kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

І жарты жылды??а арнал?ан тест ж?мысы. 7-сынып

Нажмите, чтобы узнать подробности

7 сынып   І.ж.жылды??а арнал?ан тест

О?ушыны? аты-ж?ні____________________________

1. Экранмен к?зді? ара ?ашы?ты?ы ?анша?

А) 50-60см       ?) 60-70см      Б) 55-65см   В) 65-75см

2. Адам ?абылдайтын а?парат нешеге б?лінеді?

А) 2                     ?) 4               Б) 3                     В) 6

3. А?паратты кодтау дегеніміз не?

А) № ?ою       ?) сан жазу    Б) ?ріппен жазу       В) бір белгі тобынан екінші белгі тобына к?шу

4. Е? к?п пайдаланатын код

А) АSCII                  ?) РАСКАЛЬ            Б) АЛГОЛ             В) ФОРТРАН

5. Операциялы? ж?йеде ?арым –?атынас жасау т?сілі ?

А) ж?йе                                              ?) компьютер

Б) интерфейс                                     В) ба?дарлама

6. ?олданбалы программалар .   б?лінеді          

А) арнайы       ?) ?мбебап             Б) арнайы ж?не ?мбебап       В) терезе

7. Паскаль программалау тіліні? авторы кім?

А) Блез Паскаль                                                        ?) Никлаус Вирт                  

Б) Н.Верджино                                                         В) Чарльз Беббидж

8. Паскаль тілі ?ай жылдары жасалды?

А) 1970 жылы пайда болып, 1979 жылы ?згерістермен жары??а шы?ты                                   

?) 1968-1971 жылдары                                                       

Б) 1980 жылдарды? ортасында

В) 1963 жылы пайда болып, 1966 жылы ?згерістермен жары??а шы?ты           

9. Паскаль тілінде Х саныны? б?тін б?лігін алу ?шін ?андай функция ?олданылады?

А) INT(X)                   ?) ABS(X)                  Б) ABC(X)                  В) TRUNC(X)

10. Паскальда?ы д?режелеу белгісін к?рсет

А)  *                          ?) ^                            Б) &                            В)  д?рыс жауабы жо?

11. 14 DIV 5 – функциясыны? м?ні неге те??

А) 2,8                          ?) 2                             Б) 5                             В) 11

12. Т?бір астында?ы Х-ті Паскаль тілінде  ?алай жазу?а болады?

А) SQR (X)                 ?) SQRT(X)                Б)  ABS(X)                 В) MOD(X)

13.Паскаль тіліндегі н?тиже алу операторын к?рсет

А) PRINT                    ?)  WRITE                  Б) OUTPUT                В) READ

14.Паскаль тіліндегі енгізу операторын к?рсет

А) PRINT                    ?)  WRITE                  Б) OUTPUT                В) READ

15. Паскаль тіліндегі т?ра?тыларды сипаттау операторын к?рсет

А) VAR                       ?)  WRITE                  Б) CONST                   В) READ

16. ?рнек н?тижесі типтерін аны?та

А) 1/ (2+1/4) -                                                            ?) х+5 -

Б)  1/(2*sqrt(x+1)) -                                                   В) sqr(x)+sqr(y) -

17. ?ай ?рнекте ?ате бар?

А) (x1/x2)*y               ?) b+(a-c/3)                Б) (sqrt(p)*q)/r                        В) (a(b/(c*(d/(ef)))))

18. Sqr операторыны? ?ызметі        

А) Санны? квадраты                                     ?) Санны? квадрат т?бірі                

Б) Х-ті? 5 д?режесі                                       В) Санны? абсолют шамасы

19. Паскаль тіліндегі айнымалыларды сипаттау операторын к?рсет

А) VAR                       ?)  WRITE                  Б) CONST                   В) READ

20. := ?андай белгі?

А) те?дік                     ?) айнымалыларды салыстыру                    Б) меншіктеу             В) б?лу

Жалпы ?пай саны: 20

Жина?ан ?пай саны:

Ба?а   ______________________

Просмотр содержимого документа
«І жарты жылды??а арнал?ан тест ж?мысы. 7-сынып»

7 сынып І.ж.жылдыққа арналған тест

Оқушының аты-жөні____________________________

1. Экранмен көздің ара қашықтығы қанша?

А) 50-60см Ә) 60-70см Б) 55-65см В) 65-75см

2. Адам қабылдайтын ақпарат нешеге бөлінеді?

А) 2 Ә) 4 Б) 3 В) 6

3. Ақпаратты кодтау дегеніміз не?

А) № қою Ә) сан жазу Б) әріппен жазу В) бір белгі тобынан екінші белгі тобына көшу

4. Ең көп пайдаланатын код

А) АSCII Ә) РАСКАЛЬ Б) АЛГОЛ В) ФОРТРАН

5. Операциялық жүйеде қарым –қатынас жасау тәсілі ?

А) жүйе Ә) компьютер

Б) интерфейс В) бағдарлама

6. Қолданбалы программалар ... бөлінеді

А) арнайы Ә) әмбебап Б) арнайы және әмбебап В) терезе

7. Паскаль программалау тілінің авторы кім?

А) Блез Паскаль Ә) Никлаус Вирт

Б) Н.Верджино В) Чарльз Беббидж

8. Паскаль тілі қай жылдары жасалды?

А) 1970 жылы пайда болып, 1979 жылы өзгерістермен жарыққа шықты

Ә) 1968-1971 жылдары

Б) 1980 жылдардың ортасында

В) 1963 жылы пайда болып, 1966 жылы өзгерістермен жарыққа шықты

9. Паскаль тілінде Х санының бүтін бөлігін алу үшін қандай функция қолданылады?

А) INT(X) Ә) ABS(X) Б) ABC(X) В) TRUNC(X)

10. Паскальдағы дәрежелеу белгісін көрсет

А) ** Ә) ^ Б) & В) дұрыс жауабы жоқ

11. 14 DIV 5 – функциясының мәні неге тең?

А) 2,8 Ә) 2 Б) 5 В) 11

12. Түбір астындағы Х-ті Паскаль тілінде қалай жазуға болады?

А) SQR (X) Ә) SQRT(X) Б) ABS(X) В) MOD(X)

13.Паскаль тіліндегі нәтиже алу операторын көрсет

А) PRINT Ә) WRITE Б) OUTPUT В) READ

14.Паскаль тіліндегі енгізу операторын көрсет

А) PRINT Ә) WRITE Б) OUTPUT В) READ

15. Паскаль тіліндегі тұрақтыларды сипаттау операторын көрсет

А) VAR Ә) WRITE Б) CONST В) READ

16. Өрнек нәтижесі типтерін анықта

А) 1/ (2+1/4) - Ә) х+5 -

Б) 1/(2*sqrt(x+1)) - В) sqr(x)+sqr(y) -

17. Қай өрнекте қате бар?

А) (x1/x2)*y Ә) b+(a-c/3) Б) (sqrt(p)*q)/r В) (a(b/(c*(d/(ef)))))

18. Sqr операторының қызметі

А) Санның квадраты Ә) Санның квадрат түбірі

Б) Х-тің 5 дәрежесі В) Санның абсолют шамасы

19. Паскаль тіліндегі айнымалыларды сипаттау операторын көрсет

А) VAR Ә) WRITE Б) CONST В) READ

20. := қандай белгі?

А) теңдік Ә) айнымалыларды салыстыру Б) меншіктеу В) бөлу


Жалпы ұпай саны: 20

Жинаған ұпай саны:

Баға ______________________6 сынып І.ж.жылдыққа арналған тест

Оқушының аты-жөні____________________________

1. Экранмен көздің ара қашықтығы қанша?

А) 50-60см Ә) 60-70см Б) 55-65см В) 65-75см

2.Әлемнің ақпараттық көрінісі

А.Мегаәлем В. макроәлем С. микроәлем Д. Мегаәлем,макроәлем,микроәлем

3.Вирус-ол А.дискілерді тексеру құралы В. Файлдарды көшіруге арналған программа С.операциялық жүйедегі қателердің салдары. Д. Көбеюге қабілетті зақымдаушы программа

4.Антивирус-ол А.файлдарды сығуға арналған программа В.файлдарды көшіруге арналған программа С.компьютерлік вирустарды жоюға арналған программа Д.вирустарды құруға арналған программа

5.Файлдарды мұрағаттау деген не?

А.файлдарды қоржынға жою В.жеке бумаға біріктіру С. Бір мезгілде сыға отырып,бір файлға қою Д. Кеңседегі құжаттарды қоюға арналған арнайы орын

6.Мұрағаттауды қашан орындау керек?

А.дискіде орын жетпесе В. Файлдар көп болса С. Файлдар аз болса Д. Ойын ойнағанда

7.Бірінші программалаушы кім?

А.Чарльз Беббидж В.Герман Холлерит С. Ада Августа Лавлейс Д. Блез Паскаль

8.Алғашқы ЭЕМ қай жылы пайда болды?

А.1946 ж В. 1949 ж С. 1980 ж Д. 1956 ж

9.Қай буынның компьютерлері дербес компьютерлер деп аталады?

А.екінші В. үшінші С. төртінші Д. бесінші

10. ДК сәулеті деген не?

А. ДК ішкі ұйымдастырылуы В. Ақпаратты түрлендірудің техникалық құралдары С. Ақпаратты түрлендіру үшін қажетті техникалық құралдар Д. Тұрмыстық техниканы басқару жүйелері

11.Шет орналасқан құрылғылар бақылаушысынан тұратын көпір қалай аталады?

А.солтүстік көпір В. Оңтүстік көпір С. Жүйелік көпір Д. Бұйрықтық көпір

12. Алгоритм дегеніміз- ...

А.іс-әрекет В. сипатталған тапсырма С. Берілген есепті шешудегі жасалатын әрекеттердің дәл және қарапайым етіп жазылуы Д. Математикалық есептің шешілуі

13.Алгоритм орындаушыларына жатпайтынын көрсетіңдер:

А.жазу үстелі В. адам С. ыдыс жуатын машина Д. робот

14. Блок-сызба алгоритміндегі енгізу-шығару мәліметтері қандай фигурамен беріледі?

А.эллипс (сопақша шеңбер) В. тіктөртбұрыш С. ромб Д. параллелограмм

15.Алгоритмнің неше түрі бар?

А. 3 В. 2 С. 4 Д. 1

16.Толық және толық емес формадағы алгоитмді не деп атаймыз?

А.сызықтық В. тармақталған С. циклдік Д. таңдау

17. Блок-сызбада циклдік алгоритмнің шарты... жазылады.

А.тіктөртбұрышта В. ромбта С. параллелограмда Д. алтыбұрышта

18. Модельді тек ... құруға болады. А.нақты бар нысанға В. ойластырып алынған нысанға С. кез келген нысанға,үдеріске,құбылысқа Д. табиғи құбылыстарға

19.Модельдеудің негізгі кезеңдері ол: А.компьютерлік тәжірибе В. есептің қойылуы, модельді құру С. есептің қойылуы, модель құру, компьютерлік тәжірибе, модельдеу нәтижесін талдау Д. модельдеу нәтижесін талдау

20. Уақыт факторларына байланысты модельді келесідей деп айтуға болады:

А.компьютерлік және компьютерлік емес В. статикалық және динамикалық С.тәжірибелік және имитациялық Д. сөздік модельдеу


Жалпы ұпай саны: 20

Жинаған ұпай саны:

Баға_______________________________


8 сынып І.ж.жылдықа арналған тест

Оқушының аты-жөні____________________________

1. Санау жүйелерін ата

А. екілік,сегіздік,оналтылық В. екілік ,сегіздік С.екілік,сегіздік,ондық,оналтылық Д. Ондық

2. 1010101,101 екілік жүйеден ондық жүйеге ауыстыр /3 ұпай/

А.85,62510 В. 8610 С. 85,410 Д. 8510

3. сегіздік жүйедегі 357 –ні ондық жүйеге аудар /3 ұпай/

А. 24010 В.23910 С. 24210 Д. 23810

4.Оналтылық санау жүйесінің сандарын жаз --------------------------------------------------------------

5. НЕМЕСЕ логикалық операциясы белгісімен (кейде + белгісімен белгіленеді). НЕМЕСЕ логикалық операцияның ақиқаттық кестесін толтыр /2 ұпай/

А

В

А немесе В

6.ЖӘНЕ операциясы «.» нүктемен белгіленеді (& белгісімен де белгіленуі мүмкін). ЖӘНЕ (конъюнкция) логикалық операцияның ақиқаттық кестесін толтыр /2 ұпай/

А

в

АжәнеВ

7.ДЭЕМ буындарының төртінші буыны қай жылдары және неше разрядты.

А. 92-9364МП В.86-92ж32МП С. 1993ж32МП Д. 1993ж 64МП

8.Тармақталу процестері бар алгоритмдерді ұйымдастыру үшін ... операторлар пайдаланылады.

А. шартсыз В шартты С. таңдау Д. меншіктеу

9.Циклдегі операторлар қайталану саны белгілі болған жағдайда ... операторы арқылы жазылады.

А. VAR В.IF С. FOR Д. DO

10 N=1,2,3 және K=2,4,6,8 болған кезеңдерде Y=2K+N мәнін есептеуге программа құр/5 ұпай/


Жалпы ұпай саны: 20

Жинаған ұпай саны:

Баға_________________________
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Тесты

Целевая аудитория: 7 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
І жарты жылды??а арнал?ан тест ж?мысы. 7-сынып

Автор: Аубакирова Айгул Сайлаубек?ызы

Дата: 29.12.2015

Номер свидетельства: 271218

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства