kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Мектеп жасына дейінгі балаларды? балаба?ша?а барлы? бейімделуі

Нажмите, чтобы узнать подробности

Мектеп жасына дейінгі балаларды?  балаба?ша?а барлы? бейімделуі

Балаба?ша?а бейімделу кезе?і бала мен ана?а аса ауыр тимеуі ?шін, баланы? да, оны? ата-анасыны? да балаба?шаны ?натуына к?мектесетін ?арапайым ережелерді басшылы??а ал?ан ж?н.

2 -3 жаста?ы балалар ?шін балаба?ша?а бейімделу к?рделі ??былыс. Бейімделу уа?ытында баланы? эмоциялы? жа?дайы к?п ?згеріске т?седі.

Сонды?тан ке?ес береміз:

— ?йдегі жа?дайды бала?ыз келетін топты? к?н режимімен бірдей етіп ?йымдастыру?а ж?мыстаны?ыз.

— Балаба?шаны? тама?тану ас м?зірімен танысып баланы? ?йдегі тама?тануына балаба?шада ішетін тама?тар т?рін ?осы?ыз

— ?йдегі жа?дайда баланы? ?зіне — ?зі ?ызмет етуді? ал?ы шарттарына ?йрете бері?із: жуыну, ?олын с?рту, шешіну, ?з бетімен тама?тану, тама? ішкенде ?асы?ты пайдалану, горшок?а с?рану. Киімдері міндетті т?рде ?зіне ы??айлы болуы шарт: шалбар не болмаса шорты замоксыз, белдеушесіз.

— Баланы? «социалды? к?кжиегін» ке?ейті?із, аулада?ы ?зімен ??рдас балалармен к?бірек ойнаты?ыз, жолдастарына ?она??а барсын, ?жесінде ?ону?а ?алсын т.с.с. Осындай т?жірибе жина?та?ан бала ?з ??рдастары мен ?лкендер арасында тез ?йренісіп, тіл табысатын болады.

— Баламен жа?ымды эмоционалды? жа?дайлар жасау ?ажет, ол к?біне ата – ана жа?ынан болуы ?ажет, балаба?ша туралы, оны? ?зіне керектігін т?сіндіріп бала?ызды с?йіп, аймалап, жиі о?ан ?з мейірімі?ізді к?рсеті?із. Есі?ізде болсын Сіз к?бірек осындай жылылы? білдірсе?із Сізді? бала?ыз балаба?ша?а тез бейімделеді. Бала?ызды? к?зінше балаба?ша туралы ?зі?ізді тол?андыратын м?селені айтудан аула? болы?ыз.

— Бірінші к?ні балаба?ша?а серуенге келген д?рыс, т?рбиешімен танысып, бала?ыз?а жа?а достар табу?а. Сондай – а? бала?ызды? с?йікті ойыншы?ын балаба?ша?а беріп жібергені?із абзал.

— Жоспарла?ыз, балаба?ша?а бірінші келген мезгілінде бала?ызды бірінші к?ні – а? к?н ?за?ына ?алдырмауды. Балаба?ша?а жа?адан келген балалар ал?аш?ы аптада 3 – 4 са?ат, одан ?рі т?ске дейін, айды? ая?ына таман егер т?рбиеші ке?ес берсе к?ні бойына ?алдырылады.

— Кейбір балалар ?шін аптаны? ортасында ж?йкесін тоздырмау ?шін «демалыс» алу?а болады.

— Бейімделу мерзімінде ?йде демалыс кезінде баламен к?п ш??ылдануды ?ажет етеді, серуен жасау, к?н режимін са?тау, эмоциялы? ж?ктемесін т?сіру ?ажет.

— Бала балаба?ша?а тек ауырмай келуі ?ажет. ОРЗ, ОРВИ са?тану ?шін т?рлі витаминдер пайдалану ?ажет, м?рын ?уыстарын оксолин мазмен сылап т?ру ?ажет.

Егер Сізді? бала?ыз к?пшіл, ?з жа?ындары?ыз бен бірге б?тен адамдарды жатыр?амаса, ойын кезінде ?здігімен ойнай білсе, мінезі ашы?, ?з ??рдастарымен мейрімді болса балаба?ша?а келген к?ннен бастап – а? ?йреніп кететіне сені?із.

Баланы? балаба?ша?а барлы? бейімделу уа?ытында психологпен балаба?шаны? медика – педагогикалы? ?ызметі ба?ылау?а алады.

С?т сапар, са?ан балапан жа?а ортада!

«К?нделікті ??ммен ойын кезінде са?талатын шаралар» та?ырыбы бойынша диагностика

Ма?саты: ??мда ойна?анда ?ауіпсіздік шараларын алу, баланы салауатты ?мірге ерте жастан т?рбиелеу.

Бала?ай?а с?ра?тар:

1. ??мда ойна?анда ?ауіпсіздік шараларын неліктен са?тау ?ажет деп есептейсі?? Бала?ай сен осы ережені са?тайсы? ба?

2. ?йдегі д?рілер жина? ?обдишасы деген не ж?не ол не ?шін ?ажет? Сен балаба?шада?ы д?рілер жина? ?обдишасы ?ай жерде т?ратынын білесі? бе, ал ?йде ше?

3. Ойлап к?рші, сен ??мды т??ірегі?дегілерге шашты?. Сен шаш?ан ??м бас?а балаларды? к?зіне т?сті. Не болуы м?мкін?

4. ?алай ойлайсы? желді к?ні ??мда ойна?ан келісе ме?

5. ??мда сен ?андай ойындар ойнар еді?? Ж?р ма?ан сен ?андай ойындар ойнайтыны?ды к?рсет!

6. Бізге Білмесхан ?она??а келді делік, ол ??мда ойнауды? ережелерін білмейді сен о?ан ??мда ойна?анда нені? болатынын нені? болмайтынын ?алай т?сіндірер еді?.

Просмотр содержимого документа
«Мектеп жасына дейінгі балаларды? балаба?ша?а барлы? бейімделуі»

Бастауыш мұғалімі

Иргареева Женискул Жакыпжановна


БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ

Баланы бастауыш сыныптардан бастап шығармашылық ойлауға, қалыптан тыс шешімдер қабылдай алуға, практикалық әрекеттерге дайын болуға әкелудің жолдары ұсынылады, сабақтардың мүмкіндіктері қарастырылады. Бұл істі нәтижелі етуде дамыта оқыту жүйесінің қағидалары тірек етіледі. Шығармашылық бүкіл тіршіліктің көзі. Адам баласының сөйлей бастаған кезінен бастап, бүгінгі күнге дейін жеткен жетістіктері шығармашылықтың нәтижесі. Бастауыш сыныптарда қазақ тілінен оқу-жазуға үйрету, сөйлеу тілін дамыту, щағын әдеби шығармаларды ұғынумен қатар, оқушылар жоғары сыныптарда оқып үйренуге дайындалады. Саналы түрде мәнерлі оқу арқылы оқушының өз ана тілінде таза сөйлеуге деген сүйіспеншілігі мен көркемдік талғамы жетіледі. Ана тілі сабақтарында бала әдепкіде сөз сөйлеу дағдыларын игереді. Өлең-тақпақтарды мәнерлеп жатқа айту, жаңылтпаш, жұмбақтар мен мақал-мәтелдер сөздігін жасату жұмысы жүргізіледі.

Бастауыш сынып оқушыларын қазақ тілінен шығармашылық тапсырмалар шешуде түрлі ерекшеліктерді ескеру қажет.

а) баланың шығармашылық қабілеттерін ерте бастан қолға алу;

ә) шығармашылық жұмыстар баланың ойлау мүмкіндігі жөнінен жоғары деңгейге жетуі;

б) шығармашылық жұмысты өз бетінше ұйымдастыра білу.

Бастауыш сыныпта қазақ тілінен жүргізіле бермейтін шығармашылыққа үйрету жұмыстарының бірі өлең жазуға баулу. Бұл жұмысты 1-сыныптан яғни баланың сауаты ашылып болған соң-ақ жүргізе беруге болады. Ол үшін оқушыларға тапсырмалар беріледі. Алдымен жеке дыбыстар айту, сосын буындар, сонан соң берілген жол арқылы ұйқас жасау үйретіледі.

Осындай жұмыстардың нәтижесінде бастауыш сынып оқушылары өлең шығаруға төселеді.

Оқушыларды шығармашылыққа үйретудің тағы бір жолы – әңгіме, ертегілер ойлап, оларды жазу, соның бір көрінісінен сурет салу.

1.а) Мұғалім алдын-ала бірнеше сұрақтар дайындайды. Сұрақтарды тақтаға жазып қояды. Оқушылар сұрақтарға жауап жазып, шағын әңгіме құрайды;

ә) немесе суретті кіші тіректер таратып беріп, әр оқушы сурет бойынша әңгіме жазады.

2.Ертегігер құрастырудың тиімді тәсілі ойыншықтар немесе суреттер арқылы ертегі кейіпкерлерінің бейнесін пайдалану. Мысалы: түлкі қасқыр, атай, әжей, қоян.

Келесі тоқталатын жұмыс түрі- сахналық көріністерді ұйымдастыру. Оқушылардың өздері оқып танысқан ертегілер, мысалдардан шағын көрініс қоя білуі. Шығармашылық кейіпкерлерін сахналау үшін оны түсіну, оның образына үлкен саналықты талап етеді.


Даярлық мектепалды тәрбиешісі:

Иргареева Женискул Жакыпжановна


Мектеп жасына дейінгі балалардың балабақшаға барлық бейімделуі

Балабақшаға бейімделу кезеңі бала мен анаға аса ауыр тимеуі үшін, баланың да, оның ата-анасының да балабақшаны ұнатуына көмектесетін қарапайым ережелерді басшылыққа алған жөн.

2 -3 жастағы балалар үшін балабақшаға бейімделу күрделі құбылыс. Бейімделу уақытында баланың эмоциялық жағдайы көп өзгеріске түседі.

Сондықтан кеңес береміз:

Үйдегі жағдайды балаңыз келетін топтың күн режимімен бірдей етіп ұйымдастыруға жұмыстаныңыз.

Балабақшаның тамақтану ас мәзірімен танысып баланың үйдегі тамақтануына балабақшада ішетін тамақтар түрін қосыңыз

Үйдегі жағдайда баланың өзіне — өзі қызмет етудің алғы шарттарына үйрете беріңіз: жуыну, қолын сүрту, шешіну, өз бетімен тамақтану, тамақ ішкенде қасықты пайдалану, горшокқа сұрану. Киімдері міндетті түрде өзіне ыңғайлы болуы шарт: шалбар не болмаса шорты замоксыз, белдеушесіз.

Баланың «социалдық көкжиегін» кеңейтіңіз, ауладағы өзімен құрдас балалармен көбірек ойнатыңыз, жолдастарына қонаққа барсын, әжесінде қонуға қалсын т.с.с. Осындай тәжірибе жинақтаған бала өз құрдастары мен үлкендер арасында тез үйренісіп, тіл табысатын болады.

Баламен жағымды эмоционалдық жағдайлар жасау қажет, ол көбіне ата – ана жағынан болуы қажет, балабақша туралы, оның өзіне керектігін түсіндіріп балаңызды сүйіп, аймалап, жиі оған өз мейіріміңізді көрсетіңіз. Есіңізде болсын Сіз көбірек осындай жылылық білдірсеңіз Сіздің балаңыз балабақшаға тез бейімделеді. Балаңыздың көзінше балабақша туралы өзіңізді толғандыратын мәселені айтудан аулақ болыңыз.

Бірінші күні балабақшаға серуенге келген дұрыс, тәрбиешімен танысып, балаңызға жаңа достар табуға. Сондай – ақ балаңыздың сүйікті ойыншығын балабақшаға беріп жібергеніңіз абзал.

Жоспарлаңыз, балабақшаға бірінші келген мезгілінде балаңызды бірінші күні – ақ күн ұзағына қалдырмауды. Балабақшаға жаңадан келген балалар алғашқы аптада 3 – 4 сағат, одан әрі түске дейін, айдың аяғына таман егер тәрбиеші кеңес берсе күні бойына қалдырылады.

Кейбір балалар үшін аптаның ортасында жүйкесін тоздырмау үшін «демалыс» алуға болады.

Бейімделу мерзімінде үйде демалыс кезінде баламен көп шұғылдануды қажет етеді, серуен жасау, күн режимін сақтау, эмоциялық жүктемесін түсіру қажет.

Бала балабақшаға тек ауырмай келуі қажет. ОРЗ, ОРВИ сақтану үшін түрлі витаминдер пайдалану қажет, мұрын қуыстарын оксолин мазмен сылап тұру қажет.

Егер Сіздің балаңыз көпшіл, өз жақындарыңыз бен бірге бөтен адамдарды жатырқамаса, ойын кезінде өздігімен ойнай білсе, мінезі ашық, өз құрдастарымен мейрімді болса балабақшаға келген күннен бастап – ақ үйреніп кететіне сеніңіз.

Баланың балабақшаға барлық бейімделу уақытында психологпен балабақшаның медика – педагогикалық қызметі бақылауға алады.

Сәт сапар, саған балапан жаңа ортада!

«Күнделікті құммен ойын кезінде сақталатын шаралар» тақырыбы бойынша диагностика

Мақсаты: құмда ойнағанда қауіпсіздік шараларын алу, баланы салауатты өмірге ерте жастан тәрбиелеу.

Балақайға сұрақтар:

1. Құмда ойнағанда қауіпсіздік шараларын неліктен сақтау қажет деп есептейсің? Балақай сен осы ережені сақтайсың ба?

2. Үйдегі дәрілер жинақ қобдишасы деген не және ол не үшін қажет? Сен балабақшадағы дәрілер жинақ қобдишасы қай жерде тұратынын білесің бе , ал үйде ше?

3. Ойлап көрші, сен құмды төңірегіңдегілерге шаштың. Сен шашқан құм басқа балалардың көзіне түсті. Не болуы мүмкін?

4. Қалай ойлайсың желді күні құмда ойнаған келісе ме?

5. Құмда сен қандай ойындар ойнар едің? Жүр маған сен қандай ойындар ойнайтыныңды көрсет!

6. Бізге Білмесхан қонаққа келді делік, ол құмда ойнаудың ережелерін білмейді сен оған құмда ойнағанда ненің болатынын ненің болмайтынын қалай түсіндірер едің.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Дошкольное образование

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Мектеп жасына дейінгі балаларды? балаба?ша?а барлы? бейімделуі

Автор: Иргареева Женискуль

Дата: 20.02.2016

Номер свидетельства: 296234

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства