kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Мені? елім–?аза?стан" т?рбие са?аты

Нажмите, чтобы узнать подробности

                            География  п?ніні? м??алімі: Калкаева Асем Талимжановна

Та?ырыбы: Мені?  елім–?аза?стан

Т?рі: т?рбие са?аты

М??алім:  ??рметті  ?стаздар, ата-аналар, о?ушылар  б?гінгі   5 «Б»  сыныбымен ?ткізілетін  «Мені?   елім–?аза?стан» атты  т?рбие са?атымыз?а ?ош  келді?іздер!

Ма?саты:

1) О?ушыларды елін с?юге, Отан?а деген ма?таныш сезімін арттыру?а, елімізді? т?уелсіздігіні? паш ететін т?рлі тарихи о?и?аларды зерделей отырып, егемен елімізге ?ам?ор болу, мемлекетімізді одан ?рі ны?айту, елімізді? ерте?і жастарды? ?олында екенін ??ындыру.

К?рнекілігі:?аза?стан Республикасыны? картасы, Н.?.Назарбаевты? суреті, ?аза?стан?а байланысты т?рлі-т?сті суреттер, буклеттер, ма?ал-м?телдер, Отан, жер туралы на?ыл с?здер, слайдтар.  

    Саба?ымыз ?аза?станны? т?уелсіздігіне арнал?анды?тан  Гимнмен бастаймыз.
 Ендігі  с?з кезегін  о?ушылар?а берейін:

I-ж?ргізуші: Талай ?асырлар бойы ата-бабаларымыз еркіндік пен т?уелсіздік та?ын а?сап келген.Олар к?ксеген арман?а ХХ ?асырды? со?ына ?арай ?ол жеткіздік. Соны? ар?асында б?гінгі та?да ?з ба?ыт-ба?дарын ?стан?ан, ?ркениет елдер мойында?ан жеке мемлекетке айналды?.

II- ж?ргізуші: Т?уелсіздік жолында талай жандар ??рбан болып, елім деп е?іреп ?ткені белгілі. Талай кезе? ?иын-?ыстау, ?у?ын-с?ргінді ата-бабаларымыз басынан кешті

I-ж?ргізуші:   

           Желто?санда шынды? жырын шыр?аймын деп шар? ?рды?,
           Желто?санда егеменді ел болса? деп талпынды?.
            Кеуде?де ?лі сызы жатыр сол кездегі сал?ынны?
           Айналайын, айналайын жас ?ркені хал?ымны?!
II- ж?ргізуші: Желто?сан  о?и?асы ?зіні? ?айсарлы?ымен, ал?а ?ой?ан ма?сат-м?ратымен,  ?рбір адамны? есінде м??гі са?талады. 1986 жыл?ы желто?сан о?и?асы ?аза?ты? басын біріктіріп, бір ж?дыры??а ж?мылдыр?ан ба?ытты да, ?ай?ылы к?н еді. Желто?сан жа??ыры?ы к?зден де к??ілден де кетер емес. Б?кіл бір ?лтты? с?йегіне та?ба т?сіріп, ?ділетсіз шешім ?абылданып, халы?ты?  ар-намысы таразы?а салын?ан сын са?атта д?лей к?шке ?аймы?пай ?арсы шы??ан жастарды? ерен е?бегі ?рпа?тан-?рпа??а ?лгі.
I-ж?ргізуші:   

              ?сер елді? ?ай с?тте де бірлік болма? ?алауы,

              Лаула, лаула желто?санны? м?з?а жан?ан алауы.

              ?здері?дей ?р намысты жас ?ркені бар елді?,

              Еш?ашанда е?кеюге тиісті емес жалауы!

 II- ж?ргізуші: Желто?сан о?и?асы ?айрат Рыс??лбеков, Ербол Сыпатаев, С?бира М?хаметжанова, Л?ззат Асанова т?різді батырларымызды? бар екенін д?лелдеп берді. Ендеше, сол желто?сан ??рбандарын бір минут ?нсіздікпен еске алайы?!

I-ж?ргізуші: Осы о?и?адан кейін арада 5 жыл ?ткенде 1991 жылды? желто?сан айыны? 16-сы к?ні ?аза? елі шынайы т?уелсіздік алды. Т?уелсіздік, б?л-басымыз?а ?он?ан  ба?ыт  болатын.
II- ж?ргізуші:1991 жылы 1 - желто?санда республика ж?ртшылы?ы т???ыш рет Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаевты Республикамызды? Президенті етіп сайланды.Елбасы ?лкен саясаткер.  Сондай - а? ?нерге де к?п к??іл б?летін адам. Н. Назарбаев - б?рінен б?рын ?з міндетін, ?з та?айындалуын тере? сезінетін, ?лесіне тиген міндетті жауапты ?рі ?ажырлы?пен ат?аратын адам.
             О?ушыларды?  ?ле? шума?тары

I-ж?ргізуші:   «Рух пен тіл»  ?ні  ?ыздарды? орындауында   

II- ж?ргізуші: Мемлекеттік р?міздер – б?л кез келген мемлекетті? егемендігі мен бірт?тасты?ын бейнелейді. ?аза?стан Республикасында Мемлекеттік ту, Мемлекеттік елта?ба ж?не Мемлекеттік гимн Мемлекеттік Р?міздер болып табылады. Мемлекеттік  р?міздер- хал?ымызды?  рухын, ?лтты? салт-санасын, ?а?арманды?ы мен даналы?ын, болаша??а ?мітін, арман-тілегін жеткізетін ерекше ??нды белгілер.

I-ж?ргізуші:   

              Т?уелсіз ?аза?стан – ?лы Отаным,

              К?к туымды ?алайша ??латармын.            

              Тып-тыныш т?рып жат?ан жайымыз бар,   

              Б?ріміз баласындай бір атаны?.    

              Елімізде ба?-береке, ырыс болсын,    

               ?ызыл тілім ?анжардай ?ылыш болсын.                                                                  

?н: «К?к  туды?  желбірегені» 

К?усар тобы: «Думан»  биі

II- ж?ргізуші:      

               Ауыр к?нді артымыз?а тастауы

               ?иын с?тте ?иынды?тан ?ашпауы.

               Тілім, дінім, ?лтым ?айта к?герген,

               Елбасымыз Н?ра?а?ны? бастауы

               Туды ?стап тура жол?а  т?сіріп

               Жас Отанны? ?мірін де т?сініп,

               «Елім, жерім»  деп ?рандап  тайсалмай,

                Бір керемет жасады-ау кісілік!

                Елбасымыз  са?ан м??гі разымыз,

                ?лкен –кіші, а?айындар –б?ріміз.

               «?лтым, елім»  деп ?ай?ыр?ан  ?лы жан,

                Сіз біздерді?  піріміз де, ?німіз.

?н: «Ал?а ?аза?стан». Орындайтындар: Абылай, Ернар.

I-ж?ргізуші:   

                  К?тереді ша?ыра? Астанам ас?а?,
                  Жа?арып ?алам, жасарып далам!
                  Басы?нан серпі боданды? ж?гін,
                  Кетпейді ойдан Отанды? ??ым.
                  Арыстан ж?рек, айбынды елім,
                  Таниды сені бар ?лем б?гін.
II- ж?ргізуші:     

             Ту?ан жердей жат жерді? болмайтыны – а?и?ат,

             О?ан к??ілі? еш?ашан толмайтыны – а?и?ат.

             Алтын торда алтын ??с ?сірсе? де, б?лб?л ??с

              ?скен ба?ы болмаса, ?онбайтыны – а?и?ат.

?н: «Астана». Орындайтындар: Томирис, Н?рлыбек, ??ралай.  

I-ж?ргізуші:   

             Т??ірі орта? жарат?ан,
             Аузына хал?ын ?арат?ан.
              ?ара ?ылды ?а? жар?ан.
             Алдынан топты тарат?ан,
              М??ке, Т?ле, ?азыбек
              ?йтеке, Алшын, би Кебек.
   -Белгілі шешендер мен шешен билерді? с?здері жазылып са?талма?анды?тан, тек бізге ?зын-ыр?асы, желі-ж?рна?ы ?ана жеткен. Ауыздан ауыз?а к?ше ж?ріп, сырланып, б?кіл халы? ?азынасына айнал?ан. Олар  халы?  даналы?ын, тіл байлы?ын к?рсетеді.
К?рініс: «?ш би»

?н: «Жаса ?аза?стан». Орындайтындар: Жанар, Айгерім.

I-ж?ргізуші: Жа?а т?уелсіз мемлекет – ?аза?стан Республикасыны?  – дамуы, ?лтты? ?ауіпсіздік, мемлекеттік бас?ару ж?не билікті? б?кіл тарма?тарыны? ?зара ?рекет ету ж?йесі – бар ?лтты? мемлекеттілікті? ?алыптасуы  Назарбаев есімімен ты?ыз байланысты. Назарбаев басшылы?ымен конституциялы? ??рылыс процесі ж?зеге асты, ол 1995 жылды? тамызында елімізді? Негізгі За?ын ?абылдады.  ?аза?станда демократиялы? институттарды ??ру Назарбаевты? аса зор е?бегі болып табылады.

II- ж?ргізуші: – Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев – бізді? мемлекетімізді? Елбасы. Ол ыл?и халы? туралы ойлайды, барлы? адамдар о?ан сенеді ж?не оны ??рметтейді. Сондай адам ар?ылы біз мемлекетімізді? т?ра?тылы?ына ж?не ?ркендеуіне жеттік.

I-ж?ргізуші: Бізді? хал?ымызда атамекенді арда?тау сезімі ?те тере?, олар ?шін ту?ан жерді ?асиет т?ту ?ан?а сі?ген мінез,ежелгі д?ст?р.Б?л таным жанымыз?а ана с?тімен тара?ан, ана тілімен дары?ан. Бізді? ма?ал-м?телдеріміз, на?ыл с?здеріміз ту?ан жерді, Отанды арда?тау?а толы.

?н: «Н?р  а?а»  хор.

?орытынды:  Т?уелсіздікті? ?адіріне жетіп, оны к?зімізді? ?арашы?ындай са?тау  баршамызды? борышымыз. 130-дан аса ?лт ?кілдері т?ратын осынау ?асиетті мекенде, ас?а?та?ан ?лкеде, ке?дігі керемет дархан далада, егіні те?іздей тол?ы?ан, т?рт т?лігі, ?ндірісі ?ркендеген мекенде ?мір с?руші ?рбір адам ?з Отанын жанындай с?йіп, оны? к?к байра?ын к?кке к?теруді ма?таныш т?тады. Олай болса Т?уелсіздігімізге ша? ж??тырмай, оны е? ?ымбат б?йымымыздай са?тап, ??рметтеп келер ?рпа?тар ?олына аманат етіп тапсыру?а тиіспіз.

Просмотр содержимого документа
«"Мені? елім–?аза?стан" т?рбие са?аты »

Алматы облысы

Қарасай ауданы

Үшқоңыр ауылы

М.Әуезов атындағы КММ

География пәнінің мұғалімі: Калкаева Асем Талимжановна

Тақырыбы: Менің елім–Қазақстан

Түрі: тәрбие сағаты

Мұғалім: Құрметті ұстаздар, ата-аналар, оқушылар бүгінгі 5 «Б» сыныбымен өткізілетін «Менің елім–Қазақстан» атты тәрбие сағатымызға қош келдіңіздер!

Мақсаты:

1) Оқушыларды елін сүюге, Отанға деген мақтаныш сезімін арттыруға, еліміздің тәуелсіздігінің паш ететін түрлі тарихи оқиғаларды зерделей отырып, егемен елімізге қамқор болу, мемлекетімізді одан әрі нығайту, еліміздің ертеңі жастардың қолында екенін ұғындыру.

Көрнекілігі:Қазақстан Республикасының картасы, Н.Ә.Назарбаевтың суреті, Қазақстанға байланысты түрлі-түсті суреттер, буклеттер, мақал-мәтелдер, Отан, жер туралы нақыл сөздер, слайдтар.

Сабағымыз Қазақстанның тәуелсіздігіне арналғандықтан Гимнмен бастаймыз.
Ендігі сөз кезегін оқушыларға берейін:

I-жүргізуші: Талай ғасырлар бойы ата-бабаларымыз еркіндік пен тәуелсіздік таңын аңсап келген.Олар көксеген арманға ХХ ғасырдың соңына қарай қол жеткіздік. Соның арқасында бүгінгі таңда өз бағыт-бағдарын ұстанған, өркениет елдер мойындаған жеке мемлекетке айналдық.

II- жүргізуші: Тәуелсіздік жолында талай жандар құрбан болып, елім деп еңіреп өткені белгілі. Талай кезең қиын-қыстау, қуғын-сүргінді ата-бабаларымыз басынан кешті

I-жүргізуші:

Желтоқсанда шындық жырын шырқаймын деп шарқ ұрдың,
Желтоқсанда егеменді ел болсақ деп талпындың.
Кеудеңде әлі сызы жатыр сол кездегі салқынның
Айналайын, айналайын жас өркені халқымның!
II- жүргізуші: Желтоқсан оқиғасы өзінің қайсарлығымен, алға қойған мақсат-мұратымен, әрбір адамның есінде мәңгі сақталады. 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы қазақтың басын біріктіріп, бір жұдырыққа жұмылдырған бақытты да, қайғылы күн еді. Желтоқсан жаңғырығы көзден де көңілден де кетер емес. Бүкіл бір ұлттың сүйегіне таңба түсіріп, әділетсіз шешім қабылданып, халықтың ар-намысы таразыға салынған сын сағатта дүлей күшке қаймықпай қарсы шыққан жастардың ерен еңбегі ұрпақтан-ұрпаққа үлгі.
I-жүргізуші:

Өсер елдің қай сәтте де бірлік болмақ қалауы,

Лаула, лаула желтоқсанның мұзға жанған алауы.

Өздеріңдей өр намысты жас өркені бар елдің,

Ешқашанда еңкеюге тиісті емес жалауы!

II- жүргізуші: Желтоқсан оқиғасы Қайрат Рысқұлбеков, Ербол Сыпатаев, Сәбира Мұхаметжанова, Ләззат Асанова тәрізді батырларымыздың бар екенін дәлелдеп берді. Ендеше , сол желтоқсан құрбандарын бір минут үнсіздікпен еске алайық!

I-жүргізуші: Осы оқиғадан кейін арада 5 жыл өткенде 1991 жылдың желтоқсан айының 16-сы күні қазақ елі шынайы тәуелсіздік алды. Тәуелсіздік, бұл-басымызға қонған бақыт болатын.
II- жүргізуші:1991 жылы 1 - желтоқсанда республика жұртшылығы тұңғыш рет Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты Республикамыздың Президенті етіп сайланды.Елбасы үлкен саясаткер. Сондай - ақ өнерге де көп көңіл бөлетін адам. Н. Назарбаев - бәрінен бұрын өз міндетін, өз тағайындалуын терең сезінетін, үлесіне тиген міндетті жауапты әрі қажырлықпен атқаратын адам.
Оқушылардың өлең шумақтары

I-жүргізуші: «Рух пен тіл» әні қыздардың орындауында

II- жүргізуші: Мемлекеттік рәміздер – бұл кез келген мемлекеттің егемендігі мен біртұтастығын бейнелейді. Қазақстан Республикасында Мемлекеттік ту, Мемлекеттік елтаңба және Мемлекеттік гимн Мемлекеттік Рәміздер болып табылады. Мемлекеттік рәміздер- халқымыздың рухын, ұлттық салт-санасын, қаһармандығы мен даналығын, болашаққа үмітін, арман-тілегін жеткізетін ерекше құнды белгілер.

I-жүргізуші:

Тәуелсіз Қазақстан – ұлы Отаным,

Көк туымды қалайша құлатармын.

Тып-тыныш тұрып жатқан жайымыз бар,

Бәріміз баласындай бір атаның.

Елімізде бақ-береке, ырыс болсын,

Қызыл тілім қанжардай қылыш болсын.

Ән: «Көк тудың желбірегені»

Кәусар тобы: «Думан» биі

II- жүргізуші:

Ауыр күнді артымызға тастауы

Қиын сәтте қиындықтан қашпауы.

Тілім, дінім, ұлтым қайта көгерген,

Елбасымыз Нұрағаңның бастауы

Туды ұстап тура жолға түсіріп

Жас Отанның өмірін де түсініп,

«Елім, жерім» деп ұрандап тайсалмай,

Бір керемет жасады-ау кісілік!

Елбасымыз саған мәңгі разымыз,

Үлкен –кіші, ағайындар –бәріміз.

«Ұлтым, елім» деп қайғырған ұлы жан,

Сіз біздердің піріміз де, әніміз.

Ән: «Алға Қазақстан». Орындайтындар: Абылай, Ернар.

I-жүргізуші:

Көтереді шаңырақ Астанам асқақ,
Жаңарып қалам, жасарып далам!
Басыңнан серпі бодандық жүгін,
Кетпейді ойдан Отандық ұғым.
Арыстан жүрек, айбынды елім,
Таниды сені бар әлем бүгін.
II- жүргізуші:

Туған жердей жат жердің болмайтыны – ақиқат,

Оған көңілің ешқашан толмайтыны – ақиқат.

Алтын торда алтын құс өсірсең де, бұлбұл құс

Өскен бағы болмаса, қонбайтыны – ақиқат.

Ән: «Астана». Орындайтындар: Томирис, Нұрлыбек, Құралай.

I-жүргізуші:

Тәңірі ортақ жаратқан,
Аузына халқын қаратқан.
Қара қылды қақ жарған.
Алдынан топты таратқан,
Мөңке, Төле, Қазыбек
Әйтеке, Алшын, би Кебек.
-Белгілі шешендер мен шешен билердің сөздері жазылып сақталмағандықтан, тек бізге ұзын-ырғасы, желі-жұрнағы ғана жеткен. Ауыздан ауызға көше жүріп, сырланып, бүкіл халық қазынасына айналған. Олар халық даналығын , тіл байлығын көрсетеді.
Көрініс: «Үш би»

Ән: «Жаса Қазақстан». Орындайтындар: Жанар, Айгерім.

I-жүргізуші: Жаңа тәуелсіз мемлекет – Қазақстан Республикасының – дамуы, ұлттық қауіпсіздік, мемлекеттік басқару және биліктің бүкіл тармақтарының өзара әрекет ету жүйесі – бар ұлттық мемлекеттіліктің қалыптасуы Назарбаев есімімен тығыз байланысты. Назарбаев басшылығымен конституциялық құрылыс процесі жүзеге асты, ол 1995 жылдың тамызында еліміздің Негізгі Заңын қабылдады. Қазақстанда демократиялық институттарды құру Назарбаевтың аса зор еңбегі болып табылады.

II- жүргізуші: – Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев – біздің мемлекетіміздің Елбасы. Ол ылғи халық туралы ойлайды, барлық адамдар оған сенеді және оны құрметтейді. Сондай адам арқылы біз мемлекетіміздің тұрақтылығына және өркендеуіне жеттік.

I-жүргізуші: Біздің халқымызда атамекенді ардақтау сезімі өте терең, олар үшін туған жерді қасиет тұту қанға сіңген мінез,ежелгі дәстүр.Бұл таным жанымызға ана сүтімен тараған, ана тілімен дарыған. Біздің мақал-мәтелдеріміз, нақыл сөздеріміз туған жерді, Отанды ардақтауға толы.

Ән: «Нұр аға» хор.

Қорытынды: Тәуелсіздіктің қадіріне жетіп, оны көзіміздің қарашығындай сақтау баршамыздың борышымыз. 130-дан аса ұлт өкілдері тұратын осынау қасиетті мекенде, асқақтаған өлкеде, кеңдігі керемет дархан далада, егіні теңіздей толқыған, төрт түлігі, өндірісі өркендеген мекенде өмір сүруші әрбір адам өз Отанын жанындай сүйіп, оның көк байрағын көкке көтеруді мақтаныш тұтады. Олай болса Тәуелсіздігімізге шаң жұқтырмай, оны ең қымбат бұйымымыздай сақтап, құрметтеп келер ұрпақтар қолына аманат етіп тапсыруға тиіспіз.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: География

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 5 класс

Скачать
"Мені? елім–?аза?стан" т?рбие са?аты

Автор: Калкаева Асем Талимжановна

Дата: 06.04.2015

Номер свидетельства: 197981

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства