kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Программа прикладного курса для 10 класса "Есепті физика"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Т?сінік хат

           Физиканы?  мектеп курсын игеру – физикалы? ??былыстар мен за?дылы?тарды т?сіну ?ана емес, сонымен бірге оларды практикада ?олдана білуді ?йрену. Есептерді шы?ару біліктілігі білімді на?тылайды ж?не практикалы? ?олдануына м?мкіндік жасайды. Физикалы? ??ымдар, процесстер мен за?дарды игеруге к?мектесетін физикалы? есептерді?  ?лкен білімділік ж?не т?рбиелік м?нін ескере отырып, т?ра?ты т?рде  о?ушыларды? есеп шы?ару біліктілігін арттырып, осы біліктілікті  ба?ылап отыру ?ажет.

           Дидактикалы? материалдарды о?ыту процессінде  ж?йелі т?рде ?олдану о?ушылар?а есептерді аналитикалы?, графикалы? ж?не зерттеу ?дістерімен шы?ару?а м?мкіндік тудырады. 

           Та?ырыпты? жоспар?а кинематика, динамика, молекулалы? физика ж?не электродинамикадан  есептер енгізілген. ?рбір тарауда есептерді? жеткілікті к?лемі берілген.

           ?рбір тараудан кейін тестер ?ткізіледі. Тест тапсырмалары о?ушыларды? білімін объективті т?рде тексеруге м?мкіндік тудырады. ?рбір тест 30 с?ра?тан т?рады. Тапсырмалар барлы? ?ткен материалды ?амтиды.

            Курсты? со?ында ?орытынды тест ?ткізіледі.

            Материал о?ушыларды? даму де?гейімен с?йкестендірілген, оларды? ?з бетінше ж?мыс істеуді? жеткілікті де?гейіне ж?не ал?ан білімдерін жа?а ортада ?олдана алуын арттыру?ы арнал?ан.

О?ытуды? н?тижелері:

· Физика за?дарын ??ындыру негізінде на?ты физикалы? да?дыларды ?алыптастыру.

· Физикалы? білімдер негізінде о?ушыларды? ?зін ?зін ба?алай алу ?абілеттерін арттыру.

· «Физика – ?иын п?н, ма?ан ?мірде б?л п?нні? ?ажеті жо? » деген ойдан арылту.

· Саба? кезінде п?нге деген ?ызы?ушылы? де?гейін арттыру.

· Профильдік п?н ретінде жаратылыстына ба?ытында?ы п?ндерді та?дайтын о?ушылар санын арттыру.

Н?тижеге жетуді ба?алау ?дістері:

· Курсты? басында ж?не со?ында сауалнама алу.

· О?ушыларды? білім де?гейін  ба?ылау.

 

Ма?саты мен міндеттері:

 • Практикалы? сипатта?ы есептерді шы?ару біліктілігін арттыру.
 • О?ушыларды? ойлау ?абілеттерін арттыру, жа?а с?ра?тар?а жауап табу?а ?йрету.
 • О?ушыларды? шы?армашылы? ?абілеттерін дамыту.
 • О?ушыларды? профессионалды?  ориентациясыны? ?алыптасуына к?мектесу, ?ызы?ушылы?ы мен икемділігін к?рсету.
 • ?мірлік белсенділікті? ?алыптасуына жа?дай жасау.
 • Физикалы? за?дар мен ??былыстарды практикада ?олдану біліктілігін  ж?не ?азіргі заман?ы техника?а деген ?ызы?ушылы?ын арттыру.
 • Физика?а деген п?ндік ?ызы?ушылы?ын арттыру.

 

 

 

Курсты? мазм?ны мен ??рылымы:

         Механика (13 са?ат). Т?зусызы?ты айнымалы ?оз?алыс кезіндегі жылдамды?. Те?айнымалы ?оз?алыс кезіндегі орын ауыстыру, ?деу. К?кжиекке б?рыш жасай ла?тырыл?ан денені? ?оз?алысы. Ньютон за?дары. Ауырлы? к?ші ж?не ?йкеліс к?ші ?рекет еткен кездегі ?оз?алыс. Са?талу за?дары.  Тарауды? со?ында тес тапсырмалары беріледі.

         Молекулалы? физика (11 са?ат). МКТ негізгі те?деуі. Молекулаларды? жылдамды?ы. Идеал газ к?йіні? те?деуі. Термодинамиканы? бірінші за?ы. Термодинамиканы? бірінші за?ын изопроцесстерге ?олдану. Газ за?дары. Ішкі энергия. ?атты денелер мен с?йы?тарды? жылулы? ?л?аюы. тарауды? со?ында тест тапсырмалары беріледі.

            Электродинамика (8 са?ат) Кулон за?ы.  ?ріс кернеулігі. Потенциалдар айырымы. Конденсаторды? электр сыйымдылы?ы. Тізбек б?лігі ж?не толы? тізбек ?шін Ом за?ы. Ампер к?ші. Лоренц к?ші. Электромагниттік индукция. ?р т?рлі ортада?ы электр тогы. Тарауды? со?ында тест тапсырмалары беріледі.

?орытынды тест (1 са?ат)

 

 

Та?ырыпты? жоспар

 

(аптасына 1 са?ат, барлы?ы 34 са?ат)

 

Та?ырыбы

с/с

?ткізу к?ні

Механика  (13)

1-2

Т?зусызы?ты айнымалы ?оз?алыс кезіндегі жылдамды?

2

 

3-4

Те?айнымалы ?оз?алыс кезіндегі орын ауыстыру, ?деу

2

 

5-6

К?кжиекке б?рыш жасай ла?тырыл?ан денені? ?оз?алысы

2

 

7-8

Ньютон за?дары

2

 

9

Ауырлы? к?ші ж?не ?йкеліс к?ші ?рекет еткен кездегі ?оз?алыс

1

 

10-11

Са?талу за?дары

2

 

12

Тест «Кинематика»

1

 

13

Тест «Динамика»

1

 

Молекулалы? физика (11)

14-15

МКТ негізгі те?деуі. Молекулаларды? жылдамды?ы

2

 

16-17

Идеал газ к?йіні? те?деуі

2

 

18-19

Термодинамиканы? бірінші за?ы. Термодинамиканы? бірінші за?ын изопроцесстерге ?олдану. Газ за?дары

2

 

20-21

Ішкі энергия

2

 

22-23

?атты денелер мен с?йы?тарды? жылулы? ?л?аюы

2

 

24

Тест «Молекулалы? физика»

1

 

Электродинамика (9)

25-26

Кулон за?ы.  ?ріс кернеулігі. Потенциалдар айырымы. Конденсаторды? электр сыйымдылы?ы

2

 

27-28

Тізбек б?лігі ж?не толы? тізбек ?шін Ом за?ы

2

 

29-30

Ампер к?ші. Лоренц к?ші

2

 

31

Электромагниттік индукция

1

 

32

?р т?рлі ортада?ы электр тогы

1

 

33

Тест «Электродинамика»

1

 

34

?орытынды тест

1

 

 

Барлы?ы:

34

 

 

 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Программа прикладного курса для 10 класса "Есепті физика" »

Түсінік хат

Физиканың мектеп курсын игеру – физикалық құбылыстар мен заңдылықтарды түсіну ғана емес, сонымен бірге оларды практикада қолдана білуді үйрену. Есептерді шығару біліктілігі білімді нақтылайды және практикалық қолдануына мүмкіндік жасайды. Физикалық ұғымдар, процесстер мен заңдарды игеруге көмектесетін физикалық есептердің үлкен білімділік және тәрбиелік мәнін ескере отырып, тұрақты түрде оқушылардың есеп шығару біліктілігін арттырып, осы біліктілікті бақылап отыру қажет.

Дидактикалық материалдарды оқыту процессінде жүйелі түрде қолдану оқушыларға есептерді аналитикалық, графикалық және зерттеу әдістерімен шығаруға мүмкіндік тудырады.

Тақырыптық жоспарға кинематика, динамика, молекулалық физика және электродинамикадан есептер енгізілген. Әрбір тарауда есептердің жеткілікті көлемі берілген.

Әрбір тараудан кейін тестер өткізіледі. Тест тапсырмалары оқушылардың білімін объективті түрде тексеруге мүмкіндік тудырады. Әрбір тест 30 сұрақтан тұрады. Тапсырмалар барлық өткен материалды қамтиды.

Курстың соңында қорытынды тест өткізіледі.

Материал оқушылардың даму деңгейімен сәйкестендірілген, олардың өз бетінше жұмыс істеудің жеткілікті деңгейіне және алған білімдерін жаңа ортада қолдана алуын арттыруғы арналған.

Оқытудың нәтижелері:

· Физика заңдарын ұғындыру негізінде нақты физикалық дағдыларды қалыптастыру.

· Физикалық білімдер негізінде оқушылардың өзін өзін бағалай алу қабілеттерін арттыру.

· «Физика – қиын пән, маған өмірде бұл пәннің қажеті жоқ » деген ойдан арылту.

· Сабақ кезінде пәнге деген қызығушылық деңгейін арттыру.

· Профильдік пән ретінде жаратылыстына бағытындағы пәндерді таңдайтын оқушылар санын арттыру.

Нәтижеге жетуді бағалау әдістері:

· Курстың басында және соңында сауалнама алу.

· Оқушылардың білім деңгейін бақылау.


Мақсаты мен міндеттері:

 • Практикалық сипаттағы есептерді шығару біліктілігін арттыру.

 • Оқушылардың ойлау қабілеттерін арттыру, жаңа сұрақтарға жауап табуға үйрету.

 • Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту.

 • Оқушылардың профессионалдық ориентациясының қалыптасуына көмектесу, қызығушылығы мен икемділігін көрсету.

 • Өмірлік белсенділіктің қалыптасуына жағдай жасау.

 • Физикалық заңдар мен құбылыстарды практикада қолдану біліктілігін және қазіргі заманғы техникаға деген қызығушылығын арттыру.

 • Физикаға деген пәндік қызығушылығын арттыру.
Курстың мазмұны мен құрылымы:

Механика (13 сағат). Түзусызықты айнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдық. Теңайнымалы қозғалыс кезіндегі орын ауыстыру, үдеу. Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалысы. Ньютон заңдары. Ауырлық күші және үйкеліс күші әрекет еткен кездегі қозғалыс. Сақталу заңдары. Тараудың соңында тес тапсырмалары беріледі.

Молекулалық физика (11 сағат). МКТ негізгі теңдеуі. Молекулалардың жылдамдығы. Идеал газ күйінің теңдеуі. Термодинамиканың бірінші заңы. Термодинамиканың бірінші заңын изопроцесстерге қолдану. Газ заңдары. Ішкі энергия. Қатты денелер мен сұйықтардың жылулық ұлғаюы. тараудың соңында тест тапсырмалары беріледі.

Электродинамика (8 сағат) Кулон заңы. Өріс кернеулігі. Потенциалдар айырымы. Конденсатордың электр сыйымдылығы. Тізбек бөлігі және толық тізбек үшін Ом заңы. Ампер күші. Лоренц күші. Электромагниттік индукция. Әр түрлі ортадағы электр тогы. Тараудың соңында тест тапсырмалары беріледі.

Қорытынды тест (1 сағат)
Тақырыптық жоспар(аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат)Тақырыбы

с/с

өткізу күні

Механика (13)

1-2

Түзусызықты айнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдық

2


3-4

Теңайнымалы қозғалыс кезіндегі орын ауыстыру, үдеу

2


5-6

Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалысы

2


7-8

Ньютон заңдары

2


9

Ауырлық күші және үйкеліс күші әрекет еткен кездегі қозғалыс

1


10-11

Сақталу заңдары

2


12

Тест «Кинематика»

1


13

Тест «Динамика»

1


Молекулалық физика (11)

14-15

МКТ негізгі теңдеуі. Молекулалардың жылдамдығы

2


16-17

Идеал газ күйінің теңдеуі

2


18-19

Термодинамиканың бірінші заңы. Термодинамиканың бірінші заңын изопроцесстерге қолдану. Газ заңдары

2


20-21

Ішкі энергия

2


22-23

Қатты денелер мен сұйықтардың жылулық ұлғаюы

2


24

Тест «Молекулалық физика»

1


Электродинамика (9)

25-26

Кулон заңы. Өріс кернеулігі. Потенциалдар айырымы. Конденсатордың электр сыйымдылығы

2


27-28

Тізбек бөлігі және толық тізбек үшін Ом заңы

2


29-30

Ампер күші. Лоренц күші

2


31

Электромагниттік индукция

1


32

Әр түрлі ортадағы электр тогы

1


33

Тест «Электродинамика»

1


34

Қорытынды тест

1Барлығы:

34


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физика

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 10 класс

Скачать
Программа прикладного курса для 10 класса "Есепті физика"

Автор: Елеукенова Гульден Кайырбаевна

Дата: 10.11.2014

Номер свидетельства: 128888


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства