kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Та?ырыбы: Америка ??рама Штаттары

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: Америка ??рама Штаттары                                       

Саба?ты? ма?саты: О?ушылар?а Америка ??рама Штаттарыны? экономикалы?-географиялы? жа?дайына сипаттама беру. Мемлекет  тарихына ж?не геосаяси жа?дайына то?талу
К?рнекілігі:  Интерактивті та?та, Д?ние ж?зіні? саяси
                         картасы, кесін карталар, атластар жина?ы,?осымша м?ліметтер
Саба?ты? т?рі: Д?ст?рлі емес, Дуэт саба?
Саба?ты? ?дісі: Т?сіндірмелі, с?ра?-жауап, сараманды?.
Саба?ты ?йымдастыру: «Алтын Ереже»

?й тапсырмасын тексеру.стикер ар?ылы екі топ?а б?лу.Постер жасау

1топ:Б?рын?ы Америка

2топ: ?азіргі Америка

Топтар бір-бірін формативті ба?алау

Ой тастау
О?ушылар, б?рімізді? осы ?мірде ?лкен армандарымыз бар. Міне енді аз ?ана уа?ыттан кейін барлы?ы?ыз алтын ?я мектептері?ізден ?ш?алы отырсыздар. ?ане армандап к?рі?іздерші егер м?мкіндік болса, шет елдерді? ?андай дамы?ан елдерінде о?ып, ж?мыс жаса?ылары?ыз  келеді? Ж?не неліктен ол елді та?дады?ыз?

И? д?рыс айтасыздар, барлы?ы?ызды? да армандары?ыз ?шан –те?із, ?ай- ?айсы?ызда экономикалы? т?р?ыдан дамы?ан, ?леуметтік де?гейі жо?ары елдерде о?ы?ылары?ыз, ж?мыс жаса?ылары?ыз  келеді. Б?л сіздерді? тал?амдары?ызды? жо?ыры екендігін к?рсетеді. Себебі ?р елді? ?зіндік ерешелігі бар екені рас. Олай болса, б?гінгі ?тетін елімізді? де сіздерді? та?даулары?ыз?а т?рарлы?тай мемлекет екенін айта ?ткім келеді.Ол -А?Ш мемлекеті

Не білеміз кезе?і. (Ой ша?ыру)
Ассосация ??ру /А?Ш туралы не білетінімізді жазайы?/(та?та?а маркермен)

Жа?а саба? т?сіндіру
Не білгіміз келеді кезе?і. (Ой дамыту) Слайд к?рсету  

Сен білесі? бе?  ?осымша деректерге шолу.

Америка ??рама Штаттары
Жеріні? ауданы-9 млн.363 мы? км²
Хал?ы-290 млн.адам
Астанасы-Вашингтон
Мемлекеттік ??рылымы-федерациялы? республика
Мемлекет басшысы-президент
За? шы?арушы органы-конгресс
Мемлекеттік тілі-а?ылшын тілі
?лтты? валютасы-америка доллары
?кімшілік-аума?ты? бірлігі-штаттар ж?не федералды? округ
Америка ??рама Штаттары-д?ние ж?зіндегі аса ірі мемлекеттерді? бірі. Ол жеріні? ауданы ж?нінен Ресей, Канада, ?ытайдан кейінгі т?ртінші орын алады. Мемлекеттік ??рылымы ж?нінен А?Ш 50 штаттан т?рады. Колумбия федералды округінен т?ратын федералды? республика болып табылады. А?Ш республикасын президент бас?арады, ол 4 жыл мерзімге сайланады.
Экономикалы? –географиялы? жа?дайы.
А?Ш аума?ыны? негізгі б?лігі Солт?стік Америка материгінде орналас?ан, сондай-а? Тыны? м?хитта?ы Гавай аралдары да елді? ??рамдас б?лігі болып табылады.Елді? ?олайлы деп ба?аланатын экономикалы?-географиялы? жа?дайыны? басты ерекшеліктері мынадай:
А?Ш ??рамына кіретін Гавай ж?не Аляска штаттары елді? бас?а б?ліктерімен ??рлы? ар?ылы шектеспейді;б?л ел аума?ында бірт?тас к?лік ж?йесін ?алыптастыру?а кедергі келтіріп,?леуметтік-экономикалы? айырмашылы?тар?а себепші болады.
Елді? шы?ысында Атлант,батысында Тыны? м?хит сулары ?ласып жатыр;б?л жа?дай А?Ш-ты? халы?аралы? экономикалы? ?атынастарын дамытуына ?те ?олайлы ?сер етіп, мемлекетті? ?ауіпсіздігін ?амтамасыз етеді.
А?Ш ?ндірісін алуан т?рлі шикізатпен ж?не арзан е?бек ресурстарымен ?амтамасыз етіп,?з кезегінде дайын тауарларды сатып алатын Латын Америкасы елдеріні? салыстырмалы т?рде жа?ын орналасуы ел экономикасыны? ?здіксіз дамуына себепші болады.
А?Ш-ты? к?ршілес орналас?ан Канадамен ж?не Мексикамен ??рлы?ты? шекаралары шартты т?рде ?зен-к?лдер, таулы айма?тар ар?ылы ?туі елдер арасында?ы сауда-экономикалы? ?атынастарды? дамуына ?олайлы жа?дай жасайды.
Мемлекет тарихы.

Ел астанасы-Вашингтон

Не білдік кезе?і (ой тол?ау)
 Ж?пты? ж?мыс . «Дамино» ойыны(о?ушылар сы?арын табу ар?ылы ж?птасады)
О?улы?пен ж?мыс

Ж?пты? ж?мыс тапсырмалары:
1. М?тінмен ж?мыс
А?Ш-ты? экономикалы?- географиялы? ?олайлы жа?ы
1.
2.
3.
4.

2.Сызбаны толтыр  (компьютермен ж?мыс)
А?Ш ауданы
хал?ы
Орташа халы? ты?ызды?ы
Мемлекеттік ??рылымы
астанасы

3.?алып ?ой?ан с?йлемдерді? орнын толтыр. (д?птермен ж?мыс)
1.А?Ш аума?ыны? негізгі б?лігі………..(Солт?стік Америка) материгінде орналас?ан, сондай-а? Тыны? м?хитта?ы …….(Гавай) аралдары да ??рамдас б?лігі болып табылады.
2.Елді? шы?ысында ……(Атлант), батысында …….(Тыны?) м?хит сулары ?ласып жатыр.
3.А?Ш республикасын ……(президент) бас?арады, ол …..(4) жыл мерзімге сайланады.

4. Сандарды с?йлет. (о?улы?пен ж?мыс)
13 ;       50;    290;      9 млн363мы?;     1790;   

5.Мыл?ау картамен ж?мыс.
А?Ш-ты кескін карта?а т?сір(интерактивті та?тада ж?мыс)        

6.Тест ж?мысы
1.А?Ш жеріні? ауданы ж?нінен нешінші орын алады?
А. 1              ?.2
Б.4                 В.6
2.А?Ш-ты? е? ал?а?ы президенті кім?
А.Джордж Буш                             Б.Джеймс Мэдисон
?.Франклин Рузвельт                  В.Джордж Вашингтон
3.А?Ш туында?ы 13 ?ызыл ж?не а? жола?тар нені білдіреді?
А.Елдерін білдіреді                                         Б. Шекарасын білдіреді
?. Ал?аш?ы штаттар санын білдіреді           В.Президенттер санын білдіреді
7. Суреттеу ж?мысы
Бір бет пара??а А?Ш туын бейнелеу

8. Атласпен ж?мыс.
А?Ш-ты? пайдалы ?азба ?орларын аны?тау.

9.Семантикалы? картамен ж?мыс
Білгенім
Мен ?шін ?ызы?
Мен ізденгім келеді 

3.?алып ?ой?ан с?йлемдерді? орнын толтыр. (д?птермен ж?мыс)
1.А?Ш аума?ыны? негізгі б?лігі……….. материгінде орналас?ан, сондай-а? Тыны? м?хитта?ы ……. аралдары да ??рамдас б?лігі болып табылады.
2.Елді? шы?ысында ……, батысында ……. м?хит сулары ?ласып жатыр.
3.А?Ш республикасын …… бас?арады, ол …..жыл мерзімге сайланады

 

Сергіту с?ті. Музыкамен: Интерактивті та?тадан «??сатып, танып білейік» атпен жасырын сурет ж?мба?ты шешелік

1.?йгілі орыс жазушысы А.С.Пушкин бейнесіндегі ел?
2.Орамалды ?йел ана бейнесінде ?андай елдер бейнеленген?
3. К??іл к?йі жо? адамны? бейнесінде ?андай материк бейнеленген?

 ?ол к?терсем солт?стік

Топ-топ бассам о?т?стік

?олды созсам жан-жа??а

К?рсетеді ба?ытты

Батыс пенен Шы?ысты

Иіліп с?лем берейік,

Экватор белде деп

Белді б?рай ?оз?аса?,

Са?ат тілі Батыс?а

Жер айналар Шы?ыс?а.

 

Тапсырма-ІІ ( Сандар ар?ылы ?ш топ?а б?лу)
Логикалы? с?ра?тар

2 ж?лдыз,1 тілек

Кері рефлексия ( смайликтер ар?ылы ) Рефлексия

Б?гін саба?та нені білдік?Сызбаны толтырайы?-Саба? ?нады ма?- Несімен ?нады?- ?ай орталы?та ?иын болды?

- Е? ?ызы?ты орталы? ?андай болды?
 

 

Білгенім

?йренгенім

?йренгім келеді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?йге тапсырма:
Не білуіміз керек кезе?і.

1. А?Ш жеріні? ауданы?
(9, 4 млн км²)
2. Мемлекеттік ??рылымы ?андай?
(Федеративтік республика)
3. ?кімшілік территориялы? б?лінісі?
(50 штаттан, 1 федералды? округтен т?рады)
4. А?Ш - ты? хал?ыны? саны? (320 млн адам)
5. А?Ш - тын за? шы?арушы органы? (Конгресс)
6. Жер к?лемі ж?нінен д?ние ж?зіндегі орны? (Ресей, Канада, ?ытайдан кейін 4 –орын)
7.А?Ш - тын мемлекеттік тілі ?ай тіл? (А?ылшын тілі)
8. Мемлекетті кім бас?арады? (Президент)
9. А?Ш - ты? ал?аш?ы президентін ата?дар. (Джордж Вашингтон)


 

Та?ырып-35, «А?Ш ?алалары» туралы м?нжазба дайындау. «Мен к?рген Америка» интернет сайтынан о?у

 Ба?алауды? рейтингілік ж?йесі

р/с

О?ушыны? аты-
      ж?ні
 

«Домино» ойыны

Ж?пты? ж?мыс тапсырмасы

Сергіту с?ті тапсырмасы

«Ми?а шабуыл» логикалы?
тапсырмасы

?пай саны

Ба?а

1

?ліп?алиев ?скен

 

 

 

 

 

 

2

Ж?машев М?рат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?орытындылау.

«5»  – 15-2 0 балл;

«4»  -  10 -15 балл;    

«3»  –7-10  балл;

2» - 1-4 балл

Просмотр содержимого документа
«Та?ырыбы: Америка ??рама Штаттары »

Тақырыбы: Америка Құрама Штаттары                                       

Сабақтың мақсаты: Оқушыларға Америка Құрама Штаттарының экономикалық-географиялық жағдайына сипаттама беру. Мемлекет  тарихына және геосаяси жағдайына тоқталу
Көрнекілігі:  Интерактивті тақта, Дүние жүзінің саяси
                         картасы, кесін карталар, атластар жинағы,қосымша мәліметтер
Сабақтың түрі: Дәстүрлі емес, Дуэт сабақ
Сабақтың әдісі: Түсіндірмелі, сұрақ-жауап, сарамандық.
Сабақты ұйымдастыру: «Алтын Ереже»

Үй тапсырмасын тексеру.стикер арқылы екі топқа бөлу.Постер жасау

1топ:Бұрынғы Америка

2топ: Қазіргі Америка

Топтар бір-бірін формативті бағалау

Ой тастау
Оқушылар, бәріміздің осы өмірде үлкен армандарымыз бар. Міне енді аз ғана уақыттан кейін барлығыңыз алтын ұя мектептеріңізден ұшқалы отырсыздар. Қане армандап көріңіздерші егер мүмкіндік болса, шет елдердің қандай дамыған елдерінде оқып, жұмыс жасағыларыңыз  келеді? Және неліктен ол елді таңдадыңыз?

Иә дұрыс айтасыздар, барлығыңыздың да армандарыңыз ұшан –теңіз, қай- қайсыңызда экономикалық тұрғыдан дамыған, әлеуметтік деңгейі жоғары елдерде оқығыларыңыз, жұмыс жасағыларыңыз  келеді. Бұл сіздердің талғамдарыңыздың жоғыры екендігін көрсетеді. Себебі әр елдің өзіндік ерешелігі бар екені рас. Олай болса, бүгінгі өтетін еліміздің де сіздердің таңдауларыңызға тұрарлықтай мемлекет екенін айта өткім келеді.Ол -АҚШ мемлекеті

Не білеміз кезеңі. (Ой шақыру)
Ассосация құру /АҚШ туралы не білетінімізді жазайық/(тақтаға маркермен)

Жаңа сабақ түсіндіру
Не білгіміз келеді кезеңі. (Ой дамыту) Слайд көрсету  

Сен білесің бе?  Қосымша деректерге шолу.

Америка Құрама Штаттары
Жерінің ауданы-9 млн.363 мың км²
Халқы-290 млн.адам
Астанасы-Вашингтон
Мемлекеттік құрылымы-федерациялық республика
Мемлекет басшысы-президент
Заң шығарушы органы-конгресс
Мемлекеттік тілі-ағылшын тілі
Ұлттық валютасы-америка доллары
Әкімшілік-аумақтық бірлігі-штаттар және федералдық округ
Америка Құрама Штаттары-дүние жүзіндегі аса ірі мемлекеттердің бірі. Ол жерінің ауданы жөнінен Ресей, Канада, Қытайдан кейінгі төртінші орын алады. Мемлекеттік құрылымы жөнінен АҚШ 50 штаттан тұрады. Колумбия федералды округінен тұратын федералдық республика болып табылады. АҚШ республикасын президент басқарады, ол 4 жыл мерзімге сайланады.
Экономикалық –географиялық жағдайы.
АҚШ аумағының негізгі бөлігі Солтүстік Америка материгінде орналасқан, сондай-ақ Тынық мұхиттағы Гавай аралдары да елдің құрамдас бөлігі болып табылады.Елдің қолайлы деп бағаланатын экономикалық-географиялық жағдайының басты ерекшеліктері мынадай:
АҚШ құрамына кіретін Гавай және Аляска штаттары елдің басқа бөліктерімен құрлық арқылы шектеспейді;бұл ел аумағында біртұтас көлік жүйесін қалыптастыруға кедергі келтіріп,әлеуметтік-экономикалық айырмашылықтарға себепші болады.
Елдің шығысында Атлант,батысында Тынық мұхит сулары ұласып жатыр;бұл жағдай АҚШ-тың халықаралық экономикалық қатынастарын дамытуына өте қолайлы әсер етіп, мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.
АҚШ өндірісін алуан түрлі шикізатпен және арзан еңбек ресурстарымен қамтамасыз етіп,өз кезегінде дайын тауарларды сатып алатын Латын Америкасы елдерінің салыстырмалы түрде жақын орналасуы ел экономикасының үздіксіз дамуына себепші болады.
АҚШ-тың көршілес орналасқан Канадамен және Мексикамен құрлықтық шекаралары шартты түрде өзен-көлдер, таулы аймақтар арқылы өтуі елдер арасындағы сауда-экономикалық қатынастардың дамуына қолайлы жағдай жасайды.
Мемлекет тарихы.

Ел астанасы-Вашингтон

Не білдік кезеңі (ой толғау)
 Жұптық жұмыс . «Дамино» ойыны(оқушылар сыңарын табу арқылы жұптасады)
Оқулықпен жұмыс

Жұптық жұмыс тапсырмалары:
1. Мәтінмен жұмыс
АҚШ-тың экономикалық- географиялық қолайлы жағы
1.
2.
3.
4.

2.Сызбаны толтыр  (компьютермен жұмыс)
АҚШ ауданы
халқы
Орташа халық тығыздығы
Мемлекеттік құрылымы
астанасы

3.Қалып қойған сөйлемдердің орнын толтыр. (дәптермен жұмыс)
1.АҚШ аумағының негізгі бөлігі………..(Солтүстік Америка) материгінде орналасқан, сондай-ақ Тынық мұхиттағы …….(Гавай) аралдары да құрамдас бөлігі болып табылады.
2.Елдің шығысында ……(Атлант), батысында …….(Тынық) мұхит сулары ұласып жатыр.
3.АҚШ республикасын ……(президент) басқарады, ол …..(4) жыл мерзімге сайланады.

4. Сандарды сөйлет. (оқулықпен жұмыс)
13 ;       50;    290;      9 млн363мың;     1790;   

5.Мылқау картамен жұмыс.
АҚШ-ты кескін картаға түсір(интерактивті тақтада жұмыс)        

6.Тест жұмысы
1.АҚШ жерінің ауданы жөнінен нешінші орын алады?
А. 1              Ә.2
Б.4                 В.6
2.АҚШ-тың ең алғақы президенті кім?
А.Джордж Буш                             Б.Джеймс Мэдисон
Ә.Франклин Рузвельт                  В.Джордж Вашингтон
3.АҚШ туындағы 13 қызыл және ақ жолақтар нені білдіреді?
А.Елдерін білдіреді                                         Б. Шекарасын білдіреді
Ә. Алғашқы штаттар санын білдіреді           В.Президенттер санын білдіреді
7. Суреттеу жұмысы
Бір бет параққа АҚШ туын бейнелеу

8. Атласпен жұмыс.
АҚШ-тың пайдалы қазба қорларын анықтау.

9.Семантикалық картамен жұмыс
Білгенім
Мен үшін қызық
Мен ізденгім келеді 

3.Қалып қойған сөйлемдердің орнын толтыр. (дәптермен жұмыс)
1.АҚШ аумағының негізгі бөлігі……….. материгінде орналасқан, сондай-ақ Тынық мұхиттағы ……. аралдары да құрамдас бөлігі болып табылады.
2.Елдің шығысында ……, батысында ……. мұхит сулары ұласып жатыр.
3.АҚШ республикасын …… басқарады, ол …..жыл мерзімге сайланадыСергіту сәті. Музыкамен: Интерактивті тақтадан «Ұқсатып, танып білейік» атпен жасырын сурет жұмбақты шешелік

1.Әйгілі орыс жазушысы А.С.Пушкин бейнесіндегі ел?
2.Орамалды әйел ана бейнесінде қандай елдер бейнеленген?
3. Көңіл күйі жоқ адамның бейнесінде қандай материк бейнеленген?

Қол көтерсем солтүстік

Топ-топ бассам оңтүстік

Қолды созсам жан-жаққа

Көрсетеді бағытты

Батыс пенен Шығысты

Иіліп сәлем берейік,

Экватор белде деп

Белді бұрай қозғасақ,

Сағат тілі Батысқа

Жер айналар Шығысқа.Тапсырма-ІІ ( Сандар арқылы үш топқа бөлу)
Логикалық сұрақтар

2 жұлдыз,1 тілек

Кері рефлексия ( смайликтер арқылы ) Рефлексия

Бүгін сабақта нені білдік?Сызбаны толтырайық-Сабақ ұнады ма?- Несімен ұнады?- Қай орталықта қиын болды?

- Ең қызықты орталық қандай болды?
Білгенім

Үйренгенім

Үйренгім келеді
Үйге тапсырма:
Не білуіміз керек кезеңі.

1. АҚШ жерінің ауданы?
(9, 4 млн км²)
2. Мемлекеттік құрылымы қандай?
(Федеративтік республика)
3. Әкімшілік территориялық бөлінісі?
(50 штаттан, 1 федералдық округтен тұрады)
4. АҚШ - тың халқының саны? (320 млн адам)
5. АҚШ - тын заң шығарушы органы? (Конгресс)
6. Жер көлемі жөнінен дүние жүзіндегі орны? (Ресей, Канада, Қытайдан кейін 4 –орын)
7.АҚШ - тын мемлекеттік тілі қай тіл? (Ағылшын тілі)
8. Мемлекетті кім басқарады? (Президент)
9. АҚШ - тың алғашқы президентін атаңдар. (Джордж Вашингтон)
Тақырып-35, «АҚШ қалалары» туралы мәнжазба дайындау. «Мен көрген Америка» интернет сайтынан оқу

 Бағалаудың рейтингілік жүйесі

р/с

Оқушының аты-
      жөні

«Домино» ойыны

Жұптық жұмыс тапсырмасы

Сергіту сәті тапсырмасы

«Миға шабуыл» логикалық
тапсырмасы

Ұпай саны

Баға

1

Әліпқалиев Өскен2

Жұмашев Мұрат
Қорытындылау.

«5» – 15-2 0 балл;

«4» - 10 -15 балл;

«3» –7-10 балл;

2» - 1-4 балл«Иә - Жоқ»
Көрсетілген деректердің дұрысына «иә», қатесіне «жоқ» деп жауап беріңдер.
1. Ниагара сарқырамасы Онтарио мен Эри көлдері аралығында орналасқан. (Иә)
2. АҚШ - та 70 - тен астам ұлттық саябақ бар. (Жоқ, 50 — ден астам)
3. Йеллоустон үлттық саябағы дүние жүзіндегі алғашқы ұлттық саябақ. (Иә)
4. Солт - Лейк - Сити қаласында 2002 - ші жылы қысқы олимпиадалық ойындар өтті. (Иә)
5. АҚШ лицензия сатудан дүние жүзінде жетекші орын алады. (Иә)
6. Қазақстанда АҚШ - пен бірлескен 150 кәсіпорындар бар. (Жоқ, 547 кәсіпорын бар)
7. «Дженерал моторс»- ғарыштық техника шығарады. (Жоқ, автомобиль жасайды)
8. 1992 жылы 30 қазанда АҚШ - тың ҚР - дағы Елшілігі ашылды. (Жоқ, 15 қыркүйекте)
9. 1991 жылы 16 желтоқсанда АҚШ Қазақстанның тәуелсіздігін таныды. (Жоқ, 25 желтоқсанда)
10. Нью - Йоркте БҰҰ - ның штап пәтері орналасқан. (Иә)

 0 балл – қанағаттанарлықсыз 
1-2 балл – қанағаттанарлықтан төмен 
3 балл – қанағаттанарлық 
4 балл – қанағаттанарлықтан жоғары 
5 балл – жеткілікті жақсы 
6 балл - жақсы 
7 балл - өте жақсы 
8 балл - үздікке жақын 
9 балл - үздік 
10 балл - өте үздік 

«Ең…Ең…Ең…» Жедел жауап беру

1.Ең үлкен арал — Гренландия
2.Ең биік шың — Джомолунгма
3.Ең үлкен түбек — Арабия
4.Ең кіші материк — Аустралия
5.Ең үлкен материк — Еуразия
6.Ең халқы көп мемлекет – Қытай
7.Ең үлкен тау — Анд
8.Ең кішкентай құс — Колибри
9.Ең терең шұңғыма — Мариан
10.Ең үлкен мұхит — Тынық
11.Ең биік сарқырама — Анхель
12.Ең үлкен көл — Каспий
13.Ең терең көл — Байкал
14.Ең кіші мұхит – Солтүстік Мұзды мұхит
15.Ең суы мол өзен – Амазонка
16.Ең ұзын өзен — Ніл
17.Ең суыққа төзімді құс — Пингвин
18.Ең биік жануар — Керік
19.Ең жүйрік сүтқоректі — Гепард
20.Ең ірі құс — Түйеқұс
21.Ең биік тау — Гималай
22.Ең үлкен шөл — Сахара
23.Ең кіші мемлекет — Ватикан
24.Ең тұзды теңіз – Қызыл теңіз
25.Ең суық материк — Антарктида
26.Ең үлкен ел – Ресей Федерациясы
27.Ең ірі құрлықтағы сүтқоректі — Піл
28.Ең ірі су жануары — Кит
29.Ең ірі ескек аяқты сүтқоректі — Морж
30.Ең көп жауын-шашын көп түсетін жер –Черапунджи

1-сұрақ: Бір шалдың жүзден астам ұрпағы болыпты.Оның көбі ұлдар, жиырма
шақтысы қыздар. Ұлдары мінез-құлықтарына байланысты үш топқа бөлінеді.
Біріншілері тәкәппар, ешкіммен сөйлеспейді, екіншілері байсалды, ал үшіншілері
кіммен болса да тіл табыса алады.
Жауабы: Д.И.Менделеев жасаған элементтердің периодтық жүйесі.
2 -сұрақ: Басына шыққанда бірден төрт елді көруге болатын тау қалай аталады және ол
қайда жатыр?
Жауабы: Мұзтау. Қазақстан Алтайы
3-сұрақ: Геохронологиялық жер жылнамалық кесте.
Жауабы: Кайнозой, Антроноген, Неоген, Палеоген.
Мезозой, Бор, Юра, Триас.
Палеозой, Пермь, Карбон, Девон, Силур, Ордовик.
Протерезой.
Архей.
4-сұрақ: Қазақ тіліндегі ең ұзын тіркес:
Жауабы: Қанағаттандырылмағандықтан.

6-сұрақ: Италияда «ит үңгірі» деп аталатын үңгір бар. Оның түбінде ұдайы көмір қышқыл
газы тұнып тұрады. Үңгірде адам еркін жүре береді, ал ит брлса, көп ұзамай-ақ
сенделіп барып құлайды. Неге?
Жауабы: Газ жерден 1м-ден артық биікке көтерілмейді, ит сондықтан құлайды.
7-сұрақ: Ертеде қойшылар ағаш тостағанда сүт пісіріп ішкен. Оны қалай түсіндіруге
болады?
Жауабы: Тасты қыздырып салып отырған.
8-сұрақ:
9-сұрақ: Барсакелмес атауының мәні неде?
10-сұрақ: Сіздер бейтаныс жерге кемемен жүзіп келіп, жергілікті адамдармен тіл
табыспақшы болып, оларға әртүрлі сұрақтар қоя бастадыңыздар. Ал олар сіздерге
«Кенгуру» деген сөзден басқа сөз айтқан жоқ. Сіздер қай жерге келдіңіздер және
адамдар не деп жауап берді?
Жауабы: Аустралия материгі. Жергілікте халық тілінде «Кенгуру» сөзі
«түсінбедім» деген мағнаны білдіреді.
11-сұрақ Африкада жерасты суын Конго ойысында тез шығарып алуға бола ма, әлде
Сахара шөлінде ме?
Жауабы: Сахара шөлінде жерасты суы жер бетіне жақын жайғасқан.
12-сұрақ: Саяхатшылар алғаш рет бұл жерге келгенде егістік алқабында биіктігі бір
метрден асатын, жапырақтары «күмістен» жемістері «алтыннан» тұратын
таңғажайып өсімдікті көрді. Бұл қай материк және қандай өсімдік еді?
Жауабы: Оңтүстік Америка. Жүгері.
13-сұрақ: Сіздер материкте оқымысты ғылым қызметкерлерінен басқа адамды
кездестірмейсіздер. Бірақ ешқайсысы зәулім ғылыми институттарға жұмысқа
бармайды және қарапайым вагон-үйлерде тұрады.
Бұл қай материк және қай халық?
Жауабы: Антарактида материгі және зерттеушілер.
14. Орамалды әйел-ана бейнесінде қандай елдер бейнеленген?
Жауабы: Португалия, Испания

5-сұрақ: Әйгілі орыс жазушысы А.С.Пушкин бейнесіндегі ел.
Жауабы: Италия

Көңіл күйі болмаған адамның бейнесінде қандай материк бейнеленген?
Жауабы: Африка
 

 

Корея-……. (Сеул)     Италия-….. (Рим)


Қытай-……. (Пекин)          Ұлыбритания-….. (Лондон)


Түркия-……. (Анкара) 

  

   Франция-…… (Париж)


Үндістан-…… (Дели)  

   Германия-……. (Берлин)


Жапония-…… (Токио)Қазақстан-................... Астана
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: География

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 11 класс

Скачать
Та?ырыбы: Америка ??рама Штаттары

Автор: Ихсанова Амина Искаковна

Дата: 18.09.2014

Номер свидетельства: 113837

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства