kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

К?міртегі ж?не оны? ?осылыстары

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?: №1

Мектеп: Н.Островский атында?ы К?ршім №4 орта мектебі

К?ні:

М??алімні? есімі: Нуриманова Н.А

Сынып:  9а

?атыс?андар саны:

?атыспапа?андар саны:

Саба? та?ырыбы

Химия п?нінен: К?міртек ж?не оны? ?осылыстары.

Саба? негізделген о?у ма?саты (ма?саттары)

К?міртек ж?не оны? ?осылыстары туралы т?сінік ?алыптастыру.

Табыс критерийлері

Барлы? о?ушылар:

К?міртек ?осылыстарыны?  таби?атта таралуын, физикалы? ?асиеттерін, ?осылыстарын ж?не ?олданылуы туралы т?сініктерді біледі. Алыну реакция те?деулері мен  химиялы? ?асиеттерін сипаттайтын реакция те?деулерін жаза алады.

О?ушыларды? басым б?лігі: 

К?міртекті? аллатропиялы? т?р?згерістерін тану. К?міртекті? оксидтеріні? физиологиялы? ?сері туралы біледі.

Кейбір о?ушылар:

К?міртекке байланысты де?гейлік PISA есептерін шы?ара алады.

 Тілдік ма?сат

О?ушылар:

Негізгі с?здер мен тіркестер: адсорбция, фулерен, карбин, графит

Сыныпта?ы диалог/жазылым ?шін пайдалы тілдік біліктер:

Тал?ылау?а арнал?ан тарма?тар:

Жа?а материалды ме?герту кезінде топты? ж?мыста

Алды??ы о?у

Жоспар

Саба? кезе?дері

Жоспарлан?ан уа?ыт

Жоспарлан?ан жатты?улар (т?менде жоспарлан?ан жатты?улар мен ?атар, ескертпелерді жазы?ыз)

Ресурстар

М??алімні? ?рекеті

О?ушыларды? ?рекеті

1-кезе?: ?ызы?ушылы?ты ояту: (20мин)

- ?йымдастыру (4мин)

- ?й тапсырмасын тексеру;

 - белсенді ?рекетке ж?мылдырылады;

- ойлау ж?мысына ынталандырылады

-?арастырыл?ан та?ырып бойынша б?рын?ы білім еске т?сіріледі;

(10мин)

 1. Амандасу. О?ушыларды? саба??а дайынды?ын тексеру. 1мин
 2. Психологиялы? дайынды? 1мин

 ?ткен материал бойынша білімдерін тексеру ма?сатында, «т?жырым» кестесін толтырту. Д?рыс жауатары келесі слайдта беріледі.     «и?», «жо?» деп жауаптары ар?ылы жауап бере отырып, к?п жауап берген о?ушылар о? ?олдарын к?теріп, ?здерін мада?тай отырып, бастарынан сипауын ?тіну. (ынтыма?тасты? ахуал ?алыптастыру) 4мин

Т?жырым

и?

жо?

1

 • уаны? ??рамында?ы азот 78%

 

 

2

К?кірт металл

 

 

3

Аммиак суда ерімейтін иіссіз газ

 

 

4

 1.  

 

 

5

Азот молекуласында ?ш ?ос байланыс бар

 

 

6

Au, Pt, Fe, Al, Cr   азот ?ыш?ылымен жа?сы ?рекеттеседі

 

 

7

А? фосфор улы зат

 

 

8

 1. селитралар

 

 

9

?аратауда фосфорит кені бар

 

 

10

 1. 43- ионымен Ag+  ионы сары т?нба береді.

 

 

 1. Та?ырыпты ашу. Ж?мба? жасыру.

Тіршілік менсіз ешбір болмас,
Мен-графит, мен-карбин, мен-алмас.
К?шеде, мектепте, егісте де
Мен бармын а?ашта да, сенде де.

а) Барлы? тірі а?заларды? ??рамына кіреді.
б) Тас к?мір, шымтезек, м?най ??рамы.
в) ?к тас, бор, м?рм?р ??рамына кіреді.

Б?л ?ай химиялы? элемент?

Академик А.Е.Ферсман к?міртекке «?мірді? негізі – к?міртек. К?міртексіз тіршілік болуы м?мкін емес» – деп ба?а берген. 3мин

Топ?а б?лу: к?міртекті? аллотропиялы? т?р?згерістеріні? суреттерін теріс аударып, о?ушылар?а тарату. ?р топ?а ?з орындарын табуын с?рау.

?осымша деректер беру: 1) К?міртекті? ашылу тарихы.

2)К?міртекті? аллотропиялы? т?р?згерістеріне сипаттама беру. 4мин

О?ушылар дауыстап слайдта?ы с?здерді о?иды.

«Т?жырым» кестесін толтыру.

Т?жырым кестесін толтырып, «и?», «жо?» жауабын береді.

Д?рыс жауаптарын келесі слайд ар?ылы тексеріп, к?п жауап берген о?ушы ?здерін мада?тап, бастарынан сипайды.

Ж?мба?ты шешіп, с?ра?тар?а жауап береді.

Интербелсенді та?та

Слайдтар

слайдтар

2-кезе?: Ма?ынаны ажырату: (20мин)

- о?ушылар ?з т?жірибелері ар?ылы жа?а білім туралы ?зіндік т?сінік пен пікір ?алыптастырады;

- жа?а білім жайлы ?зіндік т?сінік ?алыптастырады

 1. Топпен ж?мыс (20мин) 

1-топ?а : к?міртегі, т?р?згерістері, ?асиеттері

2-топ?а: к?міртегіні? оксидтері

3-топ?а : к?міртегі ?ыш?ылы мен т?здары

4 топ?а: к?міртегіні? таби?атта айналымы

?р топ та?ырыпты сынып?а т?сіндіреді.

Слайдтар к?рсетіледі. К?міртегіні? (IV) оксидін алу ж?не ?асиеттерін сынау, к?міртегіні? ?ыш?ылын алу  бойынша видео к?рсетіледі. (2мин)

 (топпен с?ра? тал?ыланып, постер ар?ылы о?ушылар жа?а та?ырыпты сынып?а т?сіндіреді)

О?ушылар ?з ойларын айтады.

интербелсенді та?та

постер, маркерлер

3-кезе?:

Ой-тол?аныс: 

(15мин)

 •  

1. Тірі организмдер ??рамына кіретін элемент:

 А)кремний   ?)?ор?асын    Б)к?міртек    В)?алайы

2.  Алмаздан ?андай ?ымбат тас алынады?

 А)изумруд    ?)а?ы?        Б)бриллиант    В)маржан

3.Иіс тию ?ай газды? ?серінен болады?

  А)СО          ?)СО2            Б)СН4                В)Н2 

 4.Тас к?мір неден пайда бол?ан?

  А)жануар ?алды?тары     ?)?сімдік ?алды?тары  

  Б)таби?и газ                         В)тау жыныстары 

 5.Кейде тас к?мір кендерінде метан жиналып ?алады. Б?л газ шахтада жиналса, ?алай ?сер етеді?

 А)?сер етпейді   ?)?ауіпті жарылыс береді 

 Б)к?мірді? сапасын арттырады    

анализ, ?з ойлары мен т?сініктерін ?здері игерген м?ліметтері ар?ылы жеткізеді;

 • синтез, бір-бірімен ой б?ліседі
 • саба? ?орытындысы

(3мин)

Есеп шы?арту. Топта тал?ыланады. (5-6мин)

Тыны?ып жат?ан адам дем шы?ар?анда минутына 0,19л к?мір ?ыш?ыл газын шы?арса, 8 са?ат бойы ?йы?та?ан адам б?лген к?мір ?ыш?ыл газын сі?іру ?шін ?анша кальций гидроксиді ?ажет?

Білімді бекітуге арнал?ан тест. (5мин)

6.К?міртекті? латынша аталуы

 А) гидрогениум    В)оксигениум                  С)нитрогениум      Д)карбонеум                    

7. К?міртек атомыны? сырт?ы энергетикалы?  де?гейінде неше электрон  орналас?ан?

А) 1        В)4        С) 5         Д) 3          Е) 2

8. К?міртекті? таби?атта таралуы

А) бос к?йінде      В) газ к?йінде 

С)тек ?осылыс к?йінде 

Д)бос ж?не ?осылыс к?йінде

9. Белсендірілген к?мірді? химиялы? атауы

А)к?міртек     В)фуллерен          

 С)карболен           Д)алмаз             Е)графит

10. К?мір ?ыш?ылыны? т?здарын ?алай атайды?

А) карбонаттар мен гидрокарбонаттар        

В) сульфаттар мен гидросульфаттар

С) нитраттар             

Д) фосфаттар мен гидрофасфаттар               

Е) хлоридтер

Д?рыс жауабы келесі слайд ар?ылы к?рсетіледі.

Ба?алау (1мин)

О?ушылар есепті топта тал?ылайды. Алдымен бол?ан топ о?ушысы та?тада т?сіндіре отырып шы?арады.

интербелсенді та?та, та?та, бор, магнитті та?та, ба?алау?а арнал?ан нысана мен балаларды? аты жазыл?ан магниттер.

Келесі о?у?а  арнал?ан тапсырмалар (?й тапсырмасы)

(2мин)

Берілген т?р?згерістерді ж?зеге асыры?дар.

?абілеті жо?ары о?ушылар ?шін тапсырма:

Химиялы? ж?мба?:

Жазды? жан?а жайлы к?ндеріні? бірінде Алмас шопан атасыны?  ?йіне демалу?а келеді. К?мекші немересіні? келгеніне атасы ?атты ?уанады. Бір к?ні  Алмас ?ара тас тауып алады. Онымен сурет салып к?реді де ?ара із ?алдыратынын бай?ады. Т?сте от жа?ып, с?т пісіріп ішіп, маужырап ?й?ысы келеді. Бала ?йы?тап кеткенде ?олында?ы тасы сусып, от?а т?сіп кетеді. Тас от алып т?тінденеді. Осы кезде жау?ан ?ткінші жа?быр т?тінді жерге сі?іреді. Одан ауыр ?кті су?а а?ады. Жар?ырап к?нде шы?ады. К?н с?улесіні? жылуынан ?рі жерде ?кті су, ?за? кепкен а? тастар шашылып жатады. Оян?ан Алмас жа?бырды? ?ара тасты  а? тас?а ?алай айналдыр?анын  к?ріп та? тамаша болады. А? тасты алып жерге  жазып, сызып к?реді. Оны? да ?зіндік ізі бар. ?ара тас не? А? тас ?алай пайда болды? 

Осында ж?ретін барлы? химиялы? реакция те?деулерін жазы?дар.

?осымша а?парат

К?міртегіні? аллотропиялы? т?р?згерістері туралы, ?олданылуы туралы ?осымша ?ылыми а?параттар беріледі.

Саралау - Сіз ?осымша к?мек к?рсетуді ?алай жоспарлайсыз? Сіз ?абілеті жо?ары о?ушылар?а тапсырманы к?рделіндіруді ?алай жоспарлайсыз?

Ба?алау - О?ушыларды? ?йренгенін тексеруді ?алай жоспарлайсыз?

П?наралы? байланыс.

?ауіпсіздік ж?не е?бекті ?ор?ау ережелерін орындау. АКТ ??зыреттілік. ??ндылы?тармен байланыс.

Та?ырыпты о?айыра? т?сіну ?шін демонстрациялы? эксперименттік к?рсетілімдерді о?ушылар?а видеок?рсетілімде к?рсетемін. ?абілеті жо?ары о?ушылар?а ?йге ?осымша тапсырмалар беру ар?ылы білімдерін жетілдіріп, ары ?арай ізденуге жа?дай жасаймын.

О?ушылар бірін-бірі ба?алауды са?ат тіліні? ба?ытымен к?ршілерін нысанада ба?алайды.

3-2-1 ?дісімен рефлексия жасау. Саба? бойынша о?ушылар ?з ?серлерін осы ?діс ар?ылы білдіреді

1.Жа?а та?ырып бойынша есі?де ?ал?ан               3 ма?ызды ??ым:

1.

2.

3.

2.Саба? барысында сен ?шін ?ызы? бол?ан екі жа?дай:

1.

2.

3. М??алімге бір ?сыныс немесе с?ра?.

1.

Интербелсенді та?тамен ж?мыс жасалынады. Физикамен, биологиямен п?наралы? байланыс болады.

О?ушы о?у ма?сатына жетті, себебі:  .

О?ушы о?у ма?сатына талпынды, себебі:

Рефлексия

Саба? / о?у ма?саттары шынайы ма? Б?гін о?ушылар не білді? О?у неге ба?ыттал?ан болды? Жоспарла?ан саралау шаралары тиімді болды ма? Берілген уа?ыт ішінде ?лгердім бе? Мен ?з жоспарыма ?андай т?зетулер е?гіздім ж?не неліктен?

Саба?ты? с?тті жа?тары мынандай болды:

?орытынды ба?амдау

?андай екі н?рсе табысты болды (о?ытуды да, о?уды да ескері?із)?

1.

2.

?андай екі н?рсе саба?ты жа?сарта алды (о?ытуды да, о?уды да ескері?із)?

1.

2.

Саба? барысында мен сынып немесе жекелеген о?ушылар туралы мені? келесі саба?ымда жетілдіруге к?мектесетін не білдім?

Просмотр содержимого документа
«К?міртегі ж?не оны? ?осылыстары»

Сабақ: №1

Мектеп: Н.Островский атындағы Күршім №4 орта мектебі

Күні:

Мұғалімнің есімі: Нуриманова Н.А

Сынып: 9а

Қатысқандар саны:

Қатыспапағандар саны:

Сабақ тақырыбы

Химия пәнінен: Көміртек және оның қосылыстары.

Сабақ негізделген оқу мақсаты (мақсаттары)

Көміртек және оның қосылыстары туралы түсінік қалыптастыру.

Табыс критерийлері

Барлық оқушылар:

Көміртек қосылыстарының табиғатта таралуын, физикалық қасиеттерін, қосылыстарын және қолданылуы туралы түсініктерді біледі. Алыну реакция теңдеулері мен химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін жаза алады.

Оқушылардың басым бөлігі:

Көміртектің аллатропиялық түрөзгерістерін тану. Көміртектің оксидтерінің физиологиялық әсері туралы біледі.

Кейбір оқушылар:

Көміртекке байланысты деңгейлік PISA есептерін шығара алады.

Тілдік мақсат

Оқушылар:

Негізгі сөздер мен тіркестер: адсорбция, фулерен, карбин, графит


Сыныптағы диалог/жазылым үшін пайдалы тілдік біліктер:

Талқылауға арналған тармақтар:

Жаңа материалды меңгерту кезінде топтық жұмыста

Алдыңғы оқу


Жоспар

Сабақ кезеңдері

Жоспарланған уақыт

Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған жаттығулар мен қатар, ескертпелерді жазыңыз)

Ресурстар

Мұғалімнің әрекеті

Оқушылардың әрекеті

1-кезең: Қызығушылықты ояту: (20мин)

- ұйымдастыру (4мин)

- үй тапсырмасын тексеру;


- белсенді әрекетке жұмылдырылады;


- ойлау жұмысына ынталандырылады
-қарастырылған тақырып бойынша бұрынғы білім еске түсіріледі;

(10мин)

 1. Амандасу. Оқушылардың сабаққа дайындығын тексеру. 1мин

 2. Психологиялық дайындық 1мин

 Өткен материал бойынша білімдерін тексеру мақсатында, «тұжырым» кестесін толтырту. Дұрыс жауатары келесі слайдта беріледі. «иә», «жоқ» деп жауаптары арқылы жауап бере отырып, көп жауап берген оқушылар оң қолдарын көтеріп, өздерін мадақтай отырып, бастарынан сипауын өтіну. (ынтымақтастық ахуал қалыптастыру) 4мин

Тұжырым

иә

жоқ

1

Ауаның құрамындағы азот 78%

 

 

2

Күкірт металл

 

 

3

Аммиак суда ерімейтін иіссіз газ

 

 

4

SO42- ионын Ba2+ ионымен анықтауға болады

 

 

5

Азот молекуласында үш қос байланыс бар

 

 

6

Au, Pt, Fe, Al, Cr азот қышқылымен жақсы әрекеттеседі

 

 

7

Ақ фосфор улы зат

 

 

8

KNO3, NaNO3, NH4NO3 - селитралар

 

 

9

Қаратауда фосфорит кені бар

 

 

10

PO43- ионымен Ag+ ионы сары тұнба береді.

 

 

 1. Тақырыпты ашу. Жұмбақ жасыру.

Тіршілік менсіз ешбір болмас,
Мен-графит, мен-карбин, мен-алмас.
Көшеде, мектепте, егісте де
Мен бармын ағашта да, сенде де.

а) Барлық тірі ағзалардың құрамына кіреді.
б) Тас көмір, шымтезек, мұнай құрамы.
в) Әк тас, бор, мәрмәр құрамына кіреді.

Бұл қай химиялық элемент?

Академик А.Е.Ферсман көміртекке «Өмірдің негізі – көміртек. Көміртексіз тіршілік болуы мүмкін емес» – деп баға берген. 3мин

Топқа бөлу: көміртектің аллотропиялық түрөзгерістерінің суреттерін теріс аударып, оқушыларға тарату. Әр топқа өз орындарын табуын сұрау.

Қосымша деректер беру: 1) Көміртектің ашылу тарихы.

2)Көміртектің аллотропиялық түрөзгерістеріне сипаттама беру. 4мин

Оқушылар дауыстап слайдтағы сөздерді оқиды.

«Тұжырым» кестесін толтыру.

Тұжырым кестесін толтырып, «иә», «жоқ» жауабын береді.

Дұрыс жауаптарын келесі слайд арқылы тексеріп, көп жауап берген оқушы өздерін мадақтап, бастарынан сипайды.
Жұмбақты шешіп, сұрақтарға жауап береді.
Интербелсенді тақта


Слайдтар
слайдтар
2-кезең: Мағынаны ажырату: (20мин)

- оқушылар өз тәжірибелері арқылы жаңа білім туралы өзіндік түсінік пен пікір қалыптастырады;

- жаңа білім жайлы өзіндік түсінік қалыптастырады

 1. Топпен жұмыс (20мин)

1-топқа : көміртегі, түрөзгерістері, қасиеттері

2-топқа: көміртегінің оксидтері

3-топқа : көміртегі қышқылы мен тұздары

4 топқа: көміртегінің табиғатта айналымы

Әр топ тақырыпты сыныпқа түсіндіреді.

Слайдтар көрсетіледі. Көміртегінің (IV) оксидін алу және қасиеттерін сынау, көміртегінің қышқылын алу бойынша видео көрсетіледі. (2мин)

(топпен сұрақ талқыланып, постер арқылы оқушылар жаңа тақырыпты сыныпқа түсіндіреді)

Оқушылар өз ойларын айтады.

интербелсенді тақта

постер, маркерлер3-кезең:

Ой-толғаныс:

(15мин)

 • анализ, өз ойлары мен түсініктерін өздері игерген мәліметтері арқылы жеткізеді;

  1. Тірі организмдер құрамына кіретін элемент:

  А)кремний Ә)қорғасын Б)көміртек В)қалайы

  2. Алмаздан қандай қымбат тас алынады?

  А)изумруд Ә)ақық Б)бриллиант В)маржан

  3.Иіс тию қай газдың әсерінен болады?

  А)СО Ә)СО2 Б)СН4 В)Н2

  4.Тас көмір неден пайда болған?

  А)жануар қалдықтары Ә)өсімдік қалдықтары

  Б)табиғи газ В)тау жыныстары

  5.Кейде тас көмір кендерінде метан жиналып қалады. Бұл газ шахтада жиналса, қалай әсер етеді?

  А)әсер етпейді Ә)қауіпті жарылыс береді

  Б)көмірдің сапасын арттырады

 • синтез, бір-бірімен ой бөліседі

 • сабақ қорытындысы

(3мин)

Есеп шығарту. Топта талқыланады. (5-6мин)

Тынығып жатқан адам дем шығарғанда минутына 0,19л көмір қышқыл газын шығарса, 8 сағат бойы ұйықтаған адам бөлген көмір қышқыл газын сіңіру үшін қанша кальций гидроксиді қажет?

Білімді бекітуге арналған тест. (5мин)
6.Көміртектің латынша аталуы

А) гидрогениум В)оксигениум С)нитрогениум Д)карбонеум

7. Көміртек атомының сыртқы энергетикалық деңгейінде неше электрон орналасқан?

А) 1 В)4 С) 5 Д) 3 Е) 2

8. Көміртектің табиғатта таралуы

А) бос күйінде В) газ күйінде

С)тек қосылыс күйінде

Д)бос және қосылыс күйінде

9. Белсендірілген көмірдің химиялық атауы

А)көміртек В)фуллерен

С)карболен Д)алмаз Е)графит

10. Көмір қышқылының тұздарын қалай атайды?

А) карбонаттар мен гидрокарбонаттар

В) сульфаттар мен гидросульфаттар

С) нитраттар

Д) фосфаттар мен гидрофасфаттар

Е) хлоридтер

Дұрыс жауабы келесі слайд арқылы көрсетіледі.

Бағалау (1мин)

Оқушылар есепті топта талқылайды. Алдымен болған топ оқушысы тақтада түсіндіре отырып шығарады.


интербелсенді тақта, тақта, бор, магнитті тақта, бағалауға арналған нысана мен балалардың аты жазылған магниттер.


Келесі оқуға арналған тапсырмалар (үй тапсырмасы)

(2мин)


Берілген түрөзгерістерді жүзеге асырыңдар.


Қабілеті жоғары оқушылар үшін тапсырма:

Химиялық жұмбақ:

Жаздың жанға жайлы күндерінің бірінде Алмас шопан атасының үйіне демалуға келеді. Көмекші немересінің келгеніне атасы қатты қуанады. Бір күні Алмас қара тас тауып алады. Онымен сурет салып көреді де қара із қалдыратынын байқады. Түсте от жағып, сүт пісіріп ішіп, маужырап ұйқысы келеді. Бала ұйықтап кеткенде қолындағы тасы сусып, отқа түсіп кетеді. Тас от алып түтінденеді. Осы кезде жауған өткінші жаңбыр түтінді жерге сіңіреді. Одан ауыр әкті суға ағады. Жарқырап күнде шығады. Күн сәулесінің жылуынан әрі жерде әкті су, ұзақ кепкен ақ тастар шашылып жатады. Оянған Алмас жаңбырдың қара тасты ақ тасқа қалай айналдырғанын көріп таң тамаша болады. Ақ тасты алып жерге жазып, сызып көреді. Оның да өзіндік ізі бар. Қара тас не? Ақ тас қалай пайда болды?

Осында жүретін барлық химиялық реакция теңдеулерін жазыңдар.

Қосымша ақпарат

Көміртегінің аллотропиялық түрөзгерістері туралы, қолданылуы туралы қосымша ғылыми ақпараттар беріледі.

Саралау - Сіз қосымша көмек көрсетуді қалай жоспарлайсыз? Сіз қабілеті жоғары оқушыларға тапсырманы күрделіндіруді қалай жоспарлайсыз?

Бағалау - Оқушылардың үйренгенін тексеруді қалай жоспарлайсыз?Пәнаралық байланыс.

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау ережелерін орындау. АКТ құзыреттілік. Құндылықтармен байланыс.

Тақырыпты оңайырақ түсіну үшін демонстрациялық эксперименттік көрсетілімдерді оқушыларға видеокөрсетілімде көрсетемін. Қабілеті жоғары оқушыларға үйге қосымша тапсырмалар беру арқылы білімдерін жетілдіріп, ары қарай ізденуге жағдай жасаймын.

Оқушылар бірін-бірі бағалауды сағат тілінің бағытымен көршілерін нысанада бағалайды.

3-2-1 әдісімен рефлексия жасау. Сабақ бойынша оқушылар өз әсерлерін осы әдіс арқылы білдіреді

1.Жаңа тақырып бойынша есіңде қалған 3 маңызды ұғым:

1.

2.

3.

2.Сабақ барысында сен үшін қызық болған екі жағдай:

1.

2.

3. Мұғалімге бір ұсыныс немесе сұрақ.

1.

Интербелсенді тақтамен жұмыс жасалынады. Физикамен, биологиямен пәнаралық байланыс болады.

Оқушы оқу мақсатына жетті, себебі: .

Оқушы оқу мақсатына талпынды, себебі:

Рефлексия

Сабақ / оқу мақсаттары шынайы ма? Бүгін оқушылар не білді? Оқу неге бағытталған болды? Жоспарлаған саралау шаралары тиімді болды ма? Берілген уақыт ішінде үлгердім бе? Мен өз жоспарыма қандай түзетулер еңгіздім және неліктен?

Сабақтың сәтті жақтары мынандай болды:


Қорытынды бағамдау

Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?

1.

2.

Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?

1.

2.

Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағымда жетілдіруге көмектесетін не білдім?

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Химия

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 9 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
К?міртегі ж?не оны? ?осылыстары

Автор: Нуриманова Назым Алибековна

Дата: 05.04.2016

Номер свидетельства: 315425

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
1480 руб.
2110 руб.
1660 руб.
2370 руб.
1830 руб.
2620 руб.
1650 руб.
2350 руб.
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства