kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Д?ние ж?зіні? хал?ыны? саныны? ?суі. Халы?ты? жасты?-жынысты? ??рамы. Е?бек ресурстары.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба? атауы.

Д?ние ж?зіні? хал?ыны? саны,?суі. Халы?ты? жасты?-жынысты? ??рамы.Е?бек ресурстары.

Сілтеме.

Блум таксономиясы 

Жалпы ма?саттар.

 Адамзатты? шы?у тегі мен жер шарында таралуы, халы? сана?ы туралы, д?ние ж?зі хал?ыны? саны мен демографиялы? к?рсеткіштер, халы? саныны? ?дайы ?суі мен демографиялы? саясат т?ралы білімдерін одан ?рі жетілдіріп дамыту?а ?лес ?осу.

Негізгі ма?саттар.

- Сыни т?р?ыдан ойлау?а ?йрету.

-  Сыныпта диалогты? ??гімені дамыту.

- Дарынды ж?не талантты о?ушылармен ж?мыс

- Білім беруде АКТ - ны пайдалану.

- Топты?, ж?пты?  ж?мыс?а        ж?мылдыру

- Картамен ж?мыс ар?ылы сипаттап  ба?а беру.

- ?зін - ?зі ба?алау?а, ?зара ба?алау?а ынталандыру.

О?ыту н?тижелері.

Д?ние ж?зіні? хал?ыны? саны,?суі туралы деректерді талдап,?орытынды шы?арады

Басталуы

-О?ушылармен с?лемдесу,т?гендеу.

 -Сыныпта психологиялы? ахуал орната отырып ынтыма?тасты? атмосферасын ??ру.ше?бер ??рып, бір-бірімізді? ала?анымыздан ?стап жа?сы тілектер айту.

- ?ш топ?а б?ліну.

- ба?алау пара?тарын беру.

Білу.

Диалогты? ?дісті ?олдана отырып талдау

1. Антропология деген не?

2. ?андай демографиялы? к?рсеткіштерді білесі?дер?

3. Халы? саныны? ?дайы ?суі ж?не демографиялы? саясат деген не?

4. Халы?ты? жасты? ??рамыны? ?ш типін аны?та?да

Сыныпта диалогты? ??гімені дамыту, ресурсты пайдалана отырып талдау,ойларын постер бетіне т?сіру. (м?тінмен ж?мыс)

 Адазмзатты? шы?у тегі мен даму ерекшеліктерін зерттейтін ?ылым антропология деп аталады. Антропологияда адамзатты? шы?у тегі туралы ?арама-?айшы к?з?арас ?алыптас?ан. Я?ни, б?кіл адамзатты? ата тегі орта? деп есептейтін «моногенизм» ба?ыты мен керісінше, ?р н?сіл дербес ата-тектен тара?анда?ы туралы пікірді ?станатын «полигенизм» ба?ыты бар.

К?пшілік ?алымдарды? пікірінше, ал?аш?ы адамдар Шы?ыс Африкада?ы ?лы Жары?тар ма?ында пайда болды, ?алымдарды? к?пшілігі ал?аш?ы адамдар палеолитті? со?ында Африкадан Еуропа мен Азия?а, Азиядан Америка мен Аустралия?а ж?не  м?хитты? аралдар?а тарал?ан деп есептейді.  (Адамны? ежелгі ?оныстану айма?тарын16-сурет ар?ылы талдап к?рсету).  Халы? саны туралы на?ты а?парат ?йымдас?ан т?рде ж?ргізілетін халы? сана?тары  н?тижесінде ?ана белгілі болады. ?алымдар 15 мы? жыл б?рын жер шары хал?ыны? саны 3 млн адамнан аспа?аны деп шамалайды. Д.ж.елдерді? демографиялы? жа?дайын сипаттау ?шін абсолюттік ж?не салыстырмалы демографиялы? к?рсеткіштер пайдаланылады. Абсолюттік к?рсеткіштер ?атарына (таби?и ?су, механикалы? ?су) жатады. Салыстырмалы к?рсеткіштер, я?ни 1000 адам?а ша??анда?ы промиле есебімен ?лшенетін коэффициенттер (туу, ?лу, таби?и ?су, с?билер ?ліміні? коэффициенті, адамны? ?мір жасыны? орташа ?за?ты?ы).

Адамзатты? ?здіксіз жа?арып, ауысып отыруын ?амтамасыз ететін туу мен ?лу ж?не таби?и ?су к?рсеткіштеріні? жиынты?ын халы?ты? ?дайы ?суі деп аталады. ?дайы ?суіні? ?ш типін ажыратады: д?ст?рлі, ?тпелі, ?азіргі.

Халы?ты? ?дайы ?суін реттеу ма?сатында мемлекеттік де?гейде демографиялы? саясат ж?ргізіледі.

Халы?ты? жасты? ??рамын аны?тауды? ?олданбалы ма?ызы бар. Жалпылама ба?а беруде топтамалар (0-14 жас, 15-59 жас, 60 жастан ?рі) жасалады. Халы?ты? жынысты? ??рамын сипаттау ?шін к?бінесе ерлер мен ?йелдерді? халы?ты? жалпы санында?ы ?лес к?рсеткіші пайдаланылады.

Т?сіну.

тапсырма.   Сыни т?р?ыдан ойлай отырып тапсырманы тал?ылау.

14-сызбан?с?аны пайдаланып, ?аза?станда?ы халы? саныны? ?згерістеріне талдау жасап, себептерін т?сі?дірі?дер.

?олдану.

 Тапсырма  О?ыту мен о?уда АКТ-ны пайдалану

  1. 16-сызбан?с?ада?ы д.ж.айма?тарыны? демографиялы? к?рсеткіштерін салыстырып, ?р?айсысына т?сінік бері?дер.

Еуропа

10

11

9

Азия

22

2

56

Африка

38

14

88

Латын Америкасы

24

6

35

Солт?стік Америка

14

9

7

К?рсеткіштер

туу

?лу

С?би ?лімі

  1. Жо?арыда?ы к?рсеткіштерді пайдалана отырп диаграмма ??растыры?дар.

Талдау.

тапсырма.   Дарынды ж?не талантты о?ушылармен ж?мыс

Елдер

?мір жасыны? ?за?ты?ы

Швейцария

80

Канада

79

Сингапур

78

Кувейт

72

Лаос

53

Нигер

41

Свазиленд

38

Жеке елдердегі адамны? ?мір хасыны? орташа ?за?ты?ы кестесін пайдаланып диаграмма ??растыру

Топтау

К?шбасшылы? ?абілеттерін аны?тау

 1. Антропология деген не?

2. ?андай демографиялы? к?рсеткіштерді білесі?дер?

3. Халы? саныны? ?дайы ?суі ж?не демографиялы? саясат деген не?

4. Е?бек ресурстары деген не?

5. Халы?ты? жасты? ??рамыны? ?ш типін аны?та?дар

Ба?алау

Топ жетекшісі ба?алау пара?ы негізінде ?орытынды шы?арып топта?ы о?ушыларды? ж?мыстарына ба?а береді.

?й тапсырмасы

1. §24-25 о?у

2. Тапсырмаларды ая?тау.

3. Кескін карта?а адамны? ежелгі ?оныстану айма?тарын т?сіру, ?осымша а?парат ?арастыру

Рефлексия.

Смайликтер ар?ылы ы?ыластарын білдіреді.

Просмотр содержимого документа
«Д?ние ж?зіні? хал?ыны? саныны? ?суі. Халы?ты? жасты?-жынысты? ??рамы. Е?бек ресурстары. »

Сабақ № ______ Сыныбы___10_ә_____ Күні_20.11.2014ж ___

Сабақ атауы.

Дүние жүзінің халқының саны,өсуі. Халықтың жастық-жыныстық құрамы.Еңбек ресурстары.

Сілтеме.

Блум таксономиясы

Жалпы мақсаттар.

Адамзаттың шығу тегі мен жер шарында таралуы, халық санағы туралы, дүние жүзі халқының саны мен демографиялық көрсеткіштер, халық санының ұдайы өсуі мен демографиялық саясат тұралы білімдерін одан әрі жетілдіріп дамытуға үлес қосу.

Негізгі мақсаттар.

- Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету.

- Сыныпта диалогтық әңгімені дамыту.

- Дарынды және талантты оқушылармен жұмыс

- Білім беруде АКТ - ны пайдалану.

- Топтық, жұптық жұмысқа жұмылдыру

- Картамен жұмыс арқылы сипаттап баға беру.

- Өзін - өзі бағалауға, өзара бағалауға ынталандыру.

Оқыту нәтижелері.

Дүние жүзінің халқының саны,өсуі туралы деректерді талдап,қорытынды шығарады

Басталуы

-Оқушылармен сәлемдесу,түгендеу.

-Сыныпта психологиялық ахуал орната отырып ынтымақтастық атмосферасын құру.шеңбер құрып, бір-біріміздің алақанымыздан ұстап жақсы тілектер айту.

- үш топқа бөліну.

- бағалау парақтарын беру.

Білу.

Диалогтық әдісті қолдана отырып талдау

1. Антропология деген не?

2. Қандай демографиялық көрсеткіштерді білесіңдер?

3. Халық санының ұдайы өсуі және демографиялық саясат деген не?

4. Халықтың жастық құрамының үш типін анықтаңда


Сыныпта диалогтық әңгімені дамыту, ресурсты пайдалана отырып талдау,ойларын постер бетіне түсіру. (мәтінмен жұмыс)

Адазмзаттың шығу тегі мен даму ерекшеліктерін зерттейтін ғылым антропология деп аталады. Антропологияда адамзаттың шығу тегі туралы қарама-қайшы көзқарас қалыптасқан. Яғни, бүкіл адамзаттың ата тегі ортақ деп есептейтін «моногенизм» бағыты мен керісінше, әр нәсіл дербес ата-тектен тарағандағы туралы пікірді ұстанатын «полигенизм» бағыты бар.

Көпшілік ғалымдардың пікірінше, алғашқы адамдар Шығыс Африкадағы Ұлы Жарықтар маңында пайда болды, ғалымдардың көпшілігі алғашқы адамдар палеолиттің соңында Африкадан Еуропа мен Азияға, Азиядан Америка мен Аустралияға және мұхиттық аралдарға таралған деп есептейді. (Адамның ежелгі қоныстану аймақтарын16-сурет арқылы талдап көрсету). Халық саны туралы нақты ақпарат ұйымдасқан түрде жүргізілетін халық санақтары нәтижесінде ғана белгілі болады. Ғалымдар 15 мың жыл бұрын жер шары халқының саны 3 млн адамнан аспағаны деп шамалайды. Д.ж.елдердің демографиялық жағдайын сипаттау үшін абсолюттік және салыстырмалы демографиялық көрсеткіштер пайдаланылады. Абсолюттік көрсеткіштер қатарына (табиғи өсу, механикалық өсу) жатады. Салыстырмалы көрсеткіштер, яғни 1000 адамға шаққандағы промиле есебімен өлшенетін коэффициенттер (туу, өлу, табиғи өсу, сәбилер өлімінің коэффициенті, адамның өмір жасының орташа ұзақтығы).

Адамзаттың үздіксіз жаңарып, ауысып отыруын қамтамасыз ететін туу мен өлу және табиғи өсу көрсеткіштерінің жиынтығын халықтың ұдайы өсуі деп аталады. Ұдайы өсуінің үш типін ажыратады: дәстүрлі, өтпелі, қазіргі.

Халықтың ұдайы өсуін реттеу мақсатында мемлекеттік деңгейде демографиялық саясат жүргізіледі.

Халықтың жастық құрамын анықтаудың қолданбалы маңызы бар. Жалпылама баға беруде топтамалар (0-14 жас, 15-59 жас, 60 жастан әрі) жасалады. Халықтың жыныстық құрамын сипаттау үшін көбінесе ерлер мен әйелдердің халықтың жалпы санындағы үлес көрсеткіші пайдаланылады.

Түсіну.


тапсырма. Сыни тұрғыдан ойлай отырып тапсырманы талқылау.

14-сызбанұсқаны пайдаланып, Қазақстандағы халық санының өзгерістеріне талдау жасап, себептерін түсіңдіріңдер.

Қолдану.

Тапсырма Оқыту мен оқуда АКТ-ны пайдалану

  1. 16-сызбанұсқадағы д.ж.аймақтарының демографиялық көрсеткіштерін салыстырып, әрқайсысына түсінік беріңдер.

Еуропа

10

11

9

Азия

22

2

56

Африка

38

14

88

Латын Америкасы

24

6

35

Солтүстік Америка

14

9

7

Көрсеткіштер

туу

өлу

Сәби өлімі


  1. Жоғарыдағы көрсеткіштерді пайдалана отырп диаграмма құрастырыңдар.

Талдау.

тапсырма. Дарынды және талантты оқушылармен жұмыс

Елдер

Өмір жасының ұзақтығы

Швейцария

80

Канада

79

Сингапур

78

Кувейт

72

Лаос

53

Нигер

41

Свазиленд

38

Жеке елдердегі адамның өмір хасының орташа ұзақтығы кестесін пайдаланып диаграмма құрастыру


Топтау


Көшбасшылық қабілеттерін анықтау

1. Антропология деген не?

2. Қандай демографиялық көрсеткіштерді білесіңдер?

3. Халық санының ұдайы өсуі және демографиялық саясат деген не?

4. Еңбек ресурстары деген не?

5. Халықтың жастық құрамының үш типін анықтаңдар

Бағалау

Топ жетекшісі бағалау парағы негізінде қорытынды шығарып топтағы оқушылардың жұмыстарына баға береді.

Үй тапсырмасы

1. §24-25 оқу

2. Тапсырмаларды аяқтау.

3. Кескін картаға адамның ежелгі қоныстану аймақтарын түсіру, қосымша ақпарат қарастыру

Рефлексия.

Смайликтер арқылы ықыластарын білдіреді.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: География

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 10 класс

Скачать
Д?ние ж?зіні? хал?ыны? саныны? ?суі. Халы?ты? жасты?-жынысты? ??рамы. Е?бек ресурстары.

Автор: Нусипжанова Мариямкуль Дастарбековна

Дата: 23.04.2015

Номер свидетельства: 205019

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства