kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Тест ж?мысы 7 класс

Нажмите, чтобы узнать подробности

7 класс

тест ж?мысы. 

1.   Алгоритм дегеніміз-.

А)    іс –?рекет                                                                     Б)    математикалы? есепті?  шешілуі

С)   берілген есептегі  шешудегі  жасалатын  ?рекеттерді?  д?л  ж?не  ?арапайым  етіп  жазылуы

2.   DIV -..

А)    б?тін б?лу                                     Б)   ?алды?ты табу                                               С)    ж?не

3.   MOD -..

А)    б?тін б?лу                                     Б)   ?алды?ты табу                                               С)    ж?не

4. Алгоритмді жазуды? ?андай жолдары бар?

А) таби?и, алгоритмдік, графиктік ж?не программалау тілдерімен

Б) сызы?ты?, тарма?тал?ан ж?не циклдік

С) дискреттілігі, аны?ты?ы, жалпылы?ы ж?не н?тижелілігі

5. Паскаль тіліндегі программаны? оператор б?лімінде:

А) орындалатын іс-?рекеттер, командалар осы б?лімде орналасады

Б) программада?ы айнымалылар, т?ра?тылар т?різді жалпы оьъектілерді? ?асиеттері алдын ала сипатталады

С) программаны? та?ырыбы жазылады

6. Паскаль программалау тіліні? авторы кім?

А)Блез Паскаль                                            Б)Никлаус Вирт                                           С) Н. Верджино                                            

7. Паскаль тілі ?ай жылдары жасалды?

А) 1970 жылы пайда болып, 1979 жылы ?згерістерімен жары??а шы?ты    Б) 1980 жылдарды? ортасында  С)   1968-1971 жылдары

8.   Операторлар бір-бірінен ?алай ажыратылып жазылады?

А) :;                         Б) /                           С) ;

9.   Т?мендегі ??жатты? ?айсысы алгоритм?

А)   техникалы? ?аупсіздік ережесі    Б)    аспазды? рецепт            С)   саба? кестесі

10.   Алгоритм орындаушысына жатпайтынын к?рсеті?із

А)    жазу ?стелі                                   Б)    адам                               С)   робот

11.  Кез-келген алгоритмні?  со??ы б?йры?ын  к?рсеті?дер

А)   бітіру                              Б)    алгоритмдегі іс –?рекетті ая?тайтын кез –келген б?йры?                       С)   со?ы

12. Блок-схемада ?андай геометириялы?  фигураларды ?олданбайды?

А) тік т?ртб?рыш, ромб                                 

Б) ромб, параллелограм                                  С)  ?шб?рыш

13.   Егер алгоритмдегі іс –?рекет  бірінен кейін бірі  ?ата? т?рде  орындалса. алгорит деп аталады

А)   сызы?ты?                       Б)    тарма?тал?ан  толы? емес формада?ы алгоритм                      С)   тарма?тал?ан

14.   «Егер»  са?ат кешкі  11 болса, онда ?йы?тау керек, ?йтпесе  кітап  о?у керек».  ?андай алгоритм?

А)   сызы?ты?             Б)    тарма?тал?ан                           С)   циклдік

15.Циклдік алгоритм дегеніміз:

А) егер алгоритм тізбектелеорындалса                             Б)   іс –?рекетті? орындалуы  ?ойыл?ан шарт?а т?уелді  алгоритм

С) алгоритмні? бірнеше рет ?айталануы

16.?абылдай алатын м?ндеріні?  реттелген тізімі  ар?ылы берілетін  ?андай тип?

А)  саналатын тип

Б)   шектеулі тип

С)   шектеусіз тип

17.  ?андай тип   айнымалы сипаттау б?лімінде  к?рсетілген м?ндерді?  белгілі бір аралы?ын  ?ана ?абылдай алады?

А)  саналатын тип

Б)   шектеулі тип

С)   шектеусіз тип

18. Мыналарды? ?айсысы   шы?ару  операторы:

А) GOTO <белгі>;                               Б) READ(a1, a2, …, an);                      С) WRITE(a1, a2, …, an);

19.   Кез –келген программаны? ал?аш?ы  жолында ?андай  с?з жазылады

А)   var                   Б)   Program                           С)   begin,  end

20. Паскаль тіліндегі айнымалыларды сипаттау операторын к?рсет.

А)  VAR                  Б)  WRITE                           С)  CONST      

21.   WHILE  операторыны? жазылу пішімі:

А)  WHILE <?айталану шарты> DO <цикл т?л?асы>;

Б)   WHILE <?айталану шарты> TO <цикл т?л?асы>;

С)   WHILE <шарт> DO

22.   Паскаль тіліндегі программа мынадай б?ліктерден т?рады:

А)    та?ырып, сипаттау б?лімі, операторлар б?лімі

Б)   та?ырып, к?мекші программа, символдар

С)   атаулар, та?ырып,  операторлар б?лімі

23. Мыналарды? ?айсысы енгізу операторы:

А) GOTO <белгі>;

Б) READ(a1, a2, …, an);

С) WRITE(a1, a2, …, an);

24. Б?тін типтерді? сипатталуы:

A) BOOLEAN

Б) REAL

С) INTEGER

25.              := ?андай белгі?

А) те?дік             ?) айнымалыларды салыстыру             Б) меншіктеу          В) б?лу. 

Просмотр содержимого документа
«Тест ж?мысы 7 класс»

7 класс

тест жұмысы.


1. Алгоритм дегеніміз-...

А) іс –әрекет Б) математикалық есептің шешілуі

С) берілген есептегі шешудегі жасалатын әрекеттердің дәл және қарапайым етіп жазылуы

2. DIV - .....

А) бүтін бөлу Б) қалдықты табу С) және

3. MOD - .....

А) бүтін бөлу Б) қалдықты табу С) және

4. Алгоритмді жазудың қандай жолдары бар?

А) табиғи, алгоритмдік, графиктік және программалау тілдерімен

Б) сызықтық, тармақталған және циклдік

С) дискреттілігі, анықтығы, жалпылығы және нәтижелілігі

5. Паскаль тіліндегі программаның оператор бөлімінде:

А) орындалатын іс-әрекеттер, командалар осы бөлімде орналасады

Б) программадағы айнымалылар, тұрақтылар тәрізді жалпы оьъектілердің қасиеттері алдын ала сипатталады

С) программаның тақырыбы жазылады

6. Паскаль программалау тілінің авторы кім?

А)Блез Паскаль Б)Никлаус Вирт С) Н. Верджино

7. Паскаль тілі қай жылдары жасалды?

А) 1970 жылы пайда болып, 1979 жылы өзгерістерімен жарыққа шықты Б) 1980 жылдардың ортасында С) 1968-1971 жылдары

8. Операторлар бір-бірінен қалай ажыратылып жазылады?

А) :; Б) / С) ;

9. Төмендегі құжаттың қайсысы алгоритм?

А) техникалық қаупсіздік ережесі Б) аспаздық рецепт С) сабақ кестесі

10. Алгоритм орындаушысына жатпайтынын көрсетіңіз

А) жазу үстелі Б) адам С) робот

11. Кез-келген алгоритмнің соңғы бұйрығын көрсетіңдер

А) бітіру Б) алгоритмдегі іс –әрекетті аяқтайтын кез –келген бұйрық С) соңы

12. Блок-схемада қандай геометириялық фигураларды қолданбайды?

А) тік төртбұрыш, ромб

Б) ромб, параллелограм С) үшбұрыш

13. Егер алгоритмдегі іс –әрекет бірінен кейін бірі қатаң түрде орындалса ... алгорит деп аталады

А) сызықтық Б) тармақталған толық емес формадағы алгоритм С) тармақталған

14. «Егер» сағат кешкі 11 болса, онда ұйықтау керек, әйтпесе кітап оқу керек». Қандай алгоритм?

А) сызықтық Б) тармақталған С) циклдік

15.Циклдік алгоритм дегеніміз:

А) егер алгоритм тізбектелеорындалса Б) іс –әрекеттің орындалуы қойылған шартқа тәуелді алгоритм

С) алгоритмнің бірнеше рет қайталануы

16.Қабылдай алатын мәндерінің реттелген тізімі арқылы берілетін қандай тип?

А) саналатын тип

Б) шектеулі тип

С) шектеусіз тип

17. Қандай тип айнымалы сипаттау бөлімінде көрсетілген мәндердің белгілі бір аралығын ғана қабылдай алады?

А) саналатын тип

Б) шектеулі тип

С) шектеусіз тип

18. Мыналардың қайсысы шығару операторы:

А) GOTO ; Б) READ(a1, a2, …, an); С) WRITE(a1, a2, …, an);

19. Кез –келген программаның алғашқы жолында қандай сөз жазылады

А) var Б) Program С) begin, end

20. Паскаль тіліндегі айнымалыларды сипаттау операторын көрсет.

А) VAR Б) WRITE С) CONST

21. WHILE операторының жазылу пішімі:

А) WHILE DO ;

Б) WHILE TO ;

С) WHILE DO

22. Паскаль тіліндегі программа мынадай бөліктерден тұрады:

А) тақырып, сипаттау бөлімі, операторлар бөлімі

Б) тақырып, көмекші программа, символдар

С) атаулар, тақырып, операторлар бөлімі

23. Мыналардың қайсысы енгізу операторы:

А) GOTO ;

Б) READ(a1, a2, …, an);

С) WRITE(a1, a2, …, an);

24. Бүтін типтердің сипатталуы:

A) BOOLEAN

Б) REAL

С) INTEGER

25. := қандай белгі?

А) теңдік Ә) айнымалыларды салыстыру Б) меншіктеу В) бөлу.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Тесты

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
Тест ж?мысы 7 класс

Автор: Туркменбаева Алима Азижановна

Дата: 23.04.2016

Номер свидетельства: 321763

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства