kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Атомдар мен молекулалар. Жай ж?не к?рделі заттар.

Нажмите, чтобы узнать подробности

 • К?ні:        18 ?ырк?йек 2015 жыл

  Сабакты? та?ырыбы: §6 Атомдар мен молекулалар.Жай ж?не к?рделі заттар

  Саба?ты? ма?саты: О?ушылар атомдар мен молекулалар,затты? ??рылысын,?асиеттерін,  жіктелуін сипаттау?а,бірі бірімен салыстыру?а ?йренеді. Саба? барысында  о?ушыларды? ?ылыми – танымды? белсенділігін ж?не сыни ойлауын арттыру.

  К?тілетін н?тиже:

  А)Атомдар,молекулалар,жай ж?не к?рделі заттар  туралы м?ліметтерді аны?тайды,талдайды 

  В)  Жай ж?не к?рделі заттарды?   ?асиеттеріндегі ерекшіліктеріне  т?жырымдама жасайды, д?лелдейді.

  С)Химиялы? модельдерді ?олдана отырып,жай заттар мен к?рделі заттарды т?жірибе ар?ылы салыстырып, жасайды.

  Д)Теориялы? білімдерін практика ж?зінде ?олдана білуге ж?не ал?ан білімді тияна?тау?а да?дыланады

  Саба?ты? типі: Жа?а саба?ты ме?герту

  Саба?ты? ?дісі:  «Домино» ойыны,«Ойлан,ж?птас,б?ліс», «Фишбоун», сократты? ке?ес, тренинг «Атомдар,молекулалар»,кестелер,тапсырмалар

  Саба?ты ?йымдастыру формасы: ж?пты?,топты?

  Дерекк?здер; «Химик аны?тамалы?ы»,  «Химия мектепте» 2013№5 журналы,

   Интернет Wikipedia,youtube сайты.

   ??рал-жабды?тар:Интерактивті та?та,стикерлер,м?тіндік пара?шалар,балы? суреттері,смайликтер,жулдызшалар.модельдер,темір,кремний,к?міртек

  Саба? кезе?дері

  Уа?ыты

  М??алім ?рекеті

  О?ушы ?рекеті

  Кіріспе

  1-2 мин

  ?йымдастыру

  О?ушылармен амандасу, т?гелдеу, саба??а даярлы?ын ?ада?алау.

  О?ушыларды топ?а б?лу.

  О?ушылар?а ?лестірме тапсырмалар ?лестіріледі, тапсырмада?ы жауабы бойынша ж?п?а б?лінеді. (?лестірме тапсырмада ?й ж?мысы бойынша с?ра?тар ??растырыл?ан

  5-7 минут

  О?ушылармен амандасу. Смайликтер ар?ылы б?гінгі саба??а келген к??іл к?йлерін с?рау

  Тренинг «Амандасу»

  ?й тапсырмасын с?рау: «Домино»ойын т?рінде.С?ра?тар мен жауаптар бір-бірімен ж?птасады.

  1.Физикалы? денелерді ??райтын н?рсе?  

 •  (зат)
 • 2.Заттарды? бір-бірінен айырмашылы?ын к?рсететін белгілер?
 • (?асиеттері)
 • 3.??рамына кіретін заттарды? б?лшектері микроскоп ар?ылы да к?рінбейтін ?оспа?
 • (біртекті)
 • 4.Шыныны? бал?уы ?ай ??былыс?а жатады?
 • (физикалы?)
 •  5.Темірді? тат басуы ?андай ??былыс?а жатады?
 • (химиялы?)
 • 6. Заттарды, оларды? ?асиеттерін, бас?а

  заттар?а айналып т?рленуін ?арастыратын п?н. (химия)

  7.Н?тижесінде белгілі заттардан бас?а заттар т?зілетін ??былыстар.

  (Химиялы? ??былыстар)

  ?р т?рлі т?сті модельдерді? шарларымен топ?а б?лінеді

                 1 топ ?ара

                  2 топ ?ызыл

                  3 топ а?

  Мына н?рселермен сіздерді топ?а біріктіру ?шін не істейміз:

  ?р шардан модельдер ??растыру

  ?р топ ?з модельдерін к?рсетеді:

  М??алім ?з с?зімен Б?ларды  атомдар ж?не молекулалар деп атайды деп та?та?а та?ырыпты шы?арады ( слайд)

  “Естігенімді ?мытамын,

     к?ргенімді есте са?таймын,

    а?ыл - оймен істегенімді    т?сінемін”  деген с?здермен саба?ымызды бастаймыз.Топ ережелерін са?таймыз.

  *?йымшыл болу

  *Бір-біріні?  пікірін ты?дау

  *Кезекпен с?йлеу

  *Бір-бірін кемсітпеу

  *?з ойын орта?а салу,к?мектесу

  *Уа?ытты тиімді пайдалану

  *Белсенді болу

  М??аліммен амандасады. О?ушылар бір-бірімен амандасады

  О?ушылар т?рлі  т?сті стикерлердегі с?ра?тар?ажауабын іздеп табады

  О?ушылар топтарын тауып,бірігеді,модель шарларын біріктіріп бір фигураны к?рсетеді.?андай атомдардан біріктірілгені туралы айтады

  Т?саукесер

  2- 3мин

  Саба? ма?сатымен таныстыру, табысты критерийлерді о?ушылармен бірге ??ру

  Та?та?а ?араймыз,нені? суретін к?ріп т?рсы?дар ? (Балы?ты? суреті)Балалар казір б?ріміз топ болып «алтын балы?ты» ?стап алып о?ан ?з армандарымызды ойлаймыз,орындалу ?шін балы? ?а??асын білім н?рімен толтырамыз,сонда ?ана бізді? балы?ымыз тілегімізді орындайды.?анекей,б?ріміз жа?а м?ліметтерді топпен бірігіп ж?мыс жасайы?.

  О?ушылар оз ойларын орта?а салады ж?птасып,топтасып пікірлесіп бір жауап айтады. экранда к?рсетілген суретке ??гіме ??ра отырып, жа?а та?ырыпты аны?тайды. Б?рыннан білетін білімдерін пайдалана отырып, ?з ойын ашы?, еркін білдіре алады. Саба?ты? та?ырыбын ашып, ма?сатын аны?тайды.

  Негізгі б?лім

  Жалпы

  20 минут

  5-7 мин

  5 минут

  7минут

  Та?ырыбы §6 Атомдар мен молекулалар.Жай ж?не к?рделі заттар

   Атомдар мен молекулалар.Жай ж?не к?рделі заттар о?улы?та?ы м?ліметпен салыстырып, д?птерге т?ртіп алы?дар. 1«Фишбоун» ?дісімен топтар жа?а саба?ты ме?гереді«Білім шы?ына жету»1 топ?а тапсырма: ?р топ?а балы? суреті беріледі:Балы?ты? ?а??асына жа?а м?ліметтерді жазады. Атомдар, молекулалар, жай заттар мен к?рделі заттар?а мысалдар келтіреді.

  1.Басы :Саба?ты? та?ырыбы жазылады2.?абыр?аны? жо?ар?ы жа?ына ??ымдар жазылады.(Атом,молекула,жай зат,к?рделі зат,химиялы? ?осылыстар.)Барлы? заттар жай ж?не к?рделі болып б?лінеді. Жай заттар бір ?ана элементтерден т?рады, ал к?рделі заттарды? ??рамына екі немесе одан да к?п элементтер кіреді. Жай заттар екі т?рлі: металдар ж?не бейметалдар.К?рделі затты? формуласын химиялы? та?балар к?мегімен ?рнектеп, химиялы? ?осылыстар деп атайды.

  3.Т?менгі б?лігіне т?сініктер жазылады.Жай заттар бір ?ана атом т?рінен т?рады,к?рделі заттар атомдарды? бірнеше т?рінен т?рады.Атомдар бірігіп молекула т?зеді.Жай затта да екі атомнан т?ратын молекула т?зеді.  Атом -затты? химиялы? жолмен б?лінбейтін е? ?са? б?лшегі.Молекула- затты? ??рамы мен ?асиетін са?тайтын е? кіші б?лшегі.Атом – молекулалы? ілімді ал?аш химия?а пайдаланып, оны ?р ?арай дамыт?ан ?алым М.В.Ломоносов еді. Ілімні? негізгі ?а?идалары т?мендегідей: 1.Барлы? заттар «корпускуладан» т?рады.(молекуланы Ломоносов солай деп ата?ан)

  2.Молекулалар элементтен т?рады. (атомды Ломоносов солай деп ата?ан)

  3. Б?лшектер – молекула ж?не атом ?немі ?оз?алыста болады.

  4.Жай затты? молекулалары бірдей атомдардан, ал к?рделі затты? молекулалары ?р т?рлі атомдардан т?рады.

  4.??йры?ына: Та?ырып бойынша негізгі т?йін жазылады.?р топ?а тапсырма беріледі.Жай заттар мен к?рделі заттарды? модельдерін ??растыру

  Тренинг: Атомдар Молекулалар ойыныИнтерактивті та?тада тапсырма беріледі.Жай ж?не к?рделі заттарды аны?таМ?тінмен ж?мыс.    Жай ж?не к?рделі заттарды теріп жазып, жікте. Жазира ?й жинап, тазала?анды ?натады. Б?гін де анасынан ?йренгені бойынша алдымен ізбес суын ?зірлеп б?лме ?абыр?асыны? ластан?ан жерлерін ?ктеді. Еденді хлор ?осыл?ан сумен жуып алды. Онан со? тама? ?амына кірісті. Алма ?осыл?ан т?тті б?ліш дайындауды ойлады да ?амырды? ??рамына ас содасын, т?з, ?ант, май ?осты. Ендігі кезекте салат дайындауды ой?а алды. ?араса, ?йде сірке ?ыш?ылы жо? екен, ж?гіріп д?кенге барды. К?н жа?быр еді. Абайсызда с?рініп кетіп, темірге ая?ын со?ып, жара?аттап алды. ?йге келген со? алдымен ?олын жылы сумен, артынан спиртпен жуды да, жара?а иод жа?ып та?ып тастады. Ая?ыны? ауыр?анына ?арамастан  айна алдына келіп к?міс сыр?а, са?инасын та?ып ?сті-басын ретке келтірді. Туыстарын т?тті б?лішпен ?арсы алатыны есіне т?сіп ж?зіне к?лкі ?йірілді. Жай заттар: хлор,темір,иод,к?міс,К?рделі заттар:сірке ?ыш?ылы, ізбес суы,т?з,?ант,су,спирт.

  1.Берілген заттарды кестеге  +, -  белгісімен  толтыры?дар

  Затты? аты

  Жай зат

  К?рделі зат

  Су

  Мыс

  Марганцовка

  ?ант

 •  
 • Ас т?зы

   

   

  М?тінді о?ып, ж?птасып ж?не топтасып талдайды.Орта?а идеяларын айтып ?орытындылап, бас?а топтардын алдында берген тапсырманы ?ор?айды. Атомдар,молекулалар, жай ж?не к?рделі заттар ??рылысында?ы ерекшелік, ?асиеттерін толы? сипаттап кестеге толтырып  алады, м?лімет айтады.

  О?ушылар жеке,ж?птасып топпен бірігіп орындайды.Та?та?а топпен бірігіп ?ор?айды.

  .

  О?ушылар топпен бірігіп модельдерді  ??растырады.

  О?ушылар берілген тапсырмаларды жеке ж?не ж?птасып орындайды,д?птерлеріне жазып,талдайды.Д?рыс жауаптарын ИБ та?тадан,салысты-рып, тексереді.

  Тапсырманы орындап бол?ан со?, интербелсенді та?таны? к?мегімен ж?мыстарын ?зара тексереді.

  ?орытынды

  Уйге тапсырма беру

  Ба?алау

  5 минут

  «Сократты? ??гіме» ?дісі ар?ылы

  3минут

  Сократты? ??гіме ?дісі ар?ылы ?р топтан бір о?ушыдан 3 о?ушы орта?а шы?ады,  топты? барлы? о?ушылары жа?а та?ырып бойыншаосы  о?ушылар?а  с?ра?тар ?ойылады:

  Атом деген  не?

  Молекула деген не?

  Жай ж?не к?рделі зат деген не?

  §6  ?р о?ушы осы та?ырып бойынша №9,10 тапсырмалар VІІ. О?улы?пен ж?мыс 1) 21 – беттегі №1 – 8 с?ра?тар?а ауызша жауап беру.

  2) 21 – беттегі № 9, 10 – с?ра?тарды жазбаша орындау

  Топтар бір-бірін ?олпаштау ар?ылы ба?алайды.

  «Барма?тар» ар?ылы саба?ты ме?геруін ба?алайды

Просмотр содержимого документа
«Атомдар мен молекулалар. Жай ж?не к?рделі заттар.»

К.Мендалиев атындағы орта жалпы білім беретін мектебі

Тақырыбы: « Атомдар мен молекулалар.Жай және күрделі заттар»

Химия пәнінен

8 а сынып

Өткізген: Каримова Мактым Мендибайевна

Химия пәнінің мұғалімі

ІІ санат,ІІІ деңгейлік курстан

сертификатталған2015-2016 оқу жылы

Күні: 18 қыркүйек 2015 жыл

Сабактың тақырыбы: §6 Атомдар мен молекулалар.Жай және күрделі заттар

Сабақтың мақсаты: Оқушылар атомдар мен молекулалар ,заттың құрылысын ,қасиеттерін, жіктелуін сипаттауға,бірі бірімен салыстыруға үйренеді. Сабақ барысында  оқушылардың ғылыми – танымдық белсенділігін және сыни ойлауын арттыру.

Күтілетін нәтиже:

А)Атомдар ,молекулалар,жай және күрделі заттар туралы мәліметтерді анықтайды,талдайды

В) Жай және күрделі заттардың қасиеттеріндегі ерекшіліктеріне тұжырымдама жасайды , дәлелдейді.

С)Химиялық модельдерді қолдана отырып,жай заттар мен күрделі заттарды тәжірибе арқылы салыстырып, жасайды .

Д)Теориялық білімдерін практика жүзінде қолдана білуге және алған білімді тиянақтауға дағдыланады

Сабақтың типі: Жаңа сабақты меңгерту

Сабақтың әдісі: «Домино» ойыны ,«Ойлан ,жұптас,бөліс», «Фишбоун» , сократтық кеңес , тренинг «Атомдар,молекулалар»,кестелер,тапсырмалар

Сабақты ұйымдастыру формасы: жұптық,топтық

Дереккөздер; «Химик анықтамалығы», «Химия мектепте» 2013№5 журналы,

Интернет Wikipedia,youtube сайты.

Құрал-жабдықтар:Интерактивті тақта,стикерлер,мәтіндік парақшалар,балық суреттері,смайликтер,жулдызшалар.модельдер,темір,кремний,көміртек


Сабақ кезеңдері

Уақыты

Мұғалім әрекеті

Оқушы әрекеті

Кіріспе

1-2 мин

Ұйымдастыру

Оқушылармен амандасу, түгелдеу, сабаққа даярлығын қадағалау.

Оқушыларды топқа бөлу.

Оқушыларға үлестірме тапсырмалар үлестіріледі, тапсырмадағы жауабы бойынша жұпқа бөлінеді. (үлестірме тапсырмада үй жұмысы бойынша сұрақтар құрастырылған

5-7 минут

Оқушылармен амандасу. Смайликтер арқылы бүгінгі сабаққа келген көңіл күйлерін сұрау

Тренинг «Амандасу»

Үй тапсырмасын сұрау: «Домино»ойын түрінде.Сұрақтар мен жауаптар бір-бірімен жұптасады.

1.Физикалық денелерді құрайтын нәрсе?

 • (зат)

 • 2.Заттардың бір-бірінен айырмашылығын көрсететін белгілер?

 • (қасиеттері)

 • 3.Құрамына кіретін заттардың бөлшектері микроскоп арқылы да көрінбейтін қоспа?

 • (біртекті)

 • 4.Шынының балқуы қай құбылысқа жатады?

 • (физикалық)

 • 5.Темірдің тат басуы қандай құбылысқа жатады?

 • (химиялық)

6. Заттарды, олардың қасиеттерін, басқа

заттарға айналып түрленуін қарастыратын пән. (химия)

7.Нәтижесінде белгілі заттардан басқа заттар түзілетін құбылыстар.

(Химиялық құбылыстар)

Әр түрлі түсті модельдердің шарларымен топқа бөлінеді

1 топ қара

2 топ қызыл

3 топ ақ

Мына нәрселермен сіздерді топқа біріктіру үшін не істейміз:

Әр шардан модельдер құрастыру

Әр топ өз модельдерін көрсетеді:

Мұғалім өз сөзімен Бұларды атомдар және молекулалар деп атайды деп тақтаға тақырыпты шығарады ( слайд)“Естігенімді ұмытамын,

көргенімді есте сақтаймын,

ақыл - оймен істегенімді түсінемін” деген сөздермен сабағымызды бастаймыз.Топ ережелерін сақтаймыз.

*Ұйымшыл болу

*Бір-бірінің пікірін тыңдау

*Кезекпен сөйлеу

*Бір-бірін кемсітпеу

*Өз ойын ортаға салу,көмектесу

*Уақытты тиімді пайдалану

*Белсенді болу
Мұғаліммен амандасады. Оқушылар бір-бірімен амандасадыОқушылар түрлі түсті стикерлердегі сұрақтарғажауабын іздеп табадыОқушылар топтарын тауып ,бірігеді,модель шарларын біріктіріп бір фигураны көрсетеді.Қандай атомдардан біріктірілгені туралы айтады

Тұсаукесер

2- 3мин

Сабақ мақсатымен таныстыру, табысты критерийлерді оқушылармен бірге құру


Тақтаға қараймыз,ненің суретін көріп тұрсыңдар ? (Балықтың суреті)Балалар казір бәріміз топ болып «алтын балықты» ұстап алып оған өз армандарымызды ойлаймыз,орындалу үшін балық қаңқасын білім нәрімен толтырамыз,сонда ғана біздің балығымыз тілегімізді орындайды.Қанекей,бәріміз жаңа мәліметтерді топпен бірігіп жұмыс жасайық.


Оқушылар оз ойларын ортаға салады жұптасып,топтасып пікірлесіп бір жауап айтады. экранда көрсетілген суретке әңгіме құра отырып, жаңа тақырыпты анықтайды. Бұрыннан білетін білімдерін пайдалана отырып, өз ойын ашық, еркін білдіре алады. Сабақтың тақырыбын ашып, мақсатын анықтайды.

Негізгі бөлім

Жалпы

20 минут5-7 мин

5 минут

7минут

Тақырыбы §6 Атомдар мен молекулалар.Жай және күрделі заттар

Атомдар мен молекулалар.Жай және күрделі заттар оқулықтағы мәліметпен салыстырып, дәптерге түртіп алыңдар. 1«Фишбоун» әдісімен топтар жаңа сабақты меңгереді«Білім шыңына жету»1 топқа тапсырма: Әр топқа балық суреті беріледі:Балықтың қаңқасына жаңа мәліметтерді жазады. Атомдар, молекулалар, жай заттар мен күрделі заттарға мысалдар келтіреді.

1.Басы :Сабақтың тақырыбы жазылады2.Қабырғаның жоғарғы жағына Ұғымдар жазылады.(Атом,молекула,жай зат,күрделі зат,химиялық қосылыстар.)Барлық заттар жай және күрделі болып бөлінеді. Жай заттар бір ғана элементтерден тұрады, ал күрделі заттардың құрамына екі немесе одан да көп элементтер кіреді. Жай заттар екі түрлі: металдар және бейметалдар.Күрделі заттың формуласын химиялық таңбалар көмегімен өрнектеп, химиялық қосылыстар деп атайды.

3.Төменгі бөлігіне түсініктер жазылады.Жай заттар бір ғана атом түрінен тұрады,күрделі заттар атомдардың бірнеше түрінен тұрады.Атомдар бірігіп молекула түзеді.Жай затта да екі атомнан тұратын молекула түзеді. Атом -заттың химиялық жолмен бөлінбейтін ең ұсақ бөлшегі.Молекула- заттың құрамы мен қасиетін сақтайтын ең кіші бөлшегі.Атом – молекулалық ілімді алғаш химияға пайдаланып, оны әр қарай дамытқан ғалым М.В.Ломоносов еді. Ілімнің негізгі қағидалары төмендегідей: 1.Барлық заттар «корпускуладан» тұрады.(молекуланы Ломоносов солай деп атаған)

2.Молекулалар элементтен тұрады. (атомды Ломоносов солай деп атаған)

3. Бөлшектер – молекула және атом үнемі қозғалыста болады.

4.Жай заттың молекулалары бірдей атомдардан, ал күрделі заттың молекулалары әр түрлі атомдардан тұрады.

4.Құйрығына: Тақырып бойынша негізгі түйін жазылады.Әр топқа тапсырма беріледі.Жай заттар мен күрделі заттардың модельдерін құрастыру

Тренинг: Атомдар Молекулалар ойыныИнтерактивті тақтада тапсырма беріледі.Жай және күрделі заттарды анықтаМәтінмен жұмыс. Жай және күрделі заттарды теріп жазып, жікте. Жазира үй жинап, тазалағанды ұнатады. Бүгін де анасынан үйренгені бойынша алдымен ізбес суын әзірлеп бөлме қабырғасының ластанған жерлерін әктеді. Еденді хлор қосылған сумен жуып алды. Онан соң тамақ қамына кірісті. Алма қосылған тәтті бәліш дайындауды ойлады да қамырдың құрамына ас содасын, тұз, қант, май қосты. Ендігі кезекте салат дайындауды ойға алды. Қараса, үйде сірке қышқылы жоқ екен, жүгіріп дүкенге барды. Күн жаңбыр еді. Абайсызда сүрініп кетіп, темірге аяғын соғып, жарақаттап алды. Үйге келген соң алдымен қолын жылы сумен, артынан спиртпен жуды да, жараға иод жағып таңып тастады. Аяғының ауырғанына қарамастан айна алдына келіп күміс сырға, сақинасын тағып үсті-басын ретке келтірді. Туыстарын тәтті бәлішпен қарсы алатыны есіне түсіп жүзіне күлкі үйірілді. Жай заттар: хлор,темір,иод,күміс,Күрделі заттар:сірке қышқылы, ізбес суы,тұз,қант,су,спирт.

1.Берілген заттарды кестеге + , - белгісімен толтырыңдар

Заттың аты

Жай зат

Күрделі зат

СуМысМарганцовкаҚантТемірАс тұзыМәтінді оқып, жұптасып және топтасып талдайды.Ортаға идеяларын айтып қорытындылап, басқа топтардын алдында берген тапсырманы қорғайды. Атомдар,молекулалар, жай және күрделі заттар құрылысындағы ерекшелік, қасиеттерін толық сипаттап кестеге толтырып алады, мәлімет айтады.

Оқушылар жеке,жұптасып топпен бірігіп орындайды.Тақтаға топпен бірігіп қорғайды.

.

Оқушылар топпен бірігіп модельдерді құрастырады.Оқушылар берілген тапсырмаларды жеке және жұптасып орындайды,дәптерлеріне жазып,талдайды.Дұрыс жауаптарын ИБ тақтадан,салысты-рып, тексереді.

Тапсырманы орындап болған соң, интербелсенді тақтаның көмегімен жұмыстарын өзара тексереді.

Қорытынды

Уйге тапсырма беру

Бағалау

5 минут

«Сократтық әңгіме» әдісі арқылы

3минут

Сократтық әңгіме әдісі арқылы әр топтан бір оқушыдан 3 оқушы ортаға шығады, топтың барлық оқушылары жаңа тақырып бойыншаосы оқушыларға сұрақтар қойылады:

Атом деген не?

Молекула деген не?

Жай және күрделі зат деген не?§6 Әр оқушы осы тақырып бойынша №9,10 тапсырмалар VІІ. Оқулықпен жұмыс 1) 21 – беттегі №1 – 8 сұрақтарға ауызша жауап беру.

2) 21 – беттегі № 9, 10 – сұрақтарды жазбаша орындауТоптар бір-бірін қолпаштау арқылы бағалайды.«Бармақтар» арқылы сабақты меңгеруін бағалайдыСабақтардан көрініс


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Химия

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Атомдар мен молекулалар. Жай ж?не к?рделі заттар.

Автор: Каримова Мактым Мендибайевна

Дата: 06.11.2015

Номер свидетельства: 248806

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства