. WordPad редакторында мәтін теру ережесі туралы мәлімет беру.
    2. Мәтін теру ережелерінің атқаратын қызметін ажырата білуге үйрету.
    3. Өзгенің пікірімен санасуға тәрбиелеу

Оқушының сабақ барысындағы мүмкіндіктері:
- ортада жайлы әрекеттестікті орнату, әңгімелесу үшін мүмкіндіктер жасау;
- өз идеяларын зерделеп, өзара әрекеттестікті орнату;
- оқушылардың белсене қатысуына көмектесу;
Оқытудың нәтижесі:
Сабақ соңында әр оқушы топтық жұмыстың маңызын түсініп, топтық жұмыстың оңтайлы жақтарын тәжірибесінде пайдалануға ұмтылады;
ортада жайлы әрекеттестік орнатады, әңгімелесу үшін мүмкіндіктер жасайды;
- өз идеяларын зерделеп, өзара әрекеттестікті орнатады;
- оқушылар белсене қатысады;

Күтілетін нәтиже:
•Білу. Оқыту мен оқуда бірлескен топтық жұмысты ұйымдастыру туралы білімдерін толықтырады.
• Қолдану, түсіну және талдау: өз тәжірибесінде оқушы топтық жұмысты тиімді пайдалана білуге дағдыланады, топта бірлесе отырып жұмыс істей отырып, өзгенің ойын құрметтей білуге үйренеді.
• Бағалау: Өзін - өзі, өзгені бағалауды үйренеді.
Әдіс - тәсілдер: Сұрақ - жауап, Ынтымақтастық және топтағы бірлескен жұмыс, оқытудағы басқару және көшбасшылық.
Қолданылған құралдар: А4 парағы, маркерлер, түрлі - түсті қағаздар, әртүрлі кәмпиттер, плакат, стикер, қапшық.

Сабақ барысы
Сабақтың әрекеті
Жағымды психологиялық ахуал туғызу. Оқушылармен бірге тұрып “Шаттық шеңберін’ құру. Сабаққа байланысты бір – біріне ақ тілектерін жеткізу.
Тілек айту: 1 мен 2 алмаңдар,
3 – ке алданып қалмаңдар
Кілең 4 - тік алғандар,
5 – ті ғана армандар.

Топ құру: түрлі - түсті кәмпиттер арқылы топқа бөлу

Өткенді пысықтау:
Үйге берілген тақырып арқылы білімдерін тексеру.
Сұрақ – жауап:
1. WordPad қандай редактор?
2. Мәтіндік редактор дегеніміз не?
3. WordPad редакторының терезе элементтері қандай?
4. WordPad - ты қалай іске қосамыз?
5. Мәтінді не арқылы тереміз?
6. WordPad редакторында үнсіз келісім бойынша жұмыс бетінде жыпылықтап тұратын І тәріздес қандай белгі?
7. Мәтіндік редактордан қалай шығамыз?
8. Мәтін қандай өлшеммен жазылады?
9. Екі сөздің ортасына не қойылады?
10. Мәтін элементтеріне нелер жатады?
Жаңа тақырып: Мәтінді теру ережесі. Мәтін бойымен жылжыту.
Топпен жұмыс: «Ақпарат алу». (Постер әдісі)
Топтар оқулықтағы мәтін арқылы жаңа тақырыппен танысып шығады.
І топ: «Мәтінді теру және түзету ережелерін»
ІІ топ: «Мәтін бойынша жылжыту» тақырыпшаларын оқып, дайындалады. Топта 5 рөлді анықтайды: көшбасшы, баяндамашы, дизайнер, уақыт сақшысы және бақылаушы. Әр оқушы өзіне жүктелген рөлдің міндеттерін атқарады. Топ баяндамашысы ортаға шығап, плакатқа салған жұмысын қорғап шығады. Келесі топта өз жұмысын қорғап шығады. Әр топқа тақырыппен танысуға 3 минут, дайындық үшін 3 минут, ал қорғауға 4 минут уақыт беріледі
Сергіту сәті.
Логикалық сұрақтар.
1) Екі бала шахматты екі сағат ойнады. Олардың әрқайсысы неше сағат ойнады? Жауабы: екі сағат
2) 4 жұмыртқа 4 минут піссе, бір жұмыртқа неше минут піседі?
3) Сиыр 4 аяғымен тұрса 200 кг, 2 аяғымен тұрса неше кг болады?
4) Төрт түйеқұс ұшып бара жатыр біреуін атты нешеуі қалды?
5) Сағат түнгі 10 - да жауын жауып тұрса, 24 сағаттан кейін күннің жарқырап тұруы мүмкін бе?
Жеке жұмыс «Деңгейлік тапсырманы орындау»
А деңгейі
1. Өз аты - жөніңді тер.
2. Оған түс таңда, қаріп өлшемі 16, жолдың ортасына орналастыр

В деңгейі
1. Келесі өлең шумағын тер.
2. Барлығы 14 өлшемді әріптер болсын, оған түс таңда.
3. Мұғалімге көрсет.
Ақ көгершін
Ақ көгершін, көгершін,
Қолқанат құс сен едің,
Бар, кезіп қайт Ел үшін,
Кең дүниенің көлемін
С деңгейі:
Мәтін теру ережесін сақтай отырып, теріңдер. “Менің сыныбым” тақырыбына шағын эссе жазыңдар. ( Қаріпі – Times New Roman. Размері - 12). Мәтін терілуі - қисайтылған (Курсив)

Бекіту.
Сабақты бекіту үшін «Не білдім, не үйрендім?» кезеңінде оқушыларға сұрақтар қойылады:

1. Бас әріпті қалай енгіземіз?
2. Бос орын қай кезде қойылады?
3. Enter пернесін қай кезде басу керек?
4. Мәтін бойынша жылжу пернелерін атаңдар.
Word редакторының пішімдеу батырмаларының қызметін қайталау.
Бағалау.
Үйге тапсырма беру
. Мәтін теру ережесі.Мәтін бойымен жылжыту тақырыбын түсініп оқу.Ақсуат жалпы білім беретін негізгі орта мектебіТақырыбы:Мәтін теру ержесі. Мәтін бойымен жылжыту

(5 сынып)

Пән мұғалімі: А.Б.Баймұратова

А деңгейі
1. Өз аты - жөніңді тер.
2. Оған түс таңда, қаріп өлшемі 16, жолдың ортасына орналастыр

В деңгейі
1. Келесі өлең шумағын тер.
2. Барлығы 14 өлшемді әріптер болсын, оған түс таңда.
3. Мұғалімге көрсет.
Ақ көгершін
Ақ көгершін, көгершін,
Қолқанат құс сен едің,
Бар, кезіп қайт Ел үшін,
Кең дүниенің көлемін


С деңгейі:
Мәтін теру ережесін сақтай отырып, теріңдер. “Менің сыныбым” тақырыбына шағын эссе жазыңдар. ( Қаріпі – Times New Roman. Размері - 12). Мәтін терілуі - қисайтылған (Курсив)Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
5 сынып М?тін теру ережесі

Автор: Байм?ратова Айым Байм?рат?ызы

Дата: 09.03.2016

Номер свидетельства: 303487

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства