kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

6 Сынып Жарты жылды? ба?ылау ж?мысы

Нажмите, чтобы узнать подробности

Сынып: 6

Та?ырыбы: Жарты жылды? ба?ылау ж?мысы

Ма?саты: та?ырыптарды ме?геру де?гейін тексеру

Білуі тиіс: вирус, антивирус аны?тамасын, м?ра?аттау файл туралы т?сінік, ДК даму кезе?дері, компьютерді? с?улеті, алгоритм т?сінігі, алгоритмді жазу т?рін, блок-сызбалар ?ызметін, алгоритмні? блок-сызба графикалы? элементтеріні? жазу т?ріндегі б?йры?тар?а с?йкестігін, алгоритм т?рлерін, тарма?тал?ан алгоритм шарттарын аны?тауды? блок-сызба элементін.

?йрену тиіс: с?з т?рінде сызы?ты? ??рылымды алгоритмді ??руды, алгоритмні? блок-сызбасын ??руды.

Саба?ты? типі: ба?ылау

Саба?ты? т?рі: тексеру

Саба?ты? формасы: жеке-дара

Саба?ты? ?дісі: тест, практикалы? ж?мыс

Саба?ты? барысы

1. ?йымдастыру кезе?і

2. Ба?ылау ж?мысыны? мазм?ны

А.Тест орында?дар:

1. Вирус – ол.

А) дискілерді тексеру ??ралы

В) файлдарды к?шіруге арнал?ан программа

С) операциялы? ж?йедегі ?ателерді? салдары

Д) к?беюге ?абілетті за?ымдаушы программа

2. Вирусты? компьютерге ?туіні? к?зі бола алмайтын ??рыл?ы?

А) модем

В) электронды? пошта

С) ?атты диск

Д) ажырап алынатын тасы?аштар

3.Антивирус – ол.

А) файлдарды сы?у?а арнал?ан программа

В) файлдарды к?шіруге арнал?ан программа

С) компьютерлік вирустарды жою?а арнал?ан программа

Д) вирустарды ??ру?а арнал?ан программа

4. Файлдарды м?ра?аттау деген не?

А) файлдарды ?оржын?а жою

В) оларды жеке бума?а біріктіру

С) оларды бір мезгілде сы?а отырып, бір файл?а ?ою

Д) ке?седегі ??жаттарды ?ою?а арнал?ан арнайы орын

5. М?ра?аттауды ?ашан орындау керек?

А) дискіде орын жетпесе

В) файлдар к?п болса

С) файлдар аз болса

Д) ойын ойна?анда

6. М?ра?аттауды ж?зеге асыратын программаны к?рсеті?дер:

А) Windows

В) Microsoft Word

С) Paint

Д) Win Rar

7. ?айсысы ал?аш?ы есептеу ??рыл?ысы емес?

А) Шоттар

В) Арифмометр

С)  Калькулятор

Д) Соробан

8. Программа бойынша ж?мыс істеген бірінші ??рыл?ы:

А) Арифмометр

В) Холлерит машинасы

С) Шоттар

Д) Беббидж машинасы

9. Бірінші программалаушы кім?

А) Чарльз Беббидж

В) Герман Холлерит

С) Ада Августа Лавлейс

Д) Блез Паскаль

10. Бірінші электронды? компьютер бол?ан есептеуіш машина ?алай аталады?

А) АВС

В) ДВК

С) БЭСМ-2

Д) ENJAC

11. Ал?аш?ы ЭЕМ ?ай жылы пайда болды?

А) 1946ж.

В) 1949ж.

С) 1980ж.

Д) 1956ж.

12. ?азіргі кезде компьютерді? неше буыны бар?

А) 3

В) 4

С) 5

Д) Аны?талма?ан

13. ??рыл?ылар арасында деректер алмасу ?шін жауапты шинаны ата?дар:

А) деректер шинасы

В) адрестік шинасы

С) бас?ару шинасы

Д) б?йры? шинасы

14. USB шинасын ?андай дискілерді ?осу ?шін ?олданылады?

А) оптикалы? дискілерді

В) флэш-дискілерді

С) ж?мса? магниттік дискілерді

Д) DVD дискілерді

15. ДК с?улеті деген не?

А) ДК ішкі ?йымдастырылуы

В) а?паратты т?рлендіруді? техникалы? ??ралдары

С) а?паратты т?рлендіру ?шін ?ажетті техникалы? ??ралдар

Д) т?рмысты? техниканы бас?ару ж?йелері

16. Алгоритм дегеніміз -.

А) іс-?рекет

В) толы? сипаттал?ан тапсырма

С) берілген есепті шешудегі жасалатын ?рекеттерді? д?л ж?не ?арапайым етіп жазылуы

Д) математикалы? есепті? шешілуі

17. Блок-сызба алгоритмдегі іс-?рекет дегеніміз:

А) Эллипс(сопа?ша ше?бер)

В) тікт?ртб?рыш

С) ромб

Д) алтыб?рыш

18. Блок-сызба алгоритмні? енгізу-шы?ару м?ліметтері ?андай фигурамен беріледі?

А) Эллипс(сопа?ша ше?бер)

В) тікт?ртб?рыш

С) ромб

Д) параллелограмм

19. Блок-сызба алгоритмні? басы мен со?ы ?андай фигурамен беріледі?

А) Эллипс(сопа?ша ше?бер)

В) тікт?ртб?рыш

С) ромб

Д) параллелограмм

20. Егер алгоритмдегі іс-?рекет бірінен кейін бірі ?ата? т?рде орындалса. алгоритм деп аталады.

А) сызы?ты?

В) тарма?тал?ан

С) толы? емес формада?ы тарма?тал?ан алгоритм

Д) тарма?тал?ан элементтері бар сызы?ты? алгоритм

21. Тарма?талу алгоритмні? блок-сызбасында?ы шартты? берілуі ?андай фигурамен сипатталады:

А) Эллипс(сопа?ша ше?бер)

В) тікт?ртб?рыш

С) алтыб?рыш

Д) ромб

В.Практикалы? ж?мыс

1)80 санына келтірілген т?мендегі алгоритмні? н?тижесі ?андай?

Басы

42-ні ?ос

100-ді алып таста

Егер алын?ан н?тиже 15-тен кіші болса, онда 28 ?ос, ал егер 15-тен ?лкен болса, 2-ге б?ліп таста

Н?тижені жарияла

Со?ы

2) Келтірілген алгоритмге блок-сызба ??ры?дар

3.Ба?алау кезе?і:

3 ба?а, егер тест тапсырмасында 2 ?ате ж?не практикалы? ж?мысы болмаса

4 ба?а, егер тест тапсырмасы д?рыс ж?не практикалы? ж?мысты? 1 тапсырмасы орындалса

5 ба?а, егер барлы?ы д?рыс болса

4.Рефлексия

Тест кілті 6 сынып

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21

Д,А,С,С,А,Д,С,Д,С,Д,А,В,С,В,А,С,В,Д,А,А,Д

Просмотр содержимого документа
«6 Сынып Жарты жылды? ба?ылау ж?мысы»

Сынып: 6

Тақырыбы: Жарты жылдық бақылау жұмысы

Мақсаты: тақырыптарды меңгеру деңгейін тексеру

Білуі тиіс: вирус, антивирус анықтамасын, мұрағаттау файл туралы түсінік, ДК даму кезеңдері, компьютердің сәулеті, алгоритм түсінігі, алгоритмді жазу түрін, блок-сызбалар қызметін, алгоритмнің блок-сызба графикалық элементтерінің жазу түріндегі бұйрықтарға сәйкестігін, алгоритм түрлерін, тармақталған алгоритм шарттарын анықтаудың блок-сызба элементін.

Үйрену тиіс: сөз түрінде сызықтық құрылымды алгоритмді құруды, алгоритмнің блок-сызбасын құруды.

Сабақтың типі: бақылау

Сабақтың түрі: тексеру

Сабақтың формасы: жеке-дара

Сабақтың әдісі: тест, практикалық жұмыс

Сабақтың барысы

1. Ұйымдастыру кезеңі

2. Бақылау жұмысының мазмұны

А.Тест орындаңдар:

1. Вирус – ол...

А) дискілерді тексеру құралы

В) файлдарды көшіруге арналған программа

С) операциялық жүйедегі қателердің салдары

Д) көбеюге қабілетті зақымдаушы программа

2. Вирустың компьютерге өтуінің көзі бола алмайтын құрылғы?

А) модем

В) электрондық пошта

С) қатты диск

Д) ажырап алынатын тасығаштар3.Антивирус – ол...

А) файлдарды сығуға арналған программа

В) файлдарды көшіруге арналған программа

С) компьютерлік вирустарды жоюға арналған программа

Д) вирустарды құруға арналған программа4. Файлдарды мұрағаттау деген не?

А) файлдарды қоржынға жою

В) оларды жеке бумаға біріктіру

С) оларды бір мезгілде сыға отырып, бір файлға қою

Д) кеңседегі құжаттарды қоюға арналған арнайы орын

5. Мұрағаттауды қашан орындау керек?

А) дискіде орын жетпесе

В) файлдар көп болса

С) файлдар аз болса

Д) ойын ойнағанда

6. Мұрағаттауды жүзеге асыратын программаны көрсетіңдер:

А) Windows

В) Microsoft Word

С) Paint

Д) Win Rar

7. Қайсысы алғашқы есептеу құрылғысы емес?

А) Шоттар

В) Арифмометр

С) Калькулятор

Д) Соробан

8. Программа бойынша жұмыс істеген бірінші құрылғы:

А) Арифмометр

В) Холлерит машинасы

С) Шоттар

Д) Беббидж машинасы

9. Бірінші программалаушы кім?

А) Чарльз Беббидж

В) Герман Холлерит

С) Ада Августа Лавлейс

Д) Блез Паскаль10. Бірінші электрондық компьютер болған есептеуіш машина қалай аталады?

А) АВС

В) ДВК

С) БЭСМ-2

Д) ENJAC

11. Алғашқы ЭЕМ қай жылы пайда болды?

А) 1946ж.

В) 1949ж.

С) 1980ж.

Д) 1956ж.

12. Қазіргі кезде компьютердің неше буыны бар?

А) 3

В) 4

С) 5

Д) Анықталмаған13. Құрылғылар арасында деректер алмасу үшін жауапты шинаны атаңдар:

А) деректер шинасы

В) адрестік шинасы

С) басқару шинасы

Д) бұйрық шинасы

14. USB шинасын қандай дискілерді қосу үшін қолданылады?

А) оптикалық дискілерді

В) флэш-дискілерді

С) жұмсақ магниттік дискілерді

Д) DVD дискілерді

15. ДК сәулеті деген не?

А) ДК ішкі ұйымдастырылуы

В) ақпаратты түрлендірудің техникалық құралдары

С) ақпаратты түрлендіру үшін қажетті техникалық құралдар

Д) тұрмыстық техниканы басқару жүйелері16. Алгоритм дегеніміз - ...

А) іс-әрекет

В) толық сипатталған тапсырма

С) берілген есепті шешудегі жасалатын әрекеттердің дәл және қарапайым етіп жазылуы

Д) математикалық есептің шешілуі

17. Блок-сызба алгоритмдегі іс-әрекет дегеніміз:

А) Эллипс(сопақша шеңбер)

В) тіктөртбұрыш

С) ромб

Д) алтыбұрыш

18. Блок-сызба алгоритмнің енгізу-шығару мәліметтері қандай фигурамен беріледі?

А) Эллипс(сопақша шеңбер)

В) тіктөртбұрыш

С) ромб

Д) параллелограмм19. Блок-сызба алгоритмнің басы мен соңы қандай фигурамен беріледі?

А) Эллипс(сопақша шеңбер)

В) тіктөртбұрыш

С) ромб

Д) параллелограмм

20. Егер алгоритмдегі іс-әрекет бірінен кейін бірі қатаң түрде орындалса ... алгоритм деп аталады.

А) сызықтық

В) тармақталған

С) толық емес формадағы тармақталған алгоритм

Д) тармақталған элементтері бар сызықтық алгоритм

21. Тармақталу алгоритмнің блок-сызбасындағы шарттың берілуі қандай фигурамен сипатталады:

А) Эллипс(сопақша шеңбер)

В) тіктөртбұрыш

С) алтыбұрыш

Д) ромб

В.Практикалық жұмыс

1)80 санына келтірілген төмендегі алгоритмнің нәтижесі қандай?

Басы

42-ні қос

100-ді алып таста

Егер алынған нәтиже 15-тен кіші болса, онда 28 қос, ал егер 15-тен үлкен болса, 2-ге бөліп таста

Нәтижені жарияла

Соңы

2) Келтірілген алгоритмге блок-сызба құрыңдар3.Бағалау кезеңі:

3 баға, егер тест тапсырмасында 2 қате және практикалық жұмысы болмаса

4 баға, егер тест тапсырмасы дұрыс және практикалық жұмыстың 1 тапсырмасы орындалса

5 баға, егер барлығы дұрыс болса

4.РефлексияТест кілті 6 сынып

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21

Д,А,С,С,А,Д,С,Д,С,Д,А,В,С,В,А,С,В,Д,А,А,Д


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Тесты

Целевая аудитория: 6 класс

Скачать
6 Сынып Жарты жылды? ба?ылау ж?мысы

Автор: Исмоилов Маъруфжон Махмуджанович

Дата: 07.11.2015

Номер свидетельства: 249632

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства