kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Орыннан ?зынды??а секіру, ара?ашы?ты??а доп ла?тыру, жылдамды??а жасалатын эстафеталы? ойын

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба? жоспар

К?ні:

П?ні: дене шыны?тыру

Сыныбы:

?ткізілетін орын: спортзал

Саба?ты? та?ырыбы: «Орыннан ?зынды??а секіру, ара?ашы?ты??а доп ла?тыру, жылдамды??а жасалатын эстафеталы? ойын»

Саба?ты? ма?саты:

1.Ма?саттар?а ?ол жеткізу ?шін топ к?шбасшысы р?лін ат?ара отырып, ?з бетімен ж?не бірлесіп ж?мыс істеу

2.Дене ?рекетіні? денсаулы?, дене м?дениеті ж?не ?зіін – ?зі сезіну ?шін ма?ыздылы?ын т?сіне отырып, физикалы?, психикалы? ж?не эмоциалы? денсаулы??а ы?пал ететін ж?не оны ?олдайтын шешімдер ?абылдау

3. О?ушылар?а салауатты ?мір салтын насихаттау, халы?ты дене м?дениеті мен спорт ж?йелі т?рде айналысу?а тарту.

Спортты? ??ралдар: доптар, ыс?ыры?, жалаулар, кедергілер т.б.

Уа?ыт ше?бері

Жоспарлан?ан ?рекет

Ресурстар

0 – 5 минут

(?,?)

«?з орны?ды есі?е са?та»

Балалар залды? ?р б?рышында т?рады, ?р?айсысы ?з орнын есіне са?тауы тиіс. Музыка ыр?а?ымен барлы?ы жан – жа??а шашырап ж?гіре ж?неледі, музыка ая?тал?ан кезде орындарына оралуы тиіс.

Ке? ?рі бос ке?істік

Ыр?а?ты музыка

6 – 10 минут

10 – 17 минут

17 – 35

Рефлексия

35 – 40

Ба?алау

?орытынды

40 – 45

(?,?)

Жетекші ауыстыра отырып, баяу ?ар?ынмен ж?гіру, с?л ішке ?арай б?гілген ?олдар ал?а ?арай кеуде де?гейіне дейін жо?ары к?теріледі, одан кейін шынта?тар жандарына ?арай ?оз?алады.

?олдарды еркін ?оз?ай отырып же?іл ?рі еркін ж?гіру білігіне баса назар аудары?ыз. Н?с?ау – ?адамдар ?ыс?а, табанны? алды??ы б?лігіне ?ойылады. Педагогті? б?йры?ы бойынша аты атал?ан бала сапты? жетекшісіне айналып, ?оз?алыс ба?ытын ?згертеді.

(?,?)

Ла?тыру ?ашы?ты?ын ай?ындау.

Ла?тыру?а арнал?ан д?лізді? ені кемінде 3м ж?не ?зынды?ы 15 -20 м болуы тиіс. Алдын ала жола??а ?рбір метр сайын к?лдене? сызы?тар салынады ж?не ?ашы?ты?ы н?мірленеді.  Итерілу сызы?ыны? ені 40см. Педагогті? б?йры?ы бойынша о?ушы итерілу сызы?ына т?рады. Бастап?ы ?алып – т?рыс.

Допты бір ?олмен басынан асырып ла?тырады. Бір ая? екінші ая?ты? алдына бір ?адам ?ашы?ты??а ?ойылады. Ла?тыр?ан кезде табандарды? ?алпын ?згертуге болмайды. 3 талпынысты? е? жа?сы н?тижесі есептеледі.

(?,Т,?)

«Секіргіштер»

Белгі бойынша ?р команданы? ?атысушылары бір орыннан екі ая?пен итеріліп секіреді. Біріншісі секіреді, екіншісі оны? секіріп жеткен жеріне т?рып, одан ?рі секіреді. Барлы? ?атысушылар секіріп бол?анда ж?ргізуші бірінші ж?не екінші командаларды? секіру н?тижелерін ?лшейді. Алысыра? ?ашы?ты??а секірген команда же?імпаз болады.

(?,Т,?)

«Кегельдерді жина»

Командаларды? ?р?айсысыны? алдына ?рбір 9 метр сайын 9 кегельден ?ойыл?ан. Со??ы кегельдерді? артында жалаушалар орнатыл?ан. Белгі бойынша бірінші ойыншылар ал?а ?арай ж?гіріп шы?ып, е? жа?ын т?р?ан кегельді алып, о? орындарына оралады. Бірінші ойыншы с?ре сызы?ынан ас?ан кезде ?ана екінші ойыншы ж?гіреді. ?рбір ойыншы ж?гірген сайын ?ашы?ты? арта т?седі. Со??ы ойыншы жалаушаны алып, орнына келіп т?руы тиіс. Тапсырманы бірінші болып орында?ан топ же?імпаз атанады.

(?,Т,?)

«Мысы? пен тыш?ан»

Барлы? о?ушылар ?олдарын ?стап, д??геленіп т?ады. Мысы? пен тыш?ан р?ліндегі екі бала сыртта т?рады. Мысы? тыш?анды ?уып айнала ж?гіреді. Тыш?ан ашы? т?р?ан тор?а кіргенде д??геленіп т?р?ан о?ушылар торды мысы? кіріп ?алмайтындай тез жабу керек. Осылай ойын жал?аса береді.

(?,?,МК)

Барлы? ?атысушылар саба?тан ал?ан білімдерін, ?серлерін ?а?аз бетіне жазып, та?та?а жабыстырады.

М??алім барлы? ?атысушыларды мада?тап, марапаттайды.

Ке? ?рі таза ке?істік

«Баста - то?та» белгісі ретінде пайдалану?а арнал?ан ыс?ыр?ыш

Салма?ы 200 г-ды?

??м салын?ан кемінде 3 дорба

Кегельдер

Ке? ?рі бос ке?істік

Просмотр содержимого документа
«Орыннан ?зынды??а секіру, ара?ашы?ты??а доп ла?тыру, жылдамды??а жасалатын эстафеталы? ойын»

Сабақ жоспар

Күні:

Пәні: дене шынықтыру

Сыныбы:

Өткізілетін орын: спортзал

Сабақтың тақырыбы: «Орыннан ұзындыққа секіру, арақашықтыққа доп лақтыру, жылдамдыққа жасалатын эстафеталық ойын»

Сабақтың мақсаты:

1.Мақсаттарға қол жеткізу үшін топ көшбасшысы рөлін атқара отырып, өз бетімен және бірлесіп жұмыс істеу

2.Дене әрекетінің денсаулық, дене мәдениеті және өзіін – өзі сезіну үшін маңыздылығын түсіне отырып, физикалық, психикалық және эмоциалық денсаулыққа ықпал ететін және оны қолдайтын шешімдер қабылдау

3. Оқушыларға салауатты өмір салтын насихаттау, халықты дене мәдениеті мен спорт жүйелі түрде айналысуға тарту.

Спорттық құралдар: доптар, ысқырық, жалаулар, кедергілер т.б.

Уақыт шеңбері

Жоспарланған әрекет

Ресурстар

0 – 5 минут

(Ұ,Ө)

«Өз орныңды есіңе сақта»

Балалар залдың әр бұрышында тұрады, әрқайсысы өз орнын есіне сақтауы тиіс. Музыка ырғағымен барлығы жан – жаққа шашырап жүгіре жөнеледі, музыка аяқталған кезде орындарына оралуы тиіс.Кең әрі бос кеңістік


Ырғақты музыка


6 – 10 минут


10 – 17 минут
17 – 35Рефлексия

35 – 40Бағалау

Қорытынды

40 – 45

(Ұ,Ө)

Жетекші ауыстыра отырып, баяу қарқынмен жүгіру, сәл ішке қарай бүгілген қолдар алға қарай кеуде деңгейіне дейін жоғары көтеріледі, одан кейін шынтақтар жандарына қарай қозғалады.

Қолдарды еркін қозғай отырып жеңіл әрі еркін жүгіру білігіне баса назар аударыңыз. Нұсқау – қадамдар қысқа, табанның алдыңғы бөлігіне қойылады. Педагогтің бұйрығы бойынша аты аталған бала саптың жетекшісіне айналып, қозғалыс бағытын өзгертеді.

(Ұ,Ө)

Лақтыру қашықтығын айқындау.

Лақтыруға арналған дәліздің ені кемінде 3м және ұзындығы 15 -20 м болуы тиіс. Алдын ала жолаққа әрбір метр сайын көлденең сызықтар салынады және қашықтығы нөмірленеді. Итерілу сызығының ені 40см. Педагогтің бұйрығы бойынша оқушы итерілу сызығына тұрады. Бастапқы қалып – тұрыс.

Допты бір қолмен басынан асырып лақтырады. Бір аяқ екінші аяқтың алдына бір қадам қашықтыққа қойылады. Лақтырған кезде табандардың қалпын өзгертуге болмайды. 3 талпыныстың ең жақсы нәтижесі есептеледі.


(Ұ,Т,Ө)

«Секіргіштер»

Белгі бойынша әр команданың қатысушылары бір орыннан екі аяқпен итеріліп секіреді. Біріншісі секіреді, екіншісі оның секіріп жеткен жеріне тұрып, одан әрі секіреді. Барлық қатысушылар секіріп болғанда жүргізуші бірінші және екінші командалардың секіру нәтижелерін өлшейді. Алысырақ қашықтыққа секірген команда жеңімпаз болады.

(Ұ,Т,Ө)

«Кегельдерді жина»

Командалардың әрқайсысының алдына әрбір 9 метр сайын 9 кегельден қойылған. Соңғы кегельдердің артында жалаушалар орнатылған. Белгі бойынша бірінші ойыншылар алға қарай жүгіріп шығып, ең жақын тұрған кегельді алып, оө орындарына оралады. Бірінші ойыншы сөре сызығынан асқан кезде ғана екінші ойыншы жүгіреді. Әрбір ойыншы жүгірген сайын қашықтық арта түседі. Соңғы ойыншы жалаушаны алып, орнына келіп тұруы тиіс. Тапсырманы бірінші болып орындаған топ жеңімпаз атанады.

(Ұ,Т,Ө)

«Мысық пен тышқан»

Барлық оқушылар қолдарын ұстап, дөңгеленіп тұады. Мысық пен тышқан рөліндегі екі бала сыртта тұрады. Мысық тышқанды қуып айнала жүгіреді. Тышқан ашық тұрған торға кіргенде дөңгеленіп тұрған оқушылар торды мысық кіріп қалмайтындай тез жабу керек. Осылай ойын жалғаса береді.


(Ұ,Ө,МК)

Барлық қатысушылар сабақтан алған білімдерін, әсерлерін қағаз бетіне жазып, тақтаға жабыстырады.


Мұғалім барлық қатысушыларды мадақтап, марапаттайды.

Кең әрі таза кеңістік


«Баста - тоқта» белгісі ретінде пайдалануға арналған ысқырғыш
Салмағы 200 г-дық

құм салынған кемінде 3 дорба


КегельдерКең әрі бос кеңістікПолучите в подарок сайт учителя

Предмет: Физкультура

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 4 класс

Скачать
Орыннан ?зынды??а секіру, ара?ашы?ты??а доп ла?тыру, жылдамды??а жасалатын эстафеталы? ойын

Автор: Нурахметов Айтмухамбет Жасланович

Дата: 14.01.2016

Номер свидетельства: 276491

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства