kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Флештеги анимация

Нажмите, чтобы узнать подробности

Flash-тегі анимация

 1. Ба?дарламаны ??растырушы: Бажыкова Айнур Махмутовна,

?скемен  ?аласы №43 мектеп лицейді? информатика п?ні м??алімі

 1. ?олданбалы курс: «Flash-тегі анимация», 10-11 сынып
 2. Ба?дарлама?а т?сінік хат:
 1. Б?л ба?дарлама жаратылыстану-математикалы? ба?ытта?ы          10-11 сыныптар?а информатика п?нінен ?олданбалы курс о?ыту?а арнал?ан. Анимациямен ж?мыс жасау ар?ылы о?ушыларды? логикалы? ойлау ?абілетін дамыту?а, шы?армашылы?пен ж?мыс жасау?а ба?ыттау.
 1.  «Flash-тегі анимация» та?ырыбында?ы курс о?ушылар?а анимация жасау?а арнал?ан ба?дарламалар т?рлерін, оларды? ?олданылуын аны?тау?а к?мектеседі ж?не бейнелермен ж?мыс жасай білу да?дысын ?алыптастыру?а к?п к??іл б?лінген.
 2. Flash технологиясы ?адамды? форматта?ы анимацияны, Web-те пайдалану?а болатындай етіп т?рлендіру ?шін дайындайтын анимациялы? ?осымша болып табылады. Flash-ті? негізі сурет салудан басталады. Сурет салуда ?р т?рлі ??рал-жабды?тар ?арастырыл?ан. Осы ??рал-жабды?тарды ?олдану жолдарын ?йренеді.
 3. Flash ба?дарламасында бейнелерге ?р т?рлі анимациялы? эффектілерді ?олдануды ?йретенді.

Курсты? негізгі ма?саты:

Б?л ?олданбалы курс о?ушыларды? ойлау, танымды? ж?не шы?армашылы? ?абілеттерін дамытуды, жалпы адамзатты? ??ндылы?ты дамытуды, таби?ат?а ?ылыми к?з?арасын, адамны? д?ниетанымды? к?з?арасына ал?ышарт болып табылатын ?леуметтік ма?ызды ба?дарларын, т?рлі м?селелерді шешуде ал?ан білімін шы?армашылы?пен ?олдану да?дыларын ?алыптастыруды к?здейді. Flash анимациялы? ба?дарламасыны? ??ралдарымен таныса отырып, бейнелерге ?р т?рлі анимациялы? эффектілерді беруге ?йрету – курсты? басты ма?саты болып табылады.

Курсты? негізгі міндеттері:

 • О?ушыларды? ?ылыми д?ниетанымды? к?з?арастарын ?алыптастыру
 • О?ушыларды? ойлау ?абілетін дамыту (жеке  жа?дайда, алгоритмдік, ?рекеттік ойлау ?абілетін дамыту);
 • О?ушыларды практикалы? ж?не ба?дарды ба?ытта даярлау

К?тілетін н?тиже:

 • О?ушылар ?абілетіне ?арай мемлекеттік стандарт?а сай сапалы білім алады.
 • Проблеманы к?ре алатын ж?не оны шеше алатын, барлы? а?парат т?рлерімен ж?мыс істеп, ал?ан білімдерін ?мірде кездескен на?ты жа?дайда пайдалана алатын т?л?а ?алыптасады.

Просмотр содержимого документа
«Флештеги анимация»

Flash-тегі анимация


 1. Бағдарламаны құрастырушы: Бажыкова Айнур Махмутовна,

Өскемен қаласы №43 мектеп лицейдің информатика пәні мұғалімі

 1. Қолданбалы курс: «Flash-тегі анимация», 10-11 сынып

 2. Бағдарламаға түсінік хат:

 1. Бұл бағдарлама жаратылыстану-математикалық бағыттағы 10-11 сыныптарға информатика пәнінен қолданбалы курс оқытуға арналған. Анимациямен жұмыс жасау арқылы оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамытуға, шығармашылықпен жұмыс жасауға бағыттау.

 1. «Flash-тегі анимация» тақырыбындағы курс оқушыларға анимация жасауға арналған бағдарламалар түрлерін, олардың қолданылуын анықтауға көмектеседі және бейнелермен жұмыс жасай білу дағдысын қалыптастыруға көп көңіл бөлінген.

 2. Flash технологиясы қадамдық форматтағы анимацияны, Web-те пайдалануға болатындай етіп түрлендіру үшін дайындайтын анимациялық қосымша болып табылады. Flash-тің негізі сурет салудан басталады. Сурет салуда әр түрлі құрал-жабдықтар қарастырылған. Осы құрал-жабдықтарды қолдану жолдарын үйренеді.

 3. Flash бағдарламасында бейнелерге әр түрлі анимациялық эффектілерді қолдануды үйретенді.


Курстың негізгі мақсаты:

Бұл қолданбалы курс оқушылардың ойлау, танымдық және шығармашылық қабілеттерін дамытуды, жалпы адамзаттық құндылықты дамытуды, табиғатқа ғылыми көзқарасын, адамның дүниетанымдық көзқарасына алғышарт болып табылатын әлеуметтік маңызды бағдарларын, түрлі мәселелерді шешуде алған білімін шығармашылықпен қолдану дағдыларын қалыптастыруды көздейді. Flash анимациялық бағдарламасының құралдарымен таныса отырып, бейнелерге әр түрлі анимациялық эффектілерді беруге үйрету – курстың басты мақсаты болып табылады.


Курстың негізгі міндеттері:

 • Оқушылардың ғылыми дүниетанымдық көзқарастарын қалыптастыру

 • Оқушылардың ойлау қабілетін дамыту (жеке жағдайда, алгоритмдік, әрекеттік ойлау қабілетін дамыту);

 • Оқушыларды практикалық және бағдарды бағытта даярлау


Күтілетін нәтиже:

 • Оқушылар қабілетіне қарай мемлекеттік стандартқа сай сапалы білім алады.

 • Проблеманы көре алатын және оны шеше алатын, барлық ақпарат түрлерімен жұмыс істеп, алған білімдерін өмірде кездескен нақты жағдайда пайдалана алатын тұлға қалыптасады.

 • Оқу үрдісінде репродуктивтік, эвристикалық және зерттеушілік тапсырмаларды қолдану оқушылардың белсенділігін арттыру.

 • Өз заманына сай білімді, іскер, шығармашыл, жан-жақты дамыған, терең білімді шығармашыл тұлға қалыптастыру.


Пәнаралық байланыс: бейнелеу, математика, физика, әдебиет.


Оқушыларға қойылатын талаптар:

Білу: тарауды толық меңгеріп, растрлық және векторлық графиканың айырмашылығын толық түсіне отырып, олармен жұмыс жасайды. Flash бағдарламасымен терең зерттеп, оның құралдарымен жұмыс жасай отырып, өздері салған бейнелерге күрделі анимациялық эффектілер беру арқылы түрлі мультипликацияларды орындай біледі.

Үйрену: Flash анимациялық бағдарламасы құралдарын қолдану жолдарын, шығармашылық жұмыс жасауға үйренеді.

Түсіндіру: Flash анимациялық бағдарламасын түсіндіру

Қолдана білу: Курстан алған білім мен білікті кәсіби бағдар алуда, күнделікті өмірде қолдана алады.


Сағат жүктемесі: аптасына 1 сағаттан, барлығы 34 сағат.


  1. Тақырып жоспарының мазмұны: (бағдарламасы)

1-бөлім: Flash бағдарламасы(2 сағат)

Flash бағдарламасымен танысу. Панельдер. Құжат атрибуттарын баптау. Уақыт шкаласы. Инструменттер панелі. Ыстық пернелер және оларды баптау


2-бөлім: Flash-те сурет салу (3 сағат)

Векторлық графикамен танысу. Сурет салу инструменттерін пайдалану. Суреттерді салу және коррекциялау. Бояуды пайдалану. Компоновкалаудың қосымша элементтерін пайдалану


3-бөлім: Flash-те растрлық бейнелерді пайдалану (4 сағат)

Растрлық суреттерді импорттау. Растрлық суреттерді трассировкалау. Растрлық суреттерді жіктеу. Растрлық суреттерді сығу


4-бөлім: Мәтінмен жұмыс жасау (5 сағат)

Text инструменті және символдар атрибуттары. Текст параметрлері, текстті редакциялау және түрлендіру. Текстпен жұмыс істеудің эффективті әдістері


5-бөлім: Flash фильмінің элементтерімен жұмыс (4 сағат)

Символдармен жұмыс. Экземплярлар. Библиотека элементтері


6-бөлім: Flash-тегі анимация (4 сағат)

Кадрлармен жұмыс. Кадраралық эффектілер. Flash-тегі мультипликация

7-бөлім: Дыбысты пайдалану (3 сағат)

Дыбысты Flash-ке әзірлеу. Дыбысты басқару


8-бөлім: Flash интерактивтілігі (4 сағат)

Батырмалар және олардың түрлері. Меню және құжаттарды структуралау. Компоненттерді пайдалану


9-бөлім: Бейне интеграциялау (3 сағат)

Flash-тегі видео. Импортталған видеомен жұмыс


Тақырыптық – күнтізбелік жоспар

р/с

Сабақ тақырыбы

Сағат саны

ИКТ

Инт. тақта, эл.оқ, т.б

1

1

Есептеуіш техника кабинетіндегі техника қауіпсіздігінің және тәртіп сақтау ережелері. Электр тогымен зақымданған жағдайда алғашқы дәрігерлік көмек көрсету. Көз шаршағанда жасалатын жаттығулар. Жұмыс орнының журналы

1

Интерактивті тақта, слайд

Flash бағдарламасы – 2

2

2

Flash бағдарламасымен танысу. Панельдер. Құжат атрибуттарын баптау. Уақыт шкаласы

1

Электронды оқулық, презентация

3

3

Инструменттер панелі. Ыстық пернелер және оларды баптау

1

Интерактивті тақта, слайд

Flash-те сурет салу – 3

4

4-5

Векторлық графикамен танысу. Сурет салу инструменттерін пайдалану. Суреттерді салу және коррекциялау

2

Презентация, электронды оқулық

5

6

Бояуды пайдалану. Компоновкалаудың қосымша элементтерін пайдалану

1

Интерактивті тақта, слайд

Flash-те растрлық бейнелерді пайдалану 4

6

7

Растрлық суреттерді импорттау


1

Интерактивті тақта, слайд

7

8

Растрлық суреттерді трассировкалау

1

Презентация, электронды оқулық

8

9

Растрлық суреттерді жіктеу

1

Интерактивті тақта, слайд

9

10

Растрлық суреттерді сығу

1

Презентация, кестелер, электронды оқулық

Мәтінмен жұмыс жасау 5

10

11-12

Text инструменті және символдар атрибуттары. Текст параметрлері, текстті редакциялау және түрлендіру

2

Презентация, электронды оқулық

11

13-14

Текстпен жұмыс істеудің эффективті әдістері

2

Интерактивті тақта, слайд

12

15

Шығармашылық жұмыс

1

Презентация, интерактивті тақта

Flash фильмінің элементтерімен жұмыс - 4

13

16-17

Символдармен жұмыс

2

Презентация, интерактивті тақта

14

18-19

Экземплярлар. Библиотека элементтері

2

Презентация, электронды оқулық

Flash-тегі анимация – 4

15

20

Кадрлармен жұмыс

1

Презентация, кестелер, электронды оқулық

16

21

Кадраралық эффектілер

1

Интерактивті тақта, слайд

17

22-23

Flash-тегі мультипликация

2

Презентация, интерактивті тақта

Дыбысты пайдалану – 3

18

24

Дыбысты Flash-ке әзірлеу

1

Интерактивті тақта, слайд

19

25-26

Дыбысты басқару

2

Презентация, кестелер, электронды оқулық

Flash интерактивтілігі – 4

20

27

Батырмалар және олардың түрлері

1

Слайд

21

28

Меню және құжаттарды структуралау

1

Презентация, интерактивті тақта

22

29-30

Компоненттерді пайдалану

2

Презентация, кестелер, электронды оқулық

Бейне интеграциялау – 3

23

31

Flash-тегі видео

1

Презентация, электронды оқулық

24

32-33

Импортталған видеомен жұмыс

2

Интерактивті тақта, электронды оқулық

2

34

Қорытынды сабақ

1

Интерактивті тақта, презентация

Барлығы:

34 сағ  1. Курсты ұйымдастыру формасын анықтау:

 • лекция

 • сұхбат - әңгіме

 • топтау, жұптық оқыту

 • өзіндік жұмыстар әдістерін пайдалану


3. Курсты оқытуды аяқтау формасы.

- Қорытынды бақылау жұмысы

- Рефераттар

- Өз бетінше іздену жұмыстары (жоба)


4. Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау жүйесі

- Тест тапсырмалары

- Шығармашылық жұмыс

- Өзіндік жұмысЖоба тақырыптары:

 1. Көбелек анимациясы

 2. Жүріп тұрған сағат

 3. Табиғат құбылыстары

 4. Үш өлшемді анимация

 5. Ойын бағдарламасы

 6. Қарапайым мәтіндік редактор

 7. Музыкалық пернетақта

 8. Мәтіндер анимациясы

 9. Мәзірлермен жұмыс

 10. МультипликацияПолучите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 10 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Флештеги анимация

Автор: Бажыкова Айнур Махмутовна

Дата: 10.04.2016

Номер свидетельства: 317147

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства