kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?орша?ан д?ниемен таныстыру. Та?ырыбы: Байланыс ??ралдары.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Білім беру саласы: ?атынас. ?леуметтік сала.

Білім к?здері: ?орша?ан д?ниемен таныстыру.

Та?ырыбы: Байланыс ??ралдары.

Ма?саты: 1. Байланыс ?ызметі т?рлерімен таныстырып оларды? атауларын ме?герту.

2. Балаларды? жас шамасына ?арай компьютер туралы ?арапайым т?сінік беру, оны пайдалану ережелерімен таныстыру, баста?ан ісін ая?ына дейін ты??ылы?ты ая?тау?а, зейінді, шыдамды болу?а т?рбиелеу.

3. Адамдарды? пайдалы іс-?рекеттерін ба?алап, о?ан ??рметпен ?арау?а т?рбиелеу.

С?здік ж?мыс: байланысшы, хат тасушы, телеграмма ?абылдаушы, компьютер.

Іс-?рекет б?лімдері

Педагогті? іс-?рекеті

Балаларды? іс-?рекеті

Ынталандыру. Сезімді ояту

Балаларды ше?бер бойына т?р?ызып, т?мендегі ?ле? жолдарын айт?ызады:

Армысы?, асыл к?н!

Армысы?, к?к аспан!

Армысы?, жан досым!

Жылуыма жылу ?ос,

Міне, мені? ?олым.

Балалар бір-біріні? ?олын ?стап, жылу сезімдерін білдіреді.

Ізденістер. ?йымдастыру

1. Байланыс ??ралдары жайлы т?сінік беру:

- Телефон, факс, хат, ??тты?тау хаттары, с?лемдеме байланыс т?рлеріне жатады. Байланыс ?ызметіні? б?л атал?ан т?рлеріні? б?рі адамдарды? т?рмысына ?те ?ажет. Компьютер де байланыс ?ызметі т?рлеріні? ?атарына жатады. Компьютермен ?лемні? барлы? жерлерінен ?рт?рлі хабарлар алынады ж?не жіберіледі. ?азіргі кезде мектептер мен балаба?шалар да компьютермен толы? ?амтамасыз етілген.

Пошта - хат, телеграмма, а?ша, газет-журнал, с?лемдеме сия?ты заттарды бір жерден екінші жерге жеткізумен айналысатын мекеме. Б?л мекемеде байланыс ?ызметкерлері - хат, телеграмма, т.б. ?абылдаушы - операторлар, хат тасушылар ж?мыс істейді.

2. Сергіту с?тін ?ткізу.

Балалар?а та?ырып?а ?ызы?ушылы?пен жауап береді.

Компьютер, телефон сия?ты байланыс ??ралдары туралы білетіндерін айтады.

Біздер тату баламыз

Г?л-г?л жайнап аламыз.

Жатты?улар жасайы?,

Жа?сы сергіп ?аламыз.

?ле? мазм?нына ?арай ?имыл-?оз?алыстар жасайды.

3.

?ліппе - д?птермен ж?мыс.

Сурет бойынша

Суреттегі байланыс ??ралдарын

байланысататып, оларды? ат?аратын

??ралдарыны?

ж?мыстары ж?нінде ??гімелету.

ат?аратын

Мысалы:

?ызметін

Факс - фоток?шірмелерді

??гімелейді.

телефон желілері ар?ылы беру

??ралы.

С?лемдеме - пошта ар?ылы

жіберілген с?лем-сау?ат.

4. «Телефон» дидактикалы?

ойыны. Шарты: екі бала ойыншы?

телефон т?т?асымен бір-бірімен

Балалар бір-

с?йлеседі. Мысалы:

бірімен

- С?леметсі? бе, Алма?

ойыншы? телефон

- С?леметсі? бе, Аружан?

ар?ылы с?йлеседі.

- Ерте? мен анаммен

хайуанаттар багына барамын.

Сен бізбен барасы? ба?

С?ра?тар?а

- Анам р??сат берсе, барамын...

жауап береді, тапсырмаларды

5. Д?птердегі тапсырмаларды

орындайды.

орындату.

6. Саба?ты ?орытындылау.

?орытындылау

С?ра?тар мен тапсырмалар:

Балалар байланыс

?зін-?зі ба?алау

1. Байланыс ?ызметіні? т?рлерін ата

??ралдары мен оны?.

Компьютер байланыс ??ралына жата ма?

?ажеттілігін айтады.

3. С?лемдемемен не жіберуге болады?

4. ??тты?тау хаттарын кімдерге

ж?не не ?шін жазады?

К?тілетін н?тиже: байланыс ?ызмет т?рлерімен танысу.

Білуі тиіс: ?рбір байланыс ??ралдарыны? ?ызметін білу.

Т?сінігі: адамдарды? пайдалы іс-?рекетін ба?алау, олар?а ??рметпен ?арау.

К?рсете білуі: ?зіні? баста?ан ісін ая?ына дейін жеткізе алатынды?ын к?рсете білу.

Просмотр содержимого документа
«?орша?ан д?ниемен таныстыру. Та?ырыбы: Байланыс ??ралдары. »

Білім беру саласы: Қатынас. Әлеуметтік сала.

Білім көздері: Қоршаған дүниемен таныстыру.

Тақырыбы: Байланыс құралдары.

Мақсаты: 1. Байланыс қызметі түрлерімен таныстырып олардың атауларын меңгерту.

2. Балалардың жас шамасына қарай компьютер туралы қарапайым түсінік беру, оны пайдалану ережелерімен таныстыру, бастаған ісін аяғына дейін тыңғылықты аяқтауға, зейінді, шыдамды болуға тәрбиелеу.

3. Адамдардың пайдалы іс-әрекеттерін бағалап, оған құрметпен қарауға тәрбиелеу.

Сөздік жұмыс: байланысшы, хат тасушы, телеграмма қабылдаушы, компьютер.

Іс-әрекет бөлімдері

Педагогтің іс-әрекеті

Балалардың іс-әрекеті

Ынталандыру. Сезімді ояту

Балаларды шеңбер бойына тұрғызып, төмендегі өлең жолдарын айтқызады:

Армысың, асыл күн!

Армысың, көк аспан!

Армысың, жан досым!

Жылуыма жылу қос,

Міне, менің қолым.

Балалар бір-бірінің қолын ұстап, жылу сезімдерін білдіреді.

Ізденістер. Ұйымдастыру

1. Байланыс құралдары жайлы түсінік беру:

- Телефон, факс, хат, құттықтау хаттары, сәлемдеме байланыс түрлеріне жатады. Байланыс қызметінің бұл аталған түрлерінің бәрі адамдардың тұрмысына өте қажет. Компьютер де байланыс қызметі түрлерінің қатарына жатады. Компьютермен әлемнің барлық жерлерінен әртүрлі хабарлар алынады және жіберіледі. Қазіргі кезде мектептер мен балабақшалар да компьютермен толық қамтамасыз етілген.

Пошта - хат, телеграмма, ақша, газет-журнал, сәлемдеме сияқты заттарды бір жерден екінші жерге жеткізумен айналысатын мекеме. Бұл мекемеде байланыс қызметкерлері - хат, телеграмма, т.б. қабылдаушы - операторлар, хат тасушылар жұмыс істейді.

2. Сергіту сәтін өткізу.

Балаларға тақырыпқа қызығушылықпен жауап береді.

Компьютер, телефон сияқты байланыс құралдары туралы білетіндерін айтады.


Біздер тату баламыз

Гүл-гүл жайнап аламыз.

Жаттығулар жасайық,

Жақсы сергіп қаламыз.

Өлең мазмұнына қарай қимыл-қозғалыстар жасайды.


3. Әліппе - дәптермен жұмыс.

Сурет бойынша


Суреттегі байланыс құралдарын

байланыс


ататып, олардың атқаратын

құралдарының


жұмыстары жөнінде әңгімелету.

атқаратын


Мысалы:

қызметін


Факс - фотокөшірмелерді

әңгімелейді.


телефон желілері арқылы беруқұралы.Сәлемдеме - пошта арқылыжіберілген сәлем-сауқат.4. «Телефон» дидактикалықойыны. Шарты: екі бала ойыншықтелефон тұтқасымен бір-бірімен

Балалар бір-


сөйлеседі. Мысалы:

бірімен


- Сәлеметсің бе, Алма?

ойыншық телефон


- Сәлеметсің бе, Аружан?

арқылы сөйлеседі.


- Ертең мен анамменхайуанаттар багына барамын.Сен бізбен барасың ба?

Сұрақтарға


- Анам рұқсат берсе, барамын...

жауап береді, тапсырмаларды


5. Дәптердегі тапсырмаларды

орындайды.


орындату.6. Сабақты қорытындылау.


Қорытындылау

Сұрақтар мен тапсырмалар:

Балалар байланыс

Өзін-өзі бағалау

1. Байланыс қызметінің түрлерін ата

құралдары мен оның


2. Компьютер байланыс құралына жата ма?

қажеттілігін айтады.


3. Сәлемдемемен не жіберуге болады?4. Құттықтау хаттарын кімдергежәне не үшін жазады?


Күтілетін нәтиже: байланыс қызмет түрлерімен танысу.

Білуі тиіс: әрбір байланыс құралдарының қызметін білу.

Түсінігі: адамдардың пайдалы іс-әрекетін бағалау, оларға құрметпен қарау.

Көрсете білуі: өзінің бастаған ісін аяғына дейін жеткізе алатындығын көрсете білу.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Дошкольное образование

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 1 класс

Скачать
?орша?ан д?ниемен таныстыру. Та?ырыбы: Байланыс ??ралдары.

Автор: Амриева Гульмира Оралбековна

Дата: 11.01.2015

Номер свидетельства: 153444

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства