kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

ГЕОГРАФИЯ САБА?ТАРЫНДА ЖА?А ТЕХНОЛОГИЯНЫ ?ОЛДАНУ Т?РЛЕРІ

Нажмите, чтобы узнать подробности

                                                                                   Са?ынбаева Халида Шал?ыбай?ызы

                                                                                     География п?ні м??алімі

                                                                           Семей ?аласы №22жалпы орта білім беретін мектеп

                                                                                          

ГЕОГРАФИЯ САБА?ТАРЫНДА ЖА?А ТЕХНОЛОГИЯНЫ ?ОЛДАНУ Т?РЛЕРІ

?аіргі заман- білім беру адамзатты? орта? м?лігіне айнал?ан д?уір болып есептелінеді. Бір жерде жа?алы? ашылса, ол бас?а жерде тез ?олданыс?а енуде. ?рбір адамзатты? міндеті- д?ниеж?зіндегі жа?алы?тар мне дамуларды назар?а ала отырып, одан да жа?сысын, тиімдісін ??ыну. Олай етпесек, к?штен ?аламыз.?ткені, ?асырымзда барлы? саланы? даму ?ар?ыны ?те жедел ж?зеге асуда. Ал дамуды? негізі – білімде.

XXI- ?асыр  ?арыштап дамы?ан білім ?асыры. ?азіргі та?да о?ыту ?рдісіне жа?а технологиялы? ?дістер мен жа?а технологиялы? ?ондыр?ыларды ке? к?лемде ?олдану м?мкіндігі бар. К?нделекті саба??а бейне, аудио ?ондыр?ыларын, теледидар мен компьютерді пайдалануды? ма?ызы зор. Олар о?ушыларды? ?ызы?ушылы?ын арттырып, зейін ?ойып ты?даумен ?атар, ?здеріні? т?сінбеген жерін ?айталап к?руге, ты?дау?а, ал?ан ма?луматты на?тылау?а м?мкіндік береді. Жалпы білім беретін мектептерде ?азіргі та?да білім беруді? д?ст?рлі т?рлерін ?згертуді? ж?не  жа?а о?ыту техналогияларын пайдалану ?сынылып отыр. Олар ?рекетті? ?рт?рлі формаларын ?амтиды, сонды?тан да саба?ты саяхат-саба?, диспут-саба?, конференция-саба? , ойын т?рлерін пайдалан?ан саба? ж?не та?ы бас?а т?рлерінде ?ткізуге болады.

Сонды?тан ,?азіргі география жа?алы?тары п?н ерекшелігін білу о?ыту ма?сатына жетуді?  бірден –бір жолы ?зге о?у п?ндері сия?ты географиядан білім да?дыларын ме?герту,?ызы?тыру,ойлау, жеткізіп айту, есте са?тау ерекшеліктерін дамыту ?шін ?рт?рлі ?діс-т?сілдер пайдаланылады.

 

Саба?ты? та?ырыбы:                 «?аза?стан шаруашылы?ы»

                                                          та?ырыбын ?орытынды ?айталау.\

Саба?ты? ма?саты:

Білімділігі:

О?ушыларды? ?аза?стан шаруашылы?ы салаларыны? ??рылымыны? экономикалы?-географиялы? сипаттамасы, ?нерк?сіпті? негізгі салалары, ауыл шаруашылы?ы, к?лік кешендері туралы білімдерін ?орытындылау.

Дамытушылы?ы:

О?ушыларды? ойлау ?абілетін дамыту, п?нге ?ызы?ушылы?ын арттыру.

Т?рбиелілігі:

О?ушыларды ?з бетімен ж?мыс жасау?а, жолдасына к?мек беруге ?йрету.

П?наралы? байланыс:

География, тарих, химия,  биология.

Саба?ты? к?рнекілігі:

1.Шарлар салын?ан ?апшы? немесе кішкене б?шке.

2.Секундомер.

3.Орта? ба?алау пара?ы.

4.Фишкалар.

5.?й тапсырмасы. (?р команда 2 с?ра?тан)

6. Конкурс  тапсырмалары.

7. Жауап ?лгілері.

Саба?ты? т?рі:              ?орытынды ?айталау.

Саба?ты? ?ту ?дісі:      О?ыта ?йрету ойыны «Ба?ытты с?т»

Ойынны? ж?ру барысы.

Сынып 2 команда?а б?лінеді. ?р команданы? ?з Капитаны ж?не атауы болады.

1 гейм «Бой сергіту»

Командалар?а 8 с?ра?тан  беріліп, оларды талдау?а 5 минут б?лінеді. Команданы? бір ?кілі жауап береді, ал б?секелес команда жауапты? д?рысты?ын ?лгі бойынша ?ада?алап отырады. С?ра?тар?а е? к?п д?рыс жауап берген команда ?тады.

«А» командасыны? с?ра?тары.

 1. Егер 1 т. металл  ?ндіру ?шін электр энергиясы к?п ж?мсалатын болса, ондай ?ндіріс не деп аталады? (Энергияны к?п ?ажет ететін)
 2. ?ара металл  алу ?шін ?ажетті шикізат. (Темір)
 3. Е? ірі ферро?орытпа зауыттары. (А?су мен А?т?бе)
 4. ?аза?станда?ы титан-магний ?нерк?сібіні? орталы?ы. (?скемен)
 5.  Толы? циклді ?ара металлургия комбинаты орналас?ан ?ала. (Теміртау)
 6. М?най ?оры жа?ынан ?аша?ан д?ние ж?зінде нешінші орында. (?шінші)
 7. Егерде металлургиялы? зауыт кенні? жанында орналасса б?л ?андай фактор?а жатады? (Шикізат)

«Б» командасыны? с?ра?тары.

1.?аза?стан шаруашылы?ыны? басты саласы. (?нерк?сіп)

2. Тама? ж?не же?іл ?нерк?сіп ?ай топ?а жатады? ( «Б»  тобы)

3.?ай ?алада трактор шы?арылады? (Павлодар)

4. Зауыттарды ?ылыми орталы?тар?а жа?ын орналастыру себебі ?андай фактор?а жатады? (?ылыми ?ажеттілік)

5. Каспий те?ізіндегі жа?а салынып жат?ан порт. (Баутино)

6. Байланыс саласы. (Почта)

7.?аза?станда?ы ал?аш?ы ірі теміржол. (Орынбор-Ташкент)

8.Демалыс, емдеу, туризм ?шін пайдаланылатын таби?ат нысандары мен адам ?ызметі  ?андай ?орлар?а жатады? (Рекреациялы?)

ІІ. Гейм «Б?шкеден шы??ан бас ?атыр?ылар».

Команда м?шелері б?шкеден н?мірлері бар шарлар алып шы?ады. Ж?ргізуші ?р н?мірге ж?мба? немесе  с?ра? о?иды. ?з ішінде тал?ыла?ан со?, команда капитандары жауап береді.

«Б?шке ішіндегі с?ра?тар»

1.Кен байытуды? флотациялы? ?дісі.

2.Толы? циклді металлургия комбинаты дегеніміз не?

3. Мыс пен ?ор?асын-мырыш ?нерк?сібіні? негізгі аудандары мен  орталы?тарын ата?

4.?аза?станда?ы е? ірі «Химфарм» зауыты ?айда орналас?ан? (Шымкент)

5.Полиэтиленмен полипропилен зауыты  ?аза?станны? ?ай ?аласында  орналас?ан? (Атырау)

6.Ауыл шаруашылы?ы ?ылымны? жа?а жетістігін пайдаланып дамуы. (Интенсивті)

7. Ш.?.О ?андай техникалы? да?ыл  к?п ?сіріледі? (К?нба?ыс)

8.Ма?та шаруашылы?ымен елімізді?  ?ай облысы айналысады? (О?т?стік ?аза?стан)

ІІІ. Гейм «Ж?мба?  тас»

М?нда ж?ргізушіні? с?ра?ына жылдамыра?  жауап берген команда ?тады. Егер жауап дайын болса, команда к?к жалаушаны немесе ?олын к?тереді.

С?ра?тар:

1.?аза?станда?ы кондитер ?нерк?сібіні? орталы?тары. (Алматы-?ара?анды)

2.Б?л облыста еліміздегі барлы? ма?та тазалау зауыттары орналас?ан, жіп иіру ж?не ма?та – мата фабрикалары бар. (О?т?стік ?аза?стан)

3.Еліміздегі балы? аулауды? негізгі ауданы, ба?алы бекіре т??ымдас балы? т?рін-бекіре, ?орытпа, ?ызыл балы? береді. Ол ?андай облыс? (Атырау облысы)

4.Жібек ??ртын-пілл? ?сіруге ?олайлы облыс. (О?т?стік ?аза?стан)

5. Марал шаруашылы?ы ?ай облыста дамы?ан, ол шаруашылы?ты? басты ?німі не? (Ш.?.О. пантокрин)

6. Бал, балауыз, прополис алынатын ара шаруашылы?ы дамы?ан жер. (Ш.?.О. Алтай таулары)

ІV. Гейм. «Сен-ма?ан, мен-са?ан».

Командалар бір-біріне  2 с?ра?тан ?ояды. (?й тапсырмасы)

V.гейм «К?семдікке ?мтылу».

С?ра?тар?а барлы? ойыншылар жауап береді. Е? к?п д?рыс жауап берген команда ?тады. Ал е? к?п д?рыс жауап берген (4-7) балалар ?з командасына ?осымша ?пай (?здеріне ба?а: 4-5 жауап -4 ?пай – «4» ба?асын, 6-7 жауап -5 ?пай- «5» ба?асын) алады.

С?ра?тар:

1.Экономиканы? «?ан ж?ргізетін»-ж?йесі (К?лік)

2. К?лік неше  ??рамдас б?ліктен т?рады? (4 ??рамдас б?лік)

3.1904-1905 жылы ?аза?станда салын?ан теміржол. (Орынбор-Ташкент)

4. Е? экологиялы? жа?ынан лас к?лік. (Автомобиль)

5.?аза?станда?ы  ??быр ж?йесі дамы?ан айма?. (Батыс ?аза?стан)

6. Б?тен кемелермен тасымалдан?ан ж?ктер ?шін т?лем жасау. (Фрахт)

7.?шінші  те?ізді?  м?най байлы?ын игеруді? тірек базасы ретінде дамып келе жат?ан порт. (Баутино)

8.?азір ?рбір 5-ші ?аза?станды? басым пайдаланатын байланыс ??ралы. (?ялы телефон)

9.Мойылды курорты ?ай облыста. (Павлодар облысы)

10. «320 ?улие жері»-деп ?ай жерді айтады. (Ма??ыстау т?бегі)

11. ?стастыратын материал ішінде басты роль ат?арады. (Цемент)

?рбір д?рыс жауап?а команда 1 ?пай немесе фишка (Барлы? фишкалар бір т?сті) алады.

VІ. ?орытындылау.

Ба?алау пара?ында?ы ?пай санымен команда м?шелері ба?аланады,

VІІ. ?йгк тапсырма: ?ткен та?ырыптарды ?айталау.

 

Пайдаланыл?ан  ?дебиеттер.

 1. ?аза?станны? экономикалы? ж?не ?леуметтік  географиясы.ІІ б?лім. Алматы «Атам?ра» 2005. 9 сынып.
 2. ?аза?станны? экономикалы? ж?не ?леуметтік географиясы. ?дістемелік н?с?ау. 9 сынып.
 3. Географиядан 1000 с?ра?-жауап. ?.?.Есназарова, А.Т.Темірбеков. Алматы 2004.
 4. География тест тапсырмалары. К.Каймулдинова, Б.Асубаев, Б.?бдіманапов. Алматы «Мектеп» 2006.

 

                                                               

 

Просмотр содержимого документа
«ГЕОГРАФИЯ САБА?ТАРЫНДА ЖА?А ТЕХНОЛОГИЯНЫ ?ОЛДАНУ Т?РЛЕРІ »

Сағынбаева Халида Шалқыбайқызы

География пәні мұғалімі

Семей қаласы №22жалпы орта білім беретін мектеп

ГЕОГРАФИЯ САБАҚТАРЫНДА ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ ТҮРЛЕРІ

Қаіргі заман- білім беру адамзаттың ортақ мүлігіне айналған дәуір болып есептелінеді. Бір жерде жаңалық ашылса, ол басқа жерде тез қолданысқа енуде. Әрбір адамзаттың міндеті- дүниежүзіндегі жаңалықтар мне дамуларды назарға ала отырып, одан да жақсысын, тиімдісін ұғыну. Олай етпесек, көштен қаламыз.Өткені, ғасырымзда барлық саланың даму қарқыны өте жедел жүзеге асуда. Ал дамудың негізі – білімде.

XXI- ғасыр қарыштап дамыған білім ғасыры. Қазіргі таңда оқыту үрдісіне жаңа технологиялық әдістер мен жаңа технологиялық қондырғыларды кең көлемде қолдану мүмкіндігі бар. Күнделекті сабаққа бейне, аудио қондырғыларын, теледидар мен компьютерді пайдаланудың маңызы зор. Олар оқушылардың қызығушылығын арттырып, зейін қойып тыңдаумен қатар, өздерінің түсінбеген жерін қайталап көруге, тыңдауға, алған мағлуматты нақтылауға мүмкіндік береді. Жалпы білім беретін мектептерде қазіргі таңда білім берудің дәстүрлі түрлерін өзгертудің және жаңа оқыту техналогияларын пайдалану ұсынылып отыр. Олар әрекеттің әртүрлі формаларын қамтиды, сондықтан да сабақты саяхат-сабақ, диспут-сабақ, конференция-сабақ , ойын түрлерін пайдаланған сабақ және тағы басқа түрлерінде өткізуге болады.

Сондықтан ,қазіргі география жаңалықтары пән ерекшелігін білу оқыту мақсатына жетудің бірден –бір жолы Өзге оқу пәндері сияқты географиядан білім дағдыларын меңгерту,қызықтыру,ойлау, жеткізіп айту, есте сақтау ерекшеліктерін дамыту үшін әртүрлі әдіс-тәсілдер пайдаланылады.


Сабақтың тақырыбы: «Қазақстан шаруашылығы»

тақырыбын қорытынды қайталау.\

Сабақтың мақсаты:

Білімділігі:

Оқушылардың Қазақстан шаруашылығы салаларының құрылымының экономикалық-географиялық сипаттамасы, өнеркәсіптің негізгі салалары, ауыл шаруашылығы, көлік кешендері туралы білімдерін қорытындылау.

Дамытушылығы:

Оқушылардың ойлау қабілетін дамыту, пәнге қызығушылығын арттыру.

Тәрбиелілігі:

Оқушыларды өз бетімен жұмыс жасауға, жолдасына көмек беруге үйрету.

Пәнаралық байланыс:

География, тарих, химия, биология.

Сабақтың көрнекілігі:

1.Шарлар салынған қапшық немесе кішкене бөшке.

2.Секундомер.

3.Ортақ бағалау парағы.

4.Фишкалар.

5.Үй тапсырмасы. (әр команда 2 сұрақтан)

6. Конкурс тапсырмалары.

7. Жауап үлгілері.

Сабақтың түрі: Қорытынды қайталау.

Сабақтың өту әдісі: Оқыта үйрету ойыны «Бақытты сәт»

Ойынның жүру барысы.

Сынып 2 командаға бөлінеді. Әр команданың өз Капитаны және атауы болады.

1 гейм «Бой сергіту»

Командаларға 8 сұрақтан беріліп, оларды талдауға 5 минут бөлінеді. Команданың бір өкілі жауап береді, ал бәсекелес команда жауаптың дұрыстығын үлгі бойынша қадағалап отырады. Сұрақтарға ең көп дұрыс жауап берген команда ұтады.

«А» командасының сұрақтары.

 1. Егер 1 т. металл өндіру үшін электр энергиясы көп жұмсалатын болса, ондай өндіріс не деп аталады? (Энергияны көп қажет ететін)

 2. Қара металл алу үшін қажетті шикізат. (Темір)

 3. Ең ірі ферроқорытпа зауыттары. (Ақсу мен Ақтөбе)

 4. Қазақстандағы титан-магний өнеркәсібінің орталығы. (Өскемен)

 5. Толық циклді қара металлургия комбинаты орналасқан қала. (Теміртау)

 6. Мұнай қоры жағынан Қашаған дүние жүзінде нешінші орында. (Үшінші)

 7. Егерде металлургиялық зауыт кеннің жанында орналасса бұл қандай факторға жатады? (Шикізат)

«Б» командасының сұрақтары.

1.Қазақстан шаруашылығының басты саласы. (Өнеркәсіп)

2. Тамақ және жеңіл өнеркәсіп қай топқа жатады? ( «Б» тобы)

3.Қай қалада трактор шығарылады? (Павлодар)

4. Зауыттарды ғылыми орталықтарға жақын орналастыру себебі қандай факторға жатады? (Ғылыми қажеттілік)

5. Каспий теңізіндегі жаңа салынып жатқан порт. (Баутино)

6. Байланыс саласы. (Почта)

7.Қазақстандағы алғашқы ірі теміржол. (Орынбор-Ташкент)

8.Демалыс, емдеу, туризм үшін пайдаланылатын табиғат нысандары мен адам қызметі қандай қорларға жатады? (Рекреациялық)

ІІ. Гейм «Бөшкеден шыққан бас қатырғылар».

Команда мүшелері бөшкеден нөмірлері бар шарлар алып шығады. Жүргізуші әр нөмірге жұмбақ немесе сұрақ оқиды. Өз ішінде талқылаған соң, команда капитандары жауап береді.

«Бөшке ішіндегі сұрақтар»

1.Кен байытудың флотациялық әдісі.

2.Толық циклді металлургия комбинаты дегеніміз не?

3. Мыс пен қорғасын-мырыш өнеркәсібінің негізгі аудандары мен орталықтарын ата?

4.Қазақстандағы ең ірі «Химфарм» зауыты қайда орналасқан? (Шымкент)

5.Полиэтиленмен полипропилен зауыты Қазақстанның қай қаласында орналасқан? (Атырау)

6.Ауыл шаруашылығы ғылымның жаңа жетістігін пайдаланып дамуы. (Интенсивті)

7. Ш.Қ.О қандай техникалық дақыл көп өсіріледі? (Күнбағыс)

8.Мақта шаруашылығымен еліміздің қай облысы айналысады? (Оңтүстік Қазақстан)

ІІІ. Гейм «Жұмбақ тас»

Мұнда жүргізушінің сұрағына жылдамырақ жауап берген команда ұтады. Егер жауап дайын болса, команда көк жалаушаны немесе қолын көтереді.

Сұрақтар:

1.Қазақстандағы кондитер өнеркәсібінің орталықтары. (Алматы-Қарағанды)

2.Бұл облыста еліміздегі барлық мақта тазалау зауыттары орналасқан, жіп иіру және мақта – мата фабрикалары бар. (Оңтүстік Қазақстан)

3.Еліміздегі балық аулаудың негізгі ауданы, бағалы бекіре тұқымдас балық түрін-бекіре, қорытпа, қызыл балық береді. Ол қандай облыс? (Атырау облысы)

4.Жібек құртын-піллә өсіруге қолайлы облыс. (Оңтүстік Қазақстан)

5. Марал шаруашылығы қай облыста дамыған, ол шаруашылықтың басты өнімі не? (Ш.Қ.О. пантокрин)

6. Бал, балауыз, прополис алынатын ара шаруашылығы дамыған жер. (Ш.Қ.О. Алтай таулары)

ІV. Гейм. «Сен-маған, мен-саған».

Командалар бір-біріне 2 сұрақтан қояды. (Үй тапсырмасы)

V.гейм «Көсемдікке ұмтылу».

Сұрақтарға барлық ойыншылар жауап береді. Ең көп дұрыс жауап берген команда ұтады. Ал ең көп дұрыс жауап берген (4-7) балалар өз командасына қосымша ұпай (өздеріне баға: 4-5 жауап -4 ұпай – «4» бағасын, 6-7 жауап -5 ұпай- «5» бағасын) алады.

Сұрақтар:

1.Экономиканың «Қан жүргізетін»-жүйесі (Көлік)

2. Көлік неше құрамдас бөліктен тұрады? (4 құрамдас бөлік)

3.1904-1905 жылы Қазақстанда салынған теміржол. (Орынбор-Ташкент)

4. Ең экологиялық жағынан лас көлік. (Автомобиль)

5.Қазақстандағы құбыр жүйесі дамыған аймақ. (Батыс Қазақстан)

6. Бөтен кемелермен тасымалданған жүктер үшін төлем жасау. (Фрахт)

7.Үшінші теңіздің мұнай байлығын игерудің тірек базасы ретінде дамып келе жатқан порт. (Баутино)

8.Қазір әрбір 5-ші Қазақстандық басым пайдаланатын байланыс құралы. (Ұялы телефон)

9.Мойылды курорты қай облыста. (Павлодар облысы)

10. «320 әулие жері»-деп қай жерді айтады. (Маңғыстау түбегі)

11. Ұстастыратын материал ішінде басты роль атқарады. (Цемент)

Әрбір дұрыс жауапқа команда 1 ұпай немесе фишка (Барлық фишкалар бір түсті) алады.

VІ. Қорытындылау.

Бағалау парағындағы ұпай санымен команда мүшелері бағаланады,

VІІ. Үйгк тапсырма: Өткен тақырыптарды қайталау.


Пайдаланылған әдебиеттер.

 1. Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы.ІІ бөлім. Алматы «Атамұра» 2005. 9 сынып.

 2. Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы. Әдістемелік нұсқау. 9 сынып.

 3. Географиядан 1000 сұрақ-жауап. Ұ.Ә.Есназарова, А.Т.Темірбеков. Алматы 2004.

 4. География тест тапсырмалары. К.Каймулдинова, Б.Асубаев, Б.Әбдіманапов. Алматы «Мектеп» 2006.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: География

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
ГЕОГРАФИЯ САБА?ТАРЫНДА ЖА?А ТЕХНОЛОГИЯНЫ ?ОЛДАНУ Т?РЛЕРІ

Автор: Са?ынбаева Халида Шал?ыбаевна

Дата: 21.12.2014

Номер свидетельства: 146530

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства