kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

ArchiCad-3D архитектура та?ырыпты? к?нтізбелік жоспар

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыпты? к?нтізбелік жоспар

?олданбалы курсты? та?ырыпты? к?нтізбелік  жоспары

Та?ырыбы:  «ArchiCad – 3D архитектура»

Мектебі: №264 мектеп – лицей

«10 - 11» сыныптар?а арнал?ан

П?н м??алімі: Оспанова Гау?ар ?айназар?ызы

ArchiCad – 3D архитектура

 1. Ба?дарламаны ??растырушы: Оспанова Гаухар ?айназар?ызы, ?ызылорда ?аласы №264 мектеп лицейді? информатика п?ні м??алімі
 2. ?олданбалы курс: «ArchiCad – 3D архитектура», 10-11 сынып
 3. Ба?дарлама?а т?сінік хат:
 • Б?л ба?дарлама о?ушыларды? информатика п?ніне деген ?ызы?ушылы?ын арттыру?а ж?не ?лкен к?лемді а?паратпен ж?мыс жасауда кездесетін с?ра?тар?а жауап табу?а к?мектесуге арнал?ан. О?ушыны? коммуникативті ж?не интеллектуалды м?мкіндіктерін арттырады. Ба?дарлама 14-16 жас аралы?ында?ы о?ушылар?а арнал?ан.
 • Б?л курс жаратылыстану-математикалы? ба?ытта?ы 10-11 сыныптар?а информатика п?нінен та?дау курсын о?ыту?а арнал?ан. ?имараттар мен ?йлерді? 3D жобаларын жасау ар?ылы о?ушыларды? логикалы? ойлау ?абілетін дамыту?а, шы?армашылы?пен ж?мыс жасау?а ба?ыттау.
 • «ArchiCad – 3D архитектура» та?ырыбында?ы курс о?ушылар?а ?имараттар мен к?пма?сатты комплексті ??рылыстарды? жобасын жасап ?йренулеріне арнал?ан. ArchiCad ба?дарламасы екі?лшемді ж?не ?ш?лшемді сызбалармен ?атар ж?мыс жасау?а м?мкіндік береді.

Курсты? негізгі ма?саты:

Б?л курс о?ушыларды? ойлау, танымды? ж?не шы?армашылы? ?абілеттерін дамытуды, жалпы адамзатты? ??ндылы?ты дамытуды, таби?ат?а ?ылыми к?з?арасын, адамны? д?ниетанымды? к?з?арасына ал?ышарт болып табылатын ?леуметтік ма?ызды ба?дарларын, т?рлі м?селелерді шешуде ал?ан білімін шы?армашылы?пен ?олдану да?дыларын ?алыптастыруды к?здейді. ArchiCad ба?дарламасыны? ??ралдарымен таныса отырып, ?р т?рлі де?гейдегі ?имараттарды? 3D сызбаларын сызу?а ?йрету – курсты? басты ма?саты болып табылады.

Курсты? негізгі міндеттері:

 • О?ушыларды? ?ылыми д?ниетанымды? к?з?арастарын ?алыптастыру
 • О?ушыларды? ойлау ?абілетін дамыту (жеке жа?дайда, алгоритмдік, ?рекеттік ойлау ?абілетін дамыту);
 • О?ушыларды практикалы? ж?не ба?дарлы ба?ытта даярлау

К?тілетін н?тиже:

 • О?ушылар ?абілетіне ?арай мемлекеттік стандарт?а сай сапалы білім алады.
 • Проблеманы к?ре алатын ж?не оны шеше алатын, барлы? а?парат т?рлерімен ж?мыс істеп, ал?ан білімдерін ?мірде кездескен на?ты жа?дайда пайдалана алатын т?л?а ?алыптасады.
 • О?у ?рдісінде репродуктивтік, эвристикалы? ж?не зерттеушілік тапсырмаларды ?олдану ар?ылы о?ушыларды? белсенділігін арттыру.
 • ?з заманына сай білімді, іскер, шы?армашыл,жан-жа?ты дамы?ан, тере? білімді шы?армашыл т?л?а ?алыптастыру.

П?наралы?байланыс:бейнелеу, математика, физика, ?дебиет, сызу

О?ушылар?а ?ойылатын талаптар:

Білу: тарауды толы? ме?геріп, ?арапайым ?йден бастап, к?рделі архитектуралы? ??рылыстарды? сызбаларын сызуды орындай біледі.

?йрену:Ба?дарлама ??ралдарын ?олдана отырып, шы?армашылы? ж?мыс жасау?а ?йренеді.

Т?сіндіру: ArchiCad ба?дарламасын т?сіндіру

?олдана білу:Курстан ал?ан білім мен білікті к?сіби ба?дар алуда, к?нделікті ?мірде ?олдана алады.

Са?ат ж?ктемесі:аптасына 1 са?аттан, барлы?ы 34 са?ат

Та?ырыпты? – к?нтізбелік жоспар

р/с

Саба? та?ырыбы

Са?ат саны

Сыныбы/К?ні

ИКТ

Инт. та?та, эл.о?, т.б

1

1

Кіріспе. ArchiCad  ба?дарламасымен танысу

1

Интерактивті та?та, слайд

?арапайым екі ?лшемді объектілерді ??ру

2

2-3

Т?зулер, ба?ыттауыштар, до?алар ж?не тікб?рыштар

2

Презентация, кестелер, электронды о?улы?

3

4-5

Polyline, Arc/Circle – жартылай т?зу, до?а ж?не ше?бер

2

Интерактивті та?та, электронды о?улы?

4

6-7

Splain (Сплайн) ж?не м?тінмен ж?мыс

2

Презентация, электронды о?улы?

Стандартты ??рылыс элементтерін ??ру

5

8-9

?абыр?алар мен ба?андар (Walls, Columns)

2

Презентация, электронды о?улы?

6

10-11

Шатыр мен еден (Roofs, Slabs)

2

Интерактивті та?та, электронды о?улы?

7

12-14

Объектілерді редактрлеу

3

Интерактивті та?та, презентация

8

15

М?тінмен жасалатын амалдар

1

Презентация, электронды о?улы?

?лшемдермен ж?мыс

9

16-17

?лшемдермен ж?мыс жасау

2

Интерактивті та?та, электронды о?улы?

10

18-19

Статикалы? ж?не сызы?ты? ?лшемдер

2

Интерактивті та?та, презентация

11

20-21

Радиалды ж?не б?рышты? ?лшемдер

2

Интерактивті та?та, презентация

12

22

Сызбаларды баспа?а шы?ару

1

Презентация, электронды о?улы?

Жоба?а дайынды?

13

23-24

?арапайым ?й сызбасы

2

Интерактивті та?та, электронды о?улы?

14

25-26

Жи?аздармен ж?мыс жасау

2

Презентация, электронды о?улы?

15

27-29

К?рделі ??рылыс объектілерімен ж?мыс жасау

3

Интерактивті та?та, презентация

16

30-32

Жоба ?зірлеу

3

Интерактивті та?та, презентация

17

33-34

Жобаны ?ор?ау

2

Интерактивті та?та, презентация

Барлы?ы:

34 са?

Просмотр содержимого документа
«ArchiCad-3D архитектура та?ырыпты? к?нтізбелік жоспар»Тақырыптық күнтізбелік жоспар

Қолдаңбалы курстың жоспары

Тақырыбы: «ArchiCad – 3D архитектура»


Мектебі: №264 мектеп – лицей

«10 - 11» сыныптарға арналған

Пән мұғалімі: Оспанова Гауһар Қайназарқызы
ArchiCad – 3D архитектура


 1. Бағдарламаны құрастырушы: Оспанова Гаухар Қайназарқызы, Қызылорда қаласы №264 мектеп лицейдің информатика пәні мұғалімі

 2. Қолданбалы курс: «ArchiCad – 3D архитектура», 10-11 сынып

 3. Бағдарламаға түсінік хат:

 • Бұл бағдарлама оқушылардың информатика пәніне деген қызығушылығын арттыруға және үлкен көлемді ақпаратпен жұмыс жасауда кездесетін сұрақтарға жауап табуға көмектесуге арналған. Оқушының коммуникативті және интеллектуалды мүмкіндіктерін арттырады. Бағдарлама 14-16 жас аралығындағы оқушыларға арналған.

 • Бұл курс жаратылыстану-математикалық бағыттағы 10-11 сыныптарға информатика пәнінен таңдау курсын оқытуға арналған. Ғимараттар мен үйлердің 3D жобаларын жасау арқылы оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамытуға, шығармашылықпен жұмыс жасауға бағыттау.

 • «ArchiCad – 3D архитектура» тақырыбындағы курс оқушыларға ғимараттар мен көпмақсатты комплексті құрылыстардың жобасын жасап үйренулеріне арналған. ArchiCad бағдарламасы екіөлшемді және үшөлшемді сызбалармен қатар жұмыс жасауға мүмкіндік береді.


Курстың негізгі мақсаты:

Бұл курс оқушылардың ойлау, танымдық және шығармашылық қабілеттерін дамытуды, жалпы адамзаттық құндылықты дамытуды, табиғатқа ғылыми көзқарасын, адамның дүниетанымдық көзқарасына алғышарт болып табылатын әлеуметтік маңызды бағдарларын, түрлі мәселелерді шешуде алған білімін шығармашылықпен қолдану дағдыларын қалыптастыруды көздейді. ArchiCad бағдарламасының құралдарымен таныса отырып, әр түрлі деңгейдегі ғимараттардың 3D сызбаларын сызуға үйрету – курстың басты мақсаты болып табылады.


Курстың негізгі міндеттері:

 • Оқушылардың ғылыми дүниетанымдық көзқарастарын қалыптастыру

 • Оқушылардың ойлау қабілетін дамыту (жеке жағдайда, алгоритмдік, әрекеттік ойлау қабілетін дамыту);

 • Оқушыларды практикалық және бағдарлы бағытта даярлау


Күтілетін нәтиже:

 • Оқушылар қабілетіне қарай мемлекеттік стандартқа сай сапалы білім алады.

 • Проблеманы көре алатын және оны шеше алатын, барлық ақпарат түрлерімен жұмыс істеп, алған білімдерін өмірде кездескен нақты жағдайда пайдалана алатын тұлға қалыптасады.

 • Оқу үрдісінде репродуктивтік, эвристикалық және зерттеушілік тапсырмаларды қолдану арқылы оқушылардың белсенділігін арттыру.

 • Өз заманына сай білімді, іскер, шығармашыл, жан-жақты дамыған, терең білімді шығармашыл тұлға қалыптастыру.


Пәнаралық байланыс: бейнелеу, математика, физика, әдебиет, сызу


Оқушыларға қойылатын талаптар:

Білу: тарауды толық меңгеріп, қарапайым үйден бастап, күрделі архитектуралық құрылыстардың сызбаларын сызуды орындай біледі.

Үйрену: Бағдарлама құралдарын қолдана отырып, шығармашылық жұмыс жасауға үйренеді.

Түсіндіру: ArchiCad бағдарламасын түсіндіру

Қолдана білу: Курстан алған білім мен білікті кәсіби бағдар алуда, күнделікті өмірде қолдана алады.

Сағат жүктемесі: аптасына 1 сағаттан, барлығы 34 сағат

Тақырыптық – күнтізбелік жоспар

р/с

Сабақ тақырыбы

Сағат саны

Сыныбы/ Күні

ИКТ

Инт. тақта, эл.оқ, т.б

1

1

Кіріспе. ArchiCad бағдарламасымен танысу


1


Интерактивті тақта, слайд

Қарапайым екі өлшемді объектілерді құру

2

2-3

Түзулер, бағыттауыштар, доғалар және тікбұрыштар

2


Презентация, кестелер, электронды оқулық

3

4-5

Polyline, Arc/Circle – жартылай түзу, доға және шеңбер

2


Интерактивті тақта, электронды оқулық

4

6-7

Splain (Сплайн) және мәтінмен жұмыс

2


Презентация, электронды оқулық

Стандартты құрылыс элементтерін құру

5

8-9

Қабырғалар мен бағандар (Walls, Columns)

2


Презентация, электронды оқулық

6

10-11

Шатыр мен еден (Roofs, Slabs)

2


Интерактивті тақта, электронды оқулық

7

12-14

Объектілерді редактрлеу

3


Интерактивті тақта, презентация

8

15

Мәтінмен жасалатын амалдар

1


Презентация, электронды оқулық

Өлшемдермен жұмыс

9

16-17

Өлшемдермен жұмыс жасау

2


Интерактивті тақта, электронды оқулық

10

18-19

Статикалық және сызықтық өлшемдер

2


Интерактивті тақта, презентация

11

20-21

Радиалды және бұрыштық өлшемдер

2


Интерактивті тақта, презентация

12

22

Сызбаларды баспаға шығару

1


Презентация, электронды оқулық

Жобаға дайындық

13

23-24

Қарапайым үй сызбасы

2


Интерактивті тақта, электронды оқулық

14

25-26

Жиһаздармен жұмыс жасау

2


Презентация, электронды оқулық

15

27-29

Күрделі құрылыс объектілерімен жұмыс жасау

3


Интерактивті тақта, презентация

16

30-32

Жоба әзірлеу

3


Интерактивті тақта, презентация

17

33-34

Жобаны қорғау

2


Интерактивті тақта, презентация

Барлығы:

34 сағ
  1. Курсты ұйымдастыру формасын анықтау:

 • лекция

 • сұхбат - әңгіме

 • топтау, жұптық оқыту

 • өзіндік жұмыстар әдістерін пайдалану


2. Курсты оқытуды аяқтау формасы:

- Қорытынды бақылау жұмысы

- Рефераттар

- Өз бетінше іздену жұмыстары (жоба)


3. Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау жүйесі

- Тест тапсырмалары

- Шығармашылық жұмыс

- Өзіндік жұмысЖоба тақырыптары:

 • Мектеп ғимаратының сызбасы

 • Қала сыртындағы үй

 • Қонақ үй сызбасы

 • Мейрамхана сызбасы


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 10 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
ArchiCad-3D архитектура та?ырыпты? к?нтізбелік жоспар

Автор: Оспанова Гау?ар ?айназар?ызы

Дата: 10.12.2015

Номер свидетельства: 264409

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства