kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Компьютерлік сауаттылы? Авторлы? ба?дарлама 6-сынып

Нажмите, чтобы узнать подробности

   «Бекітемін»                                        «Келісемін»                                             ?/Б отырысында ?аралды

 Мектепдиректоры                          О?у ісіні? менгерушісі                             Хаттама №1___________

Д. Б.Байдильдаев                             Е.Б.?ожагелдинов

________________                             ______________

«____» ______ 2014                        «___» ________2014ж                              «___» _________ 2014ж

Информатика п?нінен «Компьютерлік сауаттылы?» факультатив саба?ыны?

 та?ырыпты?-к?нтізбелік жоспары

Сыныбы:  6

М??алім:  Рахимова Ж.?.

Мектеп: «Е?бекші орта мектебі мектеп жасына дейінгі ша?ын орталы?ы бар» мемлекеттік мекемесі

2014-2015 о?у жылы

 

Саба? кестесі ж?не ?зілістер

?зілістер

Д?йсенбі

Сейсенбі

С?рсенбі

Бейсенбі

Ж?ма

Сенбі

2-ауысым

1

2

3

4

5

 

 

 

Т?сінік хат

        Компьютерлік сауаттылы?   н?тижеге ба?ыттал?ан білім беру ?а?идаларын ж?зеге асыру?а ба?ыттал?ан. О?ушыларды а?паратты? ?о?амда ?мір с?руге даярлау,дербес белсенділіктерін дамыту,п?нге ?ызы?ушылы?тарын ?алыптастыру?а жол ашады,белгілі бір білік пен да?ды ?алыптастыру?а к?мектеседі. ?сынылып отыр?ан б?л о?у ба?дарламасы негізгі компьютерді? басты ??ралдарымен оларды? ?ызметіне, ?олданбалы графиктік ж?не м?тіндік ба?дарламалармен ж?мыс жасау?а баса назар аударылады.Сонымен ?атар компьютерді? ??рылымы мен ж?не оны? ж?мыс жасау принциптерімен, пернелік та?тамен танысу?а ба?ыттал?ан. Калькуляторды ?з ?ажетіне пайдалану ж?не о?ушыларды? ойлау ?абілетін компьютерлік дамытушы ойындар ар?ылы дамыту мен ?зіндік танымды? іс – ?рекеттерін а?паратты? ортада ?алыптастыру?а арнал?ан. 

       Та?дау курсына  ?атыс?ан о?ушылардан компьютер пернесімен ж?мыс еркін істеуді, компьютердегі же?іл ?олданбалы программалармен ж?мыс істеуді, м?тіндік а?параттарды дискета?а са?тауды ж?не ашуды ?діс – т?сілдерін ?йренеді. ?йірме аптасына 1 са?аттан,жалпы к?лемі 34 са?ат?а есептелген.

 

 

Ма?саты:

О?ушыларды? компьютерлік білімін, білік, да?дыларын жетілдіру ж?не білім беру ж?йесін а?параттандыру жа?дайында о?ушыларды? а?паратты? ?лемдік бейнесін ?алыптастыру.

 

Міндеттері:

1) О?ушыларды? а?паратты? м?дениетін ?алыптастыра отырып,?лемдік а?паратты? білім ке?естігіне даярлау.

 2) Компьютерлік сауаттылы?ты о?ытуда о?у – ?дістемелік ??ралдарын жаса?тау;

3) О?ушыларды? бай?а?ышты?, зейінділік, танымдылы? ?абілеттерін аны?тау. 

 

О?у ба?дарламасыны? мазм?ны

Мазм?ны

Са?аты

І

Кіріспе.

Информатика кабинетінде техника ?ауіпсіздігі мен т?ртіп ережелерін са?тау.Электр тогымен за?ымдан?ан жа?дайда ал?аш?ы к?мек к?рсету.К?з жатты?улары.Ж?мыс орыныны? журналы.

1

ІІ

Компьютер.

5

Компьютермен танысу. Компьютермен ?алай ж?мыс істейді ж?не ?айда пайдаланады? Пернелік та?тамен танысу.

ІІІ

Блокнот ба?дарламасы

4

Блокнот ба?дарламасы. Блокнот программасында м?тін теріп жазу. М?тінді ??деу. Компьютердегі м?тіндерді ??деу.

IV

Калькулятор ба?дарламасы

4

Калькулятор ба?дарламасы. Есептер орындау.Санды?а?паратты??деу.

V

WordPad ба?дарламасы

10

WordPad ба?дарламасы.WordPad ба?дарламасында м?тінді теру. М?тінді ??деу.М?тінні? ?зіндісін ерекшелеу. ?аріп. Абзацты пішімдеу.Баспа?а дайындау. Баспаданшы?ару.

Paint  графикалы? редакторы

9

Paint  графикалы? редакторы. Суретті ашу, са?тау. Суретті? ?зінділерін ерекшелеу. Суретті? ?зінділерімен ж?мыс. Шы?армашылы? ж?мыс

?орытынды сына?

1

Та?ырыпты? жоспар

6-сынып

Мазм?ны

Са?ат саны

?йымдастыру формасы

мерзімі

1

Кіріспе. Техникалы? ?ауіпсіздік ережесі

1

лекция

2

Компьютермен танысу

1

лекция/практикалы? ж?мыс

3

Пернелік та?тамен танысу

1

практикалы? ж?мыс

4

Программалы? ?амтамасыз етуді? жалпы сипаттамасы ж?не жіктелуі

1

лекция/практикалы? ж?мыс

5

Объектілерді іздеу. Объектілерді к?шірмелеу, орнын ауыстыру ж?не жою. Алмасубуфері.

1

лекция/практикалы? ж?мыс

6

Практикалы? ж?мыс

1

практикалы? ж?мыс

7

Блокнот ба?дарламасы

1

лекция/практикалы? ж?мыс

8

Блокнот программасында м?тін теріп жазу

1

практикалы? ж?мыс

9

М?тінді ??деу

1

практикалы? ж?мыс

10

Компьютердегі м?тіндерді ??деу

1

практикалы? ж?мыс

11

Калькулятор ба?дарламасы

1

лекция/практикалы? ж?мыс

12

Есептер орындау

1

Практикалы? ж?мыс

13

Санды?а?паратты??деу.

1

лекция/практикалы? ж?мыс

14

Практикалы? саба?

1

практикалы? ж?мыс

ІІ жартыжылды?

15

WordPad ба?дарламасы

1

лекция/практикалы? ж?мыс

16

WordPad ба?дарламасында м?тінді теру

1

практикалы? ж?мыс

17

М?тінді ??деу

1

практикалы? ж?мыс

18

Практикалы? ж?мыс

1

Практикалы? ж?мыс

19

М?тінді теру ережесі. М?тін бойымен жылжыту.

1

лекция/практикалы? ж?мыс

20

М?тінні? ?зіндісін ерекшелеу. ?аріп. Абзацты пішімдеу.

1

лекция/практикалы? ж?мыс

21

М?тінді редакциялау ж?не пішімдеу

1

лекция/практикалы? ж?мыс

22

М?тін?зінділеріменж?мыс.

1

лекция/практикалы? ж?мыс

23

Практикалы?ж?мыс

1

Практикалы? ж?мыс

24

Баспа?а дайындау. Баспаданшы?ару.

1

лекция/практикалы? ж?мыс

25

Paint  графикалы? редакторы

1

лекция/практикалы? ж?мыс

26

Суреттіашу, са?тау.

1

лекция/практикалы? ж?мыс

27

Практикалы? ж?мыс

1

практикалы? ж?мыс

28

Суретті? ?зінділерін ерекшелеу.

1

лекция/практикалы? ж?мыс

29

Суретті? ?зінділерімен ж?мыс.

1

лекция/практикалы? ж?мыс

30

Практикалы? ж?мыс

1

практикалы? ж?мыс

31

Шы?армашылы? ж?мыс

1

практикалы? ж?мыс

32

Шы?армашылы? ж?мыс

1

практикалы? ж?мыс

33

?орытынды тест

1

34

?айталау

1


 

?олданыл?ан ?дебиеттер:

1. Информатикадан 30 саба?. Е. К.Балапанов, Б. Б. Б?рібаев

2. “Информатика негіздері” ?ылыми – ?дістемелік журналы.

3. “Компьютерлік сауаттылы?” электронды о?улы?ы.

4. “Халы?ты компьютермен сауаттандыру орталы?ы” электронды о?улы?ы

 

 

 

 

?олданбалы программалар:

WordPad, Paint, Блокнот, Калькулятор

 

Просмотр содержимого документа
«Компьютерлік сауаттылы? Авторлы? ба?дарлама 6-сынып »

«Бекітемін» «Келісемін» Ә/Б отырысында қаралды

Мектепдиректоры Оқу ісінің менгерушісі Хаттама №1___________

Д. Б.Байдильдаев Е.Б.Қожагелдинов

________________ ______________

«____» ______ 2014 «___» ________2014ж «___» _________ 2014жИнформатика пәнінен «Компьютерлік сауаттылық» факультатив сабағының

тақырыптық-күнтізбелік жоспары

Сыныбы: 6

Мұғалім: Рахимова Ж.Қ.

Мектеп: «Еңбекші орта мектебі мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар» мемлекеттік мекемесі


2014-2015 оқу жылыСабақ кестесі және үзілістер

Үзілістер

Дүйсенбі

Сейсенбі

Сәрсенбі

Бейсенбі

Жұма

Сенбі


2-ауысым

1
2
3
4
5
Түсінік хатКомпьютерлік сауаттылық нәтижеге бағытталған білім беру қағидаларын жүзеге асыруға бағытталған. Оқушыларды ақпараттық қоғамда өмір сүруге даярлау,дербес белсенділіктерін дамыту,пәнге қызығушылықтарын қалыптастыруға жол ашады,белгілі бір білік пен дағды қалыптастыруға көмектеседі. Ұсынылып отырған бұл оқу бағдарламасы негізгі компьютердің басты құралдарымен олардың қызметіне, қолданбалы графиктік және мәтіндік бағдарламалармен жұмыс жасауға баса назар аударылады.Сонымен қатар компьютердің құрылымы мен және оның жұмыс жасау принциптерімен, пернелік тақтамен танысуға бағытталған. Калькуляторды өз қажетіне пайдалану және оқушылардың ойлау қабілетін компьютерлік дамытушы ойындар арқылы дамыту мен өзіндік танымдық іс – әрекеттерін ақпараттық ортада қалыптастыруға арналған.

Таңдау курсына қатысқан оқушылардан компьютер пернесімен жұмыс еркін істеуді, компьютердегі жеңіл қолданбалы программалармен жұмыс істеуді, мәтіндік ақпараттарды дискетаға сақтауды және ашуды әдіс – тәсілдерін үйренеді. Үйірме аптасына 1 сағаттан,жалпы көлемі 34 сағатқа есептелген.Мақсаты:

Оқушылардың компьютерлік білімін, білік, дағдыларын жетілдіру және білім беру жүйесін ақпараттандыру жағдайында оқушылардың ақпараттық әлемдік бейнесін қалыптастыру.Міндеттері:

1) Оқушылардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыра отырып,әлемдік ақпараттық білім кеңестігіне даярлау.

2) Компьютерлік сауаттылықты оқытуда оқу – әдістемелік құралдарын жасақтау;

3) Оқушылардың байқағыштық, зейінділік, танымдылық қабілеттерін анықтау.

Оқу бағдарламасының мазмұны

Мазмұны

Сағаты

І

Кіріспе.

Информатика кабинетінде техника қауіпсіздігі мен тәртіп ережелерін сақтау.Электр тогымен зақымданған жағдайда алғашқы көмек көрсету.Көз жаттығулары.Жұмыс орынының журналы.

1

ІІ

Компьютер.

5


Компьютермен танысу. Компьютермен қалай жұмыс істейді және қайда пайдаланады? Пернелік тақтамен танысу.


ІІІ

Блокнот бағдарламасы

4


Блокнот бағдарламасы. Блокнот программасында мәтін теріп жазу. Мәтінді өңдеу. Компьютердегі мәтіндерді өңдеу.


IV

Калькулятор бағдарламасы

4


Калькулятор бағдарламасы. Есептер орындау.Сандықақпараттыөңдеу.


V

WordPad бағдарламасы

10


WordPad бағдарламасы .WordPad бағдарламасында мәтінді теру. Мәтінді өңдеу.Мәтіннің үзіндісін ерекшелеу. Қаріп. Абзацты пішімдеу.Баспаға дайындау. Баспаданшығару.


ҮІ

Paint графикалық редакторы

9


Paint графикалық редакторы. Суретті ашу, сақтау. Суреттің үзінділерін ерекшелеу. Суреттің үзінділерімен жұмыс. Шығармашылық жұмысҚорытынды сынақ

1

Тақырыптық жоспар

6-сынып

Мазмұны

Сағат саны

Ұйымдастыру формасы

мерзімі


1

Кіріспе. Техникалық қауіпсіздік ережесі

1

лекция


2

Компьютермен танысу

1

лекция/практикалық жұмыс


3

Пернелік тақтамен танысу

1

практикалық жұмыс


4

Программалық қамтамасыз етудің жалпы сипаттамасы және жіктелуі

1

лекция/практикалық жұмыс


5

Объектілерді іздеу. Объектілерді көшірмелеу, орнын ауыстыру және жою. Алмасубуфері.

1

лекция/практикалық жұмыс


6

Практикалық жұмыс

1

практикалық жұмыс


7

Блокнот бағдарламасы

1

лекция/практикалық жұмыс


8

Блокнот программасында мәтін теріп жазу

1

практикалық жұмыс


9

Мәтінді өңдеу

1

практикалық жұмыс


10

Компьютердегі мәтіндерді өңдеу

1

практикалық жұмыс


11

Калькулятор бағдарламасы

1

лекция/практикалық жұмыс


12

Есептер орындау

1

Практикалық жұмыс


13

Сандықақпараттыөңдеу.

1

лекция/практикалық жұмыс


14

Практикалық сабақ

1

практикалық жұмыс


ІІ жартыжылдық

15

WordPad бағдарламасы

1

лекция/практикалық жұмыс


16

WordPad бағдарламасында мәтінді теру

1

практикалық жұмыс


17

Мәтінді өңдеу

1

практикалық жұмыс


18

Практикалық жұмыс

1

Практикалық жұмыс


19

Мәтінді теру ережесі. Мәтін бойымен жылжыту.

1

лекция/практикалық жұмыс


20

Мәтіннің үзіндісін ерекшелеу. Қаріп. Абзацты пішімдеу.

1

лекция/практикалық жұмыс


21

Мәтінді редакциялау және пішімдеу

1

лекция/практикалық жұмыс


22

Мәтінүзінділеріменжұмыс.

1

лекция/практикалық жұмыс


23

Практикалықжұмыс

1

Практикалық жұмыс


24

Баспаға дайындау. Баспаданшығару.

1

лекция/практикалық жұмыс


25

Paint графикалық редакторы

1

лекция/практикалық жұмыс


26

Суреттіашу, сақтау.

1

лекция/практикалық жұмыс


27

Практикалық жұмыс

1

практикалық жұмыс


28

Суреттің үзінділерін ерекшелеу.

1

лекция/практикалық жұмыс


29

Суреттің үзінділерімен жұмыс.

1

лекция/практикалық жұмыс


30

Практикалық жұмыс

1

практикалық жұмыс


31

Шығармашылық жұмыс

1

практикалық жұмыс


32

Шығармашылық жұмыс

1

практикалық жұмыс


33

Қорытынды тест

134

Қайталау

1

Қолданылған әдебиеттер:1. Информатикадан 30 сабақ. Е. К.Балапанов, Б. Б. Бөрібаев

2. “Информатика негіздері” ғылыми – әдістемелік журналы.

3. “Компьютерлік сауаттылық” электронды оқулығы.

4. “Халықты компьютермен сауаттандыру орталығы” электронды оқулығы

Қолданбалы программалар:

WordPad, Paint, Блокнот, Калькулятор
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 6 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Компьютерлік сауаттылы? Авторлы? ба?дарлама 6-сынып

Автор: Рахимова Жулдыз Кадесовна

Дата: 22.02.2015

Номер свидетельства: 177325

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства