kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Динамика тарауына тест тапсырмалары

Нажмите, чтобы узнать подробности

 •  
 •  

 Массасы 15 кг ж?кті 0,3 м/с2  ?деумен к?теру ?шін ?ажет к?ш  (g = 10)

 1. ) 0,45 Н.
 2. ) 5 Н.
 3. ) 45 Н.
 4. ) 50 Н.
 5. 154,5 Н.

{Правильный ответ} = Е

 1.  

Сана? ж?йесі лифтімен ты?ыз байланысты. Т?менде келтірілген жа?дайларды? ішіндегі инерциалды сана? ж?йесі:

Лифт: 1) еркін ??лайды; 2) бір ?алыпты жо?ары ?оз?алады; 3) ?демелі жо?ары ?оз?алады; 4) баяу жо?ары ?оз?алады; 5) бір ?алыпты т?мен ?оз?алады.

A) 1,2.

 1. ) 1,3.
 2. ) 2,4.
 3. ) 2,5.
 4. ) 1,2,3.

{Правильный ответ} = D

 1.  

Денедегі барлы? к?штер те?естірілген . Осы денені? ?оз?алыс  траекториясы:

1) парабола; 2)т?зу; 3) ше?бер; 4) эллипс; 5) винттік сызы?.

A) 1.

 1. ) 3.
 2. ) 4.
 3. ) 2.
 4. ) 5.

{Правильный ответ} = D

 1.  

 Дене массасыны? к?лемге ?атынасы

A) Ауырлы? к?ш.

B) ?ысым.

C) Салма?.

D) Ты?ызды?.

 1. ) ?зынды? .

{Правильный ответ} =  D

 1.  

Бірдей ?алы?ды?та?ы бес  пластинаны? ты?ызды?тары бірдей (сурет). Е? ?лкен массалы  пластинка

A) 1.

 1. ) 2.
 2. ) 3.
 3. ) 4.
 4. )  5.

{Правильный ответ} = D

 1.  

Ар?ан тарту жарысына 4 адам ?атысады. Оларды? екеуі  F1=250 Н ж?не F2=200 Н к?штерді т?сіріп о? жа??а,?ал?ан екеуі  F3=350 Н ж?не F4=50 Н к?штерді т?сіріп, сол жа??а тартады. Те? ?серлі к?ш ж?не ар?анны? ?оз?алу ба?ыты:

A) 850 Н, о??а.

 1. ) 450 Н, о??а.
 2. ) 350 Н, сол?а.
 3. ) 100 Н, сол?а.
 4. )  50 Н, о??а.

{Правильный ответ} = E

 1. 7

 20 Н к?ш ?сер еткен дене 2,5 м/с2 ?деумен ?оз?алады. Денені? массасы

 1. ) 8 кг.
 2. ) 0,8 кг.
 3. ) 50 кг.
 4. ) 25 кг.
 5. ) 10 кг.

{Правильный ответ} = А

 1. 8
 2. ны? ?шінші за?ы:
 3. .
 4. ).
 5. ) .
 6. ) .
 7. ).

{Правильный ответ} = C

 1. 09

Массасы 4 кг, 2 Н к?ш ?сер ететін денені? ?оз?алысы мен жылдамды?ы:

A) Бір ?алыпты, 2 м/с жылдамды?пен.

B) Бір ?алыпты, 0,5 м/с жылдамды?пен.

 1. ) Те? ?демелі, 2 м/с2 ?деумен.
 2. ) Те? ?демелі, 0,5 м/с2 ?деумен.
 3. ) Те? ?демелі, 8 м/с2?деумен.

{Правильный ответ} = D

 1.  
 2.  

A) 1 кН.

 1. ) 2 кН.
 2. ) 3 кН.
 3. ) 4 кН.
 4. ) 5 кН.

{Правильный ответ} = В

 1.  

Жылдамды?ы 200 м/с массасы 160 г о? б?гетке тиді ж?не то?та?ан?а дейін

16 см ?тті. О?ты? кедергі к?ші

A 20 кН.

B) 30 кН.

C) 10 кН.

D) 40 кН.

E) 50 кН

{Правильный ответ}=А

 1.  

Дене ?ш к?шті? ?серінен тепе-те?дік ?алпын са?тап т?р. 6 Н –?а те? бір к?ш шы?ыс?а, 3 Н –?а те? екінші к?ш солт?стік – шы?ыс?а ?арай 600 б?рыш жасай ?сер етеді. ?шінші к?шті? модулі мен ба?ыты

A) 79 Н, о?т?стік батыс?а

B) 7,9 Н, о?т?стік батыс?а

C) 17,9 Н, о?т?стік батыс?а

D) 1,79 Н, о?т?стік батыс?а

E) 0,79 Н, о?т?стік батыс?а

{Правильный ответ}=В

 1.  

Массасы 1500 кг автомобиль 0,5 м/с2 удеумен горизонталь ба?ытта ?оз?ала бастады. ?оз?алыс?а кедергі жасайтын к?ш 500 Н –?а те?. ?оз?алт?ышты? ?ндіретін тарту к?ші

A) 1250 Н.

B) 1520 Н.

C) 250 Н.

D) 1550 Н.

E) 125 Н.

{Правильный ответ}= A

 1.  

Просмотр содержимого документа
«Динамика тарауына тест тапсырмалары »

ДИНАМИКА

001

Массасы 15 кг жүкті 0,3 м/с2 үдеумен көтеру үшін қажет күш (g = 10)

A) 0,45 Н.

B) 5 Н.

C) 45 Н.

D) 50 Н.

E) 154,5 Н.

{Правильный ответ} = Е

002

Санақ жүйесі лифтімен тығыз байланысты. Төменде келтірілген жағдайлардың ішіндегі инерциалды санақ жүйесі:

Лифт: 1) еркін құлайды; 2) бір қалыпты жоғары қозғалады; 3) үдемелі жоғары қозғалады; 4) баяу жоғары қозғалады; 5) бір қалыпты төмен қозғалады.

A) 1,2.

B) 1,3.

C) 2,4.

D) 2,5.

E) 1,2,3.

{Правильный ответ} = D

003

Денедегі барлық күштер теңестірілген . Осы дененің қозғалыс траекториясы:

1) парабола; 2)түзу; 3) шеңбер; 4) эллипс; 5) винттік сызық .

A) 1.

B) 3.

C) 4.

D) 2.

E) 5.

{Правильный ответ} = D

004

Дене массасының көлемге қатынасы

A) Ауырлық күш.

B) Қысым.

C) Салмақ.

D) Тығыздық.

E) Ұзындық .

{Правильный ответ} = D

005

Бірдей қалыңдықтағы бес пластинаның тығыздықтары бірдей (сурет). Ең үлкен массалы пластинка

A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

E) 5.

{Правильный ответ} = D

006

Арқан тарту жарысына 4 адам қатысады. Олардың екеуі F1=250 Н және F2=200 Н күштерді түсіріп оң жаққа,қалған екеуі F3=350 Н және F4=50 Н күштерді түсіріп, сол жаққа тартады. Тең әсерлі күш және арқанның қозғалу бағыты:

A) 850 Н, оңға.

B) 450 Н, оңға.

C) 350 Н, солға.

D) 100 Н, солға.

E) 50 Н, оңға.

{Правильный ответ} = E

007

20 Н күш әсер еткен дене 2,5 м/с2 үдеумен қозғалады. Дененің массасы

A) 8 кг.

B) 0,8 кг.

C) 50 кг.

D) 25 кг.

E) 10 кг.

{Правильный ответ} = А

008

Ньютонның үшінші заңы:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

{Правильный ответ} = C

009

Массасы 4 кг, 2 Н күш әсер ететін дененің қозғалысы мен жылдамдығы:

A) Бір қалыпты, 2 м/с жылдамдықпен.

B) Бір қалыпты, 0,5 м/с жылдамдықпен.

C) Тең үдемелі, 2 м/с2 үдеумен.

D) Тең үдемелі, 0,5 м/с2 үдеумен.

E) Тең үдемелі, 8 м/с2үдеумен.

{Правильный ответ} = D

010

F1, F2, F3, F4 (суретте) күштерін қосудың ОX осіне проекциясы

A) 1 кН.

B) 2 кН.

C) 3 кН.

D) 4 кН.

E) 5 кН.

{Правильный ответ} = В

011

Жылдамдығы 200 м/с массасы 160 г оқ бөгетке тиді және тоқтағанға дейін

16 см өтті. Оқтың кедергі күші

A 20 кН.

B) 30 кН.

C) 10 кН.

D) 40 кН.

E) 50 кН

{Правильный ответ}=А

012

Дене үш күштің әсерінен тепе-теңдік қалпын сақтап тұр. 6 Н –ға тең бір күш шығысқа, 3 Н –ға тең екінші күш солтүстік – шығысқа қарай 600 бұрыш жасай әсер етеді. Үшінші күштің модулі мен бағыты

A) 79 Н, оңтүстік батысқа

B) 7,9 Н, оңтүстік батысқа

C) 17,9 Н, оңтүстік батысқа

D) 1,79 Н, оңтүстік батысқа

E) 0,79 Н, оңтүстік батысқа

{Правильный ответ}=В

013

Массасы 1500 кг автомобиль 0,5 м/с2 удеумен горизонталь бағытта қозғала бастады. Қозғалысқа кедергі жасайтын күш 500 Н –ға тең. Қозғалтқыштың өндіретін тарту күші

A) 1250 Н.

B) 1520 Н.

C) 250 Н.

D) 1550 Н.

E) 125 Н.

{Правильный ответ}= A

014

Массасы 200 г денені 1,5 м/с2 үдеумен қозғалысқа түсіретін күш

A) 7,5 Н.

B) 300 Н.

C) 0,3 Н.

D) 75 Н.

E) 0,03 Н.

{Правильный ответ}= C

015

Массасы 1,5 т автобус орнынан 1,5 кН тарту күшінің әрекетінен қозғалады. Егер автобусқа әрекет ететін кедергі күш 450 Н болса, онда оның үдеуі

A) 1,3 м/с2.

B) 13 м/с2.

C) 1,75 м/с2.

D) 0,7 м/с2.

E) 0,07 м/с2.

{Правильный ответ}= D

016

Массасы 50 кг хоккейші массасы 2 кг шарды өзінен 20 Н күшпен итереді. Бұл кезде адам мен шардың алатын үдеулері

A) - 4 м/с2; 10 м/с2.

B) - 0,4 м/с2; 0,1 м/с2.

C) 0,04 м/с2; 0,1 м/с2.

D) - 0,4 м/с2; -10 м/с2.

E) - 0,4 м/с2; 10 м/с2.

{Правильный ответ}= E

017

Лифт табанында массасы 20 кг жүк жатыр. Лифт 2 м/с2 үдеумен жоғары қарай қозғалады. Жүктің лифт табанына түсіретін күші (g = 10 м/с2)

A) 240 Н.

B) 340 Н.

C) 140 Н.

D) 440 Н.

E) 540 Н.

{Правильный ответ}= A

018

Суға батырылған дененің бөлігі судың бетіне шығатын болса, дененің тығыздығы

()

A) 750 кг/м3.

B) 500 кг/м3.

C) 250 кг/м3.

D) 400 кг/м3.

E) 1000 кг/м3.

{Правильный ответ}= A

019

Дененің бөлігі сұйықтық бетінде болса, сұйықпен дене тығыздығының қатынасы

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

{Правильный ответ}=A

020

Аралық бұрыштары 1200 болатын, бір нүктеге түсірілген модулі 10 Н-ға тең, екі бірдей күштердің әсері, үшінші күштің әсерімен теңеседі. Үшінші күштің модулі

A) 15 Н.

B) 20 Н.

C) 7 Н.

D) 5 Н.

E) 10 Н.

{Правильный ответ}=E

021

Бір нүктеге түсірілген модулдері 120 Н-ға тең екі бірдей күштердің әсері, модулі 207,6 Н үшінші күштің әсерімен теңеседі. Алғашқы екі күштің аралық бұрыштары мәні

A) 450.

B) 900.

C) 600.

D) 300.

E) 00.

{Правильный ответ}=C

022

50 Н күш 900 бұрыш арқылы екінші күшпен әсерлесіп, модулі 130 Н болатын үшінші күштің әсерімен теңеседі. Барлық күштер бір нүктеге түсірілген. Екінші күштің модулі

A) 180 Н.

B) 80 Н.

C) 100 Н.

D) 120 Н.

E) 60 Н.

{Правильный ответ}=D

023

Массасы 5 кг снаряд 800м/с жылдамдықпен ұзындығы 3,2 м қару ұнғысынан ұшып шықты. Снарядқа берілетін қысым күшінің мәні

A) 4000 Н.

B) 9 кН.

C) 500 кН.

D) 16 кН.

E) 2000 Н.

{Правильный ответ}=C

024

Массасы 1,5 кг дене қозғалыс теңдеуімен қозғалады. Денеге әсер ететін күш

A) 1,2 Н.

B) 0,6 Н.

C) 3 Н.

D) 1,5 Н.

E) 0,4 Н.

{Правильный ответ}=A

025

24 Н күштің әсерінен қозғалатын дененің қозғалыс теңдеуі берілген: Осы дененің массасы

A) 24 кг.

B) 16 кг.

C) 72 кг.

D) 40 кг.

E) 8 кг.

{Правильный ответ}=D

026

Массасы 400 г тыныштықтағы доп 2кН күштің әсерінен 15 м/с жылдамдық ала қозғалды. Соққының созылу уақыты

A) 0,3 мс.

B) 1,2 с.

C) 5 мкс.

D) 0,8 с.

E) 1,6 с

{Правильный ответ}=A

027

Массасы 60 кг дене екі түрлі күштің әсерінен қозғалады: Шамасы 60 Н, бірінші әсер етуші күш дененің орын ауыстыруына қарсы, екінші 150 Н күш орын ауыстыру бағытымен 600 бұрыш жасай бағытталған. Осы дененің үдеуі

A) 6 м/с2.

B) 0,25 м/с2.

C) 1 м/с2.

D) 15 м/с2.

E) 3 м/с2.

{Правильный ответ}=B

027

Көлемі 0,02 м3 денеге 20 Н күш әсер етіп 0,5 м/с2 үдеу береді. Дененің тығыздығы

A) 800 кг/м3.

B) 500 кг/м3.

C) 2000 кг/м3.

D) 1000 кг/м3.

E) 400 кг/м3.

{Правильный ответ}=C

029

Тығыздығы 2500 кг/м3 дене суға толығымен батырылған. Осы дененің үдеуі ()


A) 6 м/с2.

B) 2,5 м/с2.

C) 10 м/с2.

D) 1,5 м/с2.

E) 12,5 м/с2.

{Правильный ответ}=A

030

Глицеринге батырылған дененің удеуі 2 м/с2. Осы дененің тығыздығы

()

A) 1540 кг/м3.

B) 2540 кг/м3.

C) 1240 кг/м3.

D) 760 кг/м3.

E) 1575 кг/м3.

{Правильный ответ}=E

031

Тығыздығы 2700 кг/м3 дене 6,3 м/с2 удеумен сұйықтыққа батырылған. Сұйықтың тығыздығы

()

A) 6300 кг/м3.

B) 1000 кг/м3.

C) 630 кг/м3.

D) 2070 кг/м3.

E) 3600 кг/м3.

{Правильный ответ}=B

032

Плутонның Күннен арақашықтығы жердігіне қарағанда 40 есе үлкен болса, Плутон мен Күннің арасындағы тартылыс күшінің Жер мен Күннің арасындағы тартылыс күшіне қатынасы. Плутон мен Жердің массасын жуықтап бірдей деп есептеңдер.

A) 1400 есе.

B) 120 есе.

C) 1600 есе.

D) 160 есе.

E) 1200 есе.

{Правильный ответ} = С

033

М массалы планетаның айналасында, массасы m серігі қозғалады. Осы кездегі серіктің планетаға гравитациялық тартылыс күші

A) М массасына тура пропорционал және m-ға тәуелді емес.

B) m массасына тәуелді емес және М-ға тәуелді емес.

C) Мm массалар көбейтіндісіне тура пропорционал.

D) М/m массалар қатынасына тура пропорционал.

E) М-ға да, m-ге де тәуелді емес.

{Правильный ответ} = C

034

Массалары m, 2m және 3m үш дене суретте көрсетілген ара қашықтықпен бір түзудің бойында орналасқан. Денелер арасындағы гравитациялық тартылыс күші

A) 1 және 2 минимал.

B) 1 және 3 минимал.

C) 2 және 3 минимал.

D) 1 және2, 1 және 3, 2 және 3 бірдей.

E) 2 және 3 максимал.

{Правильный ответ} = С

035

Массасы 8 т ғарыш кемесі массасы 20 т орбиталық ғарыш бекетіне 100 м ара қашықтыққа жақындайды. Олардың өзара тартылыс күші (G = 6,67∙10-11 )

A) 1 кН.

B) 1 мкН.

C) 10 мкН.

D) 10 кН.

E) 100 Н.

{Правильный ответ} = В

036

Өзара әсерлескен, массалары екі есе артқан екі дененің тартылу күші

A) 2 есе артады.

B) 2 есе кемиді.

C) 4 есе артады.

D) 4 есе кемиді.

E) өзгереді.

{Правильный ответ}=C

037

Өз-ара әсерлескен екі дене арасындағы қашықтықты 2 есеге арттырған кездегі денелердің тартылу күші

A) 8 есе артады.

B) 2 есе кемиді.

C) 2 есе артады.

D) 4 есе кемиді.

E) 4 есе артады.

{Правильный ответ}=D

038

Бүкіләлемдік тартылыс заңының формуласы

A)

B)

C)

D)

E)

{Правильный ответ}=C

039

Юпитердің массасы Жердің массасынан 317 есе артық, ал радиусы жер радиусынан 11 есе артық. Юпитердегі еркін түсу удеуі

()

A) 317 м/с2.

B) 26,2 м/с2.

C) 11 м/с2.

D) 121 м/с2.

E) 28,8 м/с2.

{Правильный ответ}=B

040

Жердің центрінен бастапқы арақашықтықтағы жерге тартылу күші 36 есе кем болатын қашықтық (Жер радиусыRж)

A) 36 Rж.

B) 18 Rж.

C) 9 Rж.

D) 6 Rж.

E) 12 Rж.

{Правильный ответ}=D

041

Массасы 1 кг дене Ай бетіне 1,63 Н күшпен тартылады. 20,375 м биіктіктен дененің Ай бетіне құлау уақыты

A) 12,5 с.

B) 10 с.

C) 20 с.

D) 5 с.

E) 4 с.

{Правильный ответ}=D

042

Массалары кг және кг денелер 13,34 мН күшпен тартылады. Осы денелер арасындағы ара қашықтық

()

A) 96 м.

B) 1 км.

C) 400 м.

D) 4800 м.

E) 200 м.

{Правильный ответ}=E

043

10 м арақашықтықтан массалары бірдей денелердің өз-ара тартылыс күші

26,68 мН. Денелердің массалары

()

A) 200 т.

B) 100 т.

C) 400 т.

D) 266 т.

E) 133 т.

{Правильный ответ}=A

044

Жерге тартылу күші алғашқы мәнінен 81% -ға өзгеретін биіктік

A)

B)

C)

D)

E)

{Правильный ответ}=A

045

Жерге тартылу күші бастапқы жағдайынан 0,25Rж биіктіктегі құрайтын бөлігі

A) 75%.

B) 25%.

C) 50%.

D) 64%.

E) 48%.

{Правильный ответ}=D

046

Жер бетінде еркін түсу үдеу модулі анықталатын формула

A)

B)

C)

D)

E)

{Правильный ответ}=B

047

Екі дененің ара қашықтығын 100 м –ге арттырғанда тартылыс күші 1,44 есе кеміді. Денелер арасындағы бастапқы ара қашықтықтың мәні

A) 1440 м.

B) 144 м.

C) 500 м.

D) 1000 м.

E) 600 м.

{Правильный ответ}=C

048

Екі дененің ара қашықтығы 60 м –ге кемігенде тартылыс күші 69% -ке артады. Денелер арасындағы бастапқы ара қашықтықтың мәні

A) 360 м.

B) 630 м.

C) 690 м.

D) 130 м.

E) 260 м.

{Правильный ответ}=E

049

Белгілі бір ара қашықтықта массалары бірдей денелер өз-ара тартылады. Егер бір дененің массасын 200 кг-ға артырсақ, олардың тартылыс күші 3 есе артады (сол ара қашықтықта). Бастапқы массасының мәні.

A) 100 кг.

B) 200 кг.

C) 400 кг.

D) 50 кг.

E) 300 кг.

{Правильный ответ}=A

050

Белгілі бір ара қашықтықта массалары бірдей денелер өз-ара тартылады. Егер бір дененің массасын 300 кг-ға кемітсек, олардың тартылыс күші 15%-ке кемиді (сол ара қашықтықта). Бастапқы массасының мәні.

A) 345 кг.

B) 3000 кг.

C) 2000 кг.

D) 4500 кг.

E) 200 кг.

{Правильный ответ}=C

051

100 м ара қашықтағы екі дененің тартылыс күші . Егер ара қашықтықты 50 м-ге арттырсақ, онда тартылыс күшінің мәні

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

{Правильный ответ}=C

052

Екі дене 400 м қашықтықта өз-ара тартылады. Егер қашықтықты 100 м-ге артырсақ, онда оның тартылыс күші

A) 30%-ке кемиді.

B) 40%-ке кемиді.

C) 40%-ке артады.

D) 36%-кемиді.

E) 36%-ке артады.

{Правильный ответ}=D

053

Массалары 400 кг екі дене өз-ара тартылады. Егер біреуінің массасын 100 кг-ға арттырса, сол қашықтықтағы олардың тартылыс күші

A) 2 есе артады.

B) 1,25 есе кемиді.

C) 4 есе артады..

D) 4 есе кемиді.

E) 1,25 есе артады.

{Правильный ответ}=E

054

Массалары 2500кг екі дене өз-ара тартылады. Егер біреуінің массасын 500 кг-ға кемітсе, сол қашықтықтағы олардың тартылыс күші

A) 25% -ке кемиді.

B) 20%-ке артады.

C) 20%-ке кемиді.

D) 40%-ке артады.

E) 40%-ке кемиді.

{Правильный ответ}=C

055

Массасы 50 кг жүкті 2 с-та арқанның көмегімен 10 м биіктікке вертикаль жоғары тең үдемелі көтереді. Арқанның тартылу күші (g = 10 м/с2)

A) 650 Н.

B) 750 Н.

C) 98 Н.

D) 20 Н.

E) 400 Н.

{Правильный ответ} = В

056

Массалары 150 кг жолаушылардың лифт еденіне түсіретін қысым күші. Лифт 0,6 м/с2 үдеумен төмен түсіп келеді. (g = 10 м/с2)

A) 1410 Н.

B) 1590 Н.

C) 1500 Н.

D) 1670 Н.

E) 1300 Н.

{Правильный ответ} = А

057

Массалары 150 кг жолаушылардың лифт еденіне түсіретін қысым күші.

Лифт 0,6 м/с2 үдеумен жоғары көтеріліп барады.

A) 1410 Н.

B) 1590 Н.

C) 1500 Н.

D) 1670 Н.

E) 1300 Н.

{Правильный ответ} = B

058

Массалары 150 кг жолаушылардың лифт еденіне түсіретін қысым күші.

Лифт бір қалыпты қозғалады. (g = 10 м/с2)

A) 1410 Н.

B) 1590 Н.

C) 1500 Н.

D) 1670 Н.

E) 1300 Н.

{Правильный ответ} = C

059

Ұшақ радиусы R=255 м «өлі тұзақ» жасап жүр. Ұшқыш креслосына бекітілген белдігіне асылып қалмас үшін,тұзақтың ең жоғарғы нүктесінде ұшақтың ие болатын ең аз жылдамдығы

A) ≈ 60 м/с.

B) ≈ 150 м/с.

C) ≈ 50 м/с.

D) ≈ 5 м/с.

E) ≈ 55 м/с.

{Правильный ответ} = C

060

Жаңбыр тамшысын Жерге құлататын күш

A) серпімділік күші.

B) үйкеліс күші.

C) ауырлық күші.

D) кулондық күш.

E) кері итеруші күш.

{Правильный ответ} = C

061

Егер Айдағы еркін түсу үдеуі 1,6 м/с2 болса, ал Айдың радиусы 1700 км болса, онда Айдағы бірінші ғарыштық жылдамдық

A) 1,65 км/с.

B) 16,5 км/с.

C) 0,165 км/с.

D) 165 км/с.

E) 1,65 м/с.

{Правильный ответ} = A

062

Садақтан вертикаль жоғары атылған жебе 5,6 с кейін кері қайтып оралды. Садақ жебесінің көтерілу биіктігі және атылған жылдамдығы (g = 9,8 м/с2)

A) 20 м, 40 м/с.
B) 50,5 м, 50 м/с.
C) 50 м/с, 20 м.
D) 38,4 м, 27,4 м/с.
E) 27,4 м, 38,4 м/с.
{Правильный ответ}= D

063

Биіктігі 6 м ағаштан алма құлап түсті. Оның құлау уақыты және жерге түсу жылдамдығы (Ауа кедергісін ескермеңдер) (g = 10 м/с2)


A) 1,1 с, 11 м/с.
B) 2,2 с, 22 м/с.
C) 22 с, 2,2 м/с.


D) 11 с, 1,1 м/с.
E) 33 с, 3,3 м/с.
{Правильный ответ}= A

064

Қатаңдық коэффициенті 100 Н/м серіппені 0,01 м-ге созатын күш

A) 100 Н.

B) 50 Н.

C) 1 Н.

D) 5 Н.

E) 10 Н.

{Правильный ответ} = C

065

F=3 Н күштің әсерінен 6 см-ге ұзарған серіппенің қатаңдығы

A) 10 Н/м.

B) 1 Н/м.

C) 0,5 Н/м.

D) 5 Н/м.

E) 50 Н/м.

{Правильный ответ} = Е

066

Қатаңдығы 300 Н/м серіппе 50 мм-ге созылды. Осындай деформацияға ұшыратқан жүктің массасы (g = 10)

A) 0,5 кг.

B) 0,2 кг.

C) 1,5 кг.

D) 2 кг.

E) 4 кг.

{Правильный ответ} = С

067

Горизонталь жолда бір қалыпты қозғалған тепловоздың тартылыс күшін анықта, үйкеліс коэффициенті 0,003. Тепловоздың рельске түсіретін қысым күші 25·106 Н.

A) 75 кН.

B) 7,5 Н.

C) 7,5 кН.

D) 75 Н.

E) 750 Н.

{Правильный ответ} = A

068

Массасы 0,1 кг білеушені динамометрдің көмегімен столдың горизонталь бетінде бір қалыпты тартамыз. Динамометрдің көрсетуі 0,4 Н. Сырғанаудың үйкеліс коэффициенті (g = 10 м/с2)

A) 0,25.

B) 0,4.

C) 0,2.

D) 2,5.

E) 0,5.

{Правильный ответ} = B

069

Автомобиль горизонталь жолмен қозғалып келеді. Үйкеліс коэффициенті 0,2. Двигательді өшіргеннен кейін 4 с өткен соң, оның жылдамдығы екі есе кемиді. Автомобильдің бастапқы жылдамдығы.

A) 9,8 м/с.

B) 13 м/с.

C) 16 м/с.

D) 19,6 м/с.

E) 22 м/с.

{Правильный ответ} = С

070

Қатандығы 400 Н/м металл сымға ілінген, массасы 3 кг дене вертикаль жоғары 2 м/с2 үдеумен қозғалады. Сымның созылуы

()

A) 7,5 см.

B) 9 см.

C) 6 см.

D) 24 см.

E) 12 см.

{Правильный ответ}=B

071

Қатандығы 0,3 кН/м трос массасы 2 кг денені тең үдеуімелі вертикаль жоғары көтерілгенде 4 см – ге созылады. Дененің үдеуі

()

A) 2 м/с2.

B) 6 м/с2.

C) -4 м/с2.

D) 12 м/с2.

E) -8 м/с2.

{Правильный ответ}=C

072

Көтергіш кран тросы массасы 600 кг денені, 3 м/с2 үдеумен вертикаль жоғары көтерілгенде 10 см – ге созылады. Тростың қатаңдығы

()

A) 18 кН/м.

B) 60 кН/м.

C) 30 кН/м.

D) 78 кН/м.

E) 20 кН/м.

{Правильный ответ}=D

073

Қатандығы 20 кН/м көтергіш кранмен жүкті 2 м/с2 үдеумен көтерілгенде трос 12 см – ге созылады. Жүк массасы

()

A) 600 кг.

B) 300 кг.

C) 400 кг.

D) 240 кг.

E) 200 кг.

{Правильный ответ}=E

074


Қатаңдықтары бірдей k тізбектей жалғанған 4 серіппенің жалпы қатаңдығы

A)

B)

C)

D)

E)

{Правильный ответ}=C

075

Массасы 50 кг жүкті вертикаль жоғары үдемелі көтергенде, оның салмағы

100 Н-ға артты, трос 6 см –ге созылды. Тростың қатаңдығы

()

A) 10 кН/м.

B) 6 кН/м.

C) 50 кН/м.

D) 48 кН/м.

E) 30 кН/м.

{Правильный ответ}=A

076

Массасы 120 г хоккей шайбысы 15 м/с жылдамдықпен қақпа торына соғылды.Тор шайба бағытымен 5 см – ге созылды. Қақпа торында пайда болған серпімділік күшінің мәні

()

A) 750 Н.

B) 600 Н.

C) 270 Н.

D) 240 Н.

E) 500 Н.

{Правильный ответ}=C

077

Массасы 160 г хоккей шайбысы 20 м/с жылдамдықпен қақпа торына соғылды.Тор шайба бағытымен 8 см – ге созылды. Қақпа торының қатандығы

()

A) 16 кН/м.

B) 12,8 кН/м.

C) 20 кН/м.

D) 10 кН/м.

E) 4 кН/м.

{Правильный ответ}=D

078

4,05 м биіктіктен массасы 3 кг дене вертикаль орналасқан серіппеге құлағанда 10 см-ге сығады. Серіппеге қатандығы

()

A) 12,15 кН/м.

B) 13,05 кН/м.

C) 30 кН/м.

D) 40,5 кН/м.

E) 24,3 кН/м.

{Правильный ответ}=E

079

3,2 м биіктіктен массасы 2 кг дене вертикаль орналасқан серіппеге құлағанда, орташа мәні 0,8 кН серпінділік күшін тудырады. Серіппенің сығылуы

()

A) 8 см.

B) 16 см.

C) 6,4 см.

D) 1,6 см

E) 4 см.

{Правильный ответ}=D

080

Серіппеге ілінген массасы 3 кг жүк, оны 1,5 см созады. Егер 4 кг жүк ілінсе, онда оның созылуы

A) 6 см.

B) 4,5 см.

C) 4 см.

D) 2 см.

E) 12 см.

{Правильный ответ}=D

081

Серіппеге массасы 20 кг жүк ілгенде, оның ұзындығы 12 см, ал 50 кг жүк ілгенде 15 см болса, онда оның бастапқы ұзындығының мәні

A) 10 см.

B) 8 см.

C) 11,5 см.

D) 10,5 см.

E) 9 см.

{Правильный ответ}=A

082

Шаңғышы көлбеу жазықтық табанындағы 15 м/с жылдамдығымен, жолдың қалған бөлігін 20 с уақытта сырғанайды. Шаңғышының қармен сырғанау коэффициенті

()

A) 0,075

B) 0,03

C) 0,15

D) 0,005

E) 0,02

{Правильный ответ}=A

083

Үйкеліс коэффициенті 0,3, массасы 20 кг жүкті көкжиек жазықтық бойымен 100 Н күш әсер ете қозғайды. Жүк үдеуінің мәні

()

A) 5 м/с2.

B) 6 м/с2.

C) 3 м/с2.

D) 2 м/с2.

E) 4 м/с2.

{Правильный ответ}=D

084

Үйкеліс коэффициенті 0,46, массасы 20 кг жүкті көлбеулік бұрышы 300 жазықтық бойымен 0,6 м/с2 үдеу бере тартса, қозғалыс бағытымен әсер ететін күштің мәні

(; )

A) ≈60 Н.

B) ≈230 Н.

C) ≈200 Н.

D) ≈300 Н.

E) ≈120 Н.

{Правильный ответ}= C

085

54 км/сағ жылдамдықпен көкжиекке 600 бұрышпен бұрыла қозғалған мотоциклшінің сызған дөңгелегінің радиусы

(;)

A) 40 м.

B) 10 м.

C) 30 м.

D) 15 м.

E) 20 м.

{Правильный ответ}=A

086

Конькиші көкжиекке 600 бұрыш жасай радиусы 20 м дөңгелек сыза қозғалды. Оның жылдамдығы

(;)

A) 25 м/с.

B) 11 м/с.

C) 5 м/с.

D) 15 м/с.

E) 19 м/с

{Правильный ответ}=E

087

Үйкеліс коэффициенті 0,2 дене, көлбеулік бұрышы 300 көлбеулік жазықтық бойымен 2 с сырғанай түседі. Дененің көлбеу жазықтық табанындағы жылдамдығы (g = 10м/с2; sin300 = 0,5; cos300 = 0,87)

A) 10 м/с.

B) 0,4 м/с.

C) 6,54 м/с.

D) 0,5 м/с.

E) 0,866 м/с.

{Правильный ответ}=C

088

Көкжиеке 450 бұрыш жасай орналасқан көлбеу жазықтық бойымен 152 Н күш жұмсай бірқалыпты сүйрей қозғаған жүктін массасы

(үйкеліс коэффициенті 0,3; g = 10м/с2; sin450 = 0,7; cos450 = 0,7)

A) ≈7,5 кг.

B) ≈30 кг.

C) ≈46 кг.

D) ≈28 кг.

E) ≈14 кг.

{Правильный ответ}=С

089

Массасы 174 кг жәшікті еденмен жіп арқылы көкжиекке 300 бұрыш жасай бірқалыпты тартады. Жүктің еденмен үйкеліс коэффициенті 0,25. Жүкті тарту күші

(; sin300 = 0,5; )

A) ≈87 Н.

B) ≈250 Н.

C) 80 Н.

D) 500 Н.

E) 696 Н.

{Правильный ответ}=D

090

Массасы 1,5 т автомобиль көлбеулік бұрышы 300 жолмен жоғары қарай 15 кН тарту күші әрекетінен 0,5 м/с2 үдеу алып қозғалды. Автомобиль дөңгелегінің жолмен үйкеліс коэффициенті

(;)

A) 0,1.

B) 0,45.

C) 0,3.

D) 0,2.

E) 0,52.

{Правильный ответ}=E

091

Массасы 4 т автомобиль 0,2 м/с2 үдеумен тауға көтеріліп барады. Егер = 0,02 және кедергі коэффициенті 0,04 болса, тарту күшінің мәні ()

A) 50 Н.

B) 32 Н.

C) 3,2 Н.

D) 52 Н.

E) 5,2 Н.

{Правильный ответ}=C

092

Қысым анықталатын формула:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

{Правильный ответ} = D

093

Шынжыр табанының ауданы 1,5 м2 массасы 60 т танктың Жерге түсіретін қысымы

A) 2·104 Па.

B) 4·107 Па.

C) 2·108 Па.

D) 2·103 Па.

E) 4·105 Па.

{Правильный ответ} = Е

094

Ауданы 50 см2 цилиндр пішінді 2 л су құйылған ыдыстың түбіне түсіретін судың қысымы ()

A) 5·102 Па.

B) 5·103 Па.

C) 4·102 Па.

D) 4·104 Па.

E) 4·103 Па.

{Правильный ответ} = Е

095

Столда сіріңке қорабы жатыр.Оны аударып қырынан қойды. Осы кезде қораптың беттескен ауданы 2,2 есе кемиді.Оның столға түсіретін қысымы

A) өзгермейді.

B) 2,2 есе кемиді.

C) 2,2 есе артады.

D) 22 есе кемиді.

E) 22 есе артады.

{Правильный ответ} = С

096

Бөлменің еденіне түсетін атмосфералық қысым 400 кПа.Бөлменің төбесі мен қабырғасына түсіретін атмосфералық қысым.

A) 400 кПа қабырға мен төбеге.

B) 400 кПа қабырғаға, 0 төбеге.

C) 0 қабырғаға, 400 кПа төбеге.

D) 0 қабырғаға және 200 кПа төбеге.

E) 200 кПа қабырғаға, 0 төбеге.

{Правильный ответ} = А

097

Тығыздығы 1000 кг/м3 сұйықтықтың ішіндегі, 200 мм тереңдіктегі қысымы.

A) 200 Па.

B) 20 Па.

C) 2000 Па.

D) 20000 Па.

E) 2 Па.

{Правильный ответ} = С

098

Әр түрлі пішінді төрт ыдыста су құйылған, судың деңгейлері бірдей (сурет). Сұйықтың ыдыс түбіне түсіретін қысымын салыстыр.

A) 1-ыдыста көп.

B) 2-ыдыста көп.

C) 3-ыдыста көп.

D) 4-ыдыста көп.

E) Төрт ыдыста бірдей.

{Правильный ответ} = Е

099

Суретте көрсетілген гидравликалық машинаның кіші поршеніне 50 Н күш әсер етеді. Үлкен поршеннің әсер ету күші.

A) 100 Н.

B) 10000 Н.

C) 2000 Н.

D) 10 Н.

E) 400 Н.

{Правильный ответ} = В

100

Атмосфералық қысым 750 мм.сын.бағ. тең. Торричелли түтікшесіндегі сынап бағанының биіктігі.

A) 500 мм.

B) 1000 мм.

C) 750 мм.

D) 800 мм.

E) 650 мм.

{Правильный ответ} = С

101

Платформадағы барометр 863 мм.сын.бағ, метроға кіре берістегі қысым 760 мм.сын.бағ. көрсетіп тұрса, метро бекетінің орналасу тереңдігі. (1 мм. сын.бағ – 12 м)

A) 1000 м.

B) 760 м.

C) 1236 м.

D) 863 м.

E) 1023 м.

{Правильный ответ} = С

102

В гидравликалық престің ауданы 1 см2 кіші поршеніне 10 Н күш әсер етеді. Ауданы 0,1 м2 үлкен поршеньге әсер ететін күш.

A) 10000 Н.

B) 1000 Н.

C) 100 Н.

D) 10 Н.

E) 1 Н.

{Правильный ответ} = А

103

Металл білеушені сұйықтыққа батырамыз(сурет). Білеушенің 1, 2, 3 жағдайындағы кері итеруші күштерін салыстыр.


A) F3 1; F2 = F1.

B) F1 = F2 = F3.

C) F1 F2 F3.

D) F3 F1; F2 = F1.

E) F1 F2 F3.

{Правильный ответ} = А

104

Кіші поршеньге 40 Н күш әсер етеді. Гидравликалық машинаның күштен 20 есе ұтыс беретін үлкен поршеніне әсер ететін күш.

A) 800 Н.

B) 2 Н.

C) 20 Н.

D) 40 Н.

E) 80 Н.

{Правильный ответ} = А

105

Гидравликалық машинада күштен ұтыс алу мынаған тәуелді.

A) машинаны толтыратын сұйықтың тегіне.

B) поршеньге түсірілген күшке.

C) кіші поршеннің ауданына.

D) үлкен поршеньнің ауданына.

E) үлкен және кіші поршеннің аудандарының қатынасына.

{Правильный ответ} = E

106

Суға батырылған шыны шарға 2500 Н Архимед күші әсер етеді.Осы шардың көлемі....су = 1000 кг/м3; g = 10 м/с2 ).

A) 0,25 м3.

B) 2,5 м3.

C) 0,1 м3.

D) 1 м3.

E) 0,025 м3.

{Правильный ответ} = А

107

Мына жағдайда ауа шарына әсер ететін кері итеруші күш үлкен

1) Жердің бетінде ; 2) 100 м биіктікте; 3) 200 м биіктікте.

A) 3.

B) 2.

C) 1.

D) 1,2.

E) 2,3

{Правильный ответ} = С

108

Ұшының ауданы 0,0003см2 ине күй табақ инесі ойнағанда 0,27 Н күш түсіреді. Иненің түсіретін қысымы

A) 9 МПа
B) 71 мкПа
C) 90 кПа
D) 990 Па
E) 9000 Па
{Правильный ответ}=A

109

Салмағы 45кН асфальт төсеуге қолданылатын каток жерге 300кПа қысым түсіреді. Каток тірегінің ауданы

A) 0,17м2
B) 0,18м
2
C) 0,16м
2
D) 0,14м
2
E) 0,15м
2
{Правильный ответ}=E

110

Гидравликалық машинаның жұмыс істеу принципі негізделген заң

A) энергияны сақтау заңы.

B) зарядтың сақталу заңы.

C) импульстің сақталу заңы.

D) Паскаль заңы.

E) Гук заңы.

{Правильный ответ} = D

111

Гидравликалық машинаның көмегімен алынған күштің ұтысы ...

A) нөлге тең

B) үлкен және кіші поршень аудандарының қатынасына тең

C) цилиндрге құйылған сұйықтың тегіне тәуелді

D) күш қысымына тәуелді

E) орын ауыстыруға тәуелді

{Правильный ответ} = В

112

Гидравликалық престің кіші поршеніне түсірілген күш 400 Н, ал үлкеніне түсірілген күш – 36 кН. Осы престің күштен беретін ұтысы ...

A) 90 есе

B) 9 есе

C) 900 есе

D) 9000 есе

E) 0,9 есе

{Правильный ответ} = А

113

Гидравликалық престің кіші поршенінің ауданы 5 м2, үлкенінің ауданы – 500м2. Осы престің күштен беретін ұтысы ...

A) 10 есе

B) 2500 есе

C) 100 есе

D) 1000 есе

E) 250 есе

{Правильный ответ} = С

114

Егер кіші поршеннің ауданы 1,2 м2, үлкен поршеннің ауданы – 1440 м2, кіші поршеньге әсер ететін күш 1000 Н болса, гидравликалық көтергіштің көмегімен көтеруге болатын дене массасы (Үйкеліс ескерілмейді)

A) 120 кг.

B) 1200 кг.

C) 12 т.

D) 120 т.

E) 12 кг.

{Правильный ответ} = D

115

Көлденең қималары әртүрлі екі қатынас ыдыстар сумен толтырылған. Олар поршеньмен жабылған. Жіңішке ыдыстың көлденең қимасының ауданы кең ыдыстікінен 100 есе кіші. Кіші поршеньге салмағы 10 Н жүк қойылды. Екі жүк те тепе-теңдікте болу үшін үлкен поршеньге қойылатын жүктің салмағы (Поршеньдердің салмағы ескерілмейді).

A) 1000 кН.

B) 100 кН.

C) 100 Н.

D) 1 Н.

E) 1 кН.

{Правильный ответ} = Е

116

Гидравликалық престің кіші поршенінің ауданы 10 м2. Оған әсер етуші күш 200 Н. Үлкен поршеннің ауданы 200 м2. Осы жағдайда үлкен поршеньге әсер ететін күш ...

A) 4 кН.

B) 4 Н.

C) 400 Н.

D) 400 кН.

E) 40 кН.

{Правильный ответ} = А

117

Гидравликалық престің ауданы 180 м2 үлкен поршеніне 180 кН күш әсер етеді. Кіші поршеннің ауданы 4 м2. Осы жағдайда кіші поршень престегі майға әсер ететін күш...

A) 4 кН.

B) 4 Н.

C) 400 Н.

D) 400 кН.

E) 40 кН.

{Правильный ответ} = С

118

Кіші поршеннің ауданы 10 см2 үлкен поршеннің ауданы 0,1м2. Массасы

1000 кг автомобильді гидравликалық көтергіш көмегімен көтеру үшін кіші поршеньге түсірілетін күш

A) 10 Н

B) 10 кН.

C) 100 Н.

D) 100 кН.

E) 1000 Н.

{Правильный ответ} = С

119

Гидравликалық престің кіші поршені 500 Н күштің әсерінен 15 см-ге төмендеді. Ал үлкен поршень 5 см-ге көтерілді. Ол үшін үлкен поршеньге әсер ететін күш

A) 1,5 Н.

B) 1,5 кН.

C) 15 кН.

D) 15 Н.

E) 150 Н

{Правильный ответ} = В

120

Гидравликалық престің ауданы 2 м2 кіші поршені 200 Н күштің әсерінен 16см-ге төмендеді. Үлкен поршеннің ауданы 8 м2 . Осы жағдайда жүктің көтерілген биіктігі

A) 4 см

B) 4 м.

C) 4 дм.

D) 4 мм.

E) 0,4 мм

{Правильный ответ} = А

121

Гидравликалық машинадағы қысым 400 кПа. Кіші поршеньге 200 Н күш әсер етеді. Үлкен поршеннің ауданы 400 м2 . Кіші поршеннің ауданы

A) 5∙10-2 м2

B) 5 м2

C) 5∙10-3 м2

D) 5 ∙10-4м2

E) 0,6 м2

{Правильный ответ} = D

122

Сұйыққа немесе газға батырылған денеге әсер ететін ығыстырушы күшті анықтайтын формула

A)

B)

C)

D)

E)

{Правильный ответ} = В

123

Су көлігінің көтеруші күші өзендегі және теңіздегі суға қатысты салыстыра отырып, оның шамасы ...

A) өзен суында үлкен

B) теңіз суында үлкен

C) бірдей

D) көліктің жүгіне байланысты

E) көліктің көлеміне байланысты

{Правильный ответ} = В

124

Кеменің шөгімі өзеннен теңізге өткенде

A) азаяды

B) артады

C) өзгермейді

D) оңтүстік жартышарда артады, ал солтүстік жартышарда кемиді

E) оңтүстік жартышарда кемиді, ал солтүстік жартышарда артады

{Правильный ответ} = А

125

Стақандағы тұзды суда таза судан мұз кесегі жүзіп жүр. Сұйықтың температурасы тұрақты. Мұз ерігеннен кейінгі судың деңгейі

A) алдымен төмендейді, сосын жоғарылайды

B) алдымен жоғарылайды, сосын төмендейді

C) өзгермейді

D) төмендейді

E) жоғарылайды

{Правильный ответ} = Е

126

Стақандағы тұзды суда сондай судан мұз кесегі жүзіп жүр. Сұйықтың температурасы тұрақты. Мұз ерігеннен кейінгі судың деңгейі ...

A) алдымен төмендейді, сосын жоғарылайды

B) алдымен жоғарылайды, сосын төмендейді

C) өзгермейді

D) төмендейді

E) жоғарылайды

{Правильный ответ} = С

127

Салмағы 380 Н жасөспірім балықшыны су бетінде ұстап тұру үшін, массасы

7 кг үрленетін қайықтың алатын ең кіші көлемі ...

A) 0,45 м3

B) 0,0045 м3

C) 4,5 м3

D) 45 м3

E) 0,045 м3

{Правильный ответ} = E

128

Салмағы, Н су көлігінің ватерсызығына дейін суға батырылғанда, ығыстыратын су көлемі 15000 м3 болса, жүктің салмағы

A) Н

B) Н

C) Н

D) Н

E) Н

{Правильный ответ} = А

129

Қысым…

A) бетке перпендикуляр бағытта әрекет ететін күштің осы беттің ауданына көбейтіндісіне тең физикалық шама.

B) бетке перпендикуляр бағытта әрекет ететін күштің осы беттің ауданына қатынасымен анықталатын физикалық шама.

C) бетке перпендикуляр бағытта әрекет ететін күштің осы беттің ауданына түсірілген қысымның қатынасына тең физикалық шама.

D) қысым түсірілген беттің ауданының осы бетке перпендикуляр бағытта әрекет ететін күштің қатынасымен анықталатын физикалық шама.

E) қысым түсірілген беттің ауданы мен осы бетке перпендикуляр бағытта әрекет ететін күш қысымның көбейтіндісіне тең физикалық шама.

{Правильный ответ} = В

130

Қысымды анықтайтын формула:

A)

B)

C)

D)

E) p = m(g + a)

{Правильный ответ} = D

131

Қысымның негізгі өлшем бірлігі…

A) 1 Н.

B) 1 Вб.

C) 1 Дж.

D) 1 Вт.

E) 1 Па.

{Правильный ответ} = Е

131

формуласымен анықталады ...

A) тығыздық.

B) пайдалы әрекет коэффициенті.

C) қысым.

D) импульс.

E) салмақ.

{Правильный ответ} = С

132

Салмағы 200 Н, ауданы 4 м2, кілемнің еденге түсіретін қысым

A) 50 Па.

B) 800 Па.

C) 0,02Па.

D) 80 Па.

E) 5 Па.

{Правильный ответ} = А

133

Бетке перпендикуляр бағытта әрекет ететін күштің осы беттің ауданына қатынасымен анықталатын физикалық шама

A) потенциал.

B) жұмыс.

C) индукция.

D) қысым.

E) көлем.

{Правильный ответ} = D

134

Төменде келтірілген өлшем бірліктердің ішінде қысымның өлшем бірлігіне жатпайтыны ...

A) мм. сынап бағаны

B) Па.

C) Н/м2

D) Н.

E) кПа.

{Правильный ответ} = D

135

Еденге 50 Па қысым түсіретін, ауданы 4 м2, кілемнің салмағы ...

A) 200 Н.

B) 20 Н.

C) 12,5 Н.

D) 0,08 Н.

E) 0,8 Н.

{Правильный ответ} = А

136

Еденге 50 Па қысым түсіретін, салмағы 200 Н кілемнің ауданы...

A) 0,25 м2.

B) м2.

C) 0,025 м2.

D) 40 м2.

E) 4 м2.

{Правильный ответ} = Е

137

Еденнің 4 м2 ауданына 50 Па қысым түсіретін кілемнің массасы ...

A) 200 кг.

B) 20 кг.

C) 12,5 кг.

D) 0,08 кг.

E) 0,8 кг.

{Правильный ответ} = В

138

Массасы 50 кг, аяқ киімінің табандарының ауданы 800 м2, адамның еденге түсіретін қысымы (g = 10 м/с2 )

5 кг


A) 2 Па.

B) 1 Па.

C) 0,340 Па.

D) 0,823 Па.

E) 0,625 Па.

{Правильный ответ} = Е

139

Еденге 10 кПа қысым түсіретін, массасы 50 кг адамның аяқ киімінің табанының ауданы

A) 500 м2.

B) 0,05 м2.

C) 200 м2 .

D) 20 м2.

E) 200 м2.

{Правильный ответ} = В

140

Қар үстінде тұрған шаңғышының массасы 45 кг. Оның әр шаңғысының ұзындығы 1,5 м, ал ені 10 см. Шаңғышының қар бетіне түсіретін қысымы ...

A) 1,5 кПа.

B) 1,5 Па.

C) 13,5 Па.

D) 135 Па.

E) 15 кПа.

{Правильный ответ} = А

141

Массасы 5 кг, табанының ауданы 100 м2 кубтің еден бетіне түсіретін қысымы

(g = 10 м/с2 )

A) 5 Па.

B) 0,02 Па.

C) 5 кПа.

D) 0,2 кПа.

E) 0,5 Па.

{Правильный ответ} = E

142

Массасы 5 кг, табанының ауданы 100 см2 куб тіреуімен бірге 2 м/с2 үдеумен үдемелі жоғары қарай қозғалатын болса, оның тіреуге түсіретін қысымы...

(g = 10 м/с2 )

A) 4 Па.

B) 0,02 Па.

C) 6 кПа.

D) 5 кПа.

E) 0,5 Па.

{Правильный ответ} = С

143

Массасы 5 кг, табанының ауданы 100 см2 куб тіреуімен бірге 2 м/с2 үдеумен үдемелі төмен қарай қозғалатын болса, оның тіреуге түсіретін қысымы

(g = 10 м/с2 )

A) 5 Па.

B) 0,02 Па.

C) 6 кПа.

D) 4 кПа.

E) 0,5 Па.

{Правильный ответ} =D

144

Массасы 5 кг, табанының ауданы 100 см2 куб тіреуімен бірге бірқалыпты төмен қарай қозғалатын болса, оның тіреуге түсіретін қысымы

A) 5 Па.

B) 0,02 Па.

C) 5 кПа.

D) 0,2 кПа.

E) 0,5 Па.

{Правильный ответ} = С

145

Сұйықтар мен газдарға толық батырылған денеге әсер ететін ығыстырушы күш тәуелді емес

A) сұйықтың тегіне.

B) батырылғын дененің көлеміне.

C) батырылған дененің пішініне.

D) сұйықтың тегіне және батырылғын дененің көлеміне.

E) сұйықтың тегіне және дененің көлеміне.

{Правильный ответ} =С

146

Суға толық батырылған дене, қалқып шығады, егер …

A) дененің ауырлық күші Архимед күшінен үлкен болса

B) дененің ауырлық күші Архимед күшінен кіші болса

C) дененің ауырлық күші Архимед күшіне тең болса

D) дененің тығыздығы судың тығыздығынан үлкен болса

E) дененің тығыздығы судың тығыздығына тең болса

{Правильный ответ} =В

147

Су көлігінің көтеруші күші өзендегі және теңіздегі суға қатысты салыстыра отырып, оның шамасы

A) өзен суында үлкен

B) теңіз суында үлкен

C) бірдей

D) көліктің жүгіне байланысты

E) көліктің көлеміне байланысты

{Правильный ответ} =В

148

Ауа шарын биіктікке көтеру кезінде оған әсер етуші Архимед күші

A) ұлғаяды

B) өзгермейді

C) азаяды

D) алдымен ұлғаяды, сосын азаяды

E) алдымен азаяды, сосын ұлғаяды

{Правильный ответ} =С

149

Сүңгуір қайықтың цистернасындағы суды ағызғанда қайық су бетіне көтеріледі. Бұл құбылысты былай түсіндіруге болады

A) көлем тұрақты болған жағдайда масса азаяды, сондықтан тығыздық төмендейді

B) масса тұрақты болған жағдайда көлем ұлғаяды, сондықтан тығыздық төмендейді

C) көлем тұрақты болған жағдайда масса артады, сондықтан тығыздық артады. D) масса тұрақты болған жағдайда көлем азаяды сондықтан тығыздық артады.

E) масса мен көлемнің өзгеруіне тығыздық байланысты емес.

{Правильный ответ} =А

150

Сүңгуір қайықтың цистерналарын сумен толтырғанда, ол суға тереңірек батады. Бұл құбылысты былай түсіндіруге болады

A) көлем тұрақты болған жағдайда масса азаяды, сондықтан тығыздық төмендейді

B) масса тұрақты болған жағдайда көлем ұлғаяды, сондықтан тығыздық төмендейді

C) көлем тұрақты болған жағдайда масса артады, сондықтан тығыздық артады.

D) масса тұрақты болған жағдайда көлем азаяды сондықтан тығыздық артады

E) масса мен көлемнің өзгеруіне тығыздық байланысты емес.

{Правильный ответ} =С

151

Суға батқан кемелерді көтеру үшін трюмдегі камераға ауа толтырады, осы кезде кеме су бетіне қалқып шығады. Бұл жағдайды былай түсіндіруге болады

A) көлем тұрақты болған жағдайда масса азаяды, сондықтан тығыздық төмендейді

B) масса тұрақты болған жағдайда көлем ұлғаяды, сондықтан тығыздық төмендейді

C) көлем тұрақты болған жағдайда масса артады, сондықтан тығыздық артады.

D) масса тұрақты болған жағдайда көлем азаяды сондықтан тығыздық артады

E) масса мен көлемнің өзгеруіне тығыздық байланысты емес.

{Правильный ответ} =Е

152

Кеменің шөгімі өзеннен теңізге өткенде

A) азаяды

B) артады

C) өзгермейді

D) оңтүстік жартышарда артады, ал солтүстік жартышарда кемиді

E) оңтүстік жартышарда кемиді, ал солтүстік жартышарда артады

{Правильный ответ} =А

153

Стақандағы тұзды суда таза судан мұз кесегі жүзіп жүр. Сұйықтың температурасы тұрақты. Мұз ерігеннен кейінгі судың деңгейі

A) алдымен төмендейді, сосын жоғарылайды

B) алдымен жоғарылайды, сосын төмендейді

C) өзгермейді

D) төмендейді

E) жоғарылайды

{Правильный ответ} =Е

154

Стақандағы тұзды суда сондай судан мұз кесегі жүзіп жүр. Сұйықтың температурасы тұрақты. Мұз ерігеннен кейінгі судың деңгейі ...

A) алдымен төмендейді, сосын жоғарылайды

B) алдымен жоғарылайды, сосын төмендейді

C) өзгермейді

D) төмендейді

E) жоғарылайды

{Правильный ответ} =С

155

Салмағы 380 Н жасөспірім балықшыны су бетінде ұстап тұру үшін, массасы

7 кг үрленетін қайықтың алатын ең кіші көлемі ...

A) 0,45 м3

B) 0,0045 м3

C) 4,5 м3

D) 45 м3

E) 0,045 м3

{Правильный ответ} =А
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физика

Категория: Тесты

Целевая аудитория: 9 класс

Скачать
Динамика тарауына тест тапсырмалары

Автор: Хамитова Лунара Максотовна

Дата: 06.04.2015

Номер свидетельства: 197644ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства