kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Жылу ?оз?алт?ыштарыны? П?К-і. Жылу ?оз?алт?ыштарыны? энергетикасыны? дамуында?ы р?лі. рша?ан ортаны ?ор?ау.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: Жылу ?оз?алт?ыштарыны? П?К-і. Жылу ?оз?алт?ыштарыны? энергетикасыны? дамуында?ы р?лі. Жылу машиналарын пайдалануда?ы экологиялы? м?селелер ж?не ?орша?ан ортаны ?ор?ау.

Саба?ты? ма?саты:

 1. Білімділік ма?саты: жылу ?оз?алт?ыштарыны? П?К-і ??ымын беру, оны?   м?нін  ашып  к?рсету; экология м?дениеттері ?алыптастыру; о?ушылар шы?армашылыгын дамыту;
 2. Дамытушылы? ма?саты: О?ушыларды? білім де?гейін ж?не білім мазм?ныны? т?ра?тылы?ы мен оны игерудегі іскерлік пен да?дыны ба?ылау.
 3. Т?рбиелік ма?саты: Адамгершілікке, ??ыптылы??а, ал?ырлы??а, отанс?йгіштікке, таби?атты аялау?а, сыйласты? пен ?дептілікке баулу.

Саба?ты? т?рі:жа?а білімді ?алыптастыру, жалпылау

Саба?ты? ?діс-т?сілдері:  ??гіме, лекция, дискуссия, кітаппен ж?мыс.

Саба?ты? к?рнекіліктері: плакаттар, суреттер,

Саба?ты? барысы:

І. ДК. ?йымдастыру кезе?і

1. С?лемдесу;

2. О?ушыларды т?гендеу;

3. Сынып болмесіні? тазалы?ын тексеру;

4. О?ушыларды? саба??а дайынды?ын тексеру (ж?мыс орны, отырыстары, сырт?ы т?рлері);

5. О?ушыларды? назарын саба??а аудару.

ІІ. ДК. ?й тапсырмасын тексеру, ?айталау.

А) теориялы? білімдерін тексеру.

?) практикалы? тапсырмаларын   тексеру.

Б) есептерін тексеру.

ІІІ.ДК Білімді жан-жа?ты тексеру./ ІV. ДК. Жа?а материалды ?абылдау?а ?зірлік, ма?сат ?ою. 

 1. Жылу ?оз?алт?ыштары дегеніміз не?
 2. Жылу ?оз?алт?ыштарыны? т?рлері.
 3. ІЖ?-ты? к?рылысы.
 4. ІЖ?-ты? ж?мысыны? толы? циклі ?андай такттардан т?рады?
 5. ?андай такт кезінде механикалы? ж?мыс ат?арылады? ?андай энергия есебінен?

V. ДК.Жа?а материалды ме?герту:

Ішкі энергияны механикалык энергия?а айналдыратын жылу машиналарыны? тиімділігін сипаттайтын физикалы? шама пайдалы ?рекет коэффициенті деп аталады. Ол отын жан?анда б?лінетін энергияны? ?анша болігі пайдалы ж?мысты к?райтынын к?рсетеді. немесе  ?оз?алт?ышты? П?К-і ?р?ашанда бірден кем, я?ни 100%-тен кем болады. Бу машиналары ( 7%) ІЖ?(20- 30%) Бу турбиналары (-30%) Реактивті коз?алт?ыш (-30%).

2)Идеал жылу машиналарыны? П?К-і. Ішкі энергияньщ механикалы? энергия?а айналуыны? идеал процесінде ж?не жылуды жо?алту болма?ан жа?дайда машинаны? е? ?лкен П?К-і,  м?нда?ы Т1 ж?мысты? денені? (газ, бу) е? жо?ары температурасы; Т2 -то?азыт?ышты? немесе жанудан шы??ан ?німнін е? т?менгі температурасы.

3)            Жылу ?оз?алткыштары ж?не ?орша?ан ортаны ?ор?ау.

Д?ние ж?зінде ?оз?алткыштарды? е? к?п тара?ан т?рі-жылу ?оз?алткыштары. ?ндірісі дамы?ан елдердегі атмосфера?а шы?аратын зиянды заттарды? е? к?п б?лігі транспорт?а келеді.Мысалы, А?Ш-та, егер барлы? ластаушыларды? шы?аратын зиянды заттарын100 % десек, сонын автотранспорт ?лесіне 60%,?ндіріске 16,2%, электр станцияларына 14,1%,жылткыштар?а 5,6 % келеді жэне т.б.

-?оз?алт?ышта?ы отынны? жануы ?те к?рделі процесс. ?оз?алткышта ?олданылатын отын-сутегі мен к?міртегіні? эрт?рлі ?осылыстары, ал оларды? толы? жанбауынаи эрт?рлі улы ?німдер пайда болады: к?міртегі тоты?ы, формальдегидтер,акролеин ж?не т.с.

Барлык с?йы? отындарда к?кірт кездеседі, ал оттегімен ж?не сутегімен ?осылып улы к?кіртгі газ бен к?кіртгі сутекті ??райды.Кейбір отындар?а детонациясын азайту ?шін ?дейі антидетонатор ?осады, оларды? бір?атары улы затгар.Іштен жанатын ?оз?алт?ышты? шы?аратын газ ?оспасы 60-тан астам ?рт?рлі заттардан т?рады.Оларды? ішіндегі е? улылары: азот тоты?ы, к?мірсутектері, альдегидтер, к?йе, бензпиренконцерон.

-Зиянды косылыстарды? адам организміне тигізетін ?сері. Азот тоты?ы -т?ссіз газ, азотгы? ?ос тоты?ы - ?ызыл ?о?ыр газ, ?зіне т?н к?кірек исі бар, Адам организміне енгеннен кейін сумен косылады, тыныс жолдарында азот кыш?ылын т?зеді.Адамны? к?зіндегі, м?рнында?ы, аузында?ы шырышты ?абы?ка ?сер етеді. Акролеин ?те улы, буы ауадан ауырыра?, зиянды жа?тары к?п. ?ор?асын ?оспалары ?те улы, барлы? тірі клеткаларды ?лтіреді. ?сіресе бала организміне зиянды, ?анда?ы гемоглабинді жэне эритроцитті азайтады. К?йе кішкене шан т?йіршіктері т?різдес тыныс жолдарын бекітеді ж?не канцерогендік заттарды тасиды.

-Ауаны? тазалы?ы ?ші? к?рес ?азіргі кезде б?кіл д?ние ж?зі бойынша ж?ргізілуде: транспортты? атмосфераны ластауына ?арсы к?рес, зерттеулер мен конструкциялы? ж?мыстар т.с.с.Соларды? ішіндегі негізгілерді? бірі-шы?арылатын газдарды? зияндылы? нормасын аны?тау.

-Шы?арылатын зиянды заттарды азайтуды? кейбір физика-химиялы? эдістері.

Зиянды заттарды нейтрализаторларды? к?мегімен нейтрализациялау. Б?л кезде зиянды затгарды ?стап ?алатын жэне газдарды зиянсыздандыратын фильтрлер ?олдану ар?ылы зиянды заттарды адам денсаулы?ына зиянсыз ?німдерге айналдыру.

?оз?алткыштарды? ?рт?рлі типтері ?шін барлы? жа?дайлары бірдей бол?анда атмосфера?а шы?арушы затгарды? м?лшері отынны? шы?ынына байланысты, Сонды?тан отынды ?немдеу дегеніміз, сайып келгенде атмосфера?а шы?арылатын зиянды затгарды азайту болып шы?ады.

-Отынны? альтернативті т?рін іздеу м?селесі-газ отынын, синтетикалы? спиртгерді, аммиакты ж?не сутегіні ?олдану м?мкіндігін іздеуге м?жб?р етті.

Ескерту: саба?ты пресс-конференция, дебат саба? т?рінде ?ткізуге болады, ЖМ-ны? пайдалы ж?не зиянды жактары ж?нінде ж?не ЖМ-ны? П?К-ін арттыру ж?нінде м?ліметтерді іздестіруді о?ушыларды? ?здеріне талсыру?а болады.

VІ. ДК. О?ытылып отыр?ан  о?у материалын ?абылдауда?ы о?ушы т?сінігін тексеру.

I) §26 с?ра?тарын талдау. 2) 13-жатты?у (1,2,3,6) жауап беру.

VІІ. ДК. О?ытылып отыр?ан о?у материалын бекіту немесе да?дыландыру ж?мыстарын ж?ргізу.

VIІI.ДК. Ба?алау. ?й тапсырмасын беру: §26, 13-жатты?у 4,5 есептерін шы?ару.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Жылу ?оз?алт?ыштарыны? П?К-і. Жылу ?оз?алт?ыштарыны? энергетикасыны? дамуында?ы р?лі. рша?ан ортаны ?ор?ау. »

8 сынып

Сабақтың тақырыбы: Жылу қозғалтқыштарының ПӘК-і. Жылу қозғалтқыштарының энергетикасының дамуындағы рөлі. Жылу машиналарын пайдаланудағы экологиялық мәселелер және қоршаған ортаны қорғау.

Сабақтың мақсаты:

 1. Білімділік мақсаты: жылу қозғалтқыштарының ПӘК-і ұғымын беру, оның мәнін ашып көрсету; экология мәдениеттері қалыптастыру; оқушылар шығармашылыгын дамыту;

 2. Дамытушылық мақсаты: Оқушылардың білім деңгейін және білім мазмұнының тұрақтылығы мен оны игерудегі іскерлік пен дағдыны бақылау.

 3. Тәрбиелік мақсаты: Адамгершілікке, ұқыптылыққа, алғырлыққа, отансүйгіштікке, табиғатты аялауға, сыйластық пен әдептілікке баулу.

Сабақтың түрі:жаңа білімді қалыптастыру, жалпылау

Сабақтың әдіс-тәсілдері: Әңгіме, лекция, дискуссия, кітаппен жұмыс.

Сабақтың көрнекіліктері: плакаттар, суреттер,

Сабақтың барысы:

І. ДК. Ұйымдастыру кезеңі:

1. Сәлемдесу;

2. Оқушыларды түгендеу;

3. Сынып болмесінің тазалығын тексеру;

4. Оқушылардың сабаққа дайындығын тексеру (жұмыс орны, отырыстары, сыртқы түрлері);

5. Оқушылардың назарын сабаққа аудару.

ІІ. ДК. Үй тапсырмасын тексеру, қайталау.

А) теориялық білімдерін тексеру.

Ә) практикалық тапсырмаларын тексеру.

Б) есептерін тексеру.

ІІІ.ДК Білімді жан-жақты тексеру./ ІV. ДК. Жаңа материалды қабылдауға әзірлік, мақсат қою.

 1. Жылу қозғалтқыштары дегеніміз не?

 2. Жылу қозғалтқыштарының түрлері.

 3. ІЖҚ-тың кұрылысы.

 4. ІЖҚ-тың жұмысының толық циклі қандай такттардан тұрады?

 5. Қандай такт кезінде механикалық жұмыс атқарылады? Қандай энергия есебінен?

V. ДК.Жаңа материалды меңгерту:

Ішкі энергияны механикалык энергияға айналдыратын жылу машиналарының тиімділігін сипаттайтын физикалық шама пайдалы әрекет коэффициенті деп аталады. Ол отын жанғанда бөлінетін энергияның қанша болігі пайдалы жұмысты кұрайтынын көрсетеді. немесе Қозғалтқыштың ПӘК-і әрқашанда бірден кем, яғни 100%-тен кем болады. Бу машиналары ( 7%) ІЖҚ(20- 30%) Бу турбиналары (-30%) Реактивті козғалтқыш (-30%).

2)Идеал жылу машиналарының ПӘК-і. Ішкі энергияньщ механикалық энергияға айналуының идеал процесінде және жылуды жоғалту болмаған жағдайда машинаның ең үлкен ПӘК-і, мүндағы Т1 жұмыстық дененің (газ, бу) ең жоғары температурасы; Т2 -тоңазытқыштың немесе жанудан шыққан өнімнін ең төменгі температурасы.

3) Жылу қозғалткыштары және қоршаған ортаны қорғау.

Дүние жүзінде қозғалткыштардың ең көп тараған түрі-жылу қозғалткыштары. Өндірісі дамыған елдердегі атмосфераға шығаратын зиянды заттардың ең көп бөлігі транспортқа келеді.Мысалы, АҚШ-та, егер барлық ластаушылардың шығаратын зиянды заттарын100 % десек, сонын автотранспорт үлесіне 60%,өндіріске 16,2%, электр станцияларына 14,1%,жылткыштарға 5,6 % келеді жэне т.б.

-Қозғалтқыштағы отынның жануы өте күрделі процесс. Қозғалткышта қолданылатын отын-сутегі мен көміртегінің эртұрлі қосылыстары, ал олардың толық жанбауынаи эртүрлі улы өнімдер пайда болады: көміртегі тотығы, формальдегидтер,акролеин және т.с.

Барлык сұйық отындарда кұкірт кездеседі, ал оттегімен және сутегімен қосылып улы күкіртгі газ бен күкіртгі сутекті құрайды.Кейбір отындарға детонациясын азайту үшін әдейі антидетонатор қосады, олардың бірқатары улы затгар.Іштен жанатын қозғалтқыштың шығаратын газ қоспасы 60-тан астам әртүрлі заттардан тұрады.Олардың ішіндегі ең улылары: азот тотығы, көмірсутектері, альдегидтер, күйе, бензпиренконцерон.

-Зиянды косылыстардың адам организміне тигізетін әсері. Азот тотығы -түссіз газ, азотгың қос тотығы - қызыл қоңыр газ, өзіне тән көкірек исі бар, Адам организміне енгеннен кейін сумен косылады, тыныс жолдарында азот кышқылын түзеді.Адамның көзіндегі, мұрнындағы, аузындағы шырышты қабықка әсер етеді. Акролеин өте улы, буы ауадан ауырырақ, зиянды жақтары көп. Қорғасын қоспалары өте улы, барлық тірі клеткаларды өлтіреді. Әсіресе бала организміне зиянды, қандағы гемоглабинді жэне эритроцитті азайтады. Күйе кішкене шан түйіршіктері тәріздес тыныс жолдарын бекітеді және канцерогендік заттарды тасиды.

-Ауаның тазалығы үшің күрес қазіргі кезде бүкіл дүние жүзі бойынша жүргізілуде: транспорттың атмосфераны ластауына қарсы күрес, зерттеулер мен конструкциялық жүмыстар т.с.с.Солардың ішіндегі негізгілердің бірі-шығарылатын газдардың зияндылық нормасын анықтау.

-Шығарылатын зиянды заттарды азайтудың кейбір физика-химиялық эдістері.

Зиянды заттарды нейтрализаторлардың көмегімен нейтрализациялау. Бұл кезде зиянды затгарды ұстап қалатын жэне газдарды зиянсыздандыратын фильтрлер қолдану арқылы зиянды заттарды адам денсаулығына зиянсыз өнімдерге айналдыру.

Қозғалткыштардың әртүрлі типтері үшін барлық жағдайлары бірдей болғанда атмосфераға шығарушы затгардың мөлшері отынның шығынына байланысты, Сондықтан отынды үнемдеу дегеніміз, сайып келгенде атмосфераға шығарылатын зиянды затгарды азайту болып шығады.

-Отынның альтернативті түрін іздеу мәселесі-газ отынын, синтетикалық спиртгерді, аммиакты және сутегіні қолдану мүмкіндігін іздеуге мәжбүр етті.

Ескерту: сабақты пресс-конференция, дебат сабақ түрінде өткізуге болады, ЖМ-ның пайдалы және зиянды жактары жөнінде және ЖМ-ның ПӘК-ін арттыру жөнінде мәліметтерді іздестіруді оқушылардың өздеріне талсыруға болады.

VІ. ДК. Оқытылып отырған оқу материалын қабылдаудағы оқушы түсінігін тексеру.

I) §26 сұрақтарын талдау. 2) 13-жаттығу (1,2,3,6) жауап беру.

VІІ. ДК. Оқытылып отырған оқу материалын бекіту немесе дағдыландыру жұмыстарын жүргізу.

VIІI.ДК. Бағалау. Үй тапсырмасын беру: §26, 13-жаттығу 4,5 есептерін шығару.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс.
Урок соответствует ФГОС

Автор: Нурмуханова Самал Сагатовна

Дата: 07.04.2015

Номер свидетельства: 198316


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства