kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Химия п?ніні? «Электролиттік диссоциация ж?не электролиттерді? ?асиеттері ».docx

Нажмите, чтобы узнать подробности

Бекітемін

Мектеп директоры_________

К?ні________________

9 сыныпта?ы Химия п?ніні? «Электролиттік диссоциация ж?не электролиттерді? ?асиеттері » тарауы бойынша орта мерзімді жоспары.

Та?ырыбы, негізгі ма?саттары мен о?ытуды? н?тижелері. Бірізді саба?тар сериясы ая?тал?анда о?ушылары?ызды? бойында ?андай білім, білік, да?дыларды ?алыптастыр?ы?ыз келеді.

Ж?мысты? белсенді формалары (ЖЖ,ТЖ, ПЖ). О?ытуды жа?сарту ?шін АКТ пайдалана аласызба?

О?ушы ?рекетін ба?алауды сіз ?алай ?олданасыз?

Сыныпта?ы барлы? о?ушыларды ?алай ж?мыс?а тартасыз? (талантты, дарынды)

С?йлеуге ?йретудегі кедергілерді ?алай жоясыз?

Жоспарла?аны?ызбен к?ткені?ізге о?ушыларды? барлы?ыны? ?йренгенін ?алай аны?тайсыз?

Негізгі ма?сат:  Топты? ж?мысты тиімді ?йымдастыру ар?ылы о?ушыларды? танымды?  ойлауын  арттыру

1-саба?

Та?ырыбы:

Ерітінділердегі ион алмасу реакциялары              Ма?саты:Электролиттерді? суда?ы ерітінділері ?зара ?рекеттескенде реакция иондар арасында ж?ретіндігі жайында т?сінік беру, т?жірибеде ?олдана алуымен байланыстыру.                               К?тілетін н?тижелері: Ионды? реакция ??ымы туралы т?сініктері ?алыптасады; т?нба т?зіле ж?ретін реакциялар, газ б?ліне ж?ретін реакциялар, су ж?не бас?а аз диссоциацияланатын заттар т?зіле ж?ретін ионды? реакциялар туралы білу, ж?ру жа?дайларын мен себептерін т?сіну, т?жірибе ж?мыстары барысында ?олдана алу.

СТО, АКТ, о?ыту мен о?уда?ы жа?а т?сілдер, жас ерекшеліктеріне с?йкес о?ыту, о?ыту ?шін ба?алау ж?не о?уды ба?алау.

Жа?ымды психологиялы? к??іл-к?й орнату «?а??алар биі», «Шашу» шашу ар?ылы  топ?а б?лу, топ ережесін ?абылдау, ма?сат ?ою.

?й тапсырмасын «Ми?а шабуыл» Т?рткі с?ра?тар беру ар?ылы с?рау.Жа?а саба?ты ме?гертуде о?улы? бойынша топты? ж?мыс\м?тінмен ж?мыс,т?ртіп алу. М?тінді о?ыту?а арнал?ан ойын т?рі «Инсерт».                                                       Та?ырыпты? мазм?нын ашып, шешім шы?ару  ?шін постер дайындау  топты? ж?мыс.                                     Ойын жина?тау?а да?дыландыру.    Эссе жазу «Мені? а?замда?ы  ион алмасу реакцияларыны? ма?ызы»                     

Формативтік ба?алау,

?лшемдік

ба?алау.

Топты? ж?мыс ар?ылы, АКТ-ны пайдалану ар?ылы, сын т?р?ысынан ойландыру, постер ??ру  ар?ылы.

С?йлеу м?дениетін ?алыптастыру ?шін СТО с?ра?тарын ?ою, жауап алу.

О?ушыларды? берген жауаптарынан, тапсырманы орындаудан, рефлексия(екі ж?лдыз, бір тілек) пара?тарынан.

2-саба?

Та?ырыбы: Ерітінділердегі ион алмасу реакциялары         Ма?саты: Атал?ан та?ырып бойынша алын?ан білім-білік да?дыны дамыту; К?тілетін н?тиже: Танымды? тапсырмалар, жатты?улар ж?не есептер шы?ару барысында білім-біліктерін пайдалана біледі.

Диалогты? о?ыту: Т?рткі ж?не сына?тан ?ткізу с?ра?тары. Сыни т?р?ыдан ойлау: К?збен к?ретін ай?а?тар негізінде т?жырымдау. О?уды ж?не о?ыту ?шін ба?алау: бір сурет, бес с?з; АКТ-ны ?олдану;  танымды? тапсырмалар беру. Ынтыма?тасты? ж?не топта?ы бірлескен ж?мыс;  Жас ерекшеліктеріне с?йкес о?ыту.                   ?й тапсырмасын «Ми?а шабуыл» Т?рткі ж?не сына?тан ?ткізу с?ра?тары ар?ылы с?рау.  Ион алмасу реакцияларын ?айта  ?арастыру(топты? тапсырмалар). К?збен к?ретін ай?а?тар негізінде т?жырымдау.  Ойын жина?тау?а баулу: Бір сурет, бес с?з.

Формативтік ба?алау,

?лшемдік

ба?алау.

Диалогты о?ыту  ар?ылы, АКТ-ны пайдалану ар?ылы, ой ту?ызу, ми?а шабуыл, топты? ж?мыс ар?ылы.

С?здік ?орын ке?ейту ?шін т?рткі ж?не сына?тан ?ткізу с?ра?тарына жауап алу

Топты? ?жымдасты?тарынын артуынан, кері байланыстан,  танымды? тапсырмаларды орындаудан, рефлексия пара?тарынан.

3-саба?

Та?ырыбы: Электролиттік диссоциация т?р?ысынан ?ыш?ылдарды?, негіздер мен т?здарды? химиялы? ?асиеттері                                                                   Ма?саты : Электролиттік диссоциация т?р?ысынан ?ыш?ылдарды?, негіздер мен т?здарды? химиялы? ?асиеттерін т?сіндіру               К?тілетін н?тиже:Электролиттік диссоциация т?р?ысынан ?ыш?ылдар, негіздер мен т?здарды? химиялы? ?асиеттерін т?сіну,   ЭДТ т?р?ысынан аны?тама бере  білу

Диалогты о?ыту: с?ра? ?ою, ??гімелесу; Сыни т?р?ыдан ойлау?а ?йрету: Б-Б-Б кестесі, синквейн  О?уды ж?не о?ыту ?шін ба?алау:  ?ол шапала?тау,  смайликтер; АКТ-ны ?олдану; таныстырылым жасау, электронды о?улы?. Ынтыма?тасты? ж?не топта?ы бірлескен ж?мыс                                                            ?й тапсырмасы бойынша ойлы с?ра?тар?а жауап табу: С?зж?мба? «Жас химиктер».                             О?улы? м?тінін игерту. О?улы? бойынша топты? ж?мыс\м?тінмен ж?мыс,т?ртіп алу. М?тінді о?ыту?а «Б-Б-?» кестесі ?сынылады. Та?ырып бойынша синтездеу «Синквейн».

Формативтік ба?алау,

?лшемдік

ба?алау.

Диалогты о?ыту ар?ылы, СТО элементтері ар?ылы, Блум таксономиясы ар?ылы.

Тапсырманы с?рау ар?ылы, «Синквейн»?дісі ар?ылы

?сыныстар білдіруінен, танымды? тапсырмаларды орындауынан, жа?а идеялар білдіруінен, орта? шешім ?абылдай алуынан, рефлексия пара?тарынан.

4-саба?

Та?ырыбы: ?рекеттесуші заттарды? біреуі арты? алын?анда реакция те?деуі бойынша есептеулер.  Ма?саты: ?рекеттесуші заттарды? біреуі арты? алын?анда реакция те?деулері бойынша ж?ргізілетін санды? есептеулерді? шы?арылу жолдарын ме?герту. К?тілетін н?тиже: Санды? есептерді? шы?арылу жолдарын ме?гере отырып, ?зіндік тапсырмалар орындау барысында  білімдерін пайдалана біледі

Диалогты о?ыту: с?ра? ?ою, ??гімелесу;

Сыни т?р?ыдан ойлау?а ?йрету: топты? ж?мыс.  О?уды ж?не о?ыту ?шін ба?алау:  ?ол шапала?тау, жа?сы с?здер ар?ылы; АКТ-ны ?олдану; таныстырылым жасау, электронды о?улы?. Ынтыма?тасты? ж?не топта?ы бірлескен ж?мыс; ?й тапсырмасы бойынша м?ліметерді еске т?сіру: «Ми?а шабуыл» Т?рткі с?ра?тар беру. Есептерді? шы?ару жолдарыны? алгоитмін тал?ылау: Топты? тапсырма. ?рекеттесуші заттарды? біреуі арты? алын?анда реакция те?деуі бойынша ж?ргізілетін есепті? шешімін тап. Білімді т?жірибеде пайдалану: Тірек белгілері ар?ылы берілген есепті? мазм?нын ойша ?орытып, есепті шы?ару. Алын?ан білімді т?жырымдау: Берілген есепке зат массасыны? са?талу за?ы ж?не ??рам т?ра?тылы? за?ы бойынша талдау жаса. Ба?даршам. Та?дау жаса, ба?ала!

Формативтік ба?алау,

?лшемдік

ба?алау.

?аламтор материалдарынан пайдалану  ар?ылы, ми?а шабуыл, АКТ ар?ылы.

Есеп шы?аруды? алгоритмдерін талдау ар?ылы, о?ушыны?  пікірін ты?дау

Шы?армашылы? ж?мысты орындауынан, ?з ой- пікірін, к?з?арасын ашы? білдіруінен, постерді ?ор?аудан, рефлексия пара?тарынан.

 

Алматы облысы

Панфилов  ауданы

Шежін  орта  мектебі

Химия  п?ніні?  м??алімі

Ашкиева  Г?лзира  М?хамер?ызы

Просмотр содержимого документа
«Химия п?ніні? «Электролиттік диссоциация ж?не электролиттерді? ?асиеттері ».docx»

Бекітемін

Мектеп директоры_________

Күні________________

9 сыныптағы Химия пәнінің «Электролиттік диссоциация және электролиттердің қасиеттері » тарауы бойынша орта мерзімді жоспары.

Тақырыбы, негізгі мақсаттары мен оқытудың нәтижелері. Бірізді сабақтар сериясы аяқталғанда оқушыларыңыздың бойында қандай білім, білік, дағдыларды қалыптастырғыңыз келеді.

Жұмыстың белсенді формалары (ЖЖ,ТЖ, ПЖ). Оқытуды жақсарту үшін АКТ пайдалана аласызба?

Оқушы әрекетін бағалауды сіз қалай қолданасыз?

Сыныптағы барлық оқушыларды қалай жұмысқа тартасыз? (талантты, дарынды)

Сөйлеуге үйретудегі кедергілерді қалай жоясыз?

Жоспарлағаныңызбен күткеніңізге оқушылардың барлығының үйренгенін қалай анықтайсыз?

Негізгі мақсат: Топтық жұмысты тиімді ұйымдастыру арқылы оқушылардың танымдық ойлауын арттыру

1-сабақ

Тақырыбы:

Ерітінділердегі ион алмасу реакциялары Мақсаты:Электролиттердің судағы ерітінділері өзара өрекеттескенде реакция иондар арасында жүретіндігі жайында түсінік беру, тәжірибеде қолдана алуымен байланыстыру. Күтілетін нәтижелері: Иондық реакция ұғымы туралы түсініктері қалыптасады; тұнба түзіле жүретін реакциялар, газ бөліне жүретін реакциялар, су және басқа аз диссоциацияланатын заттар түзіле жүретін иондық реакциялар туралы білу, жүру жағдайларын мен себептерін түсіну, тәжірибе жұмыстары барысында қолдана алу.

СТО, АКТ, оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер, жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту, оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау.

Жағымды психологиялық көңіл-күй орнату «Қаңқалар биі», «Шашу» шашу арқылы топқа бөлу, топ ережесін қабылдау, мақсат қою .

Үй тапсырмасын «Миға шабуыл» Түрткі сұрақтар беру арқылы сұрау.Жаңа сабақты меңгертуде оқулық бойынша топтық жұмыс\мәтінмен жұмыс,түртіп алу. Мәтінді оқытуға арналған ойын түрі «Инсерт». Тақырыптың мазмұнын ашып, шешім шығару үшін постер дайындау топтық жұмыс. Ойын жинақтауға дағдыландыру. Эссе жазу «Менің ағзамдағы ион алмасу реакцияларының маңызы»

Формативтік бағалау,

Өлшемдік

бағалау.

Топтық жұмыс арқылы, АКТ-ны пайдалану арқылы, сын тұрғысынан ойландыру, постер құру арқылы.

Сөйлеу мәдениетін қалыптастыру үшін СТО сұрақтарын қою, жауап алу.

Оқушылардың берген жауаптарынан, тапсырманы орындаудан, рефлексия(екі жұлдыз, бір тілек) парақтарынан.

2-сабақ

Тақырыбы: Ерітінділердегі ион алмасу реакциялары Мақсаты: Аталған тақырып бойынша алынған білім-білік дағдыны дамыту; Күтілетін нәтиже: Танымдық тапсырмалар, жаттығулар және есептер шығару барысында білім-біліктерін пайдалана біледі.

Диалогтық оқыту: Түрткі және сынақтан өткізу сұрақтары. Сыни тұрғыдан ойлау: Көзбен көретін айғақтар негізінде тұжырымдау. Оқуды және оқыту үшін бағалау: бір сурет, бес сөз; АКТ-ны қолдану; танымдық тапсырмалар беру. Ынтымақтастық және топтағы бірлескен жұмыс; Жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту.. Үй тапсырмасын «Миға шабуыл» Түрткі және сынақтан өткізу сұрақтары арқылы сұрау. Ион алмасу реакцияларын қайта қарастыру(топтық тапсырмалар). Көзбен көретін айғақтар негізінде тұжырымдау. Ойын жинақтауға баулу: Бір сурет, бес сөз.

Формативтік бағалау,

Өлшемдік

бағалау.

Диалогты оқыту арқылы, АКТ-ны пайдалану арқылы, ой туғызу, миға шабуыл, топтық жұмыс арқылы.


Сөздік қорын кеңейту үшін түрткі және сынақтан өткізу сұрақтарына жауап алу

Топтық ұжымдастықтарынын артуынан, кері байланыстан, танымдық тапсырмаларды орындаудан, рефлексия парақтарынан.

3-сабақ

Тақырыбы: Электролиттік диссоциация тұрғысынан қышқылдардың, негіздер мен тұздардың химиялық қасиеттері Мақсаты : Электролиттік диссоциация тұрғысынан қышқылдардың, негіздер мен тұздардың химиялық қасиеттерін түсіндіру Күтілетін нәтиже:Электролиттік диссоциация тұрғысынан қышқылдар, негіздер мен тұздардың химиялық қасиеттерін түсіну, ЭДТ тұрғысынан анықтама бере білу


Диалогты оқыту: сұрақ қою, әңгімелесу; Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету: Б-Б-Б кестесі, синквейн Оқуды және оқыту үшін бағалау: қол шапалақтау, смайликтер; АКТ-ны қолдану; таныстырылым жасау, электронды оқулық. Ынтымақтастық және топтағы бірлескен жұмыс Үй тапсырмасы бойынша ойлы сұрақтарға жауап табу: Сөзжұмбақ «Жас химиктер». Оқулық мәтінін игерту. Оқулық бойынша топтық жұмыс\мәтінмен жұмыс,түртіп алу. Мәтінді оқытуға «Б-Б-Ү» кестесі ұсынылады. Тақырып бойынша синтездеу «Синквейн».

Формативтік бағалау,

Өлшемдік

бағалау.

Диалогты оқыту арқылы, СТО элементтері арқылы, Блум таксономиясы арқылы.

Тапсырманы сұрау арқылы, «Синквейн»әдісі арқылы

Ұсыныстар білдіруінен, танымдық тапсырмаларды орындауынан, жаңа идеялар білдіруінен, ортақ шешім қабылдай алуынан, рефлексия парақтарынан..

4-сабақ

Тақырыбы: Әрекеттесуші заттардың біреуі артық алынғанда реакция теңдеуі бойынша есептеулер. Мақсаты: Әрекеттесуші заттардың біреуі артық алынғанда реакция теңдеулері бойынша жүргізілетін сандық есептеулердің шығарылу жолдарын меңгерту. Күтілетін нәтиже: Сандық есептердің шығарылу жолдарын меңгере отырып, өзіндік тапсырмалар орындау барысында білімдерін пайдалана біледі


Диалогты оқыту: сұрақ қою, әңгімелесу;

Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету: топтық жұмыс. Оқуды және оқыту үшін бағалау: қол шапалақтау, жақсы сөздер арқылы; АКТ-ны қолдану; таныстырылым жасау, электронды оқулық. Ынтымақтастық және топтағы бірлескен жұмыс; Үй тапсырмасы бойынша мәліметерді еске түсіру: «Миға шабуыл» Түрткі сұрақтар беру. Есептердің шығару жолдарының алгоитмін талқылау: Топтық тапсырма. Әрекеттесуші заттардың біреуі артық алынғанда реакция теңдеуі бойынша жүргізілетін есептің шешімін тап. Білімді тәжірибеде пайдалану: Тірек белгілері арқылы берілген есептің мазмұнын ойша қорытып, есепті шығару. Алынған білімді тұжырымдау: Берілген есепке зат массасының сақталу заңы және құрам тұрақтылық заңы бойынша талдау жаса. Бағдаршам. Таңдау жаса, бағала!

Формативтік бағалау,

Өлшемдік

бағалау.

Ғаламтор материалдарынан пайдалану арқылы, миға шабуыл, АКТ арқылы.

Есеп шығарудың алгоритмдерін талдау арқылы, оқушының пікірін тыңдау

Шығармашылық жұмысты орындауынан, өз ой- пікірін, көзқарасын ашық білдіруінен, постерді қорғаудан, рефлексия парақтарынан.

Алматы облысы

Панфилов ауданы

Шежін орта мектебі

Химия пәнінің мұғалімі

Ашкиева Гүлзира Мұхамерқызы


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Химия

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 9 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Химия п?ніні? «Электролиттік диссоциация ж?не электролиттерді? ?асиеттері ».docx

Автор: Ашкиева Г?лзира М?хамер?ызы

Дата: 22.11.2015

Номер свидетельства: 256842

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства