kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Салауатты ?мір салтын ?алыптастыруда?ы, о?ушыларды? денсаулы?ын са?тау аспектілері

Нажмите, чтобы узнать подробности

Салауатты ?мір салтын ?алыптастыруда?ы, о?ушыларды? денсаулы?ын са?тау аспектілері

Ма?саты:                    ?скеле? ?рпа? арасында  салауатты ?мір салты м?дениетін насихаттау мен ?алыптастыру, ?скеле? ?рпа?ты денешыны?тырумен ж?не спортпен айналысу?а ж?мылдыру.

 

"?аза?стан т?уелсіздігіні? 20 жылды?ы аясында салауатты ?мір салты м?дениетіні? т?рлі аспектілері та?далады: белсенді дене ?имылы, спортпен айналысу, д?рыс тама?тану, зиянды ?деттерге ?арсы т?ра білу, т?рмыста ж?не жолда ж?ргенде ?ауіпсіз мінез-??лы?ты? болуы".

         О?ушылар?а салауатты ?мір салтыны? негізгі аспектілері бойынша а?парат алу?а м?мкіндік береді ж?не денсаулы?ты бала кезден са?тау мен ны?айту ?шін салауатты ?мір салтын ?станып, к?п ?имылдау ж?не спортпен айналысуды? ма?ызын, адамны? ?з денсаулы?ы ?шін жауапкершілікте ынтыма?тас болу ?ажеттігін к?рсетеді.

         Ел дамуыны? «?аза?стан – 2030» ?за? мерзімдік стратегиясыны? басым ба?ыттарыны? бірі ?скеле? ?рпа?ты? денсаулы?ы, білім алуы мен игіліктері  болып табылады. Ел хал?ыны? денсаулы?ын ны?айту ?шін, мектеп ?абыр?асынан бастап салауатты ?мір салты м?дениетін ?алыптастыру, ?ауіпті мінез-??лы? факторларына ?арсы т?ра алатындай ?мірлік да?дыларды бойына сі?іру ?те ма?ызды.

         ?азіргі уа?ытта ?леуметтік – экономикалы? жа?дайды? т?мендеуі ж?не экологиялы? жа?дайды? б?зылуы б?кіл халы?ты?, ?сіресе, жас ?рпа?ты? денсаулы?ына кері ?серін тигізуде.

         Елбасыны? «?аза?стан – 2030» ба?дарламасында «?аза?стан азаматтарыны? денсаулы?ы, білім ж?не ?л – ау?аты» тарма?ында «Азаматтарымызды? ?з ?міріні? ая?ына дейін сау болуы, оларды ?орша?ан ортаны? таза болуы ?шін азаматтарымызды? салауатты ?мір салтына ?зірлеу ?ажеттілігі» к?рсетілген. Сонды?тан да елімізде салауатты ?мір салтын ?алыптастыру ісі жандандырылуы ?ажет. А?парат беттерінде шы?ып ж?рген ?ылыми зеріттеу институттарыны? м?ліметтеріне с?йенсек, 1 – сынып?а келген о?ушыларды? 30% пайызы ?р т?рлі  ауыт?улар бар болса, ал 10 – 11 сынып о?ушыларында (я?ни бізді? білім алушыларымызды? жасында?ы балаларда) 80 – 85%пайыз?а дейін мінезінде, денсаулы?ында ауыт?улар кездеседі. Неге б?лай дене с?ра?ты? жауабын табу да ?иын, жастар арасында ?атігездікті? к?беюі, зиянды ?рекеттерге ?йір болуы б?гінгі к?нні?  шынды?ы.Осындай ?рекеттердін алдын алу ?шін, о?ушыларымызды т?рлі ?йірмелерге тартып, насихаттаса жаман ?ркеттерге бару?а арты? уа?ыттары да болмас еді.  Лицей о?ушыларыны? к?зіргі та?да спорт?а к?з ?арастары, орташ денгейде. “?айрат” спорт кешеніндегі  ?алалы?  ?йірмелер ж?мыс істейді, (еркін к?рес, дзюдо, бокс, ауыр атлетика ж?не гір тасын к?теру, т,б) сонымен ?атар ?зімізді?  лицнйішілік ?йірмелерге (волейбол, баскетбол, футбол, то?ыз ??мала?, шахмат, дойбы) ?з еріктерімен ?атысуына  немесе топ жетекшілері жетелеп  ба?ыттаса, салауатты ?мір салтын ?алыптастыру?а  ?лес ?ос?ан болар еді.

Та?ы да айта кететін жайтты? бірі: о?ушыларымызды? денсаулы?ына байланысты дене т?рбиесі саба?ынан босатыл?ан о?ушыларды? жылдан жыл?а к?бейіп бара жат?анды?ы.К?зіргі та?да лицей бойынша-370 о?ушы болса, денсаулы?ына байланысты дене т?рби саба?ынан босатыл?ан о?ушыларымыз І – курс бойынша 9, ІІ – курс бойынша 14, ІІІ – курс бойынша –7. Жалпы саны 30 о?ушыны? аны?тама ??жаттары топ жетекшілеріне тапсырыл?ан

Жан?я, ?леуметтік, материалдылы? ж?не экологиялы? факторлар?а байланысты салаутты ?мір салтын ?алыптастыруда?ы бір ?атар ауыт?ушылы?тар мен тос?ауылдарды ескере отырып, о?ушыларды?  бойында салауатты ?мір салтын ?алыптастыру бойынша ?сыныстар берілді:

-                       О?ушыны? ?мір салтына, денсаулы?ына к?з?арасын арттыру;

-                       О?ушыларды? дене ж?не психологиялы? саулы?ын арттыру мен ны?айту;

-                       О?у ж?не саба?тан тыс уа?ытта, жат ?деттермен айналыспауын ?ада?алау;

-                       Жат, келе?сіз  ?рекеттер мен іс – ?имылдармен к?ресе білуге ?йрету;

Алда?ы уа?ытта о?ушыларды?  ?з бетінше салауатты ?мір с?ру да?дыларын ?алыптастыруларына сіздер болып, біздер болып ы?пал жасауымыз керек.

Просмотр содержимого документа
«Салауатты ?мір салтын ?алыптастыруда?ы, о?ушыларды? денсаулы?ын са?тау аспектілері »Салауатты өмір салтын қалыптастырудағы, оқушылардың денсаулығын сақтау аспектілеріМақсаты: Өскелең ұрпақ арасында  салауатты өмір салты мәдениетін насихаттау мен қалыптастыру, өскелең ұрпақты денешынықтырумен және спортпен айналысуға жұмылдыру."Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығы аясында салауатты өмір салты мәдениетінің түрлі аспектілері таңдалады: белсенді дене қимылы, спортпен айналысу, дұрыс тамақтану, зиянды әдеттерге қарсы тұра білу, тұрмыста және жолда жүргенде қауіпсіз мінез-құлықтың болуы".

Оқушыларға салауатты өмір салтының негізгі аспектілері бойынша ақпарат алуға мүмкіндік береді және денсаулықты бала кезден сақтау мен нығайту үшін салауатты өмір салтын ұстанып, көп қимылдау және спортпен айналысудың маңызын, адамның өз денсаулығы үшін жауапкершілікте ынтымақтас болу қажеттігін көрсетеді.

Ел дамуының «Қазақстан – 2030» ұзақ мерзімдік стратегиясының басым бағыттарының бірі өскелең ұрпақтың денсаулығы, білім алуы мен игіліктері  болып табылады. Ел халқының денсаулығын нығайту үшін, мектеп қабырғасынан бастап салауатты өмір салты мәдениетін қалыптастыру, қауіпті мінез-құлық факторларына қарсы тұра алатындай өмірлік дағдыларды бойына сіңіру өте маңызды.

Қазіргі уақытта әлеуметтік – экономикалық жағдайдың төмендеуі және экологиялық жағдайдың бұзылуы бүкіл халықтың, әсіресе, жас ұрпақтың денсаулығына кері әсерін тигізуде.

Елбасының «Қазақстан – 2030» бағдарламасында «Қазақстан азаматтарының денсаулығы, білім және әл – ауқаты» тармағында «Азаматтарымыздың өз өмірінің аяғына дейін сау болуы, оларды қоршаған ортаның таза болуы үшін азаматтарымыздың салауатты өмір салтына әзірлеу қажеттілігі» көрсетілген. Сондықтан да елімізде салауатты өмір салтын қалыптастыру ісі жандандырылуы қажет. Ақпарат беттерінде шығып жүрген ғылыми зеріттеу институттарының мәліметтеріне сүйенсек, 1 – сыныпқа келген оқушылардың 30% пайызы әр түрлі ауытқулар бар болса, ал 10 – 11 сынып оқушыларында (яғни біздің білім алушыларымыздың жасындағы балаларда) 80 – 85%пайызға дейін мінезінде, денсаулығында ауытқулар кездеседі. Неге бұлай дене сұрақтың жауабын табу да қиын, жастар арасында қатігездіктің көбеюі, зиянды әрекеттерге үйір болуы бүгінгі күннің шындығы.Осындай әрекеттердін алдын алу үшін, оқушыларымызды түрлі үйірмелерге тартып, насихаттаса жаман әркеттерге баруға артық уақыттары да болмас еді. Лицей оқушыларының кәзіргі таңда спортқа көз қарастары, орташ денгейде. “Қайрат” спорт кешеніндегі қалалық үйірмелер жұмыс істейді, (еркін күрес, дзюдо, бокс, ауыр атлетика және гір тасын көтеру, т,б) сонымен қатар өзіміздің лицнйішілік үйірмелерге (волейбол, баскетбол, футбол, тоғыз құмалақ, шахмат, дойбы) өз еріктерімен қатысуына немесе топ жетекшілері жетелеп бағыттаса , салауатты өмір салтын қалыптастыруға үлес қосқан болар еді.

Тағы да айта кететін жайттың бірі: оқушыларымыздың денсаулығына байланысты дене тәрбиесі сабағынан босатылған оқушылардың жылдан жылға көбейіп бара жатқандығы.Кәзіргі таңда лицей бойынша-370 оқушы болса, денсаулығына байланысты дене тәрби сабағынан босатылған оқушыларымыз І – курс бойынша 9, ІІ – курс бойынша 14 , ІІІ – курс бойынша –7 . Жалпы саны 30 оқушының анықтама құжаттары топ жетекшілеріне тапсырылған

Жанұя, әлеуметтік, материалдылық және экологиялық факторларға байланысты салаутты өмір салтын қалыптастырудағы бір қатар ауытқушылықтар мен тосқауылдарды ескере отырып, оқушылардың бойында салауатты өмір салтын қалыптастыру бойынша ұсыныстар берілді:

  • Оқушының өмір салтына, денсаулығына көзқарасын арттыру;

  • Оқушылардың дене жөне психологиялық саулығын арттыру мен нығайту;

  • Оқу және сабақтан тыс уақытта, жат әдеттермен айналыспауын қадағалау;

  • Жат, келеңсіз әрекеттер мен іс – қимылдармен күресе білуге үйрету;

Алдағы уақытта оқушылардың өз бетінше салауатты өмір сүру дағдыларын қалыптастыруларына сіздер болып, біздер болып ықпал жасауымыз керек.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физкультура

Категория: Уроки

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Салауатты ?мір салтын ?алыптастыруда?ы, о?ушыларды? денсаулы?ын са?тау аспектілері

Автор: ?скенбаев Уран

Дата: 09.03.2015

Номер свидетельства: 183631

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства