kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ток к?ші. Амперметр. Электр кернеуі. Вольтметр. Электр тізбегі

Нажмите, чтобы узнать подробности

Сыныбы: 8.

П?ні: физика ж?не астрономия (презентациясымен)

Та?ырыбы: Ток к?ші. Амперметр. Электр кернеуі. Вольтметр. Электр тізбегі.

Ма?саты:

1. Білімділік: О?ушылар?а ток к?ші, электр кернеуі, оларды ?лшейтін ??ралдар ж?не оларды? бір – бірінен айырмашылы?тары жайлы т?сінік беру.
2. Т?рбиелік: Ток к?ші, электр кернеуі ж?не оларды ?лшейтін ??ралдар амперметр, вольтметрлерді т?сіндіре отырып, о?ушыларды ??ыптылы??а, техникалы? ?ауіпсіздік ережесін есте са?тау?а, ?з ойын толы? жеткізе білуге т?рбиелеу.
3. Дамытушылы?: Ток к?ші, электр кернеуі ж?не оларды ?лшейтін ??ралдарды т?сіндіруді ойын т?рінде ?ткізе отырып, о?ушыларды? саба??а ?ызы?ушылы?тарын арттыру, ой - ?рісін, д?ниетанымын ке?ейту, дамыту.
Саба?ты? типі: жа?а саба?ты ме?герту
Саба?ты? т?рі: ойын саба?
Саба?ты? ?дісі: с?ра? – жауап, баяндау
Саба?ты? к?рнекілігі: интерактивті та?та, кестелер, билеттер, суреттер
П?н аралы? байланыс: математика, география, тарих, сызу, денешыны?тыру

Саба?ты? барысы:
I. ?йымдастыру кезе?і: 1. С?лемдесу, т?гелдеу.
2. О?ушыларды? ??рал жабды?ын тексеру.
3. О?ушыларды? назарын саба??а аудару.

ІІ. О?ушы білімін жан - жа?ты тексеру:
1. Электр тогы дегеніміз не?
2. Электр тогыны? пайда болуы мен ?за? са?талуы ?шін ?ажетті ж?не жеткілікті шарттарды ата.
3. Вольт ба?анасы туралы не білесі??
4. “Электр ?оз?аушы к?ші” дегеніміз не?
(?лшем бірлігі мен белгіленуін жаз)
5. ?ткізгіштегі электр тогын оны? ?ткізгішке тигізетін ?рекеттерін ата.
6. ?андай ток к?здерін білесі? ж?не оларды? шартты белгісін сыз.
7. Зарядтарды? б?лінуі дегеніміз не?
8. “Электр тогы” т?сінігін ал?аш рет кім енгізді?

ІІІ. Жа?а т?сінік беру:
Электр тогын ?лшеу ж?не салыстыру ?шін ток к?ші деген арнайы шама енгізіледі.
?ткізгішті? к?лдене? ?имасы ар?ылы ?андай да бір уа?ыт аралы?ында тасымалданатын электр м?лшеріні? сол уа?ыт аралы?ына ?атынасын ток к?ші деп атаймыз:
I = q/t
Халы?аралы? бірліктер ж?йесінде ток к?ші ампермен (А) ?рнектеледі.
1 ампер – вакуумде бір – бірінен 1 м ?ашы?ты?та орналас?ан, к?лдене? ?имасыны? ауданы ?те аз, шексіз ?зын т?зу екі ?ткізгішті? бойымен ?тетін т?ра?ты ток к?ші. М?ндай ток ?зынды?ы ?ткізгіштерді? ?рбір кесіндісінде 2*10 - 7Н - ?а те? ?зара ?рекеттесу к?шін тудырады.
1 мА = 10 - 3А
1 мкА = 10 - 6А
1кА = 103А
Тізбекті? берілген б?лігінде заряд орын ауыстыр?анда, электр ?рісіні? ат?ар?ан ж?мысыны? осы заряд?а ?атынасы кернеу деп аталады:
U = A/q

Халы?аралы? бірліктер ж?йесінде ток к?ші вольтпен (В) ?рнектеледі.
1 вольт – ?ткізгіш бойымен 1 Кл заряд орын ауыстыр?анда, 1 Дж - ге те? ж?мыс шамасына те? кернеу.
?ткізгішті? ?андай да бір екі н?ктесіні? арасында?ы кернеуді ?лшеу керек болса, вольтметрді сол н?ктелерге жал?айды. ??ралды осылайша жал?ауды параллель жал?ау деп атайды. Б?л кезде “+” ?ыс?ышын ток кзіні? о? полюсінен, ал “-” ?ыс?ышын ток к?зіні? теріс полюсінен келетін ?ткізгіш сыммен жал?айды.
ІV. Жа?а т?сініктер мен іс - ?рекеттер т?сілін ?алыптастыру:
Ток к?ші (I) – электр тогын ?лшеу ж?не салыстыру ?шін арнайы енгізілген шама.
1 ампер – ток к?шіні? ?лшем бірлігі
Амперметр - ток к?шін ?лшейтін ??рал
Токты? ж?мысы (А) – токты тудыратын электр ?рісіні? ж?мысы
Электр кернеуі – токты? ат?ар?ан ж?мысын аны?тайтын физикалы? шама
1 вольт – кернеуді? ?лшем бірлігі
Вольтметр – ?ткізгішті? ?штарында?ы токты ?лшеуге арнал?ан ??рал.

V. М??алімні? проблемалы? ж?не а?паратты? с?ра?тары:
2. Суретте берілген с?лбаларда жіберілген ?ателерді табы?дар.

VІ. Жа?а т?сінікті тексеру:
АККУМУЛЯТОР

VIІ. Жа?а саба?ты бекітуге арнал?ан жатты?улар (есептер, сараманды? ж?мыстар, зертханалы? ж?мыстар, тесттік ба?ылаулар):

VIIІ. Жа?а саба?ты ?орытындылау:
Бізді? ?йімізді жары?тандыру?а ?олданылатын ?ыздыру шамдарыны? ток к?ші, оларды? ?уатына с?йкес 7 - ден 400 мА - ге дейін болады. 1 А ток к?ші адам ?міріне ?ауіпті.
Тізбектегі кернеу 220 В екенін сендер білесі?дер. Сонды?тан т?рмыс?а ?ажетті электр энергиясын т?тыну (то?азыт?ыш, теледидар, электржылыт?ыш аспаптар, музыкалы? центр ж?не т. б.) ??ралдары 220 В - ?а есептелінген ж?не бір ??ралды іске ?ос?анда, ?ал?андары тізбекте б?рын?ысынша ж?мыс жасай береді.

IХ. О?ушылар е?бегін ба?алау:
Х. ?й тапсырмасы: (шы?армашылы? тапсырма):
1. §36. Ток к?ші. Амперметр
§37. Электр кернеуі. Вольтметр. Электр тізбегі
2. 78 - суреттегі шартты белгілерді жаттап алу
3. А. Ампер, В. Вольта ?мірбаянына реферат жазу.

Просмотр содержимого документа
«Ток к?ші. Амперметр. Электр кернеуі. Вольтметр. Электр тізбегі»

Азиада ойындары

Азиада ойындары

Кім тапқыр? 1. Электр тогы дегеніміз не? 2. Электр тогының пайда болуы мен ұзақ сақталуы үшін қажетті және жеткілікті шарттарды ата. 3. Вольт бағанасы туралы не білесің? 4. “Электр қозғаушы күші” дегеніміз не? (өлшем бірлігі мен белгіленуін жаз) 5. Өткізгіштегі электр тогын оның өткізгішке тигізетін әрекеттерін ата. 6. Қандай ток көздерін білесің және олардың шартты белгісін сыз. 7. Зарядтардың бөлінуі дегеніміз не? 8. “Электр тогы” түсінігін алғаш рет кім енгізді?

Кім тапқыр?

1. Электр тогы дегеніміз не?

2. Электр тогының пайда болуы мен ұзақ сақталуы үшін қажетті және жеткілікті шарттарды ата.

3. Вольт бағанасы туралы не білесің?

4. “Электр қозғаушы күші” дегеніміз не?

(өлшем бірлігі мен белгіленуін жаз)

5. Өткізгіштегі электр тогын оның өткізгішке тигізетін әрекеттерін ата.

6. Қандай ток көздерін білесің және олардың шартты белгісін сыз.

7. Зарядтардың бөлінуі дегеніміз не?

8. “Электр тогы” түсінігін алғаш рет кім енгізді?

Электр тогын өлшеу және салыстыру үшін ток күші деген арнайы шама енгізіледі.  Өткізгіштің көлденең қимасы арқылы қандай да бір уақыт аралығында тасымалданатын электр мөлшерінің сол уақыт аралығына қатынасын ток күші деп атаймыз:   Халықаралық бірліктер жүйесінде ток күші ампермен (А) өрнектеледі:  1 ампер – вакуумде бір – бірінен 1 м қашықтықта орналасқан, көлденең қимасының ауданы өте аз, шексіз ұзын түзу екі өткізгіштің бойымен өтетін тұрақты ток күші. Мұндай ток ұзындығы өткізгіштердің әрбір кесіндісінде 2*10 -7 Н-ға тең өзара әрекеттесу күшін тудырады.  1 мА = 10 -3 А 1 мкА = 10 -6 А 1кА = 10 3 А

Электр тогын өлшеу және салыстыру үшін ток күші деген арнайы шама енгізіледі. Өткізгіштің көлденең қимасы арқылы қандай да бір уақыт аралығында тасымалданатын электр мөлшерінің сол уақыт аралығына қатынасын ток күші деп атаймыз: Халықаралық бірліктер жүйесінде ток күші ампермен (А) өрнектеледі: 1 ампер – вакуумде бір – бірінен 1 м қашықтықта орналасқан, көлденең қимасының ауданы өте аз, шексіз ұзын түзу екі өткізгіштің бойымен өтетін тұрақты ток күші. Мұндай ток ұзындығы өткізгіштердің әрбір кесіндісінде 2*10 -7 Н-ға тең өзара әрекеттесу күшін тудырады. 1 мА = 10 -3 А 1 мкА = 10 -6 А 1кА = 10 3 А

Тізбектің берілген бөлігінде заряд орын ауыстырғанда, электр өрісінің атқарған жұмысының осы зарядқа қатынасы кернеу деп аталады:  Халықаралық бірліктер жүйесінде ток күші вольтпен (В) өрнектеледі:  1 вольт – Өткізгіш бойымен 1 Кл заряд орын ауыстырғанда, 1 Дж-ге тең жұмыс шамасына тең кернеу. Өткізгіштің қандай да бір екі нүктесінің арасындағы кернеуді өлшеу керек болса, вольтметрді сол нүктелерге жалғайды. Құралды осылайша жалғауды параллель жалғау деп атайды. Бұл кезде “+” қысқышын ток кзінің оң полюсінен, ал “-” қысқышын ток көзінің теріс полюсінен келетін өткізгіш сыммен жалғайды.

Тізбектің берілген бөлігінде заряд орын ауыстырғанда, электр өрісінің атқарған жұмысының осы зарядқа қатынасы кернеу деп аталады: Халықаралық бірліктер жүйесінде ток күші вольтпен (В) өрнектеледі: 1 вольт – Өткізгіш бойымен 1 Кл заряд орын ауыстырғанда, 1 Дж-ге тең жұмыс шамасына тең кернеу. Өткізгіштің қандай да бір екі нүктесінің арасындағы кернеуді өлшеу керек болса, вольтметрді сол нүктелерге жалғайды. Құралды осылайша жалғауды параллель жалғау деп атайды. Бұл кезде “+” қысқышын ток кзінің оң полюсінен, ал “-” қысқышын ток көзінің теріс полюсінен келетін өткізгіш сыммен жалғайды.

Ток көзі (батарея, аккумулятор және т.б.) және ток көзінің полюстерін жалғайтын өткізгіш тұйық электр тізбегін құрайды.          Электр тізбегі Ішкі Сыртқы Ток көзі Қысқыш, өткізгіш сымдар, кілт, т.б.

Ток көзі (батарея, аккумулятор және т.б.) және ток көзінің полюстерін жалғайтын өткізгіш тұйық электр тізбегін құрайды.

Электр тізбегі

Ішкі

Сыртқы

Ток көзі

Қысқыш, өткізгіш сымдар, кілт, т.б.

Амперметр Вольтметр

Амперметр Вольтметр

Суретте берілген сұлбаларда жіберілген қателерді табыңдар.

Суретте берілген сұлбаларда жіберілген қателерді табыңдар.

Алаугер

Алаугер

Сөздікпен жұмыс Ток күші (I) – электр тогын өлшеу және салыстыру үшін арнайы енгізілген шама. 1 ампер – ток күшінің өлшем бірлігі Амперметр - ток күшін өлшейтін құрал Токтың жұмысы (А) – токты тудыратын электр өрісінің жұмысы Электр кернеуі – токтың атқарған жұмысын анықтайтын физикалық шама 1 вольт – кернеудің өлшем бірлігі Вольтметр – өткізгіштің ұштарындағы токты өлшеуге арналған құрал.

Сөздікпен жұмыс

Ток күші (I) – электр тогын өлшеу және салыстыру үшін арнайы енгізілген шама. 1 ампер – ток күшінің өлшем бірлігі Амперметр - ток күшін өлшейтін құрал Токтың жұмысы (А) – токты тудыратын электр өрісінің жұмысы Электр кернеуі – токтың атқарған жұмысын анықтайтын физикалық шама 1 вольт – кернеудің өлшем бірлігі Вольтметр – өткізгіштің ұштарындағы токты өлшеуге арналған құрал.

Кім алғыр? Атауы Белгіленуі Ток күші Өлшем бірлігі Электр кернеуі Формуласы Шартты белгісі Өлшейтін құрал Құралды ... жалғайды

Кім алғыр?

Атауы

Белгіленуі

Ток күші

Өлшем бірлігі

Электр кернеуі

Формуласы

Шартты белгісі

Өлшейтін құрал

Құралды

... жалғайды

Кім алғыр? Атауы Белгі-ленуі Ток күші I Электр кернеуі Өлшем бірлігі Формула-сы U А I=q/t В Шартты белгісі U=A/q Өлшейтін құрал Құралды Амперметр Вольтметр ... Тізбектей Параллель жалғайды А V

Кім алғыр?

Атауы

Белгі-ленуі

Ток күші

I

Электр кернеуі

Өлшем бірлігі

Формула-сы

U

А

I=q/t

В

Шартты белгісі

U=A/q

Өлшейтін құрал

Құралды

Амперметр

Вольтметр

...

Тізбектей

Параллель

жалғайды

А

V

Кім жылдам? А К К У   М У Л Я Т О Р

Кім жылдам?

А

К

К

У

 

М

У

Л

Я

Т

О

Р

Кім тапқыр? 1. Ток күші дегеніміз не және оның белгіленуі. 2. Электр кернеуі тізбекке қалай жалғанады және оны қандай құралмен өлшейді? 3. Электр кернеуі дегеніміз не және оның белгіленуі, шартты белгісі. 4. 1 ампер дегеніміз не? 5. Өткізгіштегі ток күшін қандай құралмен өлшейді? Ол тізбекке қалай жалғанады? 6. Ток күшінің өлшем бірлігін ата (үлестік және еселік бірліктерімен қоса). 7. “Электр тізбегі” туралы не білесің? 8. Амперметрдің шартты белгісін сыз.

Кім тапқыр?

1. Ток күші дегеніміз не және оның белгіленуі.

2. Электр кернеуі тізбекке қалай жалғанады және оны қандай құралмен өлшейді?

3. Электр кернеуі дегеніміз не және оның белгіленуі, шартты белгісі.

4. 1 ампер дегеніміз не?

5. Өткізгіштегі ток күшін қандай құралмен өлшейді?

Ол тізбекке қалай жалғанады?

6. Ток күшінің өлшем бірлігін ата (үлестік және еселік бірліктерімен қоса).

7. “Электр тізбегі” туралы не білесің?

8. Амперметрдің шартты белгісін сыз.

Бағалау парағы Р/с Аты - жөні 1 Жалпы балл Аятбек Айдана 2 Батырбек Құрманғазы 3 Божбанбай Күләш 4 Жаппарсадық Мереке 5 Жұман Бақытжан 6 Төлепберген Ақерке 7 Түлкібай Оразбай 8 Мұсабеков Бауыржан

Бағалау парағы

Р/с

Аты - жөні

1

Жалпы балл

Аятбек Айдана

2

Батырбек Құрманғазы

3

Божбанбай Күләш

4

Жаппарсадық Мереке

5

Жұман Бақытжан

6

Төлепберген Ақерке

7

Түлкібай Оразбай

8

Мұсабеков Бауыржан

Үй тапсырмасы: 1. §36. Ток күші. Амперметр §37. Электр кернеуі. Вольтметр. Электр тізбегі 2. 78-суреттегі шартты белгілерді жаттап алу 3. А.Ампер, В.Вольта өмірбаянына реферат жазу.

Үй тапсырмасы:

1. §36. Ток күші. Амперметр §37. Электр кернеуі. Вольтметр. Электр тізбегі 2. 78-суреттегі шартты белгілерді жаттап алу 3. А.Ампер, В.Вольта өмірбаянына реферат жазу.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физика

Категория: Презентации

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
Ток к?ші. Амперметр. Электр кернеуі. Вольтметр. Электр тізбегі

Автор: Жолдош улу Бекзат

Дата: 09.04.2016

Номер свидетельства: 316764

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства