kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Іс-?рекеттегі зерттеулер"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Коучинг та?ырыбы:

Іс-?рекеттегі зерттеулер

Жалпы ма?сат:

Топты? ж?мысты ?йымдастыру ар?ылы диалогты? о?ыту ж?не ынтыма?таса ж?мыс істеу ережесін ??ру. М?селелерді бірлесіп шешуге, идеялармен алмасу?а ж?не ?ор?ау?а ?йрету.  Ша?ын топта?ы ж?мыс моделін ??ру.

Сілтеме:

1.М??алімдерге арнал?ан н?с?аулы?  83-85 бет

О?у н?тижесі

Тапсырмаларды орындау барысында ша?ын топтарда бірлескен ж?мысты ?йымдастыру ?дістемесін игеруі. Тиімді топты? ?арым-?атынас?а т?суі. Саба? со?ында ?р м??алім топты? ж?мысты? ма?ызын т?сініп, топты? ж?мысты? о?тайлы жа?тарын т?жірибесінде пайдалану?а ?мтылуы

Т?йінді идеялар:

Диалог ар?ылы топты? ж?мысты табысты о?ыту?а ?ол жеткізу.

Саба?та ?олданылатын материалдар:

А- 4 пара?тары,стикер, интерактивті та?та, маркер, ?алам.

О?ыту ?дістері:

АКТ Ынтыма?тасты? ж?не топта?ы бірлескен ж?мыс,

АКТ, СТО, о?ытуда?ы бас?ару ж?не к?шбасшылы?

1. Диалог

2. Жеке ж?мыс

3. Топты? ж?мыс

4. Р?лдік ойындар

Дерек к?здері:

Тапсырмалар:

С?ра?- жауап, салыстыру, ассоциация, р?лдік ойын

О?у?а арнал?ан тапсырма:

Топтарда ж?мыс істеу ж?ніндегі н?с?аулы?

М??алімге арнал?ан н?с?аулы?.

Саба? бойынша коуч пен м??алімдерді? іс-?рекеті:

 уа?ыты

Коучты? іс-?рекеті

М??алімдерді? іс-?рекеті

1 мин

2 мин

2 мин

«Суретпен байланысты тілек» тренингін ?йымдастыру.

1.Ше?бер жасату, амандасу.

2.Стикерлерге салын?ан ?р т?рлі суреттерді ?сыну.

3.Суретті не ?шін та?да?анын білу.

4.Суретпен байланысты айт?ан тілектерін ты?дау.

Сессия?а ?атысушы м??алімдер ше?бер жасап т?рады да бір-бірімен ?ол алысып амандасады. ?стел ?стіндегі стикерлерге салын?ан ?р т?рлі суретті та?дайды, ол суретті не ?шін та?да?анын айтып береді. Сол суреттерге байланысты бір-біріне тілек айтады.

І тапсырма

(8 мин)

1 мин

1.Ша?ын топ?а б?лу.

Жеміс та?дату ар?ылы ша?ын екі топ?а б?лу. (??рма ж?не алм?рт жемісі ?келінеді)

1.Жемісті та?дау ар?ылы

           екі топ?а б?лінеді.

2 мин

1.Ша?ын топтар?а стикер таратылады. Стикерге ?здеріні? к??іл-к?йлерін смайлик ар?ылы бейнелеу тапсырылады.

2.Топта ж?мыс істеу ?шін белгілі бір ережеге с?йкес ж?мыс істеу керектігін т?сіндіру.

     Топты? ?рбір м?шесі ?з     к??іл-к?йін смайлик ар?ылы бенелейді.

Бірлесе отырып, топ ережесін ??рады ж?не ережемен таныстырады.

ІІ тапсырма

(8 минут)

2 мин

2 мин

Таныстыру?а ?р топ?а

2 мин

Топтты? ж?мыс туралы   ассоциация жасау

1.Жеке орындау.

2.Ша?ын топта орындау

3.Ж?мысымен таныстыру.

Белгіленген уа?ыт ішінде А-4 пара?ына топты? ж?мыс туралы ?рбір топ м?шесі жеке, кейін топта тал?ылап, бірлесе жазып шы?ады.

Бірлесе орында?ан ж?мыстарымен таныстырады.

ІІІ тапсырма

(16 мин)

5 мин

?ор?ау?а ?р топ?а 2мин

2 мин

2 мин

3 мин

Топты? ж?мыс:

1. Тал?ылау

2.

Топта?ы ж?мысты ?р топ сырттай ба?ылап, жеке, ж?ппен, топпен тал?ылап,

« ?андай кедергіге тап болды??»  с?ра?ына жауап береді. Топта ?андай с?тсіздіктер орын алды тал?ыланады.

3.Ж?мыстарын ?зара ба?алау.

Сергіту с?тін ?ткізу. Проигрыватель Windows Media «Макарено» биі

І тапсырманы тал?ылау.

Кедергіні жлю ?шін пікірлер білдіру

.

Интерактивті та?тадан к?рсетілген «Макарено» биіне  билейді.

ІV тапсырма

( 15мин)

 5 мин

5 мин

Р?лдік ойын.

«К?пір жасау» ж?не р?лге т?су.

?атысушылар?а берілетін

н?с?аулы?.Сіздер ?а?аздан к?пір жасайсыздар. К?пірді?

?зынды?ы 30 см-ден арты? емес, к?пірді? ені 3 сантиметр. Ж?мыс же?іл, дегенмен

басты ереже бар: ?ыздар сыз?ыш пен клейді ?стау?а ???ысы жо?, ал ?лдар ?арындаш пен ?айшыны ?олдарына алмауы тиіс. Ж?мыс ?за?ты?ы – 30 минут. Ая?талуына ?арай жоспар бойынша ?з жобалары?ызды? таныстырылымын жасайсыздар. Сізді? ж?мысы?ыз ба?алауды? келесі критерийлермен с?йкес ба?аланады.

1. К?пірді? ?зынды?ы  30 см, ені 3 сантиметр болуы.

2. К?пірді? екі жа?ы эстетикалы? тал?амдар?а сай келуі.

3. Регламентті? са?талуы.

4. Келесі н?с?ауды? орындалуы:

?ыздар сыз?ыш пен клейді ?стау?а ???ысы жо?.

Таныстырылымда к?пірді ?мірлік ??ыммен, ?станыммен немесе ??ндылы?пен байланыстыру.

Ж?ргізушіге ? арнал?ан а?парат. Ж?мысты? алдында барлы?ы м??ият критерийлермен танысуы ?ажет. Ойын?а ?атысушыларды? барлы?ы бірдей критерийлерді толы? т?сіну ма?ызды. Ол ?шін 5-7 минут бойы ба?алау критерийлерін тал?ылау керек. Осы тал?ылауды? н?тижесінде ты?даушылар жа?сы ж?мыс болып ?зынды?ы 30 см, ені  3 сантиметр к?пір, оны жасау кезінде бірде бір рет «басты

ережені» б?зылмауы тиіс, ал таныстырылым жоспарына с?йкес берілуі керек. Б?л барлы? параметрлер дескрипторлар ар?ылы сипаттал?ан.

Ба?алаушылар?а н?с?аулы?: Сіздер осы топты? ж?мысына м??ият ?арап, ?атысушыларды? басты ережені б?збауын ж?не белсенді ?атысуын ?ада?алайсыздар.

(C критериясына ж?не с?йкесінше бонус балына назар аудары?ыз). Барлы? критерийлерді б?з?андары белгіленуі ?ажет

Ынтыма?тасты?та ж?мыс істеу.

Жауапкершілікті сезіну.

Берілген та?ырып бойынша жауапкершілікті сезінеді. Топтар бір-бірін ба?алайды. Ж?мыстарын  «екі ж?лдыз бір тілек» ар?ылы ?зара ба?алайды

V. ?орытындылау

(5 мин)

«Бірлескен топты? ж?мысты ?йымдастыру» дегеніміз не? Флипчарт?а 1 сурет ж?не 5 с?з жазып беру ж?не ?ор?ау.

Берілген та?ырып бойынша флипчарт?а 1 сурет, 5 с?з  жазып, идеяларын ?ор?айды.

VІ. А?парлама.

(5 мин)

Топты? ж?мыс туралы Power point ар?ылы ?ыс?аша м?лімет беру.

Топты? ж?мысты ?йымдастыру туралы н?с?аулы?та?ы м?ліметпен танысады.

VІІ. Рефлексия

(3 мин )

Бастап?ыда ?з к??іл к?йлерін  бейнелеген стикер артына саба?тан ал?ан ?серлері мен ?сыныстарын жазу не бейнелеу тапсырылады.

2.Сауса? ар?ылы білдіру

Саба?тан ал?ан ?серлері мен ?сыныстарын  смайлик ар?ылы бейнелейді не жазады.

«жо?ары» «орта» «т?мен» белгісімен  т?сінген,т?сінбеген, белгілерін к?рсету.

Просмотр содержимого документа
«"Іс-?рекеттегі зерттеулер" »

Начало формы

Конец формы


  

Коучинг тақырыбы:

Іс-әрекеттегі зерттеулер

 

Жалпы мақсат:

Топтық жұмысты ұйымдастыру арқылы диалогтық оқыту және ынтымақтаса жұмыс істеу ережесін құру. Мәселелерді бірлесіп шешуге, идеялармен алмасуға және қорғауға үйрету.  Шағын топтағы жұмыс моделін құру.

 

Сілтеме:

1.Мұғалімдерге арналған нұсқаулық  83-85 бет

 

 

Оқу нәтижесі

Тапсырмаларды орындау барысында шағын топтарда бірлескен жұмысты ұйымдастыру әдістемесін игеруі. Тиімді топтық қарым-қатынасқа түсуі. Сабақ соңында әр мұғалім топтық жұмыстың маңызын түсініп, топтық жұмыстың оңтайлы жақтарын тәжірибесінде пайдалануға ұмтылуы

 

Түйінді идеялар:

Диалог арқылы топтық жұмысты табысты оқытуға қол жеткізу.

 

Сабақта қолданылатын материалдар:

А- 4 парақтары,стикер, интерактивті тақта, маркер, қалам.

 

Оқыту әдістері:

АКТ Ынтымақтастық және топтағы бірлескен жұмыс,

АКТ, СТО, оқытудағы басқару және көшбасшылық

1. Диалог

2. Жеке жұмыс

3. Топтық жұмыс

4. Рөлдік ойындар

Дерек көздері:

 

 

Тапсырмалар:

Сұрақ- жауап, салыстыру, ассоциация, рөлдік ойын

 

Оқуға арналған тапсырма:

Топтарда жұмыс істеу жөніндегі нұсқаулық

Мұғалімге арналған нұсқаулық.

 

Сабақ бойынша коуч пен мұғалімдердің іс-әрекеті:

 уақыты

Коучтың іс-әрекеті

Мұғалімдердің іс-әрекеті

1 мин

2 мин

2 мин

«Суретпен байланысты тілек» тренингін ұйымдастыру.

1.Шеңбер жасату, амандасу.

2.Стикерлерге салынған әр түрлі суреттерді ұсыну.

3.Суретті не үшін таңдағанын білу.

4.Суретпен байланысты айтқан тілектерін тыңдау.

Сессияға қатысушы мұғалімдер шеңбер жасап тұрады да бір-бірімен қол алысып амандасады. Үстел үстіндегі стикерлерге салынған әр түрлі суретті таңдайды, ол суретті не үшін таңдағанын айтып береді. Сол суреттерге байланысты бір-біріне тілек айтады.

І тапсырма

(8 мин)

1 мин

1.Шағын топқа бөлу.

Жеміс таңдату арқылы шағын екі топқа бөлу. (Құрма және алмұрт жемісі әкелінеді)

1.Жемісті таңдау арқылы

екі топқа бөлінеді.

2 мин

 

1.Шағын топтарға стикер таратылады. Стикерге өздерінің көңіл-күйлерін смайлик арқылы бейнелеу тапсырылады.

2.Топта жұмыс істеу үшін белгілі бір ережеге сәйкес жұмыс істеу керектігін түсіндіру.

Топтың әрбір мүшесі өз көңіл-күйін смайлик арқылы бенелейді.

Бірлесе отырып, топ ережесін құрады және ережемен таныстырады.

ІІ тапсырма

(8 минут)

2 мин

2 мин

Таныстыруға әр топқа

2 мин

Топттық жұмыс туралы   ассоциация жасау

1.Жеке орындау.

2.Шағын топта орындау

3.Жұмысымен таныстыру.


Белгіленген уақыт ішінде А-4 парағына топтық жұмыс туралы әрбір топ мүшесі жеке, кейін топта талқылап, бірлесе жазып шығады.

Бірлесе орындаған жұмыстарымен таныстырады.

ІІІ тапсырма

(16 мин)

5 мин

Қорғауға әр топқа 2мин

2 мин

2 мин

3 мин

Топтық жұмыс:

1. Талқылау

2.

Топтағы жұмысты әр топ сырттай бақылап, жеке, жұппен, топпен талқылап,

« Қандай кедергіге тап болдық?»  сұрағына жауап береді. Топта қандай сәтсіздіктер орын алды талқыланады.

3.Жұмыстарын өзара бағалау.

Сергіту сәтін өткізу. Проигрыватель Windows Media «Макарено» биі

І тапсырманы талқылау .

Кедергіні жлю үшін пікірлер білдіру

.

 

 

 

Интерактивті тақтадан көрсетілген «Макарено» биіне  билейді.

ІV тапсырма

( 15мин)

 5 мин

5 мин

Рөлдік ойын.

«Көпір жасау» және рөлге түсу.

Қатысушыларға берілетін

нұсқаулық.Сіздер қағаздан көпір жасайсыздар. Көпірдің

ұзындығы 30 см-ден артық емес, көпірдің ені 3 сантиметр. Жұмыс жеңіл, дегенмен

басты ереже бар: қыздар сызғыш пен клейді ұстауға құқысы жоқ, ал ұлдар қарындаш пен қайшыны қолдарына алмауы тиіс. Жұмыс ұзақтығы – 30 минут. Аяқталуына қарай жоспар бойынша өз жобаларыңыздың таныстырылымын жасайсыздар. Сіздің жұмысыңыз бағалаудың келесі критерийлермен сәйкес бағаланады.

1. Көпірдің ұзындығы  30 см, ені 3 сантиметр болуы.

2. Көпірдің екі жағы эстетикалық талғамдарға сай келуі.

3. Регламенттің сақталуы.

4. Келесі нұсқаудың орындалуы:

Қыздар сызғыш пен клейді ұстауға құқысы жоқ.

Таныстырылымда көпірді өмірлік ұғыммен, ұстаныммен немесе құндылықпен байланыстыру.

Жүргізушіге € арналған ақпарат. Жұмыстың алдында барлығы мұқият критерийлермен танысуы қажет. Ойынға қатысушылардың барлығы бірдей критерийлерді толық түсіну маңызды. Ол үшін 5-7 минут бойы бағалау критерийлерін талқылау керек. Осы талқылаудың нәтижесінде тыңдаушылар жақсы жұмыс болып ұзындығы 30 см, ені  3 сантиметр көпір, оны жасау кезінде бірде бір рет «басты

ережені» бұзылмауы тиіс, ал таныстырылым жоспарына сәйкес берілуі керек. Бұл барлық параметрлер дескрипторлар арқылы сипатталған.

Бағалаушыларға нұсқаулық: Сіздер осы топтың жұмысына мұқият қарап, қатысушылардың басты ережені бұзбауын және белсенді қатысуын қадағалайсыздар.

(C критериясына және сәйкесінше бонус балына назар аударыңыз). Барлық критерийлерді бұзғандары белгіленуі қажет

Ынтымақтастықта жұмыс істеу.

Жауапкершілікті сезіну.

Берілген тақырып бойынша жауапкершілікті сезінеді. Топтар бір-бірін бағалайды. Жұмыстарын  «екі жұлдыз бір тілек» арқылы өзара бағалайды

V. Қорытындылау

(5 мин)

«Бірлескен топтық жұмысты ұйымдастыру» дегеніміз не? Флипчартқа 1 сурет және 5 сөз жазып беру және қорғау.

Берілген тақырып бойынша флипчартқа 1 сурет, 5 сөз  жазып, идеяларын қорғайды.

VІ. Ақпарлама.

(5 мин)

Топтық жұмыс туралы Power point арқылы қысқаша мәлімет беру.

Топтық жұмысты ұйымдастыру туралы нұсқаулықтағы мәліметпен танысады.

VІІ. Рефлексия

(3 мин )

Бастапқыда өз көңіл күйлерін  бейнелеген стикер артына сабақтан алған әсерлері мен ұсыныстарын жазу не бейнелеу тапсырылады.

2.Саусақ арқылы білдіру

Сабақтан алған әсерлері мен ұсыныстарын  смайлик арқылы бейнелейді не жазады.

«жоғары» «орта» «төмен» белгісімен  түсінген,түсінбеген, белгілерін көрсету.

 
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физика

Категория: Планирование

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
"Іс-?рекеттегі зерттеулер"

Автор: Бухарбаева Каршига Кайсарьяновна

Дата: 28.03.2015

Номер свидетельства: 193040

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства