kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Затты? ты?ызды?ы"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Жалпы ма?саты

Ø? Затты? ты?ызды?ы жайлы ма?л?мат беру

Ø? Затты? ты?ызды?ын к?нделікті ?мірде, есеп шы?аруда ?олдана білуге ?йрету

Ø? Бірін-бірі ба?алау?а баулу

К?тілетін н?тиже

Ø? Затты? ты?ызды?ы жайлы ма?л?мат алады

Ø? Затты? ты?ызды?ын к?нделікті ?мірде, есеп шы?аруда ?олдана білуге ?йренеді

Ø? Бірін-бірі ба?алай алатын болады

Негізгі идеялар

Затты? ты?ызды?ы деп сол затты? к?лем бірлігіндегі массамына те? физикалы? шаманы айтады.

Зат ты?ызды?ыны? бірлігі ?шін ХБЖ-да кг/м3 алынады.

Тапсырмалар

Топты? ж?мыс.Сыныпты ?ш топ?а б?лу

К?лемдері бірдей,массалары ?рт?рлі кубиктер ты?ызды?ын аны?тау тапсырмасы  беріледі

Жеке ж?мыс

Жеке ж?мыс «Блум таксономиясы»

Саба? бойынша м??алімні? жазбалары: (м??алім ж?не о?ушы немен айналысады)

І.?йымдастыру (2 минут)

1.1.? С?лемдесу

1.2.? Т?гелдеу

1.2. Топ?а б?лу (1,2,3 сандары ар?ылы 3 топ?а б?лінеді)

ІІ. ?й тапсырмасын с?рау (4 минут)

1.? Денелерді? ?зара ?рекеттесуі деген не?

2.? Мысалдар келтірі?дер.

3.? Масса дегеніміз не? Оны? бірліктерін ата.

4.? Массаны ?алай аны?таймыз?

ІІІ. Тал?ылау ?шін с?ра?тар беріледі (3 минут)

1.? Затты? ты?ызды?ы деп нені айтамыз?

2.? Затты? ты?ызды?ын ?алай аны?тау?а болады?

3.? ?андай ты?ызды? бірліктерін білесі?дер?

?4.Ты?ызды?ы мен к?лемі бойынша денені? к?лемін ?алай есептейді?

І?. Топты? ж?мыс (15 минут)

Сізді? тобы?ызда 5 р?лді: лидер, баяндамашы, хатшы, уа?ыт са?шысы ж?не ба?ылаушыларды аны?та?ыз. Ж?мыс т?мендегідей жоспармен ж?реді:

Берілген м?тінді о?ып, топпен бірлесе отырып, тал?ылайды ж?не ?р топты? ба?ылаушысы жаса?ан ж?мыстар?а с?йкес ба?ылау пара?ын ж?ргізеді.

Ба?ылаушыны? ба?алау пара?ы

Ба?алау ?лшемдері

К?ш

басшы

Хатшы

Баяндамашы

Уа?ыт са?шысы

1

Та?ырыпты? ашылуына ?лес ?осу
 

2

Міндетін ат?ару
 

3

Топты? ж?мыс?а атсалысуы
 

?р о?ушы ?зіне ж?ктелген р?лді? міндеттерін ат?арады.

Топ пікірлерін ты?дау.

?. Жеке ж?мыс (5 минут)

12- жатты?у. №1

VІ.Жеке ж?мыс «Блум таксономиясы» (13 минут)

1

Білу

Затты? ты?ызды?ы дегеніміз не?

2

Т?сіну

Затты? ты?ызды?ыны? фомуласын жаз?

3

?олдану

12- жатты?у №2

Слайд есептерін орындау

1.? Автомашина бензин ??тысыны? сыйымдылы?ы 30 л.О?ан толтыра ??йыл?ан бензинні? массасын есепте.

2.? М?зжар?ыш кеме т?улігіне 250 г уран пайдаланады. Уранны? ты?ызды?ы 18,7 кг/м³ болса, оны? к?лемі ?андай?

3.? Екі арба ?серлескен кезде оларды? жылдамды?тары 20 ж?не 60 см/с-?а ?згерді. ?лкен арбаны? массасы 0,6 кг. Кіші арбаны? массасы неге те??

4

Талдау

1.К?лемдері бірдей,массалары ?рт?рлі кубиктер ты?ызды?ын аны?тау тапсырмасы  бойынша  о?ушы ?орытындыларын ты?дау

2.Керасинні?   ж?не темірді? ты?ызды?ын салыстыр?

5

Жина?тау

Массасы 3 кг, ал к?лемі 200см³ металды? ты?ызды?ы ?андай?

6

Ба?алау

Ты?ызды?ты білу бізді? ?міріміз ?шін ма?ызы неде?

Жаса?ан ж?мыстарын 2 ж?лдыз, 1 ?сыныспен ба?алау.

?І. Кері байланыс (не ?йрендім, не ?иын болды, с?ра?.) (3 минут)

Кейінгі тапсырмалар

Эксперименттік тапсырма:

  1. 1.Суды?,с?тті?,к?нба?ыс майыны? массасын аны?та-р.?лшеу стакан к?лемі 200 см3 болсын;С С?йы?тарды? ?р?айсысыны? ты?ызды?ын алу. ?р с?йы?ты? ?з ты?ызды?ы болады.
  2. ?йден ?з б?лмелері?дегі ауаны? массасын аны?та.

Кейінгі о?у

§30.31. Денелерді? ?зара ?рекеттесуі.Денені? массасы та?ырыптары   №12-13 слайд есептерін шы?ару

Тексерілді:         Р.Н?рбекова(О?у ісіні? ме?герушісі)

ІV. ДК. Жа?а саба? бойынша т?сінігін  тексеру.

А) Ты?ызыд? ??ымы.

?) Масса деген не?

Б) К?лем деген не?

В) Мысалдар.

Просмотр содержимого документа
«"Затты? ты?ызды?ы"»

Күні: 11.12.15ж

Сыныбы: 7

Пәні:физика

Сабақтың аты

§32. Заттың тығыздығы

Сілтеме

Жоспар

Жалпы мақсаты

​ Заттың тығыздығы жайлы мағлұмат беру

​ Заттың тығыздығын күнделікті өмірде, есеп шығаруда қолдана білуге үйрету

​ Бірін-бірі бағалауға баулу

Күтілетін нәтиже

​ Заттың тығыздығы жайлы мағлұмат алады

​ Заттың тығыздығын күнделікті өмірде, есеп шығаруда қолдана білуге үйренеді

​ Бірін-бірі бағалай алатын болады

Негізгі идеялар

Заттың тығыздығы деп сол заттың көлем бірлігіндегі массамына тең физикалық шаманы айтады.

Зат тығыздығының бірлігі үшін ХБЖ-да кг/м3 алынады.

Тапсырмалар

Топтық жұмыс.Сыныпты үш топқа бөлу

Көлемдері бірдей ,массалары әртүрлі кубиктер тығыздығын анықтау тапсырмасы беріледі

Жеке жұмыс

Жеке жұмыс «Блум таксономиясы»

Сабақ бойынша мұғалімнің жазбалары: (мұғалім және оқушы немен айналысады)

І.Ұйымдастыру (2 минут)

1.1.​ Сәлемдесу

1.2.​ Түгелдеу

1.2. Топқа бөлу (1,2,3 сандары арқылы 3 топқа бөлінеді)

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау (4 минут)

1.​ Денелердің өзара әрекеттесуі деген не?

2.​ Мысалдар келтіріңдер.

3.​ Масса дегеніміз не? Оның бірліктерін ата.

4.​ Массаны қалай анықтаймыз?

ІІІ. Талқылау үшін сұрақтар беріледі (3 минут)

1.​ Заттың тығыздығы деп нені айтамыз?

2.​ Заттың тығыздығын қалай анықтауға болады?

3.​ Қандай тығыздық бірліктерін білесіңдер?

​4.Тығыздығы мен көлемі бойынша дененің көлемін қалай есептейді?

ІҮ. Топтық жұмыс (15 минут)

Сіздің тобыңызда 5 рөлді: лидер, баяндамашы, хатшы, уақыт сақшысы және бақылаушыларды анықтаңыз. Жұмыс төмендегідей жоспармен жүреді:

Берілген мәтінді оқып, топпен бірлесе отырып, талқылайды және әр топтың бақылаушысы жасаған жұмыстарға сәйкес бақылау парағын жүргізеді.

Бақылаушының бағалау парағы

Бағалау өлшемдері

Көш

басшы

Хатшы

Баяндамашы

Уақыт сақшысы

1

Тақырыптың ашылуына үлес қосу

2

Міндетін атқару

3

Топтық жұмысқа атсалысуы

Әр оқушы өзіне жүктелген рөлдің міндеттерін атқарады.

Топ пікірлерін тыңдау.

Ү. Жеке жұмыс (5 минут)

12- жаттығу. №1

VІ.Жеке жұмыс «Блум таксономиясы» (13 минут)

1

Білу

Заттың тығыздығы дегеніміз не?


2

Түсіну

Заттың тығыздығының фомуласын жаз?


3

Қолдану

12- жаттығу №2

Слайд есептерін орындау

1.​ Автомашина бензин құтысының сыйымдылығы 30 л.Оған толтыра құйылған бензиннің массасын есепте.

2.​ Мұзжарғыш кеме тәулігіне 250 г уран пайдаланады. Уранның тығыздығы 18,7 кг/м³ болса, оның көлемі қандай?

3.​ Екі арба әсерлескен кезде олардың жылдамдықтары 20 және 60 см/с-қа өзгерді. Үлкен арбаның массасы 0,6 кг. Кіші арбаның массасы неге тең?


4

Талдау

1.Көлемдері бірдей ,массалары әртүрлі кубиктер тығыздығын анықтау тапсырмасы бойынша оқушы қорытындыларын тыңдау

2.Керасиннің және темірдің тығыздығын салыстыр?


5

Жинақтау

Массасы 3 кг, ал көлемі 200см³ металдың тығыздығы қандай?


6

Бағалау

Тығыздықты білу біздің өміріміз үшін маңызы неде?


Жасаған жұмыстарын 2 жұлдыз, 1 ұсыныспен бағалау.

ҮІ. Кері байланыс (не үйрендім, не қиын болды, сұрақ.) (3 минут)

Кейінгі тапсырмалар

Эксперименттік тапсырма:

  1. 1.Судың,сүттің,күнбағыс майының массасын анықта-р.Өлшеу стакан көлемі 200 см3 болсын;С Сұйықтардың әрқайсысының тығыздығын алу. Әр сұйықтың өз тығыздығы болады.

  2. Үйден өз бөлмелеріңдегі ауаның массасын анықта.Кейінгі оқу

§30.31. Денелердің өзара әрекеттесуі.Дененің массасы тақырыптары №12-13 слайд есептерін шығаруТексерілді: Р.Нұрбекова(Оқу ісінің меңгерушісі)
ІV. ДК. Жаңа сабақ бойынша түсінігін тексеру.

А) Тығызыдқ ұғымы.

Ә) Масса деген не?

Б) Көлем деген не?

В) Мысалдар.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физика

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 7 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
"Затты? ты?ызды?ы"

Автор: Орайхан?ызы Сауле

Дата: 16.02.2016

Номер свидетельства: 294036

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства