kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Дыбыс. Дыбыс сипаттамалары. Акустикалы? резонанс. Жа??ыры?.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: §31.Дыбыс.

                                      §32. Дыбыс сипаттамалаы

                                      §33. Акустикалы? резонанс.

                                      §34.Дыбысты? ша?ылуы. Жа??ыры?.

                                      §35. Ультрадыбыс

Ма?саты

Білімділік:   дыбыс тол?ындарын,  оны? негізгі сипаттамаларын,  акустикалы? резонанс, жа??ыры?, ультрадыбыс  та?ырыптарын  мысалдар ар?ылы т?сіндіріп, білімдерін ?алыптастыру

Дамытушылы?:    о?ушылар?а білім беру ар?ылы ?ылыми  к?з?арасын дамыту

Т?рбиелік:   тере? ойлау?а, ?ылым?а, білімге деген                    ?ызы?ушылы?ын арттыра отырып т?рбиелеу

Саба? т?рі: аралас саба?

Саба? ?дісі: т?сіндіру, с?ра? жауап, есептер шы?ару, тест

К?рнекіліктер: камертон, домбыра, слайдтар, суреттер, топшамалар.

Барысы

?йымдастыру б?лімі

Сыныппен с?лемдесу, т?гендеу, саба??а зейінін аудару.

I. Ой ?оз?ау

а. ?йымдастыру. (Амандасу, т?гендеу)

?. Физикалы? диктант

б. “Ой ша?ыру”  стратегиясы

II. Ма?ынаны тану

а) Жа?а та?ырыпты игерту

б) Бекіту тапсырмалары

III.Ой тол?ау

а) Есептер шы?ару

?) ?йге тапсырма

?й тапсырмасын тексеру.

Физикалы? диктант

1. Тербелістерді? серпімді ортаны? бір б?лшегінен екінші б?лшегіне таралу процесі механикалы? тол?ын деп аталады.
2. Б?лшектерді? тербелісі тол?ынны? ба?ытына перпендикуляр ба?ытта ж?зеге асатын тол?ынды к?лдене? тол?ын деп атайды. 
3. Бойлы? тол?ын – б?лшектерді? тербелісі тол?ынны? таралуы бойында ж?зеге асатын тол?ын 
4. Тол?ын ?зынды?ы – период?а те? уа?ыт аралы?ында тол?ын таралатын ара?ашы?ты?. 
5. Тол?ын жылдамды?ы – тол?ын ?зынды?ыны? б?лшектерді? периодына ?атынасы ар?ылы аны?талатын физикалы? шама. 
6. Сейсмикалы? тол?ын – жер сілкінісі кезіндегі тербелістерді? таралуы. 
7. Гравитациялы? тол?ын – ауырлы? ж?не беттік керілу к?штері ?рекетінен туындайтын тол?ын. 

“Ой ша?ыру” стратегиясы

         Механикалы? тол?ындар ?лемінде біз к?рмейтін, біра?, сол ар?ылы бір-бірімізбен ?арым-?атынас жасап, музыка, радио ты?дайтын тол?ын т?рі бар.

         Ол ?алай аталады?

(дыбыс)

Жа?а саба?

Дыбыс тол?ынын тербелістегі дене тудырады.

Тербелістегі денені? айналасында сырт?ы ортаны?  к?йі ?згереді (?ысымы). Ауаны? ты?ыздалуы ж?не  ?айта сиреуі н?тижесінде адам ??ла?ыны? естуін тудыратын  дыбыс пайда болады. Сонымен ?атар сырт?ы ортада тербеліс тудыратын кейбір  ??былыстар (жарылыс, жел, найза?ай, о?ты? ?шуы т.б.)  да дыбыс к?зі болып табылады.

Адамны? есту м?шесіне ?сер етіп, дыбысты т?йсінуге ?келетін серпімді тол?ындарды дыбыс тол?ындары немесе акустикалы? тол?ындар деп атайды.

Адам тербеліс жиілігі 16 – 20 мы? Гц аралы?ын ести алады.

Жиілігі 20 000 Гц-тен жо?ары тол?ындар – ультрадыбыстар, 16 Гц-тен т?мен дыбыс тол?ындары - инфрадыбыстар деп аталады.

Адам жиілігі 16 Гц -20 000 Гц аралы?ында?ы диапазонда?ы дыбысты ?абылдай алады.

Инфрадыбыстарды адам ??ла?ы естімейді.

Кейбір тіршілік иелері 20-30 мы? Гц-ке (мысалы, жар?анат 21 мы? Гц-ке, дельфиндер -28 мы? Гц –ке) дейінгі тербелістерді ?абылдай алады.

Дыбыс ?андай ортада тарала алады?

Дыбыс барлы? (?атты, с?йы?, газ) ортада тарала алады.

Е? ал?аш ауада?ы дыбыс жылдамды?ын 1636 ж француз

физигі  М.Мерсен аны?та?ан.

Не??рлым орта ты?ызды?ы арт?ан сайын дыбысты? таралу

жылдамды?ы артады. (1 - кесте)

Дыбысты сипаттамалары:

Дыбыс ?аттылы?ы дыбыс шы?аратын денені?  тербелістер амплитудасымен аны?талады.

Дыбыс ?аттылы?ыны? ?лшем бірлігі – бел (Б).

Дыбыс тоны тербеліс жиілігімен аны?талады, я?ни тербеліс жиілігі ?лкен болса, тон да биігірек болады.

Тембр – адамны? дауысына, не аспапты? ?ніне ?зіндік бояу беретін дыбысты? сапасы.

Жа??ыры? – ?андай да бір кедергіден ша?ыл?ан ж?не бастап?ы тарал?ан орнына ?айта орал?ан дыбыс тол?ындары.

Дыбысты? ?р т?рлі кедергілерден ша?ылуы барысында естілу ?за?ты?ыны? артуы реверберация деп аталады.

Бекіту с?ра?тары

1.     Дыбыс дегеніміз не?

2.     Дыбыс ?алай таралады?

3.     Дыбысты? ?андай сипаттамаларын білесі?дер?

4.     ?андай дыбыстар музыкалы? деп аталады?

5.     Жа??ыры? дегеніміз не?

6.     Ультрадыбысты? ?андай ерекшелігі оны эхолокацияда ?олдану?а м?мкіндік береді?

Бекіту есептері

1. Жиілігі 510Гц дыбыс к?зінен тол?ын ауада 340м/с жылдамды?пен таралады. Тол?ын ?зынды?ын табы?дар. 


2.Ба?ылаушы найза?айды? жар?ылын к?рген мезеті мен к?нні? к?ркіреуін есту арасында?ы уа?ыт 10с бол?анын бай?ады. Найза?ай ба?ылаушыдан ?андай ?ашы?ты?та жар?ылда?ан? Ауада?ы дыбысты? таралу жылдамды?ы 343 м/с деп есепте?дер.

 
3. Тол?ын ?зынды?ы 2м, б?лшектерді? тол?ында?ы тербеліс периоды 0,2с. Тол?ын ?андай жылдамды?пен тарайды? 


4.Б?лшектерді? тол?ында?ы тербеліс жиілігі 0,6Гц, тол?ынны? таралу жылдамды?ы 12м/с. Тол?ын ?зынды?ын табы?дар. 

 

Тест ж?мысы

 

1. Жиілігі 16 Гц-тен т?мен дыбыстар ?алай аталады? 
А) инфрадыбыстар                                       Б) акустикалы? дыбыстар 
С) ультрадыбыстар                                      Д) тол?ынды? дыбыстар 
2. Адамны? есту м?шесі ?абылдайтын дыбыс тол?ындарыны? жо?ары жиілігі ?андай? 
А) 20 000Гц                 Б) 200 000Гц                   С) 200Гц                 Д) 2Гц 
3. Дыбыс ?аттылы?ы немен аны?талады? 
А) осциллограф                                            Б) дыбыс зорайт?ыш 
С) камертон                                                  Д) генератор 
4. Дыбыс ?аттылы?ы ?андай шама?а т?уелді? 
А) тонны? биіктігіне                                    Б) тербеліс амплитудасына 
С) тербеліс жиілігіне                                   Д) таралу жылдамды?ына 
5. Дыбыс ?аттылы?ыны? бірлігі ?андай? 
А) метр                                                          Б) герц 
С) метр/секунд                                             Д) децибел 
6. Ауада?ы дыбысты? таралу жылдамды?ы 
А) 330м/с                                                      Б) 50м/с 
С) 1480м/с                                                    Д)5600м/с 
7. ?ша?ты? к?терілу кезіндегі дыбыс ?аттылы?ы 
А) 100дБ                                                      Б) 50-60дБ 
С) 120дБ                                                      Д) 10дБ 

Физикалы? диктант

1.     Дыбыс – есту т?йсігін ту?ызатын серпімді тол?ындар.

2.     Жиілігі 20Гц-тан жо?ары тол?ындарды адам ??ла?ы естиді.

3.     Найза?ай – таби?и дыбыс к?зі.

4.     Акустика –дыбысты зерттейтін физика б?лімі.

5.     Дыбыс ?аттылы?ы тербеліс жиілігімен аны?талады.

6.     Дыбыс тоны тербеліс жиілігімен аны?талады.

7.     Дыбысты? ауда?ы жылдамды?ы 330 м/с.

8.     Дыбыс ?аттылы?ыны? ?лшем бірлігі – Бел.

Бірі?ді – бірі? тексер!

^-^^-^^^

                                               1 2 3  4 5 6  7  8

Ба?алау:  7-8 –”5”

                     5-6 – “4”

                     3-4 – “3”

?йге тапсырма

31-35. 27- жатты?у.

Ба?алау.

?орытынды. 

Просмотр содержимого документа
«Дыбыс. Дыбыс сипаттамалары. Акустикалы? резонанс. Жа??ыры?. »

Сабақтың тақырыбы: §31.Дыбыс. §32. Дыбыс сипаттамалаы §33. Акустикалық резонанс. §34.Дыбыстың шағылуы. Жаңғырық. §35. Ультрадыбыс

Сабақтың тақырыбы:

§31.Дыбыс.

§32. Дыбыс сипаттамалаы

§33. Акустикалық резонанс.

§34.Дыбыстың шағылуы. Жаңғырық.

§35. Ультрадыбыс

Білімділік: дыбыс толқындарын, оның негізгі сипаттамаларын, акустикалық резонанс, жаңғырық, ультрадыбыс тақырыптарын мысалдар арқылы түсіндіріп, білімдерін қалыптастыру Дамытушылық: оқушыларға білім беру арқылы ғылыми көзқарасын дамыту Тәрбиелік: терең ойлауға, ғылымға, білімге деген қызығушылығын арттыра отырып тәрбиелеу Сабақ түрі: аралас сабақ Сабақ әдісі: түсіндіру, сұрақ жауап, есептер шығару, тест

Білімділік: дыбыс толқындарын, оның негізгі сипаттамаларын, акустикалық резонанс, жаңғырық, ультрадыбыс

тақырыптарын мысалдар арқылы түсіндіріп, білімдерін қалыптастыру

Дамытушылық: оқушыларға білім беру арқылы ғылыми көзқарасын дамыту

Тәрбиелік: терең ойлауға, ғылымға, білімге деген қызығушылығын арттыра отырып тәрбиелеу

Сабақ түрі: аралас сабақ

Сабақ әдісі: түсіндіру, сұрақ жауап, есептер шығару, тест

I. Ой қозғау а. Ұйымдастыру. (Амандасу, түгендеу) ә. Физикалық диктант б. “Ой шақыру”  стратегиясы II. Мағынаны тану а) Жаңа тақырыпты игерту б) Бекіту тапсырмалары III.Ой толғау а) Есептер шығару ә) Үйге тапсырма

I. Ой қозғау

а. Ұйымдастыру. (Амандасу, түгендеу)

ә. Физикалық диктант

б. “Ой шақыру”  стратегиясы

II. Мағынаны тану

а) Жаңа тақырыпты игерту

б) Бекіту тапсырмалары

III.Ой толғау

а) Есептер шығару

ә) Үйге тапсырма

Физикалық диктант 1. Тербелістердің серпімді ортаның бір бөлшегінен екінші бөлшегіне таралу процесі механикалық толқын деп аталады. 2. Бөлшектердің тербелісі толқынның бағытына перпендикуляр бағытта жүзеге асатын толқынды көлденең толқын деп атайды.  3. Бойлық толқын – бөлшектердің тербелісі толқынның таралуы бойында жүзеге асатын толқын  4. Толқын ұзындығы – периодқа тең уақыт аралығында толқын таралатын арақашықтық.  5. Толқын жылдамдығы – толқын ұзындығының бөлшектердің периодына қатынасы арқылы анықталатын физикалық шама.  6. Сейсмикалық толқын – жер сілкінісі кезіндегі тербелістердің таралуы.  7. Гравитациялық толқын – ауырлық және беттік керілу күштері әрекетінен туындайтын толқын. 

Физикалық диктант

1. Тербелістердің серпімді ортаның бір бөлшегінен екінші бөлшегіне таралу процесі механикалық толқын деп аталады. 2. Бөлшектердің тербелісі толқынның бағытына перпендикуляр бағытта жүзеге асатын толқынды көлденең толқын деп атайды.  3. Бойлық толқын – бөлшектердің тербелісі толқынның таралуы бойында жүзеге асатын толқын  4. Толқын ұзындығы – периодқа тең уақыт аралығында толқын таралатын арақашықтық.  5. Толқын жылдамдығы – толқын ұзындығының бөлшектердің периодына қатынасы арқылы анықталатын физикалық шама.  6. Сейсмикалық толқын – жер сілкінісі кезіндегі тербелістердің таралуы.  7. Гравитациялық толқын – ауырлық және беттік керілу күштері әрекетінен туындайтын толқын. 

“ Ой шақыру” стратегиясы Механикалық толқындар әлемінде біз көрмейтін, бірақ, сол арқылы бір-бірімізбен қарым-қатынас жасап, музыка, радио тыңдайтын толқын түрі бар. Ол қалай аталады? (дыбыс)

Ой шақыру” стратегиясы

Механикалық толқындар әлемінде біз көрмейтін, бірақ, сол арқылы бір-бірімізбен қарым-қатынас жасап, музыка, радио тыңдайтын толқын түрі бар.

Ол қалай аталады?

(дыбыс)

Дыбыс толқынын тербелістегі дене тудырады. Тербелістегі дененің айналасында сыртқы ортаның күйі өзгереді (қысымы). Ауаның тығыздалуы және қайта сиреуі нәтижесінде адам құлағының естуін тудыратын дыбыс пайда болады. Сонымен қатар сыртқы ортада тербеліс тудыратын кейбір құбылыстар (жарылыс, жел, найзағай, оқтың ұшуы т.б.) да дыбыс көзі болып табылады. Адамның есту мүшесіне әсер етіп, дыбысты түйсінуге әкелетін серпімді толқындарды дыбыс толқындары немесе акустикалық толқындар деп атайды. Адам тербеліс жиілігі 16 – 20 мың Гц аралығын ести алады.

Дыбыс толқынын тербелістегі дене тудырады.

Тербелістегі дененің айналасында сыртқы ортаның күйі өзгереді (қысымы). Ауаның тығыздалуы және қайта сиреуі нәтижесінде адам құлағының естуін тудыратын дыбыс пайда болады. Сонымен қатар сыртқы ортада тербеліс тудыратын кейбір құбылыстар (жарылыс, жел, найзағай, оқтың ұшуы т.б.) да дыбыс көзі болып табылады.

Адамның есту мүшесіне әсер етіп, дыбысты түйсінуге әкелетін серпімді толқындарды дыбыс толқындары немесе акустикалық толқындар деп атайды.

Адам тербеліс жиілігі 16 – 20 мың Гц аралығын ести алады.

Жиілігі 20 000 Гц-тен жоғары толқындар –  ультрадыбыстар , 16 Гц-тен төмен дыбыс толқындары - инфрадыбыстар  деп аталады. Адам жиілігі 16 Гц -20 000 Гц аралығындағы диапазондағы дыбысты қабылдай алады. Инфрадыбыстарды адам құлағы естімейді. Кейбір тіршілік иелері 20-30 мың Гц-ке (мысалы, жарқанат 21 мың Гц-ке, дельфиндер -28 мың Гц –ке) дейінгі тербелістерді қабылдай алады.

Жиілігі 20 000 Гц-тен жоғары толқындар –  ультрадыбыстар , 16 Гц-тен төмен дыбыс толқындары - инфрадыбыстар  деп аталады.

Адам жиілігі 16 Гц -20 000 Гц аралығындағы диапазондағы дыбысты қабылдай алады.

Инфрадыбыстарды адам құлағы естімейді.

Кейбір тіршілік иелері 20-30 мың Гц-ке (мысалы, жарқанат 21 мың Гц-ке, дельфиндер -28 мың Гц –ке) дейінгі тербелістерді қабылдай алады.

Дыбыс қандай ортада тарала алады? Дыбыс барлық (қатты, сұйық, газ) ортада тарала алады. Ең алғаш ауадағы дыбыс жылдамдығын 1636 ж француз физигі М.Мерсен анықтаған. Неғұрлым орта тығыздығы артқан сайын дыбыстың таралу жылдамдығы артады. (1 - кесте)

Дыбыс қандай ортада тарала алады?

Дыбыс барлық (қатты, сұйық, газ) ортада тарала алады.

Ең алғаш ауадағы дыбыс жылдамдығын 1636 ж француз

физигі М.Мерсен анықтаған.

Неғұрлым орта тығыздығы артқан сайын дыбыстың таралу

жылдамдығы артады. (1 - кесте)

Музыкалық Шулы дыбыстар дыбыстар                                               Домбыра       Теректің  сыбдыры         Қобыз  Машинаның      гүрілі        Баян   Құстың сайрауы

Музыкалық Шулы дыбыстар

дыбыстар     

               

                      

  Домбыра       Теректің  сыбдыры         Қобыз  Машинаның      гүрілі     

  Баян   Құстың сайрауы

Дыбысты сипаттамалары: Дыбыс қаттылығы дыбыс шығаратын дененің тербелістер амплитудасымен анықталады. Дыбыс қаттылығының өлшем бірлігі – бел (Б). Дыбыс тоны тербеліс жиілігімен анықталады, яғни тербеліс жиілігі үлкен болса, тон да биігірек болады Әйел дауысы Контральто Меццо-сопрано Ер дауысы 170-780Гц Сопрано Бас 200-900Гц Колоратурлы сопрано 80-350Гц Баритон 250-1000Гц 100-400Гц Тенор 260-1400Гц 130-500Гц Тембр – адамның дауысына, не аспаптың үніне өзіндік бояу беретін дыбыстың сапасы.

Дыбысты сипаттамалары:

Дыбыс қаттылығы дыбыс шығаратын дененің тербелістер амплитудасымен анықталады.

Дыбыс қаттылығының өлшем бірлігі – бел (Б).

Дыбыс тоны тербеліс жиілігімен анықталады, яғни тербеліс жиілігі үлкен болса, тон да биігірек болады

Әйел дауысы

Контральто

Меццо-сопрано

Ер дауысы

170-780Гц

Сопрано

Бас

200-900Гц

Колоратурлы сопрано

80-350Гц

Баритон

250-1000Гц

100-400Гц

Тенор

260-1400Гц

130-500Гц

Тембр – адамның дауысына, не аспаптың үніне өзіндік бояу беретін дыбыстың сапасы.

КАМЕРТОН

КАМЕРТОН

Жаңғырық – қандай да бір кедергіден шағылған және бастапқы таралған орнына қайта оралған дыбыс толқындары. Дыбыстың әр түрлі кедергілерден шағылуы барысында естілу ұзақтығының артуы реверберация деп аталады.

Жаңғырық – қандай да бір кедергіден шағылған және бастапқы таралған орнына қайта оралған дыбыс толқындары.

Дыбыстың әр түрлі кедергілерден шағылуы барысында естілу ұзақтығының артуы реверберация деп аталады.

Бекіту сұрақтары Дыбыс дегеніміз не? Дыбыс қалай таралады? Дыбыстың қандай сипаттамаларын білесіңдер? Қандай дыбыстар музыкалық деп аталады? Жаңғырық дегеніміз не? Ультрадыбыстың қандай ерекшелігі оны эхолокацияда қолдануға мүмкіндік береді?

Бекіту сұрақтары

 • Дыбыс дегеніміз не?
 • Дыбыс қалай таралады?
 • Дыбыстың қандай сипаттамаларын білесіңдер?
 • Қандай дыбыстар музыкалық деп аталады?
 • Жаңғырық дегеніміз не?
 • Ультрадыбыстың қандай ерекшелігі оны эхолокацияда қолдануға мүмкіндік береді?

Есептер шығару 1. Жиілігі 510Гц дыбыс көзінен толқын ауада 340м/с жылдамдықпен таралады. Толқын ұзындығын табыңдар.  2.Бақылаушы найзағайдың жарқылын көрген мезеті мен күннің күркіреуін есту арасындағы уақыт 10с болғанын байқады. Найзағай бақылаушыдан қандай қашықтықта жарқылдаған? Ауадағы дыбыстың таралу жылдамдығы 343 м/с деп есептеңдер.   3. Толқын ұзындығы 2м, бөлшектердің толқындағы тербеліс периоды 0,2с. Толқын қандай жылдамдықпен тарайды?  4.Бөлшектердің толқындағы тербеліс жиілігі 0,6Гц, толқынның таралу жылдамдығы 12м/с. Толқын ұзындығын табыңдар. 

Есептер шығару

1. Жиілігі 510Гц дыбыс көзінен толқын ауада 340м/с жылдамдықпен таралады. Толқын ұзындығын табыңдар. 

2.Бақылаушы найзағайдың жарқылын көрген мезеті мен күннің күркіреуін есту арасындағы уақыт 10с болғанын байқады. Найзағай бақылаушыдан қандай қашықтықта жарқылдаған? Ауадағы дыбыстың таралу жылдамдығы 343 м/с деп есептеңдер.

  3. Толқын ұзындығы 2м, бөлшектердің толқындағы тербеліс периоды 0,2с. Толқын қандай жылдамдықпен тарайды? 

4.Бөлшектердің толқындағы тербеліс жиілігі 0,6Гц, толқынның таралу жылдамдығы 12м/с. Толқын ұзындығын табыңдар. 

1. Жиілігі 16 Гц-тен төмен дыбыстар қалай аталады?  А) инфрадыбыстар Б) акустикалық дыбыстар  С) ультрадыбыстар Д) толқындық дыбыстар  2. Адамның есту мүшесі қабылдайтын дыбыс толқындарының жоғары жиілігі қандай?  А) 20 000Гц Б) 200 000Гц С) 200Гц Д) 2Гц  3. Дыбыс қаттылығы немен анықталады?  А) осциллограф Б) дыбыс зорайтқыш  С) камертон Д) генератор  4. Дыбыс қаттылығы қандай шамаға тәуелді?  А) тонның биіктігіне Б) тербеліс амплитудасына  С) тербеліс жиілігіне Д) таралу жылдамдығына  5. Дыбыс қаттылығының бірлігі қандай?  А) метр Б) герц  С) метр/секунд Д) децибел  6. Ауадағы дыбыстың таралу жылдамдығы  А) 330м/с Б) 50м/с  С) 1480м/с Д)5600м/с  7. Ұшақтың көтерілу кезіндегі дыбыс қаттылығы  А) 100дБ Б) 50-60дБ  С) 120дБ Д) 10дБ 

1. Жиілігі 16 Гц-тен төмен дыбыстар қалай аталады?  А) инфрадыбыстар Б) акустикалық дыбыстар  С) ультрадыбыстар Д) толқындық дыбыстар  2. Адамның есту мүшесі қабылдайтын дыбыс толқындарының жоғары жиілігі қандай?  А) 20 000Гц Б) 200 000Гц С) 200Гц Д) 2Гц  3. Дыбыс қаттылығы немен анықталады?  А) осциллограф Б) дыбыс зорайтқыш  С) камертон Д) генератор  4. Дыбыс қаттылығы қандай шамаға тәуелді?  А) тонның биіктігіне Б) тербеліс амплитудасына  С) тербеліс жиілігіне Д) таралу жылдамдығына  5. Дыбыс қаттылығының бірлігі қандай?  А) метр Б) герц  С) метр/секунд Д) децибел  6. Ауадағы дыбыстың таралу жылдамдығы  А) 330м/с Б) 50м/с  С) 1480м/с Д)5600м/с  7. Ұшақтың көтерілу кезіндегі дыбыс қаттылығы  А) 100дБ Б) 50-60дБ  С) 120дБ Д) 10дБ 

Иә ^, жоқ – Дыбыс – есту түйсігін туғызатын серпімді толқындар. Жиілігі 20Гц-тан жоғары толқындарды адам құлағы естиді. Найзағай – табиғи дыбыс көзі. Акустика –дыбысты зерттейтін физика бөлімі. Дыбыс қаттылығы тербеліс жиілігімен анықталады. Дыбыс тоны тербеліс жиілігімен анықталады. Дыбыстың аудағы жылдамдығы 330 м/с. Дыбыс қаттылығының өлшем бірлігі – Бел. Біріңді – бірің тексер! ^-^^-^^^   1 2 3 4 5 6 7 8 Бағалау: 7-8 –”5”  5-6 – “4”  3-4 – “3”

Иә ^, жоқ –

 • Дыбыс – есту түйсігін туғызатын серпімді толқындар.
 • Жиілігі 20Гц-тан жоғары толқындарды адам құлағы естиді.
 • Найзағай – табиғи дыбыс көзі.
 • Акустика –дыбысты зерттейтін физика бөлімі.
 • Дыбыс қаттылығы тербеліс жиілігімен анықталады.
 • Дыбыс тоны тербеліс жиілігімен анықталады.
 • Дыбыстың аудағы жылдамдығы 330 м/с.
 • Дыбыс қаттылығының өлшем бірлігі – Бел.

Біріңді – бірің тексер!

^-^^-^^^

1 2 3 4 5 6 7 8

Бағалау: 7-8 –”5”

5-6 – “4”

3-4 – “3”

Үйге тапсырма: §31-35 , 27 жаттығу  Бағалау

Үйге тапсырма:

§31-35 , 27 жаттығу

Бағалау

Бүгінгі сабақта сізді не қызықтырды? Бүгінгі алған білімдеріңіздің сізге пайдасы бар ма? Қандай?

Бүгінгі сабақта сізді не қызықтырды? Бүгінгі алған білімдеріңіздің сізге пайдасы бар ма? Қандай?


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физика

Категория: Презентации

Целевая аудитория: 9 класс

Скачать
Дыбыс. Дыбыс сипаттамалары. Акустикалы? резонанс. Жа??ыры?.

Автор: Искалиева Гаухар Кайруллаевна

Дата: 09.02.2015

Номер свидетельства: 169847

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства