kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Т?рбие са?аты: "Маманды?ты? б?рі жа?сы"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Т?рбие са?аты Та?ырыбы: «Маманды?ты? б?рі жа?сы»

Ма?саты: о?ушыларды? ойлау ?абілеттерін дамыта отырып, болаша? маманды??а байланысты ??ымдарын тере?детіп, ?ызы?ушылы?тарын арттыру. Ж?мысты? мазм?нымен, ма?ынасымен айры?шаланатын маманды? ?лемін? т?рлілігі туралы т?сінік ?алыптастыру.

О?ушыларды? бойына жа?сы ?асиеттерді сі?іру, маманды? та?да білуге, е?бекс?йгіштікке т?рбиелеу.

         К?рнекілік: маманды? туралы суреттер, маманды? аттары жазыл?ан карточка, слайд к?рсету.

         Жоспары:

1.     Кіріспе. С?ра? – жауап.

2.     О?ушыларды? ?деби монтажы.

3.     «Мені? ата-анамны? маманды?ы» (о?ушылар шы?армашылы?ы)

4.     Ойын:  «Кім жылдам?»

5.     Ойын: «?ай маманды? иесі?»

Барысы. «?дептілік белгісі, иіліп с?лем бергені?» ?она?тармен амандасу.

М??алім: Балалар, б?гін біз маманды? туралы ??гімелесеміз. Айты?даршы, маман дегеніміз не? Белгілі бір маманды? иесі болу ?шін не істеу керек?

М??алім:- Ендеше ?р?айсымыз ?з ?ала?ан маманды?ымызды айтайы?.

1 – о?ушы: Маманды? дегеніміз – адамны? е?бек ?ызметіні? т?рі.

Маманды? та?дау да мектеп ?абыр?асынан басталады. Сонды?тан б?гін ?зіміз ?ала?ан маманды? туралы ?з ойымызды айтамыз.

?смепаз болма ?рнеге

?нерпаз болса? ар?алан

Сен де бір кірпіш д?ниеге

Кетігін тапта бар ?алан,

деп ?мірден ?з орнын тауып, елімізге ?ажетті к?сіп иесі болу б?рімізді? арманымыз.

Бізді? та?дауымыз да ?рт?рлі. Біреуі? ерте? а?ын, екінші? инженер, ?шінші? ??рылысшы боласы?. Жаман маманды? жо?. Маманды?ты? б?рі жа?сы.

М??алім: Ал, балалар, кім маманды? пен е?бек туралы ма?ал – м?телдер біледі?

Е?бек т?бі - береке.

Е?бек т?бі - зейнет.

Ерінбей е?бек етсе? – еріні? ас?а тиеді, Ерініп ілбіп кетсе? – иегі? тас?а тиеді.

Біліп істеген ма?сатына тез жетеді.

Сайф Сарайи

Е?бегі азды? ?нбегі аз.

?станы? бізі с?йкімді,

          Жа?сыны? с?зі с?йкімді.

 ?станы? ?рісі к?рігінен т?сіне дейін.

Алтын менен к?місті

Зергер ?шін жарат?ан.

Ар?ар менен ??лжаны

Мерген ?шін жарат?ан.

Шеберді? инесі де алтын,

Со??ан к?ймесі де алтын.

Шеберді сауса?ы асырайды.

Еріншекті? ерте?і бітпес.

Жат?ан?а жан жуымас,

Жал?ау?а мал ??ралмас.

??с ?онба?ан к?л жетім,

Ел ?онба?ан жер жетім.

Е?бексіз ?мір жо?,

Ауырсыз же?іл жо?.

?ойшыны тая?ы асырайды,

?ас?ырды ая?ы асырайды.

Атан т?йе ж?к астында ?артаяр.

Т?йір нан – тамшы тер.

 Сен істі с?йсе?, іс са?ан бас иеді.

 Е?бек ?ылмай ер о?бас,

Бірлік ?ылмай ел о?бас.

К?н шы??ан со? суар?ан суды

К?н ж?тады,

К?н бат?ан со? суар?ан суды

Жер ж?тады.

Бір тал кессе?, он тал ек.

Мал семіз болса, т?л егіз.

          Жер семіз болса, д?н егіз.

Е?бексіз ?мір – с?нген к?мір.

Жер ??тты болса,

Мал с?тті болады.

?ыста малы?ды ба?,

Жазда ш?бі?ді шап.

?олы ?имылда?ан адам?а

Кедейлік жо?.

Ая?ы ?имылда?ан адам?а

Алысты? жо?.

 Ди?ан жерді анасындай с?йеді,

Жер ди?анын баласындай с?йеді.

 Жылай-жылай ары? ?азса?,

К?ле-к?ле су ішерсі?.

Ерте шы?са? алды?нан к?н шы?ады,

Кеш шы?са? алды?нан т?н шы?ады.

Еге білсе?, егін тас?а да шы?ады.

Егіншіні кетпенні? ж?зі асырайды.

Т?лпар шаба жетіледі,

С???ар ?ша жетіледі.

Е?бекті? к?зін тап?ан,

Байлы?ты? ?зін табады.

 Жерге еткен жа?сылы? жерде ?алмайды.

Ерді? атын е?бек шы?арады.

Е?бек ерлікке жеткізер,

Ерлік елдікке жеткізер.

Ба?ыт кілті е?бекте.

Жер к??ді жа?сы к?реді,

Ат жемді жа?сы к?реді.

К?п е?бегі к??ілді.

Бір кісі ?аз?ан ??ды?тан мы? кісі су ішеді.

Отыр?ан жерден отын кескен.

С?йіп істеген іс шаршатпайды.

Ж?мысы жемістіні? - ?мірі келісті.

Егін піспей, ?ам сайла.

Жігітті? ж?мса?ан к?шін с?рама,

Бітірген ісін с?ра.

Жа?сы ж?мыс – жан?а тыныс.

 Е?бек - ширатады,

?мір с?йретеді.

Е?кейгенні? е?сесін е?бек к?тереді.

Е?сесі ?айтадан е?бек - игі.

Е?бек патшалы?ты асырайды.

Е?бек ша?ар т?зетеді,

Е?бексіздік оны ж?детеді.

Е?бек ?мірді ажарлайды.

Тере? ??ды?ты? суы т?тті.

?ой семізі ?ойшыдан.

Жа?сы бастама – істі? жартысы.

Мал ба??андікі,

Жер жырт?андікі.

Ма?таны? атасы - жер, атасы – су.

Е?бегі жан?анны? то?тысы егіз туады.

К?ктемде жерге т?скен бір д?н,

К?зді к?ні мы? д?н болады.

Жер байлы?ты? к?зі,

Е?беккер иесіні? ?зі.

Су - ырысты? к?зі,

Е?бек кірісті? к?зі.

Малды ба?а білмеген пайданы таба білмейді.

?олыма ж?мыс бергені? – жаныма тыныс бергені?.

К?ндіз ?ойын к?терсі?, кешке ж?нін т?терсі?.

Тігіншіні инесі асырайды.

Ерінбей е?бек етсе? – еріні? ас?а тиеді,

Ерініп ілбіп кетсе? – иегі? тас?а тиеді.

?ора? о?ды болса, ?ойы? ?онды болар.

Ащы е?бектен т?тті нан.

Тары болса, тауы? табылады.

Жаман іс жо?, жаман ісші бар.

Ал енді е?бек пен маманды?ты? айырмашылы?ы неде деп ойлайсы?дар?

2 – о?ушы: Е?бек – адамны? ?ызметі материалды? ж?не рухани жа?дайын ??ру?а ба?ыттал?ан. Е?бек ?р?ашан ма?сатты, я?ни ?рдайым н?тижелі болу керек.

3 – о?ушы: Ал маманды? – е?бек ?ызметн? т?рі, ол арнайы біліктілік пен білімділкті талап етеді.

4 – о?ушы: Маманды? латын тілінен аудар?анда ресми к?рестілген іс. Маманды? иесі олу ?шін ?дейі о?у керек.

М??алім: Сонымен балалар, белгілі бір маманды? иесі болу ?шін арнайы о?у керек екен.

-         Балалар, енді та?та?а назар аударамыз!

Маманды?

Е?бек ?ызметі

Ой е?бегі                                               Дене е?бегі

А?ын     ?стаз    д?рігер                      ??рылысшы   шахтер    ?ста

-         Балалар, сендер ?андай к?лік т?рлерін білесі?дер?

-         Машина, ?ша?, кеме, мотоцикл, велосипед, т.б.

-         Ал ?андай сусын т?рлерін білесі?дер?

-         Шай, какао, с?т, айран, ?ымыз, кофе, шырын, т.б.

-         ?андай маманды? т?рлерін білесі?дер?

    -    М??алім, кітапхнашы, аспаз, есепші, с?улетші, зергер, д?рігер, шахтер, загер, тігінші, т.б.

-         Балалар, сендер ?андай маманды?ты?тарды к?бірек естисі?дер?

-         М??алім, кітапхнашы, аспаз, есепші, с?улетші, зергер, д?рігер, шахтер, загер, тігінші, т.б.

Ал енді, балалар, ?азір «Маманды?ты? б?рі жа?сы» деген ойын ойнаймыз. ?азір мен сіздерге маманды?тар жазыл?ан карточкаларды ?лестіріп беремін. Ал сендер сол маманды? туралы  білетін ?ле?, та?па?ты айтып бері?дер.

Д?рігер:

А? халатты киемін,

Аппа? болып ж?ремін.

Аппа? болып ж?ргенді,

?зім жа?сы с?йемін.

«Д?рігермін» мен деймін,

К?рі ?жемді емдеймін.

«К?п – к?п ішіп д?ріні,

К?рілікті же?» деймін.

Д?рігер: Мен д?рігер боламын

               ?лкенні? де баланы?

                ?инал?анда ?асына

                Бірінші боп барамын

?ш?ыш: Ар- намысын са?та?ан

                 Ж?ректе сыр жатта?ан

                 Жан т?німен са?та?ан

                 ?ш?ыш бол?ым келеді

Инженер: Мен инженер боламын

                  Жерден алтын табамын

                  Жолын ?у?ан ?йгілі

                  Академик а?аны?

 А?ын:      Ал мен а?ын боламын

                 Сусылда?ан ?аламым

                 Адамдарды? ж?регін

                 Жырмен жаулап аламын

 Аграном: Нан беремін барша?а

                 Жер маманы болам мен

                 Барып ж?рмін ба?ша?а

                Аграном а?аммен

М??алім: Мен ?лкейіп ?сіп толамын

                Сонда ?зімізді? осы ауылды?

                Б?бектерін о?ытып ?йретіп

                М??алима боламын

4. Ойын:  «Кім жылдам?»

?стел ?стіне т?рлі маманды? иелеріне ?ажет ??ралдарды ?ойып, екі баланы шы?арамын, ойын шартын т?сіндіремін. Екі бала екі т?рлі маманды? иесіне ?ажет ??ралдарды екі ?стелге б?ліп жинайды (шаштараз-аспаз, м??алім-д?рігер).

5. Ойын: «?ай маманды? иесі?»

- Тара?ы бар ?олында,

Кімді айттым ойымда? (шаштараз)

- ?ала?ы бар ?олында,

Кімді айттым ойымда? (??рылысшы)

- Ожауы бар ?олында,

Кімді айттым ойымда? (Аспаз)

- К?регі бар ?олында,

Кімді айттым ойымда? (Ди?ан)

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Т?рбие са?аты: "Маманды?ты? б?рі жа?сы" »


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Дошкольное образование

Категория: Уроки

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Т?рбие са?аты: "Маманды?ты? б?рі жа?сы"

Автор: Булкебаева Макпал Талпановна

Дата: 01.11.2015

Номер свидетельства: 246627


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства