kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Химия п?ні бойынша тест тапсырмалары

Нажмите, чтобы узнать подробности

  Химия п?ні бойынша тест тапсырмалары.

1.    Заттарды? ?айсысы жай зат?а жатады?
А. РН3
В. Р4
С. Р2 О3
D. P2 O5
Е. РСl3

2.    Теріс иондарды ?алай атайды?
А. Анодтар
В. Тоты?тыр?ыштар
С. Аниондар
D. Каниондар
E. Акцепторлар

3.    Мышьякты? жо?ары оксидіні? формуласында?ы индекстр ?осындысы
А. 4
В. 6
С. 5
D. 7
E. 8

4.    Aзонны? ?шшекке айналатын те?деуіндегі барлы? коэффициенттер ?осындыы.
А. 4
В. 2
С. 3
D. 5
E. 6
     
5.    Т?менде к?рсетілген ??былыстарды? ?айсысы химиялы? реакциялар?а жатады?
А. М?зды? еруі 
В. К?кіртті? жануы 
С. ?антты? еруі
D. С?тті? ашуы
Е. В, D

6.    Алюминийді? валенттігі нешеге те??
А. 1
В. 2
С. 3
D. 4
E. 5

7.    1 моль к?міртекте атом саны ?анша?
А. 6,02 ? 10²³
В. 6,02²³
С. 6 ? 23¹º
D. 1• 10²³
E. 12

8.    10 моль к?кіртті? массасы (г) –
А. 32 г.
В. 3,2 г.
С. 320 г.
D. 10 г.
Е. 16 г.
 
9.    ?нерк?сіпте оттекті ?ай заттан алады?
А. Судан
В. КМnO4
C. KClO3
D. HgO
E. Ауадан

10.    Т?мендегі реакция те?деуіндегі оттекті? алдына ?андай коэффициент ?ойылады CH4 + O2 →  CO2 + H2O?
A.    1
B.    2
C.    3
D.    4
E.    5

11.    Су ?рекеттеседі:
А. ?ыш?ылдармен
В. Негіздермен
С. Барлы? металдармен
D. Активті металдармен
Е. Сутекпен

12.    ?осылыстар арасынан ?ыш?ылды к?рсет:
А. Н2О
В. Са (ОН)2
С. NH3
D. NaCl
E. HNO313. Периодты? ж?йені? 7-ге те? горизонтальді жолдары аталады:
А. Периодтар
В. Топтар
С. ?атарлар
D. Жолдар
Е. Топшалар

14.Кремний атомнда?ы электрон ?абаттарыны? саны:
А. 1
В. 2
С. 3
D. 4
E. 5

15.Темір атомыны? ядросында?ы протондар саны:
A.    20
B.    55
C.    30
D.    8
E.    26

16.Бром Br2 молекуласында?ы химиялы? байланыс т?рі:
A.    Ионды?
B.    Металды?
C.    Коваленттік 
D.    Ковалентті полюсті
E.    Ковалентт полюссіз

17.?ай металл сілтілікке жатады:
A.    Ca
B.    Fe
C.    Ni
D.    Na
E.    Д?рыс жауап жо?

18.?ай затпен хлор ?рекеттеспейді?
A.    H2
B.    Na
C.    K
D.    CuO
E.    Ca

19.Период н?мірі с?йкес келеді:
A.    Протондар санына
B.    Сырт?ы ?абатта?ы электрондар санына
C.    Нейтрондар санына
D.    Электрон ?абаттарыны? санына
E.    Электрондарды? жалпы санына

20.Диссоциация кезінде анион ретінде тек гидроксид-ион, т?зетін заттар аталады:
A.    ?ыш?ылдар
B.    Орта т?здар
C.    Сілтілер
D.    ?ыш?ыл т?здар
E.    ?ос т?здар

21.Мына ?рекеттесулерді? бірінде ион алмасу реакциясы газ б?ле отырып ая?на дейін ж?реді:
A.    Cu(OH)2 + H2SO4
B.    KOH + Zn(NO3)2
C.    Na2CO3 + HCl
D.    LiOH + H2SO4
E.    MgCl2 + NaNO3

22.Алкандар?а жатады:
     А. С2Н2
В. С2Н4
С. С2Н6
D. С6Н6
Е. С6Н12

23.Мына металдарды? ?айсысы сумен ?рекеттеспейді?
А. Mg
В. Ca
С. Na
D. Be
Е. Ni
 
24.Бейметалды? ?асиеті ?те аны? бай?алатыны:
A. Si
B. N
C. P
D. Cl
E. S

25. 2, 8, 5, сандар ?атарына электрондарды? энергетикалы? де?гейлері с?йкес келетін атом:
     A. Al
     B. N
     C. P
     E. Cl
     D. S
 
26. Т?з ?ыш?ылыны? формуласы:
A. H2SO4
B. HCl
C. HNO3
E. H2S
D. H2CO3

27. 5% Ерітінді даярлау ?шін 2 г ?антты ерітетін суды? массасы те?:
A. 19 г 
B. 20 г
C. 40 г
E. 38 г
D. 52 г

Просмотр содержимого документа
«Химия п?ні бойынша тест тапсырмалары »

  Химия пәні бойынша тест тапсырмалары.

1.    Заттардың қайсысы жай затқа жатады?
А. РН3
В. Р4
С. Р2 О3
D. P2 O5
Е. РСl3

2.    Теріс иондарды қалай атайды?
А. Анодтар
В. Тотықтырғыштар
С. Аниондар
D. Каниондар
E. Акцепторлар

3.    Мышьяктың жоғары оксидінің формуласындағы индекстр қосындысы
А. 4
В. 6
С. 5
D. 7
E. 8

4.    Aзонның өшшекке айналатын теңдеуіндегі барлық коэффициенттер қосындыы.
А. 4
В. 2
С. 3
D. 5
E. 6
     
5.    Төменде көрсетілген құбылыстардың қайсысы химиялық реакцияларға жатады?
А. Мұздың еруі 
В. Күкірттің жануы 
С. Қанттың еруі
D. Сүттің ашуы
Е. В, D

6.    Алюминийдің валенттігі нешеге тең?
А. 1
В. 2
С. 3
D. 4
E. 5

7.    1 моль көміртекте атом саны қанша?
А. 6,02 ∙ 10²³
В. 6,02²³
С. 6 ∙ 23¹º
D. 1• 10²³
E. 12

8.    10 моль күкірттің массасы (г) –
А. 32 г.
В. 3,2 г.
С. 320 г.
D. 10 г.
Е. 16 г.
 
9.    Өнеркәсіпте оттекті қай заттан алады?
А. Судан
В. КМnO4
C. KClO3
D. HgO
E. Ауадан

10.    Төмендегі реакция теңдеуіндегі оттектің алдына қандай коэффициент қойылады CH4 + O2 →  CO2 + H2O?
A.    1
B.    2
C.    3
D.    4
E.    5

11.    Су әрекеттеседі:
А. Қышқылдармен
В. Негіздермен
С. Барлық металдармен
D. Активті металдармен
Е. Сутекпен

12.    Қосылыстар арасынан қышқылды көрсет:
А. Н2О
В. Са (ОН)2
С. NH3
D. NaCl
E. HNO313. Периодтық жүйенің 7-ге тең горизонтальді жолдары аталады:
А. Периодтар
В. Топтар
С. Қатарлар
D. Жолдар
Е. Топшалар

14.Кремний атомндағы электрон қабаттарының саны:
А. 1
В. 2
С. 3
D. 4
E. 5

15.Темір атомының ядросындағы протондар саны:
A.    20
B.    55
C.    30
D.    8
E.    26

16.Бром Br2 молекуласындағы химиялық байланыс түрі:
A.    Иондық
B.    Металдық
C.    Коваленттік 
D.    Ковалентті полюсті
E.    Ковалентт полюссіз

17.Қай металл сілтілікке жатады:
A.    Ca
B.    Fe
C.    Ni
D.    Na
E.    Дұрыс жауап жоқ

18.Қай затпен хлор әрекеттеспейді?
A.    H2
B.    Na
C.    K
D.    CuO
E.    Ca

19.Период нөмірі сәйкес келеді:
A.    Протондар санына
B.    Сыртқы қабаттағы электрондар санына
C.    Нейтрондар санына
D.    Электрон қабаттарының санына
E.    Электрондардың жалпы санына

20.Диссоциация кезінде анион ретінде тек гидроксид-ион, түзетін заттар аталады:
A.    Қышқылдар
B.    Орта тұздар
C.    Сілтілер
D.    Қышқыл тұздар
E.    Қос тұздар

21.Мына әрекеттесулердің бірінде ион алмасу реакциясы газ бөле отырып аяғна дейін жүреді:
A.    Cu(OH)2 + H2SO4
B.    KOH + Zn(NO3)2
C.    Na2CO3 + HCl
D.    LiOH + H2SO4
E.    MgCl2 + NaNO3

22.Алкандарға жатады:
     А. С2Н2
В. С2Н4
С. С2Н6
D. С6Н6
Е. С6Н12

23..Мына металдардың қайсысы сумен әрекеттеспейді?
А. Mg
В. Ca
С. Na
D. Be
Е. Ni
 
24.Бейметалдық қасиеті өте анық байқалатыны:
A. Si
B. N
C. P
D. Cl
E. S

25. 2, 8, 5, сандар қатарына электрондардың энергетикалық деңгейлері сәйкес келетін атом:
     A. Al
     B. N
     C. P
     E. Cl
     D. S
 
26. Тұз қышқылының формуласы:
A. H2SO4
B. HCl
C. HNO3
E. H2S
D. H2CO3

27. 5% Ерітінді даярлау үшін 2 г қантты ерітетін судың массасы тең:
A. 19 г 
B. 20 г
C. 40 г
E. 38 г
D. 52 г

28. Оттек жай зат түрінде кздеседі:
A. Жер қыртысында
B. Суда
С. Гранитте
D. Борда
Е. Атмосферада

29. Азоттың ең жоғарғы валенттігі көрсетілген оксид:
A. N2O
B. NO
C. N2O3
D. NO2
E. N2O5

30. Мына реакцияны теңестіру кезінде N2 + H2 → NH3, азот формуласының алдына қойылатын коэфицентті тап:
A. 1
B. 2
C. 3
E. 4
D. 5
Тест жауаптары:
1.B
2.C
3.D
4.D
5.E
6.C
7.A
8.C
9.E
10.B
11.D
12.E
13.A
14.C
15.E
16.E
17.D
18.D
19.D
20.C
21.C
22.C
23.E
24.B
25.C
26.B
27.D
28.E
29.E
30.A

 ТЕСТ

1.    Сулы ерітіндіде диссоцияцияланған кезде анион ретінде тек қана гидроксид иондарын бөліп шығаратын күрделі затты не дейміз?
А) негіздер
Б) қышқылдар
В) тұздар
Г) орта тұздар

2.    І А топша элементіне төмендегілерден қайсысы жатады?
А) магний
Б) бор
В) натрий
Г) хлор

3.    Глюкозаның формуласын көрсет.
А) С6Н10О5
Б) С6Н12О6
В) С2Н5ОН
Г) С2Н4

4.    Көмірсулар нешеге бөлінеді?
А) 3-ке
Б) 4-ке
В) 2-ге
Г) 5-ке

5.    Адам қанының құрамында 0,1% болатын және жеміс-жидектерде болатын зат?
     А) дисахаридтер
     Б) фруктоза
     В) сахароза
    Г) глюкоза

6.    Өсімдіктердің тамырларында, жапырақтарында, тұқымдарында болатын зат?
А) Фруктоза
Б) Крахмал
В) Сахароза
Г) Глюкоза

7.    Периттің формуласын көрсет?
А) С2Н2
Б) FeS2
В) Ca3(PO4)2
Г) C6H6

8.    Өте қарама-қарсы атомдар кездессе немесе катиондар мен аниондар арасындағы байланыс қандай байланыс?
А) Ковалентті  байланыс
Б) Полярлы байланыс
В) Полярсыз байланыс
Г) Иондық байланыс

9.    Қоршаған орта әсерінен металдардың бұзылуын не дейміз?
А) Ион алмасу
Б) Карозия
В) тотықсыздандыру
Г) дұрысы жоқ

10.    Калцийдің молекулалық массасы қанша?
А) 40 г
Б) 23 г
В) 65 г
Г) 30 г

11.     Алкандардың жалпы фомуласы қандай?
А) CnH2n
Б) CnH2n - 2
В) CnH2n + 2
Г) дұрысы жоқ

12.     С2Н5 – ОН  қандай спирттің формуласы?
А) Этил спирті
Б) Метил спирті
В) пропил спирті
Г) бутил спирті

13.     СН3СООН ненің қышқылы?
А) Сірке қышқылы
Б) Құмырсқа қышқылы
В) Карбон қышқылы
Г) Күкірт қышқылы

14.     Құрамындағы сутек атомдары бір немесе бірнеше гидроксил топтарымен алмасқан көмірсутектердің туындыларын не дейміз?
А) Алкандар
Б) Карбондар
В) Спирттер
Г) Глюкоза

15.     Төмендегілерден қай қатар қара металдарға жатыды?
А) мыс, алюминий, темір, болат
Б) темір, күміс, мыс, шойын
В) алтын, күміс, мыс
Г) темір, шойын, болат

16.     Натрий мен калий силикатының артық мөлшердегі кремнеземмен аморфты мөлдір құймасы қандай зат?
А) цемент
Б) шыны
В) кірпіш
Г) шойын

17.     СаСО3 қандай зат?
А) құм
Б) сода
В) әктас
Г) шыны

18.     С7Н15СООН ненің формуласы?
А) гептанон 
Б) октанон
В) деканон
Г) бутанон

19.     Бір-бірінен СН2 тобы арқылы ерекшеленетін қатарды не дейміз?
А) гамологты қатар
Б) радикалдар
В) изомерлер
Г) фенолдар

20.     Фосфордың молекулалық массасы қанша?
А) 45 г
Б) 31г
В) 35г
Г) 40г

21.     Ортофосфор қышқылының формуласын көрсет.
А) 2Н3РО4
Б) 2НРО3
В) Н4Р2О7
Г) Н2РО4

22.     Галогендерге қандай элементтер жатады?
А) фтор, хлор, бром, йод, астат
Б) натрий, калий, вор, йод
В) магний, кальций, күміс
Г) натрий, хлор, оттек, азот

23.     Магний қай топша элементі?
А) ІА топша
Б) ІІА топша
В) ІІВ топша
Г) ІІІА топша

24.     Химиялық байланыстың неше түрі бар?
А) 4
Б) 5
В) 3 
Г) 2

25.     Периодтық кестеде неше период, неше топ және неше қатар?
А) 8 период, 7 топ, 11 қатар
Б) 10 период, 8 топ, 9 қатар
В) 7 период, 10 топ, 10 қатар
Г) 7 период, 8 топ, 10 қатар

26.    Ковалентті байланыс нешеге бөлінеді?
А) 3-ке
Б) 4-ке
В) 5-ке
Г) 2-ге

27.    Электр тогын ең жақсы өткізетін металл?
А) күміс
Б) мыс
В) темір
Г) калий

28.     Алюминий қай топша элементі?
А) ІА
Б) ІІА
В) ІІІА
Г) ІІВ

29.     Галогендер қай топша элементтері?
А) YА топша
Б) YIА топша
В) YIIА топша
Г) IYА топша

30.     Ацетилен формуласын көрсет?
А) С2Н4
Б) С6Н6
В) С6Н12
Г) С2Н2                          Жауаптары:

1. А
2. В
3. Б
4. А
5. Г
6. Б
7. Б
8. Г
9. Б
10. А
11. В
12. А
13. А
14. В
15. Г
16. Б
17. В
18. Б
19. А
20. Б
21. А
22. А
23. Б
24. В
25. Г
26. Г
27. А
28. В
29. В
30. Г


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Химия

Категория: Тесты

Целевая аудитория: 10 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Химия п?ні бойынша тест тапсырмалары

Автор: Кожахметова Рахилям Ибраимжановна

Дата: 14.03.2015

Номер свидетельства: 186203

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
1660 руб.
2370 руб.
1480 руб.
2110 руб.
1830 руб.
2620 руб.
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства