kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«Салааралы? кешендер географиясы» б?лімін ?орытындылау

Нажмите, чтобы узнать подробности

Сыныбы: 9

К?ні: 09.02.2016 ж

Саба?ты? та?ырыбы: «Салааралы? кешендер географиясы» б?лімін ?орытындылау

Ма?саты:  Отын энергетика кешені, конструкциялы? материалдар ?ндірісі мен химиялы? заттар кешені, машина жасау кешені, А?К, инфра??рылымды? кешен туралы теориялы? білімдерін практикамен ?штастыру, бекіту.

Саба?ты? типі: ?айталау саба?ы

Саба?ты? ?дісі: С?ра?-жауап

Саба?ты? к?рнекілігі: ?осымша деректер, о?улы?,  карта, слайд, интерактивті та?та т.б.

Саба?ты? барысы:

 1. ?йымдастыру кезе?і. О?ушылармен амандасу, оларды т?гендеу. О?ушылар назарын ?зіме аударту. О?ушылар?а психологиялы? ахуал ж?ргізу.
 2. ?й тапсырмасын тексеру

Б?гін ?йге берген саба?ты “Алтын тасты с?ра?тар ” ар?ылы с?ралады.  Ол ?шін ?р?айсымыз ?яшы?тарды та?дап с?ра?тар?а жауап беруіміз ?ажет.

 1. ?леуметтік инфра??рылымны? негізгі ма?саты?

Халы??а ?ызмет к?рсету

2. ?леуметтік инфра??рылымны? т?рлері к?п пе?

3. ?андай т?рлерін білесін?

Мысал: Жастар ?шін ?ызмет – білім беру, ал ?арт адамдар?а – к?рілікті ?леуметтік жа?ынан ?амтамасыз ету.

4. ?леуметтік инфра??рылымды орналастыруды? негізгі факторы?

Халы?ты? фактор.

5. Адамдар ?андай к?біректеу тауарлар?а а?ша ж?мсайды?

Адамдар азы?-т?ліктен ет, ?н ж?не ?ннан жасал?ан ?німдерге, к?к?ніске, май, ?ант ж?не к?мпит сатып алу?а, ал азы?ты? емес тауарлардан – киім, ая? киім ж?не т?рмысты? электр б?йымдарына к?бірек а?ша ж?мсайды.

6. Сауданы? негізгі б?лігі ?андай сауда орындарыны? ?лесіне тиеді?

7. ?аза?станда?ы б?лшек ж?не к?терме сауданы? орталы?ы? Алматы ?аласы.

8. Т?рмысты? ?ызмет к?рсету мекемелерін атап шы?.

Шаштараздар, кір жуатын жерлер, киім тазалау орындары, моншалар, автомобиль, т?рмысты? техникалар ж?ндеу, киім, ая? киім тігу. Негізінен б?лар ?алаларда шо?ырлан?ан.

9. «?аза?стан-2030» ба?дарламасында?ы басты міндеттерді? бірі? Хала?ты? денсаулы?ын са?тау.

10. Еліміздегі басты денсаулы? са?тау орталы?тары ?андай ?алаларда орналас?ан? Алматыда, Астанада, ?ара?анды мен Семейде.

11.Елімізді? «е?бектеніп жат?ан» халы?ты? е? ?лкен «армиясы»? – мектеп о?ушылары.

12. Елімізді? е? студенттік ?аласы: Алматы (181 жо?ар?ы о?у орындарыны? 66-сы орналас?ан).

13. Б?л курортты? зонасында 44 емдеу орыны бар, оны? 16-сы балалар?а арнал?ан. М?нда сумен (минералды? ж?не к?п суы), балшы?пен ж?не ?ара?айлы орманны? таза ауасымен емдейді. Б?л ?андай курорт зона? Шучье-Бурабай курортты? зонасы.

14. Б?л курорт зонасы (Павлодарды? жанында) балшы?пен емдеуге мамандан?ан? Мойынды курорты.

15.Елімізді? ?ай ??ірі т???ыш ?лтты? парк пен курортты? отаны? Солт?стік  ?аза?стан.

16. Б?л шаруашылы? ??рамына ?она? ?йлер, демалыс ?йлері мен базалары, санаторийлер, турбазалар, туристік к?лік ж?не т.б. кіреді.

17. ?ай жылы ж?не ?андай жа?а ?лтты? парктер мен тау ша??ысы базалары салынып, ?йымдастырылды? 1990 жылы, «Бурабай»,  «Шарын каньоны»,  «Катон?ара?ай».  

 1. Жа?а саба?. Тапсырма №1. С?йкестендіру кестесі.

1 Оны? негізгі міндеті – халы?ты, шаруашылы?ты? барлы? салаларын отынмен ж?не энергия ?уатымен ?амтамасыз ету.                                                                Отын ?нерк?сібіні? салалары

2 Жылу электр стансалары (ЖЭС)

Су электр стансалары (СЭС)

Атом электр стансалары (АЭС)                                                                                                                                                                                                      Отын энергетикалы? кешен

3 М?най ж?не м?най ??деу

Газ

К?мір                                                                                                                                                                                                                                            Екібаст?з к?мір алабы

4 Б?л к?мір алабыны? к?мірі тас к?мір, к?лі к?п (орташа к?лдігі 43%), сапасы т?мен, ?те ауыр байытылады ж?не кокстеуге келмейді.                                          Электр ?уаты

5 Б?л к?мір алабы Орталы?та орналасуымен ж?не жо?ары сапалы, аз к?лді, кокстелетін тас к?мір ретінде ?олайлы.                                                                    Су электр стансасы

6 Еліміздегі е? ірі конденсациялы электр стансасы                                                                                                                                                                      Атом электр станасасы

7 Электр стансасыны? типі. Республикамызда?ы электр ?уатыны? е? арзан т?рі                                                                                                                          ?ара?анды к?мір алабы

8 1973 жылы А?тау ?аласында салын?ан. Электр стансаны? ?шінші типі                                                                                                                                      Жел электр стансасы

9 Жо??ар ?а?пасында б?л электр стансасын салу жоспарлануда                                                                                                 «Шеврон - Тексако», «Казм?найгаз», «Эксон-Мобил» т.б.

10 ?аза?станда?ы м?най мен газды ірі компаниялар                                                                                                                                                                     Екібаст?з МАЭС-1

Тапсырма №2.  Картамен ж?мыс. Б?л тапсырмада ?аза?станны? экономикалы? картасын пайдаланамыз. Тапсырмада карта?а стикерлерді жабыстырып, м?нда пайдалы ?азбаларды? ж?не к?сіпорындарыны? орнын аны?таймыз.

Тапсырма №3. Кроссворд. Агро?нерк?сіп.

 1. Агро?нерк?сіпті?  ІІІ буыны.
 2. ?сімдік шаруашылы?ы ба?ша шаруашылы?ы, ж?зім шаруашылы?ы ж?не осы шаруашылы?тан т?рады.
 3. Ауыл шаруашылы?ында негізгі зат ?рі е?бек ??ралы болып саналады.
 4. ?аза?станны? ?ай айма?ында к?зде, ?ыс?а ?арай себілетін к?здік бидай ?сіріледі.
 5. Негізгі ?рі арзан д?румендер к?зі болып табылады.
 6. Осы жерлермен елімізді? Батысы мен Шы?ысы жа?сы ?амтамасыз етілген.
 7. Мал шаруашылы?ыны? негізгі ?німі.
 8. Биязы ж?нді ?ойлар.
 9. Техникалы? да?ыл.
 10.  ?ант ?ызылшасынан д?ст?рлі т?рде ?андай ?нім ??діреді?
 11.  Кондитер фабрикасы «Баян с?лу» орналас?ан ?ала?
 12.  Же?іл ?нерк?сіпті? «кез келген жерде» орналаса беретін саласы.
 13.  Францияда ата?ты ж?зім ?сіретін жерді? атауы.  

Тапсырма №4. «Д?рыс-б?рыс». К?лік кешені.

 1. К?лік экономиканы? «?ан ж?ргізетін» ж?йесі.
 2. К?лік 4 ??рамдас б?ліктен т?рады.
 3. ??рлы? к?лігі – бізді? елімізде негізгі к?лік т?рі болып саналады.
 4. Темір жолдар ?аза?станда ХХ ?асырды? ая?ында пайда болды.
 5. Т???ыш ірі темір жол – Орынбор – Ташкент жолы.
 6. ?уе к?лігі – е? жылдам, біра? е? арзан к?лік.
 7. Су к?лігі те?іздік ж?не ?зендік болып б?лінеді.
 8. «?азпошта» А? орасан ?лкен шаруашылы?ы – пошта байланысы б?л ертеден келе жат?ан сала.
 9. Автомагистральді? жалпы ?зынды?ы 300 мы? километрдей?
 10. Бізді? елімізде автомобиль б?рыннан бері е? жаппай ?олданылатын к?лік ??ралына айналды ж?не жолаушы тасымалыны? таласысыз к?шбасшысы.

Саба?ты бекіту. Тест.

Мырыш пен ?ор?асын ??діретін ірі комбинат:

а) А?т?беде

?) Шымкентте

б) Зырянда

в) А?суда

г) ?скеменде

Целлюлоза шы?аратын ?ала:

а) К?кшетау

?) Павлодар

б) ?ара?анды

в) Алматы

г) ?аза?станда целлюлоза ??дірісі жо?

?аза?станда?ы е? ал?аш игерілген м?най кен орны?

а) Доссор

?) ?зен

б) ?аша?ан

 • ) Те?із
 • ) ?алам?ас

?аза?станда?ы ірі м?най-газ алабы:

а) О?т?стік Тор?ай

?) Ма??ыстау

б) Шу-Сарысу

в) Зайсан

г) Орал-Ембі

М?най ??дейтін зауыт ?ай ?алада орналас?ан?

а) Алматы

?) Астана

б) Атырау

в) Семей

г) Петропавл

?аза?станны? о?т?стік облыстарын газбен ?амтамасыз ететін:

а) Б?хара – Орал

?) Б?хара – Алматы

б) Орта Азия – Орталы?

в) Атырау – Самара

г) Атырау – Новосибирск

?ара?анды к?мір алабы ?ай жылдардан бастап ке?інен игеріле бастады?

а) 1920 ж

?)  1930 ж

б)  1940 ж

в)  1950 ж

г)  1960 ж

?о?ыр к?мірді ?андай алапта ж?не кен орнында ??діреді?

а) ?ара?анды

?) ?аражыра

б) Ш?барк?л

в) Екібаст?з

г) Майк?бі

?айсы алапта к?мірді шахталы? ?діспен ??діреді?

а) ?ара?анды

?) ?аражыра

б) Ш?барк?л

в) Екібаст?з

г) Майк?бі

?аза?станда?ы ірі ЖЭС:

а) Екібаст?з МАЭС-2

?) Б??тырма

б) Ш?лбі

в) Алматы ЖЭС-2

г) Екібаст?з МАЭС-1

?ай ?алада трактор шы?арылады?

а) Атырау

?) ?ызылорда

б) Павлодар

в) Талды?ор?ан

г) ?скемен

Аккумулятор шы?аратын зауыт ?ай ?алада орналас?ан?

а) Орал

?) Астана

б) ?останай

в) Талды?ор?ан

г) Тараз

Сергіту с?ті. К??іл к?й картасы

?й тапсырмасы: ?ткен та?ырыптарды ?айталау

Ба?алау

 

Просмотр содержимого документа
««Салааралы? кешендер географиясы» б?лімін ?орытындылау»

Ақмола облысы, Жақсы ауданы,

Алғабас ауылы, Алғабас негізгі мектептің

география пәні мұғалімі

Қожахметов Тимур Боранбайұлы

Қатысатын категория: ГеографияСыныбы: 9

Күні: 09.02.2016 ж

Сабақтың тақырыбы: «Салааралық кешендер географиясы» бөлімін қорытындылау

Мақсаты:

Отын энергетика кешені, конструкциялық материалдар өндірісі мен химиялық заттар кешені, машина жасау кешені, АӨК , инфрақұрылымдық кешен туралы теориялық білімдерін практикамен ұштастыру, бекіту.

Сабақтың типі: Қайталау сабағы

Сабақтың әдісі: Сұрақ-жауап

Сабақтың көрнекілігі: Қосымша деректер, оқулық, карта, слайд, интерактивті тақта т.б.

Сабақтың барысы:

 1. Ұйымдастыру кезеңі. Оқушылармен амандасу, оларды түгендеу. Оқушылар назарын өзіме аударту. Оқушыларға психологиялық ахуал жүргізу.

Психолгиялық тренинг

«Көктемгі жауын» жел соқты деп айтқанда алақандарын бірі біріне үйкеу, жаңбыр сіркіреді деп қолдарымен шертіп тырсылдату, жаңбыр жауды деп иықтарын соғады, найзағай ойнады деп қолдарын шапалақтайды, әрі қарай бұршақ жауды деп аяқтарын тарсылдатады, кемпірқосақ шықты деп қолдарын көтереді, күн шықты деп аяқтайды.Психологиялық дайындық: көңіл күй картасы.

Р/с

Көңіл күй

Түсі

Сабақтың басы

Сабақтың соңы

1

Көтеріңкі күй

Қызыл2

Қуанышты

Қызыл – сары3

Жағымды

Сары4

Салмақты

Жасыл5

Көңілсіз

Көк6

Жабырқаулы

Сия-көк7

Уайымшыл

Қара

Бағалау парағы

Р/с

Тапсырмалар

Жинаған ұпай саны

Болу керек

1

Үй тапсырмасын тексеру


15

Қайталау сабағына кірісу

2

Тапсырма №1.

Сәйкестендіру кестесі


10

3

Тапсырма №2.

Картамен жұмыс


5

4

Тапсырма №3. Кроссворд


13

5

Тапсырма №4.

«Дұрыс-бұрыс»


10

Қайталау сабақты бекіту

6

Тест тапсырмалары


12

Барлық ұпайлар саны


65Бағалану ережесі

52-65 – «5», 37 –51 - «4», 36-15 – «3». 1. Үй тапсырмасын тексеруБүгін үйге берген сабақты “Алтын тасты сұрақтар ” арқылы сұралады. Ол үшін әрқайсымыз ұяшықтарды таңдап сұрақтарға жауап беруіміз қажет.

 1. Әлеуметтік инфрақұрылымның негізгі мақсаты?

Халыққа қызмет көрсету

 1. Әлеуметтік инфрақұрылымның түрлері көп пе?

 2. Қандай түрлерін білесін?

Мысал: Жастар үшін қызмет – білім беру, ал қарт адамдарға – кәрілікті әлеуметтік жағынан қамтамасыз ету.

 1. Әлеуметтік инфрақұрылымды орналастырудың негізгі факторы?

Халықтық фактор.

 1. Адамдар қандай көбіректеу тауарларға ақша жұмсайды?

Адамдар азық-түліктен ет, ұн және ұннан жасалған өнімдерге, көкөніске, май, қант және кәмпит сатып алуға, ал азықтық емес тауарлардан – киім, аяқ киім және тұрмыстық электр бұйымдарына көбірек ақша жұмсайды. 1. Сауданың негізгі бөлігі қандай сауда орындарының үлесіне тиеді?

Базарларға.

 1. Қазақстандағы бөлшек және көтерме сауданың орталығы?

Алматы қаласы.

 1. Тұрмыстық қызмет көрсету мекемелерін атап шық.

Шаштараздар, кір жуатын жерлер, киім тазалау орындары, моншалар, автомобиль, тұрмыстық техникалар жөндеу, киім, аяқ киім тігу. Негізінен бұлар қалаларда шоғырланған.

 1. «Қазақстан-2030» бағдарламасындағы басты міндеттердің бірі?

Халақтың денсаулығын сақтау.

 1. Еліміздегі басты денсаулық сақтау орталықтары қандай қалаларда орналасқан?

Алматыда, Астанада, Қарағанды мен Семейде.

 1. Еліміздің «еңбектеніп жатқан» халықтың ең үлкен «армиясы»? – мектеп оқушылары.

 2. Еліміздің ең студенттік қаласы:

Алматы (181 жоғарғы оқу орындарының 66-сы орналасқан).

 1. Бұл курорттың зонасында 44 емдеу орыны бар, оның 16-сы балаларға арналған. Мұнда сумен (минералдық және көп суы), балшықпен және қарағайлы орманның таза ауасымен емдейді. Бұл қандай курорт зона?

Шучье-Бурабай курорттық зонасы.

 1. Бұл курорт зонасы (Павлодардың жанында) балшықпен емдеуге маманданған? Мойынды курорты.

 2. Еліміздің қай өңірі тұңғыш ұлттық парк пен курорттың отаны?

Солтүстік Қазақстан.

 1. Бұл шаруашылық құрамына қонақ үйлер, демалыс үйлері мен базалары, санаторийлер, турбазалар, туристік көлік және т.б. кіреді.

Рекреациялық.

 1. Қай жылы және қандай жаңа ұлттық парктер мен тау шаңғысы базалары салынып, ұйымдастырылды?

1990 жылы, «Бурабай», «Шарын каньоны», «Катонқарағай».

 1. Жаңа сабақ

Тапсырма №1. Сәйкестендіру кестесі.

1

Оның негізгі міндеті – халықты, шаруашылықтың барлық салаларын отынмен және энергия қуатымен қамтамасыз ету.


Отын өнеркәсібінің салалары

2

Жылу электр стансалары (ЖЭС)

Су электр стансалары (СЭС)

Атом электр стансалары (АЭС)


Отын энергетикалық кешен

3

Мұнай және мұнай өңдеу

Газ

Көмір


Екібастұз көмір алабы

4

Бұл көмір алабының көмірі тас көмір, күлі көп (орташа күлдігі 43%), сапасы төмен, өте ауыр байытылады және кокстеуге келмейді.


Электр қуаты

5

Бұл көмір алабы Орталықта орналасуымен және жоғары сапалы, аз күлді, кокстелетін тас көмір ретінде қолайлы.


Су электр стансасы

6

Еліміздегі ең ірі конденсациялы электр стансасы


Атом электр станасасы

7

Электр стансасының типі. Республикамыздағы электр қуатының ең арзан түрі


Қарағанды көмір алабы

8

1973 жылы Ақтау қаласында салынған. Электр стансаның үшінші типі


Жел электр стансасы

9

Жоңғар қақпасында бұл электр стансасын салу жоспарлануда


«Шеврон - Тексако», «Казмұнайгаз», «Эксон-Мобил» т.б.

10

Қазақстандағы мұнай мен газды ірі компаниялар


Екібастұз МАЭС-1Тапсырма №2. Картамен жұмыс.

Бұл тапсырмада Қазақстанның экономикалық картасын пайдаланамыз. Тапсырмада картаға стикерлерді жабыстырып, мұнда пайдалы қазбалардың және кәсіпорындарының орнын анықтаймыз.

Тапсырма №3. Кроссворд. Агроөнеркәсіп.

Қ

А

М

Т

АЬ

Н

А

Ш

А

М

Н

І

Г

Т

Й

А

Н

А

Т

Қ

О

І

Т

Т

Т

С

Ы

Ғ

А

Б

Н

Ү

С

О

Н

И

М

Е

Т

Қ

Ы

Д

Ш

А

Б

Ы

Р

Н

Е

Т

С

І

Н

К

Ө

К

К

І

Т

С

Ү

Т

Ң

Ж

Е

І

Е

П

І

С

Ә

К

Р

Е

Н

Ө

О

Р

Г 1. Агроөнеркәсіптің ІІІ буыны.

 2. Өсімдік шаруашылығы бақша шаруашылығы, жүзім шаруашылығы және осы шаруашылықтан тұрады.

 3. Ауыл шаруашылығында негізгі зат әрі еңбек құралы болып саналады.

 4. Қазақстанның қай аймағында күзде, қысқа қарай себілетін күздік бидай өсіріледі.

 5. Негізгі әрі арзан дәрумендер көзі болып табылады.

 6. Осы жерлермен еліміздің Батысы мен Шығысы жақсы қамтамасыз етілген.

 7. Мал шаруашылығының негізгі өнімі.

 8. Биязы жүнді қойлар.

 9. Техникалық дақыл.

 10. Қант қызылшасынан дәстүрлі түрде қандай өнім өңдіреді?

 11. Кондитер фабрикасы «Баян сұлу» орналасқан қала?

 12. Жеңіл өнеркәсіптің «кез келген жерде» орналаса беретін саласы.

 13. Францияда атақты жүзім өсіретін жердің атауы.

Тапсырма №4. «Дұрыс-бұрыс». Көлік кешені.

 1. Көлік экономиканың «қан жүргізетін» жүйесі.

Ия Жоқ 1. Көлік 4 құрамдас бөліктен тұрады.

Ия Жоқ 1. Құрлық көлігі – біздің елімізде негізгі көлік түрі болып саналады.

Ия Жоқ 1. Темір жолдар Қазақстанда ХХ ғасырдың аяғында пайда болды.

Ия Жоқ 1. Тұңғыш ірі темір жол – Орынбор – Ташкент жолы.

Ия Жоқ 1. Әуе көлігі – ең жылдам, бірақ ең арзан көлік.

Ия Жоқ 1. Су көлігі теңіздік және өзендік болып бөлінеді.

Ия Жоқ 1. «Қазпошта» АҚ орасан үлкен шаруашылығы – пошта байланысы бұл ертеден келе жатқан сала.

Ия Жоқ 1. Автомагистральдің жалпы ұзындығы 300 мың километрдей?

Ия Жоқ 1. Біздің елімізде автомобиль бұрыннан бері ең жаппай қолданылатын көлік құралына айналды және жолаушы тасымалының таласысыз көшбасшысы.

Ия Жоқ 1. Сабақты бекіту. Тест. 1. Мырыш пен қорғасын өңдіретін ірі комбинат:

а) Ақтөбеде

ә) Шымкентте

б) Зырянда

в) Ақсуда

г) Өскеменде 1. Целлюлоза шығаратын қала:

а) Көкшетау

ә) Павлодар

б) Қарағанды

в) Алматы

г) Қазақстанда целлюлоза өңдірісі жоқ 1. Қазақстандағы ең алғаш игерілген мұнай кен орны?

а) Доссор

ә) Өзен

б) Қашаған

в) Теңіз

г) Қаламқас 1. Қазақстандағы ірі мұнай-газ алабы:

а) Оңтүстік Торғай

ә) Маңғыстау

б) Шу-Сарысу

в) Зайсан

г) Орал-Ембі 1. Мұнай өңдейтін зауыт қай қалада орналасқан?

а) Алматы

ә) Астана

б) Атырау

в) Семей

г) Петропавл 1. Қазақстанның оңтүстік облыстарын газбен қамтамасыз ететін:

а) Бұхара – Орал

ә) Бұхара – Алматы

б) Орта Азия – Орталық

в) Атырау – Самара

г) Атырау – Новосибирск 1. Қарағанды көмір алабы қай жылдардан бастап кеңінен игеріле бастады?

а) 1920 ж

ә) 1930 ж

б) 1940 ж

в) 1950 ж

г) 1960 ж

 1. Қоңыр көмірді қандай алапта және кен орнында өңдіреді?

а) Қарағанды

ә) Қаражыра

б) Шұбаркөл

в) Екібастұз

г) Майкүбі 1. Қайсы алапта көмірді шахталық әдіспен өңдіреді?

а) Қарағанды

ә) Қаражыра

б) Шұбаркөл

в) Екібастұз

г) Майкүбі 1. Қазақстандағы ірі ЖЭС:

а) Екібастұз МАЭС-2

ә) Бұқтырма

б) Шүлбі

в) Алматы ЖЭС-2

г) Екібастұз МАЭС-1 1. Қай қалада трактор шығарылады?

а) Атырау

ә) Қызылорда

б) Павлодар

в) Талдықорған

г) Өскемен 1. Аккумулятор шығаратын зауыт қай қалада орналасқан?

а) Орал

ә) Астана

б) Қостанай

в) Талдықорған

г) Тараз 1. Сергіту сәті. Көңіл күй картасы 1. Үй тапсырмасы: Өткен тақырыптарды қайталау

 1. Бағалау
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: География

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 9 класс

Скачать
«Салааралы? кешендер географиясы» б?лімін ?орытындылау

Автор: Кожахметов Тимур Боранбаевич

Дата: 22.03.2016

Номер свидетельства: 308761

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства