kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Кіріктірілген ойын-сауы?:"Не??ашан??айда?"

Нажмите, чтобы узнать подробности

 

?скемен ?аласы ?кімдігіні?“№100 Балаба?ша – б?бекжайы” КМ?К

Жылды? ?орытынды  ойын- сауы?.

(№ 3 “Балд?урен “ естиярлар тобы. )

 Т?рбиешілер:  Толыкова Ардак Кенесхановна,Ауганбаева Шинар Ромашевна

?скемен 2013ж

Жоба?а ?атысушылар: №3 естиярлар топ балалары

      I топ                                             IIтоп 

?арлы?аштар                               Ж?лдыздар

Жобаны? жоспары.

Білім беру саласы:  1.?леуметтік орта                                         

                                    2.Шы?армашылы?

                                    3.Таным

 О?у іс-?рекетіні? т?рі: 1.Айнамен таныстыру,                   

                                          экология.

                    2. К?ркем ?дебиет.

                   3.?н-к?й.

                   4. Математика

                         

 • “Не? ?ашан? ?айда? “

 

Ма?саты:  1.К?ктем  мезгілі жайлы білімдерін                 

                     ке?ейту.

         2. Балалар?а ?р т?рлі тапсырмалар бере отырып, оларды? ойлау ?абілеттерін, с?здік ?орын, белсенділігін, ?иялын дамыту.Т?тенше жа?дай байланысты суреттерді ?арастырып, ?андай т?тенше жа?дай ж?не ?андай ?ауіпсіз ережелерін са?тау керектігін айту?а ынталандыру.Ойын ар?ылы ойлау ?абілеттерін арттыру.

 

3. ?йымшылды??а, татулы??а, таби?атты аялай білуге т?рбиелеу. Досты?, ынтыма?тасты?, адамгершілік ?асиеттерге баулу.

?дісі: С?ра?-жауап, ??гімелесу, ой ?оз?ау.

К?рнекілік:Слайд,зырылдауы?,мольберт,кемпір?оса?, музыкалы? барабан, си?ырлы дорбалар.

 

 ?рекет   кезе?дері

Т?рбиешіні? іс-?рекеті

Балаларды? іс-?рекеттері

Сезімін ояту , ынталандыру.

?йымдастыру ізденіс.

Рефлексия

??рметті ?она?тар !

К?птен к?ткен ?орытынды сайысымыз да келіп жетті. Олай болса осы с?тке жарып шы??ан топтарды орта?а ша?ырайы?!

?ош келіпсіздер!

Ойыншы?тарды бастамас б?рын бір-бірімізге деген жа?сы  тілектерден бастаса? ?айтеді.

-Жарайсы?дар, балалар!

Олай болса ?ане ойын орындарынажай?асайы?.Ойын шартымен таныстырып ?тейін. ?ай топ с?ра??а бірінші дайын болады, сол топта?ы бала бірінші ойыншы?ты басу керек. С?ра??а д?рыс жауап берген топ?а си?ырлы дорба беріледі. Ойын со?ында дорбаларын санаймыз. ?ай топта си?ырлы дорба к?п болса, сол топ же?еді деп есептеледі. Егер с?ра??а 1 топ жауап бере алмаса, 2 топ жауап жауап бере алады.

--Сендер дайынсы?дар ма?

Олай болса мына си?ырлы зырылдауы?ты? бірінші с?ра?ына назар аударайы?.

-1-ші тапсырма

«Жыл мезгілдері»

-?азір ?ай жыл мезгілі, ?ай ай?

-К?ктем мезгіліні? таби?ат ерекшілігін атап ?ті?дер?

Жарайсы?дар, балалар!

Келесі тапсырма?а назар аударайы?.

II  тапсырма

“Ж?мба?тар”.

1.Жар? етсе сабау ?амшы,н?серлетіп жауар тамшы.

Ол не?

2.Алдымда ?р т?рінен жібек жіпті? аспан?а ?шекейлеп кесте тіктеме.

-Д?рыс айтасы?дар.

-Кемпір?оса? ?ай кезде пайда болады?

Неше т?сі бар ж?не ?андай?

Ойын: «Кемпір?оса?»

Ма?саты: Т?стерді д?рыс орналастыру?а ?йрету. Ойлау ?абілеттерін дамыту.

Досты??а т?рбиелеу.

-Жарайсы?дар, балалар!

Бізге келесі тапсырма к?тіп т?р?ан сия?ты.

III тапсырма.

«Не арты?»

?ане экран?а назар аударайы?.

 1. Тазалы? б?йымдарымен 1 са?атты? суреті шы?ады.

-Тазалы? б?йымдары не ?шін ?ажет?

Тазалы??а байланысты ?андай ма?ал-м?телдер білесі?дер?

1.?й жануармен 1 дала  жануарыны? суреті шы?ады.

-?й жануарлары  бізге не ?шін ?ажет?

-С?ттен ?андай та?амдар жасау?а  болады?

3.??старды? ж?не 1 ?ша?ты? суреті шы?ады.

-??састы?ы неде?

-Ал б?ларды? ??састы?ы бар ма?

-Жарайсы?дар , балалар!

Ал енді бойымызды сергітіп алса? ?айтеді.

Сергіту с?ті.

Та?ырыбы: «?шты-?шты»

Ма?саты: Балаларды ептілікке, шапша? ойлау?а ?йрету ойлау ?абілеттерін дамыту. Досты??а т?рбиелеу.

IV тапсырма.

«Т?тенше жа?дайлар.»

Балалар экран?а назар аударады.

-Балалар не к?ріп т?рсы?дар?

М?ндай жа?дайларды бір с?збен ?алай айтамыз?

-М?ндай жа?дайларда бізде не дайын болу керек?

-Жарайсы?дар, олай болса «Кім жылдам?» Ойыны? ойнаса?  ?айтеді?

Ма?саты: Т?тенше жа?дайларда ?ажетті заттарды білу. Тілдерін дамыту. ?йымшылды??а т?рбиелеу.

-Жарайсы?дар!

?ауіпсіз ережелерін білесі?дер екен. Біра? б?л ?мірде б?л жа?дайлар еш?ашан болмай татулы?та, досты?та, бірлікте ?мір с?рейік.

?н: «Дос болайы? б?ріміз.»

 1. ?р?ашан дос біргеміз

Ажырамас іргеміз

Ілгері ж?рі?дер

Досты? жырын білі?дер.

?айырмасы:

Дос болайы? б?ріміз

Жарасып т?р ?німіз

Тынышты?ты са?таймыз

Атсын к?ліп та?ымыз.

2.?айраттанып, ?арышта

      Озып шы??ан жарыста

             Батыл жас, жас ?лан

            Сам?а биік, алыс?а

            Ж?ллдыздар?а ?арыш?а

            Бойда к?ш тасы?ан.

-Осымен бізді? ойынымыз со?ына жеткен сия?ты. ?ане ?р топты? си?ырлы дорбасын санап к?рейік. Б?гінгі ойынымызда бізде досты? же?ді. Жарайсы?дар, балалар!  

-Сендерге ойын ?нады ма?

?уенмен екі топ орта?а шы?ады.

 I топ      ?арлы?аштар                                     

 IIтоп     ж?лдыздар

Екі топ бір-біріне ?арама-?арсы т?рып, тілектер айтады.

Ойынымыз с?тті болсын.

-А? жол тілеймін.

-Тынышты? болсын.

-Деніміз сау болсын.

-Балаба?шамыз к?ркейсін.

-Аспанымыз ашы? болсын.

-К?німіз жар?ырасын.

-Бейбітшілік болсын.

-?р?ашан дос болайы?.

-Ауырмайы?.

-Б?гінгі ойынымыз ?ызы?ты болсын.

-Ба?ытты болайы?.                     И?, дайынбыз.

?азір к?ктем мезгілі, с?уір айы.

К?ктем мезгілінде

 1. ??стар жылы жа?тан ?шып келеді.
 2.  А?аштар б?ршік атады.
 3. Жапыра? шы?ады.
 4. Е? ал?аш?ы б?йшешек г?лі шы?ады.
 5. Аю оянады.
 6. ?ар ериді.
 7. Жа?быр жауады.
 8. Ш?п шы?ады
 9. К?н ?зарады.

Ол- найза?ай.

Ол- кемпір?оса?.

Кемпір?оса? жа?быр жауып бол?аннан кейін пайда болады.

7 т?сі бар.

С?ра??а жауап берген топта?ы балалар кемпір?оса?  ??растырады.

Бірінші ?ызыл

Екінші то?сары

?шінші сары

Т?ртінші жасыл

Бесінші ашы? к?к

Алтыншы к?к

Жетінші сия к?к

Сабын, тіс тазалайтын паста,с?лгі,

ол тазалы?  б?йымдары. Ал са?ат –ол к?нделікті ?ажетті ??рал са?ат?а ?арап уа?ытты білеміз.

?олымызды ?немі сабындап жуу керек, ?йткені ?олымызда микробтар бар.

-Тіс тазалайтын пастасы м тісіміз ауырмау ?шін к?нделікті 2 уа?ыт тазалауымыз керек.

-Тазалы?- денсаулы? кепілі.

- Дені сауды? ,жаны сау.

Жыл?ы, ?ой, сиыр б?лар ?й жануарлары.Адамдарды? ?асында ?мір с?реді, ал ?ас?ыр жырт?ыш а?.Орман, тау арасында ?мір с?реді.

?йткені сиыр с?т береді, ?ой ж?нін береді, жыл?ы ?ымыз береді.

??рт,ірімшік, айран, с?збе.

?арлы?аш, ?ар?а, тор?ай дала ??стары, ал ?ша?  ауа к?лігі, ?анатын ?оз?ай алмайды, ол темірден жасал?ан.

-И? бар.Олар ?шады.

Балалар сергітуге белсене ?атысады.Балалар ?имыл жасап бойларын сергітеді.

Жер сілкінісі.

Жер сілкінісі бол?анда  ?стел астына ты?ылу керек. Терезені? ?асына бару?а болмайды. Бізді? топта ?й, ?олшатыр белгісіні? астына ты?ылу?а болады.

?рт.

?рт бол?ан жа?дайда бетпердені жауып, тізерлеп шы?у керек.

Су тас?ыны.

Су тас?ыны кезінде ?ауіпсіз жерге тынышты? са?тап кету керек. Апайлар ??т?арушылар?а ?о?ырау шалады.

Т?тенше жа?дайлар.

Дорба дайын болу керек.

Екі топ жарысып кезекпен ?ажетті заттарды айтады.

Мысалы: Фонарик, д?рі-д?рмек, су, тама?, жылы киім, ыс?ырауы?, радио, бойт?мар т.б.

?те ?нады.

Балаларды? жауаптары.

К?тетін н?тиже

 

 1.  Бала осы не бас?а іс-?рекетті жасайды.

       Берілген тапсырмаларды орындай алады.

              ?з ойларын айтады.

 1.   Бала не істейтінін т?сінді.

        ?зіні? ж?не бас?аларды? іс-?рекетін ба?алайды.

 1.  Бала ?зіні? білетінін ?олданады.

       ??рдастарымен бірге т?ра?ты ойын бірлестіктеріне танымды? та?ырыптарда   

       ??гімелеседі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр содержимого документа
«Кіріктірілген ойын-сауы?:"Не??ашан??айда?" »


Өскемен қаласы әкімдігінің

“№100 Балабақша – бөбекжайы” КМҚК


Жылдық қорытынды ойын- сауық.


(№ 3 “Балдәурен “ естиярлар тобы. )
Тәрбиешілер:

Толыкова Ардак Кенесхановна

Ауганбаева Шинар РомашевнаӨскемен 2013ж


Жобаға қатысушылар: №3 естиярлар топ балалары

I топ IIтоп

Қарлығаштар ЖұлдыздарЖобаның жоспары.

Білім беру саласы: 1.Әлеуметтік орта

2.Шығармашылық

3.Таным

Оқу іс-әрекетінің түрі: 1.Айнамен таныстыру,

экология.

2. Көркем әдебиет.

3.Ән-күй.

4. Математика

Тақырыбы: “Не? Қашан? Қайда? “Мақсаты: 1.Көктем мезгілі жайлы білімдерін

кеңейту.

2. Балаларға әр түрлі тапсырмалар бере отырып, олардың ойлау қабілеттерін, сөздік қорын, белсенділігін, қиялын дамыту.Төтенше жағдай байланысты суреттерді қарастырып, қандай төтенше жағдай және қандай қауіпсіз ережелерін сақтау керектігін айтуға ынталандыру.Ойын арқылы ойлау қабілеттерін арттыру.3. Ұйымшылдыққа, татулыққа, табиғатты аялай білуге тәрбиелеу. Достық, ынтымақтастық, адамгершілік қасиеттерге баулу.

Әдісі: Сұрақ-жауап, әңгімелесу, ой қозғау.

Көрнекілік:Слайд,зырылдауық,мольберт,кемпірқосақ, музыкалық барабан, сиқырлы дорбалар.


Әрекет кезеңдері

Тәрбиешінің іс-әрекеті

Балалардың іс-әрекеттері

Сезімін ояту , ынталандыру.


Ұйымдастыру ізденіс.


Рефлексия


Құрметті қонақтар !

Көптен күткен қорытынды сайысымыз да келіп жетті. Олай болса осы сәтке жарып шыққан топтарды ортаға шақырайық!

Қош келіпсіздер!

Ойыншықтарды бастамас бұрын бір-бірімізге деген жақсы тілектерден бастасақ қайтеді.-Жарайсыңдар, балалар!

Олай болса қане ойын орындарынажайғасайық.Ойын шартымен таныстырып өтейін. Қай топ сұраққа бірінші дайын болады, сол топтағы бала бірінші ойыншықты басу керек. Сұраққа дұрыс жауап берген топқа сиқырлы дорба беріледі. Ойын соңында дорбаларын санаймыз. Қай топта сиқырлы дорба көп болса, сол топ жеңеді деп есептеледі. Егер сұраққа 1 топ жауап бере алмаса, 2 топ жауап жауап бере алады.

--Сендер дайынсыңдар ма?

Олай болса мына сиқырлы зырылдауықтың бірінші сұрағына назар аударайық.


-1-ші тапсырма

«Жыл мезгілдері»

-Қазір қай жыл мезгілі, қай ай?


-Көктем мезгілінің табиғат ерекшілігін атап өтіңдер?
Жарайсыңдар, балалар!

Келесі тапсырмаға назар аударайық.II тапсырма

“Жұмбақтар”.

1.Жарқ етсе сабау қамшы,нөсерлетіп жауар тамшы.

Ол не?2.Алдымда әр түрінен жібек жіптің аспанға әшекейлеп кесте тіктеме.

-Дұрыс айтасыңдар.

-Кемпірқосақ қай кезде пайда болады?


Неше түсі бар және қандай?Ойын: «Кемпірқосақ»

Мақсаты: Түстерді дұрыс орналастыруға үйрету. Ойлау қабілеттерін дамыту.

Достыққа тәрбиелеу.


-Жарайсыңдар, балалар!

Бізге келесі тапсырма күтіп тұрған сияқты.III тапсырма.

«Не артық»

Қане экранға назар аударайық.

 1. Тазалық бұйымдарымен 1 сағаттық суреті шығады.
-Тазалық бұйымдары не үшін қажет?Тазалыққа байланысты қандай мақал-мәтелдер білесіңдер? 1. Үй жануармен 1 дала жануарының суреті шығады.


-Үй жануарлары бізге не үшін қажет?


-Сүттен қандай тағамдар жасауға болады?


3.Құстардың және 1 ұшақтың суреті шығады.

-Ұқсастығы неде?-Ал бұлардың ұқсастығы бар ма?

-Жарайсыңдар , балалар!Ал енді бойымызды сергітіп алсақ қайтеді.
Сергіту сәті.

Тақырыбы: «Ұшты-ұшты»

Мақсаты: Балаларды ептілікке, шапшаң ойлауға үйрету ойлау қабілеттерін дамыту. Достыққа тәрбиелеу.IV тапсырма.

«Төтенше жағдайлар.»

Балалар экранға назар аударады.

-Балалар не көріп тұрсыңдар?

Мұндай жағдайларды бір сөзбен қалай айтамыз?-Мұндай жағдайларда бізде не дайын болу керек?
-Жарайсыңдар, олай болса «Кім жылдам?» Ойының ойнасақ қайтеді?

Мақсаты: Төтенше жағдайларда қажетті заттарды білу. Тілдерін дамыту. Ұйымшылдыққа тәрбиелеу.
-Жарайсыңдар!

Қауіпсіз ережелерін білесіңдер екен. Бірақ бұл өмірде бұл жағдайлар ешқашан болмай татулықта, достықта, бірлікте өмір сүрейік.


Ән: «Дос болайық бәріміз.»

 1. Әрқашан дос біргеміз

Ажырамас іргеміз

Ілгері жүріңдер

Достық жырын біліңдер.


Қайырмасы:

Дос болайық бәріміз

Жарасып тұр әніміз

Тыныштықты сақтаймыз

Атсын күліп таңымыз.


 1. Қайраттанып, қарышта

Озып шыққан жарыста

Батыл жас, жас ұлан

Самға биік, алысқа

Жұллдыздарға ғарышқа

Бойда күш тасыған.


-Осымен біздің ойынымыз соңына жеткен сияқты. Қане әр топтың сиқырлы дорбасын санап көрейік. Бүгінгі ойынымызда бізде достық жеңді. Жарайсыңдар, балалар!


-Сендерге ойын ұнады ма?


Әуенмен екі топ ортаға шығады.


I топ қарлығаштар

IIтоп жұлдыздар


Екі топ бір-біріне қарама-қарсы тұрып, тілектер айтады.

Ойынымыз сәтті болсын.

-Ақ жол тілеймін.

-Тыныштық болсын.

-Деніміз сау болсын.

-Балабақшамыз көркейсін.

-Аспанымыз ашық болсын.

-Күніміз жарқырасын.

-Бейбітшілік болсын.

-Әрқашан дос болайық.

-Ауырмайық.

-Бүгінгі ойынымыз қызықты болсын.

-Бақытты болайық.

Иә, дайынбыз.


Қазір көктем мезгілі, сәуір айы.


Көктем мезгілінде

 1. Құстар жылы жақтан ұшып келеді.

 2. Ағаштар бүршік атады.

 3. Жапырақ шығады.

 4. Ең алғашқы бәйшешек гүлі шығады.

 5. Аю оянады.

 6. Қар ериді.

 7. Жаңбыр жауады.

 8. Шөп шығады

 9. Күн ұзарады.Ол- найзағай.
Ол- кемпірқосақ.


Кемпірқосақ жаңбыр жауып болғаннан кейін пайда болады.


7 түсі бар.

Сұраққа жауап берген топтағы балалар кемпірқосақ құрастырады.

Бірінші қызыл

Екінші тоқсары

Үшінші сары

Төртінші жасыл

Бесінші ашық көк

Алтыншы көк

Жетінші сия көк
Сабын, тіс тазалайтын паста,сүлгі,

ол тазалық бұйымдары. Ал сағат –ол күнделікті қажетті құрал сағатқа қарап уақытты білеміз.


Қолымызды үнемі сабындап жуу керек, өйткені қолымызда микробтар бар.

-Тіс тазалайтын пастасы м тісіміз ауырмау үшін күнделікті 2 уақыт тазалауымыз керек.


-Тазалық- денсаулық кепілі.

- Дені саудың ,жаны сау.
Жылқы, қой, сиыр бұлар үй жануарлары.Адамдардың қасында өмір сүреді, ал қасқыр жыртқыш аң.Орман, тау арасында өмір сүреді.


Өйткені сиыр сүт береді, қой жүнін береді, жылқы қымыз береді.


Құрт,ірімшік, айран, сүзбе.Қарлығаш, қарға, торғай дала құстары, ал ұшақ ауа көлігі, қанатын қозғай алмайды, ол темірден жасалған.


-Иә бар.Олар ұшады.
Балалар сергітуге белсене қатысады.Балалар қимыл жасап бойларын сергітеді.
Жер сілкінісі.

Жер сілкінісі болғанда үстел астына тығылу керек. Терезенің қасына баруға болмайды. Біздің топта үй, қолшатыр белгісінің астына тығылуға болады.
Өрт.

Өрт болған жағдайда бетпердені жауып, тізерлеп шығу керек.


Су тасқыны.

Су тасқыны кезінде қауіпсіз жерге тыныштық сақтап кету керек. Апайлар құтқарушыларға қоңырау шалады.


Төтенше жағдайлар.
Дорба дайын болу керек.

Екі топ жарысып кезекпен қажетті заттарды айтады.


Мысалы: Фонарик, дәрі-дәрмек, су, тамақ, жылы киім, ысқырауық, радио, бойтұмар т.б.Өте ұнады.

Балалардың жауаптары.


Күтетін нәтиже


 1. Бала осы не басқа іс-әрекетті жасайды.

Берілген тапсырмаларды орындай алады.

Өз ойларын айтады.

 1. Бала не істейтінін түсінді.

Өзінің және басқалардың іс-әрекетін бағалайды.

 1. Бала өзінің білетінін қолданады.

Құрдастарымен бірге тұрақты ойын бірлестіктеріне танымдық тақырыптарда

әңгімелеседі.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Дошкольное образование

Категория: Уроки

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Кіріктірілген ойын-сауы?:"Не??ашан??айда?"

Автор: Толыкова Ардак Кенесхановна,Ауганбаева Шинар Ромашевна

Дата: 10.11.2014

Номер свидетельства: 129108

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства