kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

5 - сынып тест с?ра?тары

Нажмите, чтобы узнать подробности

5 – сынып (І – ші жарты жылды? тест ж?мысы)

1 – н?с?а
1. Неге компьютерді? ?стіне кітап, д?птер ж?не т. б. заттар ?ою?а болмайды?
А) ?те ауыр
В) Ауа алмасу (желдету) б?зылады
С) ?намсыз
Д) Экран жабылып ?алады.
2. Компьютермен ж?мыс істегенде ?андай ережелерді міндетті т?рде са?тау керек?
А) Біріктіру сымдарыны? ажырат?ыштарын ?стау
В) Компьютерді Power батырмасын басу ар?ылы ?шіру
С) Пернелерді а?ырын басу
Д) Компьютерде кір ж?не су ?олдармен ж?мыс істемеу.
3. Компьютермен ж?мыс істегенде к?зге шамадан тыс к?ш т?сіру ?шін не істеу керек?
А) К?зге арнал?ан гимнастиканы ?рбір 10 - 15 минут сайын жасап отыру
В) Т?рт са?аттан арты? ?здіксіз ж?мыс істемеу
С) ?ол?а арнал?ан гимнастиканы ?рбір 2 са?ат сайын жасау
Д) Арасында мониторды ?шіріп отыру.
4. Компьютердегі ж?мысты ая?та?ан о?ушы не істеу керек?
А) М??алімні? н?с?ауы бойынша ж?мысты ая?тап, ж?мыс орнын ретке келтіру
В) Компьютерді ажырату батырмасын басу
С) Т?рып, кабинеттен шы?у
Д) Б?лмені ыл?алдап с?ртіп шы?у ж?не желдету.
5. А?паратты са?тау ?шін ерте заманда?ы адамдар нені пайдалан?ан?
А) биді
В) суреттерді
С) ?имылды
Д) дыбысты.
6. Дыбысты? а?паратты не ар?ылы жіткіземіз?
А) кітап
В) радио
С) журнал
Д) плакат.
7. ?айсысы а?паратты? ?асиеттеріне жатады?
А) объективтілігі ж?не толы?ты?ы
В) барлы? жауап д?рыс
С) жеткіліктігі
Д) ?олжетімділігі ж?не ?зектілігі.
8. А?паратты жеткізу мысалы бола алатын ?деріс:
А) Кітапханадан кітап іздеу
В) Телефон ар?ылы с?йлесу
С) Музыка ты?дау
Д) Таби?ат ??былысын ба?ылау.
9. А?парат алу – ол:
А) ?й ж?мысын орындау
В) А?аш к?шеттерін отыр?ызу
С) Музыка ты?дау
Д) Математикадан есеп шы?ару.
10. Адам ?шін ?ялы телефон – ол:
А) А?парат к?зі
В) А?парат ?абылдаушы
С) А?паратты ??деу ??ралы
Д) Байланыс ??ралы.
11. М?тінді ?аза? тілінен орыс тіліне аудару ?андай ?деріс?
А) А?паратты тасымалдау
В) А?паратты іздеу
С) А?паратты ??деу
Д) А?паратты са?тау.
12. А?парат компьютерде ?андай т?рде са?талады?
А) ?ріптер
В) М?тіндер
С) Сандар
Д) Н?л мен бірлер.
13. А?паратты? е? кішкене ?лшем бірлігі:
А) Бит
В) Байт
С) 1
Д) ?ріп.
14. Бір байт – ол:
А) 10 бит
В) 16 бит
С) 8 бит
Д) 4 бит.
15. Бір символды? м?тін ?детте. кодталады:
А) 1 битпен
В) 1 байтпен
С) ?ріппен
Д) Он битпен.
16. 1 Кбайт – ол:
А) 100 бит
В) 1000 байт
С) 1024 байт
Д) 1500 байт.
17. ?лкен дерек ?орларын ??деу ж?не са?тау ?шін ?олданылатын компьютер:
А) ?лкен компьютер
В) Дербес компьютер
С) Суперкомпьютер
Д) Сервер.
18. Ноутбук компьютерді? ?ай т?ріне жатады?
А) Суперкомпьютер
В) ?лкен компьютер
С) Дербес компьютер
Д) Сервер.
19. Нетбук деген не?
А) Ша?ын м?лшерлі ноутбук
В) Ала?ан компьютері
С) Интернетке ?осыл?ан дербес компьютер
Д) О?ыту ма?сатында?ы компьютерді? арнайы т?рі.
20. Сервер – ол:
А) Компьютерлік желілерді? орталы? торабы болып табылатын компьютер
В) Суперкомпьютер
С) ?лкен компьютер
Д) А?парат са?тау?а арнал?ан компьютер.
21. Компьютер ??рыл?ыларыны? ?айсысы ж?йелік блок ??рамына кірмейді?
А) Процессор
В) Принтер
С) Дискжетек
Д) Жедел жады.
22. Компьютерде деректерді са?тау ?шін керек ??рыл?ы:
А) Жады
В) Процессор
С) Дискжетек
Д) Монитор.
23. Нені ?шірсек компьютер ж?мыс істей алмайды?
А) Дискжетек
В) Жедел жады
С) Тыш?ан
Д) Принтер.
24. А?парат компьютерді? ?ай ??рыл?ысында ??деледі?
А) Пернета?та
В) Монитор
С) Сырт?ы жады
Д) Процессор.
25. А?паратты енгізу ??рыл?ысы?
А) Процессор
В) Принтер
С) Пернета?та
Д) Компьютерді? жады.
 

5 – сынып (І – ші жарты жылды? тест ж?мысы)                                          

 2 – н?с?а
1. Адам е? к?п а?паратты нені? ??мегімен алады?
А) сезу ж?не к?руді?
В) иіскеу мен естуді?
С) есту мен к?руді?
Д) к?ру ж?не д?мін тату ар?ылы.
2. Сендер электронды хатта к?рген фильмдері? туралы баяндады?дар делік. Б?л а?паратты? ?ай т?ріне жатады?
А) есту
В) сезу
С) к?ру
Д) жазбаша.
3. Осы информатика о?улы?ында келтірілген м?ліметтер негізінен а?паратты? ?ай т?рінен жатады?
А) м?тіндік ж?не графикалы?
В) графикалы? ж?не естілетін
С) электромагниттік ж?не к?рінетін
Д) цифрлы? ж?не музыкалы?.
4. А?паратты са?тау ?шін адамдар нені ?олданбайды?
А) ?а?азды
В) дискіні
С) тасты
Д) суды.
5. Компьютерде ?здіксіз ж?мыс істеу. аспауы керек.
А) 6 са?аттан
В) 45 минуттан
С) 2 са?аттан
Д) 15 минуттан.
6. Егер копьютер сендерді? с?раныстары?а жауап бермесе, не істейсі?дер?
А) М??алімді ша?ырамын
В) А?ауды ?з бетіммен жоямын
С) Компьютерді электр желісінен а?ытамын
Д) Сыныптасымнан к?мек с?раймын.
7. К?зден экран?а дейінгі ара?ашы?ты? ?анша болу керек?
А) 10 – 15 см
В) 20 – 30 см
С) 40 – 50 см
Д) 55 – 65 см.
8. М??алімні? р??сатынсыз компьютерге флешкалар мен дискілерді ?осу?а болмайтын себептерді к?рсеті?дер:
А) Мектеп компьютерінен керегі жо? а?паратты к?шіріп алу?а м?мкін
В) Компьютерді вируспен за?ымдау ?аупі бар
С) Компьютерді? ажырат?ыштарын жиі ?олдан?аннан оларды? б?зылуы м?мкін
Д) Компьютерге к?п а?парат тасы?ыш ?осу?а болмайды.
9. А?паратты са?тау ?дерісін к?рсет:
А) Теледидар к?ру
В) Д?птерге жазу
С) Кітап о?у
Д) Телефонмен с?йлесу.
10. ?деттегі ?ойын д?птерді ?олдану ма?саты:
А) А?паратты ??деу
В) А?паратты са?тау
С) А?паратты жеткізу
Д) А?паратты са?тау, ??деу ж?не жеткізу.
11. А?паратты іздеуге не жатады?
А) Электронды? поштамен а?парат алу
В) Компьютерлік желілер к?мегімен а?паратты алыс ?ашы?ты??а жеткізу
С) Кітап мазм?нымен ж?мыс істеу
Д) М?тіндерді бас?а тілге аудару.
12. 1 Мбайт – ол:
А) 100 Кбайт
В) 1000 байт
С) 1024 Кбайт
Д) 1500 Кбайт.
13. 1 Гбайт – ол:
А) 1024 Мбайт
В) 100 Кбайт
С) 1000 Мбайт
Д) 1500 Мбайт.
14. «Information» с?зінде ?анша бит бар?
А) А?паратты тасымалдау
В) А?паратты іздеу
С) А?паратты ??деу
Д) А?паратты са?тау.
15. ?андай а?парат дискіде е? аз орын алады?
А) М?тін
В) Сурет
С) Музыка
Д) Видео.
16. ?андай а?парат дискіде е? к?п орын алады?
А) М?тін
В) Сурет
С) Музыка
Д) Видео.
17. Компьютерді? ?азіргі уа?ытта?ы негізгі функциясы ?андай?
А) Есептеу
В) Бас?ару
С) А?паратты іздеу
Д) ??жат ??ру.
18. Ж?мыс ?абілеті мен бас?аруды ?амтамасыз ететін программа:
А) Интернет
В) Операциялы? ж?йе
С) Операциялы? ?абыршы?
Д) Windows.
19. Арты?ын к?рсет:
А) Суперкомпьютер
В) ?лкен компьютер
С) Дербес компьютер
Д) Кіші компьютер.
20. Суперкомпьютерлер ?айда ?олданылады?
А) ?йде
В) Офисте
С) ?ндірісте
Д) Ірі ?йымдарда на?ты есептер шы?ару ?шін.
21. Компьютерде дыбыстармен ж?мыс істеу ?шін. керек.
А) Дыбыс картасы
В) Желі картасы
С) Видеокартасы
Д) Процессор.
22. Бас ?ріптер режимін ?осу ?шін ?олданылатын перне:
А) Alt
В) Tab
С) CapsLock
Д) NumLock.
23. Орыс тілінде «,» белгісін жазу ?шін н?ктесі бар пернемен бірге ?ай пернені басу керек?
А) Shift
В) Alt
С) Tab
Д) Ctrl.
24. М?тін тергенде с?здерді? арасында ?андай пернені басады?
А) Бос орын (пробел)
В) Alt
С) Tab
Д) Ctrl.
25. Enter пернесі не ?шін керек?
А) Енгізу
В) Курсорды жылжыту
С) ?осымша цифрлы? пернета?таны алмастыру
Д) Бас ?ріптер режимін алмастыру.
 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«5 - сынып тест с?ра?тары»

5 – сынып (І – ші жарты жылдық тест жұмысы)

1 – нұсқа


1. Неге компьютердің үстіне кітап, дәптер және т. б. заттар қоюға болмайды?
А) Өте ауыр
В) Ауа алмасу (желдету) бұзылады
С) Ұнамсыз
Д) Экран жабылып қалады.
2. Компьютермен жұмыс істегенде қандай ережелерді міндетті түрде сақтау керек?
А) Біріктіру сымдарының ажыратқыштарын ұстау
В) Компьютерді Power батырмасын басу арқылы өшіру
С) Пернелерді ақырын басу
Д) Компьютерде кір және су қолдармен жұмыс істемеу.
3. Компьютермен жұмыс істегенде көзге шамадан тыс күш түсіру үшін не істеу керек?
А) Көзге арналған гимнастиканы әрбір 10 - 15 минут сайын жасап отыру
В) Төрт сағаттан артық үздіксіз жұмыс істемеу
С) Қолға арналған гимнастиканы әрбір 2 сағат сайын жасау
Д) Арасында мониторды өшіріп отыру.
4. Компьютердегі жұмысты аяқтаған оқушы не істеу керек?
А) Мұғалімнің нұсқауы бойынша жұмысты аяқтап, жұмыс орнын ретке келтіру
В) Компьютерді ажырату батырмасын басу
С) Тұрып, кабинеттен шығу
Д) Бөлмені ылғалдап сүртіп шығу және желдету.
5. Ақпаратты сақтау үшін ерте замандағы адамдар нені пайдаланған?
А) биді
В) суреттерді
С) қимылды
Д) дыбысты.
6. Дыбыстық ақпаратты не арқылы жіткіземіз?
А) кітап
В) радио
С) журнал
Д) плакат.
7. Қайсысы ақпараттың қасиеттеріне жатады?
А) объективтілігі және толықтығы
В) барлық жауап дұрыс
С) жеткіліктігі
Д) қолжетімділігі және өзектілігі.
8. Ақпаратты жеткізу мысалы бола алатын үдеріс:
А) Кітапханадан кітап іздеу
В) Телефон арқылы сөйлесу
С) Музыка тыңдау
Д) Табиғат құбылысын бақылау.
9. Ақпарат алу – ол:
А) Үй жұмысын орындау
В) Ағаш көшеттерін отырғызу
С) Музыка тыңдау
Д) Математикадан есеп шығару.
10. Адам үшін ұялы телефон – ол:
А) Ақпарат көзі
В) Ақпарат қабылдаушы
С) Ақпаратты өңдеу құралы
Д) Байланыс құралы.
11. Мәтінді қазақ тілінен орыс тіліне аудару қандай үдеріс?
А) Ақпаратты тасымалдау
В) Ақпаратты іздеу
С) Ақпаратты өңдеу
Д) Ақпаратты сақтау.
12. Ақпарат компьютерде қандай түрде сақталады?
А) Әріптер
В) Мәтіндер
С) Сандар
Д) Нөл мен бірлер.
13. Ақпараттың ең кішкене өлшем бірлігі:
А) Бит
В) Байт
С) 1
Д) Әріп.
14. Бір байт – ол:
А) 10 бит
В) 16 бит
С) 8 бит
Д) 4 бит.
15. Бір символдық мәтін әдетте... кодталады:
А) 1 битпен
В) 1 байтпен
С) Әріппен
Д) Он битпен.
16. 1 Кбайт – ол:
А) 100 бит
В) 1000 байт
С) 1024 байт
Д) 1500 байт.
17. Үлкен дерек қорларын өңдеу және сақтау үшін қолданылатын компьютер:
А) Үлкен компьютер
В) Дербес компьютер
С) Суперкомпьютер
Д) Сервер.
18. Ноутбук компьютердің қай түріне жатады?
А) Суперкомпьютер
В) Үлкен компьютер
С) Дербес компьютер
Д) Сервер.
19. Нетбук деген не?
А) Шағын мөлшерлі ноутбук
В) Алақан компьютері
С) Интернетке қосылған дербес компьютер
Д) Оқыту мақсатындағы компьютердің арнайы түрі.
20. Сервер – ол:
А) Компьютерлік желілердің орталық торабы болып табылатын компьютер
В) Суперкомпьютер
С) Үлкен компьютер
Д) Ақпарат сақтауға арналған компьютер.
21. Компьютер құрылғыларының қайсысы жүйелік блок құрамына кірмейді?
А) Процессор
В) Принтер
С) Дискжетек
Д) Жедел жады.
22. Компьютерде деректерді сақтау үшін керек құрылғы:
А) Жады
В) Процессор
С) Дискжетек
Д) Монитор.
23. Нені өшірсек компьютер жұмыс істей алмайды?
А) Дискжетек
В) Жедел жады
С) Тышқан
Д) Принтер.
24. Ақпарат компьютердің қай құрылғысында өңделеді?
А) Пернетақта
В) Монитор
С) Сыртқы жады
Д) Процессор.
25. Ақпаратты енгізу құрылғысы?
А) Процессор
В) Принтер
С) Пернетақта
Д) Компьютердің жады.

5 – сынып (І – ші жарты жылдық тест жұмысы)

2 – нұсқа


1. Адам ең көп ақпаратты ненің қөмегімен алады?
А) сезу және көрудің
В) иіскеу мен естудің
С) есту мен көрудің
Д) көру және дәмін тату арқылы.
2. Сендер электронды хатта көрген фильмдерің туралы баяндадыңдар делік. Бұл ақпараттың қай түріне жатады?
А) есту
В) сезу
С) көру
Д) жазбаша.
3. Осы информатика оқулығында келтірілген мәліметтер негізінен ақпараттың қай түрінен жатады?
А) мәтіндік және графикалық
В) графикалық және естілетін
С) электромагниттік және көрінетін
Д) цифрлық және музыкалық.
4. Ақпаратты сақтау үшін адамдар нені қолданбайды?
А) қағазды
В) дискіні
С) тасты
Д) суды.
5. Компьютерде үздіксіз жұмыс істеу... аспауы керек.
А) 6 сағаттан
В) 45 минуттан
С) 2 сағаттан
Д) 15 минуттан.
6. Егер копьютер сендердің сұраныстарыңа жауап бермесе, не істейсіңдер?
А) Мұғалімді шақырамын
В) Ақауды өз бетіммен жоямын
С) Компьютерді электр желісінен ағытамын
Д) Сыныптасымнан көмек сұраймын.
7. Көзден экранға дейінгі арақашықтық қанша болу керек?
А) 10 – 15 см
В) 20 – 30 см
С) 40 – 50 см
Д) 55 – 65 см.
8. Мұғалімнің рұқсатынсыз компьютерге флешкалар мен дискілерді қосуға болмайтын себептерді көрсетіңдер:
А) Мектеп компьютерінен керегі жоқ ақпаратты көшіріп алуға мүмкін
В) Компьютерді вируспен зақымдау қаупі бар
С) Компьютердің ажыратқыштарын жиі қолданғаннан олардың бұзылуы мүмкін
Д) Компьютерге көп ақпарат тасығыш қосуға болмайды.
9. Ақпаратты сақтау үдерісін көрсет:
А) Теледидар көру
В) Дәптерге жазу
С) Кітап оқу
Д) Телефонмен сөйлесу.
10. Әдеттегі қойын дәптерді қолдану мақсаты:
А) Ақпаратты өңдеу
В) Ақпаратты сақтау
С) Ақпаратты жеткізу
Д) Ақпаратты сақтау, өңдеу және жеткізу.
11. Ақпаратты іздеуге не жатады?
А) Электрондық поштамен ақпарат алу
В) Компьютерлік желілер көмегімен ақпаратты алыс қашықтыққа жеткізу
С) Кітап мазмұнымен жұмыс істеу
Д) Мәтіндерді басқа тілге аудару.
12. 1 Мбайт – ол:
А) 100 Кбайт
В) 1000 байт
С) 1024 Кбайт
Д) 1500 Кбайт.
13. 1 Гбайт – ол:
А) 1024 Мбайт
В) 100 Кбайт
С) 1000 Мбайт
Д) 1500 Мбайт.
14. «Information» сөзінде қанша бит бар?
А) Ақпаратты тасымалдау
В) Ақпаратты іздеу
С) Ақпаратты өңдеу
Д) Ақпаратты сақтау.
15. Қандай ақпарат дискіде ең аз орын алады?
А) Мәтін
В) Сурет
С) Музыка
Д) Видео.
16. Қандай ақпарат дискіде ең көп орын алады?
А) Мәтін
В) Сурет
С) Музыка
Д) Видео.
17. Компьютердің қазіргі уақыттағы негізгі функциясы қандай?
А) Есептеу
В) Басқару
С) Ақпаратты іздеу
Д) Құжат құру.
18. Жұмыс қабілеті мен басқаруды қамтамасыз ететін программа:
А) Интернет
В) Операциялық жүйе
С) Операциялық қабыршық
Д) Windows.
19. Артығын көрсет:
А) Суперкомпьютер
В) Үлкен компьютер
С) Дербес компьютер
Д) Кіші компьютер.
20. Суперкомпьютерлер қайда қолданылады?
А) Үйде
В) Офисте
С) Өндірісте
Д) Ірі ұйымдарда нақты есептер шығару үшін.
21. Компьютерде дыбыстармен жұмыс істеу үшін... керек.
А) Дыбыс картасы
В) Желі картасы
С) Видеокартасы
Д) Процессор.
22. Бас әріптер режимін қосу үшін қолданылатын перне:
А) Alt
В) Tab
С) CapsLock
Д) NumLock.
23. Орыс тілінде «,» белгісін жазу үшін нүктесі бар пернемен бірге қай пернені басу керек?
А) Shift
В) Alt
С) Tab
Д) Ctrl.
24. Мәтін тергенде сөздердің арасында қандай пернені басады?
А) Бос орын (пробел)
В) Alt
С) Tab
Д) Ctrl.
25. Enter пернесі не үшін керек?
А) Енгізу
В) Курсорды жылжыту
С) Қосымша цифрлық пернетақтаны алмастыру
Д) Бас әріптер режимін алмастыру.

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Тесты

Целевая аудитория: 5 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
5 - сынып тест с?ра?тары

Автор: Баймагамбет Айман Сатыбалдыкызы

Дата: 24.04.2016

Номер свидетельства: 322137


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства