kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

МКТ- ны? негізгі ?а?идалары ж?не оны? т?жірибелік д?лелдемелері

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: МКТ- ны? негізгі ?а?идалары ж?не оны? т?жірибелік д?лелдемелері.

Саба?ты? ма?саты: О?ушыны? та?ырыпты тере? т?сінуіне ж?не ал?ан білімдерін кез келген жа?дайда тиімді пайдалана білуіне ?йрету.

Саба?ты? міндеттері:

 1. Білімділік: Микрод?ниені? ??рылысы туралы білімді ?алыптастыру, ?здігінен та?ырыпты ме?геруге жа?дай жасау.
 2. Дамытушылы?:  С?йлеу да?дыларын, ?з ойын еркін,жаты? жеткізе білуге; ізденушілік ?абілетін дамыту; ?ылыми ізденіске жол ашу; танымды? ж?не логикалы? ойлау ?абілетін дамыту.
 3. Т?рбиелік : МКТ негізін ?ала?ан ?алымдарды білуге ж?не теориялы? білімін практикада ?олдана білуге ?йрету.               

К?тілетін н?тиже:

 1. МКТ-ны?  негізгі ?а?идаларын ж?не т?жірибелік д?лелдемелерді біледі:  эксперимент  ж?зінде  жасай алады.
 2. Та?ырып бойынша с?йлей біледі; ?з ойын еркін жеткізе алады
 3. ?здеріні? іс-?рекеттеріне анализ жасай алады.

Саба?ты? типі: білім мен шы?армашылы?ты ?алыптастыру.

?олданылатын ?дістер:

 1. С?ра?- жауап: о?ушы   о?ушы, ( диалогтік о?ыту)
 2. Де?гейлік тапсырма ( жас ерекшеліктеріне с?йкес о?ыту)
 3. Топты? ж?мыс, ба?алау ( о?ыту ?шін ба?алау ж?не о?уды ба?алау)
 4. Демонстрация, т?жірибе жасау, психологиялы? ахуалды орнату (?алай о?у керектігін ?йрету)
 5. Постер, коллаж жасау (сыни т?р?ыдан ойлау?а ?йрету)

Ж?мыс т?рлері: Жеке ж?мыс, ж?кпен ж?мыс, топпен ж?мыс.

 • Интербелсенді та?та ар?ылы презентация, о?улы?,ватман, т?рлі т?сті фломастер мен маркерлер, стикерлер, ?рт?рлі шыны ыдыстар, б?рша?,тары,спирт, ?тір(иіс су),чеснок, ысты? ж?не суы? су, марганцовка, ?рленген шар.

Саба?ты? барысы:

?йымдастыру кезе?і:

 1. С?лемдесу, о?ушыларды? саба??а деген дайынды?ын тексеру,сыныпты т?гендеу,д?рыс отыр?анын бай?ау,назарын саба??а аудару. (музыка)
 2. Психологиялы? ахуалды орнату: к?мпит сыйлау ар?ылы бір-біріне тілек айту.
 3. Топ?а б?ліну: ?ызыл т?сті к?мпитті ал?андар – I топ, жасыл- II топ
 4. Ба?алау критерийлерімен таныстыру (интеративтік та?та ар?ылы)

 II.  Топ ережесін еске т?сіру: I топ: кезек ты?дау,белсенді, т?ртіп, II топ: к?мек,шы?армашылы?

 III. ?й тапсырмасын тексеру.

І. Д?рыс           д?рыс емес:

І де?гей

?р д?рыс жауап 1 балл

 1. Ертедегі грек ?алымдары барлы? заттар б?лінбейтін ?те кішкентай б?лшектерден т?рады деп жорамалда?ан болатын.
 2. Демокрит ондай б?лшектерді атомдар деп аталады.
 3. ХХ ?асырды? басында атомны? да к?рделі б?лшек екені, оны? ?зінен де кіші бірнеше б?лшектерге б?лінетіні белгілі болды.
 4. Е? же?іл элемент – уран.
 5. Е? ауыр элемент – сутегі.
 6. Суды? барлы? молекулалары бірдей, я?ни бірінен бірі айнымайды.
 7. ?р затты? молекулалары бір-біріне ??самайды.
 8. ?р затты? молекуласы – сол затты? ?асиеттерін сипаттайтын е? ?са? б?лшегі.
 9. Атомдар – заттарды? е? кіші б?лшектері.
 10. Молекулалар – химиялы? элементтерді? е? кіші б?лшектері.

ІІ де?гей

Д?рыс жаубын аны?та (1 балл)

 1. Атом мен молекуланы? бар екендігіні? е? к?рнекті т?жірибелік ?орытындысына ?айсысы жатады?

А. Диффузия

В. Оптикалы? микроскопті? к?мегімен ба?ылау.

С. Суды? бетіне жайыл?ан май тамшысыны? ж??а ?абатыны? ?алынды?ы е? аз шамада бол?ан кезде.

 1. Молекула ?оз?алысыны? е? к?рнекті т?жірибелік ?орытындысына ?айсысын алу?а болады?

А. Дене деформациялан?анда серпімділік к?шіні? пайда болуы

В.  Броунды? ?оз?алыс

С. Оптикалы? микроскопті? к?мегімен ба?ылау.

 1. Молекулаларды? арасында?ы ?сер к?шіні? е?  к?рнекті т?жірибелік ?орытындысына нені алу?а болады?

А. Дене деформациялан?анда серпімділік к?шіні? пайда болуы

В. Диффузия

С. Броунды? ?оз?алыс

 1. Молекулаларды? арасында бос аралы?ты? болуына е?  к?рнекті т?жірибелік ?орытынды?а нені алу?а болады?

А. Дене деформациялан?анда серпімділік к?шіні? пайда болуы

В. Диффузия

С. Броунды? ?оз?алыс

5. Молекулалар бар екендігіне та?ы ?андай д?лелдер бар екендігін ата?дар

ІІІ де?гей

С?йкестікті аны?та (?р д?рыс жауап 2 балл)

 1. Лукреций Кар
 2. Демокрит
 3. Эпикур
 4. Гассенди
 5. Ломоносов

А. Ол т?жірибе н?тижелеріне с?йене отырып, зат ??рылымыны? МКТсын жасады

В. Рим а?ыны ата?ты «Заттарды? тегі жайлы» деген поэмасында философиялы? к?з?арастарын баяндады

С. Демокритті? ілімін ?олдады

Д. XVIII ?. француз физигі атомистиканы жа??ыртты

Е.V ?. Ежелгі Грекияда «барлы? денелер т?тас емес, олар б?лінбейтін ?те ?са? б?лшектер – атомдардан т?рады, олар ?лшеміні? аз болуынан к?зге к?рінбейді» деген гипотеза ?сынды

О?ушылар бір-біріні? д?птерлерімен ауысып, ИТ-?ы д?рыс жауаптармен тексереді

Ба?алау:

5 – 25-20 б

4 – 19-13 б

3 – 12-5 б

2 – 4-0 б  

   ?ызы?ушылы?ты ояту: 

Диффузия ??былысын модельдеу Б?рша?, тары

1. Ста?ан?а толтырмай б?рша? саламыз

2. Осы ста?анды тарымен толтырамыз

3. Ста?анды а?ырын сілкиміз. Не бай?аймыз? (О?ушылар ?з ойларын айтады ж?не со?ында саба?ты? та?ырыбын аны?тайды)

    Кітаппен ж?мыс:  § 4.1 МКТ- ны? негізгі ?а?идалары ж?не оны? т?жірибелік д?лелдемелері.

Жа?а саба?ты о?ушыларды? ?з бетімен ме?геруіне жа?дай жасау.

Просмотр содержимого документа
«МКТ- ны? негізгі ?а?идалары ж?не оны? т?жірибелік д?лелдемелері»

Сабақтың тақырыбы: МКТ- ның негізгі қағидалары және оның тәжірибелік дәлелдемелері.

Сабақтың мақсаты: Оқушының тақырыпты терең түсінуіне және алған білімдерін кез келген жағдайда тиімді пайдалана білуіне үйрету.

Сабақтың міндеттері:

 1. Білімділік: Микродүниенің құрылысы туралы білімді қалыптастыру, өздігінен тақырыпты меңгеруге жағдай жасау.

 2. Дамытушылық: Сөйлеу дағдыларын, өз ойын еркін,жатық жеткізе білуге; ізденушілік қабілетін дамыту; ғылыми ізденіске жол ашу; танымдық және логикалық ойлау қабілетін дамыту.

 3. Тәрбиелік : МКТ негізін қалаған ғалымдарды білуге және теориялық білімін практикада қолдана білуге үйрету.

Күтілетін нәтиже:

 1. МКТ-ның негізгі қағидаларын және тәжірибелік дәлелдемелерді біледі: эксперимент жүзінде жасай алады.

 2. Тақырып бойынша сөйлей біледі; өз ойын еркін жеткізе алады

 3. Өздерінің іс-әрекеттеріне анализ жасай алады.

Сабақтың типі: білім мен шығармашылықты қалыптастыру.

Қолданылатын әдістер:

 1. Сұрақ- жауап: оқушы оқушы, ( диалогтік оқыту)

 2. Деңгейлік тапсырма ( жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту)

 3. Топтық жұмыс, бағалау ( оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау)

 4. Демонстрация, тәжірибе жасау, психологиялық ахуалды орнату (қалай оқу керектігін үйрету)

 5. Постер, коллаж жасау (сыни тұрғыдан ойлауға үйрету)Жұмыс түрлері: Жеке жұмыс, жүкпен жұмыс, топпен жұмыс.Ресурстар: Интербелсенді тақта арқылы презентация, оқулық,ватман, түрлі түсті фломастер мен маркерлер, стикерлер, әртүрлі шыны ыдыстар, бұршақ,тары,спирт, әтір(иіс су),чеснок, ыстық және суық су, марганцовка, үрленген шар.Сабақтың барысы:Ұйымдастыру кезеңі:

 1. Сәлемдесу, оқушылардың сабаққа деген дайындығын тексеру,сыныпты түгендеу,дұрыс отырғанын байқау,назарын сабаққа аудару. (музыка)

 2. Психологиялық ахуалды орнату: кәмпит сыйлау арқылы бір-біріне тілек айту.

 3. Топқа бөліну: қызыл түсті кәмпитті алғандар – I топ, жасыл- II топ

 4. Бағалау критерийлерімен таныстыру (интеративтік тақта арқылы)

II. Топ ережесін еске түсіру: I топ: кезек тыңдау,белсенді, тәртіп, II топ: көмек,шығармашылық

III. Үй тапсырмасын тексеру.І. Дұрыс дұрыс емес:

І деңгей

Әр дұрыс жауап 1 балл

 1. Ертедегі грек ғалымдары барлық заттар бөлінбейтін өте кішкентай бөлшектерден тұрады деп жорамалдаған болатын.

 2. Демокрит ондай бөлшектерді атомдар деп аталады.

 3. ХХ ғасырдың басында атомның да күрделі бөлшек екені, оның өзінен де кіші бірнеше бөлшектерге бөлінетіні белгілі болды.

 4. Ең жеңіл элемент – уран.

 5. Ең ауыр элемент – сутегі.

 6. Судың барлық молекулалары бірдей, яғни бірінен бірі айнымайды.

 7. Әр заттың молекулалары бір-біріне ұқсамайды.

 8. Әр заттың молекуласы – сол заттың қасиеттерін сипаттайтын ең ұсақ бөлшегі.

 9. Атомдар – заттардың ең кіші бөлшектері.

 10. Молекулалар – химиялық элементтердің ең кіші бөлшектері.

ІІ деңгей

Дұрыс жаубын анықта (1 балл)

 1. Атом мен молекуланың бар екендігінің ең көрнекті тәжірибелік қорытындысына қайсысы жатады?

А. Диффузия

В. Оптикалық микроскоптің көмегімен бақылау.

С. Судың бетіне жайылған май тамшысының жұқа қабатының қалындығы ең аз шамада болған кезде.

 1. Молекула қозғалысының ең көрнекті тәжірибелік қорытындысына қайсысын алуға болады?

А. Дене деформацияланғанда серпімділік күшінің пайда болуы

В. Броундық қозғалыс

С. Оптикалық микроскоптің көмегімен бақылау.

 1. Молекулалардың арасындағы әсер күшінің ең көрнекті тәжірибелік қорытындысына нені алуға болады?

А. Дене деформацияланғанда серпімділік күшінің пайда болуы

В. Диффузия

С. Броундық қозғалыс

 1. Молекулалардың арасында бос аралықтың болуына ең көрнекті тәжірибелік қорытындыға нені алуға болады?

А. Дене деформацияланғанда серпімділік күшінің пайда болуы

В. Диффузия

С. Броундық қозғалыс

5. Молекулалар бар екендігіне тағы қандай дәлелдер бар екендігін атаңдар

ІІІ деңгей

Сәйкестікті анықта (Әр дұрыс жауап 2 балл)

 1. Лукреций Кар

 2. Демокрит

 3. Эпикур

 4. Гассенди

 5. Ломоносов

А. Ол тәжірибе нәтижелеріне сүйене отырып, зат құрылымының МКТсын жасады

В. Рим ақыны атақты «Заттардың тегі жайлы» деген поэмасында философиялық көзқарастарын баяндады

С. Демокриттің ілімін қолдады

Д. XVIII ғ. француз физигі атомистиканы жаңғыртты

Е.V ғ. Ежелгі Грекияда «барлық денелер тұтас емес, олар бөлінбейтін өте ұсақ бөлшектер – атомдардан тұрады, олар өлшемінің аз болуынан көзге көрінбейді» деген гипотеза ұсынды

Оқушылар бір-бірінің дәптерлерімен ауысып, ИТ-ғы дұрыс жауаптармен тексереді

Бағалау:

5 – 25-20 б

4 – 19-13 б

3 – 12-5 б

2 – 4-0 б

Қызығушылықты ояту:

Диффузия құбылысын модельдеу Бұршақ, тары1. Стақанға толтырмай бұршақ саламыз

2. Осы стақанды тарымен толтырамыз

3. Стақанды ақырын сілкиміз. Не байқаймыз? (Оқушылар өз ойларын айтады және соңында сабақтың тақырыбын анықтайды)

Кітаппен жұмыс: § 4.1 МКТ- ның негізгі қағидалары және оның тәжірибелік дәлелдемелері.

Жаңа сабақты оқушылардың өз бетімен меңгеруіне жағдай жасау.

Блум таксономиясы бойынша

Білу Түсіну Қолдану Жинақтау Синтез БағалауРефлексия “Синквейн”

 1. Молекула

 2. Диффузия 1. Аты

 2. Екі сын есім

 3. Үш етістік

 4. Сөйлем

 5. Синоним

Бағалау: Бағалау парағы бойынша. Неге ол бағаны қойды?

Үй жұмысы: §4.1 мазмұндау,“Штерн” тәжірибесін оқып келу


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 10 класс

Скачать
МКТ- ны? негізгі ?а?идалары ж?не оны? т?жірибелік д?лелдемелері

Автор: Муканова Жумабике Рахметулловна

Дата: 06.02.2016

Номер свидетельства: 289173

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства