kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Microsoft PowerPoint терезесіні? интерфейсі, ?згертулері.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Білімділік: о?ушылар?а Microsoft   PowerPoint ба?дарламасын іске ?осу   мен   компоненттерін ажырата білуді ?йрету.

 

Дамытушылы?:  о?ушыларды? а?ыл, ой-  ?рісін, саба??а деген ынтасын дамыту,   PowerPoint  ба?дарламасына ?ызы?ушылы?ын   арттыру. 

 

Т?рбиелік: о?ушыларды Microsoft   PowerPoint терезесін ?олдануда   сауаттылы??а, ??ыптылы??а, компьютерлік   сауаттылы??а, жылдамды??а т?рбиелеу.

Саба?ты? т?рі: д?ст?рлі - практикалы?

Саба?ты? типі: жа?а білімді игерту

П?наралы? байланыс: орыс тілі, ?аза? тілі, сурет

О?ыту ?дістері: т?сіндірмелі, к?рнекі, с?здік,   ??гімелесу, с?ра?-жауап

О?ыту формалары: жеке, топты?

Саба?ты? к?рнекіліктері:

  1. Компьютер, проектор, экран

  2. Электронды о?улы?

  3. Видеосаба? /жа?а саба??а   байланысты ?зім жаса?ан   видеосаба?-т?сіндірме/

  4. Тапсырмалар

  5. О?улы?

  6. Слайд-шоу

 

О?улы?тан ?йге берілген параграфтан т?сінік айту. Осындай белгідегі с?ра?ты та?да?ан о?ушы алды??ы о?ушыны? келген жерінен та?ырыпты жал?астырып айту керек.

Мені? дайындап ?ой?ан с?ра?тарыма жауап беру керек.

1.Практикалы? ж?мыстар жасау ?ажет.

Компьютерді? ?ой?ан с?ра?ына жауап беру ?ажет.

МS Offiсе барлы? ?осымшаларыны? к?м?нсіз ?олайлылы?ы ?олданылатын интерфейсті біркелкі к?рсетуінде, сонды?тан РоwerРoint интерфейсі осы операциялы? ж?йе ?шін ?лгі(стандарт) болып табылады. РоwerРoint мына ?дістерді? бірімен іске ?осу?а болады:

 Меню ар?ылы: Пуск – Программы - Місrosoft РоwerРoint .

?олданушы тыш?анны? о? батырмасын басып:

                     Создать – Презентация Місrosoft РоwerРoint-ты та?дайды.

?осу барысында диалогты терезесі бар Роwer Рoint терезесі шы?ады, ол т?рлі ?діспен презентацияны дайындауды ?сынады. Стандартты баптау кезінде Місrosoft РоwerРoint терезесі келесі элементтерден т?рады:

Терезе та?ырыбы (Заголовок окна) – Windows терезесі ?шін – стандартты.

Меню жолы та?ырып жолыны? астында орналас?ан.

??ралдар панелі (Панели инструментов) – ?нсіз келісім бойынша Стандартная ж?не Форматирование панелдері к?рсетіледі.

Ж?мыс аума?ы (Рабочая область) – ??жат бейнеленетін ж?не редакцияланатын ?ріс. О? жа?тан ж?мыс аума?ы айналдыру жолымен шектелген. Word немесе ЕхсеІ салыстыр?анда?ы ?лкен айырмашылы?, ж?гірткі м?тін бойынша бір слайдты? ішінде емес, слайдтан слайд?а ?ту м?мкіндігін береді. Ж?мыс аума?ыны? на?ты т?рі редактор ж?мысыны? режиміне т?уелді.

Жа?дай жолы (Строка состояния) – к?ру режимі ж?не презентация жайлы ?р т?рлі а?парат : слайдтар саны, тіл, слайдты к?ркемдеу параметрлері ж?не т.с.с. к?рсетілетін а?паратты? жол.

Меню жолы келесі элементтерден т?рады.

1. Файл.  МS Offiсе стандартты? менюі. /почталы? хабар жіберу, о?ан презентациялар салу, презентацияны WORD-?а ж?нелту/;

2. Т?зету. Командалар: операция н?тижесін орындатпау, ойып алу, к?шіру, кірістіру, табу, алмастыру, бас?а файлдармен байланыс жасау, ж?не объектіні редакциялау;

3. К?рініс. Презентация к?рінісін та?дау, инструменттер панельдерін, сызы?тар мен ба?ыттауыштарды бас?ару, сондай-а? слайдтар ?лгілерін, берулер ж?не жазбаларды ?арау, бейнелеу масштабын ?згерту командалары;

4. Кірістірме. Презентация?а ?р т?рлі объектілерді кірістіру командалары (к?ні, уа?ыты, диаграмма, кесте, дыбыс, фильм ж?не т.б.);

5. Пішім. ?аріпті, туралауды, м?тін интервалдарын немесе слайд объектілерін, тізім маркері т?рін, фонды, т?сті схемаларды, безендіру шаблондарын ж?не т.б.?згерту командалары;

6. Сервис.  МS Offiсе ?деттегі инструменттері ж?не де РоwerРoint ерекше командалары;

7. Слайдтарды к?рсету. Презентацияда?ы объектілермен, слайдтармен манипуляция жасау командалары (анимацияны баптау, ??рамдас анимацияны ?олдану, слайдтарды алмастыру ?серлері, презентацияны баптау, проекторлар мастерін пайдалануды ?оса);

8. Тезере. Б?л меню слайды бар терезені? параметрлерін бас?ару м?мкіндігін береді;

9. Аны?тама. Б?л меню ар?ылы презентациялар редакторы к?мек ж?йесі, сонымен ?атар К?мекшіні ша?ыру м?мкін болады.

    РоwerРoint интерфейсіні? Місrosoft Offiсе ??рамына кіретін программалардан негізгі айырмашылы?ы, ??жатты? ж?мыс ?стеліндегі арнайы бейнелену режимдері. Т?рт негізгі бейнелену режимі ?арастырыл?ан:

1. ?деттегі.

2. ??рылымды?.

3. Слайдтар.

4. Слайдтарды сорттаушы.

     Слайдтарды сорттаушы режимінде кадрлар б?кіл ж?мыс ?стелін алатын эскиз т?рінде к?рінеді, оларды? ?р?айсысыны? астында слайдтарды, анимацияларды ауыстыру параметрін, кадр экспозиция уа?ытын к?рсететін ба?даршалар орналас?ан. ?рине ?ажет бас?ару элементтері пайда болатын ??ралдар панелі де, слайд эскизінде тыш?анны? о? жа? батырмасын бас?анда ашылатын контесттік меню де ?згереді. Слайдты к?рсету режиміне ауыс?ан кезде слайдтарды сорттаушы режимінде орналас?ан параметрлерімен толы?-экранды демонстрация ?осылады. Демонстрация та?дал?ан слайдтан басталады. Оны Еsс батырмасын басып ?р уа?ытта ая?тау?а болады.

-Саба?та ?андай м?селе басты болды?

-Не ?ызы? болды?

-?андай жа?алы?пен танысты?дар?

-Нені ?йренді?дер?

      ?р с?ра??а бірнеше о?ушы жауап беруі м?мкін

1-компьютер: Жа?а та?ырып бойынша “?зіндік мысалдар” к?рсету.

2-компьютер: PowerPoint ба?дарламасында PowerPoint терезесі   ?андай элементтерден т?ратынын к?ркемдеп   жазып к?рсет.

3-компьютер: Ж?мыс ?стелінде орналас?ан “SIN_kaz»   ба?дарламасыны? PowerPoint –та ж?мыс істеу,   к?рмелерді ?зірлеу тарауы бойынша берілген   тапсырмалар ішінен 1-2-3 тапсырмаларды   орында.

4-компьютер: PowerPoint ба?дарламасында меню жолыны?   элементтерін к?ркемдеп жазып к?рсет.

5-компьютер: Жа?а та?ырып бойынша “?зіндік мысалдар”   к?рсету.

6-компьютер: Ж?мыс ?стелінде орналас?ан “SIN_kaz»   ба?дарламасыны? PowerPoint –та ж?мыс істеу,   к?рмелерді   ?зірлеу тарауы бойынша берілген   тапсырмалар ішінен 4-5-6 тапсырмаларды орында.

7-компьютер: ?дебиет п?нінен ?тілген бір шума? ?ле?ді PowerPoint   ба?дарламасында к?ркемдеп жазып к?рсет.

8-компьютер: Жа?а та?ырып бойынша “?зіндік мысалдар” к?рсету.

Просмотр содержимого документа
«Microsoft PowerPoint терезесіні? интерфейсі, ?згертулері. »

Тақырыбы: Microsoft PowerPoint терезесінің интерфейсі, өзгертулері. Информатика пәнінің мұғалімі: Пернебекова Гульнара 10-сынып

Тақырыбы:

Microsoft PowerPoint терезесінің

интерфейсі, өзгертулері.

Информатика пәнінің мұғалімі:

Пернебекова Гульнара

10-сынып

Білімділік: оқушыларға Microsoft PowerPoint бағдарламасын іске қосу мен компоненттерін ажырата білуді үйрету. Дамытушылық: оқушылардың ақыл, ой- өрісін, сабаққа деген ынтасын дамыту, PowerPoint бағдарламасына қызығушылығын арттыру. Тәрбиелік: оқушыларды Microsoft PowerPoint терезесін қолдануда сауаттылыққа, ұқыптылыққа, компьютерлік сауаттылыққа, жылдамдыққа тәрбиелеу.

Білімділік: оқушыларға Microsoft PowerPoint бағдарламасын іске қосу мен компоненттерін ажырата білуді үйрету.

Дамытушылық: оқушылардың ақыл, ой- өрісін, сабаққа деген ынтасын дамыту, PowerPoint бағдарламасына қызығушылығын арттыру.

Тәрбиелік: оқушыларды Microsoft PowerPoint терезесін қолдануда сауаттылыққа, ұқыптылыққа, компьютерлік сауаттылыққа, жылдамдыққа тәрбиелеу.

Сабақтың түрі: дәстүрлі - практикалық Сабақтың типі: жаңа білімді игерту Пәнаралық байланыс: орыс тілі, қазақ тілі, сурет Оқыту әдістері: түсіндірмелі, көрнекі, сөздік,   әңгімелесу, сұрақ-жауап Оқыту формалары: жеке, топтық Сабақтың көрнекіліктері:   1. Компьютер, проектор, экран  2. Электронды оқулық  3. Видеосабақ / жаңа сабаққа    байланысты өзім жасаған   видеосабақ-түсіндірме/  4. Тапсырмалар  5. Оқулық  6. Слайд-шоу

Сабақтың түрі: дәстүрлі - практикалық

Сабақтың типі: жаңа білімді игерту

Пәнаралық байланыс: орыс тілі, қазақ тілі, сурет

Оқыту әдістері: түсіндірмелі, көрнекі, сөздік, әңгімелесу, сұрақ-жауап

Оқыту формалары: жеке, топтық

Сабақтың көрнекіліктері:

1. Компьютер, проектор, экран

2. Электронды оқулық

3. Видеосабақ / жаңа сабаққа байланысты өзім жасаған видеосабақ-түсіндірме/

4. Тапсырмалар

5. Оқулық

6. Слайд-шоу

Оқулықтан үйге берілген параграфтан түсінік айту. Осындай белгідегі сұрақты таңдаған оқушы алдыңғы оқушының келген жерінен тақырыпты жалғастырып айту керек. Менің дайындап қойған сұрақтарыма жауап беру керек. Практикалық жұмыстар жасау қажет. Компьютердің қойған сұрағына жауап беру қажет.

Оқулықтан үйге берілген параграфтан түсінік айту. Осындай белгідегі сұрақты таңдаған оқушы алдыңғы оқушының келген жерінен тақырыпты жалғастырып айту керек.

Менің дайындап қойған сұрақтарыма жауап беру керек.

 • Практикалық жұмыстар жасау қажет.

Компьютердің қойған сұрағына жауап беру қажет.

Программалау тілі дегеніміз не?

Программалау тілі

дегеніміз не?

Интерпретатор дегеніміз не?

Интерпретатор

дегеніміз не?

PowerPoint –тің қандай мүмкіндіктерін білесің?

PowerPoint –тің қандай мүмкіндіктерін білесің?

Презентация ұғымының толық мағынасы қандай?

Презентация ұғымының толық мағынасы қандай?

Графикалық пакеттер дегеніміз не?

Графикалық пакеттер дегеніміз не?

Компьютерде Microsoft Office PowerPoint –ты іске қосудың бірнеше жолдарын көрсет!

Компьютерде Microsoft Office PowerPoint –ты іске қосудың бірнеше жолдарын көрсет!

Компьютердегі күн мен уақытты өзгерт!

Компьютердегі

күн мен уақытты өзгерт!

Компьютердегі тақырып жолында орналасқан “Бастау” мәзірін “ меню Пуск” түрінен “Классическое меню Пуск” түріне өзгерт!

Компьютердегі тақырып жолында орналасқан “Бастау” мәзірін “ меню Пуск” түрінен “Классическое меню Пуск” түріне өзгерт!

МS Offiсе барлық қосымшаларының күмәнсіз қолайлылығы қолданылатын интерфейсті біркелкі көрсетуінде, сондықтан РоwerРoint интерфейсі осы операциялық жүйе үшін үлгі(стандарт) болып табылады. РоwerРoint мына әдістердің бірімен іске қосуға болады: Меню арқылы: Пуск – Программы - Місrosoft РоwerРoint . Қолданушы тышқанның оң батырмасын басып: Создать – Презентация Місrosoft РоwerРoint-ты таңдайды. Қосу барысында диалогты терезесі бар Роwer Рoint терезесі шығады, ол түрлі әдіспен презентацияны дайындауды ұсынады. Стандартты баптау кезінде Місrosoft РоwerРoint терезесі келесі элементтерден тұрады:

МS Offiсе барлық қосымшаларының күмәнсіз қолайлылығы қолданылатын интерфейсті біркелкі көрсетуінде, сондықтан РоwerРoint интерфейсі осы операциялық жүйе үшін үлгі(стандарт) болып табылады. РоwerРoint мына әдістердің бірімен іске қосуға болады:

Меню арқылы: Пуск – Программы - Місrosoft РоwerРoint .

Қолданушы тышқанның оң батырмасын басып:

Создать – Презентация Місrosoft РоwerРoint-ты таңдайды.

Қосу барысында диалогты терезесі бар Роwer Рoint терезесі шығады, ол түрлі әдіспен презентацияны дайындауды ұсынады. Стандартты баптау кезінде Місrosoft РоwerРoint терезесі келесі элементтерден тұрады:

Терезе тақырыбы (Заголовок окна) – Windows терезесі үшін – стандартты. Меню жолы тақырып жолының астында орналасқан. Құралдар панелі (Панели инструментов) – үнсіз келісім бойынша Стандартная және Форматирование панелдері көрсетіледі. Жұмыс аумағы (Рабочая область) – құжат бейнеленетін және редакцияланатын өріс. Оң жақтан жұмыс аумағы айналдыру жолымен шектелген. Word немесе ЕхсеІ салыстырғандағы үлкен айырмашылық, жүгірткі мәтін бойынша бір слайдтың ішінде емес, слайдтан слайдқа өту мүмкіндігін береді. Жұмыс аумағының нақты түрі редактор жұмысының режиміне тәуелді. Жағдай жолы (Строка состояния) – көру режимі және презентация жайлы әр түрлі ақпарат : слайдтар саны, тіл, слайдты көркемдеу параметрлері және т.с.с. көрсетілетін ақпараттық жол.

Терезе тақырыбы (Заголовок окна) – Windows терезесі үшін – стандартты.

Меню жолы тақырып жолының астында орналасқан.

Құралдар панелі (Панели инструментов) – үнсіз келісім бойынша Стандартная және Форматирование панелдері көрсетіледі.

Жұмыс аумағы (Рабочая область) – құжат бейнеленетін және редакцияланатын өріс. Оң жақтан жұмыс аумағы айналдыру жолымен шектелген. Word немесе ЕхсеІ салыстырғандағы үлкен айырмашылық, жүгірткі мәтін бойынша бір слайдтың ішінде емес, слайдтан слайдқа өту мүмкіндігін береді. Жұмыс аумағының нақты түрі редактор жұмысының режиміне тәуелді.

Жағдай жолы (Строка состояния) – көру режимі және презентация жайлы әр түрлі ақпарат : слайдтар саны, тіл, слайдты көркемдеу параметрлері және т.с.с. көрсетілетін ақпараттық жол.

Меню жолы келесі элементтерден тұрады. 1. Файл. МS Offiсе стандарттық менюі. /почталық хабар жіберу, оған презентациялар салу, презентацияны WORD-қа жөнелту/; 2. Түзету. Командалар: операция нәтижесін орындатпау, ойып алу, көшіру, кірістіру, табу, алмастыру, басқа файлдармен байланыс жасау, және объектіні редакциялау; 3. Көрініс. Презентация көрінісін таңдау, инструменттер панельдерін, сызықтар мен бағыттауыштарды басқару, сондай-ақ слайдтар үлгілерін, берулер және жазбаларды қарау, бейнелеу масштабын өзгерту командалары; 4. Кірістірме. Презентацияға әр түрлі объектілерді кірістіру командалары (күні, уақыты, диаграмма, кесте, дыбыс, фильм және т.б.);

Меню жолы келесі элементтерден тұрады.

1. Файл. МS Offiсе стандарттық менюі. /почталық хабар жіберу, оған презентациялар салу, презентацияны WORD-қа жөнелту/;

2. Түзету. Командалар: операция нәтижесін орындатпау, ойып алу, көшіру, кірістіру, табу, алмастыру, басқа файлдармен байланыс жасау, және объектіні редакциялау;

3. Көрініс. Презентация көрінісін таңдау, инструменттер панельдерін, сызықтар мен бағыттауыштарды басқару, сондай-ақ слайдтар үлгілерін, берулер және жазбаларды қарау, бейнелеу масштабын өзгерту командалары;

4. Кірістірме. Презентацияға әр түрлі объектілерді кірістіру командалары (күні, уақыты, диаграмма, кесте, дыбыс, фильм және т.б.);

5. Пішім. Қаріпті, туралауды, мәтін интервалдарын немесе слайд объектілерін, тізім маркері түрін, фонды, түсті схемаларды, безендіру шаблондарын және т.б.өзгерту командалары; 6. Сервис . МS Offiсе әдеттегі инструменттері және де РоwerРoint ерекше командалары; 7. Слайдтарды көрсету . Презентациядағы объектілермен, слайдтармен манипуляция жасау командалары (анимацияны баптау, құрамдас анимацияны қолдану, слайдтарды алмастыру әсерлері, презентацияны баптау, проекторлар мастерін пайдалануды қоса); 8. Тезере. Бұл меню слайды бар терезенің параметрлерін басқару мүмкіндігін береді; 9. Анықтама. Бұл меню арқылы презентациялар редакторы көмек жүйесі, сонымен қатар Көмекшіні шақыру мүмкін болады.

5. Пішім. Қаріпті, туралауды, мәтін интервалдарын немесе слайд объектілерін, тізім маркері түрін, фонды, түсті схемаларды, безендіру шаблондарын және т.б.өзгерту командалары;

6. Сервис . МS Offiсе әдеттегі инструменттері және де РоwerРoint ерекше командалары;

7. Слайдтарды көрсету . Презентациядағы объектілермен, слайдтармен манипуляция жасау командалары (анимацияны баптау, құрамдас анимацияны қолдану, слайдтарды алмастыру әсерлері, презентацияны баптау, проекторлар мастерін пайдалануды қоса);

8. Тезере. Бұл меню слайды бар терезенің параметрлерін басқару мүмкіндігін береді;

9. Анықтама. Бұл меню арқылы презентациялар редакторы көмек жүйесі, сонымен қатар Көмекшіні шақыру мүмкін болады.

РоwerРoint интерфейсінің Місrosoft Offiсе құрамына кіретін программалардан негізгі айырмашылығы, құжаттың жұмыс үстеліндегі арнайы бейнелену режимдері. Төрт негізгі бейнелену режимі қарастырылған: 1. Әдеттегі. 2. Құрылымдық. 3. Слайдтар. 4. Слайдтарды сорттаушы. 1. Әдеттегі. 2. Құрылымдық. 3. Слайдтар. 4. Слайдтарды сорттаушы. 1. Әдеттегі. 2. Құрылымдық. 3. Слайдтар. 4. Слайдтарды сорттаушы. Слайдтарды сорттаушы режимінде кадрлар бүкіл жұмыс үстелін алатын эскиз түрінде көрінеді, олардың әрқайсысының астында слайдтарды, анимацияларды ауыстыру параметрін, кадр экспозиция уақытын көрсететін бағдаршалар орналасқан. Әрине қажет басқару элементтері пайда болатын құралдар панелі де, слайд эскизінде тышқанның оң жақ батырмасын басқанда ашылатын контесттік меню де өзгереді. Слайдты көрсету режиміне ауысқан кезде слайдтарды сорттаушы режимінде орналасқан параметрлерімен толық-экранды демонстрация қосылады. Демонстрация таңдалған слайдтан басталады. Оны Еsс батырмасын басып әр уақытта аяқтауға болады.

РоwerРoint интерфейсінің Місrosoft Offiсе құрамына кіретін программалардан негізгі айырмашылығы, құжаттың жұмыс үстеліндегі арнайы бейнелену режимдері. Төрт негізгі бейнелену режимі қарастырылған:

1. Әдеттегі.

2. Құрылымдық.

3. Слайдтар.

4. Слайдтарды сорттаушы.

 • 1. Әдеттегі. 2. Құрылымдық. 3. Слайдтар. 4. Слайдтарды сорттаушы.
 • 1. Әдеттегі. 2. Құрылымдық. 3. Слайдтар. 4. Слайдтарды сорттаушы.

Слайдтарды сорттаушы режимінде кадрлар бүкіл жұмыс үстелін алатын эскиз түрінде көрінеді, олардың әрқайсысының астында слайдтарды, анимацияларды ауыстыру параметрін, кадр экспозиция уақытын көрсететін бағдаршалар орналасқан. Әрине қажет басқару элементтері пайда болатын құралдар панелі де, слайд эскизінде тышқанның оң жақ батырмасын басқанда ашылатын контесттік меню де өзгереді. Слайдты көрсету режиміне ауысқан кезде слайдтарды сорттаушы режимінде орналасқан параметрлерімен толық-экранды демонстрация қосылады. Демонстрация таңдалған слайдтан басталады. Оны Еsс батырмасын басып әр уақытта аяқтауға болады.

Сабақта қандай мәселе басты болды? Не қызық болды? Қандай жаңалықпен таныстыңдар? Нені үйрендіңдер?
 • Сабақта қандай мәселе басты болды?
 • Не қызық болды?
 • Қандай жаңалықпен таныстыңдар?
 • Нені үйрендіңдер?

Әр сұраққа бірнеше оқушы жауап беруі мүмкін

1-компьютер: Жаңа тақырып бойынша “Өзіндік мысалдар” көрсету. 2-компьютер: PowerPoint бағдарламасында PowerPoint терезесі  қандай элементтерден тұратынын көркемдеп  жазып көрсет. 3-компьютер: Жұмыс үстелінде орналасқан “ SIN_kaz»   бағдарламасының PowerPoint –та жұмыс істеу,  көрмелерді әзірлеу тарауы бойынша берілген  тапсырмалар ішінен 1-2-3 тапсырмаларды   орында. 4-компьютер: PowerPoint бағдарламасында меню жолының   элементтерін көркемдеп жазып көрсет. 5-компьютер: Жаңа тақырып бойынша “Өзіндік мысалдар”   көрсету. 6-компьютер: Жұмыс үстелінде орналасқан “ SIN_kaz»   бағдарламасының PowerPoint –та жұмыс істеу,  көрмелерді әзірлеу тарауы бойынша берілген  тапсырмалар ішінен 4-5-6 тапсырмаларды орында. 7-компьютер: Әдебиет пәнінен өтілген бір шумақ өлеңді PowerPoint  бағдарламасында көркемдеп жазып көрсет. 8-компьютер: Жаңа тақырып бойынша “Өзіндік мысалдар” көрсету.

1-компьютер: Жаңа тақырып бойынша “Өзіндік мысалдар” көрсету.

2-компьютер: PowerPoint бағдарламасында PowerPoint терезесі қандай элементтерден тұратынын көркемдеп жазып көрсет.

3-компьютер: Жұмыс үстелінде орналасқан “ SIN_kaz» бағдарламасының PowerPoint –та жұмыс істеу, көрмелерді әзірлеу тарауы бойынша берілген тапсырмалар ішінен 1-2-3 тапсырмаларды орында.

4-компьютер: PowerPoint бағдарламасында меню жолының элементтерін көркемдеп жазып көрсет.

5-компьютер: Жаңа тақырып бойынша “Өзіндік мысалдар” көрсету.

6-компьютер: Жұмыс үстелінде орналасқан “ SIN_kaz» бағдарламасының PowerPoint –та жұмыс істеу, көрмелерді әзірлеу тарауы бойынша берілген тапсырмалар ішінен 4-5-6 тапсырмаларды орында.

7-компьютер: Әдебиет пәнінен өтілген бір шумақ өлеңді PowerPoint бағдарламасында көркемдеп жазып көрсет.

8-компьютер: Жаңа тақырып бойынша “Өзіндік мысалдар” көрсету.

1. Мазмұнды тапсырма:   10-сынып оқулығынан 1.6.2. тақырыпты оқу,  конспектілеу. 2. Ерекше тапсырма:   Алдағы келе жатқан 16-желтоқсан Тәуелсіздік  күніне және Жаңа -2013 жылға байланысты  слайд жасап келу. 3. Шығармашылық іс - болашаққа:   Көрнекіліктер, дидактикалық материалдар,  видеосабақтар жасап келу.

1. Мазмұнды тапсырма:

10-сынып оқулығынан 1.6.2. тақырыпты оқу, конспектілеу.

2. Ерекше тапсырма:

Алдағы келе жатқан 16-желтоқсан Тәуелсіздік күніне және Жаңа -2013 жылға байланысты слайд жасап келу.

3. Шығармашылық іс - болашаққа:

Көрнекіліктер, дидактикалық материалдар, видеосабақтар жасап келу.

№ 3 мектеп-интернатының 10-сынып оқушыларына арналған бағалау парағы. 20.11.2012 жыл № Оқушының аты-жөні 1 І. Ұйымдастыру бөлімі. /2-мин/ 2 ІІ. Үй тапсырмасын сұрау. /11-мин/ 3 ІІІ. Жаңа тақырыпты түсіндіру. /15-мин/ 4 ІV. Сабақты бекіту. 7-мин/ 5 V. Қорытындылау. /6-мин/ 6 VІ. Бағалау. /2-мин/ 7 VІІ. Үйге тапсырма. /2-мин/ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 мектеп-интернатының 10-сынып оқушыларына арналған бағалау парағы. 20.11.2012 жыл

Оқушының аты-жөні

1

І. Ұйымдастыру бөлімі.

/2-мин/

2

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау.

/11-мин/

3

ІІІ. Жаңа тақырыпты түсіндіру.

/15-мин/

4

ІV. Сабақты бекіту.

7-мин/

5

V. Қорытындылау. /6-мин/

6

VІ. Бағалау.

/2-мин/

7

VІІ. Үйге тапсырма. /2-мин/

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Презентации

Целевая аудитория: 10 класс

Скачать
Microsoft PowerPoint терезесіні? интерфейсі, ?згертулері.

Автор: Пернебекова Гульнара Абилдахановна

Дата: 11.11.2014

Номер свидетельства: 129657

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства