kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Гимнастика. Акробатикалы? жатты?улар. 7 сынып

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?  жоспары.

(7  сынып  ?ыздарына  арнал?ан)

Б?лімі:   Гимнастика.

Та?ырыбы:   Акробатикалы?  жатты?улар.

                       ( Жиналу ; Ал?а –арт?а  аунау ; Шетке  аунау ;  Жауырында  т?ру;

                                 Ал?а  бірнеше  рет  аунау ; К?пір  жасау; ) 

Ма?саты:  1. Акробатикалы?  жатты?улар  о?ушыларды?  батылды?, жылдамды?,ептілік,  икемділік  ?асиеттерін  дамыту?а  ж/е   жас  денені?  ?алыпты жа?дайда  д?рыс  жетілуіне  ы?пал  етеді:

                       2. Акробатикалы?    жатты?улар  к?п  спорт  ??ралын,   ?ажететпейді;              

Т?рбиелік м?ні:

                              - Саба?  барысында  ?здігінен  ?р  т?рлі  жатты?улар  жасау?а  ж?не жолдасына  ?р  кез  к?мек  беруге  даяр  болуын  ?алыптастыру;

?тілу  орыны:  

?тілу  мерзімі:  «    »      

?олданылатын  ??ралдар:

                                          - Гимнастикалы?  т?сеніштер «5-6 дана»

                                           - Гимнастикалы?  орынды?тар, сатылар;

                                           - Ыс?ыры?.

р/с

 Саба?ты?    мазм?ны

     Уа?ыты

?діс-к    н?с?аулар

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

Дайынды?  б?лімі:

Сап?а  т?ру, с?лемдесу, т?гелдеу, саба?ты?  ма?са –міндетін  т?сіндіру, тех-? ерекшелігін  т?сіндіру.

Б?рылу  т?рлері;

Ж?рістер;

Ж?гіру  т?рлері;

Дем  алу –дем  шы?ару

Же?іл  жатты?улар ; ( Иы??а  арнал?ан  )   

Негізгі  б?лім :

АЛ?А  АУНАУ:

(?олды  тіреп  отырып «?ол  мен ая?ты?  ара?ашы?ты?ы  30-40 см» ая?ты  жаза  дене  салма?ын  ?олдар?а  жіберу  ?ажет – ?олды  б?гіп ж/е басты  е?кейтіп, ая?пен  итеріп, мойын ж/е жауырын  ар?ылы  ал?а  тербеліп,жылдам  жиналып  аунап, ?олды  тіреп  отыру  керек)

ШЕТКЕ  АУНАУ:

?йрету   реттілігі;

1. Ар?а?а  жатып  жиналу.

2. Тізерлеп  т?рып  шетке  тербелу.

3.Тізерлеп  т?рып  шетке  аунау.

4.тізерлеп  т?рып  шетке  аунап, ?олды  тіреп  отыру.

ЖАУЫРЫН?А    Т?РУ:

?йрету  реттілігі;

- ?олды  тіреп  отырып, арт?а ж/е  ал?а тербелу.

- ?олды  арттан  тіреп  отырып, арт?а  тербеліп, ая?ты  б?гіп, ?олды  белден  тіреп  жауырын?а  т?ру.

-?олды  тіреп  отырып  арт?а  тербеліп, ая?ты  жазып  жауырында  т?ру;

Ал?а  ?атарынан  екі – ?ш  рет  аунау:

«К?ПІР ЖАСАУ»

- Ар?а?а  жатып, ая?ты  ?атты  б?гіп ( ара  ?ашы?ты?  бір  табан)  ая?ты? ?штарын  с?л  сырт?а б?ру  керек.

- ?олды  б?гіп, ала?анды  иы?ты?  ?асына  жерге  тіреу  керек.

-Ая?ты, ?олды  бірдей  жазып, басты  шал?айтып, «к?пірге» т?ру  керек.

« СЕКІРУ»

( Секіру  жатты?улары -  ?олданбалы?  жылдамды?, ?уаттылы?, икемділік, шапша?ды?, т?зімділік, ептілік батылды?,  ?асиеттеріне  т?рбиелейді) 

-Саба?та  ?йрететін  секірулер  екі  топ?а  б?лінеді;

1. Жай  секіру.

2. Тіреліп  секіру.

- Бірінші  топ;

- Бір  орында  бір не екі  ая?пен  секіру.

- Биіктікке  орнынан  секіру.

- ?зынды??а  секіру.

- Ж?гіріп кеп  биіктікке  ж/е ?зынды??а  секіру.

Екінші  топ;

-  К?лдене?  ж/е  ?зынынан  т?р?ан  кіші  аттан  секіру.

1. Жай  секіру; ( дайындалу, секіру,?шу  ж/е т?су) – 4  б?лім.

2. Тіреліп  секіру;( Ж?гіру, к?пірден  серпілу, ?шу, ?ол  тіреу, к?терілу, ?шу, жерге т?су)-7  б?лім.

-Тіреліп  секіруді  со??ы  б?лімінен  бастап ( Жерге т?су  ?дісінен )  бастап  кері  ?йрету  тиімді ; Келесі

 ( ж?гіру, серпілу- к?пір  к?мегін  пайдалану, ?шу, ?ол  тіреу, к?терілу  б?лім да?дылары)

Гим –?  сатыдан  секіріп  т?су (8-10 рет)

3. Гим –?  к?пірде  серпілуді  ?йрету;

- ?кшеде  тербетіліп, ая?  ?шына  к?теріліп   ж?ру.

(2-3 минут)

- Бір орында  ая?  ?штарымен  секіру. ( 2-3 минут)

- Гим – ?  ?абыр?адан  ?стап  т?рып  т?менгі  т?т?асына  секіріп  мініп ?айта  т?су (2-3 минут)

- Гим -?    орынды?ты?  екі  жа?ына  ая?ты  жазып  т?рып  секіре  жо?ары  шы?ып, ?айта  т?су. (8-10 рет)

- 2-3  ?адам  жасап   гим –? к?пірге  секіріп  ?айта  т?су (15-20  рет)

- Жай  ж?гіріп  келіп  серпілгіште  ?олды  жо?ары  сермеп  секіру  (8-10  рет)   

4. ?олды  тіреуді  ?йрету;

- Ая?ты  гим –?  орынды??ы   ?ойып , ?олды  тіреп  жатып, ?олдарды  жылдам  б?гіп  жазу ( 8-10 рет)

- ?абыр?адан  1 метр  ?ашы?  т?рып, ?олды  тіреп, жылдам  ?айта  бастап?ы  ?алып?а  т?ру ( 8-10 рет)

- ?олды  тіреп  жатып  арасында шапала?  со?у

(8-10 рет)

- ?олды тіреп  жатып  секіру ( 8-10 рет)

Гимнастикалы?  кіші   аттан  секіру:

( 100 -115 метр  биіктікте тігінен ж/е клдене?  т?р?ан  кіші  аттан  секіру.

?ортынды  б?лім :

Сап?а  т?ру, же?іл  жатты?улар.

Саба?ты  ?ортындылау, ?йге  тапсырма  беру, ?оштасу.

- 12 минут-

1 мин 30 сек

30 секунт

2 мин 30 сек

6 минут

30 сек

1 минут

-28 минут-

5 минут

 5 минут-

3 минут

2 минут

О?ушылар  киіміне назар  аудару.

Тех-ережені  ?ата?  са?тауын  т?сіндіру.

Б?йры?ты  д?рыс  беру ж/е   орындауына назар аудару.

Ж?ру  тех-? д?рыс  орындалуын  ?ада?алау.

Денені  д?рыс  ?стауын ?ада?алау.

-Жатты?уларды?     д?рыс  орындалуын  ?ада?алау;

Тербелуді  орында?ан  кезде  д?рыс  жиналу  ?ажет.

Ескерту:

- Ауна?анда  білекті тіремеу!

- Шала  жиналу :

(К?мектесуші  орындаушыны?  арт  жа?ынан  т?рып  екі  ?олмен  жамбастан  ?стап  шетке  аунау?а  к?мектеседі)

К?мектесі;

- Орындаушыны?  бір  жанында  т?рып, бір  ?олмен ар?асынан, екінші  ?олмен ая?тарынан  ?стап  к?мек  к?рсетеді)

Ескерту;

- Аунау  арасында  то?тап  ?алма!

-Ая?пен ж?й итерілу немесе  ?олды  бос ?ста!

-Басты  кеудеге  алма!

т.бас?а.          

Ескерту;

- Негізгі  секіру  атты?уын  д?рыс  орындау?а  арнал?ан  к?мекші  жатт –рды  д?рыс  ж/е ??ыпты  орындату.

К?мекшілер  міндетін  на?ты  т?сіндіру  ж/е оны  ?ада?алау.

Дене  ?ызынуды  бір  ?алыпта ?стану.

Жатты?уларды?  тиана?ты  орындалуын  ?ада?алау.

К?мекшілер  міндетін  ай?ындау  ж/е тексеру.

- Жатты?уды?  д?рыс  орындалуы ж/е тиімді  жасалуына  назар аудару.

?ол  к?шін  арттыру

 Міндетті  т?рде  ?р  о?ушымен  жеке  ж?мыстар    жасау.

Ескрту;

-??рал  ?стіне  ?олды ?за?  тіреме!

- ?олмен  итерілген  со?  денені  жазба!

- Тіреген  уа?ытта  ?олы б?к!

- Жерге  т?сер  кезде ?ол-ая?ты  бос  ?ста!

Барлы?  негізгі  секірулерді  м??алім  ба?ылауымен  жаса!

 Дене  к?теру ж/е секіртпеде  ж?мыстар  жасау)

Просмотр содержимого документа
«Гимнастика. Акробатикалы? жатты?улар. 7 сынып»


Сабақ жоспары.

(7 сынып қыздарына арналған)


Бөлімі: Гимнастика.

Тақырыбы: Акробатикалық жаттығулар.

( Жиналу ; Алға –артқа аунау ; Шетке аунау ; Жауырында тұру;

Алға бірнеше рет аунау ; Көпір жасау; )

Мақсаты: 1. Акробатикалық жаттығулар оқушылардың батылдық , жылдамдық,ептілік , икемділік қасиеттерін дамытуға ж/е жас дененің қалыпты жағдайда дұрыс жетілуіне ықпал етеді:

2 . Акробатикалық жаттығулар көп спорт құралын , қажететпейді;

Тәрбиелік мәні:

- Сабақ барысында өздігінен әр түрлі жаттығулар жасауға және жолдасына әр кез көмек беруге даяр болуын қалыптастыру;

Өтілу орыны:

Өтілу мерзімі: « »

Қолданылатын құралдар:

- Гимнастикалық төсеніштер «5-6 дана»

- Гимнастикалық орындықтар, сатылар;

- Ысқырық .

р/с

Сабақтың мазмұны

Уақыты

Әдіс-к нұсқаулар

-

---


-


-

-2

---

---


-


-
3


--

Дайындық бөлімі:

Сапқа тұру , сәлемдесу , түгелдеу , сабақтың мақса –міндетін түсіндіру , тех-қ ерекшелігін түсіндіру.

Бұрылу түрлері;


Жүрістер;


Жүгіру түрлері;

Дем алу –дем шығару

Жеңіл жаттығулар ; ( Иыққа арналған )Негізгі бөлім :

АЛҒА АУНАУ:

(Қолды тіреп отырып «қол мен аяқтың арақашықтығы 30-40 см» аяқты жаза дене салмағын қолдарға жіберу қажет – қолды бүгіп ж/е басты еңкейтіп , аяқпен итеріп , мойын ж/е жауырын арқылы алға тербеліп ,жылдам жиналып аунап , қолды тіреп отыру керек)


ШЕТКЕ АУНАУ:

Үйрету реттілігі;

1. Арқаға жатып жиналу.

2. Тізерлеп тұрып шетке тербелу.

3.Тізерлеп тұрып шетке аунау.

4.тізерлеп тұрып шетке аунап , қолды тіреп отыру.
ЖАУЫРЫНҒА ТҰРУ:


Үйрету реттілігі;

- Қолды тіреп отырып , артқа ж/е алға тербелу.

- Қолды арттан тіреп отырып , артқа тербеліп , аяқты бүгіп , қолды белден тіреп жауырынға тұру.

-Қолды тіреп отырып артқа тербеліп , аяқты жазып жауырында тұру;Алға қатарынан екі – үш рет аунау:«КӨПІР ЖАСАУ»

- Арқаға жатып , аяқты қатты бүгіп ( ара қашықтық бір табан) аяқтың ұштарын сәл сыртқа бұру керек.

- Қолды бүгіп , алақанды иықтың қасына жерге тіреу керек.

-Аяқты , қолды бірдей жазып , басты шалқайтып , «көпірге» тұру керек.« СЕКІРУ»

( Секіру жаттығулары - қолданбалық жылдамдық , қуаттылық , икемділік , шапшаңдық , төзімділік, ептілік батылдық , қасиеттеріне тәрбиелейді)


-Сабақта үйрететін секірулер екі топқа бөлінеді;


1. Жай секіру.

2. Тіреліп секіру.


- Бірінші топ;

- Бір орында бір не екі аяқпен секіру.

- Биіктікке орнынан секіру.

- Ұзындыққа секіру.

- Жүгіріп кеп биіктікке ж/е ұзындыққа секіру.Екінші топ;

- Көлденең ж/е ұзынынан тұрған кіші аттан секіру.

1. Жай секіру; ( дайындалу , секіру ,ұшу ж/е түсу) – 4 бөлім.

2. Тіреліп секіру;( Жүгіру , көпірден серпілу, ұшу, қол тіреу , көтерілу , ұшу, жерге түсу)-7 бөлім.

-Тіреліп секіруді соңғы бөлімінен бастап ( Жерге түсу әдісінен ) бастап кері үйрету тиімді ; Келесі

( жүгіру , серпілу- көпір көмегін пайдалану , ұшу , қол тіреу , көтерілу бөлім дағдылары)


Гим –қ сатыдан секіріп түсу (8-10 рет)


3. Гим –қ көпірде серпілуді үйрету;

- Өкшеде тербетіліп , аяқ ұшына көтеріліп жүру.

(2-3 минут)

- Бір орында аяқ ұштарымен секіру. ( 2-3 минут)

- Гим – қ қабырғадан ұстап тұрып төменгі тұтқасына секіріп мініп қайта түсу (2-3 минут)

- Гим -қ орындықтың екі жағына аяқты жазып тұрып секіре жоғары шығып , қайта түсу. (8-10 рет)

- 2-3 қадам жасап гим –қ көпірге секіріп қайта түсу (15-20 рет)

- Жай жүгіріп келіп серпілгіште қолды жоғары сермеп секіру (8-10 рет)

4. Қолды тіреуді үйрету;

- Аяқты гим –қ орындыққы қойып , қолды тіреп жатып , қолдарды жылдам бүгіп жазу ( 8-10 рет)

- Қабырғадан 1 метр қашық тұрып , қолды тіреп , жылдам қайта бастапқы қалыпқа тұру ( 8-10 рет)

- Қолды тіреп жатып арасында шапалақ соғу

(8-10 рет)

- Қолды тіреп жатып секіру ( 8-10 рет)


Гимнастикалық кіші аттан секіру:

( 100 -115 метр биіктікте тігінен ж/е клденең тұрған кіші аттан секіру.


Қортынды бөлім :


Сапқа тұру, жеңіл жаттығулар.Сабақты қортындылау , үйге тапсырма беру , қоштасу.

- 12 минут-


1 мин 30 сек


30 секунт


2 мин 30 сек

6 минут


30 сек

1 минут-28 минут-5 минут

5 минут-


3 минут2 минут


Оқушылар киіміне назар аудару.

Тех-ережені қатаң сақтауын түсіндіру.


Бұйрықты дұрыс беру ж/е орындауына назар аудару.


Жүру тех-ң дұрыс орындалуын қадағалау.

Денені дүрыс ұстауын қадағалау.
-Жаттығулардың дұрыс орындалуын қадағалау;Тербелуді орындаған кезде дұрыс жиналу қажет.

Ескерту:

- Аунағанда білекті тіремеу!

- Шала жиналу :

(Көмектесуші орындаушының арт жағынан тұрып екі қолмен жамбастан ұстап шетке аунауға көмектеседі)


Көмектесі;

- Орындаушының бір жанында тұрып, бір қолмен арқасынан , екінші қолмен аяқтарынан ұстап көмек көрсетеді)Ескерту;

- Аунау арасында тоқтап қалма!

-Аяқпен жәй итерілу немесе қолды бос ұста!

-Басты кеудеге алма!

т.басқа.


Ескерту;

- Негізгі секіру аттығуын дұрыс орындауға арналған көмекші жатт –рды дұрыс ж/е ұқыпты орындату.Көмекшілер міндетін нақты түсіндіру ж/е оны қадағалау.Дене қызынуды бір қалыпта ұстану.Жаттығулардың тианақты орындалуын қадағалау.


Көмекшілер міндетін айқындау ж/е тексеру.
- Жаттығудың дұрыс орындалуы ж/е тиімді жасалуына назар аудару.
Қол күшін арттыру

Міндетті түрде әр оқушымен жеке жұмыстар жасау.

Ескрту;

-Құрал үстіне қолды ұзақ тіреме!

- Қолмен итерілген соң денені жазба!

- Тіреген уақытта қолы бүк!

- Жерге түсер кезде қол-аяқты бос ұста!Барлық негізгі секірулерді мұғалім бақылауымен жаса!

Дене көтеру ж/е секіртпеде жұмыстар жасау)Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физкультура

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Гимнастика. Акробатикалы? жатты?улар. 7 сынып

Автор: Сатбаева Асель Рахметилдаевна

Дата: 15.03.2016

Номер свидетельства: 306226

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства