kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Компьютерді? ?осымша ??рыл?ылары

Нажмите, чтобы узнать подробности

САБА? ЖОСПАРЫ                                                                                 «Бекітемін»

                                                                                                                ___________________

                                                                                                              О?у ісіні? ме?герушісі

                                                                                                                 «15» ?азан 2015 жыл

Сыныбы:  5 «Б»

Саба?ты? та?ырыбы:  §7. Компьютерді? ?осымша ??рыл?ылары.

Саба?ты?  ма?саты:

 Білімділік: О?ушыларды  компьютерді? ?осымша ??рыл?ыларымен таныстыру,  ?йрету. ?алай ж?мыс жасауды к?рсету. Т?жірибе ж?зінде орындау.

Дамытушылы?: О?ушыларды? компьютерде ж?мыс істеуде ?абілеттерін  дамыту. О?ушыны? ?рбір саба??а ынтасы мен ?абілетін біріктіріп, п?нге деген ?ызы?ушылы?ын арттыру.

Т?рбиелік: О?ушыларды т?рбиелікке, ??ыптылы??а, тияна?тылы??а ?йрету.?р о?ушыны іскерлікке, на?тылы??а, ынтыма?тылы??а т?рбиелеу

Саба?ты? типі:    аралас саба?

О?ыту  ?дістері:   с?здік, к?рнекі, практикалы?, тест,крестик нолик т.б

Саба?ты? к?рнекілігі:  интерактивті та?та,  компьютерлер, ?осымша ??рыл?ылар, плакаттар

О?ыту формалары:   жеке, топты?

Саба?ты? барысы:    

                          а) ?йымдастыру кезе?і

                          ?) ?й тапсырмасын с?рау

                          б) жа?а  саба?

                          в) жа?а саба? бойынша шы?армашылы? ж?мыс (практикалы?)

                          г) бекіту

                          д) ?йге тапсырма

                          е) ?орытынды

а) ?йымдастыру кезе?і

Сыныппен с?лемдесіп, о?ушыларды? саба??а ?атысуын тексеремін. О?ушыларды топтастырамын.(алдарында?ы ?оржыннан шокаладтарды та?датып, т?стері бойынша топтастырамын.)

 ?) ?й тапсырмасын с?рау

kahoot.it сайты ар?ылы онлайн тест аламын.

?айталау с?ра?тары:

 1. Компьютерді? ??рамына кіретін негізгі ??рыл?ыларды ата?дар

(Монитор, ж?йелік блок, пернета?та)

 1. Пернета?та ?андай ??рыл?ы?

      (А?параттарды енгізу ??рыл?ысы)

 1. Пернета?та неше б?ліктен т?рады?

       (5 б?ліктен т?рады)

Ж?йелік блокты? ??рамында?ы ??рыл?ыларды к?рсете отырып, аттарын ж?не ?ызметтерін с?раймын.

               Ж?йелік блокты? ??рамы: аналы? та?ша, жедел жады, ?атты диск, процессор, дисковод, видеокарта, дыбыс картасы ж?не т.б.

 1. Аналы? та?ша – ж?йеліктен блокты? бас?а ??рыл?ылар жал?ан негізгі б?лігі. Аналы? та?ша ар?ылы ж?йелік блокты? ??рыл?ылары ?зара байланысып, а?парат алмасу іске асады.
 2. Процессор – ж?йелік блокты? «миы». К?біне оны? жылдамды?ына компьютерді? ж?мыс ?німділігі т?уелді.
 3. Жедел жады – компьютерде деректерді уа?ытша са?тау жады. Ол тек компьютер ж?мыс істегенде ?ана ?олданылады.
 4. ?атты дискі – а?паратты ?за? са?тау?а арнал?ан ??рыл?ы.
 5. Видеокарта – ж?йелік блокты? ішінде орналас?ан ??рыл?ы.
 6. Дыбыс картасы компьютерде дыбыспен ж?мыс жасау ?шін ?ажет.
 1. Жа?а т?сініктер:

?осымша ??рыл?ылар – компьютерді? ж?йелік блогында жал?анатын ??рыл?ылар.Оларды ж?йелік блокты?  сыртына да, ішіне де ?осу?а болады. Компьютерді? ?осымша ??рыл?ыларына дыбыс колонкалары, микрофон, принтер, сканер, модем ж?не т.б. жатады. Дыбыс колонкалары – дыбысты? а?паратты шы?ару ??рыл?ысы.

Принтер – а?паратты компьютерден ?а?аз?а басып шы?ару?а арнал?ан ??рыл?ы. Заманауи принтерлер басып шы?ару т?сілдеріне ?арай лазерлік ж?не б?ріккіш болып б?лінеді.

Б?ріккіш принтерлер ?детте ?рт?рлі т?сті болып табылады.Бояу картирижді? ішінде ??юлы  болады. Б?ріккіш принтерлерді? кемшілігі – ?ымбат?а т?седі, басылым ?за? са?талмайды.

Лазерлік принтерлер т?рлі т?сті ж?не а?-?ара болып келеді. Лазерлік принтерлер лазер с?улесіні? к?мегімен басып шы?арады.

Сканер – м?тіндік ж?не графикалы? а?паратты ?а?азды?  компьютерге енгізу ??рыл?ысы. Сканерлі? к?мегімен м?тіндерді ?а?аздан м?тіндік редактор?а, фотосуреттерді – бейнелерді ??деу программаларына аударады.

К?пфункционалды ??рыл?ылар – бір ??рыл?ыларда?ы принтер. Атал?ан функцияларды? б?рін ж?зеге асыру?а арнал?ан.

Модем – компьютерді жай телефон желісіне ?осу?а арнал?ан ??рыл?ы. Модем ?детте компьютерге Интернет желісінде орнатылады.

А?парат  тасы?ыштар:

 1. ?атты диск (винчестер);
 2. Ж?мса? диск (дискета);
 3. Разерлік дискілер (CD, DVD)

Тасы?ыштарда а?парат компьютерге ы??айлы т?рде – санды? форматта са?талады.

А?парат тасы?ыштарды? негізгі к?рсеткіші – оларды? сыйымдылы?ы.

         Сыйымдылы? – тасы?ышта са?талатын а?паратты? шектік санды? м?лшері.

        ?атты диск – ?лкен к?лемді деректер программаларды ?за? уа?ыт?а са?тайтын негізгі ??рыл?ы. Ж?йелік блокты? ішінде орналас?анына ?арамастан ?атты дискі компьютерді? сырт?ы жады болып табылады.

        Дискета – шамалы к?лемді деректерді к?п ?айтара жазып, са?тау ?шін ?олданылатын тасымалданатын магниттік а?парат тасы?ыш. Тасы?ышты? б?л т?рі ?сіресе 1970 – 1990 жылдарды? басында ке?інен таралды.

Заманауи а?парат тасымалдайтын ??рыл?ылар – ол флеш-жадылар. Олар флешкалар немесе жады карталары болуы м?мкін.

Флеш жадылар?а а?паратты к?п тер ?айталап жазу?а болады. М?ндай тасы?ыштарды? физикалы? м?лшерлері ?лкен емес, ал сыйымдылы?ы жылдан жыл?а артып келеді.

Флеш – жадылар ?лшем к?рсеткіштері шамалы ж?не т?тынушыларды? к?пшілігі ?шін ба?асы ?олжетімді бол?анды?тан флеш-карта т?рінде барлы? санды? ??рыл?ыларда – фотоаппараттарда, видиокамераларда, ?ялы телефондарда ке?інен ?олданылады.

Практикалы?  ж?мыс

1. Ж?мыс ?стелінен принтер суретін ?а?аз?а шы?арып, сканерлеп ж?не ?а?аз?а к?шірмесін жаса?дар.

2. Ж?мыс ?стелінен Word ба?дарламасында жазыл?ан «Компьютер» ??жатын ?а?аз?а шы?ары?дар.

      Саба?ты бекіту с?ра?тары: «Крсетик ноликтер» ?дісі ар?ылы аламын.

 1. ?осымша ??рыл?ылар –компьютерді? ж?йелік блогына ?осымша жал?анатын ??рыл?ылар ма?  (ия)
 2. Модем – дыбысты? а?паратты шы?ару ??рыл?ысы (жо?)
 3. Лазерлік принтерлер т?рлі-т?сті ж?не а?-?ара болып келеді. (ия)
 4. Модем – суретке т?сіруге арнал?ан ??рыл?ы (жо?)
 5. А?парат тасы?ыштар?а ?атты диск, ж?мса? диск, лазерлік диск, флеш-жады жатады. (ия)
 6. Сканер ??рыл?ысымен адамдарды суретке т?сіреді. (жо?)
 7. Сыйымдылы? тасы?ышта са?талатын а?паратты? шектік санды? м?лшері. (ия)
 8. CD дискілерді? сыйымдылы?ы шексіз. (жо?)
 9. Заманауи а?парат тасымалдайтын ??рыл?ылар – ол флеш-жадылар (ия)

?йге тапсырма:   Т?йінді жаттау. «?зі?ді тексер» тест с?ра?тары.

                                      Ба?ылау с?ра?тары мен тапсырмалары.

Ба?алау пара?ы

О?ушыны? аты-ж?ні

?й тапсырмасы

(?р д?рыс жауап 1 ?пай)

Жа?а саба?

(постер ?ор?ау)

Е? жо?ар?ы 5 ?пай

Практикалы?  ж?мыс ?р о?ушы?а

(1 топ –2 ?пай

2 топ–1 ?пай )

Крестик нолик

(?р д?рыс жауап 1

?пай)

Жалпы ?пайы

27-22 – «5»

21-17 – «4»

16-10 – «3»

Ба?асы

1

2

3

4

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Компьютерді? ?осымша ??рыл?ылары »

264 мектеп – лицейАшық сабақТақырыбы: Компьютердің қосымша құрылғылары

Сыныбы: 5 «Б»

Пән мұғалімі: Досжанова Ботакөз Нұрханқызы
2015-2016 оқу жылыСАБАҚ ЖОСПАРЫ «Бекітемін»

___________________

Оқу ісінің меңгерушісі

«15» қазан 2015 жыл

Сыныбы: 5 «Б»

Сабақтың тақырыбы: §7. Компьютердің қосымша құрылғылары.

Сабақтың мақсаты:

Білімділік: Оқушыларды компьютердің қосымша құрылғыларымен таныстыру, үйрету. Қалай жұмыс жасауды көрсету. Тәжірибе жүзінде орындау.

Дамытушылық: Оқушылардың компьютерде жұмыс істеуде қабілеттерін дамыту. Оқушының әрбір сабаққа ынтасы мен қабілетін біріктіріп, пәнге деген қызығушылығын арттыру.

Тәрбиелік: Оқушыларды тәрбиелікке, ұқыптылыққа, тиянақтылыққа үйрету.Әр оқушыны іскерлікке, нақтылыққа, ынтымақтылыққа тәрбиелеу

Сабақтың типі: аралас сабақ

Оқыту әдістері: сөздік, көрнекі, практикалық, тест,крестик нолик т.б

Сабақтың көрнекілігі: интерактивті тақта, компьютерлер, қосымша құрылғылар, плакаттар

Оқыту формалары: жеке, топтық

Сабақтың барысы:

а) ұйымдастыру кезеңі

ә) үй тапсырмасын сұрау

б) жаңа сабақ

в) жаңа сабақ бойынша шығармашылық жұмыс (практикалық)

г) бекіту

д) үйге тапсырма

е) қорытынды

а) ұйымдастыру кезеңі

Сыныппен сәлемдесіп, оқушылардың сабаққа қатысуын тексеремін. Оқушыларды топтастырамын.(алдарындағы қоржыннан шокаладтарды таңдатып, түстері бойынша топтастырамын.)

ә) үй тапсырмасын сұрау

kahoot.it сайты арқылы онлайн тест аламын.

Қайталау сұрақтары:

 1. Компьютердің құрамына кіретін негізгі құрылғыларды атаңдар

(Монитор, жүйелік блок, пернетақта)

 1. Пернетақта қандай құрылғы?

(Ақпараттарды енгізу құрылғысы)

 1. Пернетақта неше бөліктен тұрады?

(5 бөліктен тұрады)

Жүйелік блоктың құрамындағы құрылғыларды көрсете отырып, аттарын және қызметтерін сұраймын.

Жүйелік блоктың құрамы: аналық тақша, жедел жады, қатты диск, процессор, дисковод, видеокарта, дыбыс картасы және т.б.

  1. Аналық тақша – жүйеліктен блоктың басқа құрылғылар жалған негізгі бөлігі. Аналық тақша арқылы жүйелік блоктың құрылғылары өзара байланысып, ақпарат алмасу іске асады.

  2. Процессор – жүйелік блоктың «миы». Көбіне оның жылдамдығына компьютердің жұмыс өнімділігі тәуелді.

  3. Жедел жады – компьютерде деректерді уақытша сақтау жады. Ол тек компьютер жұмыс істегенде ғана қолданылады.

  4. Қатты дискі – ақпаратты ұзақ сақтауға арналған құрылғы.

  5. Видеокарта – жүйелік блоктың ішінде орналасқан құрылғы.

  6. Дыбыс картасы компьютерде дыбыспен жұмыс жасау үшін қажет.

 1. Жаңа түсініктер:

Қосымша құрылғылар – компьютердің жүйелік блогында жалғанатын құрылғылар.Оларды жүйелік блоктың сыртына да, ішіне де қосуға болады. Компьютердің қосымша құрылғыларына дыбыс колонкалары, микрофон, принтер, сканер, модем және т.б. жатады. Дыбыс колонкалары – дыбыстық ақпаратты шығару құрылғысы.

Принтер – ақпаратты компьютерден қағазға басып шығаруға арналған құрылғы. Заманауи принтерлер басып шығару тәсілдеріне қарай лазерлік және бүріккіш болып бөлінеді.

Бүріккіш принтерлер әдетте әртүрлі түсті болып табылады.Бояу картириждің ішінде құюлы болады. Бүріккіш принтерлердің кемшілігі – қымбатқа түседі, басылым ұзақ сақталмайды.

Лазерлік принтерлер түрлі түсті және ақ-қара болып келеді. Лазерлік принтерлер лазер сәулесінің көмегімен басып шығарады.

Сканер – мәтіндік және графикалық ақпаратты қағаздың компьютерге енгізу құрылғысы. Сканерлің көмегімен мәтіндерді қағаздан мәтіндік редакторға, фотосуреттерді – бейнелерді өңдеу программаларына аударады.

Көпфункционалды құрылғылар – бір құрылғылардағы принтер. Аталған функциялардың бәрін жүзеге асыруға арналған.

Модем – компьютерді жай телефон желісіне қосуға арналған құрылғы. Модем әдетте компьютерге Интернет желісінде орнатылады.

Ақпарат тасығыштар:

 1. Қатты диск (винчестер);

 2. Жұмсақ диск (дискета);

 3. Разерлік дискілер (CD, DVD)

Тасығыштарда ақпарат компьютерге ыңғайлы түрде – сандық форматта сақталады.

Ақпарат тасығыштардың негізгі көрсеткіші – олардың сыйымдылығы.

Сыйымдылық – тасығышта сақталатын ақпараттың шектік сандық мөлшері.

Қатты диск – үлкен көлемді деректер программаларды ұзақ уақытқа сақтайтын негізгі құрылғы. Жүйелік блоктың ішінде орналасқанына қарамастан қатты дискі компьютердің сыртқы жады болып табылады.

Дискета – шамалы көлемді деректерді көп қайтара жазып, сақтау үшін қолданылатын тасымалданатын магниттік ақпарат тасығыш. Тасығыштың бұл түрі әсіресе 1970 – 1990 жылдардың басында кеңінен таралды.

Заманауи ақпарат тасымалдайтын құрылғылар – ол флеш-жадылар. Олар флешкалар немесе жады карталары болуы мүмкін.

Флеш жадыларға ақпаратты көп тер қайталап жазуға болады.. Мұндай тасығыштардың физикалық мөлшерлері үлкен емес, ал сыйымдылығы жылдан жылға артып келеді.

Флеш – жадылар өлшем көрсеткіштері шамалы және тұтынушылардың көпшілігі үшін бағасы қолжетімді болғандықтан флеш-карта түрінде барлық сандық құрылғыларда – фотоаппараттарда, видиокамераларда, ұялы телефондарда кеңінен қолданылады.

Практикалық жұмыс

1. Жұмыс үстелінен принтер суретін қағазға шығарып, сканерлеп және қағазға көшірмесін жасаңдар.

2. Жұмыс үстелінен Word бағдарламасында жазылған «Компьютер» құжатын қағазға шығарыңдар.

Сабақты бекіту сұрақтары: «Крсетик ноликтер» әдісі арқылы аламын.

 1. Қосымша құрылғылар –компьютердің жүйелік блогына қосымша жалғанатын құрылғылар ма? (ия)

 2. Модем – дыбыстық ақпаратты шығару құрылғысы (жоқ)

 3. Лазерлік принтерлер түрлі-түсті және ақ-қара болып келеді. (ия)

 4. Модем – суретке түсіруге арналған құрылғы (жоқ)

 5. Ақпарат тасығыштарға қатты диск, жұмсақ диск, лазерлік диск, флеш-жады жатады. (ия)

 6. Сканер құрылғысымен адамдарды суретке түсіреді. (жоқ)

 7. Сыйымдылық тасығышта сақталатын ақпараттың шектік сандық мөлшері. (ия)

 8. CD дискілердің сыйымдылығы шексіз. (жоқ)

 9. Заманауи ақпарат тасымалдайтын құрылғылар – ол флеш-жадылар (ия)

Үйге тапсырма: Түйінді жаттау. «Өзіңді тексер» тест сұрақтары.

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары.

Бағалау парағы

Оқушының аты-жөні

Үй тапсырмасы

(әр дұрыс жауап 1 ұпай)

Жаңа сабақ

(постер қорғау)

Ең жоғарғы 5 ұпай


Практикалық жұмыс әр оқушыға

(1 топ –2 ұпай

2 топ–1 ұпай )


Крестик нолик

(әр дұрыс жауап 1

ұпай)

Жалпы ұпайы

27-22 – «5»

21-17 – «4»

16-10 – «3»


Бағасы

1
2
3
4


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 5 класс

Скачать
Компьютерді? ?осымша ??рыл?ылары

Автор: Досжанова Ботак?з Н?рхан?ызы

Дата: 17.10.2015

Номер свидетельства: 240777


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства