kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Физиканы ме?гере аламыз ба?

Нажмите, чтобы узнать подробности

Имантау орта мектебі

«Физиканы ме?гере аламыз ба?»

К??ілді тап?ырлар сайысы.

7-8-9-10-11 сыныптар.

М??алім: ?анатова Ба?ила Елс?йер?ызы.

Адамзат тарихында ?ай кезе?де болмасын ??ламалар ?ылым мен білім м?селелеріне ерекше к??іл б?лген. ?азіргі ?аламды? заманда 50 елді? ?атарына ?осылу ?шін білімні? аса ?ажет екенін Елбасы Н. Назарбаевта жолдауларында баса к?рсетті. ?аза?стан Республикасы ?ркениетті ел болу ?шін е? бастысы білім. Білім- патриотизм негізі. Білімді болу ж?йелі т?рде ?йренуді?, о?ы?анды зердеге, ми?а то?уды? н?тижесі. Б?гінгі сайысымызды? ?раны:

Білекті бірді жы?ады,
Білімді мы?ды жы?ады.

Ойын толы?, айнал?ан ?атты а?ыс?а
Табыл?андай танымда, жат дауыс та.
Біреу озып келеді ?атарынан,
Біреу ?алып жатады асы?ыста.
Ойын толы? жат?андай асып, тасып,
Біреу мы?ым, біреулер шалыс басып.
Б?л ойыннан ?теді ??лама ойлар,
Же?се? де же?ілсе? де ?ал ма жасып.

??рметті ?стаздар, сайыс?а ?атысушы ?міткерлер 7-8-9-10-11сынып о?ушылары. «физиканы ме?гере аламыз ба?» атты білімділер сайысын бастау?а р??сат еті?іздер Барлы?ы 15 о?ушы. «Батылды?- балалы? ша?та шы?далады» десек баланы бала ететін т?рбие ??ралыны? бірі- ойын екендігі белгілі. Б?гінгі ойын аралас  тап?ырлар сайысына ?ош келді?іздер!

Ендігі кезек ?діл?азылар ал?асы. Сарапшылар: математика п?ні м??алімі  метод бірлестік жетекшісі – Дарибаева Дамира,?зін-?зі тану п?ні м??алімі психолог  – Г?лсім Есболова Ахмет?ызы.

7-8сынып «Паскаль »тобы, 9- сынып «Ньютон» тобы, 10-сынып «Галлилей»тобы, 11-сынып «Архимед» тобы

                      Сайысты? кезе?дерімен таныстырып ?тейік.

 1. «Кім тілгер ?»   —   с?лемдесу
 2. «Кім білгір?»     —  с?ра?-жауап
 3. «Кім зерек?»     —  есептер шешу
 4. «Кім айт?ыш?»   — аспаптар атын айту, бір тапсырма алып берілген аспапты ?нсіз ?имылмен сипаттап беру
 5.  «Кім ж?йрік?»  —  формула жазу
 6. «Кім ойшыл?»    — с?зж?мба? шешу
 7. «Кім тап?ыш?»   — кубик ойыны

                              п?наралы?  с?ра?

     8. «Кім к?шті?»     — еркін та?ырып (?н, би, к?рініс,айтыс, ж?мба?)

       1-шарт с?лемдесуде  ?р топты? топ басшысы ?зіні? тобын таныстырып с?лемдеседі.

Талапты? мініп т?лпарын
Келді?іздер б?гін жарыс?а
Танысып енді топтармен
Командалар с?з баста
С?лемдесу салтымен
С?з берелік ?р топ?а- деп

         2-шарт- с?ра? –жауап о?ушылар?а викториналы? с?ра?тар беремін, ал ?р топ бір-біріне 2 с?ра?тан береді. 

?анеки,ойлан тап жылдам,
Тосыр?ап та?ы сен т?рмай,
Келесі сайыс шарты б?л
Жауап бер, айтшы «кім жылдам?»

Викториналы? с?ра?тар:              1.Адамны? шашын, ?асын, м?ртын ?ырау шалатыны неліктен ?Жауап: Тыныс ал?анда шы??ан бу суы? н?рсемен кездескенде конденсацияланады.

2.Найза?ай жар?ылы к?рінгеннен кейін біраздан со? ?ана к?нні? к?ркірегені естіледі. Неліктен?Жауап: Найза?айды? ( жары?ты? ) таралу жылдамды?ы С=3·10 м/с, дыбысты? таралу жылдамды?ы U=340 м/с, сонды?тан К?нні? к?ркіреуін со?ынан естиміз 3. Судан шы??анда жануарлар сілкінеді. Оларды? судан сілкініп ??р?атылуы физиканы? ?ай за?ына негізделген ?Жауап:  Инерция

4.Кім барлы? тілде с?йлейді? (жангырык)

5.Те?ізде ?андай тастар табылмайды? (??р?а?)

6.Елеуішпен су ?келуге бола ма? (болады, ?ар мен м?зды)

7.Стаканда?ы суды ішіп ?ойса ішінде не ?алады? (ауа, бу)

8. Ашы? ыдыста?ы су неге азаяды? (буланады)

9.Неліктен су отты с?ндіреді? (су ауа жібермейді, от ауасыз жанбайды)

10.Жа??ыры? ?айдан пайда болады? (дыбысты? ша?ылуынан)

 1. Кемпір?оса? дегеніміз не? (жары?ты? 7 т?ске жіктелуі, жа?быр тамшысы призма р?лін ат?арады)
 2. Ет, балы?, банкілерді т?здау ?андай ??былыс?а негізделген?(диффузия)
 3. Жары?ты? со?ы ?ай жерде ая?талады?(к?ле?ке бастал?ан жерде)
 4. Атмосфералы? ?ысымды немен ?лшейді?(барометр)
 5. ?ша?ты? ?шу биіктігін немен ?лшейді? (альтиметр)
 6. Электр сымдарында отыр?ан ??старды неге ток ?рмайды?(екі ая?ы сымда бол?анды?тан, ток ?тіп кетеді)
 7.  К?ндіз те?із желі ?ай ба?ытта со?ады? Неге? (те?ізден ??рлы??а, суды? жылу сыйымдылы?ы жо?ары, аз ?ызады; ал жер тез ?ызып, бетіні? ауа ты?ызды?ы азаяды)
 8.  Автобус кілт то?та?анда ?андай ?оз?алыс?а т?сесі?? Неге? (е?кейеміз, инерция ??былысына байланысты
 9. Кемпір?оса? ?алай пайда болады? (жа?быр тамшысы призма р?лін ат?арып, к?ннен  келетін а? жары?ты7спектрге жіктейді)
 10. Неліктен ??рылыста ?уыс материалдарды пайдаланады? (ауа жылуды са?тайды)

21.И.Ньютонны? тартылыс за?ын ашуына не себеп болды? (алма)

 1. Піскен ж?мырт?а мен шикі ж?мырт?аны ?алай ажыратамыз? (су?а саламыз, ты?ызды?ына ?арай батады)
 2. С?йы?ты? ты?ызды?ын немен ?лшейміз? (ареометр)
 3. Атмосфералы? ?ысымнан жо?ары немесе т?мен ?ысымды немен ?лшейді? (манометр)
 4. С?йы? отын таситын автоцистерналы машинаны? корпусына темір шынжырлар орнатылады, оларды? ?шы жерге тиіп ж?реді. Неге? (с?йы? ?оз?алып шай?ал?анда электрленеді, ?рт шы?пас ?шін шынжыр жерменбайланысу ар?ылы ?ткізгіш ?ызметін ат?арады)
 5. Т?нде те?із желі ?ай ба?ытта со?ады? Неліктен? (??рылы?тан те?ізге, су к?ндіз біраз жылуды ?абылдап бетіндегі ауа же?іл болады, ал жер тез суиды)
 6. Автобус кілт ?оз?ал?анда ?андай ?оз?алыс?а т?сесі?? (шал?аямыз, инерция ??былысына байланысты)
 7. Тежелуді? физикалы? негізі неде? ( сыр?анау ?йкелісінде)
 8. ?лкен ж?не кішірек екі шелекке толтырып су ??йса?, оны? ?айсысы инертті болады?

(?лкен шелектегі суды? м?лшері арты?, демек ?лкен шелектегі затты? массасы да арты? болады.

30.Жылдамды?ты ?лшеуге арнал?ан прибор (спидометр)

                   3-шарт есептер шешу

Есептер сыры –?иын-а?,
Тез,тап, ойлан жылдамдап.
Шешуін тапса? ойланып,
Есептер деген-?ызы?-а?

Есеп 7-8 сынып

1.Ыдыс?а асал ??йыл?ан. Ыдысты? ауырлы? к?ші 48Н. Ыдыс ауданы 0,008.Ыдысты?  ?ысымын табу керек

2.?ткізгіш ?штарына 10В кернеу ?ойыл?анда 5Дж ж?мыс орындайды.

?ткізгіштен ?ткен заряд м?лшері неге те??

9-сынып

1.4Н к?шті? ?серінен серіппе 0,02 м-ге ?зарады.Серіппені? ?ата?ды?ы неге те??

2.  4м/с жылдамды?пен ?оз?алып келе жат?ан массасы 3 кг денені? кинетикалы? энергиясы неге те??

10-сынып

1.q электр зарядын потенциялдар айырымы 8В болатын н?ктелер арсынан алып ?ткенде,электр ?рісі тарапынан заряд?а ?сер ететін к?ш 4Дж ж?мыс ат?арады.заряд неге те??2. Егер 4м/с жылдамды?пен ?оз?алатын массасы 10кг дене то?та?ан?а дейін 20м жол ж?рсе, ?йкеліс к?шін есептеп шы?ару керек?(g=10м/с²)

11-сынып

1.Массасы 9 кг дене ?ата?ды?ы 100Н/мсеріппеге бекітілген.тербелістерді? меншікті жиілігін  табу керек.

2.Айнымалы ток тізбегіндегі конденсаторды? заряды q=44•10  соswt за?ы бойынша ?згереді.Кернеу 220ВКонденсаторды? сыйымдылы?ы неге те??

          4-шарт аспаптар айту

Ыммен айтар ойынны? шартыменен,
?иналар ол «Т?сінші мені» деуменен
Шын ал?ыр озып шы?ар б?л сайыста
Жасыр?ан аспапты тауып ымдауменен

?р сыныптан бір о?ушы ?зіні? білген аспаптар атын айтады, ?ай топты? к?бірек айтуына ?арау, одан со?  берілген  4 тапсырманы? біреуін алып  аспапты ?нсіз ?имылмен сипаттап беру.

              5-шарт кім ж?йрік формулалар жарысы

4 топтан бір о?ушы та?та?а шы?ып  аты жазыл?ан физикалы? шаманы? формуласын, бірлігін  жазу ?айсы топ бірінші жазып болуына ?арау.

Кім ж?йрік б?л сайыста болады екен

Формуланы д?л тауып жазар екен

Формуламен есепті  шы?арамыз

Шешімін, бірлігін кім табар екен.

           6-шарт  «Кім ойшыл?»    — с?зж?мба? шешу

Бас ?атырар С?зж?мба?

Шешсе?  оны  ?ызы?-а?

Ой ?рісін арттырар

?зі сондай ?ажап-а?.

          7-шарт «Кім тап?ыш?»   — кубик ойыны

Ал ?анекей білімдерді сынайы?,

Орта?а сап біліммен шы?далайы?.

Белгілі п?ндерді та?дау ?шін,

Ортада кубикті айналдырайы?.

               8-шарт. «Кім к?шті?»     — еркін та?ырып

Со??ы шарт еркін та?ырып,

?нерді к?рсет та??алдырып.

Физиканы осылай ме?гереміз

?неріне ш?кірттерді?  кенелеміз!

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Физиканы ме?гере аламыз ба? »

Физиканы меңгере аламыз ба?

7-8-9-10-11 сыныптар аралығында өткерілетін көңілді тапқырлар сайысы.

Адамзат тарихында қай кезеңде болмасын ғұламалар ғылым мен білім мәселелеріне ерекше көңіл бөлген. Қазіргі ғаламдық заманда 50 елдің қатарына қосылу үшін білімнің аса қажет екенін Елбасы Н. Назарбаевта жолдауларында баса көрсетті. Қазақстан Республикасы өркениетті ел болу үшін ең бастысы білім. Білім- патриотизм негізі. Білімді болу жүйелі түрде үйренудің, оқығанды зердеге, миға тоқудың нәтижесі. Бүгінгі сайысымыздың ұраны:

Білекті бірді жығады,
Білімді мыңды жығады.

Ойын толық, айналған қатты ағысқа
Табылғандай танымда, жат дауыс та.
Біреу озып келеді қатарынан,
Біреу қалып жатады асығыста.
Ойын толық жатқандай асып, тасып,
Біреу мығым, біреулер шалыс басып.
Бұл ойыннан өтеді ғұлама ойлар,
Жеңсең де жеңілсең де қал ма жасып.

Құрметті Ұстаздар, сайысқа қатысушы үміткерлер 7-8-9-10-11сынып оқушылары. «физиканы меңгере аламыз ба?» атты білімділер сайысын бастауға рұқсат етіңіздер Барлығы 15 оқушы. «Батылдық- балалық шақта шыңдалады» десек баланы бала ететін тәрбие құралының бірі- ойын екендігі белгілі. Бүгінгі ойын аралас тапқырлар сайысына қош келдіңіздер!

Ендігі кезек әділқазылар алқасы. Сарапшылар: математика пәні мұғалімі метод бірлестік жетекшісі – Дарибаева Дамира,Өзін-өзі тану пәні мұғалімі психолог – Гүлсім Есболова Ахметқызы.

7-8сынып «Паскаль »тобы, 9- сынып «Ньютон» тобы, 10-сынып «Галлилей»тобы, 11-сынып «Архимед» тобы

Сайыстың кезеңдерімен таныстырып өтейік.

 1. «Кім тілгер ?» — сәлемдесу

 2. «Кім білгір?» — сұрақ-жауап

 3. «Кім зерек?» — есептер шешу

 4. «Кім айтқыш?» — аспаптар атын айту, бір тапсырма алып берілген аспапты үнсіз қимылмен сипаттап беру

 5. «Кім жүйрік?» — формула жазу

 6. «Кім ойшыл?» — сөзжұмбақ шешу

 7. «Кім тапқыш?» — кубик ойыны

пәнаралық сұрақ

8. «Кім күшті?» — еркін тақырып (ән, би, көрініс,айтыс, жұмбақ)1-шарт сәлемдесуде әр топтың топ басшысы өзінің тобын таныстырып сәлемдеседі.

Талаптың мініп тұлпарын
Келдіңіздер бүгін жарысқа
Танысып енді топтармен
Командалар сөз баста
Сәлемдесу салтымен
Сөз берелік әр топқа- деп

2-шарт- сұрақ –жауап оқушыларға викториналық сұрақтар беремін, ал әр топ бір-біріне 2 сұрақтан береді.

Қанеки,ойлан тап жылдам,
Тосырқап тағы сен тұрмай,
Келесі сайыс шарты бұл
Жауап бер, айтшы «кім жылдам?»

Викториналық сұрақтар: 1.Адамның шашын, қасын, мұртын қырау шалатыны неліктен ?Жауап: Тыныс алғанда шыққан бу суық нәрсемен кездескенде конденсацияланады.

2.Найзағай жарқылы көрінгеннен кейін біраздан соң ғана күннің күркірегені естіледі. Неліктен?Жауап: Найзағайдың ( жарықтың ) таралу жылдамдығы С=3·10 м/с, дыбыстың таралу жылдамдығы U=340 м/с, сондықтан Күннің күркіреуін соңынан естиміз 3. Судан шыққанда жануарлар сілкінеді . Олардың судан сілкініп құрғатылуы физиканың қай заңына негізделген ?Жауап: Инерция

4.Кім барлық тілде сөйлейді? (жангырык)

5.Теңізде қандай тастар табылмайды? (құрғақ)

6.Елеуішпен су әкелуге бола ма? (болады, қар мен мұзды)

7.Стакандағы суды ішіп қойса ішінде не қалады? (ауа, бу)

8. Ашық ыдыстағы су неге азаяды? (буланады)

9.Неліктен су отты сөндіреді? (су ауа жібермейді, от ауасыз жанбайды)

10.Жаңғырық қайдан пайда болады? (дыбыстың шағылуынан)

 1. Кемпірқосақ дегеніміз не? (жарықтың 7 түске жіктелуі, жаңбыр тамшысы призма рөлін атқарады)

 2. Ет, балық, банкілерді тұздау қандай құбылысқа негізделген?(диффузия)

 3. Жарықтың соңы қай жерде аяқталады?(көлеңке басталған жерде)

 4. Атмосфералық қысымды немен өлшейді?(барометр)

 5. Ұшақтың ұшу биіктігін немен өлшейді? (альтиметр)

 6. Электр сымдарында отырған құстарды неге ток ұрмайды?(екі аяғы сымда болғандықтан, ток өтіп кетеді)

 7. Күндіз теңіз желі қай бағытта соғады? Неге? (теңізден құрлыққа, судың жылу сыйымдылығы жоғары, аз қызады; ал жер тез қызып, бетінің ауа тығыздығы азаяды)

 8. Автобус кілт тоқтағанда қандай қозғалысқа түсесің? Неге? (еңкейеміз, инерция құбылысына байланысты

 9. Кемпірқосақ қалай пайда болады? (жаңбыр тамшысы призма рөлін атқарып, күннен келетін ақ жарықты7спектрге жіктейді)

 10. Неліктен құрылыста қуыс материалдарды пайдаланады? (ауа жылуды сақтайды)

 11. И.Ньютонның тартылыс заңын ашуына не себеп болды? (алма)

 12. Піскен жұмыртқа мен шикі жұмыртқаны қалай ажыратамыз? (суға саламыз, тығыздығына қарай батады)

 13. Сұйықтың тығыздығын немен өлшейміз? (ареометр)

 14. Атмосфералық қысымнан жоғары немесе төмен қысымды немен өлшейді? (манометр)

 15. Сұйық отын таситын автоцистерналы машинаның корпусына темір шынжырлар орнатылады, олардың ұшы жерге тиіп жүреді. Неге? (сұйық қозғалып шайқалғанда электрленеді, өрт шықпас үшін шынжыр жерменбайланысу арқылы өткізгіш қызметін атқарады)

 16. Түнде теңіз желі қай бағытта соғады? Неліктен? (құрылықтан теңізге, су күндіз біраз жылуды қабылдап бетіндегі ауа жеңіл болады, ал жер тез суиды)

 17. Автобус кілт қозғалғанда қандай қозғалысқа түсесің? (шалқаямыз, инерция құбылысына байланысты)

 18. Тежелудің физикалық негізі неде? ( сырғанау үйкелісінде)

 19. Үлкен және кішірек екі шелекке толтырып су құйсаң, оның қайсысы инертті болады?

(үлкен шелектегі судың мөлшері артық, демек үлкен шелектегі заттың массасы да артық болады.

30.Жылдамдықты өлшеуге арналған прибор (спидометр)

3-шарт есептер шешу

Есептер сыры –қиын-ақ,
Тез,тап, ойлан жылдамдап.
Шешуін тапсаң ойланып,
Есептер деген-қызық-ақ

Есеп 7-8 сынып

1.Ыдысқа асал құйылған. Ыдыстың ауырлық күші 48Н. Ыдыс ауданы 0,008.Ыдыстың қысымын табу керек

2.Өткізгіш ұштарына 10В кернеу қойылғанда 5Дж жұмыс орындайды.

Өткізгіштен өткен заряд мөлшері неге тең?

9-сынып

1.4Н күштің әсерінен серіппе 0,02 м-ге ұзарады.Серіппенің қатаңдығы неге тең?

2. 4м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы 3 кг дененің кинетикалық энергиясы неге тең?

10-сынып

1.q электр зарядын потенциялдар айырымы 8В болатын нүктелер арсынан алып өткенде ,электр өрісі тарапынан зарядқа әсер ететін күш 4Дж жұмыс атқарады.заряд неге тең?2. Егер 4м/с жылдамдықпен қозғалатын массасы 10кг дене тоқтағанға дейін 20м жол жүрсе , үйкеліс күшін есептеп шығару керек?(g=10м/с²)

11-сынып

1.Массасы 9 кг дене қатаңдығы 100Н/мсеріппеге бекітілген.тербелістердің меншікті жиілігін табу керек.

2.Айнымалы ток тізбегіндегі конденсатордың заряды q=44•10 соst заңы бойынша өзгереді.Кернеу 220ВКонденсатордың сыйымдылығы неге тең?4-шарт аспаптар айту

Ыммен айтар ойынның шартыменен,
Қиналар ол «Түсінші мені» деуменен
Шын алғыр озып шығар бұл сайыста
Жасырған аспапты тауып ымдауменен

Әр сыныптан бір оқушы өзінің білген аспаптар атын айтады, қай топтың көбірек айтуына қарау, одан соң берілген 4 тапсырманың біреуін алып аспапты үнсіз қимылмен сипаттап беру.

5-шарт кім жүйрік формулалар жарысы

4 топтан бір оқушы тақтаға шығып аты жазылған физикалық шаманың формуласын, бірлігін жазу қайсы топ бірінші жазып болуына қарау.

Кім жүйрік бұл сайыста болады екен

Формуланы дәл тауып жазар екен

Формуламен есепті шығарамыз

Шешімін , бірлігін кім табар екен.

6-шарт «Кім ойшыл?» — сөзжұмбақ шешу

Бас қатырар Сөзжұмбақ

Шешсең оны қызық-ақ

Ой өрісін арттырар

Өзі сондай ғажап-ақ.7-шарт «Кім тапқыш?» — кубик ойыны

Ал қанекей білімдерді сынайық,

Ортаға сап біліммен шыңдалайық.

Белгілі пәндерді таңдау үшін,

Ортада кубикті айналдырайық.

8-шарт. «Кім күшті?» — еркін тақырып

Соңғы шарт еркін тақырып,

Өнерді көрсет таңқалдырып.

Физиканы осылай меңгереміз

Өнеріне шәкірттердің кенелеміз!Имантау орта мектебі

«Физиканы меңгере аламыз ба?»

Көңілді тапқырлар сайысы.

7-8-9-10-11 сыныптар.

Мұғалім: Қанатова Бағила Елсүйерқызы.2012-2013 оқу жылы
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физика

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 9 класс

Скачать
Физиканы ме?гере аламыз ба?

Автор: Канатова Багила Елсуеровна

Дата: 08.05.2015

Номер свидетельства: 209196


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства