kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Атом ??рылысы. Элементар электр заряды. Электр зарядтарыны? ?зара ?рекеттесуі. Кулон за?ы.

Нажмите, чтобы узнать подробности

П?ні:

Физика, 8 сынып

Саба?ты? та?ырыбы:

§30-31. Атом ??рылысы. Элементар электр заряды. Электр зарядтарыны? ?зара ?рекеттесуі. Кулон за?ы.

Сілтеме:

 Электронды о?улы?, 8 сынып о?улы?ы, флипчарт

Жалпы ма?сат:

Атом ??рылысын т?сіну ар?ылы электр зарядтарыны? ?зара ?рекеттесуін  ж?не Кулон за?ыны? физикалы? м?нін  ??ыну

Негізгі ма?сат:

Диалог ар?ылы сыни т?р?ыдан ойлау?а ?йрету, зерттеушілік ??гімені ?олдану ар?ылы та?ырыпты жете ме?герту, о?ушыны? функционалды? сауаттылы?ын арттыру?а, салыстыру?а, ?зіндік ба?алау да?дысын ?алыптастыру?а ?йрету.

Міндеті:

О?ушыларды? тез ойлау ?абілетін дамыту, к?рсетілімдер ар?ылы ой - ?рістерін дамыту, п?нге ?ызы?ушылы?ын арттыру.

О?ыту н?тижелері:

 1. 1. Атом ??рылысын т?сінеді.
 2. 2. Элементар электр заряды ??ымы ?алыптасады
 3. 3. Кулон за?ыны? м?нін т?сінеді

?адамдар:

 1. Блум таксономиясы ар?ылы о?ушылар?а атом ??рылысы, элементар электр заряды, Кулон за?ы туралы ?ылыми ой ?орытындыларын жасай білуге ой салу;
 2. О?улы?пен ж?мыс.О?улы?та?ы тапсырмаларды орындау

Тапсырмалар:

  Блум таксономиясы бойынша топ?а тапсырма беру

 1. Білу. 
 2. Т?сіну.
 3. ?олдану. 
 4. Талдау.
 5. Жина?тау.  
 6.  Ба?алау.

С а б а ? т ы ?    б а р ы с ы :

              М??алімні? іс - ?рекеті:  

                        О?ушыны? іс – ?рекеті:

 Сыныпты ?йымдастыру. (3 мин)

1.Топ?а б?ліну. О?ушыларды асы? ар?ылы топ?а б?лу. К?шбасшыны та?айындау.

2.«Шатты? ше?берін» ??ру. Тілек айту.

3. Ба?алау пара?шаларын тарату

Блум таксономиясы бойынша топ?а тапсырма беру

1) Білу. (7 мин)

Тапсырма 1. «Са???ла?» стратегиясы ар?ылы ?ткен та?ырып бойынша білімдерін тексеру.

«О?ушы-о?ушы» диалогы.

О?ушылар бір-біріне са???ла?ты бере отырып, с?ра? ?ояды, жауап береді.

Тапсырма 2. «Ой ?оз?ау» стратегиясы бойынша та?ырыпты ашу.

«М??алім-о?ушы» диалогы.

?тірді б?лме ішіне себу ар?ылы о?ушылардан не бай?а?анын с?рау.

2) Т?сіну. (10 мин)

Тапсырма 1. Мысалдар, электронды о?улы? ?олдану, флипчарт ар?ылы  жа?а та?ырыпты т?сіндіру. (5 мин)

(С?ра? ?оюды? т?рткі болу, сына?тан ?ткізу, ?айта ба?ыттау сия?ты т?рлерін ?олдану)

Заттар молекулалар мен атомдардан т?рады. Атомдар ядро мен электроннан т?рады. Ядро протон мен нейтроннан т?рады.

Электронны? электр заряды элементар заряд деп аталады. Электрон заряды теріс ж?не оны е ?рпімен белгілейді. 

е= 1,6*10-19 Кл

m=9,1*10-31 кг

Ядроны? заряды о? ж?не абсалют м?ні бойынша атомда?ы барлы? электрондарды? зарядына те?. Т?тас ал?анда, атомда заряд болмайды, я?ни ол – бейтарап.

Атом электрондарыны? біразын жо?алтса, онда ол о? зарядталып, о? ион деп аталады.

Атом?а арты? электрондар келіп т?ссе, онда ол теріс зарядталып, теріс ион деп аталады.

?з т?жірибелерінде Кулон жі?ішке серпімді сым?а ілінген ж?не шыны цилиндр т?різдес ыдыс?а орнатыл?ан шыны тая?шадан т?ратын ?ондыр?ыны ?олданды. Тая?шаны? бір ?шына кішкентай металл шар, ал екінші ?шына оны те?геріп т?ратын ж?к бекітілген. Са?ылау ар?ылы д?л сондай шар енгізіледі. Шарларды о? зарядтаса? олар бір- бірімен ?рекеттеседі.

Кулон за?ы: ?оз?алмайтын екі н?ктелік заряд вакуумде зарядтарды? к?бейтіндісіне тура пропорционал ж?не оларды? ара?ашы?ты?ыны? квадратына кері пропорционал к?шпен ?рекеттеседі.

F=kq1q2/r2   k=9*109 Нм2/Кл2

Тапсырма 2. «Термометр жайында біз не білеміз?»

(?абілетті о?ушы?а ?осымша тапсырма беру ар?ылы о?ушыларды? ?здеріні? ЖАДА-?ын ?алыптастыру)

3) ?олдану. (10 мин)

Тапсырма 1. «Электр заряды т?рмыста». Берілген заттарды ?олдана отырып физикалы? ??былысты? м?нін ашу

І топ. Электр ??былысын т?рмыста ?олдану ІІ топ. Элементар зарядты алу

ІІІ топ. О? ж?не теріс ионны? пайда болуы

Тапсырма 2. «Электрлену таби?атта».

Суреттерде электрлену  ?алай бейнеленген?

(Молекулаларды та?дай отырып, ашыл?ан суреттерге т?сінік беру)

4) Талдау. (5 мин)

Тапсырма 1. «Электрленуді? пайдасы мен зияны ?андай?»

АКТ-ны ?олдану, флипчартта?ы суреттерге талдау жасап, жіктеу

(электрленуді? пайдасын, зиянын к?рсететін суреттерді екі ба?ан?а жинау)

5) Жина?тау.(5 мин) «Ысты? орынды?» стратегиясы. «О?ушы-о?ушы» диалогы.

 ?р топтан 1 о?ушыдан шы?ып, ортада?ы орынды??а отырып, та?ырып бойынша с?ра?тар?а жауап беру.

6) Ба?алау. (3 мин)

?р тапсырма бойынша ба?алау пара?шасына смайлик жапсырып отыру, ?пай санын санап, ?орытындылау.

Ба?алау шкаласы
“ 5 ” – 9 - 12 ?пай
“ 4 ” - 6 - 8 ?пай
“ 3 ” – 3 - 5 ?пай

Рефлексия.

Стикерлер тарату.

«Білемін, білдім, білгім келеді»

- О?ушылар топ?а б?лінеді.

- О?ушылар к?шбасшыны ?здері та?дайды.

- Ынтыма?тасты? атмосферасы ?алыптасады

- Барлы? о?ушы ?атысады

- Диалог ар?ылы о?ыту ж?реді

- Белсенділігі артады

-Сыни т?р?ыдан ойланады

-Ойын жеткізеді

-Ма?ынаны таниды

- Ма?ынаны таниды

- ЖАДА ?алыптасады

- ?абілетті о?ушы ?осымша тапсырма орындайды

 -Топпен ж?мыс жасайды

- Диалог ар?ылы о?ыту ж?реді

- Зерттеушілік ??гіме ?алыптасады

- Та?ырып бойынша ал?ан білімдерін ?мірде ?олдану?а бейімделеді

- Топпен ж?мыс жасайды

- Белсенділігі артады

- Интербелсенді та?тамен ж?мыс жасау шеберлігі ?алыптасады

- Барлы? о?ушы ?атысады

- Белсенділігі артады

- Топ басшылары ба?алайды

- М??алім ?орытынды ба?алайды

- ?з ойларын жазады

- Кері байланыс жасалады

 

Просмотр содержимого документа
«Атом ??рылысы. Элементар электр заряды. Электр зарядтарыны? ?зара ?рекеттесуі. Кулон за?ы.»

Пәні:


Физика, 8 сынып


Сабақтың тақырыбы:

§30-31. Атом құрылысы. Элементар электр заряды. Электр зарядтарының өзара әрекеттесуі. Кулон заңы.

Сілтеме:

Электронды оқулық, 8 сынып оқулығы, флипчарт

Жалпы мақсат:

Атом құрылысын түсіну арқылы электр зарядтарының өзара әрекеттесуін және Кулон заңының физикалық мәнін ұғыну

Негізгі мақсат:


Диалог арқылы сыни тұрғыдан ойлауға үйрету, зерттеушілік әңгімені қолдану арқылы тақырыпты жете меңгерту, оқушының функционалдық сауаттылығын арттыруға, салыстыруға, өзіндік бағалау дағдысын қалыптастыруға үйрету.

Міндеті:

Оқушылардың тез ойлау қабілетін дамыту, көрсетілімдер арқылы ой - өрістерін дамыту, пәнге қызығушылығын арттыру.

Оқыту нәтижелері:


 1. 1. Атом құрылысын түсінеді.

 2. 2. Элементар электр заряды ұғымы қалыптасады

 3. 3. Кулон заңының мәнін түсінеді

Қадамдар:

 1. Блум таксономиясы арқылы оқушыларға атом құрылысы, элементар электр заряды, Кулон заңы туралы ғылыми ой қорытындыларын жасай білуге ой салу;

 2. Оқулықпен жұмыс.Оқулықтағы тапсырмаларды орындау

Тапсырмалар:

Блум таксономиясы бойынша топқа тапсырма беру

 1. Білу.

 2. Түсіну.

 3. Қолдану.

 4. Талдау.

 5. Жинақтау.

 6. Бағалау.


С а б а қ т ы ң б а р ы с ы :

Мұғалімнің іс - әрекеті:

Оқушының іс – әрекеті:

Сыныпты ұйымдастыру. (3 мин)

1.Топқа бөліну. Оқушыларды асық арқылы топқа бөлу. Көшбасшыны тағайындау.

2.«Шаттық шеңберін» құру. Тілек айту.

3. Бағалау парақшаларын тарату


Блум таксономиясы бойынша топқа тапсырма беру.

1) Білу. (7 мин)

Тапсырма 1. «Саққұлақ» стратегиясы арқылы өткен тақырып бойынша білімдерін тексеру.

«Оқушы-оқушы» диалогы.

Оқушылар бір-біріне саққұлақты бере отырып, сұрақ қояды, жауап береді.


Тапсырма 2. «Ой қозғау» стратегиясы бойынша тақырыпты ашу.

«Мұғалім-оқушы» диалогы.

Әтірді бөлме ішіне себу арқылы оқушылардан не байқағанын сұрау.


2) Түсіну. (10 мин)

Тапсырма 1. Мысалдар, электронды оқулық қолдану, флипчарт арқылы жаңа тақырыпты түсіндіру. (5 мин)

(Сұрақ қоюдың түрткі болу, сынақтан өткізу, қайта бағыттау сияқты түрлерін қолдану)

Заттар молекулалар мен атомдардан тұрады. Атомдар ядро мен электроннан тұрады. Ядро протон мен нейтроннан тұрады.

Электронның электр заряды элементар заряд деп аталады. Электрон заряды теріс және оны е әрпімен белгілейді.

е= 1,6*10-19 Кл

m=9,1*10-31 кг

Ядроның заряды оң және абсалют мәні бойынша атомдағы барлық электрондардың зарядына тең. Тұтас алғанда, атомда заряд болмайды, яғни ол – бейтарап.

Атом электрондарының біразын жоғалтса, онда ол оң зарядталып, оң ион деп аталады.

Атомға артық электрондар келіп түссе, онда ол теріс зарядталып, теріс ион деп аталады.

Өз тәжірибелерінде Кулон жіңішке серпімді сымға ілінген және шыны цилиндр тәріздес ыдысқа орнатылған шыны таяқшадан тұратын қондырғыны қолданды. Таяқшаның бір ұшына кішкентай металл шар , ал екінші ұшына оны теңгеріп тұратын жүк бекітілген. Саңылау арқылы дәл сондай шар енгізіледі. Шарларды оң зарядтасақ олар бір- бірімен әрекеттеседі.

Кулон заңы: Қозғалмайтын екі нүктелік заряд вакуумде зарядтардың көбейтіндісіне тура пропорционал және олардың арақашықтығының квадратына кері пропорционал күшпен әрекеттеседі.

F=kq1q2/r2 k=9*109 Нм2/Кл2


Тапсырма 2. «Термометр жайында біз не білеміз?»

(Қабілетті оқушыға қосымша тапсырма беру арқылы оқушылардың өздерінің ЖАДА-ғын қалыптастыру)3) Қолдану. (10 мин)

Тапсырма 1. «Электр заряды тұрмыста». Берілген заттарды қолдана отырып физикалық құбылыстың мәнін ашу

І топ. Электр құбылысын тұрмыста қолдану ІІ топ. Элементар зарядты алу

ІІІ топ. Оң және теріс ионның пайда болуы


Тапсырма 2. «Электрлену табиғатта».

Суреттерде электрлену қалай бейнеленген?

(Молекулаларды таңдай отырып, ашылған суреттерге түсінік беру)


4) Талдау. (5 мин)

Тапсырма 1. «Электрленудің пайдасы мен зияны қандай?»

АКТ-ны қолдану, флипчарттағы суреттерге талдау жасап, жіктеу

(электрленудің пайдасын, зиянын көрсететін суреттерді екі бағанға жинау)


5) Жинақтау.(5 мин) «Ыстық орындық» стратегиясы. «Оқушы-оқушы» диалогы.

Әр топтан 1 оқушыдан шығып, ортадағы орындыққа отырып, тақырып бойынша сұрақтарға жауап беру.


6) Бағалау. (3 мин)

Әр тапсырма бойынша бағалау парақшасына смайлик жапсырып отыру, ұпай санын санап, қорытындылау.

Бағалау шкаласы
“ 5 ” – 9 - 12 ұпай
“ 4 ” - 6 - 8 ұпай
“ 3 ” – 3 - 5 ұпайРефлексия.

Стикерлер тарату.

«Білемін, білдім, білгім келеді»- Оқушылар топқа бөлінеді.

- Оқушылар көшбасшыны өздері таңдайды.

- Ынтымақтастық атмосферасы қалыптасады


- Барлық оқушы қатысады

- Диалог арқылы оқыту жүреді

- Белсенділігі артады

-Сыни тұрғыдан ойланады

-Ойын жеткізеді

-Мағынаны таниды
- Мағынаны таниды

- ЖАДА қалыптасады

- Қабілетті оқушы қосымша тапсырма орындайды

-Топпен жұмыс жасайды

- Диалог арқылы оқыту жүреді

- Зерттеушілік әңгіме қалыптасады

- Тақырып бойынша алған білімдерін өмірде қолдануға бейімделеді

- Топпен жұмыс жасайды

- Белсенділігі артады

- Интербелсенді тақтамен жұмыс жасау шеберлігі қалыптасады

- Барлық оқушы қатысады

- Белсенділігі артады


- Топ басшылары бағалайды

- Мұғалім қорытынды бағалайды
- Өз ойларын жазады

- Кері байланыс жасалады

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
Атом ??рылысы. Элементар электр заряды. Электр зарядтарыны? ?зара ?рекеттесуі. Кулон за?ы.

Автор: Айткулова Гулмарал Есмуратовна

Дата: 02.03.2016

Номер свидетельства: 301342

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства