kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Жас информатиктер" интеллектуалды жарыс саба?

Нажмите, чтобы узнать подробности

  •  

П?ні: Информатика

Сыныбы: 9

Саба?ты? типі: Сайыс саба?.

Саба?ты? та?ырыбы: «Жас информатиктер»
Саба?ты? ма?саты: о?ушыларды? ойлауын, компьютерлік сауаттылы?ы мен іскерлігін, танымды? ?абілетін, логикалы? сауаттылы?ын дамыта отырып, оларды? п?нге деген ?ызы?ушылы?ын, белсенділігін арттыру.

  • о?ушыларды? информатика п?нінен ал?ан білімдерін жина?тап  ?з беттерінше білім де?гейлерін к?теруге жа?дай жасау.


Дамытушылы?: о?ушыларды? ойлауын, компьютерлік сауаттылы?ы мен іскерлігін, танымды? ?абілетін, логикалы? ойлануын дамыта отырып, оларды? п?нге деген ?ызы?ушылы?ын, белсенділігін арттыру.


Т?рбиелік: о?ушыларды шапша?ды??а, ?з ойларын аны? жеткізе білуге, ?йымшылды??а, жан — жа?ты болу?а, ізденімпазды??а т?рбиелеу.
 

  • : Интерактивті та?та, компьютер, презентация, плакат, ма?тау ?а?аздары
     

Саба?ты? барысы:

            Сайысымызды бастамас б?рын ?діл ?азылар ал?асын сайлап алайы?.

І.?йымдастыру кезе?і:

??рметті ?стаздар, ?діл?азылар ал?асы, о?ушылар! 9-сынып о?ушыларыны? ?атысуымен ?ткізілетін «Жас информатиктер» атты интеллектуалды сайыс саба?ымызды бастау?а р??сат еті?іздер!
 

К??ілді тап?ыштар, ал?ырлар,
Бар ?нерін алдары?а салады.
Кім білімді, к?п о?ы?ан болса егер,
Б?гінгі к?н же?імпазы болады -, дей келе жарысымзды бастайы?.

            Сайысты? б?лімдерімен таныстырып ?тейін. Сайыс 5 кезе?нен т?рады:
1 - кезе?. «Ойлан, тап!»
2 - кезе?. «Білгенге маржан»
3 - кезе?. «Адас?ан ?ріптер»
4 - кезе?. «Шын ж?йрікте шаршау жо?!»
5 - кезе?. «И?, жо?»

1-кезе?. «Ойлан, тап!»  
2. А?параттарды са?тау?а арнал?ан ??рыл?ылар (диск, ?атты диск, флеш-жады)
3. Д?ниеж?зілік желі? (интернет)
4. Windows дегеніміз не? (операциялы? ж?йе)
5. А?паратты шы?ару ??рыл?ысы (принтер)
6. Келесі жол?а ?ту пернесі? (enter)
7. Компакт-диск о?у ??рыл?ысы? (CD-ROM)
8. А?паратты? процестерді ж?зеге асыратын негізгі ??рал? (компьютер)
9. А?паратты? е? кіші ?лшем бірлігі (бит)
10. Компьютер жанында?ы ?сімдік? (кактус)

11. Вирусты? кері ?серін жоятын программа? (Антивирус)

12. Бос орын ?алдыру пернесі? (пробел)

13. К?п пернелі ??рыл?ы  (перна?та)

14. Компьютерді? теледидары? (монитор) 

15. ?арапайым есептеулер ж?ргізетін программа (калькулятор)

16. Дыбыс жазу ??рыл?ысы? (микрофон)

17. Дыбыс шы?аратын ??рыл?ы? (колонка)

18. Windows  с?зіні? аудармасы? (терезе)

19. Сурет салу?а арнал?ан программа (графиктік редактор)

20. Курсорды? о? жа?ында?ы символдарды ?шіру пернесі? (delete)

21. ?р т?рлі объектілер орналас?ан Windows экраны? (ж?мыс ?стелі)

22. М?тіндік а?паратты енгізуге арнал?ан ба?дарлама (WORD)

23. А?паратты? процестерді ж?зеге асыратын негізгі ??рал (компьютер)

24. ЭЕМ-мен ж?мыс жасау кезінде экраннан ?андай ?ашы?ты?та отыру керек? (60-70см)

25. Принтерді? неше т?рі бар? (3)

26. Компьютер ауруы (вирус)

27. Alt+F4 пернелер комбинациясыны? ?ызметі (терезені жабу)

2 - кезе?. «Білгенге маржан»

Компьютер ??рыл?ылары, Т?л?алар, Компьютер тарихы б?лімдері бойынша ?р ж?шікте 20, 30, 40, 50 ?пайлы с?ра?тар жасырыл?ан. Та?даулары бойынша кезекпен та?дап, с?ра?тар?а жауап береді.

«Компьюер ??рыл?ылары»

20- А?паратты шы?ару ??рыл?ысы? (принтер)

30- ?а?азда?ы к?ріністі экран?а т?сіруші ??рал? (сканер)

40- Компьютерді? а?ыл –ойы? (процессор)

50- Интернетпен байланыс жасайтын ??рыл?ы  (модем)

  •  

20- Компьютерді? атасы. (Чарльз Бэббидж)

30- 19 жасында д?ние ж?зінде бірінші рет ?осу машинасын жасап шы?ар?ан ?алым (Блез Паскаль)

40- XVII ?асырды? басында логарифм т?сінігін енгізген шотландиялы? математик. (Джон Неппер)

50- ?лемде бірінші болып ба?дарламалаушы болып 1846 жылы Бэббидж машинасы ?шін ба?дарлама жаз?ан ал?аш?ы ?йел адам. (Ада Лавлейс)

«Компьютер тарихы»

20- ?азіргі ЭЕМ дерді? атасы

30- Есептеуіш техникаларыны? ?ар?ынды дамуы ?ай ?асырдан басталды? (XIX)

40- 1694ж.неміс математигі Лейбиниц ?зіні? механикалы? есеп машинасын ??растырды. Ол ?алай аталады? (арифмометр)

50- Ада Лавлейс Бэббидж машинасына ба?дарламасын ?ай жылы жазды? (1846 жылы)

3 - кезе?. «Адас?ан ?ріптер»

Б?л жарыс біткен жо? кетпейік,
Келесі б?лімге беттейік.
Б?ріміз бірігіп, бас ?осып,
Адас?ан ?ріпті реттейік.

            «Адас?ан ?ріптер». Б?л турда о?ушылар?а ?ріп орындары ауысып кеткен с?здер беріледі. ?р топ ?ріптерді орындарына ?ою ар?ылы компьютер ??рыл?ыларыны? аттары мен информатика п?ніне ?атысты термин с?здер шы?ару керек. ?р д?рыс жауап?а 10 ?пайдан беріледі (ал орындау уа?ыты 2 минут) Топтар?а 6 с?ра?тан берілген.
1. РЕТЬЮПОМК - компьютер
2. ВРЕДАЙР - драйвер
3. ДЕМОМ - модем
4. ЛАЙФ - файл
5. РОТИНОМ - монитор
6. АТЕКИСД - дискета
1. НИРПЕРТ - принтер
2. ЧЕСВИНТЕР - винчестер
3. КРАСЕН - сканер
4. АНИШ - шина
5. СОРЕСЦПРО - процессор
6. КАЛЬПСА – паскаль


             4- кезе?. «Шын ж?йрікте шаршау жо?!»

  1.  

1. Т?ртб?рышты? ауданын табатын есепті шы?ары?ыз.

2. Турбо Паскаль ба?дарламасында мысы? сурет салы?ыз.

  1.  

1. Квадратты? ауданын табатын есепті шы?ары?ыз.

2.  Турбо Паскаль ба?дарламасында робот сурет салы?ыз.

5 - кезе?. «И?» немесе «ЖО?» деп жауап беруі тиіс.
І топ:

1. «А?парат» с?зі латын тілінен аудар?анда т?сіндіру, баяндау, м?лімет дегенді білдіреді. (ия)
2. Баспа?а шы?ару ??рыл?ысы пернета?та деп аталады. (жо?)
3. Е? ал?аш?ы ЭЕМ 1946 жылы А?Ш - та пайда болды.(ия)
4. А?паратты? е? кіші ?лшем бірлігі килобайт деп аталады. (жо?)
5. Компьютер а?паратты? процестерді ж?зеге асыратын ??рал.(ия)
6. Тыш?ан а?паратты са?тау?а арнал?ан ??рыл?ы. (жо?)
7. Пернета?та компьютерге а?паратты енгізу ??рыл?ысы. (ия)
8. ?азіргі компьютерлерді? пернета?тасында 80 перне болады. (жо?)
9. Delete алды??ы символды ?шіру пернесі (жо?)

10. Turbo Pascal программалау тілі(ия)

11. Writeln, readln енгізу, шы?ару командалары (и?)

12. Turbo Pascal программасына end программа басы болып саналады. (жо?)

ІІ топ:
1. «Информатика» п?ні ЭЕМ - ні? к?мегімен а?параттарды жинау, са?тау, ??деу за?дылы?тарын зерттейтін ?ылым. (ия)
2. 1 Килобайт 1024 байт?а те?. (ия)
3. Дисплей компьютер экранына а?паратты шы?арушы ??рыл?ы (ия)
4. Сканер а?паратты енгізу ??рыл?ысы. (ия)
5. Электронды есептеуіш техниканы? даму тарихы бірнеше буындар?а б?лінеді. (ия)
6. ЭЕМ - ні? дамуыны? ІІІ буынында электронды? шамдар пайдаланылды. (жо?)
7. Бит, байт а?паратты? ?лшем бірліктері. (ия)
8. Пернета?та, сканер ДК - ді? сырт?ы ??рыл?ыларына жатады. (ия)
9. 1846 жылы Бэббидж машинасына программа жаз?ан Ада Лавлейс. (ия)
10. Turbo Pascal программалау тіліне жатпайды (жо?)

11. Turbo Pascal программасында экранды тазалау uses crt,slrcsr с?здері ар?ылы орындалады (и?)

12. Turbo Pascal программасына end программа со?ы болып саналады. (и?)

  • Осымен бізді? «Жас информатиктер» атты саба?тан тыс ашы? саба?ымыз ая?талды. К?ріп тамашала?андары?ыз?а рахмет!

?діл?азылар ал?асы ?орытынды ?пайларды есептеп, же?ген топты ма?тау ?а?аздарымен марапаттайды

Просмотр содержимого документа
«"Жас информатиктер" интеллектуалды жарыс саба?»

Күні:

Пәні: Информатика

Сыныбы: 9

Сабақтың типі: Сайыс сабақ.

Сабақтың тақырыбы: «Жас информатиктер»
Сабақтың мақсаты: оқушылардың ойлауын, компьютерлік сауаттылығы мен іскерлігін, танымдық қабілетін, логикалық сауаттылығын дамыта отырып, олардың пәнге деген қызығушылығын, белсенділігін арттыру.


Білімділік: оқушылардың информатика пәнінен алған білімдерін жинақтап  өз беттерінше білім деңгейлерін көтеруге жағдай жасау.


Дамытушылық: оқушылардың ойлауын, компьютерлік сауаттылығы мен іскерлігін, танымдық қабілетін, логикалық ойлануын дамыта отырып, олардың пәнге деген қызығушылығын, белсенділігін арттыру.


Тәрбиелік: оқушыларды шапшаңдыққа, өз ойларын анық жеткізе білуге, ұйымшылдыққа, жан — жақты болуға, ізденімпаздыққа тәрбиелеу.

Көрнекілігі: Интерактивті тақта, компьютер, презентация, плакат, мақтау қағаздары

Сабақтың барысы:


Сайысымызды бастамас бұрын әділ қазылар алқасын сайлап алайық.


І.Ұйымдастыру кезеңі:

Құрметті ұстаздар, әділқазылар алқасы, оқушылар! 9-сынып оқушыларының қатысуымен өткізілетін «Жас информатиктер» атты интеллектуалды сайыс сабағымызды бастауға рұқсат етіңіздер!

Көңілді тапқыштар, алғырлар,
Бар өнерін алдарыңа салады.
Кім білімді, көп оқыған болса егер,
Бүгінгі күн жеңімпазы болады -, дей келе жарысымзды бастайық.


Сайыстың бөлімдерімен таныстырып өтейін. Сайыс 5 кезеңнен тұрады:
1 - кезең. «Ойлан, тап!»
2 - кезең. «Білгенге маржан»
3 - кезең. «Адасқан әріптер»
4 - кезең. «Шын жүйрікте шаршау жоқ!»
5 - кезең. «Иә, жоқ»


1-кезең. «Ойлан, тап!»
2. Ақпараттарды сақтауға арналған құрылғылар (диск, қатты диск, флеш-жады)
3. Дүниежүзілік желі? (интернет)
4. Windows дегеніміз не? (операциялық жүйе)
5. Ақпаратты шығару құрылғысы (принтер)
6. Келесі жолға өту пернесі? (enter)
7. Компакт-диск оқу құрылғысы? (CD-ROM)
8. Ақпараттық процестерді жүзеге асыратын негізгі құрал? (компьютер)
9. Ақпараттың ең кіші өлшем бірлігі (бит)
10. Компьютер жанындағы өсімдік? (кактус)

11. Вирустың кері әсерін жоятын программа? (Антивирус)

12. Бос орын қалдыру пернесі? (пробел)

13. Көп пернелі құрылғы (пернақта)

14. Компьютердің теледидары? (монитор)

15. Қарапайым есептеулер жүргізетін программа (калькулятор)

16. Дыбыс жазу құрылғысы? (микрофон)

17. Дыбыс шығаратын құрылғы? (колонка)

18. Windows сөзінің аудармасы? (терезе)

19. Сурет салуға арналған программа (графиктік редактор)

20. Курсордың оң жағындағы символдарды өшіру пернесі? (delete)

21. Әр түрлі объектілер орналасқан Windows экраны? (жұмыс үстелі)

22. Мәтіндік ақпаратты енгізуге арналған бағдарлама (WORD)

23. Ақпараттық процестерді жүзеге асыратын негізгі құрал (компьютер)

24. ЭЕМ-мен жұмыс жасау кезінде экраннан қандай қашықтықта отыру керек? (60-70см)

25. Принтердің неше түрі бар? (3)

26. Компьютер ауруы (вирус)

27. Alt+F4 пернелер комбинациясының қызметі (терезені жабу)


2 - кезең. «Білгенге маржан»

Компьютер құрылғылары, Тұлғалар, Компьютер тарихы бөлімдері бойынша әр жәшікте 20, 30, 40, 50 ұпайлы сұрақтар жасырылған. Таңдаулары бойынша кезекпен таңдап, сұрақтарға жауап береді.

«Компьюер құрылғылары»

20- Ақпаратты шығару құрылғысы? (принтер)

30- Қағаздағы көріністі экранға түсіруші құрал? (сканер)

40- Компьютердің ақыл –ойы? (процессор)

50- Интернетпен байланыс жасайтын құрылғы (модем)

«Тұлғалар»

20- Компьютердің атасы. (Чарльз Бэббидж)

30- 19 жасында дүние жүзінде бірінші рет қосу машинасын жасап шығарған ғалым (Блез Паскаль)

40- XVII ғасырдың басында логарифм түсінігін енгізген шотландиялық математик. (Джон Неппер)

50- Әлемде бірінші болып бағдарламалаушы болып 1846 жылы Бэббидж машинасы үшін бағдарлама жазған алғашқы әйел адам. (Ада Лавлейс)

«Компьютер тарихы»

20- Қазіргі ЭЕМ дердің атасы

30- Есептеуіш техникаларының қарқынды дамуы қай ғасырдан басталды? (XIX)

40- 1694ж.неміс математигі Лейбиниц өзінің механикалық есеп машинасын құрастырды. Ол қалай аталады? (арифмометр)

50- Ада Лавлейс Бэббидж машинасына бағдарламасын қай жылы жазды? (1846 жылы)


3 - кезең. «Адасқан әріптер»

Бұл жарыс біткен жоқ кетпейік,
Келесі бөлімге беттейік.
Бәріміз бірігіп, бас қосып,
Адасқан әріпті реттейік.

«Адасқан әріптер». Бұл турда оқушыларға әріп орындары ауысып кеткен сөздер беріледі. Әр топ әріптерді орындарына қою арқылы компьютер құрылғыларының аттары мен информатика пәніне қатысты термин сөздер шығару керек. Әр дұрыс жауапқа 10 ұпайдан беріледі (ал орындау уақыты 2 минут) Топтарға 6 сұрақтан берілген.
1. РЕТЬЮПОМК - компьютер
2. ВРЕДАЙР - драйвер
3. ДЕМОМ - модем
4. ЛАЙФ - файл
5. РОТИНОМ - монитор
6. АТЕКИСД - дискета
1. НИРПЕРТ - принтер
2. ЧЕСВИНТЕР - винчестер
3. КРАСЕН - сканер
4. АНИШ - шина
5. СОРЕСЦПРО - процессор
6. КАЛЬПСА – паскаль


4- кезең. «Шын жүйрікте шаршау жоқ!»

№1

1. Төртбұрыштың ауданын табатын есепті шығарыңыз.

2. Турбо Паскаль бағдарламасында мысық сурет салыңыз.

№2

1. Квадраттың ауданын табатын есепті шығарыңыз.

2. Турбо Паскаль бағдарламасында робот сурет салыңыз.


5 - кезең. «ИӘ» немесе «ЖОҚ» деп жауап беруі тиіс.
І топ:

1. «Ақпарат» сөзі латын тілінен аударғанда түсіндіру, баяндау, мәлімет дегенді білдіреді. (ия)
2. Баспаға шығару құрылғысы пернетақта деп аталады. (жоқ)
3. Ең алғашқы ЭЕМ 1946 жылы АҚШ - та пайда болды.(ия)
4. Ақпараттың ең кіші өлшем бірлігі килобайт деп аталады. (жоқ)
5. Компьютер ақпараттық процестерді жүзеге асыратын құрал.(ия)
6. Тышқан ақпаратты сақтауға арналған құрылғы. (жоқ)
7. Пернетақта компьютерге ақпаратты енгізу құрылғысы. (ия)
8. Қазіргі компьютерлердің пернетақтасында 80 перне болады. (жоқ)
9. Delete алдыңғы символды өшіру пернесі (жоқ)

10. Turbo Pascal программалау тілі(ия)

11. Writeln, readln енгізу, шығару командалары (иә)

12. Turbo Pascal программасына end программа басы болып саналады. (жоқ)

ІІ топ:
1. «Информатика» пәні ЭЕМ - нің көмегімен ақпараттарды жинау, сақтау, өңдеу заңдылықтарын зерттейтін ғылым. (ия)
2. 1 Килобайт 1024 байтқа тең. (ия)
3. Дисплей компьютер экранына ақпаратты шығарушы құрылғы (ия)
4. Сканер ақпаратты енгізу құрылғысы. (ия)
5. Электронды есептеуіш техниканың даму тарихы бірнеше буындарға бөлінеді. (ия)
6. ЭЕМ - нің дамуының ІІІ буынында электрондық шамдар пайдаланылды. (жоқ)
7. Бит, байт ақпараттың өлшем бірліктері. (ия)
8. Пернетақта, сканер ДК - дің сыртқы құрылғыларына жатады. (ия)
9. 1846 жылы Бэббидж машинасына программа жазған Ада Лавлейс. (ия)
10. Turbo Pascal программалау тіліне жатпайды (жоқ)

11. Turbo Pascal программасында экранды тазалау uses crt,slrcsr сөздері арқылы орындалады (иә)

12. Turbo Pascal программасына end программа соңы болып саналады. (иә)


  • Осымен біздің «Жас информатиктер» атты сабақтан тыс ашық сабағымыз аяқталды. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет!

Әділқазылар алқасы қорытынды ұпайларды есептеп, жеңген топты мақтау қағаздарымен марапаттайды


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 9 класс

Скачать
"Жас информатиктер" интеллектуалды жарыс саба?

Автор: Жанайбек Нурбубі Са?ан?ызы

Дата: 01.04.2016

Номер свидетельства: 313805

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства