kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

М?зды? меншікті бал?у жылуын аны?тау

Нажмите, чтобы узнать подробности

8

 

Саба?ты? та?ырыбы

№ 2 зертханалы? ж?мыс.. М?зды? меншiктi бал?у жылуын аны?тау.

 

Ма?саты

Жылу балансыны? те?деуін пайдаланып, м?зды? меншікті бал?у жылуын аны?тау

К?тілетін н?тиже

А)М?зды? меншікті жылуыны? т?жірибе жасау барысын біледі

В)?ажетті физикалы? ??рал-жабды?тарды пайдаланып, табу керек шамаларды? м?ндерін аны?тай алады, ХБЖ келтіріп есептейді

С)м?зды? меншікті бал?у жылуын кестеге толтырып, ?орытынды жасайды

Керекті жабды?тар

О?улы?, «физика ж?не астрономия» 8 сынып, авторы:

Б.М.Д?йсембаев

Г.З.Байжасарова

А.А.Медетбекова

Презентация, ?дістемелік ?дебиеттер, т?жырымдама, маршрутты? карта ресурсты? пара?тар, таразы, термометр, калориметр, м?з кесегі, с?згіш ?а?аз, электронды о?улы?,

?олданылатын ?дістер

Жеке,ж?пты?,топты?. Конверттегі с?ра? ,ролик ,топты? ??гіме, критерий ар?ылы ?зін-?зі ба?алау, 2ж?лдыз 1?сыныс, постер, ?ш ?лшемді к?нделік,рефлексия пара?ы,

Тапсырмалар

№2 ынтыма?тасты?  атмосферасы, №3 ?зін-?зі реттеу

Саба? барысы

Саба? кезе?дері

Уа?ыты

минут

М??алім ?рекеті

О?ушы ?рекеті

Кіріспе

3

Сыныпта?ы психологиялы? ахуалды ?алыптастыру: о?ушылармен амандасу, т?гендеу, топ?а б?лу. «Молекула, молекула» техникасы ар?ылы 3 топ?а б?лу

О?ушыларды   саба? ма?сатымен, жоспарымен, ба?алау кретийлерімен таныстыру

М??аліммен амандасады, кезекші жо? о?ушыларды айтады, топ?а б?лінеді, о?у ??ралдарын дайындайды. Саба? ма?сатымен, жоспарымен, ба?алау критерийлерімен танысады.

Т?саукесер

10

 Конверттегі с?ра? ?дісі ар?ылы ?й тапсырмасы пысы?талады.

«Конверттегі с?ра?» ?дісімен ?осымша ?з идеяларын айтады.

Негізгі б?лім

20

 Ж?мысты бастамастан б?рын «М?зды? пайда болуы» бейнеролигін к?рсетіп, о?ушыларды? ?ызы?ушылы?тары оятылады.

«Маршрутты? карта» ар?ылы о?ушылар тапсырманы жеке орындайды, «Тындап отыр?ан ?штік» ?дісін пайдаланып т?жірибені т?сіндіріп, постерге т?сіреді,ба?даршам ?дісі ар?ылы ?зара ба?алайды.

Ж?мысты бітірген со? критерий бойынша ?зін-?зі ж?не «2 ж?лдыз,1 ?сыныс» ар?ылы ?зара ба?алайды.

?орытынды

9

«С?ра?тары бар ?орап» ?дісін пайдаланып саба?ты ая?тау.?ш ?лшемді к?нделік, рефлексия пара?ы ?сынылады

Та?ырыпты? т?йінді с?здерін ?рбір о?ушы стикерге жазып, ?орап?а ?алдырады, саба?тан ал?ан ?серін, ?ш ?лшемді  к?нделікке, «рефлексия» пара?ына толтыру ар?ылы к?рсетеді .

?й тапсырмасы

3

«С?ра?тары бар ?орап» ?дісін пайдалануда ?здеріні? жаз?ан с?ра?тарына жауап тауып келу. Та?ырыпты о?у.

?й тапсырмасын  ты??ылы?ты жазып алады.

Саб ?з талдауы

 

 

 

 

 

 

 

 ?й тапсырмасы

О?ушылармен амандасып, сыныпта?ы психологиялы? ахуалды ?алыптастырдым.Сыныпты т?гелдеп, кезекшілерден жо? о?ушыларды белгілеп алдым.О?ушыларды? ынтыма?тасты? атмосферасын ?алыптастырдым. ?ткен та?ырып бойынша ?андай тапсырмалар берілгенін с?радым.О?ушылар  ?йге  «Бал?у ж?не ?атаю кезіндегі  ішкі энергияны? ?згеруі.Меншiктi бал?у жылуы» та?ырыбын о?ып келу ж?не 9 жатты?уды? 2,4 есептерін шы?арып келу тапсырмасы сонымен ?атар «Алтын ал?аны? жасалу» алгоритімін жасап келу берілді деп жауап берді.

 

?й тапсырмасы бойынша Жансезім алтын ал?аны? жасалу алгоритімін жазып келген. Ол: 1.Алтын кесектерін алып белгілі арнайы ыдыстар?а салып, меншікті бал?у сыйымдылы?ына с?йкес бал?ытамыз.2. Арнайы ??рал-жабды?тар ар?ылы ал?а, са?ина та?ы да бас?а ?шекей б?йымдар жасап шы?арамыз ,-деп жауап берді, ?рі ?арай осы ке?ейтілген тапсырма бойынша Рахат жаз?анын о?ыды.1.Алтынды арнайы ?зіні? бал?ытатын орындарына салып бал?ыту керек.2.арнайы автоматтармен неше т?рлі ал?алар жасап шы?ару?а болады деп жауап берді. Сосын о?ушыларды «молекулала , молекула»техникасы бойынша 3 топ?а б?лдім. ?йге берілген тапсырманы с?рауда,о?ушылар?а «с?ра?тары бар конверт» ?сынып , ?р топ?а 3 конверттен, ?р о?ушы бір с?ра? жазып,?з жауаптарын берілген стикерлерге жазып, са?ат тілі бойынша ?ш о?ушы конверттерін алмастырып, барлы? жауаптар?а жауап бергенше ж?ре береді. Содан о?ушыларды? жауаптары жазыл?ан стикерлерді жинап алып, ?зім екі-?ш стикердегі жауапты о?ып, ?ал?ан о?ушыларды? жауаптарын салыстырып, ?зара ба?алау ж?рді. М?нда Рахат Рахметоллаев жа?сы жауап жаз?ан. ?з ойын ашы? жазып, ?ш с?ра??а да жауап берген. 9 жатты?уды? №2 ж?не №4 есептерін шы?ар?ан о?ушыларды? д?птерін са?ат тілімен, м??алімні? берген жауап пара?ына ?арай отырып, критерий бойынша ?зара ба?алады.М?нда есептерді шы?арма?ан о?ушылар болды. Зертханалы? ж?мысты орындамас б?рын, о?ушылар суды? м?з?а айналуы ж?нінде бейнероликті тамашалап,о?ушылар?а проблемалы? с?ра? ?ойдым.Я?ни с?йы? ?андай температурада ?атайса, сондай температурада бал?иды.Сонымен біз б?гін м?зды? су?а айналуы немесе м?зды? бал?у жылуын аны?таймыз. О?ушылар?а жеке- жеке маршрутты? карта ?сынылып,ба?алау критерийлерімен таныстырып ?ттім, тапсырманы жеке орындады. Ж?мысты орындауда, дарынды о?ушылар , я?ни талантты о?ушылар маршрутты? картамен ж?мысты тез орындап, келесі сатылар?а ?тіп отырды. Мысалы Перизат Хауметова дарынды о?ушы. Тапсырманы тез орындап, т?жірибені ойда?ыдай жасап барлы? о?ушылардан б?рын орындап шы?ты. М?нда б?рын топ болып,2 топ ?ана орындайтын болса, я?ни т?жірибені жеке орындамай, тек ?асында?ы о?ушыдан к?шіріп алатын еді. Енді барлы? о?ушы жанталасып, ?з-?зін ба?алау ?шін ж?не ?діл ба?алау ?шін ?те шапшанды? танытып, тапсырманы ая?тау?а тырысты. Б?л жерде бірге электронды о?улы?пен ж?мыс ?атар ж?ріп отырды. О?ушылар экран?а ?арай отырып, т?жірибені жасау алгоритімін орындады.Ас?арова Асылг?л ?зіні? де?гейін біле отырып, к?рші?нен с?ра деген ба?дарды ?те жа?сы о?итын о?ушылардан с?рап, к?мек алды. Тапсырманы ая?тап бол?ан Перизат, Асылг?л сыныптасына к?мектесті. Маршрутты? картаны ая?тап, критерий бойынша ?зара ба?алау ж?рді. «Ты?дап отыр?ан ?штік ?дісі» ар?ылы жаса?ан зертханалы? ж?мысты бір-бірлеріне с?ра? ?ою ар?ылы, ты?дау ар?ылы, жауап беру ар?ылы бір-бірлерін т?сініп(мысал), ба?даршам ?дісімен ?зара ба?алады.С?ра?тары бар ?орап ?дісін пайдаланып о?ушылар саба?та ?ткен негізгі т?йінді с?здерді жазып ?алдырды. О?ушылар критерий бойынша саба?ты? со?ында ?здерін ба?алады.

?йге тапсырма ретінде осы ?орапта?ы с?ра?тар?а , с?ра? иесі жауап тауып келу. Рефлексия пара?ы ?сынылып, кері байланыс пара?ы ?ш?лшемді к?нделікті толтырып  ?з ойларын жеткізді.М??алімге хат ?сынды,  ?р о?ушы критерий бойынша ?здерін ба?алады. Ба?алары мектеп ба?асына айналып, журнал?а ?ойылды.

 

Келесі саба??а енгізудегі ?згертулер

Саба?та уа?ытты тиімді пайдалану, о?ушыларды ?жымшылды??а баулу, та?ы да баулу, жетелеу, саба??а ?дістерді пайдалануда ?ателік жібермеу

О?ушыларды с?йлету, жо?ары де?шейлі с?ра?тар ?ою ар?ылы сыни т?р?ыдан ойлауды дамыту

Просмотр содержимого документа
«М?зды? меншікті бал?у жылуын аны?тау »8


Сабақтың тақырыбы

2 зертханалық жұмыс.. Мұздың меншiктi балқу жылуын анықтау.


Мақсаты

Жылу балансының теңдеуін пайдаланып, мұздың меншікті балқу жылуын анықтау

Күтілетін нәтиже

А)Мұздың меншікті жылуының тәжірибе жасау барысын біледі

В)Қажетті физикалық құрал-жабдықтарды пайдаланып, табу керек шамалардың мәндерін анықтай алады, ХБЖ келтіріп есептейді

С)мұздың меншікті балқу жылуын кестеге толтырып, қорытынды жасайды

Керекті жабдықтар

Оқулық, «физика және астрономия» 8 сынып, авторы:

Б.М.Дүйсембаев

Г.З.Байжасарова

А.А.Медетбекова

Презентация, әдістемелік әдебиеттер, тұжырымдама, маршруттық карта ресурстық парақтар, таразы, термометр, калориметр, мұз кесегі, сүзгіш қағаз, электронды оқулық,

Қолданылатын әдістер

Жеке,жұптық,топтық. Конверттегі сұрақ ,ролик ,топтық әңгіме, критерий арқылы өзін-өзі бағалау, 2жұлдыз 1ұсыныс, постер, үш өлшемді күнделік,рефлексия парағы,

Тапсырмалар

№2 ынтымақтастық атмосферасы, №3 өзін-өзі реттеу

Сабақ барысы

Сабақ кезеңдері

Уақыты

минут

Мұғалім әрекеті

Оқушы әрекеті

Кіріспе

3

Сыныптағы психологиялық ахуалды қалыптастыру: оқушылармен амандасу, түгендеу, топқа бөлу. «Молекула, молекула» техникасы арқылы 3 топқа бөлу

Оқушыларды сабақ мақсатымен, жоспарымен, бағалау кретийлерімен таныстыру

Мұғаліммен амандасады, кезекші жоқ оқушыларды айтады, топқа бөлінеді, оқу құралдарын дайындайды. Сабақ мақсатымен, жоспарымен, бағалау критерийлерімен танысады.

Тұсаукесер

10

Конверттегі сұрақ әдісі арқылы үй тапсырмасы пысықталады.

«Конверттегі сұрақ» әдісімен қосымша өз идеяларын айтады.

Негізгі бөлім

20

Жұмысты бастамастан бұрын «Мұздың пайда болуы» бейнеролигін көрсетіп, оқушылардың қызығушылықтары оятылады.

«Маршруттық карта» арқылы оқушылар тапсырманы жеке орындайды, «Тындап отырған үштік» әдісін пайдаланып тәжірибені түсіндіріп, постерге түсіреді,бағдаршам әдісі арқылы өзара бағалайды.

Жұмысты бітірген соң критерий бойынша өзін-өзі және «2 жұлдыз,1 ұсыныс» арқылы өзара бағалайды.

Қорытынды

9

«Сұрақтары бар қорап» әдісін пайдаланып сабақты аяқтау.Үш өлшемді күнделік, рефлексия парағы ұсынылады

Тақырыптың түйінді сөздерін әрбір оқушы стикерге жазып, қорапқа қалдырады, сабақтан алған әсерін, үш өлшемді күнделікке, «рефлексия» парағына толтыру арқылы көрсетеді .

Үй тапсырмасы

3

«Сұрақтары бар қорап» әдісін пайдалануда өздерінің жазған сұрақтарына жауап тауып келу. Тақырыпты оқу.

Үй тапсырмасын тыңғылықты жазып алады.

Саб өз талдауы
Үй тапсырмасы

Оқушылармен амандасып, сыныптағы психологиялық ахуалды қалыптастырдым.Сыныпты түгелдеп, кезекшілерден жоқ оқушыларды белгілеп алдым.Оқушылардың ынтымақтастық атмосферасын қалыптастырдым. Өткен тақырып бойынша қандай тапсырмалар берілгенін сұрадым.Оқушылар үйге «Балқу және қатаю кезіндегі ішкі энергияның өзгеруі.Меншiктi балқу жылуы» тақырыбын оқып келу және 9 жаттығудың 2,4 есептерін шығарып келу тапсырмасы сонымен қатар «Алтын алқаның жасалу» алгоритімін жасап келу берілді деп жауап берді.


Үй тапсырмасы бойынша Жансезім алтын алқаның жасалу алгоритімін жазып келген. Ол: 1.Алтын кесектерін алып белгілі арнайы ыдыстарға салып, меншікті балқу сыйымдылығына сәйкес балқытамыз.2. Арнайы құрал-жабдықтар арқылы алқа, сақина тағы да басқа әшекей бұйымдар жасап шығарамыз ,-деп жауап берді, әрі қарай осы кеңейтілген тапсырма бойынша Рахат жазғанын оқыды.1.Алтынды арнайы өзінің балқытатын орындарына салып балқыту керек.2.арнайы автоматтармен неше түрлі алқалар жасап шығаруға болады деп жауап берді. Сосын оқушыларды «молекулала , молекула»техникасы бойынша 3 топқа бөлдім. Үйге берілген тапсырманы сұрауда,оқушыларға «сұрақтары бар конверт» ұсынып , әр топқа 3 конверттен, әр оқушы бір сұрақ жазып,өз жауаптарын берілген стикерлерге жазып, сағат тілі бойынша үш оқушы конверттерін алмастырып, барлық жауаптарға жауап бергенше жүре береді. Содан оқушылардың жауаптары жазылған стикерлерді жинап алып, өзім екі-үш стикердегі жауапты оқып, қалған оқушылардың жауаптарын салыстырып, өзара бағалау жүрді. Мұнда Рахат Рахметоллаев жақсы жауап жазған. Өз ойын ашық жазып, үш сұраққа да жауап берген. 9 жаттығудың №2 және №4 есептерін шығарған оқушылардың дәптерін сағат тілімен, мұғалімнің берген жауап парағына қарай отырып, критерий бойынша өзара бағалады.Мұнда есептерді шығармаған оқушылар болды. Зертханалық жұмысты орындамас бұрын, оқушылар судың мұзға айналуы жөнінде бейнероликті тамашалап,оқушыларға проблемалық сұрақ қойдым.Яғни сұйық қандай температурада қатайса, сондай температурада балқиды.Сонымен біз бүгін мұздың суға айналуы немесе мұздың балқу жылуын анықтаймыз. Оқушыларға жеке- жеке маршруттық карта ұсынылып,бағалау критерийлерімен таныстырып өттім, тапсырманы жеке орындады. Жұмысты орындауда, дарынды оқушылар , яғни талантты оқушылар маршруттық картамен жұмысты тез орындап, келесі сатыларға өтіп отырды. Мысалы Перизат Хауметова дарынды оқушы. Тапсырманы тез орындап, тәжірибені ойдағыдай жасап барлық оқушылардан бұрын орындап шықты. Мұнда бұрын топ болып,2 топ қана орындайтын болса, яғни тәжірибені жеке орындамай, тек қасындағы оқушыдан көшіріп алатын еді. Енді барлық оқушы жанталасып, өз-өзін бағалау үшін және әділ бағалау үшін өте шапшандық танытып, тапсырманы аяқтауға тырысты. Бұл жерде бірге электронды оқулықпен жұмыс қатар жүріп отырды. Оқушылар экранға қарай отырып, тәжірибені жасау алгоритімін орындады.Асқарова Асылгүл өзінің деңгейін біле отырып, көршіңнен сұра деген бағдарды өте жақсы оқитын оқушылардан сұрап, көмек алды. Тапсырманы аяқтап болған Перизат, Асылгүл сыныптасына көмектесті. Маршруттық картаны аяқтап, критерий бойынша өзара бағалау жүрді. «Тыңдап отырған үштік әдісі» арқылы жасаған зертханалық жұмысты бір-бірлеріне сұрақ қою арқылы, тыңдау арқылы, жауап беру арқылы бір-бірлерін түсініп(мысал), бағдаршам әдісімен өзара бағалады.Сұрақтары бар қорап әдісін пайдаланып оқушылар сабақта өткен негізгі түйінді сөздерді жазып қалдырды. Оқушылар критерий бойынша сабақтың соңында өздерін бағалады.

Үйге тапсырма ретінде осы қораптағы сұрақтарға , сұрақ иесі жауап тауып келу. Рефлексия парағы ұсынылып, кері байланыс парағы үшөлшемді күнделікті толтырып өз ойларын жеткізді.Мұғалімге хат ұсынды, әр оқушы критерий бойынша өздерін бағалады. Бағалары мектеп бағасына айналып, журналға қойылды.


Келесі сабаққа енгізудегі өзгертулер

Сабақта уақытты тиімді пайдалану, оқушыларды ұжымшылдыққа баулу, тағы да баулу, жетелеу, сабаққа әдістерді пайдалануда қателік жібермеу

Оқушыларды сөйлету, жоғары деңшейлі сұрақтар қою арқылы сыни тұрғыдан ойлауды дамыту


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
М?зды? меншікті бал?у жылуын аны?тау

Автор: Сарсенова Индира Каирлиевна

Дата: 04.10.2014

Номер свидетельства: 116407

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства