kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Химия п?нінен тарау бойынша тест тапсырмалары 8-сынып

Нажмите, чтобы узнать подробности

Химия п?нінен тарау бойынша тест тапсырмалары 8-сынып

  8 сынып.      І тарау бойынша тест тапсырмалары

Химиялы???былыс?а (физикалы???былыстан айырмашылы?ы) жататындар

а) автомобиль ?оз?алт?ышында бензинні? жануы    

?)с?тті? ашуы       б)?арды? еруі     

в)а?аштарда ?ырауды? пайда болуы

Химиялы? реакциялар?а мына белгілерді??айсылары т?н:

а)т?нба т?зілуі    ?)агрегатты? к?йді??згеруі      

б)газды? б?лінуі      в)затты??са?талуы

Таза заттар?а (?оспалардан ?згелері) жататындар:

  а)мыс   ?)?ант ерітіндісі (сахароза)   б)к?кірт    в)мыс кені

Мына берілгендерді? ішінде к?рделі заттар?а жататындары:

а)алтын     ?)к?кіртті сутек H2S   б)к?кірт   в)темір сульфиді FеS

?ай элементті? салыстырмалы атомды? массасы ?лкендеу:

а)к?міртек   ?)азот    б)литий      в)сутек

Салыстырмалы молекулалы? массасы ?лкен ?осылысты к?рсеті?дер:

а)хлорсутек HCI     ?)фторсутек HF    б)су H2O   в)к?кіртсутек H2S

MgO ?осылысында?ы магнийді? валенттігін аны?та?дар:

а)1?)3       б)2      в)4

Li2O ?осылысында?ы литийді? валенттігін аны?та?дар:

а)1?)3       б)2      в)4

Мына жазуларды??айсылары химиялы? реакция те?деулері бола алады:

а)H2+CI=2HCI     ?)2Mg+O2=2MgO      

б)AI+O2=AI2O3    в)HgO=Hg+O2

Мына жазуларды??айсылары химиялы? реакция те?деулері болып саналады:

а)4P+5O2=2P2O5?)NaOH+HCI=NaCI+H2O     

б)P+CI=PCI5          в)Zn+HCI=ZnCI2+H2

Келтірілген те?деулерді? ішіндегі айырылу реакцияларын к?рсеті?дер:

а)2C+O2=2CO?)NH4CI=NH3+HCI

б)Cu(OH)2=CuO+H2O     в)H2+CI2=2HCI

Берілген те?деулерді? ішіндегі ?осылу реакцияларын к?рсеті?дер:

а)2HgO=2Hg+O?)Fe+S=FeS

б)MgCO=MgO+CO2      в)2H2+O2=2H2O

Берілген реакция те?деуіндегі фосфорды? алдында?ы коэффицент:

P+O2→P2O5

а)1?)2       б)3      в)4

Реакция те?деуіндегі натрийді? алдында?ы коэффицент:

Na+CI2→NaCI

а)1?)2       б)3      в)4

Кальций оксидіндегі (СаО) кальцийді? массалы??лесі:

а)65%     ?)71        б)70%      в)82%

Мыс оксидіндегі (СuО) мысты?массалы??лесі:

а)70 %    ?)80        б)84%      в)90%

54 г суда ?анша моль зат бар:

а)1моль     ?)2моль       б)3моль      в)2,5моль

25 г ?ктасында (СаСО3) ?анша моль зат бар?

а)0,25 моль     ?)0,5моль       б)1 моль      в)1,5 моль

                      8 сынып.ІІ тарау бойынша тест тапсырмалары

1.Алюминий оксидіні? формуласында алюминийді? индексі:

а) 1-ге   ?)2-ге   б)3-ке  в)4-ке те?

2.К?кірт оксидіні? формуласында оттекті? индексі:

а) 1-ге   ?)2-ге   б)3-ке  в)4-ке те?

3. Ва+О2= ВаО те?деуінде калдырып кеткен коеффициенттерді? м?нін к?рсеті?дер:

а)1,1    ?)2,2     б)3,3    в)4,4

4..Са+О2=.СаО те?деуінде ?алдырып кеткен коеффициенттерді? м?нін к?рсеті?дер:

а)1,1    ?)2,2     б)3,3    в)4,4

5.?ай?осылыста оттекті? массалы??лесі к?п:

а)Li2O     ?)MgO    б)CaO   в)BaO

?ай?осылыста оттекті? массалы??лесі к?п:

а) АІ2 О3   ?) ?е2О3  б)В2О3   в)Р2О3

7. 2 моль фосфор жануы ?шін оттекті??анша зат м?лшері ж?мсалады?

4Р+5О2=2Р2О5

а) 5 моль  ?)2 моль  б)2,5 моль   в)1 моль

моль темірді? жануы ?шін оттекті??анша зат м?лшері ?ажет?4?е+3О2=2?е2О3

а) 3 моль   ?) 4 моль  б)0,75 моль  в) сені? жауабы?

9.Химиялы? реакция те?деулеріні??айсылары энтодермалы? процесті? мысалдары бола алады?

 а)H2+O2=2H2O+Q?)2H2O=2H2+O2-Qб)N2+3H2=2NH3+Qв)CaCO3=CaO+CO2Q

10. Химиялы? реакция те?деулеріні??айсылары экзотемалы? процесті? мысалдары бола алады?

а)C+O2=CO2+Q?)2HgO=2Hg+O2-Qб)CH4+2O2=CO2+2H2O+Qв)2H2O=2H2O2-Q

11. Сызбан?с?асы РH+O2→ Р2О5 +х реакция те?деуіне «х» затыны? формуласы ж?не оны?алдына ?ойылатын коэффициенті:

а) H2?)H2O     б)2H2O      в)3H2O

12. Берілген реакция те?деуіндегі х ж?не оны?алдында?ы коэффиценті  H2S+O2 → x+H2O   а)S      ?)SO2      б)H2     в)2SO2

13.Ацетиленні? С2H2 оттекте жану реакциясыны? те?деуіндегі оттек формуласыны?алдына ?ойылатын коэффицент:

а) 1   ?)3     б)2    в)5

14. Оттек жо?ары температурада беілген заттар ж?быны? еш?айсысымен?рекеттеснейді:

а)P CH4?)Au  H2O     б)Fe  H2     в)S  C2H2

15. Метанны?CH4 оттекте жану реакциясы те?деуіндегі коэффиценттерді?

а) 4-ке   ?) 7-ге  б) 6-?а  в) 8-ге

16. Оттек жо?ары температурада берілген заттар топтарыны??айсыларымен?рекеттеседі:

 а)CuO,H2,Fe      ?)P,H2,Mg     б)Cu, H2, Au     в) S, CH4, H2O

Просмотр содержимого документа
«Химия п?нінен тарау бойынша тест тапсырмалары 8-сынып»

Химия пәнінен тарау бойынша тест тапсырмалары 8-сынып
8 сынып. І тарау бойынша тест тапсырмалары


Химиялыққұбылысқа (физикалыққұбылыстан айырмашылығы) жататындар

а) автомобиль қозғалтқышында бензиннің жануы

ә)сүттің ашуы б)қардың еруі

в)ағаштарда қыраудың пайда болуы

Химиялық реакцияларға мына белгілердіңқайсылары тән:

а)тұнба түзілуі ә)агрегаттық күйдіңөзгеруі

б)газдың бөлінуі в)заттыңұсақталуы

Таза заттарға (қоспалардан өзгелері) жататындар:

а)мыс ә)қант ерітіндісі (сахароза) б)күкірт в)мыс кені

Мына берілгендердің ішінде күрделі заттарға жататындары:

а)алтын ә)күкіртті сутек H2S б)күкірт в)темір сульфиді FеS

Қай элементтің салыстырмалы атомдық массасы үлкендеу:

а)көміртек ә)азот б)литий в)сутек

Салыстырмалы молекулалық массасы үлкен қосылысты көрсетіңдер:

а)хлорсутек HCI ә)фторсутек HF б)су H2O в)күкіртсутек H2S

MgO қосылысындағы магнийдің валенттігін анықтаңдар:

а)1ә)3 б)2 в)4

Li2O қосылысындағы литийдің валенттігін анықтаңдар:

а)1ә)3 б)2 в)4

Мына жазулардыңқайсылары химиялық реакция теңдеулері бола алады:

а)H2+CI=2HCI ә)2Mg+O2=2MgO

б)AI+O2=AI2O3 в)HgO=Hg+O2

Мына жазулардыңқайсылары химиялық реакция теңдеулері болып саналады:

а)4P+5O2=2P2O5ә)NaOH+HCI=NaCI+H2O

б)P+CI=PCI5 в)Zn+HCI=ZnCI2+H2

Келтірілген теңдеулердің ішіндегі айырылу реакцияларын көрсетіңдер:

а)2C+O2=2COә)NH4CI=NH3+HCI

б)Cu(OH)2=CuO+H2O в)H2+CI2=2HCI

Берілген теңдеулердің ішіндегі қосылу реакцияларын көрсетіңдер:

а)2HgO=2Hg+Oә)Fe+S=FeS

б)MgCO=MgO+CO2 в)2H2+O2=2H2O

Берілген реакция теңдеуіндегі фосфордың алдындағы коэффицент:

P+O2→P2O5

а)1ә)2 б)3 в)4

Реакция теңдеуіндегі натрийдің алдындағы коэффицент:

Na+CI2→NaCI

а)1ә)2 б)3 в)4

Кальций оксидіндегі (СаО) кальцийдің массалықүлесі:

а)65% ә)71 б)70% в)82%

Мыс оксидіндегі (СuО) мыстыңмассалықүлесі:

а)70 % ә)80 б)84% в)90%

54 г суда қанша моль зат бар:

а)1моль ә)2моль б)3моль в)2,5моль

25 г әктасында (СаСО3) қанша моль зат бар?

а)0,25 моль ә)0,5моль б)1 моль в)1,5 моль
8 сынып.ІІ тарау бойынша тест тапсырмалары


1 .Алюминий оксидінің формуласында алюминийдің индексі:

а) 1-ге ә)2-ге б)3-ке в)4-ке тең

2.Күкірт оксидінің формуласында оттектің индексі:

а) 1-ге ә)2-ге б)3-ке в)4-ке тең

3... Ва+О2= ВаО теңдеуінде калдырып кеткен коеффициенттердің мәнін көрсетіңдер:

а)1,1 ә)2,2 б)3,3 в)4,4

4. ...Са+О2=...СаО теңдеуінде қалдырып кеткен коеффициенттердің мәнін көрсетіңдер:

а)1,1 ә)2,2 б)3,3 в)4,4

5.Қайқосылыста оттектің массалықүлесі көп:

а)Li2O ә)MgO б)CaO в)BaO

Қайқосылыста оттектің массалықүлесі көп:

а) АІ2 О3 ә) Ғе2О3 б)В2О3 в)Р2О3

7. 2 моль фосфор жануы үшін оттектіңқанша зат мөлшері жұмсалады?

4Р+5О2=2Р2О5

а) 5 моль ә)2 моль б)2,5 моль в)1 моль

моль темірдің жануы үшін оттектіңқанша зат мөлшері қажет?4Ғе+3О2=2Ғе2О3

а) 3 моль ә) 4 моль б)0,75 моль в) сенің жауабың

9.Химиялық реакция теңдеулерініңқайсылары энтодермалық процестің мысалдары бола алады?

а)H2+O2=2H2O+Qә)2H2O=2H2+O2-Qб)N2+3H2=2NH3+Qв)CaCO3=CaO+CO2Q


10. Химиялық реакция теңдеулерініңқайсылары экзотемалық процестің мысалдары бола алады?

а)C+O2=CO2+Qә)2HgO=2Hg+O2-Qб)CH4+2O2=CO2+2H2O+Qв)2H2O=2H2O2-Q


11. Сызбанұсқасы РH+O2→ Р2О5 +х реакция теңдеуіне «х» затының формуласы және оныңалдына қойылатын коэффициенті:

а) H2ә)H2O б)2H2O в)3H2O

12. Берілген реакция теңдеуіндегі х және оныңалдындағы коэффиценті H2S+O2 → x+H2O а)S ә)SO2 б)H2 в)2SO2


13.Ацетиленнің С2H2 оттекте жану реакциясының теңдеуіндегі оттек формуласыныңалдына қойылатын коэффицент:

а) 1 ә)3 б)2 в)5

14. Оттек жоғары температурада беілген заттар жұбының ешқайсысыменәрекеттеснейді:

а)P CH4ә)Au H2O б)Fe H2 в)S C2H2

15. МетанныңCH4 оттекте жану реакциясы теңдеуіндегі коэффиценттердің

а) 4-ке ә) 7-ге б) 6-ға в) 8-ге

16. Оттек жоғары температурада берілген заттар топтарыныңқайсыларыменәрекеттеседі:

а)CuO,H2,Fe ә)P,H2,Mg б)Cu, H2, Au в) S, CH4, H2O

8 сынып. ІІІ тарау бойынша тест тапсырмалары


1.Мына айтылғандардыңқайсысы сутекке сай келеді:

а)салыстырмалы молекулалық массасы -1 ә)судыңқұрамына кіреді

б)мырыш тұз қышқылымен әрекеттескенде түзіледі в)түссіз газ

2. Не себепті сутекті болашақтың отыны деп санайды

а) оттекпен әрекеттескенде көп энергия және қоршаған ортаны ластамайтын су бөлетіндіктен

ә)сутек – ең жеңіл газ және оны алыс жерлерге жеткізу ыңғайлы

б)сутекті алуға болатын шекізат қоры жеткілікті

3. Өндірісте сутекті:

а) метаннан ә)ауадан б)металмен қышқыл әрекеттескенде

в) металл мен су әрекеттескенде алады

4. Зертханада сутекті:

а) темір мен су ә) натрий мен су б) кальций оксиді сумен

в) мырыш тұз қышқылымен әрекеттескенде алады

5. Жағылған шырпыны:

а)сутек бар ыдысқа ә)оттек бар ыдысқа

б)сутек пен оттек қоспасы бар ыдысқа жақындату бәрінен де қауіптірек

6. Сутек:

а)негіздік және қышқылдық оксидтермен ә)негіздік оксидтермен

б)қышқылдық оксидтермен әрекеттеседі в)оксидтермен әрекеттеспейді

7. Сутек:

а)N2-пен ә) S-пен б) O2-пен в) HCI-мен әрекеттеспейді

8. Жоғары температурада сутек:

а) СI2-мен ә) O2-пен б) NaOH-пен в) N2-пен әрекеттеспейді

9. 8,1г мырыш оксиді толығымен мырышқа айналдыру үшін сутектіңқандай зат мөлшері қажет?(Mr(ZnO)=81)

ZnO+H2=Zn+H2O

а) 1 моль ә) 0,1 моль б) 2 моль в) сенің жауабың

10. 240г мыс оксидін толығымен мысқа айналдыру үшін сутектің

CuO+H2=Cu+H2O, (MrCuO)=80

а) 1 мольі ә)0,1 мольі б) сенің жауабың в) 3 мольі қажет

11.Орынбасу реакциясын көрсетіңдер:

а) H2+S=H2S ә) Mg+2HCI=MgCI2+H

б) 2NH3=3H2+N в)MgO+2HCI=MgCI2+H2O

12. Алмасу реакциясы қайсысы:

а) 2H2+O2=2H2O ә) Сa+2HOH=Ca(OH)2+H2

б) Fe2O3+3H2SO4=Fe2(SO4)3+3H2O в)H2+CI2=2HCI

13. Қышқылдардыңформулаларын көрсетіңдер:

а) H2SO4 ә)MgSO4 б) MgO в) HCI

14. Тұздардың формулалары:

а)NaCI ә)CaSO4 б)MgSO4 в)NaOH

15. Қышқылдар металдармен және негіздік оксидтермен әрекеттескенде үнемі:

а) су ә)сутек немесе басқа газдар б) тұз в) негіз түзіледі

16. Тұз қышқылымен:

а)Agә)AI б)Fe в)Zn

17. Азот қышқылының мыс (ІІ) гидроксидімен химиялық реакция теңдеуіндегі реакция өнімдерінің формулаларымен олардың алдындағы коэффиценті:

а) Cu(NO3)2және 2H2O ә) Сu(NO3)2 жәнеH2

б)CuOжәне 2H2Oв)CuOжәне H2O

18. магний хлориді:

а) MgO және HCI ә)Mg және HOH б)Mg және O2 в)Mg және HCI аралығындағы орынбасу реакциясының нәтижесінде алынады.

19. Хлорсутек қышқылының тұзы-кальций хлоридініңформуласындағы хлор атомыныңиндексі:

а)1 ә)2 б)3 в)4

20. Күкірт қышқылының тұзы-литий сульфаты формуласындағы литий атомының индексі:

а) 1 ә) 2 б)3 в)4

21. P→P2O5-+H2O→x айналым тізбегіндегі «х» деп белгіленген заттың формуласы:

а)H3PO2ә)H3PO4 б)H3PO3 в)N2

22. Э→ЭО2→H2ЭО3 айналым тізбегіндегі «Э» элементі:

а)CIә)S б)N в)P

23. Сұйылтылған күкірт қышқылы төмендегі заттармен әрекеттеседі:

а) Mg және Cu(OH)2ә)CO2және NaOH б)FeO және H2S в)P және CuCI2

24. Тұз қышқылы:

а) Cu-мен ә) CuO-мен б) Cu(OH)2-мен в) Zn-мен әрекеттеспейдіПолучите в подарок сайт учителя

Предмет: Химия

Категория: Тесты

Целевая аудитория: 8 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Химия п?нінен тарау бойынша тест тапсырмалары 8-сынып

Автор: Мукатаева Шолпан Жанбазаровна

Дата: 11.02.2016

Номер свидетельства: 291851

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства