kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ашы? саба?. Та?ырыбы: "?имыл - ?оз?алыс ойыны"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты?  барысы

Жатты?улар  атауы

Реті 

?ашы?ты?ы

?за?ты?ы

Н?с?аулар

Дайынды?  б?лімі:  12-15  минут

Сап?а  т?р?ызу,  с?лемдесу,  кезекшіні?  рапортын  ?абылдау.  Жа?а  саба?ты?  та?ырыбымен  таныстыру,  (о??а, сол?а,  кері  б?рылу  жатты?уларын  орындау).  ?ауіпсіздік  ережесімен  ескертіп  ?ту.  Жа?а  саба?  та?ырыбымен  таныстыру.

 -

2 минут

Сапта  т?зу  ж?не  тік  т?ру.

Залды?  бойымен  айналып  ж?ру.

0,25

10 секунд.

Ара?ашы?ты?ты  са?тау.

Спортты?  ж?ріспен  ж?ру.

0,5

10 секунд

Денені  тік  ?стау.

Ж?гіру  кезіндегі  жатты?улары.

5-6

3 -4 минут

?атардан  шы?пау

Же?іл  ж?гіру.

1

30 секунд

Сапты  б?збау.

О? жа? ?ырларымен  ?олды  (иы?ты)  алды?а  айналдырып  секіру.

0,25

10  секунд

Биік  секіру.

Сол  жа?  ?ырларымен  ?олды (иы?ты) арт?а  айналдырып  секіру.

0,25

10 секунд

?абыр?а?а  жа?ындамау.

?олды  алды?а  созып,  тізені  жо?ары  к?теріп  ж?гіру.

0,25

10 секунд

Тізені  биік  к?теру.

?олды арт?а  созып,  ?кшені  к?теріп ж?гіру

0,25

10 секунд

?кшені  биік  к?теру

?олды желкеге ?ойып,  ая?тарды алды?а  тіке созып  ж?гіру

0,25

10 секунд

Денені  тік  ?стау

?олды  желкеге  ?ойып, ая?тарды  арт?а  тіке  созып  ж?гіру

0,25

10 секунд

Алды?а  е?кеймеу

О?  жа?  ?ырмен  ая?тарды  ай?астырып  ж?гіру.

0,25

10 секунд

?олды  екі  жа??а сермеу

Сол жа?  ?ырмен ая?тарды  ай?асытырып  ж?гіру

0,25,

10 секунд

Белді  екі  жа??а  б?ру

?ос  ая?пен  ?олды жо?ары  созып  секіру

0,25

10 секунд

Барынша  биігірек

Залды ?и?аштап б?рыштан-б?рыш?а  бар  жалдымды?пен ж?гіру

0,25

5 секунд

Барынша жылдам

Залды ?и?аштап б?рыштан-б?рыш?а артпен  ж?гіру

0,25

7 секунд

Сол  жа?  иы?пен арт?а ?арау

Залды ?и?аштап б?рыштан-б?рыш?а айналып ж?гіру

0,25

7 секунд

Сапты б?збау

Ж?ру  жатты?улары

4-5

2-3 минут

?ауіпсіздік  ережесін  са?тау

Тыныс алу ж?не дем шы?ару  жатты?улары

0,5

20 секунд

Баяу  ж?ру

?олды жо?ары  созып,  ая?ты?  ?шымен  ж?ру.

0,25

10 секунд

Тізені  б?кпеу

?олды  белге  ?стап,  ?кшемен  ж?ру.

0,25

10 секунд

Белді  б?кірейтпеу

?олды  екі  жа??а ?стап ая?ты?  ішкі  жа?ымен ж?ру

0,25

10 секунд

?ол  иы?ты?  биіктігінде

?олды алды?а  созып,  жартылай  отырып  ж?ру

0,25

10 секунд

Ая?ты  к?теріп  ж?ру

Толы? отырып  ж?ру (?ыздар ?ол  тізеде,  ?лдар желкеде)

0,25

15 секунд

?олды жерге  тіремеу

Ая?тарын бірге  алып  ж?ру.

0,25

10  секунд

Барлы?ы  бірге

Сап?а  т?рып  реет  бойынша  саналу,  1-2 ге  саналып  екі ?атар?а  б?лініп  т?рып Ж.Д.Ж.  орындау.

-

4 минут

Зы?дылы?ты  са?тау

?олды  белге  ?ойып,  ая?ты  иы?  ке?дігінде  ашып,  басты  о??а,  сол?а  айналдыру

4х3

20 секунд

Санау  бойынша

?одды иы??а  ?ойып,  ая?ты  иы?  ке?дігінде  ашып иы?ты  алды?а,  арт?а  айналдыру

4х3

20  секунд

Бастап?ы  ?алыпты  са?тау

?олды  белге  ?стап,  ая?ты  иы?  ке?дігінде ашып,  белді  о??а,  сол?а  айналдыру.

4х3

20 секунд

Баспен  ая?ты    ?оз?амау

?олды  тізеге  ?ойып,  ая?ты  иы?  ке?дігінде  ашып,  тізені  ішке,  сырт?а  айналдыру

4х3

20  секунд

Толы?  айналдыру

 Секіріп тізені кеудеге тигізу

10

15  секунд

Тізе  кеудеге тиюі  керек

Отырып жо?ары секіру

10

15 секунд

Жо?ары  секіру

О?, сол  ж?не  ?ос  ая?пен  секіру

10

20  секунд

Денені  бос ?стау

Негізгі  б?лім: 25-30 минут.                                                  

Минут

«?ай команда допты ?за? ?стайды».

  Ойын баскетбол ойынына арнал?ан ала?да ?теді. Ойыншылар екі командага б?лінеді. Араларынан капитан сайланады.

М??алім ортада?ы сызы?ты? ?стінде т?рып, командаларды? екі ойыншысы арасынан допты жо?ары ла?тырып ойынды бастайды. ?ай команда ойыншыларына доп бірінші тисе, солар бір-біріне допты екі колмен ла?тырып, ка?ып алып, ?здерінде не??рлым ?зак уакыт ?стап т?ру?а тырысады.

Егер ?арсылас команда ойыншылары допты ?а?ып алса, ?здеріне бір ?пай жинайды.

Осылайша ?р команда допты не??рлым ?за?, ?стау?а ?рекеттеніп. ойын келісім бойынша белгіленген уа?ыт?а дейін жал?асады.

Ойынны? со?ында ?ай команда ойыншылары допты к?п уа?ыт ?стаса немесе к?п ?пай жинаса, солар же?іске жеткен болып саналады.

Ойынны? ережесі.

1. Доппен 3 ?адамнан арты? ж?руге болмайды.

2. Доп ?ста?ан бала?а ?ол тигізуге болмайды.

3. Бір ойыншы?а допты ?айта-?айта беруге болмайды.

4.Допты бас?а командадан ал?ан сайын капитандар ай?айлап санын айтып т?рады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 минут

Допты ?стау, ж?не беру ?дістерін д?рыс ?олдану.

Ойын ережесін б?збау.

«Жалауша?а шабуыл»

Ойыншыларды? та?дауымен екі капитан сайланады. ?ал?ан ойыншылар ат ?ою ар?ылы екі команда?а б?лінеді. Алдын ала келісім бойынша ойын ала?ы екі «?ала?а» б?лінеді. ?р команда ?здеріні? «?алаларыны?» арнаулы бір шетіне жалаушаларын тігіп ?ояды.Жалаушаны к?зететін «?ор?аушылар» жалаушаларды? ма?айында екіден т?рады. ?арсыластарыны? жалаушасын алып ?ашып ?келетін «шабуылшылар» орта??ы сызы??а жа?ын жерде ж?реді. Ойын белгі берілгенде басталады. Шабуылшыларды? міндеті - жал?ыз ж?ріп, ?арсыластарыны? жалаушасын алып ?ашып, ?зіні? ?аласына алып кету, ал ?ор?аушыларды? міндеті -уа?ытында ?арсыластарыны? шабуылшыларын к?ріп, оларды екеулеп ?оршап, ?олдарымен  екі жа?тан ?стау. ?стал?ан ойыншы ойыннан шы?ып, ?аланы? шетіндегі арнаулы «т?т?ын?а т?скендерді?» орнында т?рады. Ойында ?арсыласыны? жалаушасын ал?ан немесе т?т?ын?а шабуылшыларды к?п т?сірген команда же?еді.

Ойынны? ережесі.

1. ?ол?а т?скен шабуылшы?а ?ор?аушыларды? ?олынан б?л?ынып шы?ып кетуге болмайды.

2. ?ор?аушылар?а шабуылшыларды ?олмен ?стау?а болмайды. Тек екеулеп, ?олдасып ?стау керек.

3.?стал?андар ойыннан шы?ып т?рады.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 минут

Жылдамды?ты  арттырып жалауша?а тез жете білу.

?арсыластарына ?рескел ?имыл жасамау.

Ойын ережесін са?тау.

?орытынды  б?лім:

3-5 минут

?айта  сап?а  т?р?ызып,  демдерін  ?алып?а  келтіруге  арнал?ан  жатты?улар  жасату.  Саба?  барысында  жатты?уларды  жа?сы  жаса?ан  о?ушыларды  атап  ?ту,  ба?алау,  саба?ты  ?орыту,  ?йге  тапсырма  беру.

3 минут

Сапта  тік  т?ру

Еркін  т?ру.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Ашы? саба?. Та?ырыбы: "?имыл - ?оз?алыс ойыны"»


Аңғар орта мектебі.


2014 - 2015 оқу жылы.
Сабақтың барысы

Жаттығулар атауы

Реті
ҚашықтығыҰзақтығыНұсқаулар


Дайындық бөлімі: 12-15 минут

Сапқа тұрғызу, сәлемдесу, кезекшінің рапортын қабылдау. Жаңа сабақтың тақырыбымен таныстыру, (оңға, солға, кері бұрылу жаттығуларын орындау). Қауіпсіздік ережесімен ескертіп өту. Жаңа сабақ тақырыбымен таныстыру.-


2 минутСапта түзу және тік тұру.

Залдың бойымен айналып жүру.

0,25

10 секунд.

Арақашықтықты сақтау.

Спорттық жүріспен жүру.

0,5

10 секунд

Денені тік ұстау.

Жүгіру кезіндегі жаттығулары.

5-6

3 -4 минут

Қатардан шықпау

Жеңіл жүгіру.

1

30 секунд

Сапты бұзбау.

Оң жақ қырларымен қолды (иықты) алдыға айналдырып секіру.

0,25

10 секунд

Биік секіру.

Сол жақ қырларымен қолды (иықты) артқа айналдырып секіру.

0,25

10 секунд

Қабырғаға жақындамау.

Қолды алдыға созып, тізені жоғары көтеріп жүгіру.

0,25

10 секунд

Тізені биік көтеру.

Қолды артқа созып, өкшені көтеріп жүгіру

0,25

10 секунд

Өкшені биік көтеру

Қолды желкеге қойып, аяқтарды алдыға тіке созып жүгіру

0,25

10 секунд

Денені тік ұстау

Қолды желкеге қойып, аяқтарды артқа тіке созып жүгіру

0,25

10 секунд

Алдыға еңкеймеу

Оң жақ қырмен аяқтарды айқастырып жүгіру.

0,25

10 секунд

Қолды екі жаққа сермеу

Сол жақ қырмен аяқтарды айқасытырып жүгіру

0,25,

10 секунд

Белді екі жаққа бұру

Қос аяқпен қолды жоғары созып секіру

0,25

10 секунд

Барынша биігірек

Залды қиғаштап бұрыштан-бұрышқа бар жалдымдықпен жүгіру

0,25

5 секунд

Барынша жылдам

Залды қиғаштап бұрыштан-бұрышқа артпен жүгіру

0,25

7 секунд

Сол жақ иықпен артқа қарау

Залды қиғаштап бұрыштан-бұрышқа айналып жүгіру

0,25

7 секунд

Сапты бұзбау

Жүру жаттығулары

4-5

2-3 минут

Қауіпсіздік ережесін сақтау

Тыныс алу және дем шығару жаттығулары

0,5

20 секунд

Баяу жүру

Қолды жоғары созып, аяқтың ұшымен жүру.

0,25

10 секунд

Тізені бүкпеу

Қолды белге ұстап, өкшемен жүру.

0,25

10 секунд

Белді бүкірейтпеу

Қолды екі жаққа ұстап аяқтың ішкі жағымен жүру

0,25

10 секунд

Қол иықтың биіктігінде

Қолды алдыға созып, жартылай отырып жүру

0,25

10 секунд

Аяқты көтеріп жүру

Толық отырып жүру (қыздар қол тізеде, ұлдар желкеде)

0,25

15 секунд

Қолды жерге тіремеу

Аяқтарын бірге алып жүру.

0,25

10 секунд

Барлығы бірге

Сапқа тұрып реет бойынша саналу, 1-2 ге саналып екі қатарға бөлініп тұрып Ж.Д.Ж. орындау.

-

4 минут

Зыңдылықты сақтау

Қолды белге қойып, аяқты иық кеңдігінде ашып, басты оңға, солға айналдыру

4х3

20 секунд

Санау бойынша

Қодды иыққа қойып, аяқты иық кеңдігінде ашып иықты алдыға, артқа айналдыру

4х3

20 секунд

Бастапқы қалыпты сақтау

Қолды белге ұстап, аяқты иық кеңдігінде ашып, белді оңға, солға айналдыру.

4х3

20 секунд

Баспен аяқты қозғамау

Қолды тізеге қойып, аяқты иық кеңдігінде ашып, тізені ішке, сыртқа айналдыру

4х3

20 секунд

Толық айналдыру

Секіріп тізені кеудеге тигізу

10

15 секунд

Тізе кеудеге тиюі керек

Отырып жоғары секіру

10

15 секунд

Жоғары секіру

Оң, сол және қос аяқпен секіру

10

20 секунд

Денені бос ұстау

Негізгі бөлім: 25-30 минут.

Минут

«Қай команда допты ұзақ ұстайды».

Ойын баскетбол ойынына арналған алаңда өтеді. Ойыншылар екі командага бөлінеді. Араларынан капитан сайланады.

Мұғалім ортадағы сызықтың үстінде тұрып, командалардың екі ойыншысы арасынан допты жоғары лақтырып ойынды бастайды. Қай команда ойыншыларына доп бірінші тисе, солар бір-біріне допты екі колмен лақтырып, кағып алып, өздерінде неғұрлым ұзак уакыт ұстап тұруға тырысады.

Егер қарсылас команда ойыншылары допты қағып алса, өздеріне бір ұпай жинайды.

Осылайша әр команда допты неғұрлым ұзақ, ұстауға әрекеттеніп. ойын келісім бойынша белгіленген уақытқа дейін жалғасады.

Ойынның соңында қай команда ойыншылары допты көп уақыт ұстаса немесе көп ұпай жинаса, солар жеңіске жеткен болып саналады.

Ойынның ережесі.

1. Доппен 3 қадамнан артық жүруге болмайды.

2. Доп ұстаған балаға қол тигізуге болмайды.

3. Бір ойыншыға допты қайта-қайта беруге болмайды.

4.Допты басқа командадан алған сайын капитандар айғайлап санын айтып тұрады.

-
15 минут

Допты ұстау, және беру әдістерін дұрыс қолдану.

Ойын ережесін бұзбау.

«Жалаушаға шабуыл»

Ойыншылардың таңдауымен екі капитан сайланады. Қалған ойыншылар ат қою арқылы екі командаға бөлінеді. Алдын ала келісім бойынша ойын алаңы екі «қалаға» бөлінеді. Әр команда өздерінің «қалаларының» арнаулы бір шетіне жалаушаларын тігіп қояды.Жалаушаны күзететін «қорғаушылар» жалаушалардың маңайында екіден тұрады. Қарсыластарының жалаушасын алып қашып әкелетін «шабуылшылар» ортаңғы сызыққа жақын жерде жүреді. Ойын белгі берілгенде басталады. Шабуылшылардың міндеті - жалғыз жүріп, қарсыластарының жалаушасын алып қашып, өзінің қаласына алып кету, ал қорғаушылардың міндеті -уақытында қарсыластарының шабуылшыларын көріп, оларды екеулеп қоршап, қолдарымен екі жақтан ұстау. Ұсталған ойыншы ойыннан шығып, қаланың шетіндегі арнаулы «тұтқынға түскендердің» орнында тұрады. Ойында қарсыласының жалаушасын алған немесе тұтқынға шабуылшыларды көп түсірген команда жеңеді.

Ойынның ережесі.

1. Қолға түскен шабуылшыға қорғаушылардың қолынан бұлқынып шығып кетуге болмайды.

2. Қорғаушыларға шабуылшыларды қолмен ұстауға болмайды. Тек екеулеп, қолдасып ұстау керек.

3.Ұсталғандар ойыннан шығып тұрады.


-


15 минут


Жылдамдықты арттырып жалаушаға тез жете білу.

Қарсыластарына өрескел қимыл жасамау.


Ойын ережесін сақтау.

Қорытынды бөлім:

3-5 минут

Қайта сапқа тұрғызып, демдерін қалыпқа келтіруге арналған жаттығулар жасату. Сабақ барысында жаттығуларды жақсы жасаған оқушыларды атап өту, бағалау, сабақты қорыту, үйге тапсырма беру.
3 минут

Сапта тік тұру

Еркін тұру.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физкультура

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс

Скачать
Ашы? саба?. Та?ырыбы: "?имыл - ?оз?алыс ойыны"

Автор: Биржанов Багдат Серикбаевич

Дата: 27.03.2016

Номер свидетельства: 310764

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства