kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«Са?талу за?дары тарауын ?айталау»

Нажмите, чтобы узнать подробности

Сыныбы, п?ні:

10а-сынып, физика

П?н м??алімі: Б?О Орал ?аласы №44 ЖОББМ физика п?ніні? м??алімі

Жексен?алиева Г.Ж.

К?ні: 30 ?а?тар

Саба?ты? та?ырыбы

«Са?талу за?дары тарауын ?айталау»

Ма?саты

 • Са?талу за?дары туралы  т?сінік беру.
 • Са?талу за?дарын есептер шы?аруда ?олдану?а ?йрету

              ?зін-?зі   ба?алау?а  баулу

К?тілетін н?тижелер

 • О?ушылар са?талу за?дары туралы т?сінік алады.
 • Са?талу за?дары ж?не онда ?олданылатын физикалы? шамалар формуласын есеп шы?аруда ?йренеді

              ?зін-?зі  ба?алай алатын болады

Керекті жабды?тар

Кестелер

Электронды о?улы?

Флипчарт, презентация

О?ыту ?дістемесі, ж?мыс д?птері, тест жина?ы

?олданылатын ?дістер

Білім берудегі жа?а ?діс т?сілдер,СТО«Ысты? орынды?» ?дісі ар?ылы ?й тапсырмасын тексеру,бейнеролик,топты? ж?мыс, ж?пты? ж?мыс.

Саба? барысы:

Саба? кезе?дері

М??алім ?рекеті

 О?ушы ?рекеті

Кіріспе

2мин

5мин

Сыныппен амандасу             ББЖ?Т ?дісімен топтар?а б?лу

1топ Ж?мыс

2топ Энергия

3топ Импульс   

?й тапсырмасын с?рау:

« Ысты? орынды?»

М??аліммен амандасады

Топтар?а б?лініп отырады

Топты? ережені еске т?сіреді

«Ысты? орынды?» р?ліндегі о?ушы  о?ушыларды? ?ой?ан с?ра?тарына жауап береді, ал ?ал?ан о?ушылар с?ра? ?ояды.

Мысалы:

 1. Дене импульсі деп нені айтамыз?
 2. Реактивті ?оз?алыс деп ?андай ?оз?алысты айтамыз?
 3. Механикалы? ж?мыс деп нені айтамыз?
 4. Кинетикалы? энергия туралы теореманы? т?жырымдалуы мен формуласы.
 5. Энергияны? са?талу ж?не айналу за?ыны? т?жырымдалуы мен формуласы.

« Ысты? орынды?» р?лі ауысып отырады.

Т?саукесер

3 мин

«Ми?а шабуыл»

 Бейнеролик к?рсету

?айталау саба?ты? та?ырыбы мен ма?сатын айтады.

Ба?алау критерийлерімен таныстыру                            

О?ушылар ойланып, с?ра??а жауап беру ар?ылы  та?ырыпты аны?тайды.

Негізгі б?лім

7мин

15мин

7мин

Топты? ж?мыс.

(Шы?армашылы? ж?мыс)

Топтар?а тапсырмалар береді.

Топты? атына с?йкес суреттер ар?ылы формулалар ??растырып жазу.

Есептер шы?ару

Е? жа?сы баяндамашыны аны?тау ар?ылы ?зара ба?алайды.

(2ж?лдыз,1?сыныс)

Топ м?шелері с?ра??а бірлесіп, ке?есіп жауап жазады. Берілетін тапсырмалар:

А де?гейі 

№1. Массасы 100г 4м биіктікте 36км/са? жылдамды?пен ?оз?ал?ан денені? толы? механикалы? энергиясын табы?дар.

№2 Массасы 3кг денені? ?андай биіктікте потенциалды? энергиясы 60Дж болады?

№3 Дене 4м/с жылдамды?пен ?оз?алса, кинетикалы? энергиясы 16Дж те?. Денені? массасы ?андай?

В де?гейі

№4

Денені? импульсі 8кг*м/с, ал кинетикалы? энергиясы 16Дж. Денені? массасы мен жылдамды?ын табы?дар.

№5

7м/с жылдамды?пен ж?гіріп келе жат?ан массасы 70кг адам,2 м/с жылдамды?пен кетіп бара жат?ан,массасы 30 кг арбаны ?уып жетіп,о?ан секіріп мінеді.Осыдан кейін арба ?андай жылдамды?пен ?оз?алады?

С де?гейі

№6

Суы бар шелекті? массасы 10кг.Егер шелекті? потенциалды? энергиясы 100Дж-ден 135Дж-ге артса,ауырлы? к?ші ?андай ж?мыс ат?арады?Шелек ?андай биіктікке к?теріледі?

19тапсырма №3, 88бет

Ін?с?а

Тест

1.Дене импульсіні? ?рнегі

А) P=   В)P= С) P= Д) P=

2.Массасы 2 кг дене 3 м/с жылдамды?пен ?оз?ал?анда кинетикалы? энергиясы ?андай?

А) 4,5 Дж  В) 4 Дж С) 3 Дж  Д) 9 Дж

3.Шарды вертикаль жо?ары ла?тыр?анда ?андай энергия т?рленуі болады?

А) потенциалды? энергия кинетикалы? энергия?а  

 В)кинетикалы? энергия потенциалды? энергия?а

С) кинетикалы? энергия шарды? ішкі энергиясына          

Д) шарды? ішкі энергиясы потенциалды? энергия?а

4.Бір?алыпты к?шті? ?серінен 4с ішінде дене импульсіні? ?згерісі 20кг*м/с те?. к?шті? м?ні

А) 1Н        В) 2Н         С)5Н      Д)3Н

5.Суды? плотинадан ??лап а??анда ?андай энергия т?рленуі болады?

А) суды? потенциалды? энергиясы кинетикалы? энергиясына        

 В)суды? кинетикалы? энергиясы потенциалды? энергиясына

С)суды? кинетикалы? энергиясы ішкі энергиясына              

Д) суды? ішкі энергиясы потенциалды? энергия?а

6.Дене импульсі мен к?ш импульсі арасында?ы байланыс

А)Дене импульсі – к?ш импульсіні? ?згерісіне те?         

В) к?ш импульсі – дене импульсіні? ?згерісіне те?

С) еш байланысы жо?                                                            Д)Дене ж?не к?ш импульстері ?зара те?

 1. Т?йы? ж?йе ??райтын ж?не бір-бірімен ауырлы? к?ші мен серпімділік к?ш ар?ылы ?рекеттесетін денелерді?.

A) кинетикалы? ж?не потенциалды? энергияларыны? ?осындысы нольге те?.
B) кинетикалы? ж?не потенциалды? энергияларыны? ?осындысы т?ра?ты болады.
C) кинетикалы? ж?не потенциалды? энергиялары ?зара те? болады.
D) кинетикалы? энергиясы ж?не потенциалды? энергиясы т?ра?ты болады.

ІІ н?с?а

1.Дене импульсіні? ?лшем бірлігі

А) кг    В) м/с   С) кг*м/с   Д) Н

2.Жер бетінен 2м биіктікке к?терілген массасы 3кг денені? потенциалды? энергиясы ?андай?

А) 60Дж   В) 20 Дж   С) 6Дж   Д) 3Дж

3. Т?менде келтірілген жа?дайларды? ?айсысы кинетикалы? энергия т?жырымдамасына с?йкес келеді?

А) ?оз?алыста?ы ауа

В) Б?рал?ан серіппе

С) Сы?ыл?ан ауа

Д. Шатырды? шетіндегі тас.

4.Денені? потенциалды? энергиясы дегеніміз

A) денені? ?оз?алыс энергиясы.

B) денені? жылдамды?ыны? ?згеру энергиясы.

C) серпінді деформациялан?ан денеі? энергиясы.

D) ысты? денені? суы? денеге берген энергиясы.

5. Екі ?зара ?серлесуші денелер ?шін импульсті? са?талу за?ы:

A)

 1. .

C).

D).

6. Денеге  10 с бойы 5 Н к?ш ?сер етеді. К?ш импульсін табы?дар.

А)50 Н с   В)5 Н с  С) 0,5 Н с Д)15Нс

 7.Ж?мыс пен энергияны? арасында?ы байланыс

А)Энергия – ж?мысты? ?згерісінен пайда болады        

 В) Ж?мыс – энергияны? ?згерісіне те?

С) Ж?мыс пен энергия те?                                                  Д)Энергия мен ж?мыс еш байланыссыз

?орытынды

6 мин

?йге тапсырма

Кері байланыс

3тарауды ?айталау,19тапсырма(4,5)

Ба?даршам ?дісі
 

Просмотр содержимого документа
««Са?талу за?дары тарауын ?айталау»»

Сыныбы, пәні:

10а-сынып, физика

Пән мұғалімі: БҚО Орал қаласы №44 ЖОББМ физика пәнінің мұғалімі

Жексенғалиева Г.Ж.

Күні: 30 қаңтар

Сабақтың тақырыбы


«Сақталу заңдары тарауын қайталау»

Мақсаты • Сақталу заңдары туралы түсінік беру.

 • Сақталу заңдарын есептер шығаруда қолдануға үйрету

Өзін-өзі бағалауға баулу

Күтілетін нәтижелер • Оқушылар сақталу заңдары туралы түсінік алады.

 • Сақталу заңдары және онда қолданылатын физикалық шамалар формуласын есеп шығаруда үйренеді

Өзін-өзі бағалай алатын болады

Керекті жабдықтарКестелер

Электронды оқулық

Флипчарт, презентация

Оқыту әдістемесі, жұмыс дәптері, тест жинағы

Қолданылатын әдістер

Білім берудегі жаңа әдіс тәсілдер,СТО«Ыстық орындық» әдісі арқылы үй тапсырмасын тексеру,бейнеролик,топтық жұмыс, жұптық жұмыс.

Сабақ барысы:

Сабақ кезеңдері

Мұғалім әрекеті

 Оқушы әрекеті

Кіріспе

2мин5мин

Сыныппен амандасу ББЖӘТ әдісімен топтарға бөлу

1топ Жұмыс

2топ Энергия

3топ Импульс

Үй тапсырмасын сұрау:

« Ыстық орындық»


Мұғаліммен амандасады

Топтарға бөлініп отырады

Топтық ережені еске түсіреді

«Ыстық орындық» рөліндегі оқушы оқушылардың қойған сұрақтарына жауап береді, ал қалған оқушылар сұрақ қояды.

Мысалы:

 1. Дене импульсі деп нені айтамыз?

 2. Реактивті қозғалыс деп қандай қозғалысты айтамыз?

 3. Механикалық жұмыс деп нені айтамыз?

 4. Кинетикалық энергия туралы теореманың тұжырымдалуы мен формуласы.

 5. Энергияның сақталу және айналу заңының тұжырымдалуы мен формуласы.

« Ыстық орындық» рөлі ауысып отырады.


Тұсаукесер

3 мин

«Миға шабуыл»

Бейнеролик көрсету

Қайталау сабақтың тақырыбы мен мақсатын айтады.

Бағалау критерийлерімен таныстыру
Оқушылар ойланып, сұраққа жауап беру арқылы тақырыпты анықтайды.


Негізгі бөлім


7мин

15мин


7мин


Топтық жұмыс.

(Шығармашылық жұмыс)

Топтарға тапсырмалар береді.

Топтың атына сәйкес суреттер арқылы формулалар құрастырып жазу.

Есептер шығару


Ең жақсы баяндамашыны анықтау арқылы өзара бағалайды.

(2жұлдыз,1ұсыныс)

Топ мүшелері сұраққа бірлесіп, кеңесіп жауап жазады. Берілетін тапсырмалар:

А деңгейі

№1. Массасы 100г 4м биіктікте 36км/сағ жылдамдықпен қозғалған дененің толық механикалық энергиясын табыңдар.

№2 Массасы 3кг дененің қандай биіктікте потенциалдық энергиясы 60Дж болады?

№3 Дене 4м/с жылдамдықпен қозғалса, кинетикалық энергиясы 16Дж тең. Дененің массасы қандай?

В деңгейі

№4

Дененің импульсі 8кг*м/с, ал кинетикалық энергиясы 16Дж. Дененің массасы мен жылдамдығын табыңдар.

№5

7м/с жылдамдықпен жүгіріп келе жатқан массасы 70кг адам,2 м/с жылдамдықпен кетіп бара жатқан,массасы 30 кг арбаны қуып жетіп,оған секіріп мінеді.Осыдан кейін арба қандай жылдамдықпен қозғалады?

С деңгейі

№6

Суы бар шелектің массасы 10кг.Егер шелектің потенциалдық энергиясы 100Дж-ден 135Дж-ге артса,ауырлық күші қандай жұмыс атқарады?Шелек қандай биіктікке көтеріледі?

19тапсырма №3, 88бет

Інұсқа

Тест

1.Дене импульсінің өрнегі

А) P= В)P= С) P= Д) P=

2.Массасы 2 кг дене 3 м/с жылдамдықпен қозғалғанда кинетикалық энергиясы қандай?

А) 4,5 Дж В) 4 Дж С) 3 Дж Д) 9 Дж

3.Шарды вертикаль жоғары лақтырғанда қандай энергия түрленуі болады?

А) потенциалдық энергия кинетикалық энергияға

В)кинетикалық энергия потенциалдық энергияға


С) кинетикалық энергия шардың ішкі энергиясына

Д) шардың ішкі энергиясы потенциалдық энергияға

4.Бірқалыпты күштің әсерінен 4с ішінде дене импульсінің өзгерісі 20кг*м/с тең. күштің мәні

А) 1Н В) 2Н С)5Н Д)3Н

5.Судың плотинадан құлап аққанда қандай энергия түрленуі болады?

А) судың потенциалдық энергиясы кинетикалық энергиясына

В)судың кинетикалық энергиясы потенциалдық энергиясына

С)судың кинетикалық энергиясы ішкі энергиясына

Д) судың ішкі энергиясы потенциалдық энергияға

6.Дене импульсі мен күш импульсі арасындағы байланыс

А)Дене импульсі – күш импульсінің өзгерісіне тең

В) күш импульсі – дене импульсінің өзгерісіне тең

С) еш байланысы жоқ Д)Дене және күш импульстері өзара тең

7. Тұйық жүйе құрайтын және бір-бірімен ауырлық күші мен серпімділік күш арқылы әрекеттесетін денелердің...

A) кинетикалық және потенциалдық энергияларының қосындысы нольге тең.
B) кинетикалық және потенциалдық энергияларының қосындысы тұрақты болады.
C) кинетикалық және потенциалдық энергиялары өзара тең болады.
D) кинетикалық энергиясы және потенциалдық энергиясы тұрақты болады.

ІІ нұсқа

1.Дене импульсінің өлшем бірлігі

А) кг В) м/с С) кг*м/с Д) Н

2.Жер бетінен 2м биіктікке көтерілген массасы 3кг дененің потенциалдық энергиясы қандай?

А) 60Дж В) 20 Дж С) 6Дж Д) 3Дж

3. Төменде келтірілген жағдайлардың қайсысы кинетикалық энергия тұжырымдамасына сәйкес келеді?

А) Қозғалыстағы ауа

В) Бұралған серіппе

С) Сығылған ауа

Д. Шатырдың шетіндегі тас.

4.Дененің потенциалдық энергиясы дегеніміз

A) дененің қозғалыс энергиясы.

B) дененің жылдамдығының өзгеру энергиясы.

C) серпінді деформацияланған денеің энергиясы.

D) ыстық дененің суық денеге берген энергиясы.

5. Екі өзара әсерлесуші денелер үшін импульстің сақталу заңы:

A)

B) .

C) .

D) .

6. Денеге  10 с бойы 5 Н күш әсер етеді. Күш импульсін табыңдар.

А)50 Н с   В)5 Н с  С) 0,5 Н с Д)15Нс

7.Жұмыс пен энергияның арасындағы байланыс

А)Энергия – жұмыстың өзгерісінен пайда болады

В) Жұмыс – энергияның өзгерісіне тең

С) Жұмыс пен энергия тең Д)Энергия мен жұмыс еш байланыссыз
Қорытынды

6 мин


Үйге тапсырмаКері байланыс

3тарауды қайталау,19тапсырма(4,5)Бағдаршам әдісі

Оқушының аты-жөні ________________________________________

Топтық тапсырмалар

Есептер шығару

Тест тапсырмасы

Барлығы

Белсене қатыстым – 3 балл

Орташа – 1 балл

Мүлдем қатыспадым – 0 балл

А деңгейі 0,5 балл

В деңгейі 1балл

С деңгейі 1,5 балл
17-15 балл – «5»

14-10 балл – «4»

9-7 балл – «3»Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 10 класс

Скачать
«Са?талу за?дары тарауын ?айталау»

Автор: Жексенгалиева Г?лсім Жауарбек?ызы

Дата: 02.12.2015

Номер свидетельства: 260869

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства