kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Физика т?рмыста

Нажмите, чтобы узнать подробности

?ызылорда  облысы, Жа?а?ор?ан

аграрлы-техникалы?  колледжіні?

о?ытушысы Алибекова Кулзия Нызанкызы  

                                            Физика  т?рмыста

   «Физика  т?рмыста» атты  сыныптан  тыс ж?мыста  о?ушыларды?  физика  за?дылы?тарын   т?рмыста  д?рыс  ?олдана  білуге, физикалы?  ??былыстарды  ?арапайым  т?жірибелер  жасау  ар?ылы  т?сінуге  ?йрету  ма?сат  етіліп  ?ойылды.

   Т?рі: танымды?  ойын  ж?не  сайыс.

   Барысы:

  1. Топты  таныстыру
  2. Білгенге  маржан

     А) Логикалы?  с?ра?тар.

    Неліктен  ?лкен  ?зендер  мен  к?лдерді? айналасында  орналас?ан  жеміс-жидек  а?аштары  бас?а  а?аштар?а  ?ара?анда  кешірек  г?лдейді?

           Жауабы:Суды?  меншікті  жылуы  к?п

Бір  ыдыста  ?айна?ан  су,екіншісінде  шикі  суды  бірдей  ?ыздыр?анда  ?ай  ыдыста?ы  су  тез  ?айнайды.

         Жауабы:Шикі  су. Себебі,онда  еріген  ауа  к?піршіктері  бар.

Шай  ?андай  ыдыста  тез  суиды:  металл  ш?йнекте  ме, ?лде  шыны  ш?йнекте ме?

        Жауабы: Металл. Себебі, шыны  ыдыс  жылуды  ?за?  ?стайды.

Не  себептен  найза?ай  жар?ылы  к?рінгеннен  кейін, біраздан  со?  ?ана  к?н к?ркірегені  естіледі?

         Жауабы: Дыбыс  жылдамды?ынан  жары?  жылдамды?ы  к?бірек.

  ?)  Білімі?ді  тексер

      Классикалы?  механиканы?  негізін  салушы

                 Жауабы: И.Ньютон

Физика  тарихына  енген  ?алым, а?ылшын  ботанигі?

               Жауабы: Броун.

Самос аралында  д?ниеге  келген  ?лы  математик  ж?не философ  ж?не олимпиада ойындарыны?  же?імпазы кім?

                  Жауабы: Пифагор

Б)?арапайым  с?ра?тар

1.Ж?мысты?  орындалу  шапша?ды?ын  сипаттайтын  шама  /?уат/

2.Зарядтал?ан  б?лшектерді?  реттелген  ?оз?алысы  /ток /

3.С?йы?ты?  бу?а  айналу  ??былысы  /кебу /

4.Бірлік  аудан?а  т?сірілген  к?ш  /?ысым /

III.?ызы?ты  т?жірибелер  жасау

1.?ажетті  заттар:Шикі  ж?мырт?а,  суы  бар  стакан, бірнеше  ?асы?  ас  т?зы.

   Тапсырма.1. Суы  бар  стакан?а  ж?мырт?аны  ептеп  сал.

Не  бай?алады? Ж?мырт?а  стакан  т?біне  дейін  т?седі, я?ни  батады.

Себебі: Ж?мырт?аны?  ты?ызды?ы  суды?  ты?ызды?ынан  арты?.

2. Су  ??йыл?ан  тарелканы?  т?біндегі  тиынды  ?олды  суламай  алу  керек.

   Жауабы.?а?азды  жа?у  керек, жанып  т?р?ан  ?а?азды  стаканны?  ішіне  ?ойы?ыз  ж?не  жылдам  стаканды  тиынны?  ?асына  т?бін  жо?ары  ?аратып  тарелка?а  ?ою  керек.?а?аз  ?шеді, стакан  а?  т?тінмен толады, сосын тарелкада?ы  су  атмосфералы?  ?ысымны? ?серімен  ?зінен-?зі  стакан?а  жиналады.

3.Су  к?мегімен   ?лкейту

  ?ажетті  заттар:банка,карындаш,су.

Т?жірибе  барысы:1.Карындашты табаны  д??гелек  болатын  шыны

 ыдысты?  ішіне  салып, су  ??ямыз.Ыдыс  су?а  тол?ан  со?, жа?ындап  ?араймыз.

2.?арындашты  алып, суы  бар  ыдысты?  артына  сурет  салын?ан  ?а?азды  ?оямыз.

НЕ  бай?алады? ?арындашты?  су?а  салын?ан  б?лігі  ?лкен  болып  к?рінеді,сурет  ?лкен ?лкейіп  к?рінеді.

Себебі:к?н  с?улесі  судан  ауа?а  ?ткенде  сынады. Егер  ыдысты?  ?абыр?асы д??ес  болса, с?улені?  сынуы  ол  затты?  кескінін  тіпті  ?лкейтіп  к?рсетеді.

IY.Ма?ал-м?телдер.

1.?азан  отпен, адам ?рекетпен  ?ызады. /жылулы?  ?оз?алыс/

2.К?сеу  ?зын  болса, ?ол  к?ймейді. /жылу  ?ткізгіштік /

3.Азы?сыз  адам  алыс?а  бармайды./энергияны?  са?талу  за?ы /

4.О?у-инемен  ??ды?  ?аз?андай. /?ысым/

         Танымды?  ойын  ая?талды.

         О?ушылар  белсене  ?атысты.

Просмотр содержимого документа
«Физика т?рмыста »

Қызылорда облысы, Жаңақорған

аграрлы-техникалық колледжінің

оқытушысы Алибекова Кулзия Нызанкызы
Физика тұрмыста

«Физика тұрмыста» атты сыныптан тыс жұмыста оқушылардың физика заңдылықтарын тұрмыста дұрыс қолдана білуге, физикалық құбылыстарды қарапайым тәжірибелер жасау арқылы түсінуге үйрету мақсат етіліп қойылды.

Түрі: танымдық ойын және сайыс.

Барысы:

  1. Топты таныстыру

  2. Білгенге маржан

А) Логикалық сұрақтар.

Неліктен үлкен өзендер мен көлдердің айналасында орналасқан жеміс-жидек ағаштары басқа ағаштарға қарағанда кешірек гүлдейді?

Жауабы:Судың меншікті жылуы көп

Бір ыдыста қайнаған су,екіншісінде шикі суды бірдей қыздырғанда қай ыдыстағы су тез қайнайды.

Жауабы:Шикі су. Себебі,онда еріген ауа көпіршіктері бар.

Шай қандай ыдыста тез суиды: металл шәйнекте ме, әлде шыны шәйнекте ме?

Жауабы: Металл. Себебі, шыны ыдыс жылуды ұзақ ұстайды.

Не себептен найзағай жарқылы көрінгеннен кейін, біраздан соң ғана күн күркірегені естіледі?

Жауабы: Дыбыс жылдамдығынан жарық жылдамдығы көбірек.

Ә) Біліміңді тексер

Классикалық механиканың негізін салушы

Жауабы: И.Ньютон

Физика тарихына енген ғалым, ағылшын ботанигі?

Жауабы: Броун.

Самос аралында дүниеге келген ұлы математик және философ және олимпиада ойындарының жеңімпазы кім?

Жауабы: Пифагор

Б)Қарапайым сұрақтар

1.Жұмыстың орындалу шапшаңдығын сипаттайтын шама /қуат/

2.Зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы /ток /

3.Сұйықтың буға айналу құбылысы /кебу /

4.Бірлік ауданға түсірілген күш /қысым /

III.Қызықты тәжірибелер жасау

1.Қажетті заттар:Шикі жұмыртқа, суы бар стакан, бірнеше қасық ас тұзы.

Тапсырма.1. Суы бар стаканға жұмыртқаны ептеп сал.

Не байқалады? Жұмыртқа стакан түбіне дейін түседі, яғни батады.

Себебі: Жұмыртқаның тығыздығы судың тығыздығынан артық.

2. Су құйылған тарелканың түбіндегі тиынды қолды суламай алу керек.

Жауабы.Қағазды жағу керек, жанып тұрған қағазды стаканның ішіне қойыңыз және жылдам стаканды тиынның қасына түбін жоғары қаратып тарелкаға қою керек.Қағаз өшеді, стакан ақ түтінмен толады, сосын тарелкадағы су атмосфералық қысымның әсерімен өзінен-өзі стаканға жиналады.

3.Су көмегімен үлкейту

Қажетті заттар:банка,карындаш,су.

Тәжірибе барысы:1.Карындашты табаны дөңгелек болатын шыны

ыдыстың ішіне салып, су құямыз.Ыдыс суға толған соң , жақындап қараймыз.

2.Қарындашты алып, суы бар ыдыстың артына сурет салынған қағазды қоямыз.

НЕ байқалады? Қарындаштың суға салынған бөлігі үлкен болып көрінеді,сурет үлкен үлкейіп көрінеді.

Себебі:күн сәулесі судан ауаға өткенде сынады. Егер ыдыстың қабырғасы дөңес болса, сәуленің сынуы ол заттың кескінін тіпті үлкейтіп көрсетеді.

IY.Мақал-мәтелдер.

1.Қазан отпен, адам әрекетпен қызады. /жылулық қозғалыс/

2.Көсеу ұзын болса, қол күймейді. /жылу өткізгіштік /

3.Азықсыз адам алысқа бармайды./энергияның сақталу заңы /

4.Оқу-инемен құдық қазғандай . /қысым/

Танымдық ойын аяқталды.

Оқушылар белсене қатысты.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физика

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 11 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Физика т?рмыста

Автор: Алибекова Кулзия Нызанкызы

Дата: 13.04.2015

Номер свидетельства: 200747

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства