kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Суды? кермектігі" Саба? жоспары

Нажмите, чтобы узнать подробности

К?ні: 20.01.16.           Сыныбы: 9 сынып.   ?йге берілген саба?ты? та?ырыбы:

34- саба?. Кальций. Кальциді? ?осылыстары.    35-саба?. § 34. Суды? кермектігі.

Саба?ты? ма?саты: периодты? ж?йені пайдаланып, II топты? негізгі топшасы элементтерін сипаттауды жал?астыру.

Сілтілікжер металы кальциді? ж?не оны? ?осылыстарыны? ?асиеттерін жаза білуге ?йрету. Магний ж?не кальций ?осылыстарыны? биологиялы? ма?ызы мен ?олданылуы туралы о?ушыларды? ма?л?маттарын ке?ейту.

??ралдар мен реактивтер: магний, кальций, ?к суы бар ыдыс, индикаторлар, сынауы?тар, сірі?ке, спирт шам, суы бар ??ты, ?ктастар жина?тамасы.

Саба?ты? барысы. I. Жа?а саба?ты ?абылдау?а дйынды?. Б?рын ал?ан білімді еске т?сірейік(8-сынып).

1.Неліктен барлы? сілтілік металдар к?шті тоты?сыздандыр?ыш болады?

2.Натрий атомыны? ??рылысын сызып, оны? тоты?у д?режесін к?рсеті?дер.

3.Берілген сызбан?с?а?а с?йкес реакия те?деулерін жазы?дар:

Na→NaOH→Na2SO4→Na2O→Na3PO4

4.Массасы 2,3 г натрийді 100г суда еріткенде алын?ан натрий сілтісіні? массалы? ?лесін (%) есепте?дер.

5.Тірі организм ?шін натрий мен калий иондарыны? ма?ызы ?андай?

6.К?йдіргіш натр ?айда ?олданылады?

II. Жа?а саба?ты о?ып-?йрену. II топты? негізгі топшасынбастап т?р?ан элементтер s-элементтерге жатады. Бериллий-екідайлы эелемент. Одан ?рі металдар: магний, кальций, стронций, барий, радий орналасады. Осы элементтерді? ?рт?рлі периодта орналасатынын ескере отырып, ??састы?ын еске т?сіреді.

Екінші топ элементтеріні? е? сырт?ы энергетикалы? де?гейінде 2 электрон бар екенін, электронды? ж?не графиктік формуласына с?йене отырып, кальциді? тоты?у д?режесі +2 екенін т?сіндіру:                             Ca0 - 2? – Ca+2

Тоты?у д?режесі +2 болатын ?осылыстары СаО, Са(ОН)2, ж?не кальций ?осылыстарыны? химиялы? ?асиеттерін кесте ??рып жаздыру?а болады. Т?мендегі тірексызбаны пайдалана отырып, т?зілетін ?німдерді жазып, аттарын атайды:

          кальций                                                                                 кальций оксиді

             +        О2→           +         Н2О +        S→ Ca                        CaO           +          H2S4→ +     Cl2→                                                       +          SO2→

            +         H2→    кальций гидроксиді   +        HCl→ Ca(OH)2     +        CО2 +        H2CО3→

?нерк?сіпте кальциді т?здарыны? бал?ымасын электролиздеп алады.

Кальциді? ?олданылуын айта келіп, ?осылыстарыны? ішінде кальций оксиді СаО мен кальций гидроксидіне Са(ОН)2 ерекше то?талу керек. Техникада СаО с?ндірілмеген ?к, Са(ОН)2 ?к с?ті деп аталады. ?к с?тін ?ктеуге ж?не??ммен ?осып кірпіш ?ала?анда ж?не сыла?анда байланыстырушы зат ретінде ж?мсайды. Б?л ?оспа біртіндеп «?стасып» ?атая бастайды.

Реакция те?деуі:                        Са(ОН)2 + СО2 = CaCO3 + H2O

Кальций т?здарыны? ??рылыста?ы м?ні зор. Оларды? сумен химиялы? байланысып, кристалгидраттар т?зетін ?абілеті бар. Мысалы, таби?и гипс CaSO4 * 2H2O, алебастр (CaSO4)2 * H2O. Алебастр ?нта?ын су?а араластырса, тез ?атаятын  ?оймалжы? масса т?зіледі. ?атаюы суды ?осып ал?анда ж?реді:

(CaSO4)2*H2O + 3H2O = 2(CaSO4*2H2O)

Жа?а та?ыырып: «Суды? кермектілігі» 152 – 154 бет.

Су кермектілігіні? б?лінуі:

Кермектікті екі т?рі болады, Суда Mg, Ca гидрокарбонаттары болса, уа?ытша немесе карбонатты? кермектік,  ал сульфаттар хлоридтер болса, т?ра?ты, я?ни бейкарбонатты кермектік деп аталады.

М?тінмен ж?мыс: о?ушылар м?тінді о?ып мысалдар келтіру керек.

Кермектікті жою, я?ни суды ж?мсарту.

Уа?ытша кермектік суды ?айнатса кетеді:

Ca(HCO3)2 = CaCO3↓ + CO2 + H2O

Кальций  гидрокорбанаты

Кальций корбанаты

К?мір ?ыш?ыл газы

су

Бор ?а? т?рінде т?нба?а т?седі

Техникада к?п м?лшердегі суды ?айнату тым ?ымбат?а т?седі.

Сонды?тан суды ж?мсарту ?шін ?к с?тін пайдаланады.

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 = 2CaCO3↓ + 2H2O

Т?ра?ты кермектікті химиялы? химиялы? ?дістермен кетіреді.

Мысалы, соданы? к?мегімен:

CaSO4+ Na2CO3 = CaCO3↓ + Na2SO4

III. Ал?ан білімді жина?тап ?орытындылау ?шін та?ырыпты? сро?ында?ы жатты?уды орындау ?ажет.

§31. 1-4- жатты?улар.     §37. 1-7- жатты?улар.           §38. 1-3- жатты?улар.

?йге тапсырма. §35. 1-7-жатты?улар, §36. 1-11- жатты?улар, §37 о?ып келу. Ж?мыс д?птерінен 26-36-тапсырмалар.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«"Суды? кермектігі" Саба? жоспары»

Күні: 20.01.16. Сыныбы: 9 сынып. Үйге берілген сабақтың тақырыбы:

34- сабақ. Кальций. Кальцидің қосылыстары. 35-сабақ. § 34. Судың кермектігі.

Сабақтың мақсаты: периодтық жүйені пайдаланып, II топтың негізгі топшасы элементтерін сипаттауды жалғастыру.

Сілтілікжер металы кальцидің және оның қосылыстарының қасиеттерін жаза білуге үйрету. Магний және кальций қосылыстарының биологиялық маңызы мен қолданылуы туралы оқушылардың мағлұматтарын кеңейту.

Құралдар мен реактивтер: магний, кальций, әк суы бар ыдыс, индикаторлар, сынауықтар, сіріңке, спирт шам, суы бар құты, әктастар жинақтамасы.

Сабақтың барысы. I. Жаңа сабақты қабылдауға дйындық. Бұрын алған білімді еске түсірейік(8-сынып).

1.Неліктен барлық сілтілік металдар күшті тотықсыздандырғыш болады?

2.Натрий атомының құрылысын сызып, оның тотығу дәрежесін көрсетіңдер.

3.Берілген сызбанұсқаға сәйкес реакия теңдеулерін жазыңдар:

Na→NaOH→Na2SO4→Na2O→Na3PO4

4.Массасы 2,3 г натрийді 100г суда еріткенде алынған натрий сілтісінің массалық үлесін (%) есептеңдер.

5.Тірі организм үшін натрий мен калий иондарының маңызы қандай?

6.Күйдіргіш натр қайда қолданылады?

II. Жаңа сабақты оқып-үйрену. II топтың негізгі топшасынбастап тұрған элементтер s-элементтерге жатады. Бериллий-екідайлы эелемент. Одан әрі металдар: магний, кальций, стронций, барий, радий орналасады. Осы элементтердің әртүрлі периодта орналасатынын ескере отырып, ұқсастығын еске түсіреді.

Екінші топ элементтерінің ең сыртқы энергетикалық деңгейінде 2 электрон бар екенін, электрондық және графиктік формуласына сүйене отырып, кальцидің тотығу дәрежесі +2 екенін түсіндіру: Ca0 - 2ē – Ca+2

Тотығу дәрежесі +2 болатын қосылыстары СаО, Са(ОН)2, және кальций қосылыстарының химиялық қасиеттерін кесте құрып жаздыруға болады. Төмендегі тірексызбаны пайдалана отырып, түзілетін өнімдерді жазып, аттарын атайды:

кальций кальций оксиді

+ О2+ Н2О→

+ S→

Ca CaO + H2S4

+ Cl2+ SO2

+ H2

кальций гидроксиді

+ HCl→

Ca(OH)2 +2

+ H23

Өнеркәсіпте кальциді тұздарының балқымасын электролиздеп алады.

Кальцидің қолданылуын айта келіп, қосылыстарының ішінде кальций оксиді СаО мен кальций гидроксидіне Са(ОН)2 ерекше тоқталу керек. Техникада СаО сөндірілмеген әк, Са(ОН)2 әк сүті деп аталады. Әк сүтін әктеуге жәнеқұммен қосып кірпіш қалағанда және сылағанда байланыстырушы зат ретінде жұмсайды. Бұл қоспа біртіндеп «ұстасып» қатая бастайды.

Реакция теңдеуі: Са(ОН)2 + СО2 = CaCO3 + H2O

Кальций тұздарының құрылыстағы мәні зор. Олардың сумен химиялық байланысып, кристалгидраттар түзетін қабілеті бар. Мысалы, табиғи гипс CaSO4 * 2H2O, алебастр (CaSO4)2 * H2O. Алебастр ұнтағын суға араластырса, тез қатаятын қоймалжың масса түзіледі. Қатаюы суды қосып алғанда жүреді:

(CaSO4)2*H2O + 3H2O = 2(CaSO4*2H2O)

Жаңа тақыырып: «Судың кермектілігі» 152 – 154 бет.

Су кермектілігінің бөлінуі:

Кермектіктің екі түрі болады, Суда Mg, Ca гидрокарбонаттары болса, уақытша немесе карбонаттық кермектік, ал сульфаттар хлоридтер болса, тұрақты, яғни бейкарбонатты кермектік деп аталады.

Мәтінмен жұмыс: оқушылар мәтінді оқып мысалдар келтіру керек.

Кермектікті жою, яғни суды жұмсарту.

Уақытша кермектік суды қайнатса кетеді:

Ca(HCO3)2

=

CaCO3

+

CO2

+

H2O

Кальций

гидрокорбанаты


Кальций

корбанаты


Көмір қышқыл

газысуБор қақ түрінде түнбаға түседі

Техникада көп мөлшердегі суды қайнату тым қымбатқа түседі.

Сондықтан суды жұмсарту үшін әк сүтін пайдаланады.

Ca(HCO3)2

+

Ca(OH)2

=

2CaCO3

+

2H2O
Тұрақты кермектікті химиялық химиялық әдістермен кетіреді.

Мысалы, соданың көмегімен:

CaSO4

+

Na2CO3

=

CaCO3


+

Na2SO4
III. Алған білімді жинақтап қорытындылау үшін тақырыптың сроңындағы жаттығуды орындау қажет.

§31. 1-4- жаттығулар. §37. 1-7- жаттығулар. §38. 1-3- жаттығулар.

Үйге тапсырма. §35. 1-7-жаттығулар, §36. 1-11- жаттығулар, §37 оқып келу. Жұмыс дәптерінен 26-36-тапсырмалар.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Химия

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 9 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
"Суды? кермектігі" Саба? жоспары

Автор: Ахметова Жадыра Жайлаубаевна

Дата: 29.01.2016

Номер свидетельства: 284947

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(31) "Судың кермектігі"
  ["seo_title"] => string(16) "sudyn_kermektigi"
  ["file_id"] => string(6) "507361"
  ["category_seo"] => string(6) "himiya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1555441330"
 }
}


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства