kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Мені? елім-мені? болаша?ым"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: Мені? елім-мені? болаша?ым
Ма?саты: Отанды с?юге. Ата За?ымызды ?адірлеуге, ту?ан еліне, жеріне деген 
с?йіспеншілікке т?рбиелеу. Елімізді? р?міздерін ?астерлеуге ?йрету
Т?уелсіз, бейбіт ел туралы ??ым. О?ушыларды досты??а,адамгершілікке, 
саналылы??а, еліні? м?расын жал?астырушы азамат болу?а т?рбиелеу.
К?рнекілігі: ?аза?стан туралы слайдтар, суреттер, на?ыл с?здер
Саба?ты? барысы:
Т?уелсіз ел – ?аза?стан арайлы
Б?гін са?ан ?лем т?гел ?арайды
Т?уелсіздік т??ыры б?л хал?ымны?
Бейбітшілік та?ы ?р кез арайлы 
Б?гінгі т?рбие са?атымызды? та?ырыбы 
«Мені? елім – мені? болаша?ым»
Еліміз 1991 жылы 16 желто?санда ?зіні? т?уелсіздігін жариялап, дербес мемлекет болды. Б?гінде ?аза?стан елі д?ние ж?зіндегі к?птеген елдермен досты? ?арым-?атынас орнат?ан ?лемге танымал елге айналды. ?аза?станны? т???ыш рет ?з Ата за?ы ?абылданды. Т?уелсіздік туы, к?к байра?ы желбіреп, ас?а?та?ан ?н?раны шыр?алуда ?аза?станны? жа?а Астанасы к?ннен к?нге жа?арып г?лденуде. Егеменді т?уелсіз ?аза?станды б?кіл ?лем таныды. 
?аза?стан дейтін мені? бар елім
Жатыр алып жарты д?ние ?лемін
Б?л даланы анам жаспен суар?ан
Б?л далада атам ?ол?а ту ал?ан
Б?л далада жылап келіп уан?ам
Б?л даланы к?ріп ал?аш ?уан?ам
Б?л далада ?скен жанда жо? арман

?аза? жері к?п шеккен ?асіретті
?аза? жері ?нерлі, ?сиетті
Египетті билеген Бейбарыстай
Елі текті, киелі, ?асиетті.

Азамат б?гін байлы??а т?н?ан жерім
Азап ж?гін ел жауын ?у?ан ері
?ділет пен бірлікке жанын ?иып
?діл ?ткен билерді? ту?ан жері

?аза? жері – ?она?жай т?рлер жері
?аза? елі – ?ас са?тай ерлер елі
Елі кедей болма?ан, жері байта?
Едігедей, Бабырдай шерлер елі

М?нге толы ?аза?ымны? ??мыры
Сан асылды? ашылып т?р т??ыры
Кеше ?ана керексіз ?ып таста?ан
?ажап екен ?деті мен ??рыбы

Шетсіз, шексіз ?иырсыз ?лы дала
Шуа? болып шашылмай жылына ма
С?й, Отанды
Шынымен с?йіп ?т те
Г?л боп ?адал, ойына, ?ырына да

Ел болды? ерік алды? астаналы
Енді кімнен ?аза?ым, жас?анады
Т?уелсіз мемлекетті? шежіресі
Н?рс?лтанны? атымен басталады.

С?зж?мба? «Отан»

1. ?лттарды? бірлігі, татулы?ы Досты?
2. Елордамыз ?ай ?ала Астана
3. Біз ?ай ?лтпыз? ?аза? 
4.Мемлекетті? р?міздерімізді? бірі ?н?ран

К?п н?ктені? орнына осы с?здерді ?ойып дауыстап айт.

Отаным, ту?ан жерім, Атамекенім, ту?ан ?лкем, ту?ан елім.
Мені? - ?аза?стан

?аза?стан! ?аза? хал?ыны? атамекені, ?лы ордасы, киелі оша?ы.?ыран ??сым к?к аспанда сам?асын
Желбіресін к?к байра?ым сан ?асыр
Жас ?ландар, берік ?ста туы?ды
Жар?ыратып ту?ан елді? та?басын - дегендей, ?аза?стан Республикасыны? ?з р?міздерін ма?таныш етеміз. 
Елімізді? р?міздерін атайы?. 
(Туы, Елта?басы, ?н?раны)
1992 жылы ?Р жо?ар?ы Ке?есіні? сессиясында Республикамызды? Туы, Елта?басы ж?не ?н?раны ?абылданды. 
Туды? ашы? к?гілдір т?сі со?ыссыз бейбіт ашы? аспанымызды білдіреді. 
Жобасын жаса?ан – Ш?кен Ниязбеков 
Елта?баны? авторлары – Жандарбек М?лібек?лы ж?не Шота У?лиханов. Елта?бадан елді? тарихы, д?ст?рі рухы толы? танылуы керек. Сонды?тан да Елта?баны? ортасында ша?ыра? т?р. ?аза?та ша?ыра? биік, кереге? ке?, боса?а? берік болсын деген с?з бар. Осы ?лы тілек негізге алын?ан. 
Республикамызды? ?н?раныны? с?зін жаз?ан а?ын Ж?мекен Н?жімеденов ж?не Н.Назарбаев.
?нін жаз?ан Ш?мші ?алдая?ов. 


Бізді? еліміз
?аза?стан Туымен т??ырлы
Елта?басымен е?селі
?н?ранымен айбатты
Елімізді? р?міздері туралы не білесіз?
?н?раным, жан?раным
Айтар ?нім, с?йлер с?зім
М??гі ба?и шыр?алады 
Республикам – ?н?раным

Шексіз к?к аспанды жамылады
Уа?ытты? басыл?ан жо? дауылы ?лі
Бірігіп бір ж?рекпен шыр?ай т??ын
?н?ран – Мемлекетті? халы? ?ні

?аза?стан Республикасыны? Мемлекеттік ?н?раны
- Елімізді? Туы. Елта?басы туралы не айтамыз?

Айнымайды аспаннан. Бізді? туды? бояуы, 
Оны халы? ?ашанда. Биікке іліп ?ояды.
К?к аспанда алтын к?н. К?к аспанда жас ?ыран,
Естілгендей бізді? ?н. Сол ?арышты? астынан.

Туымыз?а жас ту?ан,
Бір ?арамай ?тпейміз.
Сол к?к туды? астында,
К?гереміз к?ктейміз.

?атар шап?ан ?ос т?лпар
Ай астында ?аза? ?й
?алы?та?ан жас с???ар
Шары?та?ан таза к?й

Б?л - та?басы елімні?
Елдігімні? белгісі
М?нда да бір ерлігім
М?нда да бар жер к?ші

?ара –ша?ыра? – ел к?ні. Ас?а?татып т?р м?ны
Елта?басы – елдігім. Елді? тыныш тірлігі

?н. Елта?басы елімні?
?аза?стан – ?аза? елі, ?ашаннан ата-бабамыз ?оныс еткен жер. ?аза? жері – ?лан – байта?. Жер к?лемі д?ние ж?зінде 9 орында т?р. Жеріні? ке? – байта? болуына байланысты. ?аза?стан жері м?лдір к?лдерге сай, ?айы? мен к?ктеректі ормандар?а, ке? ал?апты жазы? далалы жерлерге бай ?аза?станны? жер ?ойнауынан барлы? ?азба байлы?тар кездеседі. 
А?ын – жазушыларымыз 
?андай с?лу, ?андай к?ркем, 
Осы мені? ту?ан ?лкем! – деп тамсана жырла?ан. 

?йнегі к?н – шатыры аспан
Ке? дала, т?сі тол?ы?ан егін.
К?лдері к?кке к?містер шаш?ан
?аза?стан – Республикам мені?!

Ай?аста жауды? ал?ымын сы??ан
Ажал?а ?имай намысты елін
Т?леген, М?нш?к батырлар шы??ан
?аза?стан – Республикам мені? 

Абай ту?ан, С?кен Ту?ан
??рметте досттым ?аза?ты? жерін
?амба?а жылда мол асты? ??й?ан
?аза?стан – Республикам мені?!

К?гінде к?н н?рын т?ккен
Жерінде г?л ж?пар сепкен
Неткен с?лу неткен к?ркем
Осы мені? ту?ан ?лкем

Алтын д?нді даласы бар
А? к?містей ?аласы бар
Неткен с?лу неткен к?ркем
Осы мені?, ту?ан ?лкем!

Ер е?бегі шал?ып тас?ан
Ел еркіндей ба?ыт тап?ан
Неткен с?лу, неткен к?ркем
Осы мені? ту?ан ?лкем!

?н. Отаным ?аза?стан!
- Мен. ?аза?пын мы? ?ліп, мы? тірілген 
Ж?ргегімде таныстым м?? тілімен
Жыла?анда ж?регім к?н т?тылып
?уан?анда к?лкімнен т?н т?рілген
Бізді? хал?ымыз ?ашаннан к?рші елдермен жауласпай, бейбіт ?атар ?мір с?руді жа?та?ан. Б?л туралы ?аза?ты? ата?ты биі ?аз дауысты ?азыбек би былай деген.

Біз, ?аза? – мал ба??ан елміз
Ешкімге со?ты?пай, жай жат?ан елміз
Басымыздан ??т-береке ?ашпасын деп
Жерімізді? шетін жау баспасын деп
Найзамыз?а ?кі та??ан елміз
Ешбір д?шпан басынба?ан елміз
Басымыздан с?з асырма?ан елміз

Желдей еркін, т?здей ке?, та?дай азат
«Мен ?аза?пын» деген де ?андай ?ажап! дегендей біз ?з ?лтымызды ма?таныш етеміз. 

Мен, ?аза?пын биікпін, байта? елмін
?айта тудым ?мірге ?айта келдім
Мен мы? да бір тірілдім м??гі ?лмеске 
Айта бергім келеді, айта бергім.


Біз ?аза?пыз ел ?шін ат?а мінген
Жанып жат?ан лапылдап от?а т?скен 
Бойт?мар ?ып ар-ождан ?азынасын
Ерлеріміз ел намысын са?тап ж?рген

К?к байра?ын к?теріп
Желбіреткен ?аза?пыз

Т?бі бірге бауырды
Елжіреткен ?аза?пыз

Бостанды?ты са?ынып 
?олына ал?ан ?аза?пыз 

Ж?лдызымыз жар?ырап
Жолы бол?ан ?аза?пыз

Би «?ара жор?а»

Ту?ан тілім – тірлігімні? тірегі

Тіл – ?ай ?лтта, ?ай елде болса да ?астерлі ??дыретті. Тіл байлы?ы – ?рбір елді? ?лтты? ма?танышы. Егеменді мемлекетті? басты белгілеріні? бірі – тіл. ?аза? тілі – атадан бала?а мирас болып ?ал?ан ?асиетті м?ра. Демек ?р адам ана тілін к?зіні? ?арашы?ындай са?тау?а тиіс. 


?ымбат ма?ан анам тілі, бал тілім
?ымбат ма?ан дана тілім, ар тілім
А? с?тімен бірге се?ген бойыма
Ана тілім арда? т?тар алтыным.

Ана тілін жырлап ?ткен талайлар
Жырлап ?ткен Ыбырай мен абайлар
?асиетті мені? ана тілімде
?шпес м??гі алаула?ан арай бар.

Ана тілім б?рін с?йлер шежірем
Тілсіз нені білдіре алам не білем
Тілім барда ?ана мынау ?аламны?
Кілтін табар саналысы сезінем

?ле? жырмен арайланса та? к?ліп
Арда?тымды жырлап ?тем м??гілік 
Ма?жан, ?асым, М??а?али жырларын
Жал?астырып жаза берем м??гілік
?н «Айналдым ана тілімнен»

?ткен тарихымыздан азда?ан т?сінік
ХV ?асырда ?уатты ?аза? ханды?ын ??рды? Алайда ?аза? елі бейбіт тыныш ?мір с?ре алмады. ?лан –байта? елімізге жан-жа?тан к?з тігіп, ойран салушылар к?бейді. ?аннен ?аперсіз жат?ан елімізге жо??ар ?алма?тары т?т?иылдан шабуыл жасап ?алы? ж?ртты ?ан жылатты. Ж?рт ?асиетті ?ара тау?а бас сау?алады. ?аратауды? баурайында ?алы? ?аза? бас ?осты. Оларды Т?ле би бірлікке ша?ырады. 

К?рініс ?ш биді? даналы?ы. 
Жерімді г?лдендірген а?ыз ?лкен 
Данышпан даналары а?ыз еткен 
?ш ж?зді? басын ?осып біріктірген 
Т?ле би, ?йтеке мен ?азыбектер?аза? биі (?мірбекова А?ерке)
Отанымызды? ж?регі
Т?уелсіздік тірегі
Жерімізді? кіндігі
Хал?ымызды? бірлігі – Астана
?аза?станны? жа?а бейнесі, жар?ын келбеті
Астана – 1997 жылы 10 желто?санда Т?уелсіз елімізді? астанасы болып бекітілді. Б?гінгі Астана – азат елді? бас ?аласы. 
Астана кеше ?ана бас?а ?ала 
Айналды б?йтеректі Астана?а

Астана туралы ?ле? шума?тары

Осынау елде ба? табам. 
Осынау елде шат балам 
Мерейін елді? артыр?ан 
Астанам – мені? Астанам

Байта? дала – жерім мені?
Арта берсін кені? сені?
К?к байра?ы? желбіресін 
Егеменді елім мені?
?н «Бала тілегі» (?бдіхалы?ова Лиза)

Бізді? ?аза?стан Республикасы жылдан-жыл?а, к?ннен – к?нге ?ркендеп ?сіп, ке?ейіп, г?лденіп келеді. Біз ?зімізді? К?к байра?ымызды ма?танышпен жо?ары к?теріп, ?з Елта?бамыз бен ?н?ранымызды ?астерлей отырып к?н с?улелі аспанымызда ?р?ашан Т?уелсіздік пен ерлікті? ?лгісі дала ?ыраны шары?тай берсін демекпіз. 

Жаса ?аза?станым,
Жаса, мені? ?лы елім!

К?рініс

Астана кеше ?ана бас?а ?ала
Айналды б?йтеректі Астана?а
Астана ?аласы – Бізді? Отанымызды? ж?регі:
Жаса ?аза?стан,
Жаса, мені? ?лы елім!

Жаса ?аза?стан, жаса мені? ?аза?ым
Артта ?алды ?иынды? пен азабы? 


Жаса ?аза?стан, жаса мені? ?лы елім
Ат?ан та?дай ашы? болсын ажары?

Жаса ?аза?стан, алаш ж?ртым арда?ым
Алтын бесік байта? дала – арманым

Жаса ?аза?стан, атамекен т?ра?ым
К?к аспанда желбіресін байра?ы?

Жар?ын к??іл, жайса? елім ?аза?ым
?з ?раны? айтылсын ?з ?ні?

Ана тілді? айбыны ас?а?тап
Болсын таза дін

Батыр ?лы? ел к?шіп баста?ан
Жасымасын жас ?рпа?, жаса бала?

Ашы? аспан астында 
М?ртебе? ассын бас?адан

Байта? дала – жерім мені?
Арта берсін жері? сені?
К?к байра?ы? желбіресін
Егеменді елім мені?
?н «Атамекен»
Міне, балалар б?гін ?здерінді Т?уелсіз елімізді? болаша?ы екендіктерінді к?рсете білдіндер. Хал?ымызды? б?гінгі уа?ыт?а дейінгі жеткен жетістіктері ?здері?е аманат. Елімізді? еркіндігін са?тар мы?ты ?рпа?, мы?ты азамат болатындарына сеніміміз мол. Жолдары? ашы?, жар?ын болсын, Т?уелсіз елді? азаматтары!

Просмотр содержимого документа
«"Мені? елім-мені? болаша?ым" »

Тақырыбы: Менің елім-менің болашағым
Мақсаты: Отанды сүюге. Ата Заңымызды қадірлеуге, туған еліне, жеріне деген 
сүйіспеншілікке тәрбиелеу. Еліміздің рәміздерін қастерлеуге үйрету
Тәуелсіз, бейбіт ел туралы ұғым. Оқушыларды достыққа,адамгершілікке, 
саналылыққа, елінің мұрасын жалғастырушы азамат болуға тәрбиелеу.
Көрнекілігі: Қазақстан туралы слайдтар, суреттер, нақыл сөздер
Сабақтың барысы:
Тәуелсіз ел – Қазақстан арайлы
Бүгін саған әлем түгел қарайды
Тәуелсіздік тұғыры бұл халқымның
Бейбітшілік таңы әр кез арайлы 
Бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбы 
«Менің елім – менің болашағым»
Еліміз 1991 жылы 16 желтоқсанда өзінің тәуелсіздігін жариялап, дербес мемлекет болды. Бүгінде Қазақстан елі дүние жүзіндегі көптеген елдермен достық қарым-қатынас орнатқан әлемге танымал елге айналды. Қазақстанның тұңғыш рет өз Ата заңы қабылданды. Тәуелсіздік туы, көк байрағы желбіреп, асқақтаған Әнұраны шырқалуда Қазақстанның жаңа Астанасы күннен күнге жаңарып гүлденуде. Егеменді тәуелсіз Қазақстанды бүкіл әлем таныды. 
Қазақстан дейтін менің бар елім
Жатыр алып жарты дүние әлемін
Бұл даланы анам жаспен суарған
Бұл далада атам қолға ту алған
Бұл далада жылап келіп уанғам
Бұл даланы көріп алғаш қуанғам
Бұл далада өскен жанда жоқ арман

Қазақ жері көп шеккен қасіретті
Қазақ жері өнерлі, өсиетті
Египетті билеген Бейбарыстай
Елі текті, киелі, қасиетті.

Азамат бүгін байлыққа тұнған жерім
Азап жүгін ел жауын қуған ері
Әділет пен бірлікке жанын қиып
Әділ өткен билердің туған жері

Қазақ жері – қонақжай төрлер жері
Қазақ елі – қас сақтай ерлер елі
Елі кедей болмаған, жері байтақ
Едігедей, Бабырдай шерлер елі

Мәнге толы қазағымның ғұмыры
Сан асылдың ашылып тұр тұғыры
Кеше ғана керексіз ғып тастаған
Ғажап екен әдеті мен ғұрыбы

Шетсіз, шексіз қиырсыз ұлы дала
Шуақ болып шашылмай жылына ма
Сүй, Отанды
Шынымен сүйіп өт те
Гүл боп қадал, ойына, қырына да

Ел болдың ерік алдың астаналы
Енді кімнен қазағым, жасқанады
Тәуелсіз мемлекеттің шежіресі
Нұрсұлтанның атымен басталады.

Сөзжұмбақ «Отан»

1. Ұлттардың бірлігі, татулығы Достық
2. Елордамыз қай қала Астана
3. Біз қай ұлтпыз? Қазақ 
4.Мемлекеттің рәміздеріміздің бірі Әнұран

Көп нүктенің орнына осы сөздерді қойып дауыстап айт.

Отаным, туған жерім, Атамекенім, туған өлкем, туған елім.
Менің - Қазақстан

Қазақстан! Қазақ халқының атамекені, ұлы ордасы, киелі ошағы.Қыран құсым көк аспанда самғасын
Желбіресін көк байрағым сан ғасыр
Жас ұландар, берік ұста туыңды
Жарқыратып туған елдің таңбасын - дегендей, Қазақстан Республикасының өз рәміздерін мақтаныш етеміз. 
Еліміздің рәміздерін атайық. 
(Туы, Елтаңбасы, Әнұраны)
1992 жылы ҚР жоғарғы Кеңесінің сессиясында Республикамыздың Туы, Елтаңбасы және Әнұраны қабылданды. 
Тудың ашық көгілдір түсі соғыссыз бейбіт ашық аспанымызды білдіреді. 
Жобасын жасаған – Шәкен Ниязбеков 
Елтаңбаның авторлары – Жандарбек Мәлібекұлы және Шота Уәлиханов. Елтаңбадан елдің тарихы, дәстүрі рухы толық танылуы керек. Сондықтан да Елтаңбаның ортасында шаңырақ тұр. Қазақта шаңырақ биік, керегең кең, босағаң берік болсын деген сөз бар. Осы ұлы тілек негізге алынған. 
Республикамыздың Әнұранының сөзін жазған ақын Жұмекен Нәжімеденов және Н.Назарбаев.
Әнін жазған Шәмші Қалдаяқов. 


Біздің еліміз
Қазақстан Туымен тұғырлы
Елтаңбасымен еңселі
Әнұранымен айбатты
Еліміздің рәміздері туралы не білесіз?
Әнұраным, жанұраным
Айтар әнім, сөйлер сөзім
Мәңгі бақи шырқалады 
Республикам – Әнұраным

Шексіз көк аспанды жамылады
Уақыттың басылған жоқ дауылы әлі
Бірігіп бір жүрекпен шырқай тұғын
Әнұран – Мемлекеттің халық әні

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Әнұраны
- Еліміздің Туы. Елтаңбасы туралы не айтамыз?

Айнымайды аспаннан. Біздің тудың бояуы, 
Оны халық қашанда. Биікке іліп қояды.
Көк аспанда алтын күн. Көк аспанда жас қыран,
Естілгендей біздің үн. Сол ғарыштың астынан.

Туымызға жас туған,
Бір қарамай өтпейміз.
Сол көк тудың астында,
Көгереміз көктейміз.

Қатар шапқан қос тұлпар
Ай астында қазақ үй
Қалықтаған жас сұңқар
Шарықтаған таза күй

Бұл - таңбасы елімнің
Елдігімнің белгісі
Мұнда да бір ерлігім
Мұнда да бар жер күші

Қара –шаңырақ – ел күні. Асқақтатып тұр мұны
Елтаңбасы – елдігім. Елдің тыныш тірлігі

Ән. Елтаңбасы елімнің
Қазақстан – қазақ елі, қашаннан ата-бабамыз қоныс еткен жер. Қазақ жері – ұлан – байтақ. Жер көлемі дүние жүзінде 9 орында тұр. Жерінің кең – байтақ болуына байланысты. Қазақстан жері мөлдір көлдерге сай, қайың мен көктеректі ормандарға, кең алқапты жазық далалы жерлерге бай Қазақстанның жер қойнауынан барлық қазба байлықтар кездеседі. 
Ақын – жазушыларымыз 
Қандай сұлу, қандай көркем, 
Осы менің туған өлкем! – деп тамсана жырлаған. 

Әйнегі күн – шатыры аспан
Кең дала, төсі толқыған егін.
Көлдері көкке күмістер шашқан
Қазақстан – Республикам менің!

Айқаста жаудың алқымын сыққан
Ажалға қимай намысты елін
Төлеген, Мәншүк батырлар шыққан
Қазақстан – Республикам менің 

Абай туған, Сәкен Туған
Құрметте досттым қазақтың жерін
Қамбаға жылда мол астық құйған
Қазақстан – Республикам менің!

Көгінде күн нұрын төккен
Жерінде гүл жұпар сепкен
Неткен сұлу неткен көркем
Осы менің туған өлкем

Алтын дәнді даласы бар
Ақ күмістей қаласы бар
Неткен сұлу неткен көркем
Осы менің, туған өлкем!

Ер еңбегі шалқып тасқан
Ел еркіндей бақыт тапқан
Неткен сұлу, неткен көркем
Осы менің туған өлкем!

Ән. Отаным Қазақстан!
- Мен. Қазақпын мың өліп, мың тірілген 
Жөргегімде таныстым мұң тілімен
Жылағанда жүрегім күн тұтылып
Қуанғанда күлкімнен түн түрілген
Біздің халқымыз қашаннан көрші елдермен жауласпай, бейбіт қатар өмір сүруді жақтаған. Бұл туралы қазақтың атақты биі Қаз дауысты Қазыбек би былай деген.

Біз, қазақ – мал баққан елміз
Ешкімге соқтықпай, жай жатқан елміз
Басымыздан құт-береке қашпасын деп
Жеріміздің шетін жау баспасын деп
Найзамызға үкі таққан елміз
Ешбір дұшпан басынбаған елміз
Басымыздан сөз асырмаған елміз

Желдей еркін, түздей кең, таңдай азат
«Мен қазақпын» деген де қандай ғажап! дегендей біз өз ұлтымызды мақтаныш етеміз. 

Мен, қазақпын биікпін, байтақ елмін
Қайта тудым өмірге қайта келдім
Мен мың да бір тірілдім мәңгі өлмеске 
Айта бергім келеді, айта бергім.


Біз қазақпыз ел үшін атқа мінген
Жанып жатқан лапылдап отқа түскен 
Бойтұмар ғып ар-ождан қазынасын
Ерлеріміз ел намысын сақтап жүрген

Көк байрағын көтеріп
Желбіреткен қазақпыз

Түбі бірге бауырды
Елжіреткен қазақпыз

Бостандықты сағынып 
Қолына алған қазақпыз 

Жұлдызымыз жарқырап
Жолы болған қазақпыз

Би «Қара жорға»

Туған тілім – тірлігімнің тірегі

Тіл – қай ұлтта, қай елде болса да қастерлі құдыретті. Тіл байлығы – әрбір елдің ұлттық мақтанышы. Егеменді мемлекеттің басты белгілерінің бірі – тіл. Қазақ тілі – атадан балаға мирас болып қалған қасиетті мұра. Демек әр адам ана тілін көзінің қарашығындай сақтауға тиіс. 


Қымбат маған анам тілі, бал тілім
Қымбат маған дана тілім, ар тілім
Ақ сүтімен бірге сеңген бойыма
Ана тілім ардақ тұтар алтыным.

Ана тілін жырлап өткен талайлар
Жырлап өткен Ыбырай мен абайлар
Қасиетті менің ана тілімде
Өшпес мәңгі алаулаған арай бар.

Ана тілім бәрін сөйлер шежірем
Тілсіз нені білдіре алам не білем
Тілім барда ғана мынау ғаламның
Кілтін табар саналысы сезінем

Өлең жырмен арайланса таң күліп
Ардақтымды жырлап өтем мәңгілік 
Мағжан, Қасым, Мұқағали жырларын
Жалғастырып жаза берем мәңгілік
Ән «Айналдым ана тілімнен»

Өткен тарихымыздан аздаған түсінік
ХV ғасырда қуатты Қазақ хандығын құрдық Алайда Қазақ елі бейбіт тыныш өмір сүре алмады. Ұлан –байтақ елімізге жан-жақтан көз тігіп, ойран салушылар көбейді. Қаннен қаперсіз жатқан елімізге жоңғар қалмақтары тұтқиылдан шабуыл жасап қалың жұртты қан жылатты. Жұрт қасиетті Қара тауға бас сауғалады. Қаратаудың баурайында қалың қазақ бас қосты. Оларды Төле би бірлікке шақырады. 

Көрініс Үш бидің даналығы. 
Жерімді гүлдендірген аңыз өлкен 
Данышпан даналары аңыз еткен 
Үш жүздің басын қосып біріктірген 
Төле би, Әйтеке мен ҚазыбектерҚазақ биі (Әмірбекова Ақерке)
Отанымыздың жүрегі
Тәуелсіздік тірегі
Жеріміздің кіндігі
Халқымыздың бірлігі – Астана
Қазақстанның жаңа бейнесі, жарқын келбеті
Астана – 1997 жылы 10 желтоқсанда Тәуелсіз еліміздің астанасы болып бекітілді. Бүгінгі Астана – азат елдің бас қаласы. 
Астана кеше ғана басқа қала 
Айналды бәйтеректі Астанаға

Астана туралы өлең шумақтары

Осынау елде бақ табам. 
Осынау елде шат балам 
Мерейін елдің артырған 
Астанам – менің Астанам

Байтақ дала – жерім менің
Арта берсін кенің сенің
Көк байрағың желбіресін 
Егеменді елім менің
Ән «Бала тілегі» (Әбдіхалықова Лиза)

Біздің Қазақстан Республикасы жылдан-жылға, күннен – күнге өркендеп өсіп, кеңейіп, гүлденіп келеді. Біз өзіміздің Көк байрағымызды мақтанышпен жоғары көтеріп, өз Елтаңбамыз бен Әнұранымызды қастерлей отырып күн сәулелі аспанымызда әрқашан Тәуелсіздік пен ерліктің үлгісі дала қыраны шарықтай берсін демекпіз. 

Жаса Қазақстаным,
Жаса, менің ұлы елім!

Көрініс

Астана кеше ғана басқа қала
Айналды бәйтеректі Астанаға
Астана қаласы – Біздің Отанымыздың жүрегі:
Жаса Қазақстан,
Жаса, менің ұлы елім!

Жаса Қазақстан, жаса менің қазағым
Артта қалды қиындық пен азабың 


Жаса Қазақстан, жаса менің ұлы елім
Атқан таңдай ашық болсын ажарың

Жаса Қазақстан, алаш жұртым ардағым
Алтын бесік байтақ дала – арманым

Жаса Қазақстан, атамекен тұрағым
Көк аспанда желбіресін байрағың

Жарқын көңіл, жайсаң елім қазағым
Өз ұраның айтылсын өз әнің

Ана тілдің айбыны асқақтап
Болсын таза дін

Батыр ұлың ел көшіп бастаған
Жасымасын жас ұрпақ, жаса балаң

Ашық аспан астында 
Мәртебең ассын басқадан

Байтақ дала – жерім менің
Арта берсін жерің сенің
Көк байрағың желбіресін
Егеменді елім менің
Ән «Атамекен»
Міне, балалар бүгін өздерінді Тәуелсіз еліміздің болашағы екендіктерінді көрсете білдіндер. Халқымыздың бүгінгі уақытқа дейінгі жеткен жетістіктері өздеріңе аманат. Еліміздің еркіндігін сақтар мықты ұрпақ, мықты азамат болатындарына сеніміміз мол. Жолдарың ашық, жарқын болсын, Тәуелсіз елдің азаматтары!


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 5 класс

Скачать
"Мені? елім-мені? болаша?ым"

Автор: Бектлеуова Алмагул Рыскалиевна

Дата: 25.03.2015

Номер свидетельства: 191296

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства